Ὅταν ἀκόμη καὶ ὁ διάβολος μετασχηματίζεται «εἰς ἄγγελον φωτός»

Μασονικὰ καὶ Παραμασονικὰ Τάγματα μὲ ὀνόματα Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας!

• Τὸ Τάγμα «Ἁγίου Διονυσίου Ζακύνθου»

• Ἡ εἰσδοχὴ κληρικῶν εἰς αὐτό…

Τὸ παρατεκτονικὸ τάγμα τῶν Ἱπποτῶν Ἁγίου Διονυσίου Ζακύνθου («παρατεκτονικὸ» ὑπὸ τὸ πνεῦμα ὅτι βοήθησε καὶ «τοὺς ἀδελφοὺς τῆς τεκτονικῆς Στοᾶς, «Ἀστὴρ τῆς Ἀνατολῆς»1 στὸ νησὶ) ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἀγαθοεργία, ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν σεισμῶν τὸ 1953 καὶ ἑξῆς.

ΙΣΤΟΡΙΑ αὐτοῦ. Ὅπως ἔγραψαν οἱ νέοι ἱδρυτές, ἡ «ἱστορία» τοῦ Τάγματος ἀρχίζει ἀπὸ τοὺς «ὁμηρικοὺς χρόνους», περιπίπτει εἰς ὕπνον, ἀφυπνίζεται καὶ ἀφιερώνεται στὴν «Μαρία τὴ Μαγδαληνή», ὅταν ἐκείνη «πέρασε» ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, πλέουσα πρὸς τὴν Ρώμη γιὰ «νὰ ζητήση ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα ἀποκατάσταση τῆς μνήμης τοῦ Κυρίου»2… Ἐν συνεχείᾳ περιπίπτει εἰς ὕπνον, ἀφυπνίζεται κατὰ τὴν περίοδον τῶν Σταυροφοριῶν, συντάσσεται μὲ αὐτούς, περιπίπτει καὶ πάλιν εἰς ὕπνον καὶ ἀφυπνίζεται στὴν Ἀμερικὴ κατὰ τοὺς μεγάλους σεισμοὺς τῆς Ζακύνθου εἰς τὰ 1953, γιὰ νὰ ἀσχοληθεῖ εἰς τὸ ἑξῆς μὲ τὴν ἀγαθοεργία, κυρίως εἰς τὸ νησὶ τῆς Ζακύνθου, προσφέρον ἐφόδια, χρήματα κ.λπ., ἐνεργώντας γιὰ τὸ «καλὸ» γενικότερα «ἀνεξαρτήτως τῆς φυλῆς, τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος καὶ τοῦ θρησκεύματος αὐτῶν» (κατὰ τὴν συνήθη φρασεολογία τῶν οἰκουμενιστικῶν Ὀργανώσεων).

How the plague in 1630 on Corfu was stopped, through the mediations of its Patron Saint, Spyridon

Corfu, Greece 1630:  Contrary to the recommendations of their doctors to avoid crowding, the faithful population dared to hasten to the holy temple of their patron Saint Spyridon in tears, and in fact overcrowding it.... and salvation wasn’t long in arriving!

Find out how Saint Spyridon saved Corfu from the plague.... 
Could it be about time we did the same?

Around 1629-30 A.D. a new tribulation struck the blessed island of Kerkyra (Corfu). It was a contagious and deadly disease, which had now struck without discerning or mercy.  It was the plague.

Men and women, young and old, rich and poor were infected daily by this accursed pestilence and were dying both in the city as well as the countryside in the villages. With the onset of the first cases, the island’s administration hastened to vote on assigning a huge sum of money in an attempt to contain the spread of the disease. But their struggle was in vain.

Τη ΚΕ΄ (25η) του Αυγούστου, η επάνοδος του λειψάνου του Αγίου ενδόξου Αποστόλου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

Βαρθολομαίος ο ένδοξος Απόστολος και του Χριστού Μαθητής, περιερχόμενος διαφόρους τόπους, εκήρυττε το όνομα του Ιησού Χριστού, τελευταίον δε φθάσας εις την μεγάλην Αρμενίαν, εκεί εσταυρώθη και απήλθε το πνεύμα του εις τα ουράνια. Το δε άγιον τούτου λείψανον εναποθέσαντες οι εκεί Χριστιανοί εντός θήκης λιθίνης το έκρυψαν εις την Ουρβανούπολιν, εξ αυτού δε επήγαζον διάφοροι ιατρείαι· όθεν οι λαοί συνέτρεχον εκεί και ελυτρώνοντο από τα πάθη και τας ασθενείας των. Ταύτα τα θαύματα και τας ιατρείας βλέποντες οι του διαβόλου υπηρέται, ελύσσων κατά της αγίας εκείνης λάρνακος και του εν αυτή περιεχομένου αποστολικού λειψάνου· τυχόντες δε ποτε ευκαιρίας έρριψαν εν τη θαλάσση την θήκην ταύτην μετά τεσσάρων άλλων, εμπεριεχουσών τα λείψανα των Μαρτύρων Παπιανού, Λουκιανού, Γρηγορίου και Ακακίου. Τούτο δε ωκονόμησεν ο Θεός αφ’ ενός μεν ίνα δι’ αυτών αγιασθή η όχι ολίγη θάλασσα, την οποίαν διεπέρασαν, εξ άλλου δε ίνα και οι τόποι εις τους οποίους διεμοιράσθησαν τα άγια ταύτα λείψανα ευλογηθώσι.

Ποιος Πάπας ήτο αλάθητος;…

Στα τέλη του 8ου αι. η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος (787μ.Χ. ) ανακηρύσσει την αναστήλωση των εικόνων και τις αποφάσεις της συνυπογράφει και ο πάπας Ανδριανός. Λόγω πολιτικών συμφερόντων της Δύσεως όμως το 826μ. Χ. ο πάπας Ευγένιος συναινεί στη σύγκληση Συνόδου στο Παρίσι από φράγκους επισκόπους οι οποίοι ακυρώνουν τις αποφάσεις της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου και τάσσονται υπέρ των εικονομάχων. Καθώς ήδη ο Παπισμός είχε προβάλει το αλάθητο των παπών εύλογα ο άγιος Νεκτάριος αναρωτιέται: «Τις των δύο παπών (ο Ανδριανός, που επεκύρωσε τις αποφάσεις της Ζ΄ Συνόδου ή ο Ευγένιος, που τις απέρριψε) ήτο αλάθητος;» (σελ. 203).

Η Άγκυρα θα “ξεφορτώνει” πρόσφυγες στην Αθήνα

 Της Κύρας Αδάμ

Ο πρωθυπουργός Κ Μητσοτάκης υποχρεώθηκε να ζητήσει την επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο Τ. Ερντογάν ύστερα από την σχετική προτροπή της  Α. Μέρκελ- η οποία διανύει τις τελευταίες ημέρες στην καγκελαρία και επομένως ελάχιστα θα  μπορεί στο μέλλον να κατευθύνει επισήμως τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Η επικοινωνία  με την Άγκυρα, με ελληνική πρωτοβουλία, είναι από τις ελάχιστες κινήσεις που μπορεί να κάνει η Αθήνα μπροστά στην επερχόμενη νέα προσφυγική/ανθρωπιστική κρίση, καθώς οι Βρυξέλλες παριστάνουν την γηρασμένη κοιμωμένη του παραμυθιού και η Άγκυρα έχει ήδη κάνει «τα κουμάντα της» για την έναρξη μεταφορών Αφγανών προσφύγων από τα τουρκικά εδάφη σ αυτά της Αλβανίας και των Σκοπίων, δηλαδή στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, υπο την πλήρη ενθάρρυνση, αν όχι και εντολή του Αμερικανού ΥΠΕΞ Α Μπλίνκεν προσωπικώς.

Η «ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ» ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ --- Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

(1ον)

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ τῶν συμβάντων στὴν Βοστίτσα στὸ τετραήμερο 26 – 29 Ἰανουαρίου 1821, ποὺ συστηματικότερα αὐτὴ τὴ φορὰ ἐπεχείρησα, μὲ ἔπεισε ὅτι πρόκειται γιὰ πλήρωση τῶν κανόνων τῆς ἑλληνικῆς διαλεκτικῆς καὶ ἐπαλήθευσή της. Ἡ ἑλληνικὴ διαλεκτική, ὡς ἀντιπαραβολὴ τῶν ἀντιθέσεων, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὁδηγεῖ, κατὰ κανόνα, στὴν σύνθεση τῶν ἀντιθέτων (compositio oppositorum) καὶ ἐπίτευξη, μέσω αὐτῆς τῆς ἁρμονίας ὡς ὕψιστης πραγματικότητας. Μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα θὰ προσεγγίσουμε τὸ τιμώμενο σήμερα γεγονός.

 

1. Τὸ φθινόπωρο τοῦ 1820 ἔφθασαν ἐπιστολὲς τῆς Ἀρχῆς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας πρὸς τὴν Ἐφορεία τῶν Φιλικῶν τῆς Πελοποννήσου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διορισθοῦν τὰ ἀκόλουθα Μέλη της: Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, Μονεμβασίας Χρύσανθος, Χριστιανουπόλεως Γερμανός, Ἀσημάκης Ζαΐμης, Σωτήριος Χαραλάμπης, Θεοχαράκης Τρέντης, μὲ ταμίες τοὺς Ἰωάννη Παπαδιαμαντόπουλο καὶ Παναγιώτη Ἀρβάλη. Ἡ κανονικὴ συνέλευση τῆς Ἐφορείας ὁρίσθηκε γιὰ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1821 στὸ Μ. Σπήλαιο. Τὸ κλίμα ἦταν πρόσφορο μετὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ πρώην Μεγάλου Βεζύρη τοῦ Μοριᾶ Βαλεσῆ Χουρσὴτ Πασᾶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐξέγερσης τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Νέα τροπὴ ὅμως τῶν πραγμάτων ἐπρόκειτο νὰ δώσει ἡ ἄφιξη στὸ Μοριὰ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Γρηγορίου Δικαίου–Παπαφλέσσα, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1820 καὶ τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στὶς 6 Ἰανουαρίου 1821 στὴν Καρδαμύλη.

O καθ. Κωνσταντίνος Γρίβας για την Επανάσταση του 1821 : Γεωπολιτική προσέγγιση της Επανάστασης


 

Eutyches the Hieromartyr & Disciple of St. John the Theologian

Saint Eutyches was a disciple of Saint John the Theologian and a fellow laborer of the holy Apostle Paul. He preached the Gospel in many places, pulled down the idols' temples, and suffered imprisonments and many torments at the hands of the idolaters. He finally reposed in peace in deep old age in his native city of Sebastia, near Tarsus.