ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


http://www.romanity.org/htm/im/w.gif
+π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης


Ο Ευνόμιος απήντησεν εις αυτά τα επιχειρήματα του Βασιλείου με την αξίωσιν ότι ο Υιός είναι ο άγγελος του Όντος, αλλ' ουχί ο Ίδιος "ο Ών". Ο άγγελος ούτος ονομάζεται Θεός δια να δείξη την υπεροχήν του επί όλων των πραγμάτων τα οποία εδημιουργήθησαν δι' αυτού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι "ο Ών". Ούτως ο Ευνόμιος ισχυρίζεται ότι "ο μεν αποστέλλων Μωσήν, αυτός ήν ο Ών, δι' ου δε απέστειλε ελάλει, του μεν όντος άγγελος, των δε άλλων απάντων Θεός".
     Η σοφιστική πανουργία του επιχειρήματος ημπορεί να φαίνεται παράξενος, αλλά είναι εν τούτοις σπουδαία ως η μαρτυρία του γεγονότος, ότι η ταυτότης του Αγγέλου, ο Οποίος ονομάζεται Θεός εις την Παλαιάν Διαθήκην, με τον Χριστόν, τον Μονογενή Υιόν του Θεού και Δημιουργόν, ήτο τόσον κατωχυρωμένη εις την παράδοσιν, ώστε οι Ευνομιανοί δεν ημπορούσαν ποτέ να σκεφθούν να μην αμφισβητήσουν ως ο Αυγουστίνος, είς νεώτερος σύγχρονος αυτών, έτοιμος να πράξη τούτο εις την Βόρειον Αφρικήν, παρά το γεγονός ότι ο υποτιθέμενος δάσκαλός του Αμβρόσιος και όλοι οι λοιποί Δυτικοί Πατέρες συνεφώνησαν με την παράδοσιν, την οποίαν περιεγράψαμεν εδώ.
       
      Συνεχίζεται.

O Συναξαριστής της ημέρας


Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Κυριακού αναχωρητού, Πετρωνίας μάρτυρος.

ταν νθρωπος πο καλλιεργοσε πομονήν κα πραότητα. Γι' ατ κα πέτυχε στν σκητική του ζωή.
Γεννήθηκε στν Κόρινθο τ 5ο αἰῶνα, π ερέα πατέρα, τν ωάννη. Τν μητέρα του τν λεγαν Εδοξία κα εχε δελφ τν ρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο.
π ερατικό, λοιπόν, γένος Κυριακός, σ νεαρ λικία πγε στ εροσόλυμα κα π κε στ Λαύρα το Μεγάλου Εθυμίου. κε, Μέγας Εθύμιος, τν κανε μοναχ κα τν στειλε στν σκητ Γεράσιμο. ταν πέθανε Γεράσιμος, Κυριακς πέστρεψε στν Λαύρα το Εθυμίου, που μ ζλο καλλιεργοσε τς ρετές του, σπου κάποια στάση πο γινε στ Λαύρα το Εθυμίου τν νάγκασε ν πάει στ Λαύρα το Σουκ.
κε 40 χρονν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος κα νέλαβε τν πιστασία το Σκευοφυλακίου. κενο πο τν διέκρινε πέναντι στος συμμοναστές του, ταν γαλήνιος τρόπος μ τν ποο τος ντιμετώπιζε, γι’ ατ κα ταν παράδειγμα πρς μίμηση π λους.
βδομήντα χρονν Κυριακός, φυγε κα π κε κα μ πομον γύρισε πολλ μοναστήρια κα σκτες, που ζησε μ αστηρότατη σκηση. Τελικά, πέθανε 107 χρονν, κα σ λους μεινε νθύμηση το σκητή, πο δειχνε «πραότητα πρς πάντας νθρώπους». Πραότητα, δηλαδή, σ’ λους νεξαίρετα τος νθρώπους.

Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι μόνον η Ιεραρχία. Είναι ο Κλήρος και ο Λαός μαζί.


Υπάρχει το θέμα αρχής. Υπάρχει το θέμα της δημοκρατίας μέσα στην Εκκλησία, που θέλει τον Επίσκοπο να εκλέγεται «ψήφω Κλήρου και Λαού». Αυτή η αρχή καταπατείται σήμερα από τους δεσποτοκράτες όλων των τοπικών Εκκλησιών, κι΄ αυτή η αρχή πρέπει να επανέλθει αν θέλουμε να ξαναδούμε την Εκκλησία, μάνα Μαρτύρων και Αγίων, όπως ήταν τότε που οι Επίσκοποι εκλέγονταν με απόλυτη διαφάνεια από τους χριστιανούς κι όχι όπως σήμερα εν κρυπτώ και παραβύστω, λες και πρόκειται για τελετή Μασονίας! Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι μόνον η Ιεραρχία. Είναι ο Κλήρος και ο Λαός μαζί. Γιατί λοιπόν, ενώ ο λαός συμμετέχει σ΄ όλες τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας, του απαγορεύουν να συμμετέχει στην εκλογή των Επισκόπων του; Γιατί, ενώ οι Αποστολικές Διαταγές, οι Κανόνες και οι μαρτυρίες Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, μιλάνε για εκλογή των Επισκόπων «υπό παντός του λαού», οι Ιεραρχίες των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών όλα αυτά τα γράφουν στα παλιά των τα παπούτσια; Και όχι μόνον πρέπει να εκλέγεται ο Επίσκοπος από τον λαό, αλλά και εάν κατά την χειροτονία κάποιος φωνάξει «ανάξιος», η χειροτονία πρέπει να σταματήσει αμέσως, μέχρις ότου εξακριβωθεί το βάσιμο ή όχι της κατηγορίας. Αυτά ορίζουν οι Κανόνες και η πράξη της Εκκλησίας.

Δήλωση του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη


Με επιστολή μου της 17ης Σεπτεμβρίου ε.ε. προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεον διαμαρτυρήθηκα εντόνως γιατί διέστρεψε δημοσιευμένα κείμενά μου δίνοντας την εντύπωση ότι υπάρχει κακοδοξία στις θέσεις, που εκφράζω στις Πανεπιστημιακές Παραδόσεις μου στο μάθημα της Δογματικής.
Του εδήλωσα ότι με την παραποίηση αυτή των κειμένων μου, διά της μεθόδου των αποσιωπητικών, με εμφανίζει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ασπάζομαι κακοδοξία, την οποία ρητώς καταδικάζω στο εν λόγῳ έργο μου.


H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

«Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου …»


Οι παπόδουλοι οικουμενιστές, όσον κα ν προσπαθον, μ ρθολογιστικος βερμπαλισμος κα οκουμενιστικς λογικές, ο νθρωποι τς «σύγχρονης» ρθοδοξίας, δν θ μπορέσουν ν παρακωλύσουν τν διαχρονικ κτινοβολία το γίου Πνεύματος π τν πιστν, πο χουν τ λογικά τους κα ξέρουν ποιοί εναι κα πο πάνε!

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Η ευθύνη και το χρέος απέναντι στο ιερό πρόσωπο του ανθρώπου και στο μέγιστο δώρο του Θεού, τη ζωή


Ἔχομε δηλώσει ἱκανές φορές ὅτι ἡ ἀληθής ἐπιστήμη ἀποτελεῖ θεόσδοτη εὐλογία γιατί διακονεῖ τό μυστήριο τῆς ζωῆς καί διασφαλίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν εὐτελισμό, τόν μηδενισμό καί τελικά τήν ἄρνηση τῆς ἀληθείας του.

 Στήν  Σοφία Σειράχ, βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης χιλιάδες χρόνια πρίν περιγράφεται αὐτή ἡ πραγματικότης καί σήμερα χωρίς νά κομπορημονοῦμε ἤ νά κορυβαντιοῦμε μέ μεγάλη ταπείνωση ἀλλά καί εὐγνωμοσύνη στούς ἀληθεῖς ἐπιστήμονας πού πραγματώνουν τόν ἱερό τους ὅρκο παρακαλοῦμε πατρικῶς νά ἐνωτισθοῦμε τῆς φωνῆς τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήμης πού δυναμικά ἀποδεικνύει τήν ἀλήθεια τῆς ἀνθρώπινης φυσιολογίας καί ὀντολογίας.
Ἀποδεικνύεται λοιπόν σήμερα ὅτι δέν κινούμεθα ὅπως μᾶς κατηγοροῦν ἀσταθεῖς ἀδελφοί, ἀπό ποταπά κίνητρα ἀκραίας ἤ φονταμενταλιστικῆς διαθέσεως οὔτε ἔχομε κάποιο ὁμοφοβικό σύνδρομο ἀλλά ὁρμώμενοι ἐκ λόγων ποιμαντικοῦ χρέους καί ποιμαντικῆς εὐθύνης προσπαθοῦμε νά ἐμπεδώσωμε τήν ἀλήθεια ὅτι τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας εἶναι θάνατος καί ὅτι ἡ παράχρησις τῶν σωματικῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος ἐγκυμονεῖ τρομακτικές συνέπειες τόσο στήν ψυχική ὅσο καί τήν σωματική ὑγεία του.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 1922


Δέν εἶμαι Μικρασιάτης. Εἶμαι Μακεδών μέ γηγενεῖς καταβολές καί εἶμαι ὑπερήφανος γιά τήν καταγωγή μου. Ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες ὀφείλουμε πολλά στούς Μικρασιάτες. Διότι ἦλθαν διωγμένοι, ταλαιπωρημένοι, ξερριζωμένοι μετά τό 1922 καί ἀναζωογόνησαν πνευματικά καί οἰκονομικά τόν χῶρο τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Μᾶς ἔφεραν τά λείψανα τῶν Ἁγίων τῆς Μικρασίας, πολλά ἐκ τῶν ὁποίων φυλάσσονται σήμερα στήν Μακεδονική γῆ. Καί μαζί μέ αὐτή τήν ἱερά παρακαταθήκη μᾶς ἔφεραν τά ἑλληνορθόδοξα ἔθιμά τους καί τήν βαθειά ριζωμένη Ὀρθόδοξη πίστη τους. Ἄς εὐχηθοῦμε οἱ Ἅγιοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας νά εὐλογοῦν καί σήμερα τά παιδιά καί τά ἐγγόνια τῶν προσφύγων, νά τά καθοδηγοῦν σέ ἔργα εἰρηνικά καί δημιουργικά καί νά τούς ἐμπνέουν πάντα νά μή ξεχνοῦν τίς ἀλησμόνητες πατρίδες τῆς Μικρασίας καί τοῦ Πόντου.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

ΣΕΒ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ


Δέν χουν ντιληφθ τι διασπον τήν νότητα τν Προφητν, τν ποστόλων καί τν Πατέρων τς κκλησίαςΜεταφέρουν ες τόν ρθόδοξον χρον τήν προβληματικήν τν Προτεσταντν, ο ποοι  πέρριψαν τήν παράδοσιν καί τούς Πατέρας τς κκλησίας ταυτίζοντες τήν ρθόδοξονθεολογίαν μέ τήν πιστημονικήν. ποδομον τάς βασικάς ρχάς τς θεολογία τς κκλησίας.                                                                                                         

 μεταπατερική θεολογία ποία προωθεται ες τούς κόλπους τς κκλησίαςπό τήν Θεολογικήν καδημίαν Βόλου τς ερς Μητροπόλεως Δημητριάδος, εναι συνυφασμένη μέ τήν πιστημονικήν θεολογίαν ποία ες πολλά σημεα ποδομε τάς βασικάς ρχάς τς θεολογίας τς ρθοδόξου κκλησίας μας. Τήν θέσιν ατήν διατυπώνει  Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί γίου Βλασίου κ. ερόθεος μέ ρθρον του ες τό πίσημον ργανον τς ερς Μητροπόλεώς του, τό ποον ξεδόθη τόν μνα Αγουστον.  Σεβ. Μητροπολίτης δέν κατονομάζει τήν καδημίαν Βόλου τς . Μητροπόλεως Δημητριάδος, λλά λοι γνωρίζομεν πό τήν παρακολούθησιν τν δραστηριοτήτων της τι πό κε προέρχεται  «μεταπατερική θεολογία».
 Σεβ. Μητροπολίτης κατακεραυνώνει τούς «μεταπατερικούς θεολόγους» καί τούς κατηγορε εθέως τι πονομεύουν τήν ρθόδοξον διδασκαλίαν ς ατη συναντται ες τά λειτουργικά κείμενα καί τήν λατρευτικήν παράδοσιν τς κκλησίας.


Α θέσεις:


Τό πλρες κείμενον τν θέσεων το Σεβ. Μητροπολίτου, ς ατάς δημοσίευσεν ες τήν «κκλησιαστικήν Παρέμβασιν» το μηνός Αγούστου, χουν ς κολούθως:

 H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Χτύπημα των Καμπαλιστών και Ταλμουδιστών του Σιωνιστικού λόμπυ "η φερόμενη σύζυγος του Ιησού"


Ο Καμπαλιστές καί Ταλμουδιστές το Σιωνιστικο λόμπυ πού μετέβαλαν τόν θεϊσμό τς Π.Δ. σέ σατανισμό καί ωσφορισμό μετά τά χυδαα καί γελοα ντοκυμαντέρς το Μουσείου Ροκφέλερ το σραήλ πού δθεν νακαλύπτουν τόν «οκογενειακό τάφο» το γρίως πολεμουμένου καί μισουμένου πό ατούς νεκεν τς σατανολατρείας τους ληθινο Μεσσίου, το νσαρκωθέντος Υο καί Λόγου το Θεο «νακαλύπτουν» τά πλαστά καί νυπόστατα ψευδοευαγγέλια πού κατασκευάζουν στά σκοτεινά ργαστήριά τους γιά νά λοποιήσουν τήν τρομακτική τους μπάθεια καί νά νασταυρώσουν τόν πό τούς προγόνους τους σταυρωθέντα Κύριο τς γάπης καί το λέους, σκηνοθέτησαν τή νέα τους βρώμικη καί ασχρή πόπειρα πομειώσεως το θεανδρικο προσώπου το Κυρίου, μέ τήν βοήθεια τν βραϊκς καταγωγς Karen Li King Καθηγήτριας στό Πανεπιστήμιο Harvard τν ΗΠΑ καί το Roger Bagnal Διευθυντο το νστιτούτου γιά τήν μελέτη το ρχαίου κόσμου, νορχηστρώνοντας τήν προσπάθειά τους γιά νά κλονισθ δι' νός δθεν ρχαιολογικο ερήματος χριστιανική πίστη. πλήρης πόδειξις το γελοίου ατο νέου «κτυπήματος» το Σιωνιστικο λόμπυ εναι τι κ. Karen Li King παρουσιάζοντας να τεμάχιο 3,8 x 7,6 κ. παπύρου πού δθεν χρονολογεται πό τόν 4ο α. σέ συνέντευξή της στή Ρώμη μέ τήν συμμετοχή της στό 10ο συνέδριο Κοπτικν σπουδν πεστήριξε τι ατό εναι τό «εαγγέλιο τς συζύγου το ησο». Τήν φαιδρή ατή ποψη σπευσε νά τήν πικυρώσει διατάκτης το λόμπυ κ. Roger Bagnal. Τήν πλαστότητα καί το νέου ατο γχειρήματος τν Καμπαλιστν Σιωνιστν τήν διεκήρυξαν ο Καθηγηταί Stephen Emmel το Πανεπιστημίου το Muenster καθώς καί Βρετανός Καθηγητής το Πανεπιστημίου το Daram Francis Watchon. Μέ τήν εκαιρία κατηγγέλθη πό δημοσιογράφους στίς ΗΠΑ τι καί γνωστή ταινία The Da Vinci code χρηματοδοτήθηκε πό τό βραϊκό λόμπυ. Συμπέρασμα καί πό τήν νέα ατή πίθεση τν Σιωνιστν εναι τι ο δαιμονιντες ατοί νθρωποι 2.000 χρόνια τώρα μένουν μεταμέλλητοι στό κατά το ληθινο Θεο μσος τους, νομίζοντας ο φελες καί νόητοι τι μέ τέτοια τεχνάσματα μπορον νά πομειώσουν τόν ζντα καί Πανάγιο Θεό, ποος δημιούργησε πό πειρη γάπη κ μηδενός τόν κόσμο καί χωρίς τόν ποο δέν πάρχει οτε ζωή, οτε λπίδα οτε λήθεια λλά μόνο σκοτάδι, χάος καί φόρητη σαπρότητα.

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Όλη η φύσις της Εκκλησίας εις όλας τας εκφάνσεις της έχει θεανθρώπινον χαρακτήρα. Εξ αυτού εξάγεται κατά τρόπον λογικόν και η θεανθρωπίνη δράσις της εις τον κόσμον, η οποία συνοψίζεται εις το να ενσαρκώση εις τον άνθρωπον και την ανθρωπότητα πάντα τα του Θεανθρώπου. Η ιεραποστολή της Εκκλησίας ευρίσκεται εις αυτήν την φύσιν της Εκκλησίας και είναι αύτη το να πραγματοποιηθούν όλαι αι θεανθρώπιναι αξίαι και ενέργειαι εις τον ανθρώπινον κόσμον. Η σάρκωσις του Θεού είναι η τελική και πλήρης αποκάλυψις του Θεού προς εν ον τοιούτον, οποίον είναι ο άνθρωπος. Διότι, γενόμενος άνθρωπος και όχι άλλο τι ον, ο Θεός έδειξεν ότι ο Θεάνθρωπος είναι η φύσις της φύσεως του ανθρώπου, η λογική της λογικής του ανθρώπου, η αγαθότης της αγαθότητος του ανθρώπου, η αλήθεια της αληθείας του ανθρώπου, ή με μίαν λέξιν: η ουσία, το νόημα και ο σκοπός της θεοειδούς ψυχής του ανθρώπου. Ούτως ομολογούσα τον Θεάνθρωπον η Εκκλησία, ομολογεί ταυτοχρόνως τον γνήσιον, τον αληθινόν, τον ακέραιον, τον θεοειδή άνθρωπον. Διότι εκτός του Θεανθρώπου δεν υπάρχει αληθινός άνθρωπος.   

  Συνεχίζεται.                                                                                    

"Χρήσιμη η αξιοποίηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας για την Εκκλησία, αλλά και για την Πολιτεία"


27/9/2012
Συνάντηση είχε το μεσημέρι στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο Μακαριώτατος με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη.

Ο Υπουργός, με την είσοδό του στο γραφείο του Μακαριωτάτου, δήλωσε χαρακτηριστικά πως: "Παλεύουμε και δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να παλέψουμε σ' αυτήν τη δύσκολη συγκυρία". Στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Χατζηδάκης είπε: "Σε συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Μακαριώτατος με τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, συζητήσαμε για την αξιοποίηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας σε όλη την Ελλάδα...αυτή θα είναι χρήσιμη και στην Εκκλησία, αλλά και στην Πολιτεία. Στην Εκκλησία θα ενισχύσει το κοινωνικό της έργο, που είναι διπλά χρήσιμο στις μέρες μας, παράλληλα, όμως, θα φέρει στον τόπο και επενδυτές".
 


Τόσο ο κ. Υπουργός, όσο και ο Μακαριώτατος, συμφώνησαν λέγοντας πως ήρθε η ώρα να δούμε ποια είναι πραγματικά η περιουσία της Εκκλησίας και να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή της.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν ακόμη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελασσώνος Βασίλειος, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών, ο Επίσκοπος Διαυλείας Γαβριήλ, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου και ο Επίσκοπος Σαλώνων Αντώνιος, Διευθυντής της Ε.Κ.Υ.Ο.

ΡΑΓΔΑΙΑ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


Ανησυχητικές εναι ο εδήσεις, πο μς ρχονται π τν «φωτισμένη»
 σπερία, σχετικ μ τν λοένα κα περισσότερο δραίωση το σλμ
στν Ερώπη. Τ πλέον νησυχητικ εναι τι τν δραίωση το
μουσουλμανισμο τν πιδιώκουν κα τν προωθον ο διοι ο Ερωπαοι!
τοπικ κυβέρνηση το μβούργου στ Γερμανία πέγραψε πρόσφατα
συμφωνία μ τς μουσουλμανικς ργανώσεις, σύμφωνα μ τν ποία,
θ ναγνωρίζονται ο μουσουλμανικς ορτές, θ τηρονται τ θιμα κα
θ «βελτιωθον» τ μαθήματα θρησκευτικν στ σχολεα, στε ν μ
προσβάλλουν τν σλαμικ πίστη. Ο μουσουλμάνοι θ μπορον ν ργον
νόμιμα κατ τς μέρες τν ορτν τους, φο νόμος χει θεσπίσει
νάλογες μέρες δειας π τς ργασίες τους. Τ Λονδίνο χει γίνει
πρώτη πόλη το νωμένου Βασιλείου, πο ναγνωρίζει τς μουσουλμανικς
γιορτές, μία κίνηση, πο πως γράφουν τ δημοσιεύματα, ποσκοπε στν
προώθηση τς «νσωμάτωσης» μίας θρησκευτικς μειονότητας, πο συχν
διασύρεται π τος ντιπάλους τς μετανάστευσης. Δμος το Tower
Hamlets το νατολικο Λονδίνου προτείνει λα τ σχολεα τς περιοχς ν
μένουν κλειστ κατ τς σλαμικς γιορτς το Eid al-Fitr κα το Eid ul-Adha.
Δμος το Μάντσεστερ εναι τοιμος ν κάμει τ διο. Ο μουσουλμάνοι
τς Μεγάλης Βρεττανίας δηλώνουν τι «νοιώθουν σν στ σπίτι τους»! Ατ
εναι δυστυχς «πολιτισμένη» Ερώπη, ποία δ κα αἰῶνες «χει πάρει
διαζύγιο» μ τν Χριστιανισμ κα περιπλανᾶται σε πνευματικά αδιέξοδα!

"Ορθόδοξος Τύπος"