Από το είδωλο στο είδωλο - του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Καθ. Παν. Αθηνών

(Μυθοποίηση της απομυθεύσεως)

Όταν ο πολιτισμένος, διαφωτισμένος και απελευθερωμένος από προλήψεις και δεισιδαιμονίες άνθρωπος φέρνει στο νου του και αναλογίζεται την ωμή και πρωτόγονη ειδωλολατρία των αρχαίων προγόνων του, σκέπτεται βέβαια από ποιό χαμηλό πνευματικό επίπεδο ξεκίνησε την ανοδική προοδευτική του πορεία το ανθρώπινο πνεύμα.
Πράγματι! Η τόσο ωμή λατρεία και θεοποίηση, από το πνεύμα αυτό, άψυχης ύλης και χωρίς ζωή αντικειμένων, είναι μια πολύ ταπεινωτική αφετηρία της εξελίξεως του ανθρωπίνου πνεύματος. Η λατρεία λ.χ. των λίθων, των ξύλων, της φωτιάς, του νερού και άλλων στοιχείων της φύσεως δείχνει μια πολύ ταπεινή εξάρτηση του ανθρώπινου πνεύματος από ασήμαντα και πολύ κατώτερά του σε υπαρκτική ποιότητα στοιχεία του κόσμου τούτου.

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Ευσεβίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Σαμοσάτων, μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά.


Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐσέβιος ἔζησε κατὰ τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἦταν Ἐπίσκοπος τῶν Σαμοσάτων στὴν Κομμαγηνὴ τῆς Συρίας. Διακρίθηκε γιὰ τοὺς ἀγῶνές του κατὰ τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν καὶ ἐξορίσθηκε γιὰ τὰ ὀρθόδοξα φρονήματά του ἀπὸ τὸν ἀρειανίζοντα αὐτοκράτορα Οὐάλεντα στὶς παρὰ τὸ Δούναβη χῶρες. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Οὐάλεντος (378 μ.Χ.) ἐπανῆλθε στὴν Ἐπισκοπή του καὶ ἐξακολούθησε τὸν ἀγώνα του γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἀφοῦ ἐχειροτόνησε πολλοὺς Ἐπισκόπους πρὸς καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν Μάρη, Ἐπίσκοπο τῆς ἀρειανίζουσας πόλεως Δολιχῆς, ἐφονεύθηκε διὰ κεράμου ποὺ ἔρριψε ἐπὶ τῆς κεφαλῆς του αἱρετικὴ γυναίκα.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι ἡ κυριωτέρα ἰσοπεδωτική «μπουλντόζα» τῆς παγκοσμιοποιήσεως εἰς τόν χῶρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Σήμερον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἄνευ Πανορθοδόξου Συνόδου ἤ Οἰκουμενικῆς ἀποφάσεως, ἀναγνωρίζει τούς Κόπτας ὡς Ὀρθοδόξους, ἀκυρώνων οὐσιαστικῶς τήν  Δ´ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἡ ὁποία τούς ἐκήρυξεν αἱρετικούς Χριστιανούς. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι ἡ κυριωτέρα ἰσοπεδωτική «μπουλντόζα» τῆς παγκοσμιοποιήσεως εἰς τόν χῶρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δι᾽ αὐτό τό Σύμβολον τῆς Πίστεως, τό ὁποῖον κηρύσσει τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία ὡς Μίαν καί πραγματικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγ. Πατέρων, δέν ἔχει οὐδεμίαν  ἀξίαν. Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τάς Οἰκουμενικάς Συνόδους, εἰς τάς ὁποίας οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔδιδον μάχας ὑπέρ τῆς πίστεώς μας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ περί αὐτόν Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς δέν σέβονται τίποτε. 


Που είσαι Ηλία με την Ρομφαία σου; Η κατάσταση δεν υποφέρεται άλλο!

Tην 21η Ιουνίου ε.έ, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄, υποδέχθηκε στα Πατριαρχεία, τον Βοηθό Επίσκοπο κ.Pavly, εκπρόσωπο του Κόπτη Πατριάρχη κ.κ.Τawandros II, στην Αλεξάνδρεια.
O Μακαριώτατος Πατριάρχης, είχε μαζί του εποικοδομητική συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο Εκκλησιών και αναλύθηκαν τρόποι συνεργασίας ανάμεσά τους, με σκοπό την προστασία και την πρόοδο των Χριστιανών, που κατοικούν στην Νειλοχώρα. Επίσης, συζητήθηκαν τρόποι δράσης, πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων που απειλούν την θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της Αιγύπτου, ενώ συμφωνήθηκε οι δράσεις αυτές να οργανωθούν με μελλοντικές συναντήσεις, σε ανώτατο επίπεδο, μεταξύ των δύο Προκαθημένων.
Από την πλευρά του, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς τον Προκαθήμενο της Κοπτικής Εκκλησίας στην Αίγυπτο κ.κ. Τawandros II, να επισκευθεί την Αλεξάνδρεια, Έδρα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.
Τέλος, έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Που είσαι Ηλία με την Ρομφαία...":

Διατί τονίζεις με κόκκινα γράμματα τη λέξη εκκλησία κυρ-κώστα μου;
Ψηφισμένα, αποφασισμένα και υπογεγραμμένα είναι όλα.
Από το 1965 δε, στα δίπτυχα του φαναρίου μνημονεύεται το όνομα εκάστου πάπα.
Προς τι ο εντυπωσιασμός; 

π.Θεόδωρος Ζήσης, Θα αναπαυθούν οι συνειδήσεις των Ορθοδόξων αν καταδικασθεί η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης

tjc_1368a.jpg
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.
ΘΑ ΑΝΑΠΑΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. Ὁλόκληρη ἡ «Σύνοδος» εἶναι ἕνα ἀτόπημα
Συμπληρώθηκε ἤδη ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν σύγκληση καὶ λειτουργία τῆς λεγομένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου», ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Κρήτη τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016.

11/6/2017 ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ


***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "11/6/2017 ΠΑΜΠΕΛΟΠΟ...":

Η κάρτα είναι σίγουρα κάτι που θα περιορίσει τις ελευθερίες μας. Ωστόσο εδώ παρατηρούμε άλλη μία παγιωμένη και απόλυτη εξίσωση στην σκοτισμένη Νέα Εποχή που δεν χωράει αμφισβητήσεις, αμφιβολίες ή έστω ένα ερωτηματικό, δηλαδή η εξίσωση: Κάρτα=τσιπακι=666=
barcode=χάραγμα.... Απερίγραπτο...  Δεν ψάχνουν για τίποτε άλλο, δεν βάζουν ούτε ένα ερωτηματικό, δεν μελετάνε το τί κάνουν και τί προωθούν οι θρησκευτικοί αιρετικοί ηγέτες και οι αιρέσεις αλλά το τί κάνουν τα κράτη και οι πολιτικές ηγεσίες της Νέας Εποχής και τα συστήματα που αυτές οι ηγεσίες προωθούν... Το "τα του Καίσαρος τω Καίσαρι" ξεχάστηκε... κρίμα... πολύ κρίμα.....

«Δεν χειρούργησα εγώ, παρακάλεσα και χειρούργησε κάποιος άλλος»

Ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Αθηνών περιγράφει περίπτωση θείας παρέμβασης στο χειρουργείο.
Ο πραγματικός ερευνητής αναζητά την αλήθεια και, τελικά, εκεί είναι που συναντά τον Θεό. Τέτοιο είναι το παράδειγμα του Παναγιώτη Δημακάκου, ομότιμου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος σημειώνει στην «Κιβωτό της Ορθοδοξίας»: «Θρησκεία και επιστήμη είναι δίδυμες αδελφές. Δεν συγκρούονται, αλλά είναι πυλώνες του κτιρίου που λέγεται αλήθεια».

Πως μπορεί να μιλήση ο Χριστός σε έναν άνθρωπο που δικαιώνει τον εαυτόν του;

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι οι περισσότεροι από τους χριστιανούς σήμερα αγνοούμε την πνευματική μας κατάσταση. Είμαστε «νεκροί τοις παραπτώμασιν», και όχι μόνον δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά και έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πεπληρωμένοι των δωρεών του Παναγίου Πνεύματος, κοσμούμενοι υπό των αρετών. Δυστυχώς αυτή η αυτάρκεια που μας μαστίζει καταστρέφει το έργο της σωτηρίας. Πως μπορεί να μιλήση ο Χριστός σε έναν άνθρωπο που δικαιώνει τον εαυτόν του; Πως μπορεί να αναπτυχθή το μεγάλο χάρισμα της μετανοίας και του πένθους σε μια καρδιά που δεν αισθάνεται την ερήμωσή της; Οπότε δεν μπορεί να αναπτυχθή εσωτερική ζωή.

ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.


Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος συμβουλεύει τὸν Θεόδουλον μὲ τὸν σχετικόν του «Λόγον»:

«Ὅπως εἶναι ἀδύνατον νὰ λάμψη ὁ ἥλιος χωρὶς φῶς, ἔτσι εἶναι ἀδύνατον νὰ καθαρισθῆ ἡ καρδιὰ ἀπὸ τὴν ἀκαθαρσία τῶν λογισμῶν τῆς ἀπωλείας, χωρὶς τὴν εὐχὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ (τὸ γνωστὸν “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”). Καὶ ἄν αὐτὸ εἶναι, ὅπως βλέπω ἀληθινόν, νὰ τὸ μεταχειριζόμαστε ὅπως καὶ τὴν ἀναπνοή μας. Γιατὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι φῶς, ἐνῶ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ σκοτάδι. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶναι Θεὸς καὶ Κύριος τῶν ὅλων, ἐνῶ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ εἶναι δοῦλοι δαιμόνων».

Πῶς ὁ πατριάρχης Γεωργίας ηὔξανε τήν γεννητικότητα

Πρός ἐνθάρρυνσιν τῶν οἰκογενειῶν νά γεννῶνται εἰς αὐτάς περισσότερα παιδιά ὁ πατριάρχης Γεωργίας Ἡλείας ΙΙ ἀνεκοίνωσεν ὅτι ὁ ἴδιος θά βαπτίσῃ τό κάθε νεογέννητον τῆς οἰκογενείας, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει δύο ἤ περισσότερα παιδιά. Αὐτή ἡ ἀπόφασίς του ἐλειτούργησε ὡς ἕν ἐκπληκτικόν κίνητρον διά πολλούς γονεῖς καί ἀπεδείχθη πολύ ἀποτελεσματική. Τό ἀποτέλεσμα περιγράφεται σχεδόν ὡς ἕν «θαῦμα»! Κατά τό 2008 συνέβη ἡ αὔξησις τῆς γεννητικότητος κατά 20%, δηλαδή τέσσαρας φοράς περισσότερον ἀπό ὅτι ἦτο κατά τό προηγούμενον ἔτος. Τό 2007 ἡ χώρα ἐσημείωσε 48.000 γεννήσεις, ἐνῷ τό 2008 ἐσημειώθησαν 57.000 γεννήσεις. Κατόπιν τῆς ἀθεϊστικῆς ἐποχῆς τό σημαντικώτερον ρόλον εἰς τήν γεωργιανήν κοινωνίαν ἤρχισε νά διαδραματίζῃ ὁ πατριάρχης Ἠλείας ΙΙ καί εἰς τό πρόσωπόν του πολλοί Γεωργιανοί βλέπουν τήν μεγαλυτέραν αὐθεντίαν τῆς ζωῆς των. Ὁ πατριάρχης εἶναι ἡ ἐθνική ἀρχή των. Καί τό νά βαπτίζεται ἕνα παιδί ἀπό τόν ἴδιον τὸν πατριάρχην πολλοί ἐθεώρησαν ὡς τήν μοναδικήν τιμήν καί ἐνεπνεύσθησαν.

"Μαγειρέματα" γιὰ τὴν ἕνωση Παλαιοημερολογιτῶν καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστῶν καὶ ἡ στάση τοῦ π. Παΐσιου Παπαδόπουλου

Ὁ  ἀγώνας τῶν Παλαιοημερολογιτῶν δὲν ξεκίνησε ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλ' ἐναντίον τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Ν. Ἡμερολογίου.

  Τὸ ἱστολόγιο «Πατερικὴ Παράδοση» παρακολουθεῖ καὶ δημοσιεύει –ἐδῶ καὶ χρόνια– τὸν διάλογο ποὺ ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς ἔχει ἀνοίξει καλοπροαίρετα μὲ ἱστολόγια ποὺ διευθύνουν πιστοὶ τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου. Κι αὐτὸ διότι στὴν πλειονότητά τους οἱ Παλαιοημερολογίτες ἀποκαλύπτουν τὶς κακοδοξίες τῶν Οἰκουμενιστῶν, μετὰ τῶν ὁποίων κοινωνοῦν οἱ Νεοημερολογίτες. Σὲ κάποια πράγματα, ὅμως, διαφέρουν οἱ τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου μὲ ὅσους ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία καὶ ἀκολουθοῦν τὸ Νέο Ἡμερολόγιο, ἀλλ' ἔχουν ἤδη ἀποτειχιστεῖ ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές. Ἡ διαφορὰ ἔγκειται στὸν τρόπο ἐφαρμογὴ τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ στὴν μὴ δογματοποίηση τοῦ Ἡμερολογίου.

***

Ο telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας ""Μαγειρέματα" γιὰ τὴν ἕν...":

Το ημερολόγιο δεν είναι δόγμα ,αλλά δόγμα είναι η ενώτης της Εκκλησίας ! ( ουδέ γάρ η Εκκλησία χρόνων ακρίβειαν οίδεν .. την συμφωνίαν πανταχού τιμώσα και την ομόνοιαν αγαπώσα , κατεδέξατο το επιταχθέν ) Ιωαν. Χρυσοστ.
P.G. 871-2
Το ημερολόγιο δεν είναι δόγμα , αλλά είναι Ιερά Παράδοσις 2000 χρόνων! πάνω στην οποία στηρίχθηκε , όλος ο κύκλος των εορτών του χρόνου! και πώς γίνεται το ( λανθασμένο ??) αστρονομικά παλαιό ημερολόγιο να μην πέφτει ποτέ έξω στον καθορισμό των εορτών διότι είναι αιώνιο, σε αντίθεση με το νέο που κάθε λίγα χρόνια, καταργεί νηστείες, και βγαίνει εκτός ορίων εορτασμού του Πάσχα, δι’ αυτό η εκκλησία της Ελλάδος κάθε χρόνο εκδίδει καινούργιο προσαρμοσμένο στο τρέχον έτος τυπικό προς χρήση στις ακολουθίες της Εκκλησίας , ενώ οι εκκλησίες που ακολουθούν το παλαιό έχουν ένα αιώνιο τυπικό!
Το ημερολόγιο δεν είναι δόγμα , αλλά δόγμα είναι η συμφωνία της Εκκλησίας με τις αποφάσεις παλαιοτέρων συνόδων των αγίων Πατέρων !
Πως είναι δυνατόν να καταπατάς Πανορθοδόξους Αποφάσεις της Εκκλησίας και να εμφανίζεσαι συγχρόνως ως τηρητής των αποφάσεων της Εκκλησίας ?

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ»

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
 Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας 24.6.2017, ὥρα 5 μ.μ.

Ἄς παύσωμεν ἐπιτέλους νὰ εἴμεθα, μόνον, ἀκροατὲς θεατὲςκριτὲς δριμύτατοι κατήγοροι τῶν φαύλων καὶ ἄς γίνωμεν καὶ ποιητές, συναγωνιστὲς καὶ  ἔμπρακτοι ὁμολογητὲς τῶν «πιστεύω» μας ὑπὲρ τῆς ἀδιάφθορης οἰκογένειας, τῆς ἀμωμήτου ὀρθοδόξου πίστεώς μας, τῆς ἀκεραίας καὶ ἀδεσμεύτου ἑλληνικῆς πατρίδος καὶ ἐν γένει ὑπὲρ τῶν συνεκτικῶν κρίκων τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι τὸ  ὁμότροπον, ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον, ὅμαιμον ποὺ εἶναι οἱ πυλῶνες τοῦ Ἔθνους μας.
Χάριν αὐτῶν διατηρηθήκαμε ἀνὰ τὶς χιλιετηρίδες καὶ δὲν πολτοποιηθήκαμε.