Φώτης Κόντογλου - Ἀθεΐα, τὸ καύχημα τῆς ἐποχῆς μας


«Νὺξ ἀφεγγὴς τοῖς ἀπίστοις, Χριστέ, 
τοῖς δὲ πιστοῖς φωτισμός»


Ἀθεΐα! Τίτλος μεγάλος καὶ καύχημα γιὰ τὸν σημερινὸν ἄνθρωπο. Ὅποιος τὸν ἀποχτήσει (καὶ γιὰ νὰ τὸν ἀποχτήσει, φτάνει νὰ χειροτονηθεῖ μοναχός του ἄπιστος),γίνεται παρευθὺς στὰ μάτια τῶν ἄλλων σοφός, κι᾿ ἂς εἶναι ἀμόρφωτος, σοβαρός, κι᾿ ἂς εἶναι γελοῖος, ἐπίσημος κι᾿ ἂς εἶναι ἀλογάριαστος, ὑπεράξιος κι᾿ ἂς εἶναι ἀνάξιος, ἐπιστήμονας κι᾿ ἂς εἶναι κουφιοκέφαλος.
Δὲν μιλῶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει πόθο νὰ πιστέψει, μὰ δὲν μπορεῖ, μὲ ὅλο ποὺ κατὰ βάθος πάντα ἡ αἰτία τῆς ἀπιστίας εἶναι ἡ περηφάνεια, αὐτὴ ἡ ὀχιά, ποὺ κρύβεται τόσο ἐπιτήδεια μέσα στὸν ἄνθρωπο, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν καταλάβει.
Ὅπως καὶ νἆναι, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀγωνίζουνται καὶ πολεμᾶνε μὲ τὸν ἄπιστο ἑαυτό τους, ἔχουνε ὅλη τη συμπόνεσή μας. Γι᾿ αὐτοὺς παρακαλοῦμε, ὅσοι πιστεύουμε, νὰ τοὺς βοηθήσει ὁ Θεὸς νὰ πιστέψουνε, ὅπως ἔκανε σὲ κεῖνον τὸν πατέρα ποὺ εἶχε ἄρρωστο τὸ παιδί του, καὶ παρεκάλεσε τὸν Χριστὸ νὰ τὸ γιατρέψει.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (8ον ) μέρος


Χερουβικός Ύμνος - Cherubic Hymn


O Συναξαριστής της ημέρας.


Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Τη Α΄ (1η) του μηνός Ιουλίου μνήμη των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ των Ρωμαίων.                                                                                   

Κοσμάς και Δαμιανός οι Άγιοι Μάρτυρες ήκμασαν κατά τους χρόνους Καρίνου και Νουμεριανού των αυταδέλφων Βασιλέων εν έτει σπδ΄ (284), κατήγοντο δε εκ της μεγαλουπόλεως Ρώμης. Αυτάδελφοι όντες μετήρχοντο και οι δύο την ιατρική και εθεράπευον όχι μόνον τους ανθρώπους, αλλά και τα κτήνη και άλογα ζώα· δι’ αντιμισθίαν δε της ιατρείας εζήτουν το να πιστεύωσιν εις τον Χριστόν οι ιατρευόμενοι, χωρίς να λαμβάνωσι παρ’ αυτών ουδεμίαν υλικήν αμοιβήν. Διαβληθέντες δε εις τον βασιλέα Καρίνον, ότι ενεργούσι τας ιατρείας και τα θαύματα με μαγικήν τέχνην, και μη θέλοντες να παραδοθώσιν άλλοι αντί αυτών, προσήλθον αυτόκλητοι και παρεδόθησαν εις χείρας του βασιλέως.

Εκείνοι οι μακάριοι εδείκνυον τα στίγματα και τας πληγάς υπέρ του Χριστού, εμείς σήμερα τι στίγματα εμφανίζουμε;


Ότε δε συνηθροίσθη η εν Νικαία Αγία Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, εν έτει τκε΄ (325), ήτο και ούτος (ο μακάριος Παύλος Αρχιεπίσκοπος Νεοκαισαρείας), εις των εκεί συναθροισθέντων τριακοσίων δέκα και οκτώ Θεοφόρων Πατέρων, οίτινες όλοι έφερον εις το σώμα των τα στίγματα και τας πληγάς του Χριστού, ως λέγει ο θείος Παύλος, και αυτά εθεώρουν καλλωπισμόν των, δεικνύοντες αυτά προς αλλήλους. Και εδείκνυον άλλος μεν την αποκοπείσαν υπό των ειδωλολατρών χείρα του, άλλος τα ώτα του, άλλος την ρίνα του, έτερος τους οφθαλμούς του, και άλλος άλλο μέλος του σώματός του παρουσίαζε βεβλαμμένον και ηκρωτηριασμένον από τους προλαβόντας τυράννους υπέρ της Αγίας του Χριστού Πίστεως.

ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

Απάντηση σε αυτούς που λένε ότι "δεν έχουμε εδώ πατρίδα".

Γράφει ο αδελφός μας Ιουστίνος

Λοιπόν, το δηλώνω. Είμαι έλλην χριστιανός ορθόδοξος. Είμαι έλλην ορθόδοξος  διότι γεννήθηκα απο ορθοδοξους  έλληνες γονείς, που είχαν τέτοιους έλληνες γονείς, που και αυτοί είχαν παππούδες με φουστανέλες και γιαγιάδες με τσαπράζια.  Όλοι τους αυτοί με εδίδαξαν ότι έχω μιά πατρίδα. Τόπο δηλαδή με πέτρες, χώμα, θάλασσα και καθαρά νερά. Αυτή την πατρίδα την πήρα κληρονομιά από τους γονείς μου, που με όρκησαν να χύσω την τελευταία ρανίδα του αίματός μου για να μην μου την πάρουν. Και όταν τους ρώτησα γιατί, τότε μου αποκάλυψαν ότι εδώ  περπάτησαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι του Χριστού και ότι η Παναγία διάλεξε αυτό το μέρος να το κάνει περιβολάκι της. Αν εμείς λοιπόν  χάσουμε τον τόπο αυτόν, τότε θα χάσουμε και τις ευλογίες του. Γι΄ αυτό πρέπει να τον αγαπάμε και να πολεμάμε να μην μας τον πάρουνε οι εχθροί του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων.  Και ότι από πολύ παλιά οι πολύ αρχαίοι πρόγονοί μας επειδή  αγαπούσαν το υπέροχο  φώς του τόπου αυτού και επειδή είχαν φόβο να μην το στερηθούν στον Άδη, εθυσίαζαν το αίμα τους για την πατρίδα τους, επειδή επίστευαν ότι οι ήρωες πεθαίνοντας πάνε με τους ήρωες στα φωτεινά Ιλύσια Πεδία και όχι στο σκότος του Άδου. Αν λοιπόν αυτοί που ήταν ειδωλολάτρες γίνονταν ήρωες επίτηδες για να μην χάσουν το γήϊνο φώς της Ελλάδας, πόσο ήρωες πρέπει να γίνουμε εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί, για να μην χάσουμε το άσπερον Φώς της δόξης του Χριστού; Διότι θα μας πεί ο Κύριος, Εγώ σας έδωσα κληρονομιά αγιασμένα και ένδοξα χώματα, να με δοξολογείτε και να με  προσκυνείτε και εσείς τον γεμίσατε με υπερήφανους κιναίδους , μωαμεθανούς υβριστές μου, μασσώνους αρνητές μου, λατινόφραγκους περιφρονητές μου, ειδωλολάτρες του διαβόλου! Πηγαίνετε τώρα στη     Βαβυλώνα και κρεμάστε τα όργανά σας στις ιτιές του Ευφράτη για πεντακόσια τόσα χρόνια... Αν το θέλουμε αυτό, τότε ναί, "δεν έχουμε εδώ πατρίδα". Αν όμως δεν το θέλουμε, τότε να πολεμήσουμε. Να λοιπόν γιατί πρέπει να πολεμάμε για την πατρίδα μας . Γιατί η Ελλάδα είναι η μήτρα της χριστιανοσύνης και σαν τέτοια  πρέπει να παραμείνει. Αλλοιώς χανόμαστε στη Βαβυλωνια των εθνών.. Χωρίς γλώσσα, χωρίς πατρίδα, χωρίς ιστορία και τελικά χωρίς Πίστη. 
Λοιπόν έχουμε Πατρίδα εδώ εμείς οι ορθόδοξοι έλληνες. Δεν είμαστε απάτριδες πολίτες του κόσμου. Κρατάμε Σταυρό και τον σηκώνουμε. Και όστις θέλει οπίσω μας ελθείν.


ΥΓ.  Ουαί και αλλοίμονο αδελφοί, αν παραδώσουμε τα άγια τοις κυσί. Χάνεις την κληρονομιά σου, αυτή που σου έδωσαν οι γονείς σου, οι έλληνες ορθόδοξοι χρισιανοί; Έγινες άσωτος υιός που εδαπάνησες την "ουσία" σου στους πορνοβοσκούς. Νοιώθεις αδελφός με αυτούς που πατάνε την γή σου; Ναι μεν είσαι κατά σάρκα, αλλά είσαι κατά Άγιο Πνεύμα; Βεβαίως και αυτοί πλάσματα του Θεού είναι, αλλά πλάσματα, όχι τέκνα Θεού. Υπάρχει λοιπόν διαφορά μεγάλη. Όταν ο Πατροκοσμάς μιλούσε για "ελληνικά σχολεία" αυτό εννοούσε, δηλαδή "να μαθαίνετε τα παιδιά σας την ελληνικήν, διότι σε αυτήν είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο". Σήμερα μαθαίνουν στα παιδιά μας την Αγγλικήν, την Γερμανικήν, την Αλβανικήν, αργότερα την Πακιστανικήν και .βεβαίως, αύριο την Τουρκικήν. Ο σκοπός είναι ένας. Να μην μπορούν τα παιδιά μας να διαβάσουν το Ευαγγέλιο, αλλά ούτε και να σκεφτούν να μελετήσουν τους Αγίους Πατέρες μας. Όταν ένα παιδί μάθει ότι η Μακεδονία ανήκει στους Σκοπιανούς και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν έλλην, αλλά "Μακεδών", γιατί να πιστέψει ότι ο Απόστολος Παύλος εδίδαξε στην ελληνικήν και όχι στη σλαυϊκήν; Θα υπερασπιστεί ποτέ την πατρίδα του όταν του λένε ότι "έχουμε ενότητα με όλους"; Αυτή είναι νοοτροπία προδότη, χαφιέ και μπασταρδεμένου χριστιανισμού, πασπαλισμένη με αγαπολογία της φτήνιας. Αν ίσχυε η κατάργηση των εθνών και των πατρίδων, όπως ισχυρίζονται μερικοί κουλτουριάρηδες ψευδοορθόδοξοι,  η Παναγία  δεν θα οδηγούσε τον στρατό μας στο έπος της Πίνδου. Ούτε θα μας ελευθέρωνε από τον τούρκικο ζυγό. Αλλά και ούτε  ο Άγιος Παϊσιος θα πολεμούσε στο πλευρό των "εθνικιστών", για να μην χωριστεί η Ελλάς σαν Βόρεια και Νότια Κορέα, επειδή έτσι ήθελε ο εβραιομαρξισμός. Λοιπόν σύνεσις, αγαπητοί, και αγώνας ,γιατί ήγγικεν η ώρα η μεγάλη...

Λέμε ΟΧΙ στην παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας «εις χείρας αλλοτρίων»!


Δελτίο τύπου
 Οι εξελίξεις οι σχετικές με την παράδοση ουσιαστικά του ονόματος της Μακεδονίας «ες χερας λλοτρίων το διαρπάσαι... κα βεβηλώσουσιν ατό»(Ιεζ. 7,21) αλλά και οι δηλώσεις ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων αναφορικά και με άλλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας (βλ. θέματα με Αλβανία, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο),  δεν αφήνουν περιθώρια σιωπής και απραξίας σε οποιονδήποτε υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα, που έχει γαλουχηθεί στα νάματα του ελληνορθόδοξου πολιτισμού κι έχει μάθει να υπερασπίζεται πάντοτε την Πατρίδα του, τον Πολιτισμό του, την Ιστορία του, την Πίστη του και την Αλήθεια του.

Ἡ δογματική διάστασις τοῦ νέου ἑορτολογίου -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἔχει λεχθῆ καί γραφῆ πολλάκις, ἀλλ’ ἀνακριβῶς, ὅτι τό 1924 οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί (Ο.Χ.) δέν ἐγνώριζον δῆθεν ὅτι ὁ λόγος τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου ἑορτολογίου (ν.ἑ.) ἦτο ἡ προώθησις τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Συνεπῶς, συμπεραίνουν αὐτοί πού χρησιμοποιοῦν αὐτήν τήν ἐπιχειρηματολογίαν, ὅσοι ἀπετειχίσθησαν τότε ἀπό τήν καινοτομήσασαν Ἐκκλησίαν, ἐπικαλούμενοι τόν 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου καί γενικώτερον τήν Πατερικήν Διδασκαλίαν καί Παράδοσιν, ἔσφαλον, διότι δῆθεν δέν ὑφίστατο δογματικός λόγος πού νά δικαιολογῇ τήν ἀποτείχισιν, ἐνῷ ὅσοι ἀπεδέχθησαν τό ν.ἑ. δέν ὑπέπεσαν εἰς δογματικόν σφάλμα.

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Σύναξις των δώδεκα Αποστόλων.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα τὴ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ μνῆμές τους σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, ἀλλὰ μὲ αὐτὸ τὸ συλλογικὸ ἑορτασμὸ τιμᾶται σύμπασα ἡ χορεία τῶν μεγάλων αὐτῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ὡς συνεχιστὲς τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς, ἔστρεψαν τὸ ροῦ τῆς ἱστορίας καὶ ἄλλαξαν κυριολεκτικὰ τὴ μορφὴ τοῦ κόσμου. Χάρη στὸν ἰδικό τους ἀγώνα, τὶς ἀφάνταστες προσωπικὲς τους θυσίες, τὴ μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριό τους ἐθεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία στὸν κόσμο.

Μνήμη Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1902 ἄνοιξε τόν δρόμο στή συμμετοχή μας στήν Οἰκουμενική Κίνηση......

Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1902 ἄνοιξε τόν δρόμο στή συμμετοχή μας στήν Οἰκουμενική Κίνηση, τό Διάγγελμα τοῦ 1920 προετοίμασε τήν εἴσοδό μας στό ΠΣΕ, ἐνῷ ἡ ἐπί Πατριάρχου Ἀθηναγόρα Ἐγκύκλιος τοῦ 1952  λειτούργησε ὡς ὁλοκλήρωση καί ἐπισφράγιση τῆς προγραμματισμένης αὐτῆς πορείας. Γι’ αὐτό μεγάλοι ὀρθόδοξοι θεολόγοι, ὅπως ὁ Ἰωάννης Καρμίρης καί ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, παρά τήν ἀφοσίωσή τους στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, δέν παρέλειψαν νά ἐκφράσουν τόν δισταγμό τους στά ἀνοίγματα αὐτά καί τίς ἐπιφυλάξεις τους γιά τίς μέσῳ αὐτῶν δρομολογημένες ἐξελίξεις.
Ὑπεύθυνη ὅμως καί ἀντικειμενική κριτική στήν Οἰκουμενική Κίνηση ἔχει ἀσκήσει ὁ ὅσιος Ἰουστῖνος (Πόποβιτς), χαρακτηρίζοντας τόν Οἰκουμενισμό μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο:
«Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοινόν ὄνομα διά τούς ψευδοχριστιανούς, διά τάς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδιά ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὐμανισμῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν παπισμόν. Ὅλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἄλλην αἵρεσιν . Τό κοινόν εὐαγγελικόν ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις». 

Κάποτε μιλούσαμε —Ὀρθόδοξα— γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν αἱρετικῶν στὴν ΜΙΑ Ἐκκλησία. -- Τοῦ κ. Παν. Σημάτη, θεολόγου


Κατόπιν μᾶς ἐπεβλήθη ὁ ὅρος ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν». Σήμερα δὲν μιλᾶμε οὔτε γιὰ ἐπιστροφή, οὔτε γιὰ ἕνωση, ἀλλὰ ἐπιδιώκουμε τὴν ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας τῶν «ἐκκλησιῶν», κι ἂς διατηρήσει ἡ κάθε μιὰ «ἐκκλησία» τὰ διαφορετικὰ δόγματά της (ὅπως εἶπε σὲ συνέντευξη ὁ καρδινάλιος  Κάσπερ), ἔστω κι ἂν τὰ δόγματα τῆς ΜΙΑΣ Ἐκκλησίας εἶναι ὀρθά, καὶ τῆς ἄλλης ἐφεύρεση τοῦ διαβόλου! Καὶ ἐπειδὴ ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς φόρμουλας εἶναι σίγουρο πὼς θὰ βρεῖ ἀντιμέτωπο τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, μαγειρεύεται ὁ τρόπος ἐπιβολῆς της, μὲ πρῶτο στόχο τὴν ἀποδοχὴ τοῦ Πρωτείου τοῦ Πάπα, καὶ ὅπως ἔγραψε ὁ π. Γ. Καψάνης: «ἴσως ὑπὸ τὴν δελεαστικὴ μορφὴ… τῆς διακονίας τῆς καθόλου Ἐκκλησίας». 

Μαρία Αλεξοπούλου : Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ


Η Παναγία, ως ένα ξεχωριστό και μοναδικό πρόσωπο, δεσπόζει μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η πλατυτέρα των Ουρανών είναι η αρχηγός που οδηγεί τους πιστούς όλων των εποχών προς το Χριστό και την αναδημιουργία. Ταυτόχρονα αποτελεί την χορηγό κάθε θεϊκής αγαθότητας προς τον άνθρωπο και την κτίση1. Για το λόγο αυτό, το να προσπαθεί κανείς να παρουσιάσει το μεγαλείο της Θεοτόκου ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνάμεις. Μόνο οι άγγελοι, τονίζει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μπορούν επάξια να εκφράζουν τη δόξα της Θεοτόκου στην Ουράνια Βασιλεία, ενώ εμείς τόσο μόνο μπορούμε να την εγκωμιάσουμε, όσο χρειάζεται για να αγιάσουμε τη γλώσσα και την ψυχή μας. Αρκεί και μόνο ένας λόγος και μια ενθύμηση για τη δόξα της Παναγίας, για να ανυψώσει την ψυχή και την διάνοια και να μας μεταμορφώσει από σαρκικούς σε πνευματικούς και από βέβηλους σε αγίους2.

Ο φλογερός αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως Κοσμάς Φλαμιάτος


Το 1840 εξαπέλυσε δριμύτατον «κατηγορώ» εναντίον του αντιχρίστου Μασωνο-Οικουμενισμού Με λόγον του, που ανεγνώσθη από πολλούς ιερείς εις τους ιερούς ναούς της νήσου Κεφαλληνίας. Εις τον λόγον του αυτόν ο Φλαμιάτος εκεραυνοβολούσε το Μασωνο-Οικουμενιστικόν τέρας ως εξής :
«Τα πρώτα μέτρα των εχθρών της πίστεως απ΄ αρχής εστάθησαν να έμβωσιν εις αυτά τα άγια των αγίων, εις αυτό το θυσιαστήριον, να λάβωσι, δηλαδή, λαθραίως και αναισθήτως το πηδάλιον, και την διεύθυνσιν της καθ΄ ημάς Εκκλησίας, φρικωδέστατον και ανέκδοτον μέχρι τούδε φαινόμενον, εις όλα τα χρονικά της Ορθοδοξίας, και ως εκ τούτου να εξαλείψωσι κατά μικρόν και ανεπαισθήτως όλην την ορθόδοξον Ιεραρχίαν, όλον το Ιερατικόν και μοναδικόν τάγμα, να μορφώσωσι κατά το πνεύμα της διαφθοράς και της πλάνης όλην την ελληνικήν και σλαβικήν και λοιπήν απανταχού ορθόδοξον νεολαίαν, και κατά το πνεύμα αυτής της πλάνης, να μορφώσωσι νέον ψευδώνυμον κλήρον, να διαλύσωσι κάθε δεσμόν αγάπης και αρμονίας εις όλους τους Ορθοδόξους, να ανατρέψωσι κάθε τάξιν είτε εκκλησιαστικής, είτε πολιτικής, είτε ηθικής και συγγενικής πειθαρχίας, να ανοίξωσιν όλον τον χείμαρον της διαφθοράς, όλον το πνεύμα της αποστασίας και αναρχίας υπό το πρόσχημα της Ελευθερίας· όλα τα εμφύλια και οικιακά σχίσματα…».

O Bιος του Αποστόλου Πέτρου


Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐγεννήθηκε στὴ μικρὴ πόλη Βηθσαϊδὰ κοντὰ στὴ λίμνη Γεννησαρέτ, ὅπου ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἁλιέως μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀνδρέα, κληθέντα καὶ αὐτὸν στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα, καὶ μὲ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ζεβεδαίου Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη, γενόμενους ἐπίσης Ἀποστόλους. Τὸ ὄνομά του ἀπαντᾶ στὴν Καινὴ Διαθήκη ὑπὸ τέσσερις τύπους: α. Συμεὼν (ἐκ τοῦ Sim Un, σημιτικοῦ τύπου). β. Σίμων (κοινότερος τύπος, ἐξελληνισμένη σύντμηση τοῦ προηγούμενου). γ. Κηφᾶς (ἀπὸ τὸ ἀραμαϊκὸ Kepha, ποὺ σημαίνει πέτρα). δ. Πέτρος (παράφραση τῆς προηγούμενης ἀραμαϊκῆς ἐπωνυμίας, ἡ ὁποία ἐδόθηκε στὸ Σίμωνα ἀπὸ τὸν Χριστό). πατέρας του ὀνομαζόταν Ἰωάννης Ἰωνᾶς. Οἱ γονεῖς του ἀνῆκαν στοὺς λιγοστοὺς πιστοὺς εὐσεβεῖς Ἰουδαίους τῆς ἐποχῆς τους, οἱ ὁποῖοι ἐπερίμεναν ἐναγώνια τὸν Μεσσία καὶ τὴ μεσσιανικὴ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἐτερματίζετο κακοδαιμονία τῆς ἀνθρωπότητος.

Το φλεγόμενο κελί.


Ρώτησαν κάποτε τον αββά Παλλάδιο, πού καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη: 

-Κάνε αγάπη, πάτερ, και πες μας από ποια αιτία έγινες μοναχός;
 

-Στην πατρίδα μου, απάντησε εκείνος, μισό χιλιόμετρο μακριά από το τείχος, ζούσε ένας έγκλειστος μοναχός πού λεγόταν Δαβίδ. Είχε έρθει από τη Μεσοποταμία. Ήταν πολύ ενάρετος, ελεήμων και εγκρατής. Έμεινε κλεισμένος και προσευχόμενος στο κελί του, περίπου εβδομήντα χρόνια!
 

ΤΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΔΩΡΑ -- Αλέξ. Παπαδιαμάντη


Ξένος τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκός, κατῆλθε τὴν παραμονὴν ἀπὸ τὰ ὕψη, συστείλας τὰς πτέρυγας ὅπως τὰς κρύπτῃ, θεῖος ἄγγελος. Ἔφερε δῶρα ἀπὸ τὰ ἄνω βασίλεια διὰ νὰ φιλεύσῃ τοὺς κατοίκους τῆς πρωτευούσης. Ἦτον ὁ καλὸς ἄγγελος τῆς πόλεως.
Ἐκράτει εἰς τὴν χεῖρα ἓν ἄστρον καὶ ἐπὶ τοῦ στέρνου του ἔπαλλε ζωὴ καὶ δύναμις, καὶ ἀπὸ τὸ στόμα του ἐξήρχετο πνοὴ θείας γαλήνης. Τὰ τρία ταῦτα δῶρα ἤθελε νὰ μεταδώσῃ εἰς ὅλους ὅσοι προθύμως τὰ δέχονται.
Εἰσῆλθεν ἐν πρώτοις εἰς ἓν ἀρχοντικὸν μέγαρον. Εἶδεν ἐκεῖ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν σεμνοτυφίαν, τὴν ἀνίαν καὶ τὸ ἀνωφελὲς τῆς ζωῆς ζωγραφισμένα εἰς τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἤκουσε τὰ δύο τεκνία νὰ ψελλίζωσι λέξεις εἰς ἄγνωστον γλῶσσαν. Ὁ Ἄγγελος ἐπῆρε τὰ τρία οὐράνια δῶρά του, καὶ ἔφυγε τρέχων ἐκεῖθεν.

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Των πανευφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἡ ἡρωικότερη ἀποστολικὴ μορφὴ τῆς πρώτης Χριστιανικῆς περιόδου, ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ μοναδικὸς διδάσκαλος καὶ ὁ σπουδαιότερος παιδαγωγὸς τῆς Οἰκουμένης, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀγωνιστὴς καὺ φυτουργὸς τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζονται μὲ τὸ μεγαλύτερο θαυμασμὸ καὶ ἐξυμνοῦν μὲ τὰ καλύτερα λόγια τὴν προσωπικότητά του, τὸ καταπληκτικὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο του καὶ τὴ μοναδικὴ διδασκαλία του. Μάλιστα ὁ κυριότερος ἑρμηνευτής του, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐκ τῶν κορυφαίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, εὔστοχα τὸν χαρακτηρίζει ὡς «τὸν πρῶτον μετὰ τὸν Ἕνα» καὶ συνιστᾶ «μὴ θαυμάζειν μόνον ἀλλὰ καὶ μιμεῖσθαι τὸ ἀρχέτυπον τοῦτο τῆς ἀρετῆς». Ἄριστος γνώστης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ παιδείας, ἔφερε τὸ ἀληθινὸ φῶς τῆς θεογνωσίας, τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὴ Δύση.

Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος (Λόγος πρὸς Θεόδουλον):


«Τυφλώνεται ὁ νοῦς μὲ τὰ ἑξῆς τρία πάθη: τὴν φιλαργυρία, τὴν κενοδοξία καὶ τὴν ἡδονή. Ἡ γνώση καὶ ἡ πίστη, ποὺ εἶναι σύντροφοι τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἀπὸ τίποτε ἄλλο δὲν ἀδυνάτισαν παρὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς κακίες. Ὁ θυμὸς καὶ ἡ ὀργὴ καὶ οἱ πόλεμοι καὶ οἱ φόνοι καὶ ὅλος ὁ κατάλογος τῶν λοιπῶν κακῶν ἐξ αἰτίας τῶν προηγουμένων αὐτῶν παθῶν ἰσχυροποιήθηκαν πάρα πολὺ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων».


π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : διαστρεβλώνεται ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Φωτίου.


Εἶναι γνωστότατο ὅτι ἐκεῖνος ποὺ προήδρευσε στὴν 8η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (879-880 μ.Χ.) ἦτο ὁ Πατριάρχης Φώτιος. Ὅπως ἐπίσης εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Μέγας καὶ Ἅγιος Φώτιος, δὲν εἶναι ἀρεστὸς στοὺς σημερινοὺς ὀρθοδόξους, ἐπειδὴ τοὺς ὑποδεικνύει ἐκεῖνο ποὺ κοστίζει, κι αὐτοὶ δὲν θέλουν νὰ τὸ πράξουν, δηλαδή τὴν ἄμεσο ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές. Τοῦτο τὸ συμπέρασμα βγαίνει καθαρό, ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς πράξεις τους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ συγγράμματά τους, ὅπως αὐτὸ τὸ βιβλίο τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, «15ος Κανὼν Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ Ἀποτείχισις», ποὺ τὰ ἀποδέχτηκαν καὶ τὸ διένειμαν στὶς Συνάξεις τους, διὰ τοῦ ὁποίου διαστρεβλώνεται ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Φωτίου.


MKO ή διακινητές;

Αναπάντητα ερωτήματα για τη μεταφορά των προσφύγων

Από τη
Δρ Ελένη Παπαδοπούλου*


Από τότε που έγινε ο Σαλβίνι υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, τα πλοία των ΜΚΟ, που είχαν αναλάβει εργολαβία τη μεταφορά Αφρικανών από τις ακτές της Λιβύης στην Ευρώπη, περιφέρονται σαν άδικες κατάρες στα νερά της Μεσογείου αναζητώντας λιμάνι.

Ολοι κουνάνε το δάχτυλο στον Σαλβίνι, που δεν τα δέχεται, αλλά κανείς δεν τους παίρνει στα δικά του λιμάνια. Για κάποιον ακατανόητο λόγο ήταν προφανώς αυτονόητο τόσα χρόνια για τους Γάλλους ή τους Γερμανούς κυβερνητικούς ότι τα πλοία των ΜΚΟ θα εκτελούν το δρομολόγιο Λιβύη - Ιταλία ανενόχλητα, μεταφέροντας παράνομα έναν σωρό κόσμο.

π. Ιωάννου Ρωμανίδη: Η οδός προς τι; Όχι μόνον προς την άλλη ζωή.


Σε πολλούς επικρατεί η αντίληψη ότι η Ορθοδοξία είναι μία από τις πολλές θρησκείες, που έχει σαν κύρια μέριμνά Της την προετοιμασία των μελών της Εκκλησίας για την ζωή μετά θάνατον, να εξασφάλιση δηλαδή μία θέση στον Παράδεισο για κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό.
….. Οι Πατέρες δεν ενδιαφέρονται για το τι θα συμβεί στον άνθρωπο μετά θάνατο αποκλειστικά, αλλά εκείνο κυρίως που τους ενδιαφέρει είναι το τι θα γίνει ο άνθρωπος σ’ αυτήν τη ζωή. Μετά θάνατον δεν υπάρχει θεραπεία του νοός, οπότε πρέπει σ’ αυτήν τη ζωή να αρχίσει η θεραπεία, διότι «εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια». Γι’ αυτό η Ορθόδοξη Θεολογία δεν είναι υπερκοσμική ούτε μελλοντολογική ούτε εσχατολογική, αλλ’ είναι καθαρά ενδοκοσμική. Διότι το ενδιαφέρον της Ορθοδοξίας είναι για τον άνθρωπο σ’ αυτόν τον κόσμο, σ’ αυτήν την ζωή, όχι μετά θάνατον.

Ο άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας: «Τα θαύματα δεν είναι πάντοτε αναγκαία απόδειξη της ενάρετης ζωής.


Τα θαύματα δεν υπήρξαν στη ζωή όλων των Αγίων, αλλά ούτε και όσοι θαυματούργησαν υπήρξαν όλοι εργάτες της αρετής. Πολλοί μεγάλοι Άγιοι δεν έκαναν κανένα θαύμα… και σε αυτούς που επικαλούνται τον Χριστό δεν είναι τίποτε ακατόρθωτο και μόνο για να αποκαλυφθεί ο προσκαλούμενος Κύριος. 
(Νικολ. Καβάσιλα, Περί της εν Χριστώ ζωής, κεφάλαιον ζ΄).

Ορθοδοξία και Ελληνισμός στο σύγχρονο κόσμο -- του π. Γεωργίου Μεταλληνού


1) Μιλώντας κανείς για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, αγγίζει ένα μυστήριο, ένα θαύμα κυριολεκτικά, πού συντελέσθηκε μέσα στην Ιστορία. Διότι η ιστορική ένωση των δύο αυτών οικουμενικών μεγεθών προκάλεσε αληθινή κοσμογονία. Δημιούργησε ένα νέο κόσμο, μία αληθινή «Νέα Εποχή». Για να μιλήσω θεολογικά, ξαναδημιούργησε, ανάπλασε τον κόσμο ολόκληρο. Και η ένωση των δύο αυτών μεγεθών ως πηγή ζωής ανεξάντλητη αρδεύει συνεχώς την παγκόσμια κοινωνία. Στην εποχή μας, όμως, τίθεται με τρόπο οξύ και καθοριστικό το πρόβλημα της συνέχειας του συνδέσμου αυτού, πού τόσο ωφέλησε τον κόσμο.

Θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω τα δύο αυτά μεγέθη, προσδιορίζοντας Ιστορικά τη στιγμή της συναντήσεως και ενώσεως τους και τον τρόπο της διασύνδεσης τους, υπογραμμίζοντας συνάμα τις κύριες απειλές για τη συνέχεια της ένωσης αυτής στους δύσκολους καιρούς μας.

Τι είναι ο Ελληνισμός;

Ἀγρυπνία Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Πέμπτη 28 Ἰουνίου 2018 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29η Ἰουνίου).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Θά τεθεῖ σέ προσκύνηση ἱερό τεμάχιο ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.

                                                     Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 

Βασιλική Πλεξίδα όλη η ομιλία


Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (2ον ) μέρος


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.


Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Ανακομιδή λειψάνων αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, Παπίου, Παύλου και Μωϋσέως μαρτύρων.

«Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου· καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀθανασίας καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων καὶ παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης καὶ Εὐδοξίας».

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ -- ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ


Μία μικρή επισήμανση για τους αναγνώστες της "ορθοδόξου φωνής". -- του αδελφού μας Ιουστίνου

Ο μακαριστός και ορθοδοξώτατος ομολογητής Ιωάννης Κορναράκης είχε προβλέψει ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ  την κατάντια ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΏΝ  της "Γαζέας" και των σημερινών μοναχών του Αγίου Όρους. Απομακρύνθηκε απο αυτούς έγκαιρα και κοιμήθηκε με καθαρή συνείδηση, αφού απεκάλυψε ότι τον ΔΗΘΕΝ αντι-οικουμενισμό τους τον είχαν ως "ακαδημαϊκό προσωπείο" και όχι ως βίωμα Θείας Χάριτος και αδιαλείπτου προσευχής.
Στο κομμάτι αυτό ο Ιωάννης Κορναράκης  με τον όρο    "Ασυνείδητο" εννοεί  την κατάσταση της ψυχής, που κάτω απο την ασυνείδητη -για τον αμύητο- επίδραση των δαιμονικών λογισμών, δημιουργεί η ψυχή με την φαντασία της - δηλαδή στην σπηλιά της-  ένα ηδονικό σενάριο διάπραξης της αμαρτίας και στη συνέχεια το σενάριο αυτό υλοποιείται, επειδή ο άνθρωπος το αγαπάει με πάθος, δηλ. το  ερωτεύεται και τελικά το εξωτερικεύει, διαπράττοντας την αμαρτία με το σώμα, δηλ.  με λόγο ή με έργο. Έτσι το "Ασυνείδητο" των σημερινών ψυχολόγων (που κανείς τους δεν πιστεύει στην ψυχή) για εμάς  τους ορθοδόξους χριστιανούς  είναι οι πονηροί λογισμοί των δαιμόνων που καθοδηγούν ασυνειδήτως, χωρίς κάν δηλ. ο σημερινός σαρκικός άνθρωπος  να   καταλαβαίνει τους δαίμονες,  στη διάπραξη της αμαρτίας .
 Η επίκληση του σωτηρίου ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μαστίζει τους δαίμονες και καθαρίζει τον νού απο τους πονηρούς, ακαθάρτους και βλασφήμους λογισμούς. Η έλλειψη όμως  αδιαλείπτου προσευχής καθιστά τον άνθρωπο υποχείριο των δαιμόνων και αυτό  ο Ιωάννης Κορναράκης  το διαπίστωσε στον ΔΗΘΕΝ -αντιοικουμενισμό των ημερών μας. Και μας προειδοποίησε αρκούντως. Εις ώτα λοιπόν ακουόντων...

π. Θ. Ζήσης, Δύο χρόνια μετά το Κολυμπάρι. Ποιά είναι η κατάσταση της Εκκλησίας;


Η αιρετική πατρικία


Κάποια πατρικία, που λεγόταν Κοσμιανή ( 6ος αι. ) ήρθε μια νύχτα να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ. Καθώς πλησίαζε, της παρουσιάσθηκε η Κυρία Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες και της είπε : 
-Δεν επιτρέπεται να μπεις εδώ, γιατί δεν είσαι δική μας.
 
Το είπε αυτό, γιατί η Κοσμιανή ανήκε στην αίρεση του Σεβήρου. Εκείνη όμως επέμενε και παρακαλούσε να της επιτρέψει την είσοδο. Τότε η Θεοτόκος αποκρίθηκε:
 
- Είναι αδύνατο να μπεις εδώ μέσα, αν προηγουμένως δεν έρθεις σε μυστηριακή κοινωνία με εμάς.
 
Κατάλαβε τότε η πατρικία ότι η είσοδός της εμποδίζεται επειδή είναι αιρετική, και ότι αν δεν προσέλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πρόκειται να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο.
 

Έτσι κι έκανε. Πρώτα-πρώτα εγκατέλειψε την αίρεση του Σεβήρου, κι ύστερα μετανοημένη κάλεσε τον διάκονο και μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια. Τότε προχώρησε ανεμπόδιστα και προσκύνησε το ζωοποιό μνήμα του Σωτήρος Χριστού.

Την 4ην Ιουλίου ο Σεβ. Αμερικής θα κηρύξη Αυτοκεφαλίαν;

Από την 1ην ως την 5ην Ιουλίου θα συνεδριάση η 44η Κληρικολαϊκή εις την Βοστώνην.  «Λυτοί και δεμένοι»  εκβιάζουν τον ισόβιον, συμφώνως προς του Ιερούς Κανόνας, Σεβ. Αμερικής εις παραίτησιν, διότι φοβούνται απρόσμενον ενέργειαν αυτού κατά την συμβολικήν ημέραν της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Προσφάτως ο επιχειρηματίας και πρώην ομοσπονδιακός βουλευτής των ΗΠΑ, κ. Μάικλ Χάφινγκτον (Michael Huffington), πρώην Επισκοπελιανός, ο οποίος εδέχθη το Μυστήριον του Χρίσματος το 1996 εις το Φανάρι εδημοσίευσεν απαράδεκτον θεολογικώς επιστολήν, όπου έχει τον Πατριάρχην ως Πάπαν! Δημοσιεύομεν αποσπάσματα αυτής από την ιστοσελίδα ekirikas.com της 9ης Ιουνίου 2018:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ -- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 Μητροπολίτου Νεοφύτου 14 - ΠΑΤΡΑ - Τ.Κ. 26255 - Τηλ.:2610-225675
        
Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού Πατρών σας προσκαλεί την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 στις 19:30 στο «Piazza Santa Rosa» (Αγίου Διονυσίου 1, περιοχή Άγιος Διονύσιος) για να απολαύσουμε ένα απογευματινό με ούζο – μπύρα και τα ανάλογα σπιτικά ορεκτικά!
Η συμμετοχή σας, θα μας δώσει μεγάλη χαρά, ενθάρρυνση και υποστήριξη για τη συνέχιση του δύσκολου έργου μας.

Με τιμή το Δ.Σ.
                                                                                                                      Τιμή: 10 €

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ
www.enromiosini.gr 

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΕΡΗΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ -- του αειμνήστου ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΗ πιο βασική κατάκτηση της ψυχολογίας υπήρξε ασφαλώς η «ανακάλυψη» του  ασυνειδήτου.
Η επισήμανση της άγνωστης αυτής περιοχής της ανθρωπίνης προσωπικότητος άνοιξε οπωσδήποτε τη θύρα διά της οποίας ημπορεί κανείς να ρίξη το βλέμμα του στο σκοτεινό βάθος της ψυχής. Ή τουλάχιστον, ύστερα από την ανακάλυψη αυτή, είναι σε θέση κανείς να αντιληφθή τη σημασία του ασυνείδητου αυτού βάθους για την όλη ψυχική και πνευματική πορεία του ατόμου.

π. Θεόδωρος Ζήσης - Ομιλία περί Οικουμενισμού.


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Σαμψών οσίου, του ξενοδόχου, Μαρίας και Ιωάννης των Μυροφόρων.

Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ἐγεννήθηκε στὴ Ρώμη, ἀπὸ εὔπορους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς καὶ ἦταν συγγενὴς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἐσπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία καὶ ἰατρική. Μεταχειρίσθηκε ὅμως τὴν ἰατρικὴ ὄχι σὰν ἐπικερδὲς ἐπάγγελμα, ἀλλὰ γιὰ εὐεργετικοὺς καὶ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. Ὁδηγὸς στὸ βίο του ἦταν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν οἰκτίρμων ἐστί». Ἔτσι ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ἦταν προστάτης ἰατρὸς τῶν φτωχῶν. Τὴν οἰκία του τὴν εἶχε μετατρέψει σὲ νοσοκομεῖο καὶ περιέθαλπε πάσχοντες ἀστέγους.

«Να ακυρωθεί η επαίσχυντη υπογραφή των Πρεσπών»


Μακεδονικός φορέας ζητά δημοψήφισμα
Θέμα ακυρότητας της επαίσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών θέτει ο «Φορέας Ανένδοτου Αγώνα για τη Μακεδονία», με τα στελέχη του, Μιχάλη Πατσίκα και Οθωνα Ιακωβίδη, σε χτεσινή συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα να τονίζουν ότι θα πιέσουν για τη διενέργεια δημοψηφίσματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι νομικοί Πέτρος Χασάπης, Αριάδνη Νούκα, Αναστάσιος Καραΐσκος, καθώς και ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης, η συμφωνία Αθήνας και Σκοπίων είναι άκυρη και ασύμβατη με το Διεθνές Δίκαιο και το ελληνικό Σύνταγμα για τους εξής λόγους:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -- ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣἘν Δελβινακίῳ τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2018

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ  ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Μετά τήν «λύση» τοῦ σκοπιανοῦ ζητήματος, ὅπου ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε δυστυχῶς στούς Σκοπιανούς τήν ἐθνικότητα καί τήν γλῶσσα, ἀκούγεται μετ’ ἐπιτάσεως, ὅτι ἡ Κυβέρνηση θά προχωρήση στήν «λύση» καί τοῦ «ἀλβανικοῦ». Ἔχει γραφῆ δέ καί στόν Τύπο, ὅτι πρόκειται νά γίνῃ ἡ ἄρση τοῦ «ἐμπολέμου» μέ τήν Ἀλβανία καί ὅτι ἄν ἐμεῖς σταματήσουμε νά χρησιμοποιοῦμε τόν ὅρο «Βόρειος Ἤπειρος», θά παύσουν καί οἱ Ἀλβανοί νά μιλᾶνε γιά «Τσαμουριά».

ΕΞ ΕΣΠΕΡΙΑΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ -- Αθωνικά άνθη


Ανέγνωσα εις τον «Τύπον» τας απαντήσεις εις τα τρία άρθρα του Καθηγητού κ. Αλιβιζάτου. Ησθάνθην ικανοποίησιν και ανακούφισιν, διότι ητοίμαζα απάντησιν. Δυστυχώς δεν είναι η εξαίρεσις ο κ. Καθηγητής φρονών τόσον φιλελεύθερα. Το σύνολον σχεδόν των καθηγητών των δύο δυσμοίρων Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων μας έτσι φρονούν. Όλαι αι επί μέρους επιστήμαι έχουν κάποιαν συνέπειαν. Οι θεραπεύοντες τας διαφόρους επιστήμας μεταβαίνουν εις Ευρώπην και Αμερικήν δια την καλυτέραν συγκρότησίν των και καλώς ποιούν. Αλλ’ οι Θεολόγοι μας τι θέλουν εις τα Καθολικά και Προτεσταντικά Πανεπιστήμια; Τι θα μάθουν εις αυτά οι Ορθόδοξοι Καθηγηταί; Ιδού αι συνέπειαι της ασυνεπείας. Συνήθως λέγουν ότι μανθάνουν τας θεολογίας των Προτεσταντών και των Καθολικών ως και τον τρόπον σκέψεως, δια να δύνανται να γνωρίζουν σαφέστερον τας διαφοράς μας. Και εντεύθεν να αγαπούν περισσότερον την Ορθοδοξίαν και να την προστατεύουν. Δυστυχώς, όμως, δεν συμβαίνει αυτό. Ίσως η πρόθεσις να είναι καλή. Και είναι καλή. Αλλά δεν δύναται η πρόθεσις να γίνη πραγματικότης. Διότι εισέρχονται εις κλίματα επικίνδυνα χωρίς τα απαραίτητα μέσα αυτοπροστασίας. Πώς να προστατεύση ένας «καθηγητάκος» 22-25 ετών τον εαυτόν του, από τας ισχυράς επιδράσεις της Ρωμαιοκαθολικής και Προτεσταντικής Θεολογίας, όταν, εστερημένος ορθοδόξων κριτηρίων, ευρίσκεται μέσα εις την γοητεύουσαν ατμόσφαιραν του Δυτικού ρασιοναλισμού; Με ποία μέσα να αντιδράση ενώπιον της θαμβούσης ψευδοσοφίας των Ευρωπαίων το χθεσινόν, κομπλεξικόν δια την καταγωγήν του, χωριατόπουλον, που οιστρηλατημένον από το όνειρον να γίνη μέγας Θεολόγος, με γλώσσες και ευρωπαϊκήν σκέψιν, ρουφά ευχαρίστως ό,τι του σερβίρει η Κίρκη της λογοκρατουμένης Θεολογίας;

Αυτά γράφει ο αδελφός μας Ιουστίνος για τον πατέρα Κλεομένη


Ο Κλεομένης είναι ο κουζουλός έλλην ορθόδοξος χριστιανός. Δεν είναι ειδωλολάτρης. Είναι ο μόνος έλλην ορθόδοξος που προσεύχεται για να μην γίνει τζαμί στην Αθήνα. Ο μόνος έλλην ορθόδοξος  που προσευχόταν μπροστά στα ΜΑΤ να πέσει η βλάσφημη παράσταση των εβραίων.  Ο μόνος έλλην ορθόδοξος που προσευχόταν να διαλυθεί η καρναβαλική πορεία των φούστηδων. Ο μόνος έλλην ορθόδοξος που κατάφερε να γκρεμίσει το άγαλμα του σατανά στο Φάληρο. Ο μόνος έλλην ορθόδοξος που διαμαρτυρήθηκε για την προδοσία της Μακεδονίας και συνελήφθη. Ο μόνος έλλην ορθόδοξος που μάχεται ανοικτά τους μασώνους. Ο μόνος έλλην ορθόδοξος που αποκαλύπτει την χρηματολατρεία των παλαιοημερολογητών "δεσποτάδων". Ο μόνος έλλην ορθόδοξος που μάχεται υπέρ πίστεως και πατρίδος. Μην γελιέστε. Ο Κλεομένης είναι η ψυχή του ορθοδόξου ελληνικού έθνους.  Ας τον μιμηθούμε για να σώσουμε την ψυχή, την πίστη και την πατρίδα μας. Πριν είναι αργά.


Να συμπληρώσω επίσης ότι ο Κλεομένης γλύτωσε απο θαύμα , όταν του έστησαν δολοφονική ενέδρα οι αναρχοσυριζαίοι  στο Μοναστηράκι. Δυστυχώς δύο φίλοι του τραυματίστηκαν σοβαρά, ο ένας με κάταγμα κρανίου και ο άλλος με κατάγματα βραχίονα. Η επίθεση έγινε με ΣΙΔΗΡΟΛΟΣΤΟΥΣ. Ο Κλεομένης δεν έχει καμμία σχέση με ειδωλολάτρες . Μην τον συκοφαντείτε, μονο μιμηθείτε τον και αφήστε τα καναπεδίστικα. Αν είστε ορθόδοξοι έλληνες με αληθινή αγάπη για Χριστό και Ελλάδα  βγείτε στον δρόμο μαζί του...

ΟΙ «ΕΠΤΑ» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Του π. Γεωργίου Μεταλληνού Ομ. Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών


Κατά τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα λαμβάνεται ἀπό τίς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» (κεφ. 6,1-7). Τό ὑπενθυμίζουμε: «Ἐν δέ ταῖς ἡμέραις ταύταις, πληθυνόντων τῶν μαθητῶν, ἐγένετο γογγυσμός τῶν Ἑλληνιστῶν (=ἑλληνοφώνων) πρός τούς Ἑβραίους, ὃτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ(κατά τήν διανομή τῶν τροφίμων καί γενικά τῶν ἀναγκαίων) αἱ χῆραι αὐτῶν. Προσκαλεσάμενοι δέ οἱ δώδεκα τό πλῆθος τῶν μαθητῶν(=ὃλους τούς χριστιανούς τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας) εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τόν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις(=νά ἀσχολούμεθα μέ τήν διανομήν τῶν τροφίμων).

«Κεραυνοί» Μαρίας Μαντουβάλου για τον αφελληνισμό της παιδείας μας - Βελλίδειο


Ορθόδοξοι Ύμνοι -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.


Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Δαυΐδ του εν Θεσσαλονίκη, Ανθίωνος οσίων, Ιωάννου επισκόπου Γοτθίας.

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ καταγόταν ἀπὸ τὴ βόρεια Μεσοποταμία, ποὺ ἦταν μεγάλο μοναστικὸ κέντρο, καὶ ἐγεννήθηκε περὶ τὸ 450 μ.Χ. Γιὰ λόγους ποὺ δὲν ἀναφέρονται ἦλθε στὴ Θεσσαλονίκη μαζὶ μὲ τὸ μοναχὸ Ἀδολᾶ. Κατὰ τὸ βιογράφο τους ὁ Ὅσιος εἰσῆλθε ἀρχικὰ στὴ μονὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θεοδώρου καὶ Μερκουρίου, ἐπιλεγομένη Κουκουλλιατῶν, τῆς ὁποίας ἡ τοποθεσία προσδιορίζεται «ἐν τῷ ἀρκτικῷ μέρει τῆς πόλεως πλησίον τοῦ τείχους ἐν ᾧ ἐστι τὸ παραπόρτιον τῶν Ἀπροΐτων». Τὸ προσωνύμιο «Κουκουλλιατῶν» ἢ «Κουκουλλατῶν» δηλώνει τοὺς μοναχοὺς ποὺ ἔφεραν κουκούλιο, ἴσως κατὰ ἰδιάζοντα τρόπο, ἂν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὶς σωζόμενες ἀπεικονίσεις τοῦ Ὁσίου, δηλαδὴ ριγμένο στοὺς ὤμους.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΔΕΝ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ...


Η ΒΙΛΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΛΕΟΜΈΝΟΥΣΟ/Η Ανώνυμος είπε...
Αυτη η αναρτηση εχει καποια ουσια απο θρησκευτικης αποψεως? Ο πατερ ειναι δυναμικος, εχει τολμη, έχει κάνει και συνεχιζει έναν αγώνα πέρα απο την όποια ανεση θα μπορουσε να εχει αλλα με το να μην τον ελεγχει κανεις επι συγκεκριμενων ζητηματων και προβαλλοντας οτι κανει η δεν κανει δινοντας του ουσιαστικα λευκη επιταγη σε ολα τοτε δεν τον βοηθατε..Ούτε με τις φωνές που τον καταδικαζουν συμφωνω γιατι ειναι κοντοφθαλμοι αλλα πλεον υπαρχει κινδυνος...ενας κινδυνος που εχει ξεκαθαρα περιγραφει απο πολλους οσον αφορα τις σχεσεις του με τους ειδωλολατρες εθνικοσοσιαλιστες...Θα πει κανεις οτι κ αυτοι παιρνουν πραγματα απο αυτον ομως κ αυτος παιρνει πολλα απο αυτους δυστυχως και τα μεταφερει στο Ορθοδοξο Σωμα. Και μπορει τα οσα παιρνουν οι εθνικοσοσιαλιστες απο αυτον να τους κανουν καλο ομως τα περισσοτερα που ο π.Κλεομενης παιρνει απο αυτους τον φθειρουν αργα κ σταθερα...Και να θυμαστε οτι στο τελος αν τυχον βγουν οι Χαυγιτες τοτε ο πυρηνας διακυβερνησης θα ειναι μια μικρη κλικα ατομων- ηγετικων στελεχων που δεν επηρρεαζεται καθολου και εχει απορριψει προ πολλου τον Χριστο μας. Φανταζουν μικρα πραγματα μπροστα στην οργη που ξεχυλιζει απο τις αριστερες πολιτικες ομως δεν πρεπει να το βλεπουμε ετσι! Θυμηθειτε οτι η αριστερα θρεφει την δεξια κ το αντιστροφο. Το τερας του εθνικοσοσιαλισμου θρεφει το τερας του κομμουνισμου κ το αντιστροφο! Ο πατηρ. Κλεομενης πρεπει να ανανηψει στην σχεση του με τους εθνικοσοσιαλιστες κ αν θελουν επαφες πρεπει εκεινοι να Ορθοδοξοποιηθουν κ οχι ο π.Κλεομενης να εξεθνικοσοσιαλιστει...

Τότε και τώρα

...Ένας δε εκ των φυλάκων αυτού είπεν εις την γυναίκα του την υπόθεσιν, ότι εφυλάκισαν ένα Μοναχόν από το βουνόν του Αυξεντίου, Άγιον άνθρωπον. Η δε ευλαβής εκείνη γυνή έκαμε τρόπον και επήγε την νύκτα κρυφίως και προσεκύνησε τον Άγιον και τον παρεκάλεσε να την ευχηθή και να δέχεται απ’ αυτής μικράν τροφήν, δια να συντηρήται εις την ζωήν· ο δε Άγιος ηυχήθη αυτήν, αλλά τροφήν δεν ηθέλησε να του φέρη τελείως. Η δε ηρώτησεν αυτόν την αιτίαν και της απεκρίθη λέγων· «Ο Κύριος μάς παρήγγειλε να μη συγκοινωνώμεν με τους αιρετικούς· όθεν δεν έλαβα ποτέ από κανένα εικονομάχον τίποτε». 

Από τον Βίον του Οσίου και Ομολογητού Στεφάνου του Νέου

Ο πεινασμένος οδοιπόρος


Η μονή των Ιβήρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι. Αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό: 
Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από το δρόμο έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη της μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρη, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του.
 
Ο πορτάρης, άγνωστο γιατί, δεν του έδωσε οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός.
 
Ανεβαίνοντας προς τις Καρυές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε καταγής.
 
Ξαφνικά ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει μπροστά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ερωτά:
 
- Τι έχεις; Μήπως είσαι άρρωστος;
 
- Όχι, απάντησε εκείνος, αλλά πεινώ. Παρακάλεσα τον θυρωρό της μονής Ιβήρων να μου δώσει ψωμί , αλλά δεν μου έδωσε.
 

Πατριαρχικόν δείπνον με τους εχθρούς της Εκκλησίας

Ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος συνέφαγε με ανθρώπους που ψηφίζουν αντιευαγγελικούς νόμους, έχουν ταχθή υπέρ της αποδόσεως του όρου «Μακεδονία» εις τα Σκόπια και προωθούν την περιθωριοποίησιν της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Σύνταγμα. Τι να αναμένη κανείς όμως από τον Πατριάρχην, όταν προέτρεξε να συμπαρασταθή εις τον κ. Μπουτάρην, ο οποίος εκθειάζει τον Κεμάλ, υβρίζει τον Σεβ. Θεσσαλονίκης και υποστηρίζει τας παρελάσεις ομοφυλοφίλων; Επιτέλους, πόσον θα συνδράμη τους συνεργούς της Bilderberg; Ως γνωστόν ο κ. Κτιστάκης μαζί με τον κ. Αλιβιζάτον είχον συντάξει την νέαν μορφήν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που αφεώρα εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος. Ως κατέστη γνωστόν από την εφημερίδα «Βραδυνή» της 9ης Ιουνίου 2018:

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ(24-6-2018) π. Γεώργιος Αγγελακάκης

http://agiooros.org/viewtopic.php?t=14173&p=36689#p36689&mobile=on

Τίποτε δεν τελείωσε, τώρα αρχίζουν όλα!

Εάν τελικά έλθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο η συμφωνία, πρέπει  να καταψηφισθεί

Από τον
Κωνσταντίνο Χολέβα


Τίποτε δεν τελείωσε για τη Μακεδονία μας. Τώρα αρχίζει ο αγώνας για να μην κυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο η επιβλαβής και ετεροβαρής συμφωνία, η οποία υπεγράφη στις Πρέσπες. Τα βήματα είναι τα εξής και κάπου μπορεί -και εύχομαι- να υπάρξει εμπόδιο.

Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο λαός των Σκοπίων θα εγκρίνει τη συμφωνία στο δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου. Εστω κι αν ο Ζάεφ χαρακτηρίσει συμβουλευτική και όχι δεσμευτική τη λαϊκή ετυμηγορία, θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει εάν βρει απέναντί του μια σημαντική πλειοψηφία.
Είναι, επίσης, δύσκολο να επιτύχει τη συνταγματική αναθεώρηση, διότι απαιτούνται τα 2/3 των μελών του Κοινοβουλίου. Ο Ζάεφ ελέγχει μετά βίας το 50% συν κάτι.

Η ΣΤΑΧΟΜΑΖΩΧΤΡΑ -- Αλεξ. Παπαδιαμάντη


Μεγάλην ἐξέφρασεν ἔκπληξιν ἡ γειτόνισσα τὸ Ζερμπινιώ, ἰδοῦσα τῇ ἡμέρᾳ τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους 187… τὴν θεια-Ἀχτίτσα φοροῦσαν καινουργῆ μανδήλαν, καὶ τὸν Γέρο καὶ τὴν Πατρώνα μὲ καθαρὰ ὑποκαμισάκια καὶ μὲ νέα πέδιλα.
Τοῦτο δὲ διότι ἦτο γνωστότατον ὅτι ἡ θεια-Ἀχτίτσα εἶχεν ἰδεῖ τὴν προῖκα τῆς κόρης της πωλουμένην ἐπὶ δημοπρασίας πρὸς πληρωμὴν τῶν χρεῶν ἀναξίου γαμβροῦ, διότι ἦτο ἔρημος καὶ χήρα καὶ διότι ἀνέτρεφε τὰ δύο ὀρφανὰ ἔγγονά της μετερχομένη ποικίλα ἐπαγγέλματα. Ἦτο (ἂς εἶναι μοναχή της!) ἀπ᾽ ἐκείνας ποὺ δὲν ἔχουν στὸν ἥλιο μοῖρα. Ἡ γειτόνισσα τὸ Ζερμπινιὼ ᾤκτειρε τὰς στερήσεις τῆς γραίας καὶ τῶν δύο ὀρφανῶν, ἀλλὰ μήπως ἦτο καὶ αὐτὴ πλουσία, διὰ νὰ ἔλθῃ αὐτοῖς ἀρωγὸς καὶ παρήγορος;