Πρέπει να φοβούμεθα τα Μάγια;

Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη:«Μακάριοι οι ποιούντες τας εντολάς αυτού, ίνα έσται η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής, και τοις πυλώσιν εισέλθωσιν εις την Πολιν. Έξω οι κύνες και οι φαρμακοί» (Αποκάλ. κβ  14, 15). Δηλ. Μακάριοι είναι εκείνοι, που εκτελούν τις εντολές του Χριστού, λέγει ο άγγελος, για να είναι παντοτεινό και διαρκές στο μέλλον το δικαίωμά τους να τρέφωνται από το δένδρο της αιωνίου ζωής και να μπουν ανεμπόδιστοι από τις πόρτες στην ουράνια πόλη. Έξω και μακρυά οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι μάγοι…

Η «άπαξ παραδοθείσα πίστις» -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθ. ΑΠΘ

Οι πατέρες παραλαμβάνουν από τους αποστόλους, διαφυλάττουν και ερμηνεύουν την ιερά παράδοση, η οποία, σημειωτέον, παραδόθηκε άπαξ, δεν σχηματίσθηκε κατά τον μακραίωνα εκκλησιαστικό βίο. Και αυτές οι Οικουμενικές Σύνοδοι, όπου οι μεγάλοι θεοφόροι πατέρες θεόπνευστα διατύπωσαν τα δόγματα και τους κανόνες της πίστεώς μας, δεν δημιούργησαν, αλλά ερμήνευσαν την ιερά παράδοση. Υπενθυμίζω ότι τα δόγματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι αποκαλυμμένες αλήθειες του θείου λόγου, όπως τις διατύπωσαν οι φωτισμένοι άγιοι ύστερα από αγώνες και μάχες της Εκκλησίας κατά της πλάνης και της πονηρίας των αιρέσεων.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (7) μέρος


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Γουρία μάρτυρος, Σαμωνά, Αβίβου μάρτυρος (αρχή νηστείας).


Ὁ Γουρίας καὶ ὁ Σαμωνᾶς, ἀγωνιζόμενοι τὸν ἱερὸ ἀγώνα τῆς χριστιανικῆς πίστης, συνελήφθησαν ἀπὸ τὸν ἡγεμόνα Ἀντωνίνο, κατὰ τὸν διωγμὸ ἐπὶ Διοκλητιανού. Καὶ ἀφοῦ ὑπέστησαν μὲ θαυμαστὴ ὑπομονὴ πολλὰ βάσανα, ἀποκεφαλίσθηκαν. Ὁ Ἄβιβος ἔζησε λίγα χρόνια ἀργότερα καὶ ἦταν ἀπὸ ἕνα χωριὸ τῆς Ἔδεσσας ποὺ ὀνομαζόταν Ἀποθελσαῖα. Τότε βασιλιὰς ἦταν ὁ Λικίνιος, ὁ γνωστὸς ἀντίπαλος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ὁ Ἄβιβος, λοιπόν, προχειρίσθηκε Ἱεροδιάκονος καὶ διακρινόταν γιὰ τὴ μεγάλη εὐσέβειά του καὶ τὸν πολὺ ζῆλο γιὰ τὸ ὑπούργημά του. Ἰδιαίτερα, ὅμως, διακρινόταν γιὰ τὴ θερμὴ ἀγάπη του στὸ ἱερὸ κήρυγμα, τηρώντας τὸ θεόπνευστο λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ποὺ λέει: «Κήρυξαν τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξαν, ἐπιτίμησαν, παρακάλεσαν, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ». Κήρυξε, δηλαδή, τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, στάσου ἐπιτηρητὴς καὶ καθοδηγὸς στοὺς ἀκροατές σου, ὄχι μόνο σὲ κατάλληλες περιστάσεις, ἀλλὰ καὶ σ’ ἐκεῖνες ποὺ φαίνονται ἀκατάλληλες περιστάσεις, ἔλεγξε, ἐπίπληξε, παρηγόρησε μὲ κάθε μακροθυμία καὶ μὲ κάθε μέθοδο διδασκαλίας. Ὁ ἡγεμόνας Λυσανίας, ὅταν εἶδε τὸν Ἄβιβο νὰ προσελκύει πολλοὺς εἰδωλολάτρες μὲ τὸ θερμό του κήρυγμα, τὸν συνέλαβε. Καὶ ἀφοῦ τὸν κρέμασε σὲ στυλὸ καὶ τὸν ἔσχισε μὲ σιδερένια νύχια, ἔπειτα τὸν ὁδήγησε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, ὅπου τὸν ἔριξε μέσα στὴν φωτιά, καὶ ἔτσι ὁ Ἄβιβος παρέδωσε τὸ πνεῦμά του στὸ Θεό.

Μυρτιδιώτισσα ονομάζεται εικών της Θεοτόκου ευρεθείσα εν Κυθήροις υπό τας εξής περιστάσεις:

Τη αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμεν του εξαισίου θαύματος της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών ΘΕΟΤΟΚΟΥ και ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, γεγονότος εν τω πανσέπτω αυτής Ναώ των Μυρτιδίων εν τη νήσω των Κυθήρων, ότε τον παράλυτον ήγειρεν.                                                                               

Μυρτιδιώτισσα ονομάζεται εικών της Θεοτόκου ευρεθείσα εν Κυθήροις υπό τας εξής περιστάσεις: Εις ταύτην την νήσον, την κοινώς Τσιρίγον ονομαζομένην, υπήρχεν εις παλαιοτέραν εποχήν εις τόπος έρημος, Μυρτίδια καλούμενος, διότι ήτο πλήρης από μυρσίνας, τας κοινάς λεγομένας μυρτιάς, και μόνον προς βοσκήν των ζώων χρήσιμος. Εις αυτόν λοιπόν τον τόπον οδηγηθείς από μίαν θείαν οπτασίαν, την οποίαν είδε καθ’ ύπνον, εις ευλαβής Χριστιανός έχων πολλήν την ευλάβειαν προς την Κυρίαν Θεοτόκον, μετέβη εκεί και ιστάμενος παρετήρει του τόπου την αγριότητα· και ούτω παρατηρών, ήκουσε φωνήν αοράτως, η οποία του έλεγεν·

«Μασόνοι με απείλησαν μέσα στον ναό ότι θα μου χαράξουν το πρόσωπο!»


«Μου είπαν να μην ανακατεύομαι, να κάτσω στην άκρη! Είχαν το θράσος να με καλέσουν  στη Στοά τους, να κάνω αγιασμό!» αναφέρει ο π. Αθανάσιος Αττάρτ, που βοηθά δεκάδες  αιρετικούς να ξαναβρούν τον δρόμο του Θεού
Το φόβητρο για μασόνους, πεντηκοστιανούς και χιλιαστές έχει γίνει εδώ και χρόνια ο π. Αθανάσιος Αττάρτ, εφημέριος του Ιερού Ναού της Χρυσοσπηλιώτισσας στην οδό Αιόλου. Καθόλου αυθαίρετο αυτό το συμπέρασμα, αφού το αποδεικνύουν και οι αριθμοί: από το 2005, οπότε και διορίστηκε εκεί με απόφαση του μακαριστού Χριστοδούλου, έως σήμερα έχουν γίνει 40 επιστροφές στην Ορθόδοξη Εκκλησία πεντηκοστιανών, χιλιαστών (ιεχωβάδες) και μασόνων!

Φώτης Κόντογλου - Παράδοση

Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά. Κουράγιο, ὁ καιρὸς θὰ δείξει ποιὸς ἔχει δίκιο, ἂν καὶ δὲ χρειάζεται ὁλότελα αὐτὴ ἡ ἀπόδειξη.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΟ 1.9.2016 ΕΩΣ 31.8.2017
ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΚΑΙ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

14.11.2016


1. Ὅσοι ἀναγνῶστες μελέτησαν τὸ τεῦχος 68 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς»,

«Ἀπόστα ἀφ᾽ ἡμῶν ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βουλόμεθα» (Ἰώβ 21, 14).

Δυστυχῶς, ὁ νέος Ἰσραὴλ τῆς χάριτος καὶ τῆς εὐλογίας ἀφοῦ «ἔφαγεν καὶ ἐνεπλήσθη,
ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, διότι ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη» (Δευτ. 32, 15).
Καὶ ἀπέστη ἐκ τοῦ Σωτῆρος αὐτοῦ Θεοῦ λέγων: «Ἀπόστα ἀφ᾽ ἡμῶν ὁδούς
σου εἰδέναι οὐ βουλόμεθα» (Ἰώβ 21, 14). Οὕτω περιῆλθομεν εἰς ἠθικὴν ἐξαχρείωσιν καὶ χαλάρωσιν, ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἄρχοντες ἡμῶν ἐψήφισαν νόμους βδελυροὺς ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Θεοῦ. Ὡς τὸν πολιτικὸν γάμον, τὴν νομιμοποίησιν τῶν ἀμβλώσεων, τὴν ἐλευθέραν συμβίωσιν τοῦ αὐτοῦ φύλου, τὸν «γάμον» τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὴν ὑποβάθμισιν καὶ περιφρόνησιν τῆς πατροπαραδότου ἀρχαίας γλώσσης, τὴν προαιρετικότητα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὴν ἀνέγερσιν μουσουλμανικοῦ
τεμένους (παραθεωροῦντες τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους), τὴν κατασκευὴν ἀποτεφροτικῶν κλιβάνων κ.ἄ.

O ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ -- ΕΝΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ!

ΟΝΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ!

_________Για τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟ κατά καιρούς πολλές φορές έχουμε γράψει στην ιστοσελίδα μας. Σήμερα θα αναφερθούμε για μια ακόμη φορά (την 18η) στο σεπτό πρόσωπό Του, διότι Τον θεωρούμε Μάρτυρα της Ορθοδοξίας! Ευρίσκεται και καθηρημένος από την αρχιερωσύνη Του και έγκλειστος στο μοναχικό κελλί Του! Παρά ταύτα οι Ιεροί Κανόνες, προκειμένου να  καθαιρεθή ένας Αρχιερεύς, δύο λόγους προβλέπουν: πρώτον, να έχει πλάνη περί την πίστη καί δεύτερον, να έχει σημειώσει κάποια πτώση στο ηθικό επίπεδο.

Κάποιος αδελφός που απαρνήθηκε τον κόσμο, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, κράτησε όμως λίγα για τον εαυτό του και πήγε στον αββά Αντώνιο.

Όταν το ΄μαθε αυτό ο Γέροντας του λέει: 
Εάν θέλεις να γίνεις μοναχός, πήγαινε στο τάδε χωριό, αγόρασε κρέας, τύλιξέ το στο σώμα σου γυμνό και έλα κατόπιν εδώ. 
Έκανε ο αδελφός όπως του υπέδειξε, αλλά τα σκυλιά και του πουλιά ξέσχισαν το σώμα του.
 
Όταν γύρισε στον Γέροντα, τον ρώτησε να μάθει εάν έγιναν τα πράγματα όπως τον συμβούλεψε.
 
Και καθώς εκείνος του έδειχνε το καταξεσχισμένο σώμα του, του λέει ο άγιος Αντώνιος:
 
Εκείνοι που απαρνούνται τον κόσμο και θέλουν να έχουν χρήματα, έτσι κατακόπτονται από τους δαίμονες που τους πολεμούν.
 

Θὰ τὸ πάθουμε σὰν τὸ Κόσοβο καὶ τὸν Λίβανο!

Μὲ θλίψη παρακολουθοῦμε ὅτι οἱ ξένοι μετανάστες στὴν Ἑλλάδα ἔφθασαν τὰ τρία ἑκατομμύρια περίπου καὶ ὅτι στὴν συντριπτικοί τους πλειοψηφία εἶναι μουσουλμάνοι! Ὅμως, τὸ χειρότερο ὅλων εἶναι ὅτι πολλὲς χιλιάδες Ἑλληνίδες παντρεύονται κάθε χρόνο μουσουλμάνους: Ἄς ἀναλογιστοῦμε τὸ τὶ μπορεῖ νὰ σημαίνει αὐτὸ σὲ βάθος χρόνου... Θὰ τὸ πάθουμε σὰν τὸ Κόσοβο καὶ τὸν Λίβανο!

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ «ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ»;

Η Κύπρος να μην προσκυνήσει την τουρκική πλεονεξία στο Mont Pelerin

Mont Pelerin σημαίνει στα γαλλικά το όρος του προσκυνητή. Σ’ αυτήν την ελβετική πόλη διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ οι συνομιλίες Αναστασιάδη και Ακιντζί με στόχο την επίτευξη «λύσης» στο Κυπριακό. Προσωπικά είμαι πολύ επιφυλακτικός. Καταθέτω τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς μου:
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους-μέλους του ΟΗΕ και της Ευρ. Ενώσεως, συνομιλεί ισοτίμως με τον ψευδοπρόεδρο του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους. Γιατί τέτοια εξομοίωση; Αν ο Ακιντζί πηγαίνει ως εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων, ας πήγαινε και ένας εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας. Οχι ο Πρόεδρος του κράτους. Εκτός αν αυτό το κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει αποφασίσει να καταργηθεί.