ΤΟ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΒΔΕΛΥΓΜΑ «CORPUS CHRISTI» ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ


Το κ. Χρήστου Κων. Λιβανο

πάρχουν στιγμς στ ζω το ρθοδόξου χριστιανο, πο ψυχή
του γεμίζει γανάκτησι κα ργή, κα μοιάζει μ νεργ φαίστειο, πο
κοχλάζει κα εναι τοιμο ν κραγ. Πότε συμβαίνει ατό; ταν τν
θίγουν, τν δικον, τν βρίζουν κα τν συκοφαντον; χι, δελφοί,
χριστιανός, ληθινς χριστιανός, δν γανακτε κα δν ργίζεται ταν
δικται, χλευάζεται, βρίζεται κα συκοφαντται. ντιθέτως μάλιστα
χαίρεται γι τς δικίες, βρεις κα συκοφαντίες γνωρίζοντας, τι ἐὰν τς
ντιμετωπίσ μ οργησία κα πομονή, θ τς ξαργυρώσ στν τράπε-
ζα το ορανο μ περίγραπτα γαθ κα αωνία μακαριότητα. Γιʻ ατό,
ς γνήσιος παδς το Xριστο, γαπ τος χθρούς του, δίνει εχς
σ σους τν καταρνται, εεργετε σους τν μισον κα προσεύχεται
γι τος δικτες του (Mατθ. 5, 44).

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Εν μόνον ποίμνιον υπάρχει: Ο κόσμος, και εις ποιμήν: Ο Πάπας»!!!


Κατά την γ΄ φάσιν των εργασιών της Β΄ Βατικανείου Συνόδου ο Πάπας Παύλος ο ΣΤ΄ διεκήρυξεν:

Εν μόνον ποίμνιον υπάρχει: Ο κόσμος, και εις ποιμήν: Ο Πάπας»!!!

Ο αυτός Πάπας εν τη Εγκυκλίω αυτού «ΑΕΤΕRNA DEI SAPIENTIA» εξέφρασε την πεποίθησιν αυτού ότι η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος «θα προσελκύση τα βλέμματα των αναριθμήτων οπαδών του Χριστού και θα προσελκύση αυτούς να συγκεντρωθώσι πέριξ του «ποιμένος των προβάτων του μεγάλου», ο Οποίος ανέθεσε την αέναον διαφύλαξιν της Ποίμνης Του εις τον Πέτρον και εις τους διαδόχους αυτού»! Ομιλών δε προς τους ηγέτας της «Καθολικής Δράσεως» διεκήρυξε: «Θα επιδείξωμεν την Εκκλησίαν εν όλω αυτής τω μεγαλείω και θα είπωμεν προς όλους εκείνους οίτινες είναι κεχωρισμένοι αφ΄ ημών: Αύτη, αδελφοί, είναι η Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή η Καθολική Εκκλησία. Προσέλθετε, προσέλθετε. Αύτη είναι η οδός της επιστροφής. Επανέλθετε, ίνα καταλάβητε τας θέσεις, ας κατείχον οι πρόγονοι υμών»

(σ.σ. της “Ορθοδόξου Φωνής” : Η Παπική παρασυναγωγή δια της Β΄Βατικανείου Συνόδου δεν αναγνωρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία, και ο «Ορθόδοξος» Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος συμμετέχει στους επετειακούς πανηγυρισμούς της, αναγνωρίζει την παπική παρασυναγωγή ως Εκκλησία Χριστού με Ιερωσύνη και Μυστήρια, οι δε «φύλακες» της Ορθοδοξίας Αγιορείτες, καθώς  και οι Μητροπολίτες της Β. Ελλάδος και Κρήτης, ανερυθριάστως  υποδέχονται τον κ. Βαρθολομαίο μετά βαϊων και κλάδων συμπροσευχόμενοι και συλλειτουργούντες μαζί του. Οποία πτώσης!!! )


Η Αγία του Χριστού Εκκλησία μας για περίπου 2000 χρόνια επαναλαμβάνει το : ιδού εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι… Έτσι νομίζουμε σωστό, να επαναλαμβάνουμε και εμείς, μερικά κείμενα τα οποία χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής.


Θλιβερά διαπίστωσις.

Ύστερα από τόσα χρόνια φαίνεται καθαρά ότι σκοπός της αντιοικουμενιστικής προσπάθειας Κληρικών και Μοναχών είναι η καθησύχαση των πιστών, για την συνεχή ισχυροποίηση της οικουμενιστικής λαίλαπας στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και  η υπόσχεση ότι εγγυόνται την προστασία της Εκκλησίας από τις καταστροφικές, γι’ αυτήν, συνέπειες της οικουμενιστικής δραστηριότητος των Ορθοδόξων ταγών της. Όμως οι βαρείς λύκοι, των αιρέσεων, και, μάλιστα, της λοιμώδους νόσου της οικουμενιστικής παναιρέσεως, δεν εξορκίζονται με έναν χαρτοπόλεμο αντιαιρετικών κειμένων -ανιαρό και ανίερο-, ο οποίος χαρτοπόλεμος, κάθε φορά, πληροφορεί το ποίμνιο, απλώς, τι είναι η αίρεσις και ποια καταστροφικά αποτελέσματα προκαλεί στην ζωή της Εκκλησίας!
Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει μεγάλος αριθμός τέτοιων κειμένων, από την ηγουμενική διοίκηση του Αγίου Όρους, από γνωστή ομάδα κληρικών και μοναχών, αλλά και από άλλες αντιοικουμενιστικές προσπάθειες. Έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει ξοδευθεί πολύ χαρτί, για τα ίδια θέματα, το ίδιο μοτίβο, το δήθεν «μαχητικό», χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εις βάρος των εκκλησιαστικών οικουμενιστών. Ο Οικουμενισμός προχωρεί στον χώρο της Εκκλησίας και συνεχώς ισχυροποιείται, επειδή ακριβώς δεν θίγονται οι ορθόδοξοι οικουμενιστές, αφού δεν αποκαλύπτονται τα ονόματά τους.
Γι’ αυτό και δεν ανησυχούν και είναι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τους στόχους τους, χάρη στη αντιοικουμενιστική ανημποριά να αγωνισθεί θεοφιλώς με το πνεύμα της θυσιαστικής σταυρώσιμης μαρτυρίας. Ο αντιοικουμενιστικός αυτός αγώνας δεν γίνεται με τούς όρους και τις απαιτήσεις του Ταμείου των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας, αλλά και της αγιοπνευματικής πατερικής παραδόσεως του μαρτυρίου αίματος και ψυχής, με το οποίο, και μόνον, οι θείοι Πατέρες, ως δούλοι γνησιώτατοι Χριστού, «όλην συλλεξάμενοι ποιμαντικήν επιστήμην και θυμόν ιερόν κινήσαντες, τους βαρείς εξεδίωξαν και λοιμώδεις λύκους των αιρέσεων, εκσφενδονήσαντες αυτούς, με την σφενδόνα του πνεύματος, έξω του της Εκκλησίας πληρώματος», κατά τον υμνογράφον της Εκκλησίας! Δυστυχώς η αντιοικουμενιστική προσπάθεια περιορίζεται στα όρια της ασφαλείας, ώστε να μείνουν ανέγγιχτοι από συνέπειες δυσάρεστες οι εις αυτήν μετέχοντες….

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012 Θα πραγματοποιηθεί σήμερα η βλάσφημη παράσταση. Η Διαμαρτυρία ισχύει. (Ενημέρωση 4.08μ.μ. για Corpus Christi)


http://anavaseis.blogspot.ca/


Σύμφωνα με τις τελευταίες οριστικές ενημερώσεις των"Αναβάσεων"θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 1η Νοεμβρίου, η τελευταία βλάσφημη παράσταση του χυδαίου θεατρικού Corpus Christi στις 9.15μ.μ 

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ισχύει κανονικά για σήμερα στις  7.00 μ.μ. στην Ιερά Οδό 44 στο Γκάζι.

Ἔγινε σιγή μερικῶν δευτερολέπτων καί κατόπιν ὁ ἀσυρματιστής ἄνοιξε τόν ἀσύρματο. Ἀκούστηκε ἕνα μικρό σύρσιμο στίς διάφορες συχνότητες τοῦ ἀσύρματου καί μετά πάλι μιά ἐλαχιστότατη σιγή, πού τή διέκοψε ἡ εὐκρινέστατη φωνή τοῦ ἱερέα. –… «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν». Καί… ἀμέσως ὁ Κώστας ἔκλεισε τόν διακόπτη.


Λειτουργική εμπειρία στο μέτωπο


(Ἀληθινό περιστατικό)
Μέρες εἶχαν νά κοιμηθοῦν. Ἄν λογιζόταν γιά ὕπνος, ὁ λιγοστός χρόνος πού ξάπλωναν καταγῆς ντυμένοι ὅπως ἦταν, γιά νά ξυπνήσουν σέ λίγη ὥρα ἀπό τό φοβερό κρύο πού τούς πάγωνε τήν καρδιά καί νιώθαν πώς πεθαίναν. Δέν ἦταν πολλοί. Καμιά δεκαπενταριά ἄνδρες σ’ αὐτό τό ὕψωμα τοῦ Ἑφταχωρίου πού ὑποστήριζε, ὑποτίθεται, τά μετόπισθεν. Γιατί τίς τέσσερις τελευταῖες μέρες εἶχε ἑνοποιηθεῖ σχεδόν μέ τήν πρώτη γραμμή. Δέν ἦταν οὔτε εὔκολα τά πράγματα, οὔτε ἐλπιδοφόρα. Οἱ Ἰταλοί ἔρχονταν σωρηδόν. Εἶχαν ἀπίστευτη ὑπεροχή. Ἡ πρώτη γραμμή μέ πενιχρότατα μέσα, ἀρκετές ἀπώλειες καί περισσή αὐτοθυσία, κράτησε τόσες μέρες τήν ἐπιδρομή δύο Ἰταλικῶν μεραρχιῶν. Τῆς «Φεράρας» καί τοῦ «Κένταυρου». Τώρα μέ νύχια καί δόντια προσπαθοῦσε νά κρατήσει τίς θέσεις της ἀπέναντι στήν πανίσχυρη καί πάνοπλη περίφημη ᾽Ιταλική Μεραρχία Ἀλπινιστῶν «Τζούλια». Ἕντεκα χιλιάδες στρατιῶτες ἀπέναντι σέ δύο χιλιάδες δικούς μας κι αὐτούς ἐξαντλημένους, πεινασμένους καί σχεδόν ἀόπλους, εἶναι μεγέθη πού δέν συγκρίνονται. Κι εἶναι ἀλήθεια πώς τίς τελευταῖες μέρες, μαζί μέ τούς ἀγαπημένους καί πολύπαθους συντρόφους τους ’χάναν καί ἔδαφος. Κάποια ὑψώματα δῶθε-κεῖθε καί ἡ ἀμυντική γραμμή κάνοντας «κοιλιές», τραβιόταν ὅλο καί πιό πίσω. Γι’ αὐτό καί ἡ θέση τους, πού ἦταν θέση στά μετόπισθεν, εἶχε φθάσει νά ἀγγίζει τήν πρώτη γραμμή.
Δέν μιλοῦσε κανείς κεῖνο τό πρωινό. Βλέφαρα πού μέ δυσκολία κρατιόνταν ἀνοιχτά λόγῳ τῆς παρατεταμένης ἀγρυπνίας, ἄφηναν τή ματιά νά πλανηθεῖ μακριά στό πουθενά, ὅσο νά μπορέσει ἡ σκέψη, κρατώντας ἕνα ἀδιατάρακτο πλάνο, νά ταξιδέψει σέ μέρη δικά της, ἀγαπημένα.
Δέν ὑπῆρχε κουράγιο τώρα, ἀνθρώπινη περιέργεια ὅπως τίς πρῶτες μέρες, νά σπάσει αὐτήν τήν περίεργη σιωπή, νά στραφεῖ στό διπλανό της, νά ρωτήσει τί σκέφτεσαι;
Τόσες μέρες τά ᾽χαν πεῖ ὅλα ὁ ἕνας στόν ἄλλο. Γιά τίς δουλειές τους πού ἄφησαν στή μέση. Γιά τούς γονεῖς τους πού μέ ἐλπίδα, περηφάνεια καί φόβο τούς ξεπροβόδισαν. Γιά τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα πού ξενυχτοῦσαν πλάι τους, μέ τό στημόνι τῆς ἀγωνίας νά ὑφαίνει σκουρόχρωμο τό ὑφαντό τῆς ψυχῆς τους. Γιά τά σχέδιά τους πού θά ξεκινοῦσαν μ’ ὄρεξη μόλις ὁ πόλεμος τελείωνε.
Στιγμές-στιγμές τ’ ἀργό ἀνοιγόκλειμα τῶν ματιῶν ἔπαιρνε τό βλέμμα ἀλλοῦ καί ἄλλαζε τήν εἰκόνα πού συνόδευε τίς νέες τους σκέψεις. Τίποτα δέν ἀκουγόταν. Οὔτε κι ὁ ἀσύρματος τοῦ Κώστα, πού ἀπό καιρό σέ καιρό ἔσπαγε τή νεκρική σιωπή γιά νά μεταδώσει ἕνα κρυπτογραφημένο μήνυμα πιό σπάνια καί πιό συχνά ἐκεῖνα τ’ ἀτέλειωτα παρατεταμένα ἤ μή «μπίπ» τοῦ κώδικα μόρς. Τώρα σιγοῦσε κι αὐτός. Ἦταν διαταγή. Ἀπό χθές τό βράδυ μέχρι νεοτέρας. Σιγή ἀσυρμάτων. Γιατί ἐπρόκειτο ἡ ἰταλική ἀεροπορία νά χτυπήσει γιά ἐκκαθάριση τή γραμμή ἀμύνης καί δέν ἔπρεπε νά στοχοποιηθοῦν οἱ θέσεις τῶν στρατιωτῶν ἀπ’ τόν ἐντοπισμό τῶν ἀσυρμάτων.
Μιά ἀπραξία λοιπόν πού ὅμως δέν σ’ ἄφηνε νά κοιμηθεῖς, νά χαλαρώσεις, νά ξεκουραστεῖς, γιατί φοβόσουν ὅτι ἀπό στιγμή σέ στιγμή κάποιο ἀεροπορικό βλῆμα μπορεῖ νά σέ περνοῦσε στήν αἰωνιότητα. Κι ὁ φόβος πάντα συμμαχοῦσε μέ τό κρύο τοῦτες τίς ὧρες, κάνοντας ἀδύνατο νά κοιμηθεῖ κανείς.
Σιωπή, ἐξάντληση, φόβος κι ἀγωνία.
–Κάτσε κάτω, μήν κουνιέσαι. Γίνεσαι στόχος. Ψιθύρισε ὁ Βαγγέλης ἀπ’ τήν Καρδίτσα στόν Ἀλέξανδρο πού σηκώθηκε ὄρθιος καί τράβηξε μπροστά.
Δέν ἔδωσε σημασία ἐκεῖνος. Σάν νά μήν ἄκουσε. Προχώρησε ἴσια ἐμπρός. Ἔφτασε τόν ἀσυρματιστή καί ἔκατσε δίπλα του.
–Κυριακή σήμερα, τοῦ ᾽πε.
Ὁ ἄλλος δέν μιλοῦσε. Οὔτε κάν τόν κοίταξε.
–Τέτοια ὥρα στήν Ἀθήνα, στόν Μητροπολιτικό Ναό τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία.
Ἀνέκφραστος ὁ ἀσυρματιστής. Ἔδειχνε σάν νά μήν ἀκούει τίποτα ἀπ’ τόν μονόλογο τοῦ Ἀλέξανδρου. Ὡστόσο τόν ἄκουγε. Τό ’ξερε ὁ Ἀλέξανδρος, γι’ αὐτό καί συνέχισε.
–Δέν πιάνεις λίγο στόν ἀσύρματο τό Ἐθνικό πρόγραμμα ν’ ἀκούσουμε ὅλοι μας τή Λειτουργία; Τώρα γύρισε ἀπότομα. Τόν κοίταξε πιό φοβισμένος ἴσια στά μάτια.
–Εἶσαι καλά; Τρελάθηκες; τόν ρώτησε καί τά μάτια του ἔβγαζαν σπίθες. Ἀπό φόβο; Ἀπό ὀργή μπροστά στό παράλογο αἴτημα;
Ἦταν πιστός ὁ Ἀλέξανδρος. Τόν ἤξερε καλά. Ἦταν θεολόγος. Χαριτωμένο παιδί. Ἀλλά ὁ πόλεμος δέν ἀφήνει περιθώρια γιά συναισθηματισμούς καί συμπάθειες.
–Λίγο. Μόνο γιά λίγο, ἐπέμενε ὁ Ἀλέξανδρος, μέ ἕνα ὕφος τόσο παρακλητικό καί συνάμα τόσο πιεστικό. Θά φωνάξω καί τούς ὑπόλοιπους. Θά γονατίσουμε ὅλοι γύρω ἀπ’ τόν ἀσύρματο… Λίγο… Νά πάρουμε τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Τή χάρη τῆς Λειτουργίας. Τό μόνο πού ’χουμε ἀνάγκη ἐδῶ πάνω…
–Εἶσαι καλά; ἐπέμενε πάλι ὁ ἄλλος, παρόλο πού ἐσωτερικά εἶχε ἤδη ἐξασθενήσει κάθε ἀντίδρασή του. Τό κατάλαβε ὁ Ἀλέξανδρος. Δέν χρειαζόταν νά ἐπιμείνει ἄλλο.
–Παιδιά, ἐλᾶτε ὅλοι ἐδῶ γύρω. Γύρω ἀπ’ τόν ἀσύρματο. Γονατίστε. Θά ἀκούσουμε γιά λίγο τή θεία Λειτουργία ἀπ’ τήν Ἀθήνα. Νά πάρουμε δύναμη. Νά μᾶς εὐλογήσει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία.
Παράξενο, ἀλλά σηκώθηκαν ὅλοι. Σιγά-σιγά ἦρθαν καί γονάτισαν γύρω ἀπ’ τόν ἀσύρματο. Ἀμίλητοι ὅπως πρίν, ἀλλά μ’ ἐμπιστοσύνη στήν «ἀποκοτιά» τοῦ Ἀλέξανδρου.
Δέν χρειαζόταν ἄλλη παρότρυνση ὁ Κώστας.
–Μόνο γιά μιά στιγμή, εἶπε σιγανά στόν Ἀλέξανδρο καί περίμενε νά τακτοποιηθεῖ γονατιστός καί ὁ τελευταῖος στρατιώτης.
Ἔγινε σιγή μερικῶν δευτερολέπτων καί κατόπιν ὁ ἀσυρματιστής ἄνοιξε τόν ἀσύρματο. Ἀκούστηκε ἕνα μικρό σύρσιμο στίς διάφορες συχνότητες τοῦ ἀσύρματου καί μετά πάλι μιά ἐλαχιστότατη σιγή, πού τή διέκοψε ἡ εὐκρινέστατη φωνή τοῦ ἱερέα.
–… «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν».
Καί… ἀμέσως ὁ Κώστας ἔκλεισε τόν διακόπτη.
…………………………………………………………
Στά γέρικα μάτια τοῦ κυρ-’Αλέξανδρου, πού εἶχαν ἀσπρίσει ἀπ’ τόν καταρράκτη, διέκρινα καθαρά τή συγκίνησή του στήν ἐξιστόρηση τοῦ θαύματος κι ἀξέχαστου γι’ αὐτόν περιστατικοῦ.
–Ὅσα χρόνια κι ἄν περάσουν ποτέ δέν θά ξεχάσω αὐτή τή στιγμή… Ἔζησα ἀπό τότε ἀναρίθμητες Λειτουργίες, ὅμως αὐτό πού ἔνιωσα ἐκείνη τή στιγμή ποτέ δέν τό ξανάνιωσα.
Κι ὅποτε κάποιος ἤ ἐγώ ἀναρωτιέμαι τί εἶναι ἡ θεία χάρις, θυμᾶμαι ἐκείνη τήν ἐμπειρία καί λέω: ξέρω. Τήν ἔχω νιώσει.
Κανένας μας δέν σκοτώθηκε κατόπιν σ’ ὁλόκληρο τόν πόλεμο, ὅμως δέν εἶναι αὐτό. Πιό πολύ εἶναι, αὐτό πού νιώσαμε ἐκεῖνο τό Κυριακάτικο πρωινό σ’ ἐκεῖνο τό ὕψωμα στό Ἑφταχώρι.
 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Απόσπασμα από το Περιοδικό ”Η Δράση μας”,
Τεύχος Οκτωβρίου 2012 

+ Ο ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ ΚΑ­ΛΑ­ΒΡΥ­ΤΩΝ &ΑΙ­ΓΙ­Α­ΛΕΙ­ΑΣ ΑΜ­ΒΡΟ­ΣΙ­ΟΣ : ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΠΡΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ!


ΠΈΜΠΤΗ, 1 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2012

 ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 

Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ  ΜΑΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ!

________________Στην παληά και ιστορική εφημερίδα των Πατρών "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" της 30ής Οκτωβρίου καταχωρίσθηκε άρθρο της δημοσιογράφου κυρίας Αθανασοπούλου, στο οποίο παρουσιάζεται -με το αναγκαίο χτένισμα βέβαια- η Ανακοίνωση-απάντηση της κυρίας Μαρίας Κανελλοπούλου στην δική μας Ανακοίνωση του περασμένου σαββάτου περί των Εγκαινίων των Γραφείων της Χρυσής Αυγής. 
____________Στην απάντηση της η κυρία Κανελλοπούλου κόβει και ράβει στα δικά της μέτρα τα δικά μας λόγια, εις τρόπον ώστε να εξυπηρετηθούν τα δικά της συμφέροντα! Δηλαδή λογοκρίνει και πετσοκόβει τα δικά μας λόγια, τα οποία και παρουσιάζει όπως εκείνη την συμφέρουν! Ας καταφύγω σε ένα παράδειγμα. Στην Καινή Διαθήκη περιέχεται η φράση "ουκ έστι Θεός", δηλ. δεν υπάρχει Θεός! Ένας κακόπιστος συνομιλητής, λοιπόν, μπορεί σε μιά συζήτηση περί υπάρξεως του Θεού να υποστηρίξει την άποψη ότι ΔΕΝ υπάρχει Θεός και να επικαλεσθή ως απόδειξη, ότι αυτό είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Και όντως στην Παλαιά  Διαθήκη, ψαλμός ιγ΄ στ. 1, διαβάζουμε επί λέξει: "είπεν άφρων εν τη καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός"! Δηλ. ένας ανόητος άνθρωπος σκέφθηκε πως δεν υπάρχει Θεός! Εάν λοιπόν αποσιωπήσουμε το πρώτο σκέλος από τη φράση αυτή, τότε διαστρέφουμε το νόημα των λόγων του Προφητάνακτος Δαβίδ.Κάποιος ανόητος είπε ότι δεν υπάρχει Θεός και όχι ο Δαβίδ, ούτε και Αγία Γραφή! Αυτό ακριβώς έκαμε και η κυρία Κανελλοπούλου!Προς δόξαν της Δημοκρατίας περιέκοψε δικά μας λόγια και διέστρεψε το νόημά τους για λόγους εντυπώσεων! Αυτό άραγε να είναι το ήθος των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, που φιλοδοξούν μάλιστα να κυβερνήσουν τη Χώρα; 
___________Για μας το περίεργο είναι, ότι -η μέχρι σήμερα θεωρούμενη ως σοβαρή εφημερίδα "Πελοπόννησος" - δέχθηκε να παρουσιάσει τις θέσεις της κυρίας Βουλευτού χωρίς όμως να υποβληθή στον κόπο να δημοσιεύσει και τις δικές μας θέσεις.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Η Ορθοδοξία είναι του Χριστού, δίοτι είναι αποστολικώς αγία και αγιοπατερικώς καθολική. Η αποστασία από τας αρχάς της καθολικότητος εις την επίλυσιν των προβλημάτων της Εκκλησίας αποτελεί την αποστασίαν από την οδόν του Χριστού, η οποία δια της Αληθείας οδηγεί εις την αιωνίαν ζωήν. Ο ορθόδοξος άνθρωπος καθολικοποιεί τον εαυτόν του δια των ποικίλων ορθοδόξων εν χάριτι ασκήσεων και μυστηρίων. Ούτος καθολικοποιεί την καρδίαν του, όταν εις την προσευχήν « συν πάσι τοις αγίοις» (Εφ. 3, 18) βυθισθή εις την γλυκείαν αιωνιότητα της αγάπης του Χριστού, καθολικοποιεί τον νουν του, όταν με την ταπεινοφροσύνην αντικαταστήση την υπερηφάνειαν, καθολικοποιεί την θέλησίν του, όταν με την φιλόχριστον αγάπην αποδιώξη την φιλαυτίαν, καθολικοποιεί την κάθε σκέψιν του, όταν την βαπτίση εις τα διαυγή ύδατα της αιωνιότητος και θεανθρωπότητος του Χριστού, καθολικοποιεί το πνεύμα του, όταν το βυθίση εις τα βάθη του Αγίου Πνεύματος, καθολικοποιεί όλην την προσωπικότητά του, όταν όλος ενσωματωθή εις το άγιον Σώμα του Χριστού, όταν όλος γίνη σύσσωμος του Χριστού (Εφ. 3, 6), όταν όλος εκκλησιαστικοποιηθή, όταν όλος ορθοδοξοποιηθή. Αυτή είναι η οδός προς την αποστολικήν, την αγίαν, την αγιοπατερικήν καθολικότητα, η μοναδική οδός. Άλλη δεν υπάρχει.                                        

Συνεχίζεται.  

ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.


 Γράφοντας "Προς τον Θεόδουλον" ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος τον συμβουλεύει πως να αποφεύγη τους πονηρούς λογισμούς με τους οποίους αρχίζει και γεννιέται η αμαρτία. Του αποκαλύπτει λοιπόν το μεγάλον μυστικόν, που είναι η «νοερά προσευχή», το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», λέγοντας: 

« Όπως είναι αδύνατο να
 περάση κανείς μεγάλον πέλαγος χωρίς μεγάλον πλοίον, έτσι είναι αδύνατον να διώξη κανείς την προσβολή ενός πονηρού λογισμού χωρίς την επίκλησιν του Ιησού Χριστού». 

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


+π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης


Δια τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην η έλευσις του Αγίου Πνεύματος είναι η εκπλήρωσις της υποσχέσεως του Χριστού ότι θα ετοιμάση ένα τόπον εκεί, όπου κατά την επιστροφήν Του, θα παραλάβη τους μαθητάς Του μεθ' Εαυτού, ούτως ώστε να είναι και αυτοί όπου είναι Αυτός. Με την μεσιτείαν του Χριστού ο Πατήρ θα δώση εις τους μαθητάς Αυτού άλλον Παράκλητον, τον οποίον αυτοί γνωρίζουν, διότι ενοικεί εις αυτούς και θα είναι μέσα τους. "Εν εκείνη τη ημέρα" θα γνωρίσουν οι μαθηταί ότι ο Χριστός είναι "εν τω Πατρί" και αυτοί είναι "εν τω Χριστώ" και Ούτος είναι "εν αυτοίς".  Αυτοί βλέπουν τον Χριστόν, διότι ζη και θα ζήσουν. Ο Χριστός θα εμφανίζηται εις εκείνον, ο οποίος Τον αγαπά. Ο Χριστός και ο Πατήρ Του θα έλθουν και θα ενοικήσουν εν αυτώ. Όταν έλθη το Άγιον Πνεύμα, θα διδάξη αυτούς πάντα και θα τους υπενθυμίση κάθε τι, το οποίον Ούτος είπεν εις αυτούς. Όταν το Πνεύμα της αληθείας έλθη, το οποίον θα αποστείλη ο Πατήρ δια του Χριστού, θα μαρτυρήση περί του Χριστού και οι μαθηταί θα μαρτυρήσουν, διότι αυτοί είναι με τον Χριστόν από την αρχήν. Όταν το Πνεύμα της αληθείας έλθη θα οδηγήση τους μαθητάς "εις πάσαν την αλήθειαν", διότι Τούτο δεν θα ομιλήση "αφ' Εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελλεί" εις τους μαθητάς. Τούτο θα δοξάση τον Χριστόν, διότι θα λάβη από Αυτόν αυτά, τα οποία θα αναγγείλη εις τους μαθητάς Του. Ο Χριστός είπεν ότι "πάντα όσα έχει ο Πατήρ" είναι ιδικά Του. Δια τούτο το Πνεύμα της Αληθείας θα λάβη από Αυτόν και θα αναγγείλη εις τους μαθητάς. Έπειτα ο Χριστός επαναλαμβάνει ότι "μικρόν και ου θεωρείτέ με και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με".  Μετά φθάνει εις το τελικόν σημείον των κεφαλαίων 14-17: "Πάτερ, ούς δέδωκάς μοι, θέλω ίνα όπου ειμί εγώ κακείνοι ώσι μετ' εμού, ίνα θεωρώσι την δόξαν την εμήν ήν δέδωκάς μοι, ότι ηγάπησάς με προ καταβολής κόσμου".

Συνεχίζεται.

Τέλος για το βλάσφημο... "Corpus Christi" και στην Ελλάδα;


Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

http://anavaseis.blogspot.gr/2012/11/corpus-christi.html


Αναβάσεις: Παρουσιάζουμε την συνέντευξη των Λαέρτη Βασιλείου και της Παναγοπούλου, προς το παρόν ασχολίαστη και χωρίς περικοπές, επιφυλασσόμενοι να διασταυρώσουμε οριστικά το αληθές της δημοσίευσης.

Θα ενημερώσουμε οριστικά μέσα στην ημέρα, έτσι ώστε αν ισχύει, να μην ταλαιπωρηθείτε πηγαίνοντας στην διαμαρτυρία.
Η συνέντευξη χωρίς περικοπές όπως παρουσιάστηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου (enikos.gr)

Τέλος για το... "Corpus Christi"

Με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η κα. Βάσια Παναγοπούλου και ο Λαέρτης Βασιλείου, γνωστοποίησαν την αναβολή των παραστάσεων, στο Θέαρο Χυτήριο, του θεατρικού έργου που απασχόλησε την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα…
Η ανακοίνωση συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:
«Οι παραστάσεις του Corpus Christi, στο θέατρο Χυτήριο, ολοκληρώνονται. Δεν ήταν πρόθεσή μας ούτε να προκαλέσουμε το “θρησκευτικό συναίσθημα” ούτε να δημιουργήσουμε εντάσεις και πολύ περισσότερο να ζήσουμε εικόνες αστυνομοκρατούμενου χώρου θεάτρου. Λυπούμαστε που άθελά μας, άνθρωποι ξυλοκοπήθηκαν, προπηλακίστηκαν, απαξιώθηκαν... Μας προκάλεσε θλίψη το γεγονός ότι το Χυτήριο έκανε το γύρω του κόσμου με απαξιωτικά σχόλια για τη Δημοκρατία μας. Και βάζοντας πάνω απ' όλα το καθήκον μας ως Έλληνες πολίτες να προστατέψουμε τη φήμη της χώρας μας αλλά και τη βαθιά πίστη μας στην Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό που είναι η πίστη της αγάπης και της αποδοχής, δεν γίνεται να επιτρέψουμε την παγκόσμια δυσφήμηση που συντελείται με αφορμή την παράστασή μας.
Παλέψαμε σε αίθουσες δικαστηρίων και δικαιωθήκαμε. Αλλά... Δεν ήταν αρκετό. Συνέχισαν να μας διασύρουν και να βάζουν σε κίνδυνο τους συναδέλφους μας ηθοποιούς αλλά και το σύνολο των εργαζομένων στο θέατρό μας.
Με τη σκέψη στο κοινό μας που σεβόμαστε, προσπαθήσαμε να παίξουμε την παράσταση επί 3 εβδομάδες. Δεν στάθηκε δυνατόν, γιατί δεν μας το επέτρεψαν.. Και φυσικά δεν είναι λύση να συνεχίζουμε σα να μη συμβαίνει τίποτα... Γιατί αυτό που συνέβη είναι υπαρκτό, εφιαλτικό και μεγάλη ντροπή.
Το μήνυμα που μας απέστειλε ο συγγραφέας του έργου, Τέρενς ΜακΝάλλυ μας προβλημάτισε... “άλλο θέατρο δεν θα είχε αντέξει τόσο... μήπως όμως με όλα αυτά που προσδίδουν στην παράσταση περί “βλασφημίας” χάνεται το πραγματικό μήνυμα του έργου; είναι δυνατόν ένα έργο που γράφτηκε για να μιλήσει για την αγάπη, να καταλήγει να προκαλεί τόσο μίσος;”
Βέβαια, τέτοιες εκδηλώσεις βίας σαν αυτές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στην πόρτα του θεάτρου μας στις 11/10, δεν έλαβαν χώρα σε κανένα μέρος του κόσμου, όπου κι αν παίχτηκε το Corpus Christi.. παρά μόνο.. από φανατικούς Μουσουλμάνους(!) που θεώρησαν ότι έπρεπε να εκδώσουν διάταγμα θανάτου για τον συγγραφέα..
Ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν στην προσπάθειά μας για την ελευθερία της τέχνης και τη μη φίμωση του θεατρικού λόγου. Όμως εμείς δεν κάνουμε θέατρο για να υποκαταστήσουμε τους θεσμούς.. Δεν λιποψυχούμε και θα δώσουμε τον αγώνα όπου και αν χρειαστεί. Ας προβληματιστούμε όμως, για το Κράτος που παρακολουθεί μουδιασμένο τις δυνάμεις του σκοταδισμού να ασχημονούν..
Αν μια θεατρική παράσταση μπορεί να θέσει θεμελιώδη ζητήματα όπως το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και την ελευθερία της έκφρασης, τότε το Θέατρο είναι παρόν στην αληθινή ζωή..
Η παράσταση CORPUS CHRISTI έχει ήδη κληθεί να λάβει μέρος σε δύο διεθνή θεατρικά φεστιβάλ: στο International Theatre Festival MESS Sarajevo και στο Festival Iberoamericano de Teatro de Bogota.
Εκεί θα βρει και την δικαίωσή της…
για το θέατρο Χυτήριο,
Βάσια Παναγοπούλου & Λαέρτης Βασιλείου»