Τι έγιναν τα εκατομμύρια των ρωμιών της αυτοκρατορίας μας;


Ποιος έλληνας, ποιος ρωμηός σήμερα σκέφτεται ποτέ πως η πατρίδα μας κάποτε, η Ελληνική Ρωμανία, ήταν όλη η γνωστή τότε οικουμένη, που ξεκίναγε από τα σύνορα της Περσίας, έφτανε στην Βόρεια Αφρική, την Αγγλία, την κεντρική Ευρώπη, κάτω από τον Ρήνο και Δούναβι ποταμό; Τι έγιναν τα εκατομμύρια των ρωμιών της αυτοκρατορίας μας; Ατυχώς, φράγκεψαν! Άλλοι τούρκεψαν! Άλλοι αραβοποιήθηκαν! Κι’ άλλοι σλαυοποιήθηκαν! Οι άσπονδοι εχθροί του Γένους μας, μας έκοψαν κομματάκια-κομματάκια και μας κατεβρόχθισαν. Κι’ ακόμα δεν χόρτασαν. Ακόμα θέλουν να μας αφαιρέσουν ελληνισμό και εδάφη. Να συνθλίψουν την ρωμηοσύνη στα στενά όρια μιας επαρχίας απ’ ολόκληρη την αυτοκρατορία μας, του θέματος της Ελλάδος. Και οι μεν εχθροί μας κάνουν την δουλειά τους. Εμείς τι κάνουμε; Γιατί δεν μελετάμε την ιστορία μας; Την πραγματική μας όμως ιστορία, από τις πηγές μας, κι’ όχι όπως μας την σερβίρουν οι άσπονδοι εχθροί μας, οποιοιδήποτε και αν είναι αυτοί.

Του Ιωάννη Καποδίστρια προς τη Δ΄ Εθνική Συνέλευση (Αργος, 4/8/1829):


 «Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατό να λαμβάνουν μισθούς αναλόγους με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της».


Υπενθυμίζω ότι ο Κυβερνήτης δεν καταδέχθηκε ποτέ να δεχθεί μισθό για τις υπηρεσίες του, με το σκεπτικό: «εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν για να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

ΥΓ.: Το μήνυμα αυτό θα ήταν σκόπιμο να αναρτηθεί στις αίθουσες συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου, της Βουλής και του Αρείου Πάγου, σαν συνεχής υπόμνησις προς τους υπευθύνους των τριών εξουσιών (εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής) για το πώς εννοούσε ο Ι. Κ. τη λιτότητα των αρχόντων σε περιόδους δυστυχίας και στερήσεων του λαού. 

Γιώργος Αραμπατζής / Χολαργός

Η θρασύτητά τους δεν έχει όριο...Ιούνιος 28, 2012.
Τίρανα-Αλβανία.
Ο πρόεδρος του κόμματος των Αλβανοτσάμηδων- PDIU , Σπετίμ Ίντριζι δήλωσε σήμερα ότι πριν από 67 χρόνια είχαν σκοτωθεί περίπου 3.000 άτομα, κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά. 
«Περίπου 2960 άτομα σκοτώθηκαν σε ένα τεχνητό σύνορο των Τσάμηδων στην Αλβανία στο Kllogjer και πρέπει να υπενθυμίσουμε στα μέλη μας ότι πρέπει να υιοθετήσουν ένα ψήφισμα για το ζήτημα των Τσάμηδων.
«Για να απονεμηθεί δικαιοσύνη στα θύματα της γενοκτονίας στην Τσαμουριά και την επίλυση του ζητήματος της,  θα πρέπει να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της δράσης των Τσάμηδων, των θεσμικών μας οργάνων, διπλωματικά και νομικά.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Τώρα πάγωσε η αγάπη...

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιο Γέροντα: 
"Πως συμβαίνει τώρα, ενώ μερικοί αδελφοί κοπιάζουν κάνοντας πολλή άσκηση, όμως δεν παίρνουν χάρη όπως οι παλαιοί;" 
"Τότε υπήρχε αγάπη, απαντά ο Γέροντας, και ο καθένας τραβούσε τον πλησίον προς τα πάνω. Τώρα πάγωσε η αγάπη και ο καθένας σέρνει προς τα κάτω τον πλησίον. Γι' αυτό δεν παίρνουμε χάρη".

π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : Τοπικαί και Οικουμενικαί Σύνοδοι


http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΤο Κανονικόν Δίκαιον προνοεί δια την κατά τακτά διαστήματα σύγκλησιν των τοπικών Συνόδων των επισκόπων, προεδρευομένων υπό Μητροπολίτου, Αρχιεπισκόπου, ή Πατριάρχου δια την επίβλεψιν της εκπληρώσεως της αποστολής της Εκκλησίας, η οποία είναι η θεραπεία της νοσούσης ανθρωπίνης προσωπικότητος και κοινωνίας. Αλλά παρομοία προνόησις δεν υπάρχει δια τας Οικουμενικάς Συνόδους. Τούτο εξηγείται εκ του γεγονότος ότι αι τοπικαί σύνοδοι ήσαν μέρος της πρωτογενούς δομής της Εκκλησίας, ενώ η Οικουμενική Σύνοδος ήτο κατά την φύσιν της έκτακτος και αυτοκρατορική. Δύναταί τις να παραλληλίση τας Οικουμενικάς Συνόδους με την Αποστολικήν Σύνοδον των Ιεροσολύμων (Πράξ. 15, 6:6-29). Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι, όμως, συνεκαλούντο υπό του βασιλέως των Ρωμαίων με σκοπόν να αναγάγη εις Ρωαμϊκόν νόμον την έναντι των αιρετικών κοινήν πίστιν και πράξιν των Αυτοκεφάλων και Αυτονόμων Εκκλησιών.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΟ Άρειος, ο Νεστόριος και ο Ευτυχής κατεδικάσθησαν πρώτα υπό τοπικών συνόδων και κατόπιν υπό Οικουμενικών. Ο Παύλος Σαμοσατεύς κατεδικάσθη υπό τοπικής συνόδου, της οποίας η απόφασις έγινε δεκτή υφ' όλων των υπολοίπων συνόδων. Το ίδιον συνέβη με τον Σαβέλλιον. Ακόμη και εις τας Οικουμενικάς Συνόδους οι επίσκοποι ελάμβανον μέρος ως μέλη των συνόδων των, των οποίων εκφρασταί ήσαν οι Μητροπολίται, Αρχιεπίσκοποι και Πατριάρχαι ή οι εκπρόσωποί των. Θα πρέπει να διευκρινισθή, ότι ούτε η Οικουμενική Σύνοδος δύναται να υποκαταστήση τας Τοπικάς Συνόδους, ούτε αι Τοπικαί Σύνοδοι δύνανται να πάρουν το προβάδισμα έναντι Οικουμενικής Συνόδου, εκτός αν η μία ή η άλλη παρεκκλίνει της πίστεως. Τούτο διότι η αυθεντία ενυπάρχει εις τους θεουμένους (δοξασμένους) Αποστόλους, Προφήτας και Πατέρας, που συμμετέχουν εις τας Συνόδους ή εις τους ακολουθούντας την διδασκαλίαν των θεουμένων Συνοδοκοί, και όχι εις τοπικάς ή Οίκουμενικάς Συνόδους καθ' εαυτάς.

Συνεχίζεται.

Δάσκαλε που δίδασκες... Σε ιδιωτικό μαιευτήριο γέννησε η σύντροφος του σύντροφου Τσίπρα

Δάσκαλε που δίδασκες... Σε ιδιωτικό μαιευτήριο γέννησε η σύντροφος του σύντροφου Τσίπρα

Όπως πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του τύπου, το πρωί της Τρίτης η Περιστέρα Μπαζιάνα, σύντροφος - όπως την αποκαλούν - (γιατί δεν είναι επισήμως παντρεμένοι…) του Αλέξη Τσίπρα, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Βεβαίως, ευχόμαστε  να τους ζήσει το νεογέννητο, αλλά πέραν από την ανθρώπινη υπάρχει και η πολιτική πλευρά του ζητήματος.
Εξηγούμαστε: η γέννηση του μωρού έγινε στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ μαιευτήριο «Ιασώ». Είναι βεβαίως αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός να πηγαίνει σε όποιο νοσοκομείο θέλει (και μπορεί…), αλλά είναι και μεγίστη υποκρισία αυτοί οι οποίοι κραυγάζουν για «δημόσια και δωρεάν υγεία» να πηγαίνουν όποτε χρειάζεται σε πανάκριβα ιδιωτικά νοσοκομεία, στα οποία ο λαουτζίκος δεν μπορεί να περάσει ούτε απ’ έξω!

Γιατί αλήθεια δεν πήγαινε π.χ. στο κρατικό «Αλεξάνδρα» η σύντροφος του Τσίπρα, εκεί που γεννούν (δωρεάν βεβαίως, ας είμαστε καλά εμείς τα… κορόιδα που πληρώνουμε) όλες οι «μετανάστριες» και που αν μια φτωχή Ελληνίδα είναι τυχερή να βρει κρεβάτι είναι αναγκασμένη να «συγκατοικεί» με πληθώρα ξένων στον ίδιο θάλαμο; Έτσι, για να δει τη… γλύκα που «πολυπολιτισμού» που προωθεί ο σύντροφός της και το κόμμα του.

Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης : φοβούμαι ότι δεν θα πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Σημειώστέ το αυτό….


ΕΝΑ ΤΣΟΥΡΜΟ ΑΠΟ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ
ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ!!!

Στην ιστοσελίδα Kozan.gr βλέπουμε τον μακρύ κατάλογο των 32 δεσποτάδων της Ελλαδικής Εκκλησίας και άλλων 12  που θα συνοδεύουν τον πατριάρχη!!!
Λύπη μας προκαλεί η αδιαφορία όλων αυτών των επισκόπων, που ενώ βλέπουν τον πατριάρχη Βαρθολομαίο να προδίδει καθημερινά την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, τρέχουν από πίσω του, σαν να μη συμβαίνει τίποτα!
Σε όλους αυτούς τους επισκόπους αφιερώνουμε τα παρακάτω λόγια του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, απομαγνητοφωνημένα·
 • «Είστε Ορθόδοξοι; Βγήκατε μέσα από τον Ιορδάνη ποταμό; Γιατί κάθε κολυμβήθρα Ιορδάνης ποταμός είναι. Είστε χριστιανοί; Επιτρέψατέ μου να αμφιβάλλω…..
 • Στα χρόνια της αποστασίας που ζούμε, δεν ξέρω, ας με θεωρήσετε απαισιόδοξο· Γεννηθήκαμε από γενεά γενεών Ορθοδόξοι και φοβούμαι ότι δεν θα πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Σημειώστέ το αυτό….
 • Κινδυνεύει η Ορθοδοξια, δεν είναι αυτό ένα σχήμα λόγου… Επιτρέψατέ μου…να αναφέρω μερικούς κινδύνους…
 • Κινδυνεύει από τις αιρέσεις…..
 • Η μεγαλυτέρα απάτη των αιώνων είναι η Ουνία.
 • Προσωπικά δεν έχω τίποτε με κανέναν, για τις μεγάλες ιδέες πολεμώ·
 • Πήγε ο πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα και κάθισε δίπλα στον ουνίτη πατριάρχη!… Διέλυσαν οι Ουνίτες το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων… Είχε 80.000 Ορθόδοξους αρβόφωνες το Πατριαρχείο και πήραν με διάφορους τρόπους οι ουνίτες, μέχρι στιγμής τις 60.000 και έμειναν 20.000. Τους εξαγόρασαν με χρήματα παπικά….
 • Και τώρα βλέπουν τον πατριάρχη να τρώει μαζί του και να πίνει και τελείωσε η ιστορία…
 • Θα σβήσουν τα πατριαρχεία προς αίσχος μιας ιεραρχίας η οποία έδωσε όρκο ιερό να αγωνίζεται υπέρ ιερών και οσίων και τίποτα απ’ αυτά δεν κάνει.
 • Αλλά τι περιμένεις από δεσποτάδες και αρχιεπισκόπους και πατριαρχάδες, -αφήστε, να ανοίξω την καρδιά μου- Έλεγα σήμερα στην Αγία Μαρίνα· Πάνε μέσα στη στοά, γίνονται μασόνοι και κατόπιν γίνονται πατριάρχαι.
 • Αν δεν προσκυνήσουν το διάβολο αυτό της μασονίας, δεν γίνονται πατριάρχαι και δεν καταλαμβάνουν τα ύψιστα αξιώματα εν τη Εκκλησία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και το λέω αυτό όχι εκ δειλίας, αλλά από δικαιοσύνη. Γιατι δεν θ’ άφησε ο Θεός τον λαόν του αμάρτυρον στη γενεάν μας….

Μετέφερεν εἰς τάς ἀποσκευάς του ψημένα βρέφη!


Ενας  βρετανς ταξιδιώτης συνελήφθη στν Ταϋλάνδη ν χει στς ποσκευς
του ξι ψημένα βρέφη, 2-7 μηνν τυλιγμένα μ φύλλα χρυσο! Σύμφωνα μ τν
πολογία του στς ρχς τς Μπανγκόγκ, μολόγησε πς τ μακάβριο φορτίο
του ταν μέρος μίας διαδεδομένης τελετς μαύρης μαγείας μ τίτλο Kuman Thong
(πο σημαίνει χρυσ παιδ στ ταϋλανδέζικα),  ποία φέρνει καλ τύχη στν
κάτοχο τν πτωμάτων.  δράστης εχε σκοπ ν πουλήσει τ βρέφη στν Ταϊβάν,
κε πο τ καθένα θ μποροσε ν το ποφέρει μέχρι κα 6.400 δολλάρια!
νατριχιάζουμε κυριολεκτικ διαβάζοντας τέτοιες φρικτς εδήσεις. Παράλληλα
διαπιστώνουμε πόσο δίκαιο χουν σοι γωνίζονται κατ τς βιαίας εσβολς στν
Ερώπη κα βεβαίως στ Χώρα μας, τς «νατολικς πνευματικότητας», δηλαδ
τν δαιμονοθρησκειν τς σιατικς πείρου, ο ποες ποκτηνώνουν
κυριολεκτικά τούς λαούς! Δν θ πάψουμε ν τονίζουμε τ γεγονς πς ο θρησκεες
 το κόσμου, κτός το Χριστιανισμο, εναι δαιμονικς πινοήσεις κα πς μέσ
ατν δρ καταστροφικ γι τ νθρώπινα πρόσωπα  διος  σατανς. πτ
πόδειξη  μακάβρια ποσκευ το βρετανο ταξιδιώτη!


"Ορθόδοξος Τύπος"