Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Τι είναι εκείνο το οποίον ο Θεάνθρωπος δίδει εις τον άνθρωπον και το οποίον κανείς άλλος δεν ημπορεί να του δώση; Είναι η νίκη κατά του θανάτου, της αμαρτίας και του διαβόλου, η Αιωνία Ζωή, η Αιωνία Αλήθεια, η Αιωνία Δικαιοσύνη, το Αιώνιον Αγαθόν, η Αιωνία Αγάπη, η Αιωνία Χαρά:  όλον το πλήρωμα της Θεότητος και των θείων τελειοτήτων. Ή όπως ο Απόστολος λέγει: ο Θεάνθρωπος δίδει εις τους ανθρώπους «α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, όσα ητοίμασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν Αυτόν» (1 Κορ. 2, 9).  Πράγματι, μόνον Αυτός, ο θαυμαστός Θεάνθρωπος είναι το «εν ου έστι χρεία» (πρβλ. Λουκ. 10, 42) δια τον άνθρωπον, εις όλους τους κόσμους του και εις κάθε ζωήν του. Δια τούτο μόνον ο Θεάνθρωπος δικαιούται να ζητή από τους ανθρώπους εκείνο το οποίον κανείς άλλος δεν ετόλμησε να ζητήση. Δηλαδή, να Τον αγαπά κάθε άνθρωπος περισσότερον από τους γονείς, από τους αδελφούς, τας αδελφάς, τα τέκνα, τους φίλους, την γην, τους αγγέλους, από οποιονδήποτε και ο,τιδήποτε εις όλους τους ορατούς και αοράτους κόσμους (Ματθ. 10, 37-39. Λουκ. 14, 26. Ρωμ. 8, 31-39).

Διαβάσετε πρώτα αυτά που γράφει ο σύνδεσμος στό τέλος. ---- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

- Κυπριανός Χ.

Γιατί αλλάξαμε τό ημερολόγιο Κωνσταντίνε; Μέ τού Σωσιγένη η γή περιστρεφόταν περί τόν Ήλιο σέ 365 ημέρες καί 25 εκατοστά τής ημέρας, ενώ μέ τό παπικό ημερολόγιο περιστρέφεται κατά τι συντομότερα : 365 ημέρες καί 2421987 χιλιοστά τού χιλιοστού σύν κάτι δέκατα τής ημέρας. Τί σημαίνει αυτό ; Ότι η γή γυρίζει πιό γρήγορα, άν δέν μέ απατούν τά Μαθηματικά, που έμαθα στό Γυμνάσιο. Νά, λοιπόν, γιατί τρέχουν όλα γρήγορα.

 

 - Κωνσταντίνος Στρατής

Δεν έγινε βέβαια διόρθωση της ταχύτητας της γης, αλλά διόρθωση του χρόνου.Αδυνατω να εννοήσω το λόγο. Υποθέτω ότι έχει σχέση με το πιο ακριβές ποσό του χρόνου που περιέχει η μονάδα του χρόνου το δευτερόλεπτο.

 

….Αφήστε με να βγώ από αυτό το βαγόνι, αφήστε με να γεννηθώ, ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!!!! --- Dimitris Hatzinikolaou, Associate Professor University of Ioannina, Dept. of Economics

4 Μαρτίου, 2023 ,

https://tasthyras.wordpress.com/2023/03/04/%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%b3%cf%8e-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%b1%ce%b3%cf%8c%ce%bd%ce%b9-%ce%b1%cf%86%ce%ae/#more-67680

 

 ****(ΔΧ: Πρός τόν «πεπολιτισμένον» κόσμον πού προσκυνεῖ τόν ... Διάβολον!)

 

 

 

 

--

Dimitris Hatzinikolaou, Associate Professor

 

University of Ioannina, Dept. of Economics

Δεν έχει ονόματα ο Θεός.

Ο Θεός έχει τρία Πρόσωπα τα οποία κάποιοι τολμούν και τα διαχωρίζουνε. Εσφαλμένα (σ χ ο λ α σ τ ι κ ά) κάποιοι τα χωρίζουν με τα ονόματα τους. Με άλλα λόγια δίνουν αριθμητική ερμηνεία στην Τ ρ ι α δ ι κ ή Μ ο ν ά δ α των Προσώπων του Θεού. Έτσι το κάθε Πρόσωπο του Θεού παίρνει το δικό του όνομα και το κάθε όνομα βρίσκει το Πρόσωπο του. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα λόγια του Χριστού προς τον Θεό Πατέρα, εσφαλμένα λαμβάνονται ως να απευθύνονται προς το ατομικό Πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Πιο συγκεκριμένα ας δούμε κάποια κείμενα:

 

«οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,». (Πραξ. 1,6-7).