ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΛΟΥΚΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Βούλιαξε ἡ ἀνθρωπότης στό χάος, ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς τῶν Πρωτοπλάστων. Ἡ ἐσωτερική διάθεση τῆς ψυχῆς, ἀλλοιώθηκε, μαζί κι αὐτή ἡ φύση τῶν πραγμάτων. Κυρτωμένοι οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ ἀπό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας, ζῶντες τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ, πού οἱ ἴδιοι ἐπέλεξαν, ἀμαυρωμένοι, περίμεναν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό κύρτωμα τῆς δουλείας, μή δυνάμενοι νά ἀνακύψουν, νά ἀναστηθοῦν, «εἰς τό παντελές».