Αμελλητί ή Αμελητί απόλλυται η πατρίς; -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η βιούμενη κατάσταση καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής ιδίως διαρκούντος του παρόντος μηνός όπου εμφαίνονται εκκωφαντικώς οι επιπτώσεις της δεινής οικονομικής κρίσεως και αναφύονται αποχρώσες ενδείξεις περί της ταυτότητας και της προελεύσεως της περιλάλητης υγειονομικής κρίσεως, δίχως να αμφιβάλλουμε περί την ύπαρξη του ιού αυτού καθ’ αυτού απλώς, αποπειρώμεθα υπεύθυνα δυνάμει ορθολογιστικών επιχειρημάτων τα οποία θεμελιώνονται από το σύνολο της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, να καταδείξουμε τις αντιφάσεις και τα σημεία τα οποία αποδεικνύουν την φενάκη της πανδημίας.

Η έκφραση μίσους από κοινωνικό Δίκτυο -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη f/b : Πληροφορίες για το σχόλιό σας
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 στις 8:09 μ.μ.

fb :Κανείς άλλος δεν μπορεί να δει το σχόλιό σας.

- Ώστε έτσι λοιπόν ! Κοινοποιήσεις 1.465 καί λάϊκ 6,2 χιλιάδες !! Μηδενικές γιά ελεγκτικά σχόλια τών εκλεγμένων "μωρών καί ασθενών" πρός κατίσχυση τών σοφών τού κόσμου τούτου.
 Τώρα τόν ανακάλυψαν καί τόν λένε χαρισματικό ! - Τώρα, γιατί τώρα ;
 - Επειδή σέ δημοσιογραφική συνέντευξη θρησκευτικού σάϊτ, ίσως καί εφημερίδας πάντως προοδευτικής, όπως είναι όλες, είπε ότι ο Χριστός δέν καταδίκασε τήν ομοφυλοφιλία, παρά μόνο τήν υποκρισία ! Γι' αυτό τόν λένε "χαρισματικό".
 - Καί λίγο τό θεωρείς εσύ ;
 - Είναι λίγο γιά τούς θεολογικά άσχετους, που είναι δυστυχώς οι περισσότεροι. Οι όντως ολίγοι, οι έχοντες θεογνωσίας επίγνωση, αυτοί έπρεπε νά είναι οι περισσότεροι καί νά μάθαιναν στούς άσχετους διαστροφείς τών αγίων Γραμμάτων, ότι η ομοφυλοφυλία αποτελεί τήν κορωνίδα τής υποκρισίας.
 - Καί γιατί παρακαλώ ;
 - Διότι ο ομοφυλόφιλος υποστασιάζει βιωματικά, άν θέλεις οντολογικά, τήν διεστραμμένη ανθρώπινη φύση. Ο ομοφυλόφιλος παρότι άνδρας ή γυναίκα, υποκρίνεται, ο μέν άνδρας τήν γυναίκα, η δέ γυναίκα τόν άνδρα ! Νά γιατί. Καί λέγε μου εσύ, άν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από αυτό.

f/b : Το σχόλιο αυτό παραβιάζει τους Όρους της κοινότητάς μας σε ό,τι αφορά τις εκφράσεις μίσους
Ερώτηση : 
Οι «όροι τής κοινότητας» υπερτερούν τών όρων τής Φύσεως ; Άν ισχύει αυτό, τότε οι «όροι τής κοινότητας», είναι έκφραση μίσους πρός τούς όρους τής Φύσεως.
----------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...

👍

ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΚΕ΄ (25η) Μαϊου η Τρίτη εύρεσις της τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.

Ιωάννου του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού η τιμία Κεφαλή κεκρυμμένη ούσα το πρότερον από τους ανθρώπους και δις κατά το παρελθόν ευρεθείσα εχάθη και πάλιν. Μετά πολλούς δε χρόνους ανεφάνη και δια τρίτην φοράν εις τα Κόμανα της Καππαδοκίας αναδυθείσα εκ των κόλπων της γης, καθώς αναφαίνεται ο χρυσός εκ των μεταλλείων. Δεν ήτο όμως την φοράν αυτήν κεκλεισμένη εντός ληκύθου, ως ήτο κατά την προηγουμένην αυτής εύρεσιν, αλλ’ ευρίσκετο εντός αργυρού αγγείου και εις τόπον ιερόν. Απεκαλύφθη δε διά τινος Ιερέως. Όθεν από τα Κόμανα ανεκομίσθη εις την Κωνσταντινούπολιν. Ο δε πιστότατος βασιλεύς και ο Πατριάρχης μεθ’ όλου του Ορθοδόξου Κλήρου και λαού υπεδέχθησαν ταύτην λίαν ασμένως και μετ’ ευλαβείας προσκυνήσαντες απέθεσαν εις τόπον ιερόν και σεβάσμιον.

Ο Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης είχε επηρεαστεί πολύ από τους ασκητές της Καππαδοκίας.

Tους θυμόταν πάντα με νοσταλγία. Για έναν από αυτούς, τον π. Γρηγόριο που ήταν παράλυτος, ο Γέροντας διηγούνταν το εξής:  «Σε κάθε δύσκολη υπόθεση, όταν του ζητούσαν την γνώμη του, παρακαλούσε τους χριστιανούς να τον ανεβάσουν με το κρεββάτι του στην κορυφή ενός βουνού και να τον αφήσουν εκεί οκτώ ημέρες. Όταν μετά τον μετέφεραν, το πρόσωπό του ήταν αλλοιωμένο και έλαμπε, ενώ οι συμβουλές του ἠταν καρποί του Αγίου Πνεύματος».

Έρευνα του Μ.Ι.Τ.: Εμφύτευση ιατρικών δεδομένων κάτω από το δέρμα μέσω εμβολίου

ΣΧΟΛΙΟ : “Μπορεί κανείς εύκολα να γυρίσει την πλάτη του στις προκλήσεις της πραγματικότητας απαξιώνοντάς τις ως συνομωσιολογίες. Το θέμα όμως είναι τι κάνεις όταν οι προκλήσεις αρχίζουν να σε χτυπούν στη πλάτη και πρέπει πια να γυρίσεις και να τις κοιτάξεις κατάματα…”

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Μηχανικοί του M.I.T. έχουν αναπτύξει έναν τρόπο για να αποθηκεύουν ιατρικές πληροφορίες κάτω από το δέρμα, χρησιμοποιώντας βαφή κβαντικών κουκκίδων (μικροσκοπικών ημιαγωγών) η οποία μεταφέρεται με ένα γυαλάκι με ενσωματωμένες μικροβελόνες. Η βαφή, αόρατη με γυμνό μάτι, μπορεί αργότερα να διαβαστεί με ειδικά προσαρμοσμένο έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Ειδική βαφή, που μεταφέρεται μαζί με ένα εμβόλιο, θα μπορούσε να ενεργοποιεί μια (ενσωματωμένη) πάνω στο ασθενή αποθήκη ιστορικού εμβολιασμών.
Της Anne Trafton, Δεκέμβριος του 2019

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ.

ΟΠΟΙΑΝ ΧΑΡΑΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΣΤΙΣ ΧΑΛΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ ΤΥΦΛΟΤΗΤΟΣ                                                                                                     

«Ταύτα ειπών, έπτυσε χαμαί και εποίησε πηλόν εκ του πτύσματος και επέχρισε τον πηλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού» (Ιωάν. θ: 6).                         
 Άξιος, ναι, ελέους, άξιος ευσπλαγχνίας ο τυφλός, επειδή άνθρωπος άνευ οφθαλμών τι άλλο είναι παρά ο κόσμος άνευ ηλίου; Καθώς δε τούτο το παν απομένει ενταφιασμένον μέσα εις εν βαθύ σκότος απόντος του ηλίου, τον ίδιον τρόπον ο εστερημένος τους οφθαλμούς κείται ως νεκρός μέσα εις το ίδιον σώμα, ως εις μίαν φυλακήν σκοτεινήν και ζοφεράν. Ακούει μεν ότι λάμπει το φως του ηλίου επάνω εις το πρόσωπον της γης, αλλά ποτέ δεν ηξιώθη να ίδη τοιαύτην λαμπρότητα.

Η Παναγία η Παντάνασσα η προστάτις της Σικίνου


Η Παναγία η Παντάνασσα είναι η προστάτις της Σικίνου. Για την εύρεση της εικόνας της Θεοτόκου γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βουρλάκος, Αρχιερατικός Επίτροπος Σικίνου.
«Τα παλιά τα χρόνια, στο μικρό νησί της Σίκινου, που βρίσκεται μεταξύ των νησιών Ίου και Φολεγάνδρου και βόρεια της Σαντορίνης, υπήρχαν πολλές ιδιόκτητες εκκλησίες, οι οποίες είχαν και τον εφημέριό τους. Στον εφημέριο λοιπόν μίας εξ αυτών των εκκλησιών, που ήταν αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο, συνέβη το παρακάτω θαυμαστό γεγονός.

Προσοχή στους ψευδοδιδασκάλους. Του αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου (Φιλοκαλία τόμος Δ΄).

Να ικετεύης τον Θεό με προσευχές και δάκρυα να σου στείλη οδηγό απαθή και άγιο. Αλλά και συ ο ίδιος να μελετάς τις θείες Γραφές, και μάλιστα τα πρακτικά συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, για να αντιπαραβάλλης σ΄ αυτά την διδασκαλία και τις πράξεις του διδασκάλου και γέροντάς σου, βλέποντάς τες όπως σε καθρέφτη και εξετάζοντάς τες. Και όσα είναι σύμφωνα με τις Γραφές να τα εγκολπώνεσαι και να τα κρατής στον νού σου, τα νόθα όμως και ξένα να τα διακρίνης και να τα απορρίπτης, για να μη πλανηθής. Γιατί να ξέρης, πολλοί πλάνοι και ψευδοδιδάσκαλοι υπάρχουν σήμερα.