Ἡ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ νόθευση τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας


Ὁ Οἰκουμενισμός, ἐκκινώντας ἀπὸ προσπάθειες προσεγγίσεως τῶν «χριστιανῶν» σὲ πρακτικὰ θέματα στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ., ἐξελίχθηκε σὲ προσπάθεια ἐξωτερικῆς συγκολλήσεως τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς λοιπὲς «ὁμολογίες», χωρὶς τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς μόνης ἀναλλοίωτης καὶ παραδοσιακῆς, τῆς ὀρθόδοξης, διδασκαλίας, ἀλλὰ μέσῳ ἐλαχιστοποιήσεως τῆς σημασίας («μινιμαλισμοῦ»), τῆς ἀποσιωπήσεως καὶ παρερμηνείας τῶν ἱ. δογμάτων ἀπὸ ὅλες τὶς διαλεγόμενες πλευρές. Ἐκκινώντας στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ., ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ οἱ αἱρετικοὶ (ἑτερόδοξοι ) ὀνομάστηκαν σὲ ἐπίσημα ὀρθόδοξα ἐκκλησιαστικὰ κείμενα «Ἐκκλησίες» (τὸ 1903 καὶ κυρίως τὸ 1920), ἡ δογματικὴ παρέκκλιση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μεταξὺ ἄλλων φοβερῶν πτώσεων ὁδήγησε σταδιακῶς στὴν ἀπὸ μέρους ἐπιφανῶν ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ θεολόγων (α) ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας μὲ τοὺς παπικούς («ἄρση τῶν ἀναθεμάτων») τὸ 1965, (β) μερικὴ ἀποδοχὴ τῶν ἑτεροδόξων τελετῶν βαπτίσματος, εὐχαριστίας καὶ ἱερωσύνης («Κείμενον Β.Ε.Μ.», Λίμα τοῦ Περοῦ 1982, (γ) διαπίστωση δῆθεν χριστολογικῆς συμφωνίας μὲ τοὺς μονοφυσίτες-μονοθελῆτες (Β΄Κοινή Δήλωση, Chambésy 1990) - ἡ ὁποία σημαίνει τὴν ἀπόρριψη τῆς συμπαγοῦς ὀρθοδόξου χριστολογίας 15 αἰώνων, Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ πληθύος Ἁγίων Πατέρων, (ε) διαπίστωση ὅτι ὁ παπισμὸς εἶναι ὄχι αἵρεση, ἀλλὰ «ἀδελφὴ Ἐκκλησία» μὲ ἔγκυρα μυστήρια (Κείμενον Balamand1993) κ.ἄ. Χειρότερο ὅλων εἶναι (στ) τὸ ἐκκλησιολογικὸ κείμενο τῆς Θ΄ Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε (Βραζιλία, 2006) · ἐκεῖ ἡ πλειονότης τῶν ὀρθοδόξων ἐκπροσώπων ἀρνήθηκε ἰδιότητες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τὶς ὁποῖες ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἐκεῖνες τῆς «Μιᾶς» (δηλ. σὲ ἑνότητα πίστεως) καὶ τῆς «Καθολικῆς», ἐπειδὴ συμφώνησαν ὅτι κανένα μέλος τοῦ Π.Σ.Ε. δὲν ἀποτελεῖ καθ’ ἑαυτὸ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ ὅτι εἶναι θεμιτὴ ἡ ὕπαρξη ποικιλίας δογμάτων ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ εἶναι ποὺ λίγο ἀργότερα οἱ οἰκουμενιστὲς ὀνόμασαν «ἑνότητα μέσα στὴ (δογματικὴ) διαφορετικότητα» , “unity in diversity”, ἔνα σύνθημα παρμένο ἀπὸ τὰ βουδιστικὰ κινήματα τῆς New Age, δηλαδὴ μιὰ «περιεκτικότητα» (“comprehensiveness”) ἀντίθετη μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ «ἀποκλειστικότητα» (“exclusiveness”).
Στὰ πλαίσια τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως οἱ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων οἰκουμενιστὲς ἔχουν ἐγγράφως δεσμευθεῖ νὰ μὴ καλοῦν τοὺς ἑτεροδόξους στὴν Ἐκκλησία καὶ ἔτσι διαψεύδεται ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ἡ συμμετοχή μας ἐκεῖ ἀποσκοπεῖ στὴν ὁμολογία τῆς Ὀρθοδοξίας· ἀντιθέτως δέ, μὲ τὴν ἐπίσημη ἀποδοχὴ ἑτεροδόξων θέσεων, ἀποπροσανατολίζονται οἱ ἑτερόδοξοι ὡς πρὸς τὸ ἀληθινὸ φρόνημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ἡ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ νόθευση τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλη...": 

Δεν γνωρίζουμε τί σχεδιάζεται στην θρονική εορτή στο Φανάρι, αλλά ας θυμηθούμε δήλωση που έκανε ο Πάπας μετά την συνάντηση στα Ιεροσόλυμα με τον Πατριάρχη φέτος, ότι η Ένωση ( επισημοποίηση της ένωσης, γιατί ένωση ουσιαστική ήδη υφίσταται από ετών ) πρέπει να γίνει με παράκαμψη του θεολογικού διαλόγου. Αυτό μου θυμίζει τα όσα έλεγε παλαιά ο Αθηναγόρας, ότι έπρεπε να γίνει η ένωση με βάση την αμοιβαία αγάπη και οι θεολόγοι κατόπιν, χωρίς βιασύνη, θα τακτοποιούσαν τις εκατέρωθεν διαφορές, γυρίζοντας άμεσα στην προ του 1054 κατάσταση, όπου κατά την γνώμη του υπήρχαν και τότε διαφορές, που ήταν εκατέρωθεν ανεκτές. Πιθανόν επανερχόμαστε στην ίδια στρατηγική λόγω των προβλημάτων του θεολογικού διαλόγου. Το ερώτημα είναι εάν θα τολμήσει κάτι θεαματικό το Φανάρι, χωρίς την εξασφαλισμένη συμφωνία των Ρώσων και όσους οι Ρώσοι επηρεάζουν. Αυτό μένει να το δούμε, γιατί δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές αντιρρήσεις των Ρώσων, εάν δηλαδή είναι μόνο στα Διοικητικά ( πρωτείο Δύσης και Ανατολής ) ή επεκτείνονται και σε θέματα Πίστεως. Πάντως καλό θα είναι να βρισκόμαστε όλοι σε ετοιμότητα, γιατί εάν πρόκειται να γίνει κάτι θεαματικό, είτε στην θρονική εορτή, είτε στο μέλλον, θα γίνει ξαφνικά για να έχει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού.Φύλακες γρηγορείτεΟ/Η Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ἡ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ νόθευση τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλη...": 

Μια γενικότερη προσέγγιση του Οικουμενισμού

Εντελώς ερασιτεχνικά, κατά τη γνώμη μου, η σημερινή κατάσταση, πολυσύνθετη και πολύπλευρη, αντανακλά την διαιωνιζόμενη σύγκρουση μεταξύ παπισμού και αγγλικανισμού. Οι δεύτεροι έχουν σύμμαχο τους σιωνιστές και η παπική εκκλησία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ο Σιμόν Πέρες, ηγετική μορφή των σιωνιστών, ζήτησε από τον Πάπα Φραγκίσκο τη συνεργασία του για την "οργάνωση ηνωμένων θρησκειών" στα πρότυπα του ΟΗΕ. Η παπική εκκλησία, το γνωρίζουμε όλοι, είναι δέσμια των Διεθνών τοκογλύφων. Αρκεί να δούμε ποια είνα τα λεγόμενα 
PIIGS (Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, αλλά και Ιρλανδία, όλες χώρες Καθολικές) και θα αρχίσουμε να μαντεύουμε τι γίνεται πίσω από την παγκόσμια οικονομική αναστάτωση. Η ενεργειακά εξαρτώμενη Ευρώπη έχει δυο επιλογές : από τη μια πλευρά τη Ρωσία του Πούτιν και από την άλλη τις κλειστές Λέσχες τύπου Μπίλτεμπεργκ των σιωνιστών Αγγλοαμερικανών. Η ισορροπία μάλλον δύσκολη. Η θρησκευτική μαούνα που μεταφέρει τον μελλοντικό επίδοξο παγκόσμιο "μεσσία", φαίνεται, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος του. Κάποιοι πρέπει να πέσουν στη θάλασσα. Ο Αλλάχ θα τους βοηθήσει.

Τον Κύριον υμνείτε


Τα " Ορθόδοξα " Μοναστήρια τελείωσαν την αποστολή τους, και τώρα ασχολούνται με την παραγωγή...ιταλικών τυριών!!! Δεν είναι μόνο στη Ρωσία αλλά και στον,,, (Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου ...).

Russian monks make mozzarella


Monk at a cheese factory Monk Agapy enjoys his cheese-making course in Italy
Monks at a remote monastery in northern Russia are launching the production of exquisite types of Italian cheese, it is reported.
One of the brethren has already been to Italy for training, and cheese-making equipment has been purchased, says Valaam, one of Russia's most famous monasteries.
Monk Agapy spent a week in Italy, where local masters taught him to make such cheeses as mozzarella, caciotta, morlacco, smoked ricotta and bianca, Valaam says on its Facebook page.
A spokesman for the island monastery told the BBC that it expects production to start in December, using milk from cows at its own farm to make the cheeses. The initial plan is for them to be consumed at the monastery, but eventually Valaam hopes to produce up to 350 kg of cheese a week, at which point they will go on sale at less remote religious communities in Russia.
Valaam plays an important role in Russia's religious life and is believed to be favoured by President Vladimir Putin. Italian cheeses are among the Western food imports that were banned by the Russian government in retaliation for economic sanctions against Moscow - over its actions in Ukraine.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Αναστασίας Ρωμαίας, Αβρααμίου οσίου.

Ἡ Ὅσια Ἀναστασία ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη. Ὅταν πέθαναν οἱ πλούσιοι γονεῖς της, διαμοίρασε τὴν περιουσία ποὺ κληρονόμησε στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀποσύρθηκε σὲ μοναστήρι.
Ὅταν τὴν συνέλαβε ὁ ἡγεμόνας Πρόβος, ὑπενθύμισε στὴν Ἀναστασία τὴν ἀνθηρὴ νεότητά της, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό. Τότε, δυναμικὴ ὑπῆρξε ἡ ἀπάντηση τῆς Ἀναστασίας: «Ἐγώ, εἶπε, μία ὡραιότητα καὶ νεότητα γνωρίζω, ἐκείνη ποὺ δίνει ὁ Χριστὸς στὶς πιστὲς καὶ γενναῖες ψυχές, ποὺ προτιμοῦν γι’ Αὐτὸν τὸν θάνατο ἀντὶ ἄλλων ἐγκόσμιων ἀγαθῶν, ὅταν αὐτὰ προτείνονται γιὰ τὴν προδοσία τοῦ Θεοῦ τους. Πλούτη εἶχα ἄφθονα. Δὲν τὰ θέλησα. Ἀλλὰ τὸν Χριστό μου τὸν θέλω καὶ ἀπ’ Αὐτὸν καμία δύναμη δὲν θὰ μπορέσει νὰ μὲ χωρίσει. Ἂν ἀμφιβάλλεις, δοκίμασε»Ἐξαγριωμένος ἀπὸ τὴν ἀπάντηση ὁ Πρόβος, τὴν μαστίγωσε στὸ πρόσωπο καὶ τὴν ἅπλωσε σὲ ἀναμμένα κάρβουνα. Ἔπειτα, τὴν κρέμασε καὶ τῆς ἔσκισε τὸ σῶμα. Μετὰ ἔκοψε τοὺς μαστούς της, ξερίζωσε τὰ νύχια της καὶ τελικὰ τὴν ἀποκεφάλισε.
Ἔτσι, ἡ Ἀναστασία πῆρε τὸν ἁμαράντινο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Εάν δεν θλιβώμεν δια τον Χριστόν, θα θλιβώμεν από τον σατανάν και από τα πάθη μας.

Είναι απαραίτητον να αντιληφθώμεν ότι η αγία Εκκλησία μας, είναι Εκκλησία πιστών του Σταυρού. Ο Σταυρός, ως σταύρωσίς μας εν τω κόσμω, είναι η μόνη οδός σωτηρίας μας. Σταυρός  είναι θλίψις δια Χριστόν, είναι πόνοι και δάκρυα. Εάν δεν θλιβώμεν δια τον Χριστόν, θα θλιβώμεν από τον σατανάν και από τα πάθη μας. Είναι και αυτός ένας άλλος σταυρός, με την διαφοράν, ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι γλυκύς, πνευματικός, αγιαστικός, ζωοποιός. Με συνέπειαν την αιωνίαν ζωήν και την άληκτον χαράν. Ο άλλος σταυρός είναι φρικτός, άπελπις, νεκροποιός και με συνέπειαν τον αιώνιον θάνατον και τον «ακοίμητον σκώληκα». Θα είμεθα απείρως δυστυχείς, απείρως ελεεινοί, εάν δεν αγαπήσωμεν τον Σταυρωθέντα Χριστόν, εάν δεν άρωμεν με χαράν τον Σταυρόν μας και αν δεν ζήσωμεν ως εσταυρωμένοι.

Ἀπάντησις τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου τοῦ 1895 πρὸς τὸν πάπα Λέοντα ΙΓ΄

«Ὁ μισόκαλος καὶ ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος φθόνῳ τῆς ἀνθρωπίνης σωτηρίας ὠθούμενος οὐ διαλείπει ἑκάστοτε ποικίλα ἐνσπείρων ζιζάνια εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ Κυρίου, τοῦ συνιᾶσαι τὸν σῖτον. Ἔνθεν τοι καὶ ἀνέκαθεν ἀνεφύησαν αἱρετικὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ ζιζάνια, ἅπερ πολλαχῶς ἐλυμήναντο καὶ λυμαίνονται τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καὶ ἅπερ ὡς σπέρματα πονηρὰ καὶ μέλη σεσηπότα δικαίως ἀποκόπτονται ἀπὸ τοῦ ὑγιοῦς σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐν ἐσχάτοις δὲ χρόνοις ὁ πονηρὸς διέσπασεν ἀπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔθνη ὁλόκληρα τῆς Δύσεως, ἐμφυσήσας τοῖς ἐπισκόποις τῆς Ῥώμης φρονήματα ὑπερφιάλου ἀλαζονείας, ποικίλας γεννησάσης καινοτομίας ἀθέσμους καὶ ἀντευαγγελικάς» . 


«Πόθος ἱερὸς καὶ ἐνδόμυχος τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ὀρθοδόξου ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ὑπάρχει, ὡς προείρηται, ἡ τῶν ἀπεσχισμένων Ἐκκλησιῶν ἕνωσις μετ’ αὐτῆς ἐν τῷ ἑνὶ κανόνι τῆς πίστεως· ἀλλ’ ἄνευ τοιαύτης ἐν τῇ πίστει ἑνότητος ἀδύνατος ἀποβαίνει ἡ ποθητὴ τῶν Ἐκκλησιῶν ἕνωσις». «Ἀφάτου δὲ λύπης πληροῦται πᾶσα εὐσεβὴς καὶ ὀρθόδοξος καρδία, βλέπουσα τὴν Παπικὴν Ἐκκλησίαν ἐμμένουσαν ὑπεροπτικῶς ἐν αὐταῖς καὶ ἥκιστα συντελοῦσαν εἰς τὸν ἱερὸν τῆς ἑνώσεως σκοπὸν δι᾽ ἀποπτύσεως τῶν αἱρετικῶν τούτων καινοτομιῶν καὶ ἐπανόδου εἰς τὸ ἀρχαῖον καθεστὼς τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἧς μέρος τότε καὶ αὐτὴ ἀπετέλει».
Ὁ Κων/πόλεως Ἄνθιμος καί ἡ περί ἐκεῖνον Ἱ. Σύνοδος ἐξ ἄλλων δώδεκα Ἀρχιερέων.

[Ἰω. Καρμίρη, ἔ.ἀ., σσ. 933-934, 942]

Από το αθάνατον έπος του 1940.

Διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικόν Λαόν.
28 Οκτωβρίου 1940

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωϊνήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωϊνήν. Απάντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ΄ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
Ιωάννης Μεταξάς

Πρώτον πολεμικόν ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου.
28 Οκτωβρίου 1940
Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5.30 σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους.

Ημερησία Διαταγή του Κ. Δαβάκη.

28 Οκτωβρίου 1940

Προς τους αξιωματικούς και οπλίτας.
Ο ύπουλος γείτων μας, αιφνιδιαστικώς μας επετέθη. Η Ελλάς αναμένει από ένα έκαστον ημών να προστατεύσωμεν τα σύνορά της και την τιμήν της και να δώσωμεν ένα καλόν μάθημα εις τον εισβολέα. Φανήτε Έλληνες και κρατήστε γερά τα όπλα με πίστιν εις τον Θεόν και τον εαυτόν σας και τους Διοικητάς σας.Πειθαρχία, καρτερία, θάρρος.

Ζήτω η Ελλάς.
Διοικητής Κ. Δαβάκης.

Στρατιωτικόν ανακοινωθέν 1ης Δεκεμβρίου 1940.

Τα Ελληνικά στρατεύματα εισήλθον χθες εις Πογραδέτς. Οι Ιταλοί υποχωρούν εις την κατεύθυνσιν του Ελβασάν. Οξεία διάστασις μεταξύ φασιστικού κόμματος και των στρατιωτικών ηγετών της Ιταλίας.

Στρατιωτικά Ανακοινωθέντα.

29 Δεκεμβρίου 1940.
Τοπικαί επιτυχείς επιχειρήσεις. Το υποβρύχιόν μας «Παπανικολής» υπό κυβερνήτην τον πλωτάρχην Μ. Ιατρίδην εβύθισεν εις την Αδριατικήν τρία οπλιταγωγά Ιταλικής νηοπομπής.

5 Ιανουαρίου 1941.
Το υποβρύχιον «Λάμπρος Κατσώνης» με κυβερνήτην τον πλωτάρχην Σπανίδην εβομβάρδισε και κατεβύθισεν εις την Αδριατικήν ιταλικόν εξωπλισμένον πετρελαιοφόρον, μεταφέρον καύσιμον ύλην και πυρομαχικά. Εις το αλβανικόν μέτωπον συνελήφθησαν 204 αιχμάλωτοι και εκυριεύθη υλικόν.

19 Ιανουαρίου 1941.

Το υποβρύχιον «Πρωτεύς» με κυβερνήτην τον πλωτάρχην Μ. Χατζηκωνσταντήν εβύθισε την 29ην  Δεκεμβρίου το ιταλικόν μεταγωγικόν «Σαρδηνία»  μεταφέρον άνδρας και υλικόν. Το υποβρύχιον δεν επανήλθεν εις την βάσιν του. Εις το μέτωπον κατελήφθησαν υψώματα και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

Αναβίωσε το Επος του '40 στην Ηπειρο: Μοναδική αναπαράσταση της μάχης στο Καλπάκι [βίντεο & εικόνες]

Κορυφώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι εκδηλώσεις του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων για τον εορτασμό της Επετείου του «Έπους του 1940», με την αναπαράσταση της μάχης Καλπακίου. Στα βουνά όπου έλαβαν χώρα οι πρώτες μάχες του Ελληνοϊταλικού πολέμου, εκεί χθες ξύπνησαν οι μνήμες του 1940.
Της αναπαράστασης προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων. Σύμφωνα με το epirus-tv-news.blogspot.gr, πλήθος κόσμου άρχισε να καταφθάνει στο σημείο από νωρίς το μεσημέρι για να αποτίσει φόρο τιμής στους Ελληνες που πολέμησαν στα βουνά της Ηπείρου, αλλά και να παρακολουθήσουν την αναπαράσταση της νικηφόρας για τον ελληνικό στρατό μάχης.

1940, η VIII Μεραρχία κατατρόπωσε την ιταλική επίθεση στην Ηπειρο

Αντιεκκλησιαστικός και ανιστόρητος!

Κωνσταντίνος Χολέβας

Στις 18 Οκτωβρίου η Λαμία εόρταζε την απελευθέρωσή της από τους ναζί και ο ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε σκόπιμο να κάνει επίδειξη της αντιεκκλησιαστικής πολιτικής του. Με ανακοίνωσή του κάλεσε τον λαό να μη συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις και στη λιτανεία, με τη δικαιολογία ότι έτσι υποτιμάται η συμβολή του ΕΛΑΣ και αποδίδεται η απελευθέρωση στην παρέμβαση του Θεού.

Αν τα λένε τώρα αυτά, σκεφτείτε τι θα κάνουν αν -ο μη γένοιτο- αναλάβουν τη διακυβέρνηση της Ελλάδας. Θα καταργηθούν τα Θρησκευτικά και οι εικόνες από τα σχολεία, η Ιστορία θα επικεντρώνεται στη γραμμή Ρεπούση και την ωραιοποίηση των κομμουνιστικών καθεστώτων, οι εθνικές εορτές θα τελούνται με την εξύμνηση της πολυπολιτισμικότητας και χωρίς τη συμμετοχή κληρικών, ο πολιτικός γάμος θα καταστεί υποχρεωτικός και οι μεγάλες πόλεις μας θα πλημμυρίσουν από τζαμιά.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟ 1940!

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=7&t=10141
Έμειναν τα πορτρέτα των ηρώων της φυλής μας στραπατσαρισμένα στους τοίχους των σχολείων…

Την αρετή της φιλοπατρίας, τελευταία, την ευνουχίσαμε, τη στραγγαλίσαμε. Κι έμειναν τα πορτρέτα των ηρώων της φυλής μας στραπατσαρισμένα στους τοίχους των σχολείων… Κι απέμειναν κάποια λεβεντοπαλλήκαρα αποφασισμένα να θυσιαστούν για την πατρίδα, σαν τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη,το Σολωμό Σολομού, τον Τάσο Ισαάκ, τον Καραθανάση, Βλαχάκο, Γιαλοψό ( ΙΜΙΑ ) και τον ηρωϊκό σμηναγό Κ. Ηλιάκη, να περιμένουν μιμητές… Η μεγαλύτερη αυτοθυσία είναι η θυσία για την πατρίδα, γιατί υπερασπίζεσαι πατρογονικές εστίες και χώματα.