'Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ'


ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ
THE GREEK ORTHODOX CHURCH AND THE FUTURE OF JERUSALEM

The Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, Theophilos III, was interviewed by Palestine-Israel Journal intern/journalist Anna Koulouris.

Politically speaking, Jerusalem is often discussed in terms of only two sides  Israeli and Palestinian. This fact does not imply denying or ignoring the special role of the Hashemite Kingdom of Jordan, which insisted in its peace agreement with Israel on being a major partner when the status of Jerusalem is decided between Israel and the Palestinians. The religious significance of Jerusalem is kept a separate matter it is simply a city of the utmost importance for the three Abrahamic faiths. The Greek Orthodox Christians, or Rum Orthodox as they are historically called, have had a history in Jerusalem for more than 2,000 years.

 

Διεθνής εγκληματίας και υποκριτής ο Ρωμαιοκαθολικισμός

Να λοιπόν, γιατί είναι αδύνατος η ένωσις με τον διεθνή εγκληματία και υποκριτή Ρωμαιοκαθολικισμό και αλυσιτελής ο μετ’ αυτού διάλογος και εμείς τα μέλη του Σώματος του Χριστού της Μιας , Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας θα πρέπει «ούτε χαίρειν» σε αυτούς να λέγωμε ως μας συνιστά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης διότι δεν θεωρώ ότι έχωμεν εμείς περισσότερη αγάπη από τον «μαθητή της αγάπης».
Η μόνη αληθής ένωσις που μπορεί να γίνει είναι να αποπτύσσουν οι κακόδοξοι τας αιρετικάς των δοξασίας και εισηγήσεις του βυθίου δράκοντος και να επανέλθουν εν πλήρη μετανοία στην καλλιέλαιον της Εκκλησίας εγκεντριζόμενοι σε Αυτήν. Ο,τιδήποτε άλλο είναι καταδικασμένο a priori σε παταγώδη αποτυχία όπως και τα ανωτέρω γεγονότα πασιδήλως αποδεικνύουν.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+
ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ