Φώτης Κόντογλου - Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα

Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, σήμερα μᾶς κράζει ὁ θεόγλωσσος ὑμνωδός, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς λέγοντας Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως Χριστὸν ἐξαστράπτοντα καὶ χαίρετε φάσκοντα τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ἄδοντες.
Μᾶς κράζει λοιπὸν νὰ καθαρίσουμε τὶς αἰσθήσεις μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ δοῦμε τὸν Χριστὸ τὸν ἀναστημένο ἀπὸ τὸν τάφο. Νὰ καθαρίσουμε τὶς αἰσθήσεις μας, γιατὶ εἶναι ἀκάθαρτες, βρωμισμένες, ἐπειδὴ τὶς μεταχεριζόμαστε γιὰ σαρκικὰ καὶ ὑλικὰ πράγματα. Καὶ πῶς ἄραγε καθαρίζονται οἱ αἰσθήσεις μας καὶ θὰ γίνουνε ἀπὸ σαρκικές, πνευματικές;

Simonopetra Monastery Monks - Polyeleos, Psalm 135


Τάδε έφη ο ιατρός Σωτήριος Ζουρίδης

Sotirios Zouridis : Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκα . Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. Τον Αντίχριστο τον αποκάλυψε το Πανάγιο Πνεύμα δια του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού και άλλον Αντίχριστο δεν αναμένουμε . 
Ο Πατροκοσμάς λέει λόγια του Παναγίου Πνεύματος : " Και πάλιν ερευνώντας την ιεράν Γραφήν το ευρίσκω ότι ο προφήτης Ηλίας ήλθεν, ήλθεν και ο αντίχριστος, τον οποίον έχομεν και εις το κεφάλι μας, και δεν πρέπει να σας το ειπώ, ότι τον ηξεύρετε Και τώρα δεν καρτερούμεν ούτε προφήτην Ηλίαν ούτε αντίχριστον."  
Και επειδή πειθαρχείν δεί Θεό μάλλον η ανθρώποις δεν αναμένω ούτε προφήτην Ηλίαν ούτε αντίχριστον ΑΛΛΑ όπως λέει ο Πατροκοσμάς:  
"Αμή τι καρτερούμεν; Λυπηρόν είνε να σας το είπω! Σημερον, αύριον καρτερούμεν δίψας, πείνας μεγάλας, οπού να δίνωμεν χιλιάδας φλωρία και να μη ευρίσκωμεν ολίγον ψωμί η νερό. Σημερον, αύριον περιμένομεν θανατικάς ασθενείας μεγάλας, οπού να μη προφθάνωμεν οι ζωντανοί να θάπτωμεν τούς αποθαμένους. Σεισμός παγκόσμιος θα γίνη, όλος ο κόσμος θα γίνη ένας κάμπος. Θα πέσουν όλα τα βουνά, όλα τα σπίτια. Η Θαλασσα θα σηκωθή υψηλά δέκα πέντε πήχεις από τα υψηλότερα βουνά. Τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανόν· ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτισθούν· ο ουρανός οπού φαίνεται, η γη και τα πάντα, και όλος ο κόσμος θα χαλάση. Ποτε θα γίνουν αυτά; Ο Χριστός μας λέγει: Επλησίασε τώρα κοντά, έγγιξε το μαχαίρι εις το κόκκαλον. Έξαφνα θα γίνουν· ημπορούν να γίνουν και απόψε. Τάχα να μη είνε και τώρα η αρχή; Δεν βλέπετε πως εχάθησαν τα γεννήματά σας και τα σπαρτά σας; Εστέρεψαν αι βρύσες, τα ποτάμια· σήμερον μας υστερεί το ένα, αύριον το άλλο, και από ολίγον μας τα δίδει ο Θεός, και ημείς ως αναίσθητοι δεν στοχαζόμεθα. "


Ποια Ρομφαία θαρρείς πάταξε τον αιρεσιάρχη τον Πέτρο της Αλεξανδρείας απο τα ύψη του ουρανού στο βυθό της Θάλασσας ? Μελέτησε το συμβάν και πές μου δεν έκανε αρχή απο τους Ιερείς ? Και μετά πές μου : Ποιος κάνει στην Κεφαλονιά την γή να τρέμει ? Ποιός μας παρέδωσε έρμαιο στή Τρόϊκα ? Η αποστασία έχει το τίμημα της ... Το είδαμε και στην Συρία το ζούμε και στην Ελλάδα.  Οπως το είπε ο Πατροκοσμάς είναι :  
" ο προφήτης Ηλίας ήλθεν, ήλθεν και ο αντίχριστος, τον οποίον έχομεν και εις το κεφάλι μας.."

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου, Λουκά οσίου, του εν Στειρίω της Ελλάδος.

Ὁ Ὅσιος Παρθένιος καταγόταν ἀπὸ κάποια κωμόπολη τῆς Βιθυνίας καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (324 – 337 μ.Χ.). Ἦταν υἱὸς τοῦ διακόνου τῆς Ἐκκλησίας Μελιτοπόλεως Χριστοφόρου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο διδάχθηκε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη.
Ὁ Ἅγιος ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία προέκοπτε στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐσέβεια. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Κύριος ἁλίευσε τοὺς Ἀποστόλους, ποὺ ἦταν ψαράδες, τὸν ἔκανε νὰ ἀγαπήσει τὴν ἁλιεία. Καὶ ὅταν ἔριχνε τὰ δίχτυα στὴν Ἀπολλωνιάδα λίμνη ἢ τὰ ἀνέσυρε γεμάτα ψάρια, αἰσθανόταν ὅτι ἐργαζόταν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πλοιάρια τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ἢ τοῦ Ἰωάννου.
Τὰ χρήματα ποὺ εἰσέπραττε ἀπὸ τὴν πώληση τῶν ψαριῶν δὲν τὰ κρατοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό του ἀλλὰ τὰ μοίραζε στοῦ πτωχοὺς ἀπὸ ἀγάπη πρὸς αὐτούς. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν τὸν εὐχαριστοῦσαν ἐκεῖνος ἔλεγε: «Διατὶ μὲ εὐχαριστεῖτε; Δὲν ἔχω καμία τέτοια ἀξίωση. Μήπως εἴμαστε ξένοι; Ἐμεῖς εἴμαστε ἀδελφοί. Τί δὲ ἁπλούστερο καὶ φυσικότερο ἀπὸ τὸ νὰ βοηθᾶ ἀδελφὸς τοὺς ἀδελφούς;».
Γιὰ τὴν ἐνάρετη αὐτοῦ παρουσία ὁ Ἐπίσκοπος Μελιτοπόλεως Φίλιππος (ἡ Φιλητός) τὸν χειροτόνησε Πρεσβύτερο. Ἀργότερα ὁ Ἐπίσκοπος Κυζίκου Ἀχίλλιος (ἢ Ἀσχόλιος) τὸν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο Λαμψάκου.

Ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ εὐσέβεια ποὺ ἔκρυβε στὴν ψυχή του ἦταν τόσο πολὺ μεγάλη, ὥστε ὁ Θεὸς τὸν προίκισε μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐκδιώκει τοὺς δαίμονες ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ θεραπεύει κάθε εἴδους ἀσθένεια. Γι’ αὐτὸ προσφεύγουν σὲ αὐτὸν ἰδιαίτερα οἱ πάσχοντες ἀπὸ τὴν ἐπάρατη νόσο τοῦ καρκίνου. Ὁ Ἅγιος ἦταν ὁ πρᾶος, ὁ ὑπομονετικός, ὁ φιλόξενος, ὁ μακρόθυμος, ὁ ἄγγελος τῆς ὁμόνοιας, ὁ ἐνθαρρύνων τοὺς μετανοοῦντες, ὁ πρόθυμος γιὰ τὸ ποίμνιό του.
Ὁ Ὅσιος Παρθένιος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη. Τμῆμα τῆς τιμίας κάρας αὐτοῦ φυλάσσεται στὴν ἱερὰ μονὴ Μακρυμάλλη, τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ :

...Αποκαλεί ο Παναγιώτατος τους Παπικούς «τίμια Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης» και «τιμιώτατους εκπροσώπους της Αυτού Αγιότητος του αδελφού Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου». Τον πάπα «πεφιλημένο αδελφό» και το Βατικανό «σεβασμία και προσφιλή Εκκλησία της Πρεσβυτέρας Ρώμης».Τους προσφωνεί, δηλαδή όπως θα προσφωνούσε την αντιπροσωπεία κάποιου Ορθοδόξου Πατριαρχείου, ωσάν ο Παπισμός να μην αποτελεί αίρεση, ωσὰν να ήσαν μέλη της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ουδόλως επισημαίνεται το γεγονός, ότι ευρίσκονται εν αιρέσει και πλάνη. Ουδεμία νύξις γίνεται πάνω στις χαώδεις δογματικὲς διαφορὲς πίστεως, οι οποίες μας χωρίζουν απὸ την Παπικὴ παρασυναγωγή, η οποία επιμένει να ονομάζει εαυτὴν ως «Καθολικὴ Εκκλησία» και μάλιστα ως «αυθεντική», ενώ την Ορθόδοξη θεωρεί ως «ελλειμματική»! Και ουδεμία προσπάθεια να τους πείσει, να εγκαταλείψουν την πλάνη του Παπισμού και να προσέλθουν στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Το γεγονός δε ότι παρά κάτω κάνει λόγο «διά την από κοινού πορείαν των δύο Εκκλησιών» και ότι «η χάρις του πανοικτίρμονος Θεού», «κατέστησεν ημάς» «των Αγίων Αποστόλων διαδόχους», (αναγνωρίζει δηλαδή αποστολική διαδοχή στους Παπικούς), δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία, ότι ο Παναγιώτατος δεν θεωρεί τον Παπισμό ως αίρεση αλλά ως πλήρη Ορθοδοξούσα Εκκλησία.

Έδρα εβραϊκών σπουδών στο ΑΠΘ

http://kyprianoscy.blogspot.ca/

Κατά την είδηση (  http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/02/blog-post_1655.html ) η πρυτανεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και η προεδρεία της ισλαηλιτικής Κοινότητας της συμπρωτεύουσας συμφώνησαν από κοινού στην ίδρυση έδρας εβραϊκών σπουδών. Όπως εγράφη :

 « Στόχος είναι να αποτελέσει μέρος τόσο του προπτυχιακού, όσο και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ώστε να αναπτυχθεί παράλληλα μια δυναμική για σχετική ερευνητική δραστηριότητα (...) Στόχος είναι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "η αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης και η παραγωγή και η μετάδοση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της ιστορίας και του εβραϊκού πολιτισμού » .  Σπόνσορας (χρηματοδότης) για το πρώτο έτος λειτουργίας η ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Για τα επόμενα βλέπουμε ... .

κυπριανός χ
Επόμενος στόχος, κατά πάσαν πιθανότητα, θα είναι και η ίδρυση αραβικών - ανάγνωθι ισλαμικών - σπουδών με τελική σύγκλιση στο "ένας ο θεός των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών" ! Δεν το λένε, αλλά δεν χρειάζεται ιδιαίτερα υψηλός δείκτης νοημοσύνης για να το καταλάβουμε. Δεν ζούμε, άλλωστε, σε άλλο πλανήτη, όπου η λοιμική νόσος του οικουμενισμού να μην ταλανίζει άπαντες τους γηγενείς.
 


Οι προεξέχουσες καθηγητικές κεφαλές του Ασύλου - σημειωτέον, χωρίς ιερό και όσιο - ελπίζουν να μας θεραπεύσουν από τη νόσο της θρησκείας με την ίδρυση αυτών και άλλων συναφών (πολυ-πολιτισμικών) εδρών.

"Οικουμ. Πατριάρχης" κ. Βαρθολομαίος : Ο Μέγας Φώτιος υπήρξε θύμα του Διαβόλου και ευρίσκεται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού!!!

+μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης : Ο Μέγας Φώτιος ανέλαβε τας ευθύνας διασώσεως της Ορθοδοξίας εν τη Εκκλησία, αποκόπτων ως σεσηπός μέλος τον υπερφίαλον λατινισμόν.Ο "Οικουμενικός Πατριάρχης" κ. Βαρθολομαίος:
«Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλ’ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων» (!!!), ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην θρονική εορτή του 1998.


π. Θεόδωρος Ζήσης:
Θλίβεται κανείς και σπαράσσει μέχρι βαθέων, αναλογιζόμενος και μόνο την πατριαρχική ρήση, που θεωρεί τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι αγωνίσθηκαν εναντίον του Πάπα ως θύματα του Διαβόλου και αξίους της συγχωρήσεως και του ελέους του Θεού .
Αν όμως, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και πλείστοι άλλοι πολέμιοι των αιρέσεων του Παπισμού, είναι όργανα και θύματα του Διαβόλου, πρέπει να τους διαγράψουμε από τις δέλτους των Αγίων, να καταργήσουμε τις εορτές και τις ακολουθίες, και αντί να επικαλούμεθα τις πρεσβείες και την βοήθειά τους, να τους κάνουμε μνημόσυνα και τρισάγια, για να τους συγχωρήσει ο Θεός.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.


ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ χριστιανο δν περασπίζονται τν ρθόδοξη πίστη τους σο πρέπει κα δν μένουν σταθερο  στν παράδοση τς κκλησίας. Κορυφαο παράδειγμα εναι ο οκουμενιστές, πο ναγνωρίζουν τος Παπικος κα Προτεστάντες κα θεωρον τς «κκλησίες» τους σότιμες μ τν ρθόδοξη κκλησία. Διαλέγονται μαζί τους  γι τν ερεση τς χριστιανικς λήθειας, ν στ σύμβολο τς πίστεως μιλομε γι μία, γία, καθολικ κα  ποστολικ κκλησία, πο προφανς εναι ρθόδοξη. Ο οκουμενιστές, κληρικο κα λαϊκοί, χωρς καμία  ναστολή, ρχονται σ πικοινωνία μ τος αρετικούς, πηρεάζονται π τν τρόπο σκέψης κα τ θος τους κα ποτ δν μολογον τν ρθόδοξη πίστη τους, γι ν μ κακοκαρδίσουν τος «δελφούς τους», ξεχνώντας τος Πατέρες τς κκλησίας, ο ποοι λένε τι εναι πολ πικίνδυνο ν χει ρθόδοξος σχέσεις μ τος αρετικούς, γιατ ατο καινοτομον κα νατρέπουν τ Εαγγέλιο. ερς Χρυσόστομος λέει γι τ θέμα ατό:

Όσοι από μας ξεκινήσουμε, πρέπει να το ξέρουμε πως ο δρόμος μας, γυρισμό δεν έχει.

Ο Χριστόφορος τον κοίταξε στα μάτια.                                                                                                                                                   
 –Έχεις δίκιο, του είπε. Δεν ωφελούν σε τίποτα οι κλάψες. Χρειάζεται καινούργιος ξεσηκωμός, καινούργια Άγια Λαύρα.                                                                     
 –Και καινούργια Ψαρά, πρόσθεσεν ο Κοσμάς. Τούτος ο οχτρός είναι χειρότερος απ΄ τον Τούρκο. Εκείνος ποτέ δε μας τόκρυψε πως μας λογάριαζε σκλάβους, ενώ τούτος μας ξεγελά πως είμαστε τάχα λεύτεροι, ενώ έχει σκλαβώσει και τις ψυχές μας ακόμη. Δε φτάνει λοιπόν ο λόγος κι ο ξεσηκωμός, αλλά χρειάζεται και κάτι άλλο….                                                                                                                                             
 –Τι; Ρώτησεν ο Χριστοφόρος.                                                                                                                                                             
–Μάρτυρες, αδελφέ Χριστοφόρε, μάρτυρες. Αίμα, για να ποτιστεί και να φουντώσει η λευτεριά του Χριστού, η πραγματική λευτεριά. Ο σατανάς έχει τρανό βασίλειο στη γη. Έχει του χεριού του βασιλιάδες, αρμάδες, καλαμαράδες, γητειές και γητειές, που μόνο στο αίμα μας μπορούν να πνιγούν. Αν δεν χύσουν καινούργιοι μάρτυρες το αίμα τους κανένας ωκεανός δεν είναι τόσο βαθύς και τόσο πλατύς, για να πνίξει τόσην αμαρτία. Όσοι από μας ξεκινήσουμε, πρέπει να το ξέρουμε πως ο δρόμος μας, γυρισμό δεν έχει. Οδηγός μας, ας σταθεί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

ΠΑΤΗΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=85&t=8958Φρίξε ήλιε και στέναξε γη!...

Αριθμ Πρωτ. 276
Διεκπ. 143
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013
Πρ
ς
Τ
ν ερν ρχιεπισκοπν θηνν κα
Τ
ς ερς Μητροπλεις τς κκλησας τς λλδος
κ Συνοδικς ποφάσεως, ληφθείσης ν τ Συνεδρί τς Διαρκος ερς Συνόδου τς 14ης μηνός ανουαρίου .., καί κατόπιν σχετικν Γνωμοδοτήσεων τν Συνοδικν πιτροπν πί τν Δογματικν καί Νομοκανονικν Ζητημάτων καί πί τν Αρέσεων, γνωρίζομεν μν, τι Διαρκής ερά Σύνοδος, ν τ ηθείσ Συνεδρί Ατς, πεφάσισεν πως ες πσαν περίπτωσιν πανεντάξεως ποσκιρτήσαντος κ τς ρθοδόξου κκλησίας μν ες νεοφανες Χριστιανικάς αρέσεις, παραχριστιανικάς κινήσεις καί παραθρησκευτικάς μάδας πιστο καί ελικρινς ν μετανοί πιζητοντος τήν πιστροφήν ατο ες τούς κόλπους τς ρθοδόξου κκλησίας, οτος γίνηται δεκτός κατά τήν μέχρι τοδε κολουθουμένην κανονικήν τάξιν, τοι διά τς χρίσεως δι' γίου Μύρου καί τς ρθοδόξου μολογίας Πίστεως, τς διαδικασίας παφιεμένης ες τήν ποιμαντικήν διάκρισιν καί τήν μφρονα κρίσιν τν κασταχο Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτν. ς πρός τό περιεχόμενον τς μολογίας Πίστεως Διαρκής ερά Σύνοδος πεφάσισεν πως μολογται καί πογράφηται τό Σύμβολον τς Πίστεως τν ρων τν Οκουμενικν Συνόδων Νικαίας καί Κωνσταντινουπόλεως.
ντολ τς ερς Συνόδου

σ.σ. εδώ ο επιστρέφων εις την ¨Ορθόδοξον¨ εκκλησία, πρέπει να ομολογήσει  ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική, δηλαδή να ομολογήσει την ορθή πίστη, αυτή την πίστη που η ίδια η ¨Εκκλησία¨ της Ελλάδος έχει προδώσει με την υπογραφή του 6ου άρθρου του καταστατικού του ΠΣΕ!!! Το 6ο άρθρο αναγνωρίζει ότι : πάσαι αι χριστιανικαί Εκκλησίαι αποτελούσι μέρη ισοδύναμα και ισόκυρα της Οικουμενικής Εκκλησίας.


Φρίξε ήλιε και στέναξε γη!...

Σε νοσοκομείο της Γερμανίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

«O Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος θα βρίσκεται σε προγραμματισμένη ιατρική επίσκεψη στο Μόναχο της Γερμανίας από τις 9 Φεβρουαρίου έως και τις 23 Φεβρουαρίου ε.ε., προκειμένου να ακολουθήσει ειδική φυσικοθεραπευτική αγωγή λόγω των μυοσκελετικών προβλημάτων που οφείλονται στις ορθοπεδικές επεμβάσεις του παρελθόντος»Σε νοσοκομείο της Γερμανίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

…διατί ήλειψες τας χείρας σου δι’ ελαίου; Δεν δύναται τάχα να σε ιατρεύσει ο Κύριος;
Ναι, δύναται, αληθέστατα. Αλλά προς ωφέλειαν της ψυχής σου και κατ’ οικονομίαν, ο Κύριος συνεχώρησε να έχεις ταύτην την ασθένειαν (Ορθόδοξος Συναξ. Τόμος Ε:412 ).

Δεν έρχεται ποτέ ασθένεια εις τον άνθρωπον χωρίς το θέλημα του Θεού. Μη λυπείσαι λοιπόν
Αφού όταν ο Κύριος ευδοκήσει σε θεραπεύει. (Ορθόδοξος Συναξαριστής τόμος Ε:413 ).

 Την ακριβή ταύτην πολιτείαν εφύλαξεν ο Όσιος εις πάσαν περίστασιν τόσον, ώστε και  όταν ακόμη ήτο ασθενής δεν εξήρχετο ποτέ από το κελλίον του προς θεραπείαν ούτε εδέχθη ποτέ ιατρόν (ο Άγιος Βαρσανούφιος, Τ. Β΄ σελ. 158).