Ύμνοι στα Εισόδια της Κυρίας Θεοτόκου μας -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Γενναδίου Κων/λεως.

Γεννήθηκε περίπου τὸ 210 μὲ 215 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του ἦταν εἰδωλολάτρες καὶ εἶχαν μεγάλη κοινωνικὴ θέση στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου. Μετὰ τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευσή του, ὁ Γρηγόριος μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀθηνόδωρο πῆγαν στὴ Βηρυτὸ γιὰ νὰ σπουδάσουν νομικά. Ὁ Θεὸς ὅμως εἶχε ἄλλα σχέδια γιὰ τὸ Γρηγόριο. Ὅταν περνοῦσε ἀπὸ τὴν Καισαρεία, ἄκουσε τὸ δεινὸ ἑρμηνευτή τῶν Γραφῶν, Ὠριγένη. Ὁ Γρηγόριος τόσο πολὺ ἐνθουσιάστηκε μαζί του, ὥστε ἄφησε τὰ νομικὰ καὶ διετέλεσε ἐπὶ χρόνια μαθητής του. Κατόπιν πῆγε στὴν Ἀλεξάνδρεια, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐπέστρεψε στὴ Νεοκαισάρεια μὲ πλήρη θεολογικὴ μόρφωση καὶ ἅγιο ζῆλο.

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : η θεωρία του βολέματος και του χαρτοπολέμου

 Διά νά μήν συμμετέχη στήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπάρχει ἕνας καί μοναδικός τρόπος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τούς ἱερούς Κανόνες καί τούς ἁγίους Πατέρες παραδεδομένος, ἡ ἀποτείχισις. Οἱ  Ἀντιοικουμενιστές ὅμως δυστυχῶς  ἔχουν ἐφεύρει σήμερα καί ἄλλον τρόπο, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι δύνασαι νά μήν συμμετέχης στήν αἵρεσι, ἐνῶ εἶσαι ἐνσωματωμένος ἐκκλησιαστικά μέ τούς αἱρετικούς, ἀρκεῖ νά ἔχης Ὀρθόδοξο φρόνημα.  Πρόκειται δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια γιά τήν  θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου, τήν ὁποία πολλάκις ἔχουμε ἐπισημάνει.

Ιουστίνος αμαρτωλός προς φανατικούς καλεντιάριους :

Και ο Ιούδας αναθεματίστηκε, ήτοι αποκόπηκε  μόνος του  του μυστικού δείπνου προς προδοσίαν. Την συνέχεια την γνωρίζουμε όλοι μας. Όταν όμως επιχείρησε να κρεμαστεί, το έλεος του Κυρίου, ναι αυτό το έλεος του Κυρίου, ΄λύγισε το κλαδί για να μην πνιγεί ο προδότης. Αυτός όμως απελάκτησε και πήγε στην κόλαση...

Τι βλέπουμε λοιπόν  εδώ; Έναν αφορισμένο και  αναθεματισμένο Ιούδα , που όμως την τελευταία στιγμή το έλεος του Κυρίου , ναι το έλεος του Κυρίου, του δίνει την ευκαιρία να  μπορεί να σωθεί με μετάνοια την τελευταία στιγμήν. Αυτός όμως απελάκτησεν.

Παράδειγμα δεύτερον.

Ο ληστής στον  Σταυρό. Τι βλέπουμε εδώ; Έναν αναθεματισμένο, κρεμασμένο, κατηραμένο, να ομολογεί όμως, μέσα στους πόνους του Σταυρού, την αληθινήν πίστιν την τελευταία στιγμή. Και να μπαίνει πρώτος στον Παράδεισον!

Παράδειγμα τρίτον.

Τι είδαμε στη κοίμηση ενός επισκόπου ,του κυρού Χρυσοστόμου Μάνης, που μνημόνευε Βαρθολομαίον; Τρόμο και φόβο και οδυρμό ψυχής, ισχυρά μετάνοια με τρεμάμενη και λυγμώδη φωνή, και ηχηρά ομολογία κατά της πανθρησκείας του οικουμενισμού. Είναι αδύνατον για οποιονδήποτε εχέφρονα άνθρωπο, να  δεί αυτήν την εικόνα και  να μην καταλάβει ότι εδώ μπροστά μας  έχουμε έναν μετανοημένο επίσκοπο που βλέπει την κατάντια του οικουμενισμού στην Ελλάδα, και τρέμει την ώρα της κρίσεως, γιατί προαισθάνεται το τέλος του -και το δείχνει με φανερό  τρόπο γιατί η φωνή του τρέμει και κλαίει-  και μετανοεί δημόσια ομολογώντας την αλήθεια της πίστεώς μας! Ναί, εδώ έχουμε την πλέον τρανταχτή  δημόσια μετάνοια επισκόπου  για τον οικουμενισμό!

Ποιός δεν είδε την σκηνή που ο Κυρός Χρυσόστομος δείχνει, ναι δείχνει με το χέρι του τον Κύριο σε άκρα ταπείνωση και να ομολογεί την Πίστιν με δάκρυα! Ποιός δεν άκουσε την φωνή του να τρέμει, όταν είπε ότι ό ναός αυτός "έχει μίαν ιδιαιτέραν μυστικοπάθειαν και χάριν" προαισθανόμενος εκείνη την στιγμή ότι θα παραδώσει σε λίγο την ψυχήν του στον Κύριον;  Εαν λοιπόν  εγώ ήμουνα Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος, θα το έβαζα  το βίντεο κάθε ημέρα, για να το βλέπουν ως παράδειγμα  οι επίσκοποι της "νέας εκκλησίας" του Βαρθολομαίου, μήπως και μετανοήσουν ως ο ληστής και ο κυρός Χρυσόστομος Μάνης! Διότι οι σημερινοί επίσκοποι μοιάζουν πολύ με ληστές . Ακόμη χειρότεροι. Είναι ληστές ψυχών! Αν όμως μετανοήσουν, σώζονται. Και ας είναι και αναθεματισμένοι απο τους κανόνες!

Αυτά λοιπόν για την μετάνοια των αφορισμένων και για το έλεος του Κυρίου που "σε παίρνει όπου σε βρεί εν μετανοία".....
***


Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ιουστίνος αμαρτωλός προς φανατικούς καλεντιάριου...":

Η αιρεση της αγαπολογίας
Οι Πατέρες των οικουμενικών συνόδων πρεπει να ηταν πολύ κακοί ανθρωποι τελικα που αναθεμάτισαν όλους τους αιρετικούς, ειδικά αυτό το πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα της 7ης ..δεν καταπίνετε με τίποτα
Ιουστίνε, το θεολογείν δεν είναι για όλους

φιλικά
***

Ο sotirio άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ιουστίνος αμαρτωλός προς φανατικούς καλεντιάριου...":

Ας μη ξευτελίζουμε τις έννοιες γιατί θα μας κοροϊδεύουν οι σχησματο αιρετικοί παλαιοημερολογήτες .

μετανοώ = αλλάζω νούν συνειδητοποιώ και παραδέχομαι τα λάθη μου τις αμαρτίες μου και υπόσχομαι ότι θα αλλάξω τη ζωή μου.
Ήταν οικουμενιστής και άλλαξε νούν ?

Έχετε να μας δείξετε έστω έναν οικουμενιστικό λόγο ή πράξη που να μαρτυρεί οικουμενιστικό φρόνημα εκτός της μνημόνευσης των αποστατών ?

Δεν ήταν οικουμενιστής . Αλλά έστω ότι ήταν που ΔΕΝ ΉΤΑΝ . Είπε : "έκανα λάθος το παραδέχομαι ζητώ συγνώμη και αλλάζω ?" Οχι δεν το είπε .
Πως το λοιπόν μετανόησε ?

Ορθόδοξο ήταν φαινομενικά πάντα και το κήρυγμα του
Ορθόδοξη ήταν φαινομενικά πάντα και η βιωτή του .

Πλήν όμως ΜΝΗΜΌΝΕΥΕ και τούτο πράττω στην καλύτερη περίπτωση που θα πάει ?
Που αλλού απο εκείνο τον τόπο που που στην καλύτερη περίσταση θα πάνε αυτοί που μνημόνευε ?

Δεν θα πάει εκεί όπου θα αναπαύεται αιώνια στην καλύτερη περίπτωση ο Βαρθολομαίος και κάθε επίσκοπος που μνημονεύει Βαρθολομαίο , κάθε ένας ιερέας που μνημονεύει αυτούς τους επισκόπους ... και κάθε λαϊκός που εκκλησιάζεται με αυτούς ?


Δεν θα πάει εκεί όπου θα αναπαύεται αιώνια στην καλύτερη περίπτωση κάθε επίσκοπος του Πάπα ,κάθε επίσκοπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου "Εκκλησιών" και κάθε ένας που τους μνημονεύει .... ??

Θλίψις και σιωπή του Αγίου Μάρκου δια την γενικήν των Ανατολικών κατάπτωσιν. -- από τα πρακτικά της Συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας

Αγανακτήσας ο θείος Μάρκος δια την αναίδειαν και το θράσος αυτών και βλέπων ότι πάντες σχεδόν ήσαν έτοιμοι να παραδοθώσιν εις τον λατινισμόν εσιώπησε και εις καμμίαν από τας μετέπειτα συνελεύσεις δεν έλαβε πλέον τον λόγον. Αλλ’ αν και εσίγησε το θείον εκείνο στόμα, το τέλος θα δείξη εις ημάς τον Άγιον νικητήν και τροπαιούχον. Αφού έπαυσεν ο Άγιος Μάρκος, εις άλλην συνέλευσιν ο Νικαίας ανέγνωσε τα υπό του Βέκκου συντεθέντα διεφθαρμένα ρητά των Αγίων, τα οποία αμέσως ο Πατριάρχης Ιωσήφ εδέχθη ως γνήσια και εδέχθη και το «και εκ του Υιού» με άλλους δέκα Αρχιερείς. Εις τούτο αντετάχθησαν ο Ηρακλείας Αντώνιος, ο Μονεμβασίας Δοσίθεος και ο Αγχιάλου Σωφρόνιος. Αλλ’ ο βασιλεύς επέμενεν εις την ένωσιν, προβάλλων τον κίνδυνον της πατρίδος και εις το τέλος πάντες εκρημνίσθησαν εις το βάραθρον του λατινισμού, άλλοι με απειλάς, άλλοι με κολακείας και ελπίδας, και άλλοι με τραπέζας αβράς. Ο δε κακομήχανος Πατριάρχης, προσκαλεσάμενος τους αντιλέγοντας ακόμη, κατώρθωσε να τους παρασύρη με την γνώμην του. Τέλος προσεκάλεσε και τον Άγιον Μάρκον και ήρχισε να τον παρακαλή να συμφωνήση και αυτός εις την ένωσιν, δια την ωφέλειαν του Γένους ημών. Πλην δεν εύρε κάλαμον υπό του ανέμου σαλευόμενον, αλλά μάλλον ψυχήν αδαμαντίνην και ανένδοτον.

Συνεχίζεται 

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης


Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΩΝ -- Σωματεῖο « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους »

ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ  ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ

Ἐκφράζουμε τὴν ἐκ μέσης καρδίας βαθύτατη θλίψη μας γιὰ τὰ θύματα τῶν τελευταίων πλημμυρῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργή μας γιὰ τοὺς ἀνεγκέφαλους, ἀνευθυνοϋπεύθυνους κυβερνῶντες, δοτοὺς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. 

1. To περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμὴ » καὶ οἱ φορεῖς μας: « Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν », Σωματεῖο « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους » καὶ ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος » ἐδῶ καὶ 10 χρόνια τάσσονται ὑπὲρ τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ ὄχι οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες νὰ θησαυρίζουν καὶ νὰ πολλαπλασιάζουν τὶς ἀνέσεις τους καὶ οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνήμποροι, ἄλλοτε νὰ κολυμποῦν, στὶς νεροποντές, στὶς παγωνιὲς καὶ στὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, νὰ πνίγωνται στὶς λάσπες, νὰ ὑποφέρουν ἀφαντάστως καὶ νὰ χάνουν καὶ τὶς ζωὲς τους λόγῳ ἐλλείψεως ὑποδομῶν καὶ τὸ καλοκαίρι νὰ κολυμποῦν στόν λίβα, στὸν ἱδρώτα, τὴν ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ σιγοπεθαίνουν.

ΚΑΙ Η ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ; ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΛΠ -- του Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου

Σ.σ. Η "Ορθόδοξη Φωνή" συμφωνεί με τα γραπτά σας, όχι με τα έργα σας. Μνημονεύετε και κοινωνείτε με τον προδότη της Ορθοδοξίας κ. Βαρθολομαίο, τον εχθρό της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της. Είναι αυτή η διαγωγή σας, ιδία με αυτήν που ακολούθησαν σε ανάλογες περιπτώσεις οι Ποιμένες της διαχρονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας;

«Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητού πού, μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στήν αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και νά οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και του λέγει· Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Αγγελος εγένετο άφαντος». 

***

Το κείμενο του Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου:


________Μεγάλη θλίψη προκάλεσαν στην ψυχή όλων μας οι μεγάλες και δυσπερίγραπτες καταστροφές, που έγιναν τίς πρωϊνές ώρες της  Τετάρτης  15ης Νοεμβρίου 2017 στην περιοχή της Μάνδρας. Δεν μπορούμε ακόμη να χωνέψουμε την απώλεια δεκαπέντε (15) αδελφών μας, οι οποίοι ανασύρθηκαν νεκροί από τα πλημμυρισμένα ύδατα, καθώς επίσης τις τραγικές εικόνες καταστροφής, που είδαν τα μάτια μας στην οθόνη της τηλεοράσεως. Φορτηγά αυτοκίνητα, νταλίκες, είχαν παρασυρθή από τα χειμαρρώδη νερά της βροχής, επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα είχαν στηθή όρθια σε τοίχους οικιών, άλλα είχαν μεταμορφωθή σε όγκο από παληοσίδερα κ.ού.κ.!
_______Οι προσπάθειες των Σωστικών Συνεργείων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήσαν αξιοθαύμαστες!
_______Τα τηλεοπτικά Συνεργεία κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μας απεικονίσουν την τραγική καταστροφή.
_______Οι τηλεοπτικοί αστέρες στα διάφορα πάνελς επίσης αφιέρωσαν πολύν χρόνο, στην προσπάθεια να μας περιγράψουν και να μας εξηγήσουν τα τραγικά αυτά φυσικά φαινόμενα.

Τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας εκ της Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Με την παράκληση να δημοσιευθεί το κείμενο που ακολουθεί
Σας ευχαριστούμε πολύ!Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου πρόκειται να έρθει το Σάββατο 18 Νοεμβρίου και να τεθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Οδηγητρίας που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους.

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.