Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ανακοινωση - Δελτιο Τυπου

Καλημέρα σας:

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα προγράμματα κατάρτισης HELLENIC OPEN BUSINESS ADMINISTRATION που θα προσφερθούν την περίοδο ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα miniMBA καθώς και 23 επιπλέον προγράμματα που καλύπτουν τις σημαντικότερες ειδικότητες Διοίκησης Επιχειρήσεων:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 10-25 εβδομάδες, ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: μέχρι Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Η εφαρμοζόμενη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν --- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Ε ΛΟΥΚΑ. Αναστασίας Ρωμαίας, Αβρααμίου οσίου.


Ἡ Ὅσια Ἀναστασία ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη. Ὅταν πέθαναν οἱ πλούσιοι γονεῖς της, διαμοίρασε τὴν περιουσία ποὺ κληρονόμησε στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀποσύρθηκε σὲ μοναστήρι. Ὅταν τὴν συνέλαβε ὁ ἡγεμόνας Πρόβος, ὑπενθύμισε στὴν Ἀναστασία τὴν ἀνθηρὴ νεότητά της, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό. Τότε, δυναμικὴ ὑπῆρξε ἡ ἀπάντηση τῆς Ἀναστασίας:

Η πρώτη διχοστασία του Νικαίας Βησσαρίωνος. (Από τη Σύνοδο Φερράρας- Φλωρεντίας)

Κατά τας προφορικάς διαλέξεις ο Άγιος Μάρκος, βοηθούμενος από τον Νικαίας, αντέκρουε τους Λατίνους. Όταν δε οι Λατίνοι εζήτησαν εκάστη μερίς να εκθέση γραπτώς τας απόψεις της, ο βασιλεύς απέβλεψε κυρίως εις τον Άγιον  Μάρκον. Ο Νικαίας ωμολόγησεν ότι «Εγώ ουκ έχω λέγειν περί αυτού· ει μεν γαρ τα περί της δόξης, έχω τι λέγειν ίσως· εις τούτο δε ουκ οίδα τι λέξω». Εν τη Συνόδω όμως παρίστατο και σατανικός τις και πονηρότατος άνθρωπος, ονόματι Γρηγόριος, όστις εφθόνει θανασίμως τον Άγιον Μάρκον, και παρεκίνησε με πάντα τρόπον και τον Νικαίας να γράψη. Επείσθη εις τούτον ο Νικαίας, ο δε Γρηγόριος, λαβών το έγγραφον τούτο, το παρουσίασεν εις τον βασιλέα, το επήνεσε και παρεκίνησε τον βασιλέα να το στείλη προς τους Λατίνους ως ρητορικώτερον κατά την φράσιν. Αλλά δεν επέτυχεν ο δόλιος, διότι ο βασιλεύς, αναγνώσας και τα δύο υπομνήματα, επήνεσε μεν το του Νικαίας, προέκρινε όμως το του Αγίου Μάρκου δια τα ισχυρά αυτού επιχειρήματα, τας εντέχνους αυτού κατασκευάς και τας άλλας μαρτυρίας. Όθεν έστειλε τούτο εις τους Λατίνους. Εντεύθεν ο Νικαίας συνέλαβε φθόνον μέγαν κατά του Αγίου, τον οποίον εξήπτεν ακόμη περισσότερον ο φθόνος του Γρηγορίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017: ΣΚΗΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΕΣ»

 

ΦΩΝΗ ΙΑΚΩΒ, ΧΕΙΡΕΣ ΗΣΑΥ
ΟΤΑΝ Ο ΜΕΙΖΩΝ (ενν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ) ΣΙΩΠΑ, ΤΟΤΕ Ο ΕΛΑΣΣΩΝ (ενν. ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ, ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ) ΔΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ

«Η μεν φωνή είναι φωνή Ιακώβ, αι δε χείρες, χείρες Ησαύ»( Γεν. 27,22)  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ


ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ

 ΣΚΗΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΕΣ»

Το Περιβόλι της Παναγίας αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας !!! -- Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

«Ο Θεός ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον» (Ψαλμ. 78, 1)


Η επέλαση της παπικής αιρέσεως, τον Νοέμβριο του 2006, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετέβαλε το Άγιο Όρος ή μάλλον την πνευματική του ηγεσία, τους ηγουμένους των είκοσι Ι. Μονών του, σε εγκαταλελειμμένο και έρημο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας!

Ο λαός του Θεού, το πλήρωμα της Εκκλησίας, ανέμενε την άμεση, δυναμική παρέμβαση του Αγίου Όρους στα διαδραματισθέντα στο Φανάρι, με την επίσκεψη-συλλειτουργία του Πάπα, ως αυτονόητη παρουσία ορθόδοξης αντιδράσεως και μαρτυρίας, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, με την άρση των αναθεμάτων, όταν σύσσωμο το Άγιο Όρος, η πνευματική του ηγεσία, διέκοψε τη μνημόνευση του ονόματός του!

Αλλά η πνευματική ηγεσία του Αγίου Όρους των ημερών μας, δεν έπραξε το ίδιο!
Δεν διετράνωσε μαχητικά την ορθόδοξη μαρτυρία με το γνωστό κύρος του αγιορείτικου λόγου, ως διορθωτική παρέμβαση στις αυθαίρετες και κραυγαλέες πατριαρχικές παραβιάσεις των ι. Κανόνων της Εκκλησίας.
Αντίθετα επιβράβευσε τις πατριαρχικές αυτές αντορθόδοξες ενέργειες με τη διακήρυξη της ευλαβείας της στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου!

Έτσι οι φύλακες της Ορθ
o
δόξου Παραδόσεως, οι πυλωροί της προστασίας και διασφαλίσεως του κύρους των Ι. Κανόνων της Εκκλησίας, εγκατέλειψαν τη θέση τους!
Αρνήθηκαν τον εαυτό τους.

«Ραδιοπαραμυθία» με την Σοφία Χατζή.

Την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017  από τη συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm παρακολουθήστε την εκπομπή «Ραδιοπαραμυθία»  με την Σοφία Χατζή. Μαζί της στο στούντιο ο π. Εμμανουήλ Γιαννούλης  παρουσιάζει το νέο του Βιβλίο «Ο Άγιος Νεκτάριος και ο όσιος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος» των Εκδόσεων Επτάλοφος.


π.Νικόλαος Μανώλης, Μήνυμα προς την Ι. Μονή Κωνσταμονίτου


***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "π.Νικόλαος Μανώλης, Μήνυμα προς την Ι. Μονή Κωνστα...":


Εμένα ο λογισμός μου λέει ότι αιθεροβατούν. Ο οικουμενισμός καλά κρατεί, εδραιώνεται από τους λεγομένους νεοπατερικούς που επιβάλλονται με νέο αίμα στους κόλπους της Εκκλησίας. Αποτειχίζονται λέει, ναι ε, εκατό χρόνια συνομιλίες και μολύνσεις, ενώ οι αποτειχισθέντες υπήρξαν πολύ νωρίτερα τώρα το ανακάλυψαν! Και λέγουν κάποιοι, ναι, εμείς είμαστε αντιοικουμενιστές αλλά βρίσκονται εντός, τώρα τί σόι αντιοικουμενισμός είναι αυτός να μνημονεύεις και να λες ότι αντιστέκεσαι μόνο αυτοί γνωρίζουν. Δε γίνεται και το ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι το να πατάς σε δύο βάρκες δεν είναι και τόσο έντιμο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 – Ζ΄ ΛΟΥΚΑ -- «Και παραχρήμα έστη η ρύσις του αίματος»

Η πίστη ως τόλμη
Πολλοί ήταν οι άνθρωποι που έτρεχαν κοντά στον Χριστό για να τον δουν, να τον ακούσουν και να δεχθούν κάποια ευεργετική δωρεά Του. Αρκετοί πίστευαν ότι και με ένα άγγιγμα στα ενδύματά Του, θα γίνονταν δέκτες της ευλογίας Του. Και πραγματικά «όσοι αν ήπτοντο αυτού εσώζοντο». Το βλέπουμε και στην αιμορροούσα γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου. Η δυστυχισμένη εκείνη ύπαρξη υπέφερε δώδεκα  ολόκληρα χρόνια και η επιστήμη ακόμα ύψωνε τα χέρια. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να την θεραπεύσουν. Μόνο μια ελπίδα απέμενε. Ο παντοδύναμος Ιησούς για τον οποίο τόσα πολλά ακούγονταν, ότι δηλαδή θαυματουργούσε και πρόσφερε ζωή στους ανθρώπους.

Ημερησία Διαταγή του Κ. Δαβάκη.

28 Οκτωβρίου 1940

Προς τους αξιωματικούς και οπλίτας.
Ο ύπουλος γείτων μας, αιφνιδιαστικώς μας επετέθη. Η Ελλάς αναμένει από ένα έκαστον ημών να προστατεύσωμεν τα σύνορά της και την τιμήν της και να δώσωμεν ένα καλόν μάθημα εις τον εισβολέα. Φανήτε Έλληνες και κρατήστε γερά τα όπλα με πίστιν εις τον Θεόν και τον εαυτόν σας και τους Διοικητάς σας.Πειθαρχία, καρτερία, θάρρος.

Ζήτω η Ελλάς.

Διοικητής Κ. Δαβάκης.

ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ: ΒΑΖΕΙ Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ


ΘΑΥΜΑ ΤΟ 1940 - Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ


Πρώτον πολεμικόν ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου.

28 Οκτωβρίου 1940

Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5.30 σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους.