Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Το ημερολόγιο δεν είναι μόνο αστρονομικό ζήτημα -- του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

 Το ημερολόγιο είναι πρώτιστα ζήτημα αστρονομικό. Για την Εκκλησία όμως, αφότου πάνω σ’ αυτό οικοδόμησε το εορτολόγιο και το Πασχάλιό της, απόκτησε εκκλησιαστική σημασία. Γι’ αυτό την Εκκλησία δεν την ενδιαφέρει το ημερολόγιο από πλευράς αστρονομικής . Την πλευρά αυτή την αφήνει στους αστρονόμους. Την ενδιαφέρει το ημερολόγιο, μόνο από την εκκλησιαστική του πλευρά. 
Ας δούμε όμως τα δύο ημερολόγια, για τα οποία δημιουργήθηκε ζήτημα στην Εκκλησία.

Α. Το Ιουλιανό ημερολόγιο και το Πασχάλιο
1. Το ημερολόγιο αυτό πήρε το όνομά του από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Ιούλιο Καίσαρα. Αυτός, το 45 π.Χ. το επέβαλε στο Ρωμαϊκό κράτος.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (8) μέρος


Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου.


Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια εὐγενῶν τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ μαρτύρησε στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰώνα μ.Χ. Ἦταν εὐφυέστατη καὶ φιλομαθής. Ἤδη σὲ ἡλικία δέκα ὀκτὼ χρονῶν κατεῖχε τὶς γνώσεις τῆς ἑλληνικῆς φιλολογίας καὶ φιλοσοφίας, ἀλλὰ καὶ ἦταν ἄρτια καταρτισμένη καὶ στὰ δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ὅταν ἐπὶ Μαξεντίου διεξαγόταν διωγμὸς ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, ἡ Αἰκατερίνη δὲ φοβήθηκε, ἀλλὰ μὲ παρρησία διέδιδε πὼς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἔπαρχο τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος προσπάθησε μὲ συζητήσεις νὰ τὴν πείσει νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη της. Ὅταν ὁ ἔπαρχος διαπίστωσε τὴν ἀνωτερότητα τῶν λόγων τῆς Αἰκατερίνης, συγκάλεσε δημόσια συζήτηση μὲ τοὺς πιὸ ἄξιους ρήτορες τῆς Ἀλεξάνδρειας, τοὺς ὁποίους ὅμως ἡ Αἰκατερίνη ἀποστόμωσε. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ κάποιοι ἀπὸ τοὺς συνομιλητές της πείσθηκαν γιὰ τοὺς λόγους της καὶ ἀσπάστηκαν τὴν Χριστιανικὴ Πίστη. Μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν κατάληξη, ὁ ἔπαρχος διέταξε νὰ τὴ βασανίσουν σκληρὰ μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς ἡ Ἁγία θὰ λύγιζε καὶ θὰ ἀρνιόταν τὸν Χριστό. Ὅμως ἡ Αἰκατερίνη ἔμεινε ἀκλόνητη στὴν πίστη της. Πέθανε στὸν τροχό, ὕστερα ἀπὸ διαταγὴ τοῦ ἔπαρχου.

Καλώς έγραψε ο Πλάτων "η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως"


Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ: Οἱ θέσεις ὅμως αὐτές ἀνατρέπουν πλήρως τήν θεολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων…

Τό οὐσιῶδες ζήτημα εἶναι οἱ πεποιθήσεις ἀδελφῶν Ἀρχιερέων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὅτι ἡ ἀληθής πίστις δέν ἀποτελεῖ ἀπόλυτο προϋπόθεση γιά τήν μετοχή στήν ἄκτιστη χάρι τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ὅτι ἡ ἑτεροδοξία κέκτηται ἀληθές βάπτισμα, μυστηριακή δομή, ἀποστολική διαδοχή καί ἱερωσύνη καί ἑπομένως καί ἡ αἵρεση εἶναι καί αὐτή «ὁδός πρός σωτηρίαν». Οἱ θέσεις ὅμως αὐτές ἀνατρέπουν πλήρως τήν θεολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων 2000 χρόνων καί ἀποτελοῦν καθαρή ὑποβολή τοῦ διαμονικοῦ περιπαίγματος πρός ἀνατροπή τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου.


(σ.σ. Από το κείμενο της Ανακοίνωσης του κ. Σεραφείμ 17/11/2016)

Τα ελληνικά θα διδάσκονται ως ξένη γλώσσα στα σχολεία της Ρωσίας

Τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα επιλογής θα διδάσκονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 στα σχολεία της Ρωσίας. Τη σχετική απόφαση και έγκριση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων υπέγραψε η Ρωσίδα υπουργός Παιδείας, Όλγα Βασίλιεβα, στις 10 Νοεμβρίου.
Της υπουργικής απόφασης είχε προηγηθεί σχετική πρόταση για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως γλώσσας επιλογής από την έδρα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Κουμπάν στο Κρασνοντάρ (νότια Ρωσία), στο πλαίσιο της πολιτικής της χώρας για τη διδασκαλία των γλωσσών των μειονοτήτων της περιοχής. Τελικά αποφασίστηκε η εκπαίδευση στα ελληνικά ως δεύτερη /ξένη γλώσσα να παρέχεται σε όλη την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στην Ε΄και Στ΄Δημοτικού και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου.

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Σε κλίμα έντασης η συνεδρίαση της ΙΣΙ για την Σύνο...":

Εάν επιθυμούμε με ειλικρίνεια να διαπιστώσουμε την ουσία της τοποθέτησης της Ιεραρχίας και όχι τόσο το παρουσιαζόμενο, για ευνόητους λόγους, τυπικό μέρος, αυτή αποδέχθηκε ή έστω ανέχθηκε την " Μεγάλη και Αγία Σύνοδο " της Κρήτης. Τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις της και τυπικά ακόμη όχι μόνο δεν τις απέρριψε, αλλά ούτε καν προσωρινά, έως ότου αποφανθεί τελικά, εάν βεβαίως αποφανθεί στο μέλλον, δεν θεώρησε ως μη ισχυρές και εκτελεστές. Εάν δε λάβουμε υπόψη το όλο κείμενο αναφοράς στην " Μεγάλη Σύνοδο ", που είναι εξαιρετικά θετικό γι αυτή, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε την ουσιαστική αποδοχή της Συνόδου αυτής. Κατόπιν τούτου έκαστος ας πράξει κατά την συνείδησή του.
***

Ο  +I.Γ.Ζ.  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτ...":Έχω γράψει πολλές φορές σε αρκετά
site ποια είναι η γνώμη μου για τους επισκόπους παλαιού και Νέου οικουμενισμού.

Η αποδοχή της Συνόδου σημαίνει αποδοχή των αποφάσεων = αιρέσεων
Κατά δεύτερον, υπήρχε περίπτωση να ακυρώσουν ο Ιερώνυμος και η παρέα του, τις υπογραφές τους στο Κολυμπάρι;;;
Ποιά κείμενα να μελετήσουν; αυτά που μελέτησαν χρόνια πριν τα υπογράψουν στο Κολυμπάρι;
Σήμερα τελείωσε και το τελευταίο άλλοθι όλων των ψευδοαγωνιστών, επισκόπων - κληρικών και λαϊκών.
Αυτοί οι κύριοι δεν είναι ορθόδοξοι και μας το ξεκαθάρισαν σήμερα.
Εάν πίστευαν στον Τριαδικό Θεό, θα αναθεμάτιζαν τον οικουμενισμό τον Παπισμό τον Αγγλικανισμό τον Προτεσταντισμό και όλους τους διαβόλους του ΠΣΕ αδύνατον αριθμήσαι.
Αντί αυτού στο Κολυμπάρι τους κατοχύρωσαν και σήμερα μας το ξεκαθάρισαν εκ νέου - για όσους δεν κατάλαβαν...

Περιμένουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από όλες τις επισκοπές των ΓΟΧ
Τουτέστιν να πράξουν το επισκοπικό καθήκον τους και ν' αποκηρύξουν την επικρατούσα εκκλησία ως κατεγνωσμένη αίρεση, όπως και όλες τις πάλαι ποτέ ορθόδοξες εκκλησίες που αποστάτησαν και εξέπεσαν στον Οικουμενισμό.
Δηλαδή ονομαστικά και όχι αόριστες καταδίκες οι οποίες δεν πέφτουν σε συγκεκριμένα κεφάλια.

Διαφορετικά με την σιωπή τους θα είναι συνένοχοι,
προφανώς επειδή δεν πιστεύουν ότι η επικρατούσα εκκλησία είναι αίρεση, γι αυτό άλλωστε και δεν τους καταδικάζουν.

Η ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ «ΕΡΑΣΤΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΞΕΔΗΜΗΣΕ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ

24.11.2016
 1. Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωστὴς Στεφανόπουλος μᾶς εἶχε κάνει τὴν τιμὴ καὶ προσῆλθε στὰ ἔργα εἰς μνήμη Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Κατὰ τὴν ὑποδοχή του

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 /11/ 2016 – ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ -- «Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;»

Ουράνιες αξίες
Στην υπερεκτίμηση και απολυτοποίηση των υλικών αγαθών σε βαθμό θεοποίησής τους, αλλά και στην ειδωλοποίηση του εγωισμού του ανθρώπου, αναφέρεται η περικοπή του Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια αυτά που υψώνονται τόσο αμείλικτα μπροστά του, ο άνθρωπος καλείται να παραδώσει με εμπιστοσύνη τον εαυτό του στην αγάπη του Χριστού. Όπως ακριβώς προσφέρεται το υπόδειγμα του μικρού παιδιού που το βλέπουμε να παραδίδεται στην αγάπη των γονέων του και να τους εμπιστεύεται πλήρως. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το περιστατικό της ευλογίας των παιδιών από τον Κύριο, προηγείται της συνάντησης με τον πλούσιο νέο της περικοπής μας.

Από τον «Εὐεργετινὸ» (τόμ. Α΄):

«Ἕνας Γέροντας διηγήθηκε ὅτι κάποτε κάποιος Μοναχός, ποὺ ἔμενε στὴν Αἴγυπτο, ἐβάδιζε στὸν δρόμο. Ὅταν βράδιασε, μπῆκε σὲ ἕνα τάφο γιὰ νὰ κοιμηθῆ, ἐπειδὴ ἔκανε κρύο. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ περ- νοῦσαν δύο δαίμονες καὶ λέγει ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον. -Βλέπεις τί θάρρος ἔχει αὐτὸς ὁ Μοναχός, ἀφοῦ καὶ σὲ τάφο ἀκό- μη κοιμᾶται; Ἔλα ὅμως νὰ τὸν πειράξουμε. - Διατὶ νὰ τὸν πειράξουμε; ἀπάντησε ὁ ἄλλος· εἶναι δικός μας, ἀφοῦ κάνει τὰ θελήματά μας, τρώγει καὶ πίνει καὶ κατηγορεῖ τοὺς ἄλλους καὶ παραμελεῖ τὶς ἀκολουθίες του. Διατὶ λοιπὸν νὰ καθυστερήσουμε μὲ αὐτόν; Ἂς πᾶμε νὰ βασανίσουμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς στενοχωροῦν καὶ μᾶς πολεμοῦν ἡμέρα καὶ νύκτα μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ὑπόλοιπη ἄσκηση.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Το Μάθημα των Θρησκευτικών (Εξελίξεις)


Παναγία η Γοργοεπήκοος: Η θαυματουργή Παναγία που υπακούει γοργά τον πόθο των πιστών Της

Της ΕΛΛΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

«Λάμπει ως πολύφωτος σελήνη, σαν άριστος κυβερνήτης και σοφός οικονόμος το διακυβερνά…» Η Παναγία μας, όπως είναι γνωστό, φέρει πολλά ονόματα. Ένα απ’ αυτά που της προσδίδουμε είναι και Γοργοεπήκοος. Βυζαντινή προσωνυμία της Θεοτόκου, και σημαίνει «από ψηλά σπεύδουσα και ταχεία βοήθεια»… Ομολογώ, πως πριν από 5 χρόνια περίπου προσωπικά δεν το γνώριζα καν. Ένα πρόσωπο από προηγούμενο εργασιακό μου περιβάλλον, σε μία δύσκολη στιγμή την επικαλέστηκε…