Αι ευθύναι του πολιτικού κόσμου εις την αλλοίωσιν του Εθνολογικού μας ιστού

Όταν καθιερώνετο ἡ Συνθήκη Σέγκεν, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μετὰ τῶν πνευματικῶν πατέρων τους ἠγέρθησαν ἐναντίον τῆς τότε Κυβερνήσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀλλὰ καὶ ἐναντίον βουλευτῶν ὅλων τῶν παρατάξεων, οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριζον τὴν Συνθήκην. Ἡ ἔγερσις ἔγινε, διότι διὰ τῆς Συνθήκης θὰ βαδίσωμεν πρὸς τὴν ἠλεκτρονικὴν ταυτότητα, τὰ ἠλεκτρονικὰ διαβατήρια, τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα. Ἤδη ἀπὸ τῆς καθιερώσεως τῆς Συνθήκης τόσον οἱ Ἕλληνες ὅσο καὶ οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι πολῖται παρακολουθοῦνται εἰς τὰς δραστηριότητάς των, φακελλώνονται, καὶ τὰ προσωπικὰ δεδομένα των εἶναι εἰς τὴν διάθεσιν ὅλων τῶν Εὐρωπαϊκῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν καὶ τῶν Ἀμερικανικῶν. Ἡ Συνθήκη, ὅμως, προέβλεπεν ὅτι οὐδεὶς παράνομος θὰ εἰσέρχεται εἰς τὰς χώρας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἰς τὰς ὁποίας καὶ ἰσχύει. Ἡ Ἑλλάς παραβιάζει τὴν Συνθήκην κατὰ τὸ τμῆμα τῆς ἐλεύσεως παρανόμων εἰς τὴν χώραν μας. Ἑκατομμύρια λαθρομετανάσται ἔχουν εἰσέλθει ἀπὸ τὰ χερσαῖα καὶ θαλάσσια σύνορα.

Οικουμενισμός το μυστήριο της ανομίας 10ον


Ο επίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας --- Pantanassa Monastery : Our new Archbishop of Australia is Bishop Makarios of Christoupolis

Dear brothers and sisters in Christ,

With much spiritual joy we wish to share with you great news for the Greek Orthodox Archdiocese of Australia.

Yesterday the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople unanimously elected His Grace Bishop Makarios of Christoupolis as new Archbishop of Australia.

Let us all glorify the Lord for the new blessing bestowed upon us. Axios!
READ MORE & SEE BIOGRAPHY HERE

WATCH VIDEO OF HOLY SYNOD ELECTION HERE

Prayerfully Yours,
Archim. Eusebios Pantanassiotis
ABBOT
Greek Orthodox Archdiocese of Australia
PANTANASSA MONASTERY

Christ is Risen! -- Orthodox Hymns


Τη Ι΄ (10η) Μαϊου μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΣΙΜΩΝΟΣ του Ζηλωτού.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Παρασκευή, 10  Μαϊου 2019                                                                                                                                 
Σίμων ο Άγιος Απόστολος είναι ο ίδιος εκείνος όστις και Ναθαναήλ ονομάζεται, καταγόμενος εκ Κανά της Γαλιλαίας, λέγεται δε ότι ούτος ήτο και ο νυμφίος του εν Κανά γάμου, εις τον οποίον προσκληθείς ο Κύριος μετά των μαθητών Αυτού μετέβαλε το ύδωρ εις οίνον. Όθεν, ιδών ο Σίμων το θαύμα τούτο, αφήκε νύμφην και γάμον και οικίαν και ηκολούθησε τω Χριστώ, τω φίλω και θαυματουργώ και νυμφαγωγώ και Νυμφίω των καθαρών ψυχών.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝδρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία δραστηριότητες : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr  στοσελίςwww.fotgrammi.gr

FacebookΤάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) Twitter: @PANEL_TAMA

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ διὰ τὸ Σάββατον 11.05.2019

Μὲ πολλὴ χαρὰ σᾶς ἐνημερώνομε ὅτι καὶ ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατός μας, 
Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.Ἀμβρόσιος ὥρισε τὴν  
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΔΙΠΛΑ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Ἔχουν προσκληθῆ:  
  α) ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὡς

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ: 2010-2015

1) Επανεκδίδεται και διατίθεται τώρα δωρεάν, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF (76 ΜΒ), το βιβλίο του Τάκη Φωτόπουλου

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ:
2010-2015

Από τα Μνημόνια των συστημικών ΠΑΣΟΚ/ΝΔ στο "αριστερό" Μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ

(Εκδόσεις Γόρδιος, 2015)


Ἀγρυπνία Ἁγ. Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι αύριο  Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Ἑλλήνων Θεσσαλονικέων (11η Μαΐου).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
                                                      
IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

«Μελαγχολικαί ενοράσεις» -- Αθωνικά άνθη


Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεταξύ άλλων, λέγει, ότι «οι Μοναχοί είναι οι κήρυκες της ερχομένης Βασιλείας, οι προφήται της Καινής Διαθήκης». Την φράση αυτή μού θύμισαν κάποιες συζητήσεις, πού είχα τελευταίως με τρεις φίλους ησυχαστές, πού και οι τρείς, ωσάν από προφητική διαίσθηση, ισχυρίζοντο για την επέλευση απιθάνων εθνικών καταστάσεων. Και ποιές καταστάσεις είναι αυτές;
 Ότι, τάχα, η Ελλάς, σταδιακώς, δεν θά συρρικνωθεί μέν εδαφικώς, αλλά θά κατακτηθεί εκ των ένδον από τό Ισλάμ! Και εστήριζαν τον ισχυρισμόν των, στις ηλεγμένες πληροφορίες, όπως έλεγαν, πού τούς μετέδιδαν παλαιοί φίλοι τους κορυφαίων πολιτικών θέσεων, πού τούς επεσκέπτοντο στην Έρημο τού Άθωνος ή τους έγραφαν.
Και στην ερώτησή μου· Ο Θεός θά επιτρέψει την αντικατάσταση της αγίας Εκκλησίας Του, πού «επεριποιήσατο τώ ιδίω Αίματι», μέ τόν σκοτεινό και δαιμονικόν μουσουλμανισμόν μέσα στην Τοπική Ορθοδοξία της Ελλάδος; Μού απήντησαν με ένα στόμα ότι, ο Θεός θα το επιτρέψει εξ αφορμής της εκτεταμένης αμαρτίας. Καί ανεφέρθησαν στους βυζαντινούς ρωμηούς, πού δεν μετανοούσαν.
Και όταν πάλιν τους ερώτησα· πώς θα συμβεί αυτό και πότε και τί θά γίνουν οι Έλληνες; Απήντησαν, ότι ήδη ενεργείται η άλωση με τα 2-3 εκατομμύρια των μωαμεθανών, πού ονομάζονται μετανάστες, καί πού θα στερεώνονται σταδιακώς μέ τήν ελληνικήν ιθαγένεια, πού θά τούς χορηγεί ευχαρίστως τό Κράτος, δηλαδή η άθεη κυβέρνηση.