Παναγιώτατε, οφείλετε την αλήθειαν εις τον λαόν – Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Την Κυριακή 22.3.98, στον Ιερόν Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης (και προφανώς και στους άλλους Ναούς της πόλεως) διαβάστηκε Εγκύκλιος του Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, η οποία προέτρεπε τους πιστούς να ενισχύουν ηθικά και οικονομικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη συνέχεια, βγήκε δίσκος για το σκοπό αυτό. Η Εγκύκλιος τονίζει ότι ο κ. Βαρθολομαίος είναι «ο κατ’ εξοχήν ενδεδειγμένος» Πατριάρχης και μάλιστα ότι «τυγχάνει Μεγαλομάρτυς» γιατί αυτός, όπως και οι υπόλοιποι κληρικοί του Φαναρίου «θυσιάζονται καθ’ εκάστην δια το όλον έργον της Ορθοδόξου κατ’ ανατολάς Εκκλησίας του Χριστού». Άραγε ο κ. Παντελεήμων είναι ομόφρων του κ. Βαρθολομαίου, δηλαδή Οικουμενιστής; Αν ναι, τότε ας θρηνήσουμε ένα ακόμη κάστρο της Ορθοδοξίας. Ή μήπως δεν γνωρίζει ότι τις τέσσερις περίπου τελευταίες δεκαετίες το Φανάρι πρωτοστατεί στην προώθηση του θρησκευτικού συγκρητισμού – Οικουμενισμού, το οποίο ασπάσθηκε το 1920; Το ενδεχόμενο, όμως, να μη γνωρίζη φαίνεται απίθανο. Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Παναγιώτατος παραμένει Ορθόδοξος Χριστιανός, το ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί άραγε διαστρεβλώνει την αλήθεια και προβάλλει τον κ. Βαρθολομαίο ως μεγαλομάρτυρα. Ως γνωστό, ο Οικουμενισμός βασίζεται στην περίφημη «θεωρία των κλάδων», η οποία προσβάλλει βάναυσα το δόγμα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας, αφού κηρύττει ότι όλα τα δόγματα και θρησκείες οδηγούν στο Θεό.

Τεράστιο ἦταν τὸ µέγεθος τῆς καταστροφῆς, τὴν ὁποία προεκάλεσε ἡ θητεία τοῦ Ἀθηναγόρου στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο (1948-1972).

Οὐδεὶς ἄλλος συνέβαλε στὴν διαδικασία τῆς σταδιακῆς διαβρώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας καὶ ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας τῶν ἐπισήµων τοπικῶν ἐκκλησιῶν, ὅσον ὁ Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος εἶχε φθάσει καὶ µέχρι τῆς ἐσχάτης ὕβρεως νὰ ὁµιλῆ γιὰ τὴν ἐπανίδρυσι τῆς Mιᾶς, Ἁγίας καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας διὰ µέσου τῆς ἑνώσεως τῆς Ὀρθοδοξίας µὲ τὸν πολυ-αιρετικὸ Παπισµό: «Εἰς τὴν κίνησιν πρὸς τὴν Ἕνωσιν, δὲν πρόκειται ἡ µία Ἐκκλησία νὰ βαδίση πρὸς τὴν ἄλλην, ἀλλ᾿ ὅλαι ὁµοῦ νὰ ἐπανιδρύσωµεν τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, ἐν συνυπάρξει εἰς τὴν Ἀνατολὴν καὶ τὴν ∆ύσιν, ὅπως ἐζῶµεν µέχρι τοῦ 1054, παρὰ καὶ τὰς τότε ὑφισταµέναςθεολογικὰς διαφοράς»

 Ἀρχιµανδρίτου Ἀθανασίου Ἰ. Βασιλοπούλου,
 Ἀπὸ τὴν Πορεία τῆς Ἀγάπης,
Ἀθῆναι 1968, σελ. 87,
ἐκ τοῦ Μηνύµατος ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 1967 τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου.
---------------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Τό φρικτότερο πάντων, δέν εἶναι τί πρεσβεύει καί τί πράττει ὁ Κος Ἀθηναγόρας καί ὁ ἐκάστοται Πατριάρχης, ἀλλά τό νά καταγγέλλεις τα αἴσχη των αἱρετικῶν φρονημάτων, καί νά μήν ἀποφυλακίζεσαι ἀπό τήν φρικτή φυλακή τους.
Τούτη ἡ ἐσχάτη πλάνη εἶναι χείρων τῆς πρώτης.
--------------------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Πώς να αποφυλακιστείς, αν τα δεσμά που σε κρατούν εσύ ο ίδιος κρατάς τα κλειδιά; Λέγουν υπακοή, ναι, βεβαίως υπακοή, είναι το Α και το Ω στη σχέση σου με το Θεό γιατί υποδηλώνει ταπείνωση. Αλλά αν δεν έχεις διάκριση, αυτή η λεπτή αίσθηση που σε κάνει βλέπεις λίγο πιο πέρα απ΄ότι σου λέει ο άνθρωπος έστω κι αν λέει ότι.. ορθοτομεί, να δεις ότι άλλο η υπακοή σε άνθρωπο κι άλλο πράγμα η υπακοή στο Θεό πώς θα αποφυλακιστείς; Λένε, υπακοή στο πνευματικό σου, ναι, βεβαίως, εφ΄όσον τηρεί και βαδίζει επί των ιχνών του Χριστού και των αποστόλων του. Βαδίζουν λένε, στέκονται επί της αποστολικής διαδοχής, και ό,τι λέγουν είναι σαν να μιλάει ο Θεός. Όντως έτσι είναι, αλλά ο πνευματικός αν δεν έχει πνεύμα Χριστού, αν δεν δείχνει με τις πράξεις του, τη διαγωγή του και κυρίως αν δεν έχει βιωματική σχέση με τον Θεό δεν μπορεί να είναι πνευματικός ούτε και οφείλουμε υπακοή έτσι όπως την αντιλαμβάνονται εκείνοι που υποστηρίζουν τυφλή υπακοή.


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ


Tρία γνωρίσματα της Εκκλησίας -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Δεν πρόκειται να επιχειρήσω εδώ μία θεολογική ή δογματική ανάλυση της έννοιας της Εκκλησίας. Θέλω απλά και πρακτικά να μοιρασθώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που θα μας βοηθούν να νιώσουμε τι είναι η Εκκλησία, στην οποία ανήκουμε, τι μας προσφέρει η σχέση μαζί της και πως θα αξιοποιήσουμε την σχέση αυτή. Την δυσκολία  θα διασκεδάσει ίσως η προσαρμογή του θέματος σε τρεις εικόνες από την φυσική μας ζωή· τις εικόνες της οικογένειας, του στρατεύματος και του σχολείου. Η Εκκλησία είναι η ιερή οικογένεια του Θεού, όπου ζούμε την αγάπη και την προστασία του· είναι η «καλή στρατεία» (Α΄ Τιμ. 1, 18), όπου δια βίου στρατευόμαστε πειθαρχώντας στα δικά του παραγγέλματα· είναι το θείο σχολείο του, όπου μαθητεύουμε στις σωτήριες αλήθειες. Με την εφαρμογή αυτών των αληθειών θα αξιωθούμε κι εμείς μαζί με όλους τους αγίους να βρεθούμε στην ατέρμονη χαρά της θριαμβεύουσας Εκκλησίας του στον ουρανό. Αλλά ας μελετήσουμε τις τρεις αυτές εικόνες με την σειρά.     

Δεύτε λαοί --- Orthodox Hymns«Ο Θεός, φησί, κάθηται επί θρόνου αγίου αυτού» (Ψαλμ. μστ: 9), ύστερον επ΄ εσχάτων των χρόνων ήλθε καθήμενος εν τη ελαφρά νεφέλη: ήτοι εν τη Κυρία Θεοτόκω, ήτις νεφέλη μεν λέγεται, καθό ήτον υψηλοτέρα από την γην και τα γήϊνα, ελαφρά δε, καθό ήτον ελευθέρα από κάθε βάρος προαιρετικής αμαρτίας μέχρι και ψιλής προσβολής εμπαθούς λογισμού· τοιαύτη γαρ έπρεπε να είναι η γενομένη Μήτηρ του Θεού, ανεπίληπτος πάντη και παντός μώμου υπερτέρα, καθώς ονομάζεται εν τω Άσματι, «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» (Άσμ. δ: 7)·

Ένα μεγάλο «ΕΥΓΕ» στην μαχητική «Πατριωτική Νεολαία Κατερίνης» --- Ιερός Λόχος 2012 - Ελληνορθόδοξη Στρατιά

https://ierosloxos2012.blogspot.com/

Τη Γ΄ (3η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΣΟΦΟΝΙΟΥ

Σοφονίας ο Άγιος Προφήτης ήτο υιός Χουσί, καταγόμενος από την φυλήν του Πατριάρχου Συμεών υιού Ιακώβ, εκ του αγρού Σαβάραθα, ακμάσας προ Χριστού έτη χ΄ (600), εδέχθη δε χάρισμα προφητείας και προεφήτευσε δια την άλωσιν της Ιερουσαλήμ και δια το τέλος και την καταστροφήν τών Ιουδαίων, προς δε και ότι ο εξ εθνών λαός θέλει γίνει λαός περιούσιος του Θεού, τούθ΄ όπερ μέλλει να είναι αισχύνη μεν των ασεβών, δόξα δε των δικαίων και ότι θέλει γίνει Χριστός ο Κύριος Κριτής πάσης λογικής πνοής και θέλει ανταποδώσει εκάστω κατά τα έργα του. Αποθανών λοιπόν ούτος ετάφη εις το ιδικόν του κτήμα, προσμένων την υστερινήν και παγκόσμιον ανάστασιν. Σοφονίας δε ερμηνεύεται σκοπιά Κυρίου ή συνιών κρυπτά. Ήτο δε ο αοίδιμος ούτος Προφήτης, όμοιος κατά τον χαρακτήρα του προσώπου με τον Θεολόγον Ιωάννην, έχων το γένειον ολίγον τι στρογγυλώτερον από το εκείνου.

To “Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών” -- του κ. Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου:

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι απλά και μόνο η αληθινή Εκκλησία. Είναι η μόνη αληθινή Εκκλησία! Αυτό σημαίνει ότι κάθε άλλη χριστιανική κοινότητα, που αυτοαποκαλείται «εκκλησία», δεν είναι Εκκλησία του Χριστού. Εκκλησία του Χριστού είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή μόνο δεν έχει «σπίλον ή ρυτίδα» αιρέσεως και κακοδοξίας! Όταν οι ποιμένες της Ορθόδοξης Εκκλησίας γίνονται μέλη του λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών», της πανσπερμίας αυτής των αιρετικών «εκκλησιών», τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, ότι οι ανάξιοι ποιμένες της που την κατέστησαν μέλος του, είτε Πατριάρχες είναι, είτε Αρχιεπίσκοποι, είτε επίσκοποι, είτε άλλοι κληρικοί και θεολόγοι, εξέπεσαν από την Ορθόδοξη πίστη κι έγιναν αιρετικοί! Και όσοι, τους ακολουθούν και «κοινωνούν» μαζί τους, απέναντι Θεού, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι και αυτοί εξίσου αιρετικοί και κακόδοξοι!

Ένα ανεξόφλητο Χρέος για την Αλήθεια.

Ἱ. Μητρόπολις Ἀχαΐας -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ περὶ τοῦ Ἱερομονάχου π. Γρηγορίου Ζιώγου. 

Ἱ. Μητρόπολις Ἀχαΐας -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ περὶ τοῦ Ἱερομονάχου π. Γρηγορίου Ζιώγου
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἀνακοινώνει ὅτι ὁ Ἱερομόναχος π. Γρηγόριος Ζιῶγος δὲν συμπεριλαμβάνεται εἰς τοὺς Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἴτε τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν γένει.
Ὁ π. Γρηγόριος σιωπηρῶς (δίχως ἔγγραφον δήλωσιν) ἔχει ἀπὸ μακροῦ ἀποστασιοποιηθῆ ἀπὸ τὴν ἐνεργὸν Ἐφημεριακὴν δρᾶσιν καὶ ἀπεφάσισεν αὐτοβούλως ὅπως ἀσχολῆται συστηματικῶς μὲ ἀναμετάδοσιν καὶ σχολιασμὸν εἰδήσεων μέσῳ τοῦ διαδικτύου, προξενῶν σύγχυσιν μὲ τὴν τοιαύτην τακτικήν του καὶ τὴν ἐνίοτε ἀνοικτὴν καταφοράν του ἐναντίον προσώπων ἀλλὰ καὶ συνόλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐνασχόλησίς του αὕτη ἀποτελεῖ ἀνεπίτρεπτον κοσμικὴν δραστηριότητα ὡς καὶ ἀντι-εκκκλησιαστικὴν τοιαύτην καὶ τοῦτο ἔχει διαμηνυθῆ εἰς αὐτὸν εἰς παλαιοτέραν Συνοδικὴν Συνεδρίαν ἔνθα ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν καὶ ὑπεσχέθη νὰ παύσῃ ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ ἔργου του, μὴ τηρήσας τὸ ὑποσχεθέν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἡμῶν κ. Καλλίνικος προέκρινε τὴν ἐπὶ τοῦ παρόντος μὴ παραπομπὴν αὐτοῦ εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια, προκειμένου νὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν καὶ αὖθις χρόνον μετανοίας καὶ ἀναθεωρήσεως τῆς στάσεώς του, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ καὶ τὴν εὐχὴν τοῦ Πληρώματος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ἕως ὅτου δὲ συμβῇ τοῦτο προτρέπεται Κλῆρος καὶ Λαὸς ὅπως οὐδεμίαν πνευματικὴν σχέσιν ἔχουν μετ’ αύτοῦ καὶ οὐδεμίαν προσοχὴν δίδουν εἰς τὰ ὑπ’ αὐτοῦ γραφόμενα καὶ διαδιδόμενα.
9/22-10-2019
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Σχόλιο Κου Δημητρίου Χατζηνικολάου :
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀποτελεῖ δεινήν συκοφαντίαν κατά τοῦ π. Γρηγορίου, ὅτι δῆθεν προκαλεῖ «σύγχυσιν» μέ τίς ἀναρτήσεις του καί ὅτι δῆθεν ἐπιτελεῖ «φθοροποιόν ἔργον»! Πᾶν τοὐναντίον! Ὁ π. Γρηγόριος εἶναι φλογερός ἀγωνιστής ὑπέρ τῆς Ἀληθείας, βοηθεῖ τά μέγιστα εἰς τό ξεκαθάρισμα κρισίμων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ὅπως Οἰκουμενισμός, Σεργιανισμός, αἱρετική εἰκών τῆς Ἁγίας Τριάδος, σύγχρονοι ψευδο-άγιοι, ΘΝΠ, κοινωνία «ΓΟΧ» μέ Οἰκουμενιστάς τοῦ τύπου Ἀγαθαγγέλου κ.λπ. Εἰς ἀρκετά ἀπό αὐτά τά θέματα ἡ Σύνοδος τοῦ κ. Καλλινίκου ἐνέχεται δι' ἀντορθόδοξον στάσιν καί σύμπλευσιν μέ τάς ἀντιχρίστους δυνάμεις, ἡ ὁποία δυστυχῶς ἀμαυρώνει τόν ἱερόν ἀγῶνα τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου. Ἐάν ἡ Σύνοδος τοῦ κ. Καλλινίκου ἦτο ὄντως Ὀρθόδοξος, τότε, ὄχι μόνον δέν θά εἶχε καμμίαν ἀπολύτως ἀνάμειξιν εἰς τάς ὡς ἄνω δραστηριότητας, ἀλλ' ἐπιπλέον θά ἐβράβευε τόν π. Γρηγορίου διά τόν ἀδιάκοπον ἀγῶνά του διά τήν καθαρότητα τῆς ὁμολογίας Ὀρθοδόξου Πίστεως, διαδεχθείς εἰς τόν ρόλον αὐτόν, ἐν τινι βαθμῷ, τόν ἀείμνηστον Ἱερομόναχον π. Θεοδώρητον (Μαῦρον). Κάτω τά χέρια σας, κύριοι, ἀπό τόν π. Γρηγόριον!.

Τί εἶναι Εὐρώπη; Ἡ Λευκή Δαιμονία

Ὁ χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν*

«Ἀδελφοί μου, ἡ συζήτησις ἐτελείωσεν εἰς τάς ἡμέρας μας. Ὁ Χριστός ἀπεμακρύνθη ἀπό τήν Εὐρώπην, ὅπως κάποτε ἀπό τήν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὅταν οἱ Γαδαρηνοί τό ἐζήτησαν. Μόλις ὅμως Αὐτός ἔφυγεν, ἦλθε πόλεμος, ὀργή, τρόμος και φρίκη, κατάρρευσις, καταστροφή. Ἐπέστρεψεν εἰς τήν Εὐρώπην ὁ προχριστιανικός βαρβαρισμός, ἐκεῖνος τῶν Ἀβάρων, τῶν Οὔνων, τῶν Λογγοβάρδων, τῶν Ἀφρικανῶν, μόνον ὅτι ἦτο ἑκατόν φορές φρικωδέστερος. Ὁ Χριστός ἐπῆρε τόν Σταυρόν Του και τήν εὐλογίαν Του καί ἀπεμακρύνθη. Ἔμεινε ζόφος καί δυσωδία. Καί σεῖς τώρα ἀποφασίστε μέ ποῖον θά ὑπάγετε, ποῖον θά ἀκολουθήσετε: τήν σκοτεινήν καί δυσώδη Εὐρώπην ἤ τόν Χριστόν; Τί νομίζετε ἐσεῖς διά τήν Εὐρώπην;

Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού Πανεπ. Αθηνών: Δεν έχομεν θέσιν εις το Π.Σ.Ε.

…Έχουμε δεχθεί νομικώς το δικαίωμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου ¨Εκκλησιών¨ να εκδίδει κατά πλειοψηφία, αποφάσεις σε δογματικά θέματα, οι οποίες αντίκεινται στην Εκκλησιολογία και τους Ιερείς Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας.                                                                                                                                                                          
Με την ανοχή μας και εφόσον νομίζουμε (παραμένοντες εταίροι του Π.Σ.Ε.), ότι μπορούμε να έχουμε «ενότητα» (γρ. αδελφότητα) με αιρέσεις, με ουσιαστική διαφοροποίηση από την Ορθόδοξη αγιοπνευματική μας παράδοση, επικυρώνουμε την αδιαφορία μας για την μοναδική αλήθεια, τη Μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, γεγονός, που εγγίζει, είτε το θέλουμε είτε όχι, την προδοσία της Αλήθειας της Εκκλησίας μας!!! 
(Ο.Τ. 1573).

O ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος παρομοιάζει τούς αἱρετικούς μέ φίδια. Ἀναφέρει ὁ ἅγιος τά ἑξῆς:

«Φύγωμεν οὖν τούς τάς πατρικάς ἐξηγήσεις μή παραδεχομένους, ἀλλά παρ’ ἑαυτῶν πειρωμένους εἰσάγειν τά ἐναντία, καί τάς μέν ἐν τῷ γράμματι λέξεις περιέπειν ὑποκρινομένους, τήν δέ εὐσεβῆ διάνοιαν ἀπωθουμένους· καί φύγωμεν μᾶλλον ἤ φεύγει τις ἀπό ὄφεως. Ὁ μέν γάρ ἐνδακών τό σῶμα θανατοῖ πρόσκαιρα, τῆς ἀθανάτου ψυχῆς χωρίσας· οἱ δέ τῆς ψυχῆς αὐτῆς λαβόμενοι τοῖς ὀδοῦσι χωρίζουσιν αὐτήν τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐστί θάνατος αἰώνιος τῆς ἀθανάτου ψυχῆς. Φεύγωμεν οὖν τούς τοιούτους πάσῃ δυνάμει, καί προσφεύγωμεν τοῖς ὑποτιθεμένοις τά εὐσεβῆ καί σωτήρια, ὡς συνάδοντα ταῖς πατρικαῖς παραδόσεσι» (ΕΠΕ, 10,356).
-------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Αὐτά εἶναι γνωστά σέ ὀλίγους, δυστυχῶς. Ἀκόμη χειρότερα, οἱ μᾶζες δέν γνωρίζουν κἄν ποῖοι εἶναι αἱρετικοί! Ἄν ἐρωτήσῃς τυχαίως κάποιους, στήν καλυτέραν περίπτωσιν θά λάβῃς τήν ἀπάντησιν ὅτι οἱ Ἰεχωβῖται εἶναι μόνον αἱρετικοί. Αὐτό, ἄλλωστε, διδάσκει καί ἡ «Ἱεραρχία» τῶν ψευδο-επισκόπων. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι εἰς τήν Αὐστραλίαν κατά τήν περίοδον 1994-1998, εἰς μίαν βραδυνήν ραδιοφωνικήν ἐκπομπήν στά Ἑλληνικά, ἐλέχθη τό ἑξῆς φοβερόν: ὅτι ἡ μόνη διαφορά πού ἔχουν οἱ Ὀρθόδοξοι μέ τούς Προτεστάντας εἶναι στό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ καί σέ μερικά ἄλλα παρόμοια μικροπράγματα!!!

«Ο περίγυρος της Ελλάδος και οι Ένοπλες Δυνάμεις» --- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ 
Ερμού 55, 7ος όροφος
τηλ. 2310 268.333
Θεσσαλονίκη

 
 
Σας προσκαλούμε στην ομιλία του στρατηγού ε.α. κ. Ηλία Αγρόδημου με θέμα:
      «Ο περίγυρος της Ελλάδος και οι Ένοπλες Δυνάμεις»
                   την Πέμπτη 05/12/2019 και ώρα 7:00 μ.μ.
       στα Γραφεία μας Ερμού 55, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη.
 
Με φιλικούς  χαιρετισμούς
Στέλιος Παπαθεμελής
  

Burkina Faso: Attack on church kills at least 14

At least 14 people have been killed after gunmen opened fire inside a church in Burkina Faso.
The victims were attending a service at a church in Hantoukoura, in the eastern part of the country on Sunday.
The identity of the gunmen is not known and the motive is unclear.
Hundreds of people have been killed in the country over the past few years, mostly by jihadist groups, sparking ethnic and religious tensions especially on the border with Mali.