ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ;

Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε στὸν ἑαυτό μας, διότι φαίνεται

ὅτι συχνὰ κάνουμε τὸ λάθος, ἄλλοτε νὰ τὸν θεωροῦμε ὡς
«πανταχοῦ παρόντα» καὶ ἄλλοτε ὡς «ἀπόντα», ὅπως προκύπτει ἀπὸ
τὴν γνώμη ἑνὸς Γέροντος Ἀσκητοῦ, τὴν ὁποία βρῆκα στὸ «Γεροντικόν»,
καὶ ἀναφέρει:
«Εἶναι περίεργον καὶ ἀξιοθαύμαστον τὸ γεγονός, ὅτι τὶς μὲν
προσευχὲς τὶς ἀναπέμπουμε πρὸς τὸν Θεόν, ὡσὰν νὰ εἶναι παρὼν καὶ
ἀκούει ὅσα λέμε, ἐνῶ τὶς ἁμαρτίες τὶς διαπράττουμε τόσον ἀδιάντροπα
καὶ ἄφοβα, ὡσὰν νὰ εἶναι ἀπὼν ὁ Θεὸς καὶ δὲν βλέπει οὔτε τὰ ἔργα μας,
οὔτε καὶ μᾶς τοὺς ἴδιους».
Κι ὅμως εἶναι πάντοτε παρών.

Το πνεύμα-(Πνεύμα) όπου θέλει πνεί.» ((Ἰω. 3:8)..Ερμηνευτικές πατερικές απαντήσεις στις οικουμενιστικές αντιλήψεις

πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου

Εισαγωγικά

Υπάρχουν ένα σωρό τρόποι χρήσης του όρου «πνεύμα» μέσα στην Αγία Γραφή: το πνεύμα του Ανθρώπου, «τα πνεύματα» σε πληθυντικό αριθμό, που σημαίνουν τους αγγέλους και τους δαίμονες. Υπάρχει επίσης και μία άλλη προσέγγιση, που προέρχεται επίσης από την Αγία Γραφή και που μας οδηγεί ίσως, σύμφωνα και με τις πρώτες μου επισημάνσεις, σε μια εγγύτερη κατανόηση. Σίγουρα όλοι θα θυμάστε τη συζήτηση που είχε κάποια νύχτα ο Κύριος Ιησούς Χριστός με τον Νικόδημο, και που περιγράφεται στο ευαγγέλιο του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Μπορείτε να φανταστείτε το σκηνικό. Το απόγευμα είχε ζυγώσει. Ο Χριστός και ο Νικόδημος στέκονται ή κάθονται στην ταράτσα ενός εκ των σπιτιών της Ιερουσαλήμ και βυθίζονται σιγά-σιγά στη δροσιά της νύχτας και στο σκοτάδι, που ολοένα πυκνώνει. Μιλούν για τον Θεό και ο Νικόδημος παλεύει να καταλάβει.

Α. Ο  στιχος 3,8  στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο

Τα λόγια λοιπόν αυτά λέγονται από τον Κύριο προς το Νικόδημο στη νυκτερινή τους συνομιλία (Ιω. 3, 1-21). Κατ' αρχάς ο Κύριος χωρίς περιστροφές τον διδάσκει περί της βασιλείας του Θεού λέγοντάς του: «Αμήν, αμήν λέγω σοι, εάν μη τις γεννηθή άνωθεν, ου δύναται ιδείν την βασιλείαν του Θεού».

Παραλειπόμενο τού "οδηγοί τυφλών " --- Kyprianos Christodoulides

Γνωρίζω καλώς. Θά φανώ ασυνεπής, επειδή χρόνια τώρα υποστήριζα καί υποστηρίζω τήν Αποχή. Αλλά, πλέον, "ο κόμπος έφτασε στό χτένι", όπως συνήθως λέγεται, όταν όλα οδηγούν σέ αδιέξοδο, καθώς είναι η σημερινή μας πραγματικότητα. Φυσικά, τό πρυτανείο τών συτιζομένων θά συστήσει στό υπηρετικό προσωπικό της, νά επαναλάβει αυτό που  χρόνια τώρα διδάσκει : Η δημοκρατία δέν έχει αδιέξοδα ! Νά, όμως, που έχει.

 

  Έχουν λυσάξει. Τό πρυτανείο τών σιτιζόμενων μέ δανεικά (παγκόσμια τράπεζα usa) δίνει ρέστα, παρότι έχει χρέος 33 τρις δολάρια, λόγω ... δανεικά κι αγύριστα. Θά γίνουν όλοι καί όλα οικόπεδο. Ύστερα, θά πέσουν οι υπογραφές γιά δάνεια - η Fed ξέρει - καί η ανάπτυξη - ανοικοδόμηση, θά μάς βρεί ... σάν εκ θεού ευλογία. Άϊντε στά τσακίδια φονιάδες.

Οδηγοί τυφλών --- Kyprianos Christodoulides

Η Παγκόσμια Τράπεζα δανείζει τά έθνη-κράτη, ώστε νά γίνουν Πολιτείες - αλά usa - καί τά έθνη-κράτη δανείζουν μέ τά δανεικά, τίς εγχώριες εφημερίδες, τηλεοράσεις καί ραδιόφωνα, μέ στόχο νά υποσκάπτουν ανιδιοτελείς ανθρώπους - παράδειγμα τό πολιτικό κίνημα τής ΝΙΚΗς - καί τού ανατρεπτικού ρόλου τους, κατά τής υποδούλωσης (NWO) στή Νέα Τάξη. 

 

Τόση είναι η τύφλωσή τους ! Δέν βλέπουν ότι μέ δανεικό χρήμα σιτίζονται. Όποτε θέλει ο δανειστής, τούς τά παίρνει πίσω - παράδειγμα Μνημόνια. Κι ύστερα, έχουμε τούς αγανακτισμένους στίς πλατείες, φυσικά δέ, καί τήν ψήφο ! 

Ψηφίσετε, λοιπόν, αυτούς που σάς σκάβουν τό λάκκο και ... : "14 ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται" (Μτ. ιε').

Οι εκκλησιολογικές απόψεις του Βρεσθένης Ματθαίου με την ερμηνευτική του Πηδαλίου και την οπτική της εκκλησιαστικής ιστορίας

Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου

Εισαγωγικά

Όπως είπαμε και σε προηγούμενες δημοσιεύσεις οι λόγοι διακοπής της εκκλησιαστικής κοινωνίας των Τριών ΓΟΧ Αρχιερέων το 1935, δεν εμπίπτουν ούτε σε ότι προβλέπει  ο 31ος  Αποστολικός  κανόνας ούτε σε ότι προβλέπει ο ΙΕ κανόνας της ΑΒ Συνόδου. Οπότε ουσιαστικά δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης του άρθρου. Επειδή όμως ασχοληθήκαμε με τις εκκλησιολογικές θέσεις του πρ.Φλωρίνης Χρυσοστόμου, δεόντως θα ασχοληθούμε και τις εκκλησιολογικές θέσεις του Βρεσθένης Ματθαίου.

ΑΠΟΨΗ ΠΡΩΤΗ.

Περί του Προσώπου τοῦ Θεοῦ που βλέπουν οι Άγγελοι.

 [Ευαγγέλιο της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.]

Καμία σχέση με την αιρετική μορφή γέροντος,την οποίον ταυτίζουν με τον Θεόν Πατέρα και την προσκυνούν ως Θεό,στην δήθεν εικόνα της Αγίας Τριάδος,τα όσα αναφέρει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο.[Ματθ.ιη΄10]

Τό ἄκτιστον φῶς, ὁ γνόφος, αἱ ἄκτιστοι ἐνέργειαι εἶναι τό Πρόσωπον τοῦ Θεοῦ.