ΝΕΟ-ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΝΕΣ

π.Δομετίου Αμβρακιώτη

-----------------------------------------------------------------------

Στο προφίλ fb νέοποτειχισμένου κληρικού διαβάσαμε τα εξής:

"Δεν μπορείς να κοινωνήσεις αν είσαι στην αίρεση, αν είσαι εμβολιασμένος και αν έχεις πάρει την κάρτα".(:::::::::).

Οι απαράδεκτες αυτές απόψεις μας αναγκάζουν να σημειώσουμε τα εξής;

Η αποτείχιση είναι μια πρακτική ορθόδοξης ένστασης κατά των αιρέσεων και βασίζεται στον 31ο Αποστολικό κανόνα και 15ο κανόνα της ΑΒ Συνόδου.