ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΣΕ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ!


Πρὸς τὴν τρίτην Ἅλωσιν; ---π. Γεώργιος Μεταλληνός

... Ἐπειδὴ δὲ τὰ πνευµατικὰ συµπορεύονται πάντοτε µὲ τὰ πολιτικὰ καὶ πολιτειακά, πρέπει νὰ ὑπενθυµίσουµε, ὅτι ἡ πνευµατικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀποδόµηση τοῦ Ἔθνους ἔχει σηµαντικὸ ἀντίκτυπο καὶ στὰ ἐθνικὰ θέµατα σὲ κάθε περίοδο τῆς ἱστορίας µας. Καὶ αὐτὸ τὸ ζοῦµε σήµερα µὲ τὴν νέα κατοχή µας καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Φραγκιά, ὅπως τὸ 1204! Ἡ διαφορὰ τῆς προϊούσης σήµερα Τρίτης Ἁλώσεως ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ 1204 καὶ τοῦ 1453 εἶναι, ὅτι τότε ἡττηθήκαµε καὶ κατακτηθήκαµε, ἐνῶ σήµερα προχωροῦµε στὴν ἅλωση µὲ τὴν συγκατάθεσή µας, θεωρώντας την µάλιστα ὡς σωτηρία! Οἱ δύο ἁλώσεις, ἡ φραγκικὴ καὶ ἡ ὀθωµανική, δὲν ἅλωσαν τὴν ψυχὴ καὶ τὴν συνείδηση τοῦ Γένους-Ἔθνους µας. Ἐπιβιώσαµε, διότι ἡ ψυχή µας ἔµεινε ἀδούλωτη. Σήµερα ὅµως πραγµατοποιεῖται -ἄρχισε ἤδη- ἡ Τρίτη ἅλωση καὶ µᾶλλον διανύουµε τὸ τελικὸ στάδιό της.

π. Θεόδωρος Ζήσης – Η απεικόνιση της Αγίας Τριάδος [ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΒΙΝΤΕΟ-2015]

(Ευχαριστώ τον εκλεκτό αδελφό μας κ. Δημήτριο Χατζηνικολάου για στην συνεχή βοήθειά του!)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
(Η περίληψη είναι κόπος και σπουδή μιας πνευματικής μου κόρης. Η επεξεργασία του Βίντεο είναι κόπος και σπουδή των τεχνικών του Ιστολογίου “Κατάνυξις(ενίοτε και άλλων). Να ’χουν όλοι τους την ευχή μου!) π. Νικόλαος Μανώλης
Στο βίντεο που ακολουθεί, ο π. Θεόδωρος μας ομιλεί για την γνωστή, όχι ορθόδοξη απεικόνιση της Αγίας Τριάδος, για το πως διαδόθηκε η εικόνα στα σπίτια μας, σε εκκλησιές ακόμα και στο Άγιον Όρος και μας επισημαίνει τα τρωτά αυτής.
Ο λόγος για τον οποίο κάνει αυτή την αναφορά, είναι ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμα η αντιπαραδοσιακή αυτή εικόνα της Αγίας Τριάδος, και σε λιτανείες όπου προΐστανται Αρχιερείς.
Στην εν λόγω εικόνα παρουσιάζεται ο Πατήρ ηλικιωμένος, δεξιά του ο Υιός, νέος στην ηλικία και μεταξύ αυτών το Άγιο Πνεύμα ως περιστερά. Ακούμε εδώ τι λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας, τα επιχειρήματα και τις παρεκκλίσεις.
Αποδεικνύεται ιστορικά ότι η παράσταση αυτή είναι άγνωστη στην ορθόδοξη Ανατολή, μέχρι της εποχής του σχίσματος. Άρχισε να διαδίδεται μετά το σχίσμα και μάλιστα σε λατινοκρατούμενες περιοχές (Επτάνησα κλπ.), όπου επιδίωξη ήταν να παρουσιαστεί το Filioque (Φιλιόκβε).
Η παραδοσιακή ορθόδοξη εικόνα της Αγίας Τριάδος, είναι η Φιλοξενία του Αβραάμ, στην οποία δεν πρέπει να αποφεύγεται η απεικόνιση του Αβραάμ και της Σάρας.
Επιπλέον μας μεταφέρει αποδείξεις και συμπεράσματα από ερευνητικές εργασίες για την απεικόνιση της Αγίας Τριάδος, όπως  την σπουδαία μελέτη που δημοσίευσε παλαιότερα ο π. Σεραφείμ (ως Νικόλαος Ζήσης).
Αναφέρεται τέλος, σε αποφάσεις Συνόδων που απαγορεύουν αυτή την αιρετική απεικόνιση.


π. Θεόδωρος Ζήσης – Η απεικόνιση της Αγίας Τριάδος [ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΒΙΝΤΕΟ-2015]
π. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ –  Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης –   Κυριακή 8 Ιουνίου 2015  (16/6/2015) 
--------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐξαιρετική ἡ παρουσίασις τοῦ θέματος ὑπό τοῦ π. Θεοδώρου. Δέν ἐγνώριζα ὅτι στά πρῶτα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ πού ἐκδίδει (Θεοδρομία, 1999) ὑπάρχουν θεολογικές μελέτης ὑπό τοῦ τότε Νικολάου Ζήση (νῦν π. Σεραφείμ) καί τοῦ κ. Κ. Κώττη. Δυστυχῶς, οἱ μελέτες αυτές δέν φαίνονται νά εἶναι δημοσιευμένες στό διαδίκτυον.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


Τη Α΄ (1η) Ιουλίου, μνήμη των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ των Ρωμαίων.

Κοσμάς και Δαμιανός οι Άγιοι Μάρτυρες ήκμασαν κατά τους χρόνους Καρίνου και Νουμεριανού των αυταδέλφων Βασιλέων εν έτει σπδ΄ (284), κατήγοντο δε εκ της μεγαλουπόλεως Ρώμης. Αυτάδελφοι όντες μετήρχοντο και οι δύο την ιατρική και εθεράπευον όχι μόνον τους ανθρώπους, αλλά και τα κτήνη και άλογα ζώα· δι’ αντιμισθίαν δε της ιατρείας εζήτουν το να πιστεύωσιν εις τον Χριστόν οι ιατρευόμενοι, χωρίς να λαμβάνωσι παρ’ αυτών ουδεμίαν υλικήν αμοιβήν. Διαβληθέντες δε εις τον βασιλέα Καρίνον, ότι ενεργούσι τας ιατρείας και τα θαύματα με μαγικήν τέχνην, και μη θέλοντες να παραδοθώσιν άλλοι αντί αυτών, προσήλθον αυτόκλητοι και παρεδόθησαν εις χείρας του βασιλέως. Όχι δε μόνον αυτοί δεν επείσθησαν να αρνηθώσι τον Χριστόν, αλλά και τον βασιλέα Καρίνον κατέπεισαν να αρνηθή την ασέβειαν, διότι έτυχε και αυτός της παρά των Αγίων ιατρείας.

Ο όσιος Πέτρος Ο Δαμασκηνός γράφει (Δεύτερον Βιβλίον):

«Eκείνος, που φωτίστηκε, ώστε να βλέπη τις αμαρτίες του, δεν σταματά να θρηνή τον εαυτόν του και τους άλλους ανθρώπους, βλέποντας την τόσην ανοχήν του Θεού και τις τόσες αμαρτίες, που από την αρχή κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε διαρκώς οι άθλιοι. Απ᾽ αυτό γίνεται ευγνώμων, μη τολμώντας να κατακρίνη κανέναν, από ντροπή για τις πολλές ευεργεσίες του Θεού και τα δικά μας αμαρτήματα…». 

Παναγία η Κασσιωπία

Στα 1530, στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, ένας τίμιος νέος, ο Στέφανος, γύριζε κάποια μέρα από την πόλη στο χωριό του. 
Στον δρόμο συνάντησε κι άλλους οδοιπόρους, κι έτσι βάδιζαν όλοι μαζί συντροφιά. Κάποια στιγμή διέκριναν μακριά μερικούς νεαρούς, που μετέφεραν αλεύρι από τον μύλο. Η παρέα του Στέφανου μπήκε σε πειρασμό. 
- Δεν τους κλέβουμε το αλεύρι; είπαν μεταξύ τους. Κανείς δεν μας βλέπει. Θα το μοιραστούμε και θα το μεταφέρουμε στα σπίτια μας.
 
Όλοι συμφώνησαν, εκτός από τον Στέφανο.
 
- Είναι αμαρτία! διαμαρτυρήθηκε. Κι ύστερα, δεν θα ξεφύγουμε την δικαιοσύνη. Θα τιμωρηθούμε σαν ληστές και κακοποιοί.
 
Εκείνοι ήταν αποφασισμένοι. Κι όταν πλησίασε η λεία τους, επιτέθηκαν στα παιδιά, τα έδειραν και άρπαξαν το αλεύρι.
 
Οι νεαροί, δαρμένοι και κακοποιημένοι, πήγαν στα σπίτια τους και διηγήθηκαν το επεισόδιο. Ύστερα ειδοποίησαν τον διοικητή, τον Σίμωνα Μπάιλο, κι εκείνος έστειλε στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς. Οι στρατιώτες συνέλαβαν σαν ύποπτο μόνο τον Στέφανο, γιατί οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί. Εκείνος βάδιζε αμέριμνος, έχοντας πεποίθηση στην αθωότητά του. Απολογήθηκε στους στρατιώτες με ειλικρίνεια, αλλά δεν τον πίστεψαν. Τον έδεσαν και τον έκλεισαν στη φυλακή.
 
Όταν τον οδήγησαν στον κριτή, ομολόγησε πάλι την αλήθεια:
 

Η «προσφορά» των παπικών στην Κύπρο γράφτηκε με το αίμα των Ορθοδόξων

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διακηρύσσει ότι η Παπική παρασυναγωγή είναι αδελφή Εκκλησία, ενώ για τον Πάπα λέγει ότι είναι ο Προκαθήμενος της αδελφής Εκκλησίας και είναι κανονικός Επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Ρώμης (σ.σ. Ο δε «αγωνιστής» Μητρ. Μόρφου κοινωνεί μαζί του…). 

Το 1192 πάτησε το πόδι του στην Κύπρο το ανάλγητο παπικό τάγμα των Ναϊτών. Το Πάσχα του ίδιου έτους κατέσφαξαν, εντός του Ορθοδόξου Ι. Ναού της Παναγίας της Λευκωσίας, τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες, που κατέφυγαν εκεί για να σωθούν. Οι διάδοχοι των Ναϊτών, Λουϊζιάνοι, έμειναν στην Κύπρο 300 χρόνια, διώκοντας σκληρότατα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επί των ημερών τους πλημμύρησε η Κύπρος από μοναχούς παπικών ταγμάτων, κατήργησαν δεκατέσσερις Ορθόδοξες Επισκοπές, περιορίζοντάς τες σε τέσσερις και τις έθεσαν υπό την δικαιοδοσία τους. Το 1260 ο πάπας Αλέξανδρος απαγόρευσε την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Παράλληλα, οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι έπρεπε να δίνουν όρκο πίστης στον Πάπα, ενώ οι ορθόδοξοι ιερείς χειροτονούνταν με έγκριση των παπικών. Το 1231 δεκατρείς μοναχοί της Καντάρας αρνήθηκαν να υποταγούν στον πάπα και φυλακίστηκαν για τρία έτη. Ο ένας εξ αυτών κοιμήθηκε στη φυλακή, εξ αιτίας των άθλιων συνθηκών. Οι παπικοί έσειραν κατόπιν το λείψανό του στις πλατείες της Λευκωσίας και στο τέλος το έκαψαν. Τους άλλους δώδεκα πατέρες τούς έδεσαν σε μουλάρια, που τα άφησαν νε τρέξουν στην κοίτη του ποταμού Πεδιαίου. Τα σώματά τους ξεσχίστηκαν και κατόπιν τα έκαψαν σε πλατεία της Λευκωσίας. Τέλος, τα ανακάτεψαν με οστά ζώων για να μη τα λάβουν οι Ορθόδοξοι. 
---------------------------------
 Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
«Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διακηρύσσει ότι η Παπική παρασυναγωγή είναι αδελφή Εκκλησία ...».

Σχόλιον: Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεί πελάζει!

Ο "πιστός" χειριστής τής άθλιας κοινωνικής μηχανής --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

https://youtu.be/dnge7DzQs2w


Στό 1:28΄ - 1:45, λέει ο άθλιος χειριστής τής κοινωνικής μηχανής : «... εγώ, άς πούμε γιά μένα, πάω νά εξομολογηθώ τήν Παρασκευή στόν πνευματικό μου, κάνω τήν νηστεία μου, καί τήν Κυριακή πάω νά κοινωνήσω τήν θεία Κοινωνία, είμαι όμως ασυμπτωματικός φορέας τού ιού, παίρνω τό κουταλάκι στό στόμα καί μετά τό παίρνετε εσείς. Εσείς δέν κολλάτε ;».

Ορθώς απάντησε η κα. Γιαμαρέλλου. Έπρεπε όμως νά τόν ρωτήσει, αφού αυτοχαρακτηρίστηκε πιστός, άν γνωρίζει νά απαγγείλει από στήθους τό Σύμβολο Πίστεως ή ακόμη κι αυτό τό "Πάτερ ημών". Τότε θά βλέπαμε τί είδους πιστός είναι. Περιττό, βέβαια, νά τού ζητούσε νά μάθει, τί εννοεί ο Απ. Παύλος μέ τό «δοκιμαζέτω δέ άνθρωπος εαυτόν» καί τά συνοδευτικά ακόλουθα, τά οποία, μάλλον, ποτέ δέν θά έχει ακούσει, διαβάσει ή μελετήσει : «28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· 29 ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. 30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.».( από τήν Α΄ Κορ. ια΄ Επιστολή τού Απ.
Παύλου).
---------------------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...
Πρός τόν αδελφό καί φίλο Διαχειριστή τού blog Ορθόδοξη Φωνή

Είχα κι εγώ έναν επισκέπτη - ήταν καί άλλοι - ονόματι Ευστάθιο Μοσχοβίτη, ο οποίος σέ κάθε επίσκεψη μέ "έλουζε" κυριολεκτικά μέ πλήθος απαξιωτικών σχολίων. Στό τέλος, μού είπε ότι θά με καταγγείλει (δέν ξέρω πού ;) ως υβριστή καί σπορέα διχαστικών/προσβλητικών άρθρων. Ήταν ειδικός στό κηνύγι τών παλαιοημερολογητών.

Δέν έδωσα σημασία, μέχρις ότου διαπίστωσα ότι, η Google (πιθανόν) σέ συνεργασία μέ facebook, κατηγορούν τό kyprianoscy.blogspot.com ότι « Το μήνυμά σας δεν στάλθηκε, επειδή περιλαμβάνει περιεχόμενο που έχει αναφερθεί ως προσβλητικό από άλλους χρήστες του Facebook» !

Αυτή τήν απάντηση παίρνω, όταν επιχειρώ αναδημοσίευση από τό blog που διαχειρίζομαι, στό facebook. Η πολιτικοθρησκευτική ορθότητα μέ έπιασε στά δίχτυα της καί τό ίδιο μπορεί νά συμβεί στήν Ορθόδοξη Φωνή από συντονισμένους κατήγορους - τών 0.60 ευρώ ανά σχόλιο - τού δικτύου τών μπλόγκερ. Οι κυνηγοί κεφαλών τής πολιτικοθρησκευτικής ορθότητας δέν αστειεύονται καί πολλές αναδημοσιεύσεις από τό kyprianoscy.blogspot.com στό facebook έχουν χαρακτηρισθεί spam καί αποσύρθηκαν.

Άς προσέχουμε λοιπόν, ποιούς φιλοξενούμε, άν καί αυτό δέν λαμβάνεται υπόψη από εκείνους που διαχειρίζονται πλατφόρμες τύπου Google, facebook, Twitter κ.ά. Αρκετή είναι μόνο η συντονισμένη καταγγελία τής ειδικά φτιαγμένης ομάδας τών κυνηγοκεφαλών μπλόκερ, που δέν συμβιβάζονται μέ τήν πολιτικοθρησκευτική ορθότητα.

π. Θεόδωρος Ζήσης, Υποτίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου σε περιοδικό της εκκλησίας από οικουμενιστή καθηγητή

(Ευχαριστώ τον αδελφό μας κ. Δημήτριο Χατζηνικολάου για την αποστολή του άρθρου)

1. Ἁγιομαχικά πυρά. Μετά τόν προφήτη Ἠλία ἡ σειρά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Δέν ἔχει περάσει πολύς καιρός πού ἐκυκλοφορήθη στό Διαδίκτυο ἄρθρο μας μέ τίτλο «Ἁγιομάχος οἰκουμενιστής προσβάλλει τήν μνήμη τοῦ προφήτη Ἠλία». Εἰς αὐτό ἐπικρίναμε ἄρθρο πού συνέγραψε ὁ καθηγητής Μιλτ. Κωνσταντίνου στό περιοδικό τῆς Ἐκκλησίας «Ἐφημέριος» μέ τίτλο: «20 Ἰουλίου: Μνήμη προφήτη Ἠλία. Σχόλιο στό Β´ Ἀνάγνωσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ: Γ´ Βα ιη´ 1- ιθ´ 16. Ἡ εἰδωλολατρία στόν βιβλικό Ἰσραήλ.» Διαπιστώναμε ὅτι στό ἀρχιεπισκοπικό καί συνοδικό περιβάλλον ἔχει δημιουργηθῆ οἰκουμενιστικό – συγκρητιστικό κλῖμα, τό ὁποῖο εὐνοεῖ τίς ἁγιομαχικές καί μεταπατερικές θέσεις, οἱ ὁποῖες περνοῦν πλέον καί στά ἐπίσημα μέσα ἐπικοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας, στά περιοδικά της καί στόν Ραδιοφωνικό της Σταθμό. Στό ἄρθρο αὐτό τοῦ καθηγητῆ Κωνσταντίνου γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ζηλωτής προφήτης Ἠλίας, ἀγωνιζόμενος κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ ἐναντίον τῆς εἰδωλολατρίας καί ἐγκωμιαζόμενος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τήν Πατερική Παράδοση καί τήν Ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας, ἐπικρίνεται ἀπό τόν ἀρθρογράφο, διότι μέ τήν σφαγή τῶν ἱερέων τῆς αἰσχύνης διέπραξε ἀποτροπιαστική πράξη, ἡ ὁποία δῆθεν ἀποδοκιμάσθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό. Δέν θά ἐπαναλάβουμε ἐδῶ ὅσα ἀναιρετικά αὐτῶν τῶν ἀθεμελίωτων ἰσχυρισμῶν γράψαμε στό δικό μας ἄρθρο.
Ἡ εἰσαγωγική αὐτή ἀναφορά μας ἁπλῶς ἐπιδιώκει νά συνδέσει τήν ἁγιομαχική αὐτή στάση τοῦ ἐν λόγῳ καθηγητῆ μέ νέα συνέχισή της πολύ χειρότερη, ἡ ὁποία πλήττει τήν πρώτη μεταξύ τῶν Ἁγίων, τήν ὑπερτέρα καί μείζονα σέ Ἁγιότητα καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Συγκεκριμένα φυλλομετρώντας τό τεῦχος τοῦ «Ἐφημερίου», τῶν μηνῶν Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ 2019 καί ἔχοντας κατά νοῦν τό κακό προηγούμενο τοῦ προηγουμένου τεύχους, ὅπου ὑπῆρχε ἡ ἀπαξιωτική γιά τόν προφήτη Ἠλία ἐκτίμηση, ἐπρόσεξα ὅτι ὁ ἴδιος συγγραφεύς ἐδημοσίευε καί πάλι σχόλιο σέ ἀνάγνωσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, μέ τίτλο: «8 Σεπτεμβρίου: Τό γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. Σχόλιο στό Α´ Ἀνάγνωσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ: Γεν. 28:10-17. Ἡ κλῖμαξ δι᾽ ἧς κατέβη ὁ Θεός».
--------------------------


Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...Ἀποστομωτικόν ἄρθρον τοῦ ἐκλεκτοῦ Καθηγητοῦ π. Θεοδώρου Ζήση κατά τοῦ προτεσταντίζοντος ἁγιομάχου καί Θεοτοκομάχου «καθηγητοῦ» Μιλτιάδου Κωνσταντίνου.
----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 30 Ιουνίου 2020 - 2:21 μ.μ. Γράφεις: «Ολα αυτά λένε πολλά για το ποιός έχει την ελέγχουσα συνείδησή και ποιός προσπαθεί να την ηρεμήσει με το σβήσιμο των σχολίων...».

Ἀπάντησις: Σᾶς παρακολουθῶ ἀπό τόν παρελθόντα Αὔγουστον καί ἔχω παρατηρήσει ὅτι δέν ἔχετε γράψει οὔτε ἕν οὐσιῶδες σχόλιον, οὔτε ἕν στοιχεῖον πού νά στηρίζῃ τόν οὐνιτισμόν σας. Μᾶς ἔχετε κουράσει μέ τίς ἀερολογίες σας τοῦ τύπου «πλανεμένο εἶναι τό σχόλιον τοῦ παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου». Τό γεγονός αὐτό, συνδυαζόμενον μέ τό γεγονός ὅτι γράφετε ἀνωνύμως, καθώς καί μέ τό γεγονός ὅτι ὁ διαχειριστής σᾶς ἔχει διώξει πολλές φορές, μέ εὐγενικόν πάντοτε τρόπον καί μέ τήν προτροπήν νά πᾶτε καί νά «σχολιάζετε» εἰς οὐνιτικά ἱστολόγια, ἀλλά ἐσεῖς ἐπιμένετε ἀγενῶς νά ἀραδιάζετε τίς ἀερολογίες σας ἐδῶ, μέ στόχον βεβαίως τήν δημιουργίαν συγχύσεως εἰς τούς ἐπισκέπτας πού δέν σᾶς ξέρουν, τά γεγονότα λοιπόν αὐτά ἀποτελοῦν ἰσχυράς ἐνδείξεις ὅτι εἶσθε πράκτορες τῶν Οὐνιτῶν, πιθανώτατα ἐπ' ἀμοιβῇ. Ἐκτιμῶ ὅτι ἐάν γράφατε κάποια ἐπιχειρήματα, καί ὄχι μόνον ἀέρα κοπανιστόν, ὁ διαχειριστής δέν θά τά ἔσβηνε. Ἀλλά, βεβαίως, δέν ἔχετε κάτι σοβαρόν νά πῇτε, παρά μόνον προφανεῖς διαστροφές τῆς Ἀληθείας, πού εἶναι χαρακτηριστικόν ὅλων τῶν αἱρετικῶν, τῶν ἀνοήτων, τῶν ἀγενῶν καί τῶν πληρωμένων πρακτόρων τῶν Οἰκουμενιστῶν-Οὐνιτῶν.

------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 30 Ιουνίου 2020 - 6:15 μ.μ. «Και τί κακό είχε το αρχικό σχόλιο που σβήσατε που έλεγε την αλήθεια ότι ο π. Θεόδωρος Ζήσης δεν έχει κοινωνία με τον παλαιοημερολογιτισμό;»

-Καλημέρα, Γιάννη!
-Γιάννης: Κουκκιά σπέρνω!

Ποίαν σχέσιν ἔχει τό ἄρθρον μέ τό ἡμερολογιακόν ζήτημα; Βλέπεις πού ἀποδεικνύεις μόνος σου ὅτι εἶσαι σέ συντεταγμένην ὑπηρεσίαν (κοινῶς, πράκτωρ) νά ἀερολογῇς ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ.; Οἱονδήποτε καί ἄν εἶναι τό θέμα τῆς ἀναρτήσεως, ὅταν ὑπάρχῃ σχόλιόν μου κάτω ἀπό αὐτήν, ἔρχεσθε, ἄν καί γνωρίζετε ὅτι εἶσθε ἀνεπιθύμητοι στόν διαχειριστήν τοῦ ἱστολογίου, ὁ ὁποῖος σᾶς ἔχει ζητήσει νά μήν ἐπισκέπτεσθε αὐτό τό ἱστολόγιον, ἐν τούτοις, ἔρχεσθε μέ τό ζόρι καί ἀραδιάζετε τίς ἀνούσιες κοτσάνες σας, πού εἶναι ἀπαραίτητον νά περιέχουν τήν πληροφορίαν ὅτι ἐγώ ἀκολουθῶ τό π.ἑ. Αὐτό καί μόνον ἀποδεικνύει τήν κακότητά σας. Αὐτή καθ' ἑαυτή ἡ πρᾶξις σας οὐδόλως μ' ἐνοχλῇ, διότι αὐτο-εξευτελίζεσθε. Στήν πραγματικότητα, γιά ἐμένα προσωπικῶς, τό μόνον κόστος αὐτῆς τῆς κακότητός σας εἶναι ὅτι μπαίνω νά δῶ τά σχόλια καί, ἀντί αὐτοῦ, βλέπω ἄλλ' ἀντ' ἄλλων! Μοῦ σπταλᾶτε τόν χρόνον, δηλαδή! Τό ἴδιο ἀκριβῶς παράπονον σᾶς ἔχει ἐκφράσει καί ὁ διαχειριστής. Διότι ἡ ἀκατάσχετος αὐτή ἀερολογία σας βλάπτει τήν φήμην τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ ἱστολογίου. Ἐν ἄλλαις λέξεσι, εἶσθε ὄργανα τοῦ Πονηροῦ. Γιά μερικά βρώμικα εὐρώ πού ἴσως σᾶς δώσουν οἱ Οἰκουμενισταί (=Σατανισταί) δείχνετε τήν κακότητα καί τήν ἀγένειάν σας. Ντροπή!

Εξ ύπνου Εγερθήναι -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος

Η ύπουλη επιβολή της πολιτικής ορθότητας συνιστά μία νεοπαγή μορφή ολοκληρωτισμού της πολιτικής σκέψης των πολιτών διότι κατ’ ουσίαν ερείδεται σε λογικοφανή ορθολογιστικά συμπεράσματα, αφαιρώντας όμως εις την πραγματικότητα, την αιτιώδη αλληλουχία των γεγονότων τα οποία άγουν εις την εξαγωγή ενός ορθού συμπεράσματος.
Η εν λόγω ορθότητα επιβάλλεται από ορισμένα Διευθυντήρια της προσφυούς παγκοσμιοποιήσεως και της ανθρωπολογικής Νέας Τάξης πραγμάτων την οποία προάγουν ορισμένα υπερεθνικά διευθυντήρια με απώτερο σκοπό να ασκήσουν πλύση εγκεφάλου, εις τις μάζες προκειμένου να τις ποδηγετήσουν συγκεκριμένα προς ορισμένη κατεύθυνση σκέψεως.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως


Λόγος στούς Δώδεκα Ἀποστόλους (Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου)

Αδελφοί και πατέρες, ιδού τα εμφορώτατα κλήματα της αγίας και αθάνατης και αποτελούσης την αρχή της ζωής αμπέλου, που είναι ο ίδιος ο Χριστός) «Εγώ είμαι», λέγει, «η άμπε­λος, εσείς τα κλήματα». Ιδού (ποίοι, κατά τους λόγους του Κυρίου, μπορούν να γίνουν και να είναι) οι φίλοι του Θεού Λόγου και Σωτήρα μας . «Εσείς είστε φίλοι μου», λέγει, «εάν πράττετε όσα εγώ σας παραγγέλλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν γνωρίζει τι πράττει ο Κύριός του».
Εγώ όμως «έχω ονομάσει εσάς φίλους, διότι εκείνα τα οποία άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα γνωστοποίησα». Ιδού (ποίοι, κατά τους λόγους του Κυρίου, μπορούν να γίνουν και να είναι) οι Απόστο­λοι και οι κήρυκες της αλήθειας. «Εγώ είμαι», λέγει, «η (απόλυτη) αλή­θεια» και καθώς «με έχει αποστείλει» ο Πατήρ «να κηρύξω την άφεση (συγχώρηση) σε εκείνους που είναι αιχμάλωτοι (της αμαρτίας) και (να χαρίσω) την ανάβλεψη (το φως) σε εκείνους που είναι τυφλοί (από το σκοτισμό των παθών και των αδυναμιών τους)», κατά τον ίδιο τρόπο και εγώ αποστέλλω εσάς με σκοπό να θερα­πεύετε «κάθε ασθένεια και κάθε αδιαθεσία», και (όλα) εκείνα τα οποία ακούσατε (κατ’ ιδίαν) στους ιδιαίτερους χώρους προσευχής από εμένα, «να τα κηρύξετε από τα δώματα (ώστε να τα ακούσουν και να τα μάθουν όλοι)».Ιδού (ποίοι, κατά τους λόγους του Κυρίου, μπορούν να γίνουν και να είναι) οι αλιείς των ανθρώπων».

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ -- Orthodox Hymns


Λέγει δε και ο Βρυέννιος Ιωσήφ: «Τις Μήτηρ του Θεού των Πατέρων εφάνη ποτέ; Τις άμα και πλάστην και πλάσμα συνέλαβε; Τις δε και συλλαβούσα Υιόν και κυήσασα και τεκούσα το είναι Παρθένον ουκ απεβάλετο; Προ της συλλήψεως Παρθένος· εν τη συλλήψει Παρθένος· εν τη κυήσει Παρθένος· εν τω τίκτειν Παρθένος· και μετά το τεκείν ωσαύτως Παρθένος και αεί Αειπάρθενος· η γαρ εν τω της ζωής αυτής παντί χρόνω και οράσει και γεύσει και ακοή και αφή και οσφρήσει και νω και διανοία και δόξη και φαντασία και αισθήσει και, ενί λόγω, πάσαις δυνάμεσι και ψυχικαίς και σωματικαίς άβατον λογισμοίς ρυπαροίς εαυτήν όλην τηρήσασα, εικότως αν Αειπάρθενος λέγοιτο.

Τη Λ΄ (30η) Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ των ΔΩΔΕΚΑ, και δήλωσις που και πως έκαστος αυτών εκήρυξε και ετελειώθη.

Τω Λόγω Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν, και τω Πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμις αυτών (Ψαλμ. λβ:6). Ταύτα ο μακαριώτατος Δαβίδ, υπό του Αγίου Πνεύματος ενηχούμενος, τρανώς εδογμάτισεν. Λέγων δηλαδή ότι η Αγία Τριάς είναι των όλων δημιουργός. Αύτη είναι η προάναρχος αρχή, η εν τρισί προσώποις μία θεότης, η πάντων βασιλεύουσα, η οποία εφιλοξενήθη επί της γης εις την δρυν του Μαμβρή υπό του προπάτορος Αβραάμ, χωρίς να αφήση τα ουράνια· προεμήνυε δε με την φιλοξενίαν ταύτην την δια σαρκός του Θεού Λόγου επιφάνειαν, και τους σήμερον εορταζομένους Αγίους Αποστόλους, επειδή είπεν εις τον Αβραάμ· «Και ευλογηθήσονται εν τω σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης» (Γεν. κβ: 18) και πάλιν· «Και βασιλείς εκ σου εξελεύσονται» (Γεν. ιζ: 6).

Εμμένομεν εις όσα η Ορθόδοξος ημών Πίστις διδάσκει είτε δια γραφίδος είτε δια παραδόσεως

Αποκηρύσσομεν τα φιλενωτικά συνθήματα και φιλενωτικάς τάσεις και μένομεν στερεοί και ακλόνητοι εις την Ορθόδοξον ημών Πίστιν, ακολουθούντες όσα προεφήτευσαν οι Θεηγόροι Προφήται και εδίδαξαν οι Θεοκήρυκες Απόστολοι, ο των Θεοφόρων Πατέρων Σύλλογος, αι επτά άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι, και αι τοπικαί τοιαύται, έχοντες επί κεφαλής τον ακρογωνιαίον Λίθον Χριστόν, τον Θεόν ημών, και εν γένει εμμένομεν εις όσα η Ορθόδοξος ημών Πίστις διδάσκει είτε δια γραφίδος είτε δια παραδόσεως, αποκρούοντες την «Ένωσιν» ή «Ενότητα», όπως την αποκαλούν εσχάτως οι φιλενωτικοί παπόδουλοι οικουμενιστές.

Eφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος»: Σήμερα το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν έχει σχέσιν με το Οικ. Πατριαρχείον του 1848.

Σήμερον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον μετά των Αρχιεπισκόπων και των Επισκόπων κηρύσσει την καταφρόνησιν των Ιερών Κανόνων και την ένωσιν των εκκλησιών εις επίπεδον προκαθημένων εκκλησιών.

Εάν το Συντονιστικόν Κέντρον της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν επρωταγωνίστει εις την νόθευσιν της Πίστεως και του Ορθοδόξου φρονήματος έπρεπε να συγκαλέση ειδικήν Σύνοδον δια να καθαιρέση τους Οικουμενιστάς Ιεράρχας. Αλλά πώς να το πράξη, όταν το ίδιο το Συντονιστικόν κέντρον της Ορθοδοξίας εξισώνει την Μίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, την Ορθόδοξον με τον Παπισμόν, τον Προτεσταντισμόν και τον Αγγλικανισμόν, δηλαδή με την πλάνην – την αίρεσιν. Αλλά σήμερον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν έχει σχέσιν με το Οικ. Πατριαρχείον του 1848. Τότε συνεκλήθη Πανορθόδοξος Σύνοδος, η οποία απεκάλυψε και κατήγγειλε την Οικουμενιστικήν Κίνησιν ως υπονομεύουσαν την Ορθοδοξίαν. Σήμερον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον υπερασπίζεται την Οικουμενιστικήν Κίνησιν και δια Ορθοδόξων Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων αποκηρύσσει το Σύμβολον της Πίστεως διδάσκον ότι δεν διδάσκει μόνον η Ορθοδοξία την Αλήθειαν, αλλά και η κανονική Εκκλησία του Βατικανού και ο Αρχηγός του, αφού εκτός από Ανώτατος Άρχων είναι και κανονικός Επίσκοπος. Σήμερον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον μετά των Αρχιεπισκόπων και των Επισκόπων κηρύσσει την καταφρόνησιν των Ιερών Κανόνων και την ένωσιν των εκκλησιών εις επίπεδον προκαθημένων εκκλησιών. Αντιθέτως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον του 1848 συνεκάλεσε Πανορθόδοξον Σύνοδον, η οποία διεκήρυξε:
«Η γαρ Πίστις ημών, αδελφοί, ουκ εξ ανθρώπων ουδέ δι΄ ανθρώπου, αλλά δι΄ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού, ην εκήρυξαν οι θείοι Απόστολοι, εκράτυναν αι ιεραί Οικουμενικαί Σύνοδοι, παρέδωκαν εκ διαδοχής οι μέγιστοι σοφοί Διδάσκαλοι της Οικουμένης, και επεκύρωσαν τα εκχυθέντα αίματα των αγίων Μαρτύρων»….

Η ευθύνη του Λαού έναντι των μελλοντικών γενεών -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η έντονη οικουμενιστική δραστηριότητα των τελευταίων ετών έχει ανησυχήσει τους Ορθοδόξους χριστιανούς, που θέλουν να μείνουν πιστοί στη διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας. Γιατί το κύριο γνώρισμα της Ορθοδοξίας είναι η σταθερότητα στην Πίστι (Θεσ. Β΄ 2: 15), η οποία μάς παραδόθηκε άπαξ (Ιούδα 3) και η οποία ορίζεται από την Αγία Γραφή και τους Ιερούς Κανόνες των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Ως γνωστό, οι οικουμενιστές ποδοπατούν τους Ιερούς Κανόνες, υιοθετώντας έτσι το παπικό μοντέλο της συνεχούς ανανεώσεως και των μεταρρυθμίσεων, των οποίων έχει τάχα ανάγκη η Εκκλησία. Αυτά διδάσκει η Δευτέρα Σύνοδος του Βατικανού και αναφέρει ο Πάπας στη γνωστή Εγκύκλιό του με τίτλο «That they may be one” (παρ. 16, 82). Για να δικαιολογήσει τις πολλές αιρέσεις του, ο Πάπας ισχυρίζεται (παρ. 17) ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές γίνονται κάτω από το φως της Αποστολικής Παραδόσεως. Ο ισχυρισμός αυτός είναι όμως ψευδής, αφού οι Απόστολοι μάς δίδαξαν σταθερότητα στην άπαξ παραδοθείσα Πίστη.
-------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Κωνσταντῖνε, σ' εὐχαριστῶ θερμῶς πού ξεθάβεις τά παλαιά καί ξεχασμένα (καί ἀπό ἐμένα τόν ἴδιον!) κείμενά μου. Πρέπει νά εἶναι περίπου 20 ἐτῶν αὐτό τό κείμενον. Βλέπω ὅτι τότε ἐχρησιμοποίουν τόν ὅρον «ὀρθόδοξοι οἰκουμενισταί», τόν ὁποῖον μερικοί χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καί τώρα. Νομίζω ὅτι ὁ ὅρος εἶναι ἐσφαλμένος, γιά τήν ἀκρίβειαν, εἶναι ἀντιφατικός! Ὁ Οἰκουμενιστής δέν εἶναι Ὀρθόδοξος καί ὁ Ὀρθόδοξος δέν δύναται ταυτοχρόνος νά εἶναι Οἰκουμενιστής! Ὁ ὀρθός ὅρος εἶναι «οἱ ἐξ Ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταί», τόν ὁποῖον ἔχω ἰδῇ κάπου καί ὁ ὁποῖος σημαίνει ὅτι ἡ ἀφετηρία των ἦτο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀλλ' εἰς τήν πορείαν ἐξέπεσαν εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
-----------------
"Ορθόδοξος Τύπος "  αρ. φ. 1224   --   23 Μαΐου 1997

«Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου».

Ο Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις του καιρού μας η πιο σατανική και επικίνδυνη. Απειλεί όχι μονάχα την Αγία Ορθοδοξία, αλλά και την Αθάνατη Ελλάδα. Γι΄ αυτό πρέπει όλοι μας να γρηγορήσωμε. Καθήκον όλων μας είναι να αρνηθούμε την ειδωλολατρία, που εισάγει ο Οικουμενισμός. Να περιφρουρήσωμε την Ορθοδοξία.                  
Σε τέτοιες κρίσιμες ώρες τον Αγώνα τον παίρνει στα χέρια του ο Ορθόδοξος Λαός. Αυτός είναι ο φύλακας της Ορθοδοξίας, καθώς και η εγκύκλιος του 1848 των αγίων Πατριαρχών της Ανατολής υπογραμμίζει: «Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου». 

Γκεμπελικές μεθοδεύσεις -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η Συνταγματική έννομη Τάξη έχει καταλυθεί, οι θεσμοί έχουν διαβρωθεί εκ βάθρων και τα Μ.Μ.Ε έχουν αυτοαναγορευθεί ως ισοδύναμη εξουσία με την νομοθετική και εκτελεστική, εξοστρακίζοντας ευθέως την Δικαστική εξουσία.
Τούτο καθίσταται σαφές, εξαιτίας και συνεπεία της άμεσης επιρροής και επιδράσεως της απολύτως κηδεμονευόμενης πληροφόρησης, (έντυπης και ηλεκτρονικής), υπό την επίφαση της αναδείξεως της αλήθειας.
Η είδηση κατασκευάζεται, αλλοιώνεται, διαστρεβλώνεται, παραχαράσσεται, προβαλλόμενη εις τα πλαίσια των πολιτικών συμφερόντων του εκάστοτε επιχειρηματία ιδιοκτήτη του εκάστοτε μέσου.

Ἀπειλαὶ καὶ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν ἠθικοὺς φραγμοὺς ἀρνοῦνται τὶς ἀπειλὲς ποὺ περιέχονται στὰ ἱερὰ κείμενα καὶ ἀναφέρονται στοὺς ἁμαρτωλούς, ἐνῷ τὶς ἀγαθὲς ὑποσχέσεις ποὺ δίνει ὁ Θεὸς στοὺς πιστοὺς καὶ ἐναρέτους τὶς ἀπορρίπτουν, γιατί τὶς θεωροῦν φανταστικὲς καὶ ἔξω ἀπὸ κάθε λογική. Ἐπιθυμοῦν μία ζωή μὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία, χωρὶς περιορισμούς, καὶ καλλιεργοῦν τὴν ἰδέα ὅτι ἡ ζωή τους θὰ διαρκέσει πολὺ καὶ θὰ τοὺς ἐξασφαλίσει τὴν ποθούμενη εὐτυχία. Γι’ αὐτὸ δραστηριοποιοῦνται ἐναγωνίως, ἀλλὰ τὴν ὥρα ποὺ νομίζουν ὅτι πετυχαίνουν τὸ σκοπό τους, ὅλα ἀνατρέπονται καὶ μένουν μὲ ἄδεια χέρια. Εἶναι ἀξιολύπητοι. Καὶ ἡ δυστυχία τους μεγαλώνει καθὼς δὲν πιστεύουν στὴν αἰώνια ζωή.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η κατανυκτική κατ’ έτος εορτή του Αποστόλου των Εθνών, φέρει εγγύτερον προς ημάς την θείαν εικόνα της προσωπικότητός του. και η αγάπη μας και η ευλάβειά μας προς τον μέγαν Παύλον αναπαριστώσι πληρέστερον και ουσιωδέστερον την πολυσχιδή και πολύμοχθον αποστολικήν διδασκαλίαν του. Ο Απόστολος Παύλος είναι ένα εκπληκτικόν θαύμα εν τη ιστορία του κόσμου. Ένα θαύμα, προ του οποίου, η μεν αρνητική κριτική παραμένει άφωνος και εκστατική, η δε ευσεβής χριστιανική σκέψις μετουσιούται, επί είκοσιν ήδη αιώνας εις στροφάς λατρείας, εις αισθήματα αγάπης, εις αίνους και ωδάς πνευματικάς.

Ένας ανήσυχος πολίτης -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Ένας ανήσυχος πολίτης

Σε ορθόδοξο φυλάκιο παρατηρητής έστειλε ένα μήνυμα προς τους αγρυπνούντας φύλακες-γραμματείς, της πόλεως των Αθηνών. Οι τελευταίοι ήταν υπεύθυνοι για την σωτηρία των κατοίκων από τις επιθέσεις των πάσης φύσεως αλλότριων σύγχρονων Μωαβιτών, που έχουν στόχο να εκπορνεύσουν το λαό του θεού των Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Οι παρατηρητές έχουν "τα μάτια τους δεκατέσσερα", όπως λέμε.

Ιδού λοιπόν το μήνυμα που έστειλε :

Μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου -- Αγίου Γρηγορίου Παλαμά,

«Η μνήμη κάθε αγίου είναι αφορμή και πρόξενος μεγάλης χαράς και ωφέλειας. Όπως, όταν τη νύχτα ανάψουμε μια λαμπάδα, το φως δίνει χαρά και βοηθά στην πραγμάτωση των αναγκών όλων των παρόντων, έτσι και η θεάρεστη ζωή κάθε αγίου και το μακάριο τέλος του και η δοσμένη σ’ αυτόν από το Θεό χάρις, επειδή έζησε με καθαρότητα εδώ στη γη, προβάλλεται σαν πυρσός που λάμπει και προσφέρει πνευματική ευφροσύνη και ωφέλεια. Όταν η γη δίνει πλούσια καρποφορία δε χαίρονται μονάχα οι γεωργοί, αλλά όλοι οι άνθρωποι, γιατί οι καρποί της γης είναι απόλαυση κοινή σε όλους. Οι άγιοι και όταν ζουν σ’ αυτό τον κόσμο μας προτρέπουν στην αρετή κι όταν τους βλέπουμε και τους ακούμε μας δίνουν δύναμη, γιατί οι ίδιοι είναι ζωντανές εικόνες της αρετής. Όταν θυμούμαστε και τιμούμε τους αγίους εκτελούμε ένα χρέος από μέρους μας σε κείνους και το πνευματικό όφελος είναι μεγάλο.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


Τη ΚΘ΄ (29η) Ιουνίου μνήμη των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων ΠΕΤΡΟΥ και ΠΑΥΛΟΥ.

Πέτρος ο Κορυφαίος Απόστολος του Κυρίου ήτο αδελφός Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, καταγόμενος εκ πόλεως ευτελούς και μικράς, της Βηθσαϊδά, υιός Ιωνά, εκ της φυλής του Πατριάρχου Συμεών, κατά τους χρόνους Υρκανού Αρχιερέως των Ιουδαίων, ζων εν εσχάτη πενία, και δια των ιδίων αυτού χειρών ποριζόμενος τα προς το ζην αναγκαία. Αφού δε ο πατήρ του Ιωνάς ετελεύτησεν, ο μεν Πέτρος έλαβεν εις γυναίκα την θυγατέρα Αριστοβούλου, αδελφού Βαρνάβα του Αποστόλου και απέκτησε τέκνα, ο δε Ανδρέας έμεινεν εν παρθενία.

Η ευλαβής δωρήτρια

Κάποια ευλαβής χιώτισσα, από το χωριό Καλιμασσιά, αφιέρωσε όλη την περιουσία της στη Νέα Μονή. Κάποτε όμως αρρώστησε και βρέθηκε σε μεγάλη ανάγκη. Τότε οι συγγενείς της, αντί να τη βοηθήσουν , την εγκατέλειψαν και την πίκραναν με λόγια σκληρά: 
- Ας έρθει, της έλεγαν, να σε κοιτάξει η Νέα Μονή, αφού της έγραψες την περιουσία σου. 
Εκείνη δεν έπαυε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία ζητώντας τη βοήθειά της. Κι ένα βράδυ, μέσα στον πόνο και την απελπισία της, βλέπει στον ύπνο της μια γυναίκα. Η γυναίκα αυτή την πλησίασε, την παρηγόρησε και μεταξύ των άλλων της είπε:
 
- Μη φοβάσαι. Η ασθένειά σου θεραπεύτηκε. Πάρε αυτό το φλουρί και θα φροντίζω εγώ για σένα.
 
- Ποία είσαι; ρώτησε η άρρωστη.
 
- Είμαι η Νέα Μονή.
 

Με τα λόγια αυτά ξύπνησε η γυναίκα θεραπευμένη, κρατώντας στο δεξί της χέρι το φλουρί. Πήγε στο μοναστήρι, διηγήθηκε το όνειρό της στον ηγούμενο Άνθιμο και του παρέδωσε το φλουρί, που της είχε χαρίσει η Παναγία.

Σύληση της συνείδησης μας -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η πολιτισμική κρίση της Ελλάδας καθίσταται βαθιά και χρόνια καθότι συνυφαίνεται με την ίδρυση του Ελλαδικού Κράτους με την δολοφονία του Καποδίστρια και την διαρκή προσπάθεια η Ελλάς να καταστεί όμηρος και υποχείριο των Ξένων δυνάμεων με πολλές στρεβλώσεις και αβελτηρίες, πλην όμως δεν θα επιδοθώ σε μία τέτοια ιστορική ανάλυση διότι έχουν διαμεσολαβήσει σωρεία γεγονότων.
Επιλέγω αυτή την ρήτρα εισαγωγής προκειμένου να εξιχνιάσω, εν σχέσει βεβαίως προς τα εκκλησιαστικά δρώμενα, διαρκούσης της υγειονομικής κρίσεως, διότι οι εξελίξεις καθίστανται καταιγιστικές, παρά την καθολική υποτίμηση της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως, προεχόντως υπό της σημερινής Διοικούσης Εκκλησίας, η οποία δεν αφουγκράστηκε τον πνεύμα του λαού, τουναντίον δε, το υποτίμησε, δίδοντας εξ αντανακλάσεως, λαβή προς άλλες δυνάμεις της πολιτείας και μη (..), να περιθωριοποιούσουν την Εκκλησία, υποβιβάζοντας την, ως έναν απονεκρωμένα εσχατολογικό θεσμό, μη αρρήκτως συνδεδεμένο με τον πυρήνα του έθνους, της Ελλαδικής μας ιστορίας και εν γένει της εθνικής μας ιδιοπροσωπίας.

Εφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος»:

…Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έφθασε στο έσχατο σημείο του οικουμενιστικού συγκρητισμού και πρόσφερε στον διευθυντή της Κόκα-Κόλα το «Άγιο Κοράνι»! Αν το Άγιον Όρος διέκοπτε το μνημόσυνό του και η ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας του διεμήνυε να παύση τους οικουμενιστικούς του διαλόγους με κάθε αιρετικό ή αλλόθρησκο, τότε είναι βέβαιο, ότι δεν θα τολμούσε να συνεχίση τη σημερινή του τακτική. Αντί τούτου όμως πολλοί Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας τον προσκαλούν στις Μητροπόλεις τους και μαζί με τους δημάρχους τον παρασημοφορούν και τον αποθεώνουν.
-----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
ΟΤ: «Αν το Άγιον Όρος διέκοπτε το μνημόσυνό του και η ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας του διεμήνυε να παύση τους οικουμενιστικούς του διαλόγους με κάθε αιρετικό ή αλλόθρησκο, τότε είναι βέβαιο, ότι δεν θα τολμούσε να συνεχίση τη σημερινή του τακτική».

Ὀρθότατα! Ὁ «ΟΤ» θά βοηθοῦσε πολύ πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν ἄν κατεδίκαζεν ἀπεριφράστως τούς αἱρετικούς ψευδεπισκόπους τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», τῆς Κύπρου καί γενικῶς ὅσους κοινωνοῦν μέ τόν Βαρθολομαῖον, ἀντί νά τούς προσφωνῇ «σεβασμιωτάτους», καί ἐσήκωνε τό λάβαρον τῆς ἀποτειχίσεως!

Τρία είναι τα είδη της προσευχής:

Δοξολογία, δι’ ής δοξολογούμεν τον Θεόν δια τα θαυμάσια και εξαίσια Αυτού έργα.
Ευχαριστία, δι’ ής ευχαριστούμεν τον Θεόν δια τας προς ημάς ευεργεσίας Αυτού.
Δέησις, δι’ ής παρακαλούμεν τον Θεόν και ζητούμεν τα προς σωτηρίαν.

Τά απόρρητα καί τά απόκρυφα -- Του ιατρού κ. Κυπριανού ΧριστοδουλίδηΗ επανάληψη μιάς δημοσίευσης τού γράφοντος (Τίτλος : «Να γίνουμε όλοι Τέκτονες της κατεδάφισης») τόν Δεκέμβριο τού 2015 γίνεται γιά ένα μόνο λόγο. Όπως θά διαβάσετε καί πλέον δέν θά ακούσετε, στό βίντεο εκείνο τού δημοσιεύματος, ο μέν μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσσας λέει : «η αναθεώρηση των πιστεύω μας είναι, σήμερα πια, ανάγκη», ο δέ κ. Κ. Γεωργουσόπουλος συμπληρώνει : «τα σύμβολα του τεκτονισμού να γίνουν σύμβολα της ανθρωπότητας, για να επικρατήσει η παγκόσμια ειρήνη».. Θέλησα νά ξαναδώ τό βίντεο αυτό, αλλά μέ έκπληξη διαπίστωσα ότι "τό βίντεο είναι απόρρητο" !
Προβληματίζομαι λοιπόν, ως πρός τό ποιά πιστεύματα τού ελευθεροτεκτονισμού καί τών ακολούθων του αναθεωρούνται. Η προβολή αυτού τού βίντεο είχε γίνει δημόσια, σέ γνωστό ξενοδοχείο τών Αθηνών, βιντεοσκοπήθηκε καί προβλήθηκε στό γιουτούμπ, καί δέν νομίζω, η απόκρυψη νά γίνεται γιά λόγους ταπεινοφροσύνης ούτε "γιά νά μήν πεί ο κόσμος" ότι διαφημίζουμε εαυτούς καί τήν Μασονία (ελευθεροτεκτονισμός).

Λοιπόν ; Ποίοι είναι οι λόγοι, που ανάγκασαν τούς ελευθεροτέκτονες -προφανώς τήν ηγεσία -, ώστε νά κάνουν κρυφό καί απόρρητο τό βίντεο καί όλα όσα ειπώθηκαν τότε, περί αναθεώρησης τών "πιστεύω" τους καί πολλά άλλα ; Τά κρυφά καί απόκρυφα εξακολουθούν νά παραμένουν ; Καί μέ τήν ελευθερία τών πιστευμάτων τους τί γίνεται ; Νά υποθέσω ότι προέκυψε λόγος "πνευματικών δικαιωμάτων" (συνεργείο βιντεοσκόπησης) περιορισμένου χρόνου, μου φαίνεται δύσκολο. Τόσες δωρεές κάνουν οι ελευθεροτέκτονες καί θά δυσκολεύονταν στήν διαρκή διαφήμιση τών φιλανθρωπικών τους έργων καί πιστευμάτων ;


----------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ψάχνοντας βρίσκεις καί αναφωνείς «Εύρηκα,εύρηκα» !

https://www.youtube.com/watch?v=6YfawwM-KAg

Άγ. Μάρτυς Μηνάς:

Εγώ όμως, ω έπαρχε, δεν επίστευσα εις τον Χριστόν μόνον με τα λόγια των Γραφών, αλλ’ εζήτησα να γνωρίσω και με το έργον την αλήθειαν. Ευρών λοιπόν άνθρωπόν τινα παράλυτον, του οποίου όλα τα μέλη ήσαν μεμαραμμένα και ουδείς ιατρός ήτο ικανός να τον θεραπεύση, εγνώρισα ότι το έργον ηκολούθει τους λόγους, διότι καθώς επεκαλέσθην μόνον το όνομα του Δεσπότου Χριστού, ευθύς εκείνα τα μεμαραμμένα μέλη του ασθενούς, ως να μετεπλάσθησαν, έστρεψαν εις την προτέραν κατάστασιν και έγινεν ο άνθρωπος υγιής, ως να μην είχε ποτέ ασθενήσει. Με το έργον λοιπόν εγνώρισα τον Δημιουργόν των απάντων και μισήσας την δόξαν και την ματαιότητα των ειδωλολατρών, έγινα δούλος του Χριστού δια του θείου Βαπτίσματος. Από τότε δε, ω έπαρχε, ασθενείας φοβεράς, πάθη ανίατα και άλλα κακά, τα οποία μόνος, ο  Θεός, δύναται να ιατρεύση, θεραπεύω  εν ευκολία επικαλούμενος το όνομα μόνον του Χριστού.
(Ορθ. Συναξαριστής)

Οι παραθαλάσσιες εκτάσεις της Χιμάρας πεσκέσι στους κολλητούς του Ράμα

Ξεσκεπάστηκε ο Αλβανός Πρωθυπουργός για το σκάνδαλο των παράνομων μεταβιβάσεων παραθαλάσσιων εκτάσεων στη Χιμάρα. Θα κινηθεί άραγε η δικαιοσύνη; Θα ασχοληθεί η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών με το έγκλημα που διαπράττεται κατά της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας .
Όλα όσα κατά καιρούς οι Έλληνες της Χιμάρας καταγγέλλουν για κραυγαλέες περιπτώσεις υφαρπαγής και σε κάποιους ακούγονται ακραία, επιβεβαιώνονται για ακόμη μια φορά. Αυτή την φορά, για καλή μας τύχη, η καταγγελία έγινε από τον πρώην πρωθυπουργό της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα και έτσι έλαχε προβολής στα εγχώρια ΜΜΕ.
Η καταγγελία υπαλλήλου του κτηματολογίου που έφτασε στον Μπερίσα έλεγε τα εξής:

14''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΑ 2- 4- 06

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=15623

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕΑγνήν δε Παρθένον ωνόμασε την Θεοτόκον κατά τον Ιωάννην τον Ζωναράν· διότι όχι μόνον ήτον Παρθένος κατά το σώμα, ως μη γνούσα πείραν ανδρός, αλλ΄ ήτον ακόμη αγνή και καθαρά και κατά τον λογισμόν, χωρίς να δεχθή καμμίαν προσβολήν λογισμού ρυπαρού εις την παναγίαν ψυχήν Της.

Τη ΚΗ΄ (28η) Ιουνίου, η εύρεσις των τιμίων λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Αναργύρων ΚΥΡΟΥ και ΙΩΑΝΝΟΥ.

Κύρος και Ιωάννης, οι Άγιοι του Χριστού Μάρτυρες και θαυματουργοί Ανάργυροι και ιατροί, ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού, εν έτει 292, και ο μεν Άγιος Κύρος κατήγετο εκ της Αλεξανδρείας, ο δε Ιωάννης εκ της πόλεως Εδέσσης. Ούτοι λοιπόν ενωθέντες δια της ομοιότητος της γνώμης των περιήρχοντο και ιάτρευον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Επειδή δε παρεκίνουν πολλούς να μαρτυρήσωσι, προσήχθησαν εις τον κατά τόπον άρχοντα, εις τον οποίον παραστάντες και ομολογήσαντες τον Χριστόν, υπεβλήθησαν εις διαφόρους τιμωρίας, έπειτα δε απεκεφαλίσθησαν και έλαβον τους στεφάνους του Μαρτυρίου.

Γρηγορείτε!

OXI στη μουσουλμανοποίηση της Ορθόδοξης Ελλάδος μας. ΝΑΙ στον αγώνα εναντίον του ουνιτισμού μας!

Γρηγορείτε, μη καθεύδετε άλλο! Στερεωθείτε! Μη σας εμπαίζουν τα κύματα της απιστίας και της διαφθοράς. Ανδρίζεσθε κι αντισταθείτε. Το κακό είναι τόσο θρασύδειλο. Γίνετε ρωμαλέοι και στιβαροί… Γρηγορείτε, να μείνουν άγρυπνα τα όνειρά σας κι ακηλίδωτη η ψυχή σας. Να φράξουμε με τα χέρια μας τα μονοπάτια της απωλείας. Να οργώσουμε με τα πόδια μας την άγονη γη… Αν λυγίσουμε προσευχόμενοι τα γόνατα και τις καρδιές, θα κερδίσουμε τη μάχη! Γρηγορείτε, κι αρχίστε σήμερα, τώρα, όχι αύριο. Όλοι φυλάμε Θερμοπύλες. Ίσως δεν θα γράψουμε όλοι ιστορία. Μα θα γραφούν οι συνέπειες της ζωής μας. Κι αν είμαστε αδύνατοι, τους αδύνατους ο Κύριος τούς κάνει δυνατούς. Γι΄ αυτό δεν δειλιάζει ο αγωνιστής. Δε ραγίζει μέσα του η ευσέβεια κι η ελπίδα. Η λαμπάδα καίγεται κι αφήνει το φως της να διεισδύει παντού. Αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούμε εμείς, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο; ΕΛΛΗΝΕΣ! Όρθιοι, Άγρυπνοι, Τολμηροί! Δεν υπάρχουν περιθώρια. Οι καμπάνες κτυπούν. Το εγερτήριο σάλπισμα ηχεί. Οι σειρήνες σφυρίζουν… Βαρύτατο χρέος έχουμε έναντι των προγόνων μας, των Αγίων και Μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Αν έτσι πορευθούμε, ο Θεός θα μας βγάλει από την κρίση. Και θα μας ευλογήσει, και η Ελλάς θα ζήσει. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Όταν πάψαμε νά ομφαλοσκοπούμεθα ... περιχαρακωμένοι -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Η περίπτωση των Νεο-ορθοδόξων είναι ανίατη (εξαιρέσεις υπάρχουν) από τήν σύγχυση, που τούς έχουν μεταδώσει οι δάσκαλοί τους. Οι εκ τού Διαφωτισμού προελθόντες με ένδυμα Ορθοδοξίας. Εδώ καί χρόνια έγραφαν περί "ομφαλοσκόπου" ορθοδοξίας, περιχαρακωμένης "ορθοδοξίας" ή άλλοτε "αυτοθαυμαζόμενης", "ναρκισσευομένης", καί κάτι τέτοια, Ορθοδοξίας.

Αποφάσισαν, λοιπόν, ότι ήρθε καιρός νά πάψουμε νά "ομφαλοσκοπούμεθα" (sic) καί νά κυττάξουμε λίγο γύρω μας. Κύτταξαν αυτοί, αρχίσαμε να κυττάζουμε κι εμείς, καί μπήκαμε στό παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών (ΠΣΕ). Αποτέλεσμα ; Στραβομάρα καί ... Κολυμπάρι. Η περιχαράκωση τελείωσε καί ή "περιβλάκωση" θεσμοθετήθηκε. Γιατί ; Επειδή οι δυτικοτραφείς δάσκαλοι, που έμαθαν Ορθοδοξία σε Προτεσταντικά καί Παπικά Πανεπιστήμια, δέν άνοιξαν τά στραβά τους μάτια, ώστε νά διαβάσουν, νά μελετήσουν, νά μάθουν καί νά εννοήσουν, τί εστι Ομφαλοσκοπία. Είναι, δέ, τούτο :

«15 Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.» (Γν. Β')

Αυτή είναι η Ορθόδοξη Ομφαλοσκοπία μας, αυτή καί η εκ Θεού Ορθόδοξη "περιχαράκωση", όπως μάς κατηγορούν, ημών τών Ελλήνων. Όποιος θέλει  « ... ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» τόν τόπον, ευπρόσδεκτος. Οι άλλοι, άς συνεχίσουν νά κυττάζουν ολόγυρά τους. Ο άνθρωπος αγιάζει τόν τόπο καί όχι ο τόπος, η γή τό χώμα, τόν άνθρωπο..
Η πνευματική ανοσοκαταστολή τού πολιτικού καί τού δημοσιογραφικού λόγουΠρώτη γραφή 16 Μαΐου 2020 καί αναδημοσίευση μέ ανανέωση στίς 26/06/2020, προκειμένου νά καταδειχθεί η αισχρή λογοκρισία τών αποκαλούμενων «μέσων κοινωνικής δικτύωσης» καί τήν ταλαίπωρη «ελευθερία τής έκφρασης», περί τής οποίας κόπτονται.

Θά μπορούσε νά τούς κλείσει τό στόμα καλύτερα, λέγοντας ότι όποιος πιστεύει καί μεταλαμβάνει Σώματος καί Αίματος Χριστού, δέν σημαίνει ότι γίνεται κάτι ωσάν τό άτρωτο πρόγονο Αχιλλέα. Όπως όλοι οι άνθρωποι, είμαστε ευπαθείς σέ νοσήματα, που επιφέρουν αρρώστια καί θάνατο. Δέν καθίσταται άνοσος, όποιος μεταλαμβάνει. Αποκτά όμως πνευματική ανοσία καί μέ αυτή αντεπεξέρχεται πλήθος δυσκολιών, μεταξύ τών οποίων καί αυτή τής υγείας.

Ως πρός τό θέμα τής μεταδοτικότητας νοσημάτων μέ τήν θεία Ευχαριστία, δέν είναι εύκολο νά αποδειχθεί, επειδή ουδείς πιστός θά ήθελε νά χρησιμοποιηθεί ως πειραματόζωο στατιστικής έρευνας. Ούτε τό επιχείρημα τής ομάδας τών προσκυνητών, που επέστρεψαν μέ κορονοϊό από τό Ισραήλ, μπορεί νά αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο μεταδοτικότητας, κατόπιν Μεταλήψεως. Είχαν οι προσκυνητές πολλές άλλες ευκαιρίες, άν μπορεί νά λεχθεί, νά μολυνθούν, όπως από τήν εστίαση, τήν επίσκεψη στό εργαστήριο επεξεργασίας διαμαντιών στήν Χάϊφα, ή τής διαμονής τους στό ξενοδοχείο καί πολλά άλλα.

Καί πέραν αυτών, τέλος, οι υποστηρικτές τού "μένουμε σπίτι" καί τά φερέφωνα τού σφραγίσματος τών Ιερών Ναών, υποτίθεται γιά τήν καλώς έχουσα κοινωνικήν υγείαν, θά ήταν σκόπιμο νά αντιληφθούν πόσο μάς βλάπτει η πνευματική ανοσοκαταστολή, τού πολιτικού καί τού δημοσιογραφικού τους λόγου (1) . Η πίστη, ο εκκλησιασμός, τά ιερά Μυστήρια τής Εκκλησίας, κορυφή τών οποίων είναι η θεία Μετάληψη, είναι ενισχυτικά μέσα τού ανοσοποιητικού μας συστήματος, ενώ αντίθετα, η στέρηση τούτων, οδηγεί μέ ακρίβεια σέ ανοσοκαταστολή. Αποτέλεσμα, η επίκτητη ανεπάρκεια τού ανοσοποιητικού συστήματος καί η εμφάνιση τών λεγομένων : α) συνδρόμων
SARS, Covid-19, AIDS κλπ. β) αυτοάνοσων νοσημάτων, γ) λοιμώξεων, δ) μεταλλάξεις κυττάρων (καρκίνος) καί ό,τι άλλο ήθελε προκύψει σύντομα, από τά ειδικώς φτιαγμένα (ανανεώσιμα) εμβόλια.

(1)
https://www.facebook.com/100009641615027/videos/1187813951549981/

Ένθετο
Παρότι τό φέησμπουκ - καί η
Google - απέκλεισε τήν τηλεοπτική συνομιλία μεταξύ τής κας. Γιαμαρέλλου καί δύο χειριστών (δημοσιογράφοι ΣΚΑΪ ) τής κοινωνικής μηχανής, πρός έκπλυση εγκεφάλων, μερικοί προνοητικοί μπλόκερ "αποθησαύρισαν" αυτήν τήν συνομιλία (ιστολόγιο Orthodox Voice-Ορθόδοξη Φωνή) κι έτσι ο αναγνώστης τής παρούσης ιστοσελίδας, μπορεί νά ακούσει τί ελέχθη μεταξύ ... χειριστών τής κοινωνικής μηχανής (δημοσιογράφοι) καί τής κας.
Γιαμαρέλλου. Ιδού, λοιπόν, η συζήτηση : (Δεν  επιτρέπει η YOUTUBE τη σύνδεση)


https://kyprianoscy.blogspot.com/

https://www.ksipnistere.com/2020/06/blog-post_988.html
-----------------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Στό 1:28΄ - 1:45 λέει ο άθλιος χειριστής τής κοινωνικής μηχανή : «... εγώ, άς πούμε γιά μένα, πάω νά εξομολογηθώ τήν Παρασκευή στόν πνευματικό μου, κάνω τήν νηστεία μου, καί τήν Κυριακή πάω νά κοινωνήσω τήν θεία Κοινωνία, είμαι όμως ασυμπτωματικός φορέας τού ιού, παίρνω τό κουταλάκι στό στόμα καί μετά τό παίρνετε εσείς. Εσείς δέν κολλάτε ;».

Ορθά απάντησε η κα. Γιαμαρέλλου. Έπρεπε όμως νά τόν ρωτήσει, αφού αυτοχαρακτηρίστηκε πιστός, άν γνωρίζει νά απαγγείλει από στήθους τό Σύμβολο Πίστεως ή ακόμη κι αυτό τό "Πάτερ ημών". Τότε θά βλέπαμε τί είδους πιστός είναι. Περιττό, βέβαια, νά τού ζητούσε νά μάθει, τί εννοεί ο Απ. Παύλος μέ τό «δοκιμαζέτω δέ άνθρωπος εαυτόν» καί τά συνοδευτικά ακόλουθα, τά οποία, μάλλον, ποτέ δέν θά έχει ακούσει, διαβάσει ή μελετήσει : «28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· 29 ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. 30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.».

Αν θέλεις ειρήνη, ετοίμαζε πόλεμο! -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Η Τουρκία μάς ετοιμάζει πόλεμο. Εμείς θέλουμε ειρήνη. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε αυτό που έλεγαν οι Ρωμαίοι: «Si vis pacem, para bellum», αν θέλεις ειρήνη, ετοίμαζε πόλεμο! Αυτή η αλήθεια θα μας σώσει από την αφέλεια. Ο εξ ανατολών πολεμοχαρής και αδίστακτος γείτων από φυλακής πρωίας και διαρκούσης της νυχτός παραμένει άυπνος ψάχνοντας πώς να μας χτυπήσει. Οι ελλαδικές και κυπριακές ελίτ αντίθετα μεριμνούν και «τυρβάζουν» (το ορθό είναι τυρβάζονται) περί πολλά, ενώ ενός εστί χρεία.

Η λεκτική πραπλάνηση τής "διακοινωνίας" -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ένας έγραψε ότι :
- Δέν είναι αλήθεια, τό πατριαρχείο Αλεξανδρείας δέν έχει διακοινωνία μέ τούς Αιρετικούς.

Σχόλιο
- Και τι είναι αυτή η διακοινωνία ; Είναι το κοινό Ποτήριο, μας λέει ο μ. Σεραφείμ και το επαναλαμβάνουν άλλοι. Η λέξη "διακοινωνία" είναι η εκ μεταφοράς ξένη
intercommunio. Που σημαίνει "ενδοκοινωνία", δηλαδή ενδιάμεση - εσωτερική, κοινωνία. Η ενδιάμεση εσωτερική κοινωνία μπορεί να είναι μυστική ή κρυφή - καλύτερα αποκρυφιστική - ενδεχομένως όμως μυστηριακή και πάντως, αποκαλυπτική.

Για τους οικουμενιστές και τους συνοδοιπόρους αυτών αντιοικουμενιστές, όπως ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ και άλλοι, διακοινωνία σημαίνει το κοινό Ποτήριο του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας.
 
Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα, όπως τουλάχιστον διατείνονται. Η intercommunio, δηλαδή ενδιάμεση -εσωτερική, κοινωνία, έχει σχεδιαστεί με άλλο τρόπο, ώστε σε πρώτη φάση να τηρούνται προσχηματικά οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ όστιας και άρτου με οίνο.

Οι άγιοι Απόστολοι, οι Μεγάλοι ευεργέται μας -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθ. Α.Π.Θ.

Στην ιστορία του κόσμου συνέβη τούτο το θαυμαστό. Ο Θεός ο Παντοδύναμος, που μόνος δημιούργησε τα σύμπαντα «εκ του μηδενός», ζήτησε να συνεργασθεί με τους ανθρώπους, για να αναπλάσει τον κόσμο. Διάλεξε ν΄ αποθέσει στους αδύναμους ανθρώπινους ώμους τη βαρειά και μεγάλη αποστολή της συνεργασίας μαζί του. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη καυτό ακούγεται το ερώτημά του μέσα από τη προφητεία του Ησαϊα· «τίνα αποστείλω;» (Ησ. 6, 8). Ένα ερώτημα, που εκφράζει από τη μια το θεϊκό ενδιαφέρον, αλλά και τονίζει από την άλλη την πρωτοβουλία της ελεύθερης ανθρώπινης θέλησης. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να δεχτεί ή να απορρίψει την πρόταση του Θεού για αποστολή.

Έγινε από το 1965 η Ένωση των Εκκλησιών ! -- του Αθαν. Σακαρέλλου

1. Η εξαπάτηση των πιστών

1. Οι Ορθόδοξοι, τα τελευταία πενήντα χρόνια, γίνονται συχνά ακροατές και θεατές των πιο αντορθοδόξων δηλώσεων και εκδηλώσεων εκ μέρους όχι μόνον των Λατίνων, αλλά και αυτών των ποιμένων τους, οι οποίοι έχουν αποδειχθή τέλειοι Λατινόφρονες, δηλ. αιρετικώτεροι των αιρετικών Λατίνων.

α. Οι κακόδοξες δηλώσεις των Ορθοδόξων αυτών Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, επισκόπων, λοιπών κληρικών και θεολόγων, είναι πολλές.
Κοινός παρανομαστής τους είναι το ότι η Ορθοδοξία δεν είναι πλέον η Μία Aγία Kαθολική και Αποστολική Εκκλησία, που ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας. Πιστεύουν ότι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση, που είναι η «αδελφή» της Εκκλησία, ο παπισμός. Διακηρύσσουν ότι ο πνευματικός ηγέτης του παπισμού, ο πάπας, είναι ο «πρώτος Επίσκοπος» ολόκληρης της Εκκλησίας του Χριστού, ο «πρεσβύτερος αδελφός» τους. Και, τέλος, επαίρονται ότι η «κοινωνία» των δύο «εκκλησιών» είναι «σχεδόν πλήρης», κατά τη διαβεβαίωση του πάπα Παύλου Στ΄, ο οποίος το 1972 δήλωσε : «Μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας ευρισκόμεθα σχεδόν εις τελείαν κοινωνίαν» ! Με άλλα λόγια, κατά τον Πάπα Παύλο Στ΄ η ΄Ενωση έγινε, αλλά δεν είναι ακόμα «τελεία»! Η άποψη αυτή υποστηρίζεται συνεχώς μέχρι σήμερα από τους Λατίνους και τους Λατινόφρονες του Φαναρίου. Και είναι από μιά σκοπιά σωστή. Η αλήθεια είναι ότι όντως η Ένωση των Εκκλησιών έγινε! Αυτό που απομένει είναι μόνο η αποκάλυψή της στους πιστούς, ως και η αποδοχή της απʼ αυτούς.
--------------------------

Ανώνυμος είπε...
Τεράστιο το κείμενο μα αξίζει να διαβαστεί. Πάνω κάτω γνωστά μόνο στους ειδικούς ή μάλλον στους αναζητώντες την άκρη του νήματος της αλήθειας. Οι περισσότεροι είναι είτε αδιάφοροι είτε αγνοούν, είτε παραιτημένοι. Τα ..καλά του κόσμου τούτου, οι άδηλες υποσχέσεις του, οι δελεασμοί του, χωράφια άγονα του εκλεκτού σπόρου της αληθείας εκλαμβάνουμε τη σπορά ως ένα ακόμη επεισόδιο της αέναης ανακύκλωσης του υλικού κόσμου.

A CONFESSION OF FAITH Against Ecumenism

From a Convention of Orthodox Clergymen and Monks
Greece, April 2009

Those of us who by the Grace of God have been raised with the dogmas of piety and who follow in everything the One, Holy, Catholic and Apostolic Church, believe that:
The sole path to salvation of mankind[1] is the faith in the Holy Trinity, the work and the teaching of our Lord Jesus Christ, and their continuance within His Body, the Holy Church. Christ is the only true Light;[2] there are no other lights to illuminate us, nor any other names that can save us: "Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved."[3] All other beliefs, all religions that ignore and do not confess Christ "having come in the flesh,"[4] are human creations and works of the evil one,[5] which do not lead to the true knowledge of God and rebirth through divine Baptism, but instead, mislead men and lead them to perdition. As Christians who believe in the Holy Trinity, we do not have the same God as any of the religions, nor with the so-called monotheistic religions, Judaism and Mohammedanism, which do not believe in the Holy Trinity.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


Τη ΚΖ΄ (27η) Ιουνίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΣΑΜΨΩΝ του Ξενοδόχου.

Σαμψών, ο περιφανής ούτος και φιλόξενος ανήρ, ο εις πάσαν γην και θάλασσαν περιβόητος, ήτο από την πρεσβυτέραν Ρώμην, από ευγενείς γονείς και πλουσίους γεννηθείς και ανατραφείς με αυτάρκειαν πραγμάτων και με ενδύματα πλούσια. Επειδή δε οι γονείς του ήσαν από γένος βασιλικόν και είχον πολλά εισοδήματα, εξώδευον ελεύθερα δια να τον μάθουν γράμματα· όθεν έγινε τέλειος εις ολίγον καιρόν, όχι μόνον εις τα ποιητικά, αλλά και εις τα φιλοσοφικά, εσπούδασε δε και την ιατρικήν τέχνην και άλλα όσα του εφάνησαν αρμόδια.

Προκαλεί απορία εν τοιαύτη περιπτώσει με ποιά κριτήρια το Πατριαρχείο "επιλέγει" τελικώς να αγιοκατατάσσει κάποια πρόσωπα... -- Σχόλιο από Ανώνυμο

Δεν υπάρχει καμμία αντίρρηση ότι ο μακαριστός Μητροπολίτης Εδέσσης κυρός Καλλίνικος ήταν άνθρωπος αρετής, εξαίρετος Κληρικός και συνετός Ποιμενάρχης. Τέτοιοι στην μακραίωνη ιστορία της Εκκλησίας υπήρξαν πάρα πολλοί Ιεράρχες. Ομως η αγιοκατάταξή του εγείρει τον εξής προβληματισμό: Μήπως δεν γίνεται η πρέπουσα διάκριση μεταξύ των εναρέτων προσώπων και των προσώπων εκείνων που ο Θεός θέλει να τιμώνται ως Άγιοι απο την Εκκλησία Του; Διότι άλλο ενάρετος και άλλο άγιος ο οποίος προβάλλεται από την Εκκλησία ως θεωθέν μέλος της και μαρτυρηθέν υπό του Θεού δια να τιμάται ως Άγιος. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο όμως πρέπει να προσεχθεί, εν συνδυασμώ με το μάλλον ανησυχιτικό φαινόμενο των ασυνήθιστα πολλών αγιοκατατάξεων τις οποίες ενεργεί τελευταίως το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
----------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

«Με ποιά κριτήρια το Πατριαρχείο "επιλέγει" τελικώς να αγιοκατατάσσει κάποια πρόσωπα».

Ἀπό τό 1924 καί ἐντεῦθεν, ὑπάρχει σχίσμα καί αἵρεσις εἰς τήν ἄλλοτε Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἄνθρωποι, καί δή «ποιμενάρχαι», πού ἁπλῶς ἠγνόησαν καί ἐσιώπησαν αὐτά τά γεγονότα, ὡς νά μήν ὑφίστανται, μάλιστα δέ ἐκοινώνουν ἀναισχύντως μέ τούς πρωταιτίους αὐτῶν τῶν ἐγκλημάτων, δέν δύνανται νά εἶναι ἅγιοι ὅσον ἐνάρετοι καί ἄν ἦσαν κατά τά ἄλλα! Διότι «ὁ σιωπῶν δοκεῖ συναινεῖν» καί:

«Πᾶς ὁ λέγων, φησί, παρά τά διατεταγμένα, κἄν ἀξιόπιστος ᾖ, κἄν νηστεύῃ, κἄν παρθενεύῃ, κἄν σημεῖα ποιῇ, κἄν προφητεύῃ, λύκός σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾷ προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος» (Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, P.G. 160, σ. 101).

«Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, P.G. 99, σ. 1049).

Του αγίου Θεόδωρου του Στουδίτη:

Κάποιοι ηγούμενοι επί αγίου Θεόδωρου, έχοντες τα μοναστήρια τους και μνημονεύοντες των αιρετικών, ενόμιζον, ότι πράττουν έργον θεάρεστον και διακριτικόν, προς τους οποίους έγραψε ο Όσιος Πατήρ:

«και τώρα δέξαι μου, τιμιώτατε πάτερ, ομιλούντα πιο ελεύθερα. Δέν τυγχάνει εκτός ευθύνης, το να συλληφθής, δηλαδή άπό ανθρώπους τού βασιλέως και να παραμείνης παρά ταύτα ελεύθερος... Εάν η οσιότις σου ουδέν έπαθε εκ των ανωτέρω (των βασάνων δηλαδή που ύπεβάλοντο οι πιστοί), μετά τήν σύλληψιν, συγχώρα με, αλλά έπλανήθης αδελφέ. Και μή μου δικαιολογήσαι, πως διατηρείς ασφαλείς τας εκκλησίας και τάς άγιογραφίας των ναών, ώς καί τό μνημόσυνον του πατριάρχου. Τα παρόμοια και άλλοι πεπτωκότες φλυαρούσιν. Τα ανωτέρω δεν δύνανται να διατηρηθούν, εκτός, εάν εγένετο προδοσία της ορθοδόξου ομολογίας. Διότι σε παρακαλώ, ποια η ωφέλεια, όταν εμείς που λεγόμεθα και είμεθα ναός του Θεού, έχουμε καταστραφή (δια της μη ομολογίας), με το να περιποιούμεθα άψυχους ναούς;... Αλλοίμονον, άλλοι να αποθνήσκουν, άλλοι να εξωρίζονται, άλλοι να μαστιγώνονται, άλλοι να φυλακίζωνται, άλλους να φιλοξενούν τα όρη, αι ερημίαι, οι βράχοι και τα σπήλαια, και εμείς διαμένοντες στα σπίτια μας να νομίζωμεν, ότι θα παραμείνωμεν αβλαβείς. Ουδόλως...».Ταύτα είπα από αγάπη προς σε και ως υπενθύμισιν, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες είναι άξιοι τιμωρίας...».(P.G.99,1365 AC).

O πρ. Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : Η κα ΚΕΡΑΜΕΩΣ, Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ α-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΕΪΑΣ ΕΙΝΑΙ .....ΤΥΦΛΗ ΚΑΙ ΚΟΥΦΗ!

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝ!
______Ήλθεν η ώρα να λάβουν την οφειλόμενη απάντηση οι εχθροί της Εκκλησίας του Χριστού, οι πολέμιοι της Πίστεως! 
_______Αναδημοσιεύουμε παρακάτω ένα μήνυμα, το οποίον μας απεστάλη μόλις τώρα και είναι πολύ σύντομο! Ένα μήνυμα, το οποίον αποτελεί ένα πολύ ηχηρό χαστούκι στην Κυρά Υπουργό της α-Παιδείας και της αθεϊας, την κυρά Νίκη την Κεραμέως, ή οποία είχεν εκστομίσει τά βλάσφημα εκείνα λόγια: 
«Οἱ εἰδικοί ἔχουν τοποθετηθῆ γιά τούς τρόπους μεταδόσεως τοῦ ἰού καί αὐτοί περιλαμβάνουν καί  τό σάλιο». _________Είναι το ίδιο εκείνο Πρόσωπο, το οποίον τo βράδυ της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα μετέβη στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών για να εκκλησιασθεί και ΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΜΑΣΚΑ, ενώ την άλλη μέρα το πρωί, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, επισκέφθηκε ένα Δημοτικό Σχολείο,   ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΕΚΕΙ, στο σχολείο,
  • ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΜΑΣΚΑ ΦΟΡΟΥΣΕ!
  • ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΡΟΥ (ΕΝΑΜΙΣΥ ΜΕΤΡΟ 1,1/2)                                                                                                ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ!!!
Ελληνικέ Λαέ, Σας κοροϊδεύουν!
                                       Σας εξαπατούν! 
_______Σας παραθέτω, λοιπόν, το δημοσίευμα κάποιων άλλων ανθρώπων από το Blog:
και σας παρακαλώ να το διαβάσετε στοχαστικά. 
+ Ο πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, 26 Ιουνίου 2020 
http://mkka.blogspot.com/