ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ – Γράφει ο π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Στα τελευταία χρόνια προέκυψαν δύο διεκδικήσεις αυτοκεφαλίας από Εκκλησίες, που ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα την Ελληνική ή και την Ελληνόφωνη Ορθοδοξία. Πρόκειται για την Ελληνική Εκκλησία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που ανήκει στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την Εκκλησία της Ουκρανίας, που περιέχεται στην Εκκλησία της Ρωσίας, όπως δηλώνεται στα εν χρήσει «Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος» (2018). Όπως η πρώτη περίπτωση είναι εσωτερική υπόθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έτσι και η δεύτερη αφορά άμεσα την Εκκλησία της Ρωσίας. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα για τη δεύτερη, γράφονται πολλά και διατυπώνονται διάφορες απόψεις από πολλές πλευρές. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε μία ακόμη άποψη, πόσω μάλλον που τα αφορώντα και τον εκκλησιαστικό χώρο, και μάλιστα τον ορθόδοξο, εμπλέκονται στη διεθνή πολιτική και τους ανταγωνισμούς των Ισχυρών της εποχής μας, και στους σχεδιασμούς της «Νέας Τάξης» για παγκόσμια επιβολή και κυριαρχία. Πρόκειται δηλαδή για πολιτικό θέμα με ένδυμα θρησκευτικό.

Ψαλμωδίες Μεγάλης Τεσσαρακοστής -- Orthodox Hymns


Τη ΣΤ΄ (6η) Απριλίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΥΤΥΧΙΟΥ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Σάββατο, 6  Απριλίου 2019

                                                                                       
Ευτύχιος ο μέγας άνθρωπος του Θεού και λαμπρός Αρχιερεύς έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουστινιανού Α΄ του μεγάλου, βασιλεύσαντος κατά τα έτη φκζ΄- φξε΄  (527 – 565), κατήγετο δε εκ χωρίου της Φρυγίας καλουμένου Θεία Κώμη. Οι γονείς αυτού ήσαν λαμπροί και περίβλεπτοι κατά τε τον πρόσκαιρον πλούτον και τον της αρετής, μάλιστα δε τούτου επλούτουν περισσότερον, εκαλούντο δε Αλέξανδρος και Συνεσία, ήτο δε ο πατήρ αυτού τετιμημένος με το αξίωμα του Σχολαρίου. Αφού δε η πράγματι φερώνυμος Συνεσία συνέλαβε τον θαυμαστόν τούτον Ευτύχιον, είδεν όραμα, ότι εν ω εκάθητο επί της κλίνης περιέλαμψεν αίφνης αυτήν φως μέγα και ταραχθείσα δια το παράδοξον του οράματος διελογίζετο τι άραγε εσήμαινε το φανέν.

ΑΙΣΧΟΣ. Το Facebook ΜΠΛΟΚΑΡΕ την σελίδα του Ιερού Λόχου


ΑΙΣΧΟΣ. Το Facebook ΜΠΛΟΚΑΡΕ την σελίδα του Ιερού Λόχου 2 μέρες πριν το μεγάλο εθνικιστικό 1st Makedonian Pride. Δείτε ΕΔΩ πως θα μείνετε συντονισμένοι.


Ο ΣΑΛΒΙΝΙ ΤΑ '' ΨΑΛΕΙ'' ΣΤΟΥΣ ΜΑΦΙΟΖΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


ΠΩΣ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ Π ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


Μουσουλμάνοι "μετανάστες" καταλαμβάνουν πόλη στη Βρετανία


ΟΙ Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Ι. Μ. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ


Ἀνυπόκριτος ὑπεράσπισις τῆς Ὀρθοδοξίας -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ καί οἱ προκλητικές ἐκδηλώσεις ποτέ δέν ἔλειψαν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Πάντα ξεφυτρώνουν µητροπολίτες, ἀλλά καί ἁπλοί κληρικοί, πού κινοῦνται µέ βάση τό κοσµικό φρόνηµα πού ὑπάρχει µέσα τους καί τούς καταδυναστεύει. Αὐτό τούς ὑπαγορεύει νά ἐµφανίζονται µέ πολλά πρόσωπα στόν ἁπλό λαό τοῦ Θεοῦ. Γίνοµαι πιό συγκεκριµένος µέ ἕνα παράδειγµα. Ἐµφανίζεται ἕνας µητροπολίτης ὡς θερµός ὑποστηρικτής τῆς Ὀρθοδοξίας, κάνει σχετικά κηρύγµατα καί ἐξαπολύει ἐγκυκλίους µέ σκοπό νά διαφωτίσει τό ποίµνιό του. Ἡ πράξη αὐτή προφανῶς εἶναι ὀρθή. Ἐάν δέν προµαχήσει ἕνας µητροπολίτης γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη, ποιός ἄλλος µπορεῖ νά τόν ἀντικαταστήσει; Καί µακάρι ὅλοι οἱ µητροπολίτες νά ἔκαναν τό ἴδιο. Μέχρις ἐδῶ καλά. Ὅµως τά πράγµατα ἀνατρέπονται, ὅταν βλέπεις ὅτι ὁ ὑπέρµαχος τῆς Ὀρθοδοξίας διατηρεῖ στενές σχέσεις µέ µητροπολίτες πού εἶναι οἰκουµενιστές, πού συµπροσεύχονται µέ τούς ἑτερόδοξους, πού δέν θεωροῦν τούς παπικούς καί προτεστάντες αἱρετικούς, πού ἔχουν φιλοδοξίες νά γίνουν καί ἀρχιεπίσκοποι, παρά τήν πραγµατική τους ἀναξιότητα.

Λύκοι βαρείς -- Γράφει ο Ἀρσένιος μοναχὸς, Σκήτη Κουτλουμουσίου -Ἅγιον Ὄρος

Ξεκίνησαν οι περιοδείες των ρασοφόρων της σχισματικής εκκλησίας της Ουκρανίας στο Άγιον Όρος,πάντα με τις ευλογίες του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, όπως ήτανε αναμενόμενο. Όπως οι λύκοι περιοδεύουν κατά αγέλες,έτσι και αυτοί, ως «λύκοι βαρεῖς»[1] περιοδεύουν, κατά τον Απόστολο Παύλο. Οι μεν πρώτοι, για να εντοπίσουν τα θηράματά τους, που είναι κυρίως πρόβατα,ώστε να τα κατασπαράξουν και να χορτάσουν με σάρκα και αίμα, οι δε δεύτεροι, να κατασπαράξουν συνειδήσεις,κυρίως Αγιορειτών Πατέρων, για να ισχυροποιήσουν τη μολυσματική τους πλάνη.