Ανθελληνικό παραλήρημα και μεταναστολαγνεία -- Γράφει ο κ. Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Εκτάκτως ειρημένες σκέψεις δια το εν  Ειρήνη πόλεμο που βιώνουμε

«Σήμερα, η Στρατηγική περιλαμβάνει την εξωτερική και εσωτερική πολιτική, την εθνική οικονομία, την κοινωνική σύνθεση του λαού, την ψυχολογία των λαών….Το καθαρώς στρατιωτικό θέμα δεν αποτελεί παρά ένα στοιχείο μεταξύ πολλών. Ο σύγχρονος στρατηγός δεν είναι κατ’ ανάγκη στρατιωτικός» 
ΜΠΛΟΥΜΕΝΤΡΙΤ

Είναι πρόδηλο και πασίδηλο ότι σήμερον ζούμε προεχόντως και κυρίως, μία μορφή πολιτικού πολέμου, όπου η Ελλάς απόλλυται, ήτοι  βιώνομεν πόλεμο με ειρηνικά μέσα, κατά τέτοιο, ύπουλο και υποδόριο τρόπο, όπου η ευρεία μάζα, η οποία ούσα επιρρεπής στην στοχευμένη προπαγάνδα των Μπολσεβίκων, ουδόλως δύναται να το συνειδητοποιήσει με ενάργεια το τι εν τοις πράγμασι τεκταίνεται, ίνα αφυπνισθεί αυθωρεί και παραχρήμα.
Τα εργαλεία κυρίως του πολιτικού πολέμου, είναι η ακαταμάχητη και ακατανίκητη δυναμική της δομημένης προπαγάνδας, η οποία δεν αποτελεί άλλο, παρά ένα ικανό και πρόσφορο εργαλείο, μία άρτια τεχνική και μέθοδο αγωγής των μαζών.
--------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Πολύ καλό άρθρο!
Μπράβο!
-------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Θα συμφωνήσω με τον ανωτέρω σχολιαστή, είναι μια όαση ανάμεσα στα βαλτόνερα που μας τροφοδοτούν.
Χρειαζόμαστε πολύ αυτή την ενθάρρυνση, τού ότι υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι τών γραμμάτων που αφουγκράζονται, τον μηδενικό σφυγμό της κοινωνίας και εκφράζονται με τον λίαν κατάλληλο επιθετικό προσδιορισμό.
Εύχομαι τούτο το κείμενο που πηγάζει από καρδιά που νοιάζεται για τον τόπο μας, να φέρει σε συναίσθηση το ποίμνιο που παρασύρεται αμαχητί από τις θύελλες προς ισοπέδωση τής νέας τάξης.
Θα πρέπει να αποτινάξουμε από πάνω μας την πλέμπα της αδιαφορίας μας για την καύση της Ελλάδας.
Όσο παραμένουμε πτώματα ψόφια, το μόνο που προσφέρουμε στον τόπο μας είναι να γινόμαστε τροφή για τα σκουλήκια.
Ας τα ακούν αυτά οι αντίχριστοι αιρετικοί που λυμαίνονται τον τόπο και ισωπεδώνουν τα χρηστά ιδεώδη τής Πίστεως και της Πατρίδας.
Οσοι αντίχριστοι νομίζουν πως θα βαδίζουν στο αδέκαστο, πλανώνται πλάνη οικτρά, δεν θα έχουν άλλη κατάληξη από τους εφιάλτες, τους το υπόσχομαι..
--------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Η επίσημη εκκλησία ανέλαβε την στέγαση των λαθρο δλδ τους χορηγεί τις περιουσίες των Ελλήνων, ενω οι του ΠΗ εχουν καταπιεί την γλώσσα τους, και οχι μονος αυτό αλλα οι γοχ καλλινίκου με το θνπ απαγορεύεται να διαμαρτυρυθούν στους νόμους του κράτους
π. Γρηγόριος Ζ.
------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἔξοχον! Πολλά συγχαρητήρια στόν κ. Κατσιβαρδᾶ. Ἐάν ὁλόκληρος ὁ νομικός κόσμος τῆς χώρας ἐκινεῖτο εἰς αὐτό τό πνεῦμα, τότε ἀσφαλῶς οἱ ΠΡΟΔΟΤΑΙ πολιτικοί δέν θά προέβαινον εἰς τόσας ΒΡΩΜΕΡΑΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. Ἐάν τώρα ὑπεβάλλοντο χιλιάδες μηνύσεις γιά Ἐσχάτην Προδοσίαν κατά τῶν ὑπευθύνων γιά τήν φύλαξιν τῶν συνόρων, ἤτοι κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ.ἄ., τότε ἴσως ἡ παράδοσις τῆς Ἑλλάδος στούς λαθροεποίκους ν' ἀναχαιτίζετο. Τά ἔξοδα, ἄν ἐπιμερισθοῦν σ' ἕνα μεγάλον ἀριθμόν ἀτόμων, δέν θά εἶναι θέμα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἐποικισμός τῆς χώρας πραγματοποιεῖται συμφώνως μέ τό περιβόητον «δόγμα Ὀζάλ», ἤτοι ὅτι «τήν Ἑλλάδα δέν θά χρειασθῇ πλέον πόλεμος γιά νά τήν καταλάβουμε, ἁπλῶς θά στείλουμε μερικά ἑκατομμύρια μουσουλμάνων»!

Καθολική εκκλησία Οικουμενισμός


ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΣΤΙΦΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ -- Orthodox Hymns


Kέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε
Εσέ προεικόνισαν αι ρήσεις των Προφητών και τα αινίγματα, και του παλαιού Νόμου τα σύμβολα, δηλαδή τα εν τη Σκηνή ευρισκόμενα Άγια, τουτέστιν η Κιβωτός της Διαθήκης η κεκαλυμμένη πάντοθεν με χρυσίον: ήτοι με την αστράπτουσαν αίγλην της παρθενίας· καθώς γαρ το χρυσίον τιμιώτερόν εστι πάντων των άλλων μετάλλων· ούτω και η παρθενία είναι τιμιωτέρα κοντά εις Εσέ πάντων των άλλων χαρισμάτων· Εσέ προετύπωνεν η Στάμνος του Μάννα, η Ράβδος του Ααρών, αι Πλάκες της Διαθήκης, το Ιλαστήριον, το χρυσούν Θυμιατήριον, και τα λοιπά. Εσέ προετύπωναν των Προφητών αι ρήσεις και τα αινίγματα: ήτοι ο Τόμος ο καινός του Ησαϊου, εν ω εγράφη ο Λόγος του Θεού με το δάκτυλον του Θεού: ήτοι με το Πνεύμα το Άγιον· η Πύλη του Ιεζεκιήλ, ήτις και εν τη εισόδω και εν τη εξόδω του Κυρίου κεκλεισμένη διέμεινε· το αλατόμητον Όρος του Δανιήλ, από το οποίον εκόπη λίθος άνευ χειρός: ήτοι εγεννήθη ο ακρογωνιαίος λίθος Χριστός άνευ συνουσίας ανδρός· η Άμπελος η ευκληματούσα του Ωσηέ, και ο καρπός αυτής ευθηνών· το Τείχος το αδαμάντινον του Αμώς, εν ω ίστατο ως ανήρ ο του Θεού Υιός· το επ΄ εσχάτων εμφανέν Όρος του Κυρίου, και μετεωρισθέν υπεράνω των βουνών του Μιχαίου· το κατάσκιον Όρος του Αββακούμ· η όλη χρυσή Λυχνία του Ζαχαρίου, επάνω εις την οποίαν ήτον το λαμπάδιον και οι επτά λύχνοι, και αι επτά επαρυστρίδες τοις λύχνοις, και δια να ειπώ καθολικώς, κέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε, και προ Σου ο εκ Σου σαρκωθείς Θεός Λόγος.
-----------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Αν δεν υπήρχε η Παναγία και μητέρα του Θεού μας και Κυρίου Ιησού Χριστού αυτός ο επί πολλούς αιώνες αμαρτωλός κόσμος θα είχε καεί στο πυρ. Με τις παρακλήσεις Tης, με τις ικεσίες Tης, με τη πολύ αγάπη Tης προς τους ανθρώπους και δη προς τους πιστούς χριστιανούς που Tην επικαλούνται ο Θεός μας υπομένει, και μακροθυμεί. Ακούει τη μητέρα Tου, όχι επειδή εμείς το αξίζουμε, αλλά επειδή Aυτή η γυναίκα που στέκεται δίπλα Tου έγινε αφορμή ως έλλογος ναός να σταθεί αφορμή ώστε οι ελάχιστοι που αναζητούν τη ζωή να βρουν καταφύγιο και τη σωτηρία.

Τη ΙΑ΄ (11η) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος ΜΗΝΑ, του εν τω Κοτυαείω.

Μηνάς ο θαυμαστός ούτος Άγιος Μάρτυς ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού εν έτει 296, ων κατά την αρετήν περιβόητος και λάμπων ώσπερ ήλιος. Πατρίδα μεν είχε την Αίγυπτον, προγόνους δε και πατέρα είχεν ασεβείς κατά την θρησκείαν ειδωλολάτρας· και όμως από τοιούτους γονείς γεννηθείς ο Άγιος εχρημάτισε δούλος του Χριστού εκλεκτός. Αφού ανετράφη ο Άγιος και ήλθεν εις την ηλικίαν των ανδρών, απεγράφη εις την τάξιν των στρατιωτών, ευρισκόμενος εις τα βασιλικά στρατεύματα εις τα Νούμερα (στρατιωτικά τάγματα) τα ονομαζόμενα Ρουταλικά, υπό τον ηγεμόνα Αργυρίσκον, εν τω Κοτυαείω της Φρυγίας Σαλουταρίας, το οποίον τώρα τουρκιστί ονομάζεται Κιουτάϊ.

Είναι αυτή η εικόνα πραγματικά ορθόδοξη με το να απεικονίζει τον Θεό Πατέρα?

Ανώνυμος είπε...
Δείτε αυτή την εικόνα:
Η Θεοτόκος του Port Arthur από την Ρωσία (1904). Σήμερα είναι στο Βλαδιβοστόκ.
Αλήθεια είναι αυτή η εικόνα πραγματικά ορθόδοξη με το να απεικονίζει τον Θεό Πατέρα?

------------------------------
Blogger Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 10 Νοεμβρίου 2019 - 1:57 μ.μ.

Ἡ εἰκών αὐτή εἶναι αἱρετική, ἐμπίπτουσα εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ, ἡ ὁποία ἀνεφάνη κατά τὸ ἔτος 338 μ.Χ. καὶ κατεδικάσθη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας (βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, «Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Κατήχησις», σελ. 57).

Εἰς τά Πρακτικὰ τῆς Ἁγίας 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Τόμος Γ’, σελ. 210-211, παρατίθεται ἡ 1η ἐπιστολή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης, πρός τόν Βασιλέα Λέοντα τόν Ἴσαυρον, ἡ ὁποία λέγει:

«Διὰ τί τὸν πατέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐχ ἱστοροῦμεν καὶ ζωγραφοῦμεν; Ἐπειδὴ οὐκ οἴδαμεν, τίς ἐστιν, καὶ Θεοῦ φύσιν ἀδύνατον ἱστορῆσαι καὶ ζωγραφῆσαι. Καὶ εἰ ἐθεασάμεθα καὶ ἐγνωρίσαμεν, καθὼς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, κᾀκεῖνον ἂν εἴχομεν ἱστορῆσαι καὶ ζωγραφῆσαι».

Σχόλιον: Ἐδῶ, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἀπαντᾶ μέ σαφήνειαν εἰς τό ἑξῆς ἐρώτημα: διά ποῖον λόγον δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀπεικόνισις τοῦ Θεοῦ Πατρός; Ἐπειδή δέν γνωρίζομεν ποῖος εἶναι καί ἄρα εἶναι ἀδύνατον νά ζωγραφίσωμεν τήν εἰκόνα Του• ἐάν εἴχομεν ἴδῃ τήν θείαν φύσιν Του, ὅπως εἴδομεν τήν ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ Υἱοῦ, τότε θά ἦτο δυνατόν νά κατασκευάσωμεν τήν εἰκόνα Του.

Εἰς τήν Πρᾶξιν Ε’ (Τόμος Γ’, σελ. 314-315) διαβάζουμε:

«Τοῦ δὲ Θεοῦ εἰκόνας ποιοῦμεν, λέγω δὴ τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθὼς ὤφθη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη, τοῦτον γράφοντες, καὶ οὐχ ὡς νοεῖται φύσει Θεός. Ποία γὰρ ὁμοίωσις, ἢ ποῖον σχῆμα τοῦ ἀσωμάτου καὶ ἀσχηματίστου λόγου τοῦ πατρός;»

Ἡ Ζ' Οἰκ. ἐστηρίχθη κυρίως εἰς τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι καταπέλτης: «Τοῦ ἀοράτου, καί ἀσωμάτου, καί ἀπεριγράπτου, καί ἀσχηματίστου Θεοῦ, τίς δύναται ποιήσασθαι μίμημα; Παραφροσύνης τοίνυν ἄκρας καί ἀσεβείας τό σχηματίζειν τό Θεῖον» (Patrologia Graeca, J.P. Migne, 94, 1169 C).

Ἐπίσης, λέγει: «Εἰ μέν γάρ τοῦ ἀοράτου Θεοῦ εἰκόνα ἐποιοῦμεν, ὄντως ἡμάρτομεν. Ἀδύνατον γάρ τό ἀσώματον, καί ἀόρατον, καί ἀπερίγραπτον, καί ἀσχημάτιστον εἰκονισθῆναι … Θεοῦ γάρ σαρκωθέντος, καί ὀφθέντος ἐπί γῆς σαρκί … τούτου τήν εἰκόνα ποιοῦντες, οὐ σφαλλόμεθα» (P.G., 94, 1288 Α, Β).

Εἰς δέ τόν δογματικόν ὅρον τῆς Ζ' Οἰκ. ἀναφέρονται οἱ εἰκόνες πού πρέπει νά προσκυνοῦν οἱ Χριστιανοί. Εἰς τόν «κατάλογον» αὐτόν τῶν ἱερῶν εἰκόνων ΔΕΝ περιλαμβάνεται ἡ εἰκών τοῦ Πατρός: «... τῆς τε τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰκόνος, καὶ τῆς ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν τῆς ἁγίας Θεοτόκου, τιμίων τε ἀγγέλων, καὶ πάντων ἁγίων καὶ ὁσίων ἀνδρῶν» (Πρᾶξις Ζ’, Τόμος Γ’, σελ. 374). Ἀσφαλῶς, οἱ Πατέρες ΔΕΝ ξέχασαν τόν Πατέρα!

Καιρός να ανανήψουν Γέροντες και Γερόντισσες, και, ή να ομολογήσουν, ή να παραιτηθούν

Τώρα που οι οικουμενιστές  καταστρέφουν κάθε τι το Ορθόδοξο, οι Μοναχοί και Μοναχές, οι Κανονικοί λεγόμενοι, αφού ο βίος των πρέπει να ρυθμίζεται υπό των ιερών Κανόνων, ποίαν απολογίαν θα δώσουν στον Θεόν διά την αδικαιολόγητον σιγήν των; Πώς θα αντικρύσουν τους συναδέλφους των ομολογητάς την ημέραν της Κρίσεως, όταν εκείνοι διά πολύ μικρότερα εξωρίσθησαν και ποικίλως εβασανίσθησαν, αυτοί δε ακολουθούν τους συμμαχήσαντας με την αίρεσιν επισκόπους των;

Βεβαίως δικαιολογούνται, ότι διατηρούν τα ιερά καθιδρύματα και ποικίλως ανακαινίζουν, αλλ' η καύχησις αυτή είναι ματαία και ανυπόστατος, αφού γίνονται αιτία να διατηρήται και μεγαλύνεται η αίρεσις. Παρομοίως εκαυχώντο διάφοροι ηγούμενοι έπί εικονομαχίας, κοινωνούντες με τους αιρετικούς εικονομάχους, προφάσει διατηρήσεως των Μονών και διασώσεως των Μοναχών, προς τους οποίους γράφει τα εξής φοβερά ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης:

«Ώ της πωρώσεως!, ώ της θεομαχίας! Χριστός ήρνητο... επίσκοποι περιορίζοντο... μοναχοί και μονάζουσαι, λαϊκοί, λαΐζουσαι· οι μεν τυπτόμενοι, οι δε φρουρούμενοι· άλλοι λιμοκτονούμενοι, έτεροι ξεόμενοι· ... έτεροι θανατούμενοι... και συ, ώ τρισάθλιε, αιχμαλωτισθείς στην ψυχοφθόρον κοινωνίαν της αιρέσεως και διαμένων εις το ολετήριον, ως πρέπει να λεχθή και όχι Μοναστήριον, κομπάζεις ότι είσαι καλά! ... Ποίον ναόν διετήρησας, αφού εμίανας τον ναόν του Θεού που είσαι συ ο ίδιος; Ποίους δε αδελφούς διέσωσας, αφού κατεστράφησαν διά της ολεθρίας σου κοινωνίας μετά της αιρέσεως;» (Ρ.
G. 99, 1337C).

----------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Προκαλῶ τά πρακτόρια πού «σχολιάζουν» εἰς τό παρόν ἱστολόγιον νά ποῦν πῶς συμβιβάζεται ἡ στάσις των ἔναντι τῶν Οἰκουμενιστῶν (μέ τό νά κοινωνοῦν μαζί τους) μέ τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ἡ ὁποία συνοψίζεται εἰς τήν τελευταίαν παράγραφον τῆς παρούσης ἀναρτήσεως. Ἐννοεῖται ὅτι ἀερολογίες τοῦ τύπου «Ὁ Ἅγιος δέν μιλοῦσε γιά ἀσήμαντα ἡμερολόγια», «οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντι-οικουμενισταί εἶναι ἐναντίον τῶν αἱρέσεων καί τῶν σχισμάτων» κ.λπ. ΔΕΝ εἶναι ἀπαντήσεις, ἀλλά πονηρές ὑπεκφυγές, πού χειροτερεύουν τήν ἐνοχήν σας.

Το ευλογημένο φραγγέλιο

Αν κοιτάξουμε βαθύτερα τα γεγονότα, θα δούμε ότι η αντίδραση των χριστιανών εναντίων του Οικουμενισμού, είναι ό,τι ωραιότερο, ζωντανό, ορθόδοξο, παραδοσιακό, αν θέλετε ό,τι έχει μείνει όρθιο μέσα εις την Εκκλησία. Είναι η γλυκειά ελπίδα δια το ξεκαθάρισμα των γνησίων από των νόθων, των λειτουργών από των επαγγελματιών, των χριστοφόρων από των χριστεμπόρων, των φιλοθέων από των φιλοδόξων, των ποιμένων από των λυκοποιμένων. Είναι η φωνή του Θεού, δια την οποία δεν ιδρώνει το αυτί των Οικουμενιστών. Είναι το ευλογημένο φραγγέλιο με το οποίο η Εκκλησία απεμάκρυνε πάντοτε ό,τι νόθο υπήρχε μέσα Της.

Ἐχθὲς μὲ τὸν Ψευδοκιέβου. Σήμερον μὲ τὸν Ψευδομουφτή. Αὔριον μὲ τὸν Ψευδομακεδόνα;

Αἴσθησιν προεκάλεσε τὸ πρωτοσέλιδον τῆς ἐφημερίδος «ΕΣΤΙΑ» τῆς 1ης Νοεμβρίου 2019 μὲ τίτλον «Μητροπολίτης «προσκυνᾶ» τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο». Ἡ ἀναφορὰ ἦτο διὰ τὴν παρουσίαν τοῦ Σεβ. Δράμας Παύλου εἰς ἑορτασμὸν διὰ τὴν τουρκικὴν δημοκρατίαν(!), ὅπου παρίστατο καὶ ὁ ψευδομουφτὴς κ. Σερίφ. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει προκαλέσει καὶ πάλιν μὲ τὴν συμπεριφοράν του, ὅταν προσηυχήθη μὲ τὸν Σεβ. Νεαπόλεως καὶ τὸν Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου κατὰ μουσουλμανικὸν τρόπον μαζὶ μὲ ἰμάμην εἰς τὸν τάφον Τούρκου. Τόσον πειθήνιος εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον; Τί θὰ πράξη, ὅταν ἀναγνωρίση «Μακεδονικήν Ἐκ­­κλησίαν»; Παραθέτομεν τὸ δημοσίευμα: