«Δεν υποκύπτω» λέει με σθένος ο ηρωικός ιερέας της Χειμάρρας!


Ο π. Ευθύμιος Μπιτζίλης δηλώνει στην «Ορθόδοξη Αλήθεια» ότι δεν τον πτοούν οι προκλήσεις των Αλβανών
Σ υνεχίζεται σθεναρά η αντίσταση της ελληνικής κοινότητας στο χωριό Δρυμάδες της Χειμάρρας ενάντια στην καταπάτηση ιδιοκτησίας της μονής από το αλβανικό στοιχείο. Με επικεφαλής τον ηρωικό ιερέα των Δρυμάδων π. Ευθύμιο Μπιτζίλη, που είναι ιερέας στην ενορία αυτή από το 2003, συγκεντρώθηκαν πριν από λίγες μέρες οι κάτοικοι του χωριού, αλλά και κάτοικοι από τα γύρω ελληνικά χωριά, στον χώρο της Ιεράς Μονής των Αγίων Θεοδώρων στις Δρυμάδες.

Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

6. Γράφει ο Misha: «δηλ. για εσάς ο άγιος Λουκάς ο χειρουργός και ο άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς δεν είναι άγιοι επειδή ειχαν κοινωνία με την Απανταχού της γης Ορθόδοξη Εκκλησία;;;;; ΕΛΕΟΟΟΟΣ»!!!! 

Δεν γνωρίζω την περίπτωση του λεγομένου αγίου Λουκά, γιατί δεν έχω διαβάσει κανένα σχετικό βιβλίο. ΄Έχω ακούσει μόνο για την ομολογιακή ζωή του τον καιρό του κομμουνισμού. Εύχομαι ο Θεός να τον κατατάξει στη Βασιλεία Του, όπως και όλους τους ανθρώπους, με τελευταίο εμένα. Το ίδιο και με τον Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς.
 
Εγώ εκείνο το οποίο πιστεύω είναι, ότι για να σωθεί κάποιος πρέπει να είναι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού και να μή «κοινωνεί» με τους αιρετικούς. Τώρα, αν ο Θεός, για τούς λόγους που εκείνος γνωρίζει, θέλει να σώσει κάποιον, που δεν πληροί τους όρους αυτούς, αυτό είναι δικό Του θέμα, και δεν θα δώσει λόγο σε μας.
 
Αλλά, ας μη επεκταθώ περισσότερο σε άλλα σημεία της παρεμβάσεως σου αδελφέ
Misha, τουλάχιστον επί του παρόντος, γιατί κούρασα πολύ τους αδελφούς, που διαβάζουν αυτά που γράφω. Tους ζητώ να με συγχωρέσουν. 

Αγαπητέ μου αδελφέ Μ
isha δεν με εκπλήττουν οι απόψεις σου, με τις οποίες, όπως καταλαβαίνεις, κάθετα διαφωνώ. Δεν εκπλήττομαι όμως, γιατί «εκεί που είσαι ήμουνα»! Αυτά που πιστεύεις, τα πίστευα και εγώ κάποτε, τον καιρό της αγνοίας μου. Αυτά που λες, τα έλεγα! Και χωρίς να προφητεύω, γιατί δεν έχω κανένα διορατικό χάρισμα, «εδώ που είμαι, πιστεύω ότι μιά μέρα θάρθεις»! 

Το λέω αυτό, γιατί απ’ τα κείμενά σου σχημάτισα τη γνώμη, ότι είσαι έντιμος και έξυπνος άνθρωπος! Και ενός τέτοιου ανθρώπου, θα ευλογήσει ο Θεός, να «διανοιγούν οι οφθαλμοί»! Και θα ιδεί την αλήθεια, η οποία είναι μόνο η ακαινοτόμητη και απαραχάρακτη Ορθοδοξία, που διασώζει το μικρό «λείμμα κατ’ εκλογήν χάριτος» (Ρωμ. 11.5), και είναι όσοι μετά το 1924, παρέμειναν πιστοί στην Παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς ν' αλλάξουν τίποτε, σήμερα δε δεν έχουν "κοινωνία" ούτε με Λατίνους, ούτε με Λατινόφρονες!

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


Ὁ Πατριάρχης Μόσχας ὡµίλησε διὰ 40.000.000 ἀµβλώσεις

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας ἐτοποθετήθη μὲ σαφήνειαν ἐπὶ τοῦ θέματος δηλώνων εὐθαρσῶς ὅτι ἡ ἄμβλωσις εἶναι βρεφοκτονία καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐπιδίδεται εἰς ἀγῶνα διὰ τὴν καταστολήν των. Συμφώνως πρὸς τὸ mospat.gr τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2016: «Ἔκκληση ἀπεύθυνε πρὸς πᾶσα κατεύθυνση ὁ Προκαθήµενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, σχετικὰ µὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη ἐξάπλωση τῶν φαρµάκων µὲ στόχο τὴν ἄµβλωση. Ὁ Πατριάρχης µιλώντας στὸ Συµβούλιο τῆς Ὁµοσπονδίας, σηµείωσε ὅτι ὁ ἀριθµὸς τῶν ἐκτρώσεων τὸ 2015 ἔχει αὐξηθεῖ, τονίζοντας παράλληλα τὴν ἀνάγκη νὰ γίνει σχετικὴ ἐνηµέρωση στὸ σύστηµα ὑγείας.«Τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει αὔξηση τῶν ἀµβλώσεων

Άγιον Όρος • Σιμωνόπετρα • Ψαλμοί - Mount Athos • Chants


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου, Λουκά οσίου, του εν Στειρίω της Ελλάδος.

Ὁ Ὅσιος Παρθένιος καταγόταν ἀπὸ κάποια κωμόπολη τῆς Βιθυνίας καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (324 – 337 μ.Χ.). Ἦταν υἱὸς τοῦ διακόνου τῆς Ἐκκλησίας Μελιτοπόλεως Χριστοφόρου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο διδάχθηκε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη. Ὁ Ἅγιος ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία προέκοπτε στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐσέβεια.

Ἀγγέλων ἀγλάϊσμα, ἀνθρώπων διάσωσμα, κλεὶς εἰς τὸν οὐρανὸν ἡμᾶς ἡ εἰσάγουσα,


Τὸ ἄσπιλον ἔνδυμα τοῦ ἀναβαλλομένου φῶς ὡς ἱμάτιον, ἡ γέφυρα κόσμου παντὸς πρὸς τὸν ὑπερκόσμιον οὐρανὸν ἡμᾶς ἀνάγουσα,
ὑπερτέρα τῶν Χερουβείμ, ἀσυγκρίτως ὑπερενδοξοτέρα τῶν Σεραφείμ, καὶ τιμιωτέρα πάσης τῆς κτίσεως· Ἀγγέλων ἀγλάϊσμα, ἀνθρώπων διάσωσμα, κλεὶς εἰς τὸν οὐρανὸν ἡμᾶς ἡ εἰσάγουσα, μήτηρ καὶ δούλη τοῦ ἀδύτου ἡλίου, αὐγὴ τῆς ἀληθινῆς καὶ μυστικῆς ἡμέρας, τῆς ἀνεξιχνιάστου τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἡ ἄβυσσος, ἡ τιμιωτέρα τῆς Ἐδέμ, ἡ τῆς ἐπαγγελίας γῆ ἁγία, τῆς χάριτος ἅρμα τὸ θεῖον καὶ πολυώνυμον, τῆς ἀληθινῆς πίστεως στερρότατον ἔρεισμα, χωρίον τοῦ ἀχωρήτου τὸ εὐρυχωρότατον, ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς ἡ βλαστήσασα, ἐλαία κατάκαρπος τὰς ψυχὰς τῶν πιστῶν ἱλαρύνουσα, σκέπη τοῦ κόσμου παγκόσμιος, θύρα τοῦ ὑπὲρ νοῦν σεπτοῦ μυστηρίου, ἀκτὶς τοῦ νοητοῦ ἡλίου Χριστοῦ, τριαδικῶν χαρίτων πλήρωμα, ὡς τὰ δευτερεῖα τῆς Θεότητος φέρουσα, ἀστραπὴ τὰς ψυχὰς τῶν πιστῶν καταλάμπουσα, τῶν ἁμαρτωλῶν ἡ καταλλαγή, τῶν ἑστώτων ἡ ἀσφάλεια, τῶν πιπτόντων ἡ ἀνάκλησις, τῶν ῥᾳθυμούντων ἡ διέγερσις, τῶν εὐεκτούντων ἡ ἰσχύς, τῶν Ἐκκλησιῶν ἡ ὁμόνοια, τῶν στρατοπέδων ἡ εὐτυχία, τῶν καλῶν ἁπάντων ἡ χορηγία, ἡ εὐνομία τῶν πόλεων, ἡ τῆς οἰκουμένης εἰρήνη, ἡ καρτερία τῶν ἀσκητῶν, ἡ ἀνδρεία τῶν ἀθλητῶν·

ΠΛΑΝΗ Ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΓΙΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!

Ἡ προϊστορία αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου
Ἕνας παλαιός μαθητής μου στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Ἀθηνῶν, καί σήμερα πρωτοπρεσβύτερος σέ ὅμορη Μητρόπολη τῶν Ἀθηνῶν, μέ πολύ συνειδητοποιημένη ποιμαντική διακονία, μέ εἶχε ρωτήσει πρίν ἀπό δύο χρόνια ἄν εἶναι δυνατόν νά καθαγιάζονται δύο ἤ περισσότερα Ἅγια Ποτήρια σέ μιά Θ. Λειτουργία, γιατί ὁ ἴδιος εἶχε ἰδεῖ μέ τά μάτια του σέ ἐνορίες τῆς Καστοριᾶς καί τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς νά εἰσοδεύονται κατά τήν Μεγάλη Εἴσοδο δύο Ἅγια Ποτήρια! Τοῦ εἶχα ἀναπτύξει τότε προφορικά τήν ἐπιχειρηματολογία μου, ἀποδεικνύοντας  ὅτι αὐτό εἶναι ἀπαράδεκτο, καί λογικά καί θεολογικά καί ἐκεῖνος μέ παρεκάλεσε νά δημοσιεύσω αὐτά διότι –ὅπως μοῦ εἶπε– ἔχει προκληθεῖ μεγάλη σύγχυση ἐπί τοῦ προκειμένου.

ΜΙΑ ΝΕΑΡΗ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ


Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Μήνυμα τοῦ Ηγουμένου τῆς Ι.Μ. Εσφιγμένου π. Μεθοδί...":

Κάνω μία παρέμβαση αδελφέ μου ορμώμενος από το σχόλιό σου άσχετη από το θέμα των Γοχ το οποίο προφανώς και είναι απογοητευτικό με βάση τα όσα όλο αυτό τον καιρό μας καταθέτεις και διαβάζω για να επισημάνω να μην είστε τόσο απόλυτοι στο θέμα τσιπ και κάρτας....χρειάζεται εγρήγορση και φυσικά προσπάθεια αποφυγής όλων όσων φαντάζουν ως ύποπτα αλλά ας μην είναι αυτό το μόνο μας κριτήριο όπως κάποτε το δίπολο μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί. Σκεφτείτε ότι το Παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ελέγχεται ήδη από μεγαλοτραπεζίτες και δεν επηρεάζεται άμεσα από ηγέτες και αρχηγούς κρατών αλλά παρ'όλα αυτά και παρά την μεγάλη κρίση ακόμα δεν έχει επιβάλλει κάποιο τσιπ πουθενά. Πριν έρθει ο Αντίχριστος ως γνωστόν θα έρθουν οι δύο Προφήτες έχοντες μεγάλη εξουσία. Αν όταν εμφανιστούν οι δύο προφήτες οι κυρίαρχοι τραπεζίτες προσπαθήσουν να επιβάλλουν παντού την κάρτα και το τσιπ ώστε να τα ρίξουν στους δύο Προφήτες και να πουν να αυτοί επιβάλλουν το χάραγμα? Αν οι δύο Προφήτες που ως γνωστόν ο ένας ή και οι δύο θα είναι Εβραίοι και με μεγάλη ισχύ και είναι στην ευρύτερη περιοχή του Ισραήλ μας πουν ότι δεν είναι αυτό το χάραγμα αλλά ούτε έχει και κάποια σχέση με τον Θεό το όλο θέμα αλλά ισχύει το "τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ" και μας καταδείξουν άλλο πράγμα ως χάραγμα που πρέπει να το αρνηθούμε εσείς τότε θα είστε έτοιμοι να τους πιστέψετε και να ακούσετε την διδασκαλία τους με καθαρό μυαλό η λόγω των απόλυτων θέσεων που τώρα έχετε θα πλανηθείτε? Αυτό σκεφτείτε στο μυαλό σας. Δεν το λέω αυτό ώστε να επιχειρηματολογήσω υπέρ της κάρτας ή του τσιπ που μπορεί να έχουν σχέση με το χάραγμα αλλά να καταδείξω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη μελέτη επί του θέματος και φυσικά σύνεση και όχι απόλυτες θέσεις του στυλ χάραγμα = κάρτα = τσίπ καθότι αυτό είναι μέγα λάθος και ίσως εν τέλει να είναι και αιρετική διδασκαλία! Προσοχή αδελφοί μου!

Μήνυμα τοῦ Ηγουμένου τῆς Ι.Μ. Εσφιγμένου π. Μεθοδίου στην διαμαρτυρία στη Βουλή την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017:

«Προετοιμάζουν την Νέα Τάξη Πραγμάτων. Γι’ αυτό και οι εξοντωτικές αυτές ποινές, που στοχεύουν να μας κάνουν να λυγίσουμε και να υποταχθοῦμε εις την θρησκεία τοῦ Αντιχρίστου, τον Οικουμενισμό. Δεν θέλουν αντιδράσεις για να φαίνονται ότι όλα βαίνουν καλῶς. … Ουδεμία υποχώρηση σε θέματα Πίστεως. Μην παραλαμβάνετε κάρτες με τσίπ και barcode, μή συμφωνεῖτε στην αχρήματη κοινωνία, μη παίρνετε βιομετρικές ταυτότητες, διότι αυτά μᾶς αναγκάζουν να μπούμε στη δουλεία τοῦ Αντιχρίστου. Καιρός ομολογίας. Ου χωρεῖ συγκατάβασις εις τα θέματα τῆς Πίστεως.
Έχουμε μάθει, ότι από 1η Ιουνίου σύμφωνα με το Υπερμνημόνιο πρέπει να καταργηθῆ το άβατο. Γι’ αυτό ο διωγμός αυτός, για να μην υπάρχει αντίδραση από πουθενά. …» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ab4Q6swOceQ&feature=youtu.be)

Καταπολέμησις τῆς ραθυμίας -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

Ο κατά  Θεὸν ἀγωνιζόµενος χριστιανὸς συχνὰ ἀντιµετωπίζει τὰ σύννεφα τῆς ραθυµίας, τὰ ὁποῖα τοῦ κόβουν τὴν ὁρατότητα καὶ βρίσκεται µπροστὰ σὲ ἀδιέξοδα. Τότε αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ ἀκούσει ἀπὸ κάποιον ἀδελφό του ἕνα καθοδηγητικὸ λόγο, ὁ ὁποῖος ἐνδεχοµένως δὲν τοῦ εἶναι ἄγνωστος, ἀλλὰ ἐκεῖνες τὶς ὧρες τοῦ διαφεύγει. Αὐτὸ συνέβη κάποτε καὶ στὸν ἀββᾶ Παµβώ, ὁ ὁποῖος ρώτησε τὸν ἀββᾶ Ἀντώνιο, τί πρέπει νὰ κάνει, κι ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Μὴ ἔσο πεποιθὼς τῇ δικαιοσύνῃ σου µηδὲ µεταµελοῦ ἐπὶ πράγµατι παρελθόντι καὶ ἐγκρατὴς γενοῦ γλώσσης καὶ κοιλίας». Πραγµατικὰ σοφὴ ἡ συµβουλὴ τοῦ ἀββᾶ Ἀντωνίου.

Άγιος Φιλάρετος της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖο προηγουμένως ἦταν ἰδίωμα τῶν ξεπεσμένων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες, στὴν ἐνάσκησι τοῦ ἐπαισχύντου ἐπαγγέλματός τους ἐνεδύοντο προκλητικὰ γιὰ νὰ προκαλέσουν αἰσθησιακὰ τοὺς ἄνδρες, ἔχει πλέον γίνει ἡ μόδα καὶ κανόνας ἀκόμη καὶ γιὰ σεμνές γυναίκες, οἱ ὁποῖες σὲ πολλὲς περιπτώσεις δὲν λαμβάνουν κἄν ὑπ᾿ ὄψιν τους τὸ νόημα καὶ τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς μόδας ποὺ τὶς ἐσκλάβωσε.῎Αν ἡ ἐλαχιστοποίησις τοῦ μάκρους τοῦ φορέματος ἤ ὁ ἰδιαίτερος τονισμὸς τῶν «γραμμῶν» τοῦ σώματος ἀντιτίθενται πρὸς τὴν σεμνότητα, ἡ ὁποία θὰ πρέπει γενικὰ νὰ στολίζη τὶς Χριστιανὲς γυναῖκες, τότε ἀκόμη πιὸ ἀκατάλληλη εἶναι ἡ ἐμφάνισίς τους μὲ τέτοιου εἴδους ἐνδυμασία στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ανασκόπηση γεγονότων του περασμένου έτους [ΒΙΝΤΕΟ 2017].


Βρόμικο «παιχνίδι» κατά του Σεραφείμ από ομοφυλοφίλους

Οι δηλώσεις του μητροπολίτη Πειραιώς κατά της ομοφυλοφιλίας και το δήθεν...ένταλμα σύλληψης εναντίον του
Σε μια πρωτοφανή ενέργεια, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, προχώρησαν οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, καθώς έφθασαν στο σημείο να καταγγείλουν στην Αστυνομία τον μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, επειδή ενοχλήθηκαν από δηλώσεις που έκανε στον τηλεοπτικό σταθμό Ε.