Τη ΚΒ΄ (22α) του μηνός Αυγούστου, μνήμη της Οσίας ΑΝΘΟΥΣΗΣ και ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μάρτυρος του βαπτίσαντος αυτήν, και των δύο οικετών αυτής, ΧΑΡΙΣΙΜΟΥ και ΝΕΟΦΥΤΟΥ.

Ανθούσα η Οσία μήτηρ ημών έζη κατά τους χρόνους του βασιλέως Ουαλεριανού, εν έτει σνδ΄ (254), καταγομένη εκ Σελευκείας της εν Συρία, θυγάτηρ ούσα Αντωνίου και Μαρίας, πλουσιωτάτων μεν γονέων, αλλά προσκεκολλημένων εις την θρησκείαν των ειδώλων. Πιστεύουσα κρυφίως δε αύτη εις τον Χριστόν, επεθύμει να λάβη το άγιον Βάπτισμα και να ίδη τον Επίσκοπον Αθανάσιον, ο οποίος εκήρυττεν εν Ταρσώ της Κιλικίας τον λόγον του Θεού·

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Τη ΚΒ΄ (22α) του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ και των συν αυτώ ΖΩΤΙΚΟΥ, ΖΗΝΩΝΟΣ, ΘΕΟΠΡΕΠΙΟΥ, ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΥ.                                                                                                                                                                                            
Αγαθόνικος ο ένδοξος αθλοφόρος του Χριστού και οι συν αυτώ αθλήσαντες Άγιοι Μάρτυρες ήκμασαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού, εν έτει 298, ότε κόμης τις, Ευτόλμιος ονομαζόμενος, σταλείς εκ της Νικομηδείας εις τα μέρη του Ευξείνου Πόντου υπό του βασιλέως, ίνα θανατώση τους ευρισκομένους εκεί Χριστιανούς, προσωρμίσθη εις το εμπόριον το λεγόμενον Κάρπην· εκεί δε ευρών τον Άγιον Ζωτικόν με τους μαθητάς του ομολογούντας τον Χριστόν, κατεδίκασεν αυτόν εις σταυρικόν θάνατον.

Όσιος Μάρκος ο Ασκητής:

Καλύτερα να προσεύχεσαι με ευλάβεια για τον πλησίον σου, παρά να τον ελέγχεις για κάθε αμάρτημά του.

Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό στην εκδήλωση της Π.Ο.Ε


Η φωνή ενός Προφήτου -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ιδιάζουσα πολεμική κατά της Πίστεως παρουσιάζεται στις μέρες μας. Οργανωμένες φωνές διαβάλλουν και προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη θέλοντας να την βγάλουν και να την αποβάλουν από την ζωή μας, ως δήθεν εβραϊκό βιβλίο. Λόγοι δικαιοσύνης, λοιπόν, επιβάλλουν ν΄ ακούσουμε και μια φωνή αυτού του βιβλίου «εκ των ένδον». Την αφορμή μας δίνει ο προφήτης Ιωνάς, ο έκτος στη σειρά των μικρών προφητών, τον οποίο τιμά και προβάλλει η Εκκλησία μας το μήνα αυτό (+21 Σεπτεμβρίου) ως έναν σοφό και θεόπνευστο δάσκαλο. Ως φανατικός Εβραίος ο Ιωνάς είχε τη νοοτροπία του χαϊδεμένου παιδιού του Θεού. Δεν μπορούσε να ανεχθεί το ενδιαφέρον του Θεού για ανθρώπους, που δεν ανήκουν στον περιούσιο λαό του, τον ιουδαϊκό. Γι΄ αυτό αδιαφόρησε για την θεϊκή εντολή να κηρύξει στη πρωτεύουσα της Ασσυρίας Νινευή.

Η Δεύτερη Έλευση του Χριστού, Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ


Τη ΚΑ΄ (21η) του μηνός Αυγούστου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΒΑΣΣΗΣ και των τέκνων αυτής, ΘΕΟΓΝΙΟΥ, ΑΓΑΠΙΟΥ και ΠΙΣΤΟΥ.

Βάσσα η Αγία Μάρτυς ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού εν έτει σπ΄ (280), κατήγετο δε εκ της Εδέσσης. Αύτη συζευχθείσα Ουαλέριόν τινα, ιερέα των ειδώλων, εγέννησεν εξ αυτού τρεις υιούς, Θεόγνιον, Αγάπιον και Πιστόν, τους οποίους ανέτρεφε δια της εις Θεόν ευσεβείας, ούσα και αυτή Χριστιανή και πιστή εκ προγόνων. Διαβληθείσα είτα υπό του ιδίου ανδρός της, παρέστη μετά των τριών υιών αυτής έμπροσθεν του ανθυπάτου Βικαρίου, και ομολογήσασα εαυτήν Χριστιανήν ερρίφθη εν τη φυλακή μετά των δύο υιών της. Θεόγνιος δε, ο πρεσβύτερος υιός, κρεμασθείς εξεσχίσθη.

ΜΙΑ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Τα μουσουλμανικά τάγματα εθελοντών των ναζί και οι σύγχρονες εγκληματικές συμμορίες στην Ευρώπη

Από τον Αλκιβιάδη Κ. Κεφαλά

Η εικόνα ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες στο Παρίσι, στη Ρώμη και στο Λονδίνο, γύρω από τον Πύργο του Αϊφελ, το Κολοσσαίο και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ληστεύονται, μαχαιρώνονται, βιάζονται και δολοφονούνται από συμμορίες τριτοκοσμικών αλλοδαπών, που εισβάλλουν ανενόχλητες από παντού στις τρεις χώρες έπειτα από πρόσκληση των κυβερνήσεών τους.

Περί ακύρων, εγκύρων, μολυσματικών και κατ' οικονομίαν μη μολυσματικών μυστηρίων. -- του αδελφού μας Ιουστίνου

Η μνήμη της φοβεράς οπτασίας του Κοσμά μοναχού, που ανήρτησε ο αγαπητός μου αδελφός Κωνσταντίνος, μου εδημιούργησε το εύλογον ερώτημα, ποία άραγε θα είναι η κατάληξις των αποθνησκόντων οικουμενιστών, ποία η των αντι-οικουμενιστών, ποία η των "κατ' οικονομίαν οικουμενιστών" και ποία η των μεμολυσμένων εν αγνοία αθώων πιστών.

Βεβαίως τα κρίματα του παναγάθου Σωτήρος και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι  άγνωστα, αλλά η καθημερινή εμπειρία της προσκαίρου ταύτης ζωής μας δείχνει κάπως, ως απο εσόπτρου, τι μέλλει γενέσθαι.