Βασικόν αίτιον αποστασίας. -- Αθωνικά άνθη

Κοινή γνώσις παντός μεν ορθοδόξου πιστού, κατ΄ ιδιάζοντα δε λόγον των Μοναχών, πρέπει να τυγχάνη ότι το αίτιον του κακού δεν έχει την προέλευσίν του και δεν αποτελεί συνέπειαν απορρέουσαν εκ των προσωπικών-θεολογικών γνώσεων του Μεταξάκη ή του Παπαδοπούλου, ούτε του Αθηναγόρου ή του Bαρθολομαίου, ως και προ ή μετά άλλων ομοίων αυτοίς, αλλά πηγάζει εκ του γεγονότος ότι, ουχί μόνον ούτοι, αλλά, κρίμασιν οις οίδε Κύριος, άπασα σχεδόν (όχι η Εκκλησία, άπαγε… αλλά) η πνευματική ηγεσία τής καθ΄ όλου Εκκλησίας, εκτός βεβαίως σπανίων εξαιρέσεων, ως και οι πλείονες εκ των Καθηγητών τής σημερινής θεολογικής επιστήμης, συμμιγέντες, αφομοιώθησαν με την διεστραμμένην «θεολογικήν» σκέψιν της Δύσεως, τούθ΄ όπερ κατέστησε τούτους ου μόνον απειθείς, αλλά και επικριτάς και κατηγόρους της Ορθοδόξου Πατερικής θεολογίας, ανατρέποντες ούτω θεμελιωδώς την υπόστασιν της «Μίας, Αγίας,…» του Χριστού Εκκλησίας!

Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

3. Οι πρώτες αντιδράσεις των πιστών

1. Η αλλαγή του ημερολογίου το 1924, ξεσήκωσε μεγάλη μερίδα του λαού. Υπήρξε κυριολεκτικά λαϊκός ξεσηκωμός. Οι άνθρωποι παντού φώναζαν «φραγκέψαμε, φραγκέψαμε»! Το σημαντικό είναι, ότι η αντίδραση αυτή υπήρξε αυθόρμητη! Δεν υπήρξε ηγέτης να τους ξεσηκώσει. Δεν βρέθηκε ανάμεσά τους ούτε ένας επίσκοπος, ούτε ένας μεγαλόσχημος κληρικός, ή θεολόγος! Μόνο στο Άγιο Όρος υπήρξαν μερικοί μοναχοί, μεταξύ των οποίων ο Αρσένιος Κοττέας, μια σημαντική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού. Οι ολιγάριθμοι αγιορείτες μοναχοί από τη πρώτη στιγμή κατάλαβαν το που οδηγούσε αυτή η άθεσμη αλλαγή. Αυτοί μόνο, όσο μπορούσαν, συμπαραστάθηκαν στον Ορθόδοξο αυτό λαό. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας, που λαϊκοί μόνοι τους ανέλαβαν την ευθύνη και το βάρος μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, με αντιμέτωπους, τους ποιμένες τους επισκόπους. Αμέσως, μετά την αλλαγή του ημερολογίου, όσοι δεν θέλησαν να συμμορφωθούν με την απόφαση αυτή του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, διέκοψαν την «κοινωνία» με όλους τους επισκόπους της Ιεραρχίας, επειδή ακολούθησαν το φράγκικο ημερολόγιο. Διέκοψαν ακόμα τη «κοινωνία» και με όλους τους κληρικούς, που μνημόνευαν αυτούς τους επισκόπους. Έμείναν όμως χωρίς ιερείς, που χρειάζονταν για να εξυπηρετηθούν. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί σταμάτησαν να εκκλησιάζονται σε ναούς, που λειτουργούσαν ιερείς με το Νέο. Σταμάτησαν να εξυπηρετούνται από Νεοημερολογίτες κληρικούς. Εάν έβρισκαν κάποιο κληρικό, που έμεινε πιστός στη Παράδοση της Εκκλησίας, εκκλησιάζονταν όπου εκείνος λειτουργούσε, είτε σε κανένα ξωκλήσι, είτε στην ύπαιθρο. Αν δεν έβρισκαν, δεν πήγαιναν πουθενά. Δεν φιλούσαν ούτε το χέρι κληρικού, που ακολουθούσε το Νέο ημερολόγιο.

''ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ''


 

Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, αρχίζει και τελειώνει με την επίκλησιν «Της τιμιωτέρας των Χερουβίμ…», και πάντες οι άγιοι της Εκκλησίας θεωρούν την Θεοτόκον Μαρίαν ως «μετά Θεόν, τα δευτερεία της Τριάδος έχουσαν…». Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει: «εμνήσθην της Θεοτόκου και εσώθη η ψυχή μου». Ο Γεώργιος Νικομηδείας λέγει, ότι ο Χριστός λογίζεται δόξαν ιδικήν του, την δόξαν της Μητρός αυτού. «Την Σην γαρ δόξαν ο Κτίστης, ιδίαν οιόμενος, εκπληροί τας αιτήσεις». «Ελπίδα μου, καταφυγή μου, Μητέρα μου, γράφει ο Μηνιάτης, ένα νεύμα να κάνης δι’ εμέ, εγώ είμαι σεσωσμένος. Κυρία Θεοτόκε Μαρία, όποιος εις Σε ελπίζει είναι αδύνατον να χαθή».

Τη Η΄ (8η) Απριλίου, ο Άγιος Νεομάρτυς ΙΩΑΝΝΗΣ ο ναύκληρος, ο εν τη Κω μαρτυρήσας εν έτει αχξθ΄ (1669), πυρί τελειούται.

Ιωάννης ο του Χριστού Άγιος Νεομάρτυς ηξιώθη των μαρτυρικών στεφάνων εν τη νήσω Κω κατά το έτος 1669, έλαβε δε χώραν το Μαρτύριον αυτού ούτως: Αγαρηνοί τινες, άγνωστον δια ποίαν αιτίαν, μεταχειρισθέντες επ’ αυτού μαγικάς τινας τέχνας, τον έκαμαν έξω φρενών και έπειτα τον ετούρκευσαν. Μετ’ ολίγας δε ημέρας, ελθών εις αίσθησιν και αντιληφθείς εαυτόν περιτετμημένον και λευκόν σαρίκιον φέροντα εις την κεφαλήν, ελυπήθη δια το κακόν το οποίον έπαθε και απορρίψας το σαρίκιον έζη πάλιν χριστιανικώς και μετανοών ενώπιον του Θεού με δάκρυα και στεναγμούς δια το ακούσιον πταίσμα του. Ιδόντες οι Αγαρηνοί ότι μετεμελήθη και είναι πάλιν Χριστιανός, επέπεσον κατ’ αυτού με ορμήν και αφ’ ου τον έδειραν ανηλεώς, τον έρριψαν εις την φυλακήν, μετ’ ολίγας δε ημέρας τον εξήγαγον πάλιν εκείθεν και προσεπάθουν με διαφόρους τρόπους να τον μεταστρέψουν εις την θρησκείαν των.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πρωτοφανές εισαγγελικό πραξικόπημα: Γκρεμίστηκε η Δικαιοσύνη !!!

 101

Τις τελευταίες ώρες ζούμε ένα εισαγγελικό δράμα. Ολόκληροι θεσμοί καταρρέουν. Η Δικαιοσύνη γκρεμίζεται και ευτελίζεται διεθνώς, μαζί με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και τα Πανεπιστήμια.


Πανικοβλήθηκαν. Σάστισαν. Γιατί έπεσα πάνω τους με τέσσερις μηνύσεις ταυτόχρονα. Για τρεις θανάτους “κόβιντ” σε Πύργο, Κ.Α.Τ. και Ευαγγελισμό.

 

Κ.Α.Τ.

download

Πρώτες ήρθαν οι μηνύσεις για τους θανάτους του Κ.Α.Τ., της Αντωνίας Δημητρίου και του Ευσταθίου Χειμαριού. Στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς. Από την κόρη και τον γιο αντίστοιχα. Και μαζί τους οι οικογένειες των νεκρών. Και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την Δικαιοσύνη να διαλύεται εις τα εξ ων συνετέθη. Παρακολουθούν την λυσσαλέα αντίσταση και το δέος του συστήματος μποστά στις αποδείξεις που έρχονται για τα εγκλήματα στα κολαστήρια των δημοσίων νοσοκομείων.

Το ημερολογιακό είναι πρωτίστως δογματικό -- Γράφει ο κ. Χαρίλαος Ι. Στουραΐτης, Θεολόγος

 Οι ισημερίες είναι δύο αμετάβλητες σταθερές που ουδέποτε ΄΄πέφτουν΄΄ και που ουδέποτε μεταβάλλονται, κ. Χατζηνικολάου.

Η συγκεκριμένη αναφορά του Πηδαλίου, μαζί μ΄εκείνες περί εικονογραφίας του Θεού Πατρός, είναι παπικής προελεύσεως, αντορθόδοξες και παραπλανητικές.

Συμφωνώ μαζί σας ότι το ημερολογιακό είναι πρωτίστως δογματικό, μόνο που αυτό δεν το ΄΄κατανόησε΄΄ ο πρωτεργάτης του σχίσματος του 1937, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ο οποίος με το δυνάμει και ουχί ενεργεία, αθώωσε τους ήδη καταδικασμένους και αναθεματισμένους υπό των Πανορθοδόξων Συνόδων του 16ου αιώνος καινοτόμους νεοημερολογίτας.
Θέτω υπ΄ όψιν την αναφορά του κ. Σιμοπούλου, Διευθυντού Ευγενιδείου, σχετική με το αμετάβλητον των ισημεριών, και το ρόλο που παίζει το γεωγραφικό πλάτος κάθε χώρας.
---------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἔχετε πολύ θράσος, κ. Στουραΐτη, ὅπως καί ὅλοι σχεδόν οἱ Ματθαιϊσταί! Πρῶτον, ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος ἐφήρμοσε τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν, ὅτι τά προβλήματα πού ἀναφύονται εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἀντιμετωπίζονται θεσμικῶς, ἤτοι Συνοδικῶς. Τό 1924 δέν ἦτο ἡ μοναδική περίπτωσις εἰς τήν Ἐκκλησίαν πού σχεδόν ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι ἔπεσαν εἰς αἵρεσιν. Τό αὐτό συνέβη καί ἐπί Μ. Ἀθανασίου, καθώς καί ἐπί Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. Καί ὅμως, οἱ μεγάλοι αὐτοί Ἅγιοι δέν ἵδρυσαν ἰδικήν των Ἐκκλησίαν, ἀλλ' ἠγωνίσθησαν ὥστε νά εὑρεθοῦν καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι, νά συγκαλέσουν Σύνοδον καί νά καταδικάσουν τίς αἱρέσεις. Εἰς ἀντίθεσιν μέ αὐτούς, ὁ Καρπαθάκης κι ἐσεῖς τούς βγάζετε ὅλους «ἐκτός Ἐκκλησίας», ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ἀλλά σφετεριζόμενοι τό δικαίωμα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου. Ἐσεῖς, λοιπόν, κάνατε σχίσμα τό 1937 μέ τήν ποδοπάτησιν τής Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καί τόν σφετερισμόν δικαιωμάτων πού ἔχει μόνον ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος. Αὐτή εἶναι καί ἡ κρυσταλλίνη διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων Πατέρων, τούς ὁποίους προφανῶς ἀπορρίπτει ἡ σέκτα σας.

Δεύτερον, γράφετε ὅτι οἱ ἰσημερίες δέν ἀλλάζουν, ἀλλά εἶναι σταθερές, καί γιά νά μέ πείσετε, παραθέτετε ἕν ἄσχετον κείμενον ἀστρονόμου, ὁ ὁποῖος, μεταξύ ἄλλων ἀνουσίων γιά μένα πληροφοριῶν, λέγει καί ὅτι τό τάδε ἔτος ἡ ἰσημερία δέν θά γίνῃ τήν 22αν Σεπτεμβρίου, ὅπως ἀνεμένετο, ἀλλά τήν 26ην Σεπτεμβρίου!!!

Σᾶς εἶπα ὅτι δέν ἐπανέρχομαι, πρῶτον, διότι δέν ἐνδιαφέρομαι καί γι' αὐτό δέν ἔχω μελετήσει ἐπισταμένως τήν ἀστρονομικήν διάστασιν τοῦ θέματος, καί, δεύτερον, διότι οὐδέποτε μπόρεσα νά συνεννοηθῶ μέ κανένα Ματθαιϊκόν, λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι, ἐκτῶν τῶν ἄλλων πλανῶν των, ἔχουν καί τήν πλέον φοβεράν πλάνην τοῦ «ἀλαθήτου», ἡ ὁποία τούς ὁδηγεῖ εἰς τήν διαστροφήν τῆς Ἀληθείας καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας. Τέλος.

-----------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Μεταξύ ημών και υμών, χάσμα μέγα εστήρικται[Λουκ.16,26] κ. Χατζηνικολάου.Το 1924, είχαμε κατάργηση του Εκκλησιολογικού δόγματος και προσβολή της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή κατεγνωσμένη αίρεση.
Οι καταδίκες και τα αναθέματα των Πανορθοδόξων Συνόδων του 16ου αιώνος πρός όλους εκείνους που θα επιχειρήσουν και θα εφαρμόσουν την αλλαγή του ημερολογίου, φρικτά και φοβερά!
Μόνον στους οικουμενιστές νεοημερολογίτες, στον αρνητή πρ. Φλωρίνης, σ΄εσάς και στους ομοϊδεάτες σας δεν είχαν και δεν έχουν να πουν κάτι.

Όσον αφορά τα των ισημεριών, κ. Καθηγητά, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αγνοήτε το θέμα.
Μελετήστε, παρακαλώ, το Αιώνιον Κανόνιον του Πάσχα της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, μελετήστε το πότε τελείται το πάσχα των Εβραίων, μελετήστε την τεσσαρεσκαιδεκάτη ή ΕΑΡΙΝΗ πανσέληνο αυτών, η οποία γίνεται πάντοτε από 21 Μαρτίου έως 18 Απριλίου, μελετήστε, επίσης, τι σημαίνει να εορτάζουν οι Ορθόδοξοι μετά από τους Ιουδαίους και πότε γίνεται αυτό.
Μελετήστε όλα τα παραπάνω, και τότε θα κατανοήσετε γιατί το Πάσχα των Ορθοδόξων γίνεται από 22 Μαρτίου έως 25 Απριλίου, Ιουλιανού Ημερολογίου.

-----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Συμφωνῶ μέ τόν κ. ΧΣ ὅτι μεταξύ Ματθαιϊσμοῦ καί Ὀρθοδοξίας «χάσμα μέγα ἐστήρικται», ἐφόσον οἱ Ματθαιϊσταί ἀπορρίπτουν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν καί Παράδοσιν, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν τά προβλήματα πού ἀναφύονται εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἀντιμετωπίζονται Συνοδικῶς, καί οὐδείς ἐπίσκοπος ἔχει τό δικαίωμα ν' αὐτοανακηρυχθῇ ὅτι αὐτός εἶναι ὁ μόνος Ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος εἰς τήν Οἰκουμένην, ὅπως ἔπραξεν ὁ Καρπαθάκης! Τά ὑπόλοιπα πού γράφει ὁ κ. ΧΣ εἶναι ὅλα Ματθαιϊκές φαντασιώσεις, χωρίς ἴχνος Ἀληθείας! Αὐτό τό σχόλιον τό ἔγραψα ὄχι διά τόν κ. ΧΣ, ἀλλά διά τούς τυχόν ἀναγνώστας πού παρακολουθοῦν αὐτόν τόν «διάλογον».

Gregor Gysi-Ομιλία για τα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση στο Γερμανικό κοινοβούλιο!


 

Ἀγαπητέ μου Ἠλία,

Σ' εὐχαριστῶ θερμότατα γιά τό σημαντικώτατον αὐτό βίντεο. Ἄν τό δοῦν οἱ Μητσοτάκης, Τσίπρας, Παπαεβραίου καί οἱ ἄλλοι ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΑΙ, θά τόν μισήσουν τόν ἄνθρωπον αὐτόν, διότι αὐτοί ἀγωνίζονται νυχθημερόν νά καταστρέψουν τήν Ἑλλάδα, ἐνῷ αὐτός ὁμιλεῖ ὑπέρ της καί ὑπέρ τοῦ Δικαίου, κάτι πού μισεῖ θανασίμως τό ἀφεντικόν των, ὁ Σατανᾶς.

 Δ. Χατζηνικολάου. 

Ἀπάντηση στήν δήλωση τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου Β´

Μεταφέρουμε ἀπό τήν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος (31.1.2020, σ. 1):

Λυπᾶμαι γιά τά ὅσα λέχθηκαν (καί βιντεοσκοπήθηκαν) ἀπό τό στόμα ἑνός Ἀρχιερέως τήν ὥραν, μάλιστα, τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅτι δηλαδή: στά «ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ θεός» καί ὅτι «ἀναπέμπονται ἀπ᾽ αὐτά ἅγιες προσευχές». Αὐτή ἡ δήλωση ἀποτελεῖ προσβολή στή μνήμη ὅλων ἐκείνων πού σφαγιάστηκαν ἀνελέητα ἀπό τό Ἰσλάμ χάριν τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης τους πρός τόν Χριστό. Ὁ Θεός τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ὁ Ἕνας καί Μοναδικός Ἀληθινός Θεός. Δέν ὑπάρχουν ἄλλοι θεοί. Οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν εἶναι κατασκευάσματα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως, τῶν κοσμικῶν ὀργανισμῶν καί σωματείων, καί ἑπομένως ψευδεῖς θεοί καί κατά συνέπεια ἀποτελοῦν σύγχρονα εἴδωλα. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὁμολογοῦμε Ἕνα Θεόν, Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα. Τήν Ἁγία Τριάδα ὁμολογοῦμεν καί κηρύττομεν ὡς τὸν Μόνον Ἀληθινόν Θεόν. Σεβόμαστε τήν θρησκευτική ἐλευθερία, ἀλλά δέν ἰσοπεδώνουμε τά πάντα. Ἐξ ἄλλου, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν ὅτι «ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία». Πῶς εἶναι δυνατόν αὐτοί, πού κατέσφαξαν τόσους Χριστιανούς, νά προσφέρουν λατρεία θεάρεστον πρός τόν Θεόν; Προτρέπομεν λοιπόν μετάνοια καί ἀνάκληση τῶν ἀνωτέρω δηλώσεων.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων [τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας].

Κάλυμνος 25.01.2020