Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η κατανυκτική κατ’ έτος εορτή του Αποστόλου των Εθνών, φέρει εγγύτερον προς ημάς την θείαν εικόνα της προσωπικότητός του. και η αγάπη μας και η ευλάβειά μας προς τον μέγαν Παύλον αναπαριστώσι πληρέστερον και ουσιωδέστερον την πολυσχιδή και πολύμοχθον αποστολικήν διδασκαλίαν του. Ο Απόστολος Παύλος είναι ένα εκπληκτικόν θαύμα εν τη ιστορία του κόσμου. Ένα θαύμα, προ του οποίου, η μεν αρνητική κριτική παραμένει άφωνος και εκστατική, η δε ευσεβής χριστιανική σκέψις μετουσιούται, επί είκοσιν ήδη αιώνας εις στροφάς λατρείας, εις αισθήματα αγάπης, εις αίνους και ωδάς πνευματικάς.

Ένας ανήσυχος πολίτης -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Ένας ανήσυχος πολίτης

Σε ορθόδοξο φυλάκιο παρατηρητής έστειλε ένα μήνυμα προς τους αγρυπνούντας φύλακες-γραμματείς, της πόλεως των Αθηνών. Οι τελευταίοι ήταν υπεύθυνοι για την σωτηρία των κατοίκων από τις επιθέσεις των πάσης φύσεως αλλότριων σύγχρονων Μωαβιτών, που έχουν στόχο να εκπορνεύσουν το λαό του θεού των Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Οι παρατηρητές έχουν "τα μάτια τους δεκατέσσερα", όπως λέμε.

Ιδού λοιπόν το μήνυμα που έστειλε :

Μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου -- Αγίου Γρηγορίου Παλαμά,

«Η μνήμη κάθε αγίου είναι αφορμή και πρόξενος μεγάλης χαράς και ωφέλειας. Όπως, όταν τη νύχτα ανάψουμε μια λαμπάδα, το φως δίνει χαρά και βοηθά στην πραγμάτωση των αναγκών όλων των παρόντων, έτσι και η θεάρεστη ζωή κάθε αγίου και το μακάριο τέλος του και η δοσμένη σ’ αυτόν από το Θεό χάρις, επειδή έζησε με καθαρότητα εδώ στη γη, προβάλλεται σαν πυρσός που λάμπει και προσφέρει πνευματική ευφροσύνη και ωφέλεια. Όταν η γη δίνει πλούσια καρποφορία δε χαίρονται μονάχα οι γεωργοί, αλλά όλοι οι άνθρωποι, γιατί οι καρποί της γης είναι απόλαυση κοινή σε όλους. Οι άγιοι και όταν ζουν σ’ αυτό τον κόσμο μας προτρέπουν στην αρετή κι όταν τους βλέπουμε και τους ακούμε μας δίνουν δύναμη, γιατί οι ίδιοι είναι ζωντανές εικόνες της αρετής. Όταν θυμούμαστε και τιμούμε τους αγίους εκτελούμε ένα χρέος από μέρους μας σε κείνους και το πνευματικό όφελος είναι μεγάλο.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


Τη ΚΘ΄ (29η) Ιουνίου μνήμη των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων ΠΕΤΡΟΥ και ΠΑΥΛΟΥ.

Πέτρος ο Κορυφαίος Απόστολος του Κυρίου ήτο αδελφός Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, καταγόμενος εκ πόλεως ευτελούς και μικράς, της Βηθσαϊδά, υιός Ιωνά, εκ της φυλής του Πατριάρχου Συμεών, κατά τους χρόνους Υρκανού Αρχιερέως των Ιουδαίων, ζων εν εσχάτη πενία, και δια των ιδίων αυτού χειρών ποριζόμενος τα προς το ζην αναγκαία. Αφού δε ο πατήρ του Ιωνάς ετελεύτησεν, ο μεν Πέτρος έλαβεν εις γυναίκα την θυγατέρα Αριστοβούλου, αδελφού Βαρνάβα του Αποστόλου και απέκτησε τέκνα, ο δε Ανδρέας έμεινεν εν παρθενία.

Η ευλαβής δωρήτρια

Κάποια ευλαβής χιώτισσα, από το χωριό Καλιμασσιά, αφιέρωσε όλη την περιουσία της στη Νέα Μονή. Κάποτε όμως αρρώστησε και βρέθηκε σε μεγάλη ανάγκη. Τότε οι συγγενείς της, αντί να τη βοηθήσουν , την εγκατέλειψαν και την πίκραναν με λόγια σκληρά: 
- Ας έρθει, της έλεγαν, να σε κοιτάξει η Νέα Μονή, αφού της έγραψες την περιουσία σου. 
Εκείνη δεν έπαυε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία ζητώντας τη βοήθειά της. Κι ένα βράδυ, μέσα στον πόνο και την απελπισία της, βλέπει στον ύπνο της μια γυναίκα. Η γυναίκα αυτή την πλησίασε, την παρηγόρησε και μεταξύ των άλλων της είπε:
 
- Μη φοβάσαι. Η ασθένειά σου θεραπεύτηκε. Πάρε αυτό το φλουρί και θα φροντίζω εγώ για σένα.
 
- Ποία είσαι; ρώτησε η άρρωστη.
 
- Είμαι η Νέα Μονή.
 

Με τα λόγια αυτά ξύπνησε η γυναίκα θεραπευμένη, κρατώντας στο δεξί της χέρι το φλουρί. Πήγε στο μοναστήρι, διηγήθηκε το όνειρό της στον ηγούμενο Άνθιμο και του παρέδωσε το φλουρί, που της είχε χαρίσει η Παναγία.

Σύληση της συνείδησης μας -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η πολιτισμική κρίση της Ελλάδας καθίσταται βαθιά και χρόνια καθότι συνυφαίνεται με την ίδρυση του Ελλαδικού Κράτους με την δολοφονία του Καποδίστρια και την διαρκή προσπάθεια η Ελλάς να καταστεί όμηρος και υποχείριο των Ξένων δυνάμεων με πολλές στρεβλώσεις και αβελτηρίες, πλην όμως δεν θα επιδοθώ σε μία τέτοια ιστορική ανάλυση διότι έχουν διαμεσολαβήσει σωρεία γεγονότων.
Επιλέγω αυτή την ρήτρα εισαγωγής προκειμένου να εξιχνιάσω, εν σχέσει βεβαίως προς τα εκκλησιαστικά δρώμενα, διαρκούσης της υγειονομικής κρίσεως, διότι οι εξελίξεις καθίστανται καταιγιστικές, παρά την καθολική υποτίμηση της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως, προεχόντως υπό της σημερινής Διοικούσης Εκκλησίας, η οποία δεν αφουγκράστηκε τον πνεύμα του λαού, τουναντίον δε, το υποτίμησε, δίδοντας εξ αντανακλάσεως, λαβή προς άλλες δυνάμεις της πολιτείας και μη (..), να περιθωριοποιούσουν την Εκκλησία, υποβιβάζοντας την, ως έναν απονεκρωμένα εσχατολογικό θεσμό, μη αρρήκτως συνδεδεμένο με τον πυρήνα του έθνους, της Ελλαδικής μας ιστορίας και εν γένει της εθνικής μας ιδιοπροσωπίας.

Εφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος»:

…Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έφθασε στο έσχατο σημείο του οικουμενιστικού συγκρητισμού και πρόσφερε στον διευθυντή της Κόκα-Κόλα το «Άγιο Κοράνι»! Αν το Άγιον Όρος διέκοπτε το μνημόσυνό του και η ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας του διεμήνυε να παύση τους οικουμενιστικούς του διαλόγους με κάθε αιρετικό ή αλλόθρησκο, τότε είναι βέβαιο, ότι δεν θα τολμούσε να συνεχίση τη σημερινή του τακτική. Αντί τούτου όμως πολλοί Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας τον προσκαλούν στις Μητροπόλεις τους και μαζί με τους δημάρχους τον παρασημοφορούν και τον αποθεώνουν.
-----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
ΟΤ: «Αν το Άγιον Όρος διέκοπτε το μνημόσυνό του και η ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας του διεμήνυε να παύση τους οικουμενιστικούς του διαλόγους με κάθε αιρετικό ή αλλόθρησκο, τότε είναι βέβαιο, ότι δεν θα τολμούσε να συνεχίση τη σημερινή του τακτική».

Ὀρθότατα! Ὁ «ΟΤ» θά βοηθοῦσε πολύ πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν ἄν κατεδίκαζεν ἀπεριφράστως τούς αἱρετικούς ψευδεπισκόπους τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», τῆς Κύπρου καί γενικῶς ὅσους κοινωνοῦν μέ τόν Βαρθολομαῖον, ἀντί νά τούς προσφωνῇ «σεβασμιωτάτους», καί ἐσήκωνε τό λάβαρον τῆς ἀποτειχίσεως!

Τρία είναι τα είδη της προσευχής:

Δοξολογία, δι’ ής δοξολογούμεν τον Θεόν δια τα θαυμάσια και εξαίσια Αυτού έργα.
Ευχαριστία, δι’ ής ευχαριστούμεν τον Θεόν δια τας προς ημάς ευεργεσίας Αυτού.
Δέησις, δι’ ής παρακαλούμεν τον Θεόν και ζητούμεν τα προς σωτηρίαν.

Τά απόρρητα καί τά απόκρυφα -- Του ιατρού κ. Κυπριανού ΧριστοδουλίδηΗ επανάληψη μιάς δημοσίευσης τού γράφοντος (Τίτλος : «Να γίνουμε όλοι Τέκτονες της κατεδάφισης») τόν Δεκέμβριο τού 2015 γίνεται γιά ένα μόνο λόγο. Όπως θά διαβάσετε καί πλέον δέν θά ακούσετε, στό βίντεο εκείνο τού δημοσιεύματος, ο μέν μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσσας λέει : «η αναθεώρηση των πιστεύω μας είναι, σήμερα πια, ανάγκη», ο δέ κ. Κ. Γεωργουσόπουλος συμπληρώνει : «τα σύμβολα του τεκτονισμού να γίνουν σύμβολα της ανθρωπότητας, για να επικρατήσει η παγκόσμια ειρήνη».. Θέλησα νά ξαναδώ τό βίντεο αυτό, αλλά μέ έκπληξη διαπίστωσα ότι "τό βίντεο είναι απόρρητο" !
Προβληματίζομαι λοιπόν, ως πρός τό ποιά πιστεύματα τού ελευθεροτεκτονισμού καί τών ακολούθων του αναθεωρούνται. Η προβολή αυτού τού βίντεο είχε γίνει δημόσια, σέ γνωστό ξενοδοχείο τών Αθηνών, βιντεοσκοπήθηκε καί προβλήθηκε στό γιουτούμπ, καί δέν νομίζω, η απόκρυψη νά γίνεται γιά λόγους ταπεινοφροσύνης ούτε "γιά νά μήν πεί ο κόσμος" ότι διαφημίζουμε εαυτούς καί τήν Μασονία (ελευθεροτεκτονισμός).

Λοιπόν ; Ποίοι είναι οι λόγοι, που ανάγκασαν τούς ελευθεροτέκτονες -προφανώς τήν ηγεσία -, ώστε νά κάνουν κρυφό καί απόρρητο τό βίντεο καί όλα όσα ειπώθηκαν τότε, περί αναθεώρησης τών "πιστεύω" τους καί πολλά άλλα ; Τά κρυφά καί απόκρυφα εξακολουθούν νά παραμένουν ; Καί μέ τήν ελευθερία τών πιστευμάτων τους τί γίνεται ; Νά υποθέσω ότι προέκυψε λόγος "πνευματικών δικαιωμάτων" (συνεργείο βιντεοσκόπησης) περιορισμένου χρόνου, μου φαίνεται δύσκολο. Τόσες δωρεές κάνουν οι ελευθεροτέκτονες καί θά δυσκολεύονταν στήν διαρκή διαφήμιση τών φιλανθρωπικών τους έργων καί πιστευμάτων ;


----------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ψάχνοντας βρίσκεις καί αναφωνείς «Εύρηκα,εύρηκα» !

https://www.youtube.com/watch?v=6YfawwM-KAg

Άγ. Μάρτυς Μηνάς:

Εγώ όμως, ω έπαρχε, δεν επίστευσα εις τον Χριστόν μόνον με τα λόγια των Γραφών, αλλ’ εζήτησα να γνωρίσω και με το έργον την αλήθειαν. Ευρών λοιπόν άνθρωπόν τινα παράλυτον, του οποίου όλα τα μέλη ήσαν μεμαραμμένα και ουδείς ιατρός ήτο ικανός να τον θεραπεύση, εγνώρισα ότι το έργον ηκολούθει τους λόγους, διότι καθώς επεκαλέσθην μόνον το όνομα του Δεσπότου Χριστού, ευθύς εκείνα τα μεμαραμμένα μέλη του ασθενούς, ως να μετεπλάσθησαν, έστρεψαν εις την προτέραν κατάστασιν και έγινεν ο άνθρωπος υγιής, ως να μην είχε ποτέ ασθενήσει. Με το έργον λοιπόν εγνώρισα τον Δημιουργόν των απάντων και μισήσας την δόξαν και την ματαιότητα των ειδωλολατρών, έγινα δούλος του Χριστού δια του θείου Βαπτίσματος. Από τότε δε, ω έπαρχε, ασθενείας φοβεράς, πάθη ανίατα και άλλα κακά, τα οποία μόνος, ο  Θεός, δύναται να ιατρεύση, θεραπεύω  εν ευκολία επικαλούμενος το όνομα μόνον του Χριστού.
(Ορθ. Συναξαριστής)

Οι παραθαλάσσιες εκτάσεις της Χιμάρας πεσκέσι στους κολλητούς του Ράμα

Ξεσκεπάστηκε ο Αλβανός Πρωθυπουργός για το σκάνδαλο των παράνομων μεταβιβάσεων παραθαλάσσιων εκτάσεων στη Χιμάρα. Θα κινηθεί άραγε η δικαιοσύνη; Θα ασχοληθεί η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών με το έγκλημα που διαπράττεται κατά της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας .
Όλα όσα κατά καιρούς οι Έλληνες της Χιμάρας καταγγέλλουν για κραυγαλέες περιπτώσεις υφαρπαγής και σε κάποιους ακούγονται ακραία, επιβεβαιώνονται για ακόμη μια φορά. Αυτή την φορά, για καλή μας τύχη, η καταγγελία έγινε από τον πρώην πρωθυπουργό της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα και έτσι έλαχε προβολής στα εγχώρια ΜΜΕ.
Η καταγγελία υπαλλήλου του κτηματολογίου που έφτασε στον Μπερίσα έλεγε τα εξής: