H εκ δεξιών φωνή.....

Αργολίδος Νεκτάριος: ”Η γη είναι τετράγωνη!”

 Η ΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Tου Σεβ. Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου

Πέρασαν δύο ολόκληροι μήνες από τότε που άρχισαν να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα στην χώρα μας από τα οποία δεν εξαιρέθηκε η εκκλησία μας.
Αν για όλους τους χριστιανούς ήταν μια περίοδος οδύνης για την στέρηση των ιερών ακολουθιών και ιδιαίτερα της θείας Λειτουργίας, για τους κληρικούς ήταν πολύ πιο οδυνηρή η περίοδος αυτή.
Αναγκαστήκαμε να λειτουργούμε χωρίς το λαό, με άδειες εκκλησίες, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτός όμως ο πόνος και η οδύνη έγινε αφόρητη από τις συνεχείς επιθέσεις, όχι τόσο των εκτός εκκλησίας, αλλά των μελών της εκκλησίας.
Κυκλοφόρησαν αμέτρητα κείμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυστυχώς με τους περισσότερους συντάκτες να παραμένουν στο σκοτάδι της ανωνυμίας. (Αναρωτιέμαι γιατί άραγε; Τί φοβούνται; Τόσο δειλοί είναι; Δεν τους λέει τίποτα ο λόγος του Χριστού στο δικαστήριο: «Ἐγώ παρρησία ἐλάλησα;»).

Δεν υπήρξε μέτρο στις φωνές και στο θορυβώδη τρόπο με τον οποίο πολλοί νόμισαν ότι έπρεπε να υπερασπίσουν την εκκλησία.
Είναι αξιοσημείωτο ότι κάποιες μέρες είχαμε ένα καταιγισμό μηνυμάτων – διαμαρτυριών με τα ίδια περίπου λόγια. Φως φανάρι βέβαια ότι ήταν κατευθυνόμενα από κάποιον «γέροντα». Είναι σαν τα ψηφίσματα.
Γίνεται μια εκδήλωση διαμαρτυρίας για κάποιο θέμα και στο τέλος όλοι εγκρίνουν το κείμενο που είναι έτοιμο από τις προηγούμενες μέρες. Δημοκρατικές διαδικασίες…
Μέσα λοιπόν στα μηνύματα αυτά επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο: «Είστε προδότες. Αρνηθήκατε τον Χριστό. Σχίζετε την Εκκλησία. Θα χάσετε την ψυχή σας. Παραιτηθείτε. Είσαστε αφορισμένοι. Για να μην χάσετε την καρέκλα υποκύψατε στην άθεη κυβέρνηση κ.λπ. κ.λπ.».
------------------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Προσπαθώ να το δω θετικά μα δε μου βγαίνει, δε με αναπαύει ο λόγος, άραγε γιατί δε με αναπαύει; Αν το δω και το ερμηνεύσω ανθρωποκεντρικά ναι, είναι εντός πλαισίου, έτσι οφείλουμε να συμπεριφερθούμε. Αν το δω και το ερμηνεύσω χριστοκεντρικά απέχει από τη παράδοση της Εκκλησίας, κομίζονται καινοτόμες θεολογικές ερμηνείες. Οι άγιοί μας πλησίαζαν τους ασθενείς, δεν τους απέφευγαν, ο ίδιος ο Χριστός με λεπρούς και μολυσματικούς συγχρωτιζόταν, και όπως γνωρίζουμε υπόδειγμα ζωής και συμπεριφοράς μας υπέδειξε στην εν σαρκί παρουσία του στη γη. Δεν είναι υγιής εικόνα να βλέπει κανείς μασκοφόρους εντός του ναού, δείχνει ολιγοπιστία. Ο άγιος Βασίλειος συνέχεια με τέτοιους ασθενείς συγχρωτιζόταν στα νοσοκομεία που είχε φτιάξει.


--------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τό κείμενον εἶναι τεράστιον. Σταμάτησα νά διαβάζω ἐκεῖ πού μέ πονηρίαν ἐπικαλεῖται τό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Τί στρατηγεῖν ἐπιχειρείς, ἐνταγμένος ἐν στρατιώταις;», γιά νά φιμώσῃ τούς μή θεολόγους. Τότε ὑπῆρχαν «στρατηγοί» τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ μή θεολόγοι θά μποροῦσαν νά τ' ἀφήνουν ὅλα σ' αὐτούς. Σήμερα, ὅμως, οἱ γνωστοί «ἐκκλησιαστικοί» σχηματισμοί τοῦ νέου καί τοῦ παλαιοῦ Ἑορτολογίου εὑρίσκονται ὅλοι εἰς αἱρέσεις καί σχίσματα. Συνεπῶς, εἶναι Καϊαφαϊκή ἡ ὑποκρισία τοῦ Κολυμπαριστοῦ κ. Νεκταρίου νά θέλῃ νά φιμώσῃ τούς Χριστιανούς πού μέ ἱεράν ἀγανάκτησιν διαμαρτύρονται γιά τίς νέες αἱρέσεις πού αὐτός καί ἡ «σύνοδός» του ἔχουν ἐπιτρέψει νά ἐμφυλλοχωρήσουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἤτοι τόν Σεργιανισμόν (ἡ ἐν γνώσει σύμπλευσις μέ τόν ἀντίχριστον Καίσαρα) καί τήν νέαν Εἰκονομαχίαν (ὅτι ὁ πιστός δύναται νά μολυνθῇ μεταλαμβάνων Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ καί ἀσπαζόμενος τάς ἱεράς εἰκόνας). Οἱ Χριστιανοί δέν ἔχουν κατανοήσει ἀκόμη τίς συνέπειες τοῦ Ἑορτολογικοῦ σχίσματος (1924), τῆς ἐν ἀγνοίᾳ των ἀλλ' ἐπισήμου ἑνώσεώς των μέ τόν Παπισμόν (7-12-1965) καί τόν Μονοφυσιτισμόν (1990), τῆς ψευδο-συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου (2016) καί τῆς ἀκουσίας προσχώρήσεώς των εἰς τό Οὐκρανικόν σχίσμα (2019) καί βιώνουν τώρα τόν ΒΡΩΜΕΡΟΝ Σεργιανισμόν καί τήν ΔΥΣΩΔΗ Εἰκονομαχίαν τῶν ψευδεπισκόπων των! Λοιπόν, ἀντί νά μετανοήσῃ γιά ὅλ' αὐτά τά ΤΕΡΑΤΩΔΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ, γιατί ζητεῖ καί «τά ρέστα» ὁ κ. Νεκτάριος, θεωρῶν ἀσχέτους τούς μή θεολόγους πού διαμαρτύρονται δικαίως καί κρατῶν γιά τόν ἑαυτόν του τόν ρόλον τοῦ «στρατηγοῦ», ἐνῷ συγκαταλέγεται μετά τῶν κακουργούντων κατά τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ; Δέν γνωρίζει τό Στουδιτικόν, ὅτι ἐν καιρῷ αἱρέσεως, ἄν δέν φωνάξουν οἱ πιστοί, τότε θά φωνάξουν οἱ πέτρες; Δέν ἔχει διαβάσει στήν Ἁγίαν Γραφήν ὅτι ὁ Θεός ὁμιλεῖ ἀκόμη καί διά στόματος ὄνου;
-----------------------------------
Σταύρος Τ. είπε...
ΟΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝΕ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΓΕΛΟ
θα μπορούσε να είναι ένας ορθότερος τίτλοςΚαι σχεδόν απίθανη την ιατρεία, όταν καταρχήν δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει πρόβλημα και θέλει να βγει κι από πάνω
--------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Δεν έχει σημαντικότητα μόνο το τι επεξεργάζεται αλλά και η ειρωνική αποδόμηση όλων των φωνών που τούς είπαν προδότες επειδή υπάκουσαν στο κέλευσμα τού διαβόλου και αρνήθηκαν τη δύναμη τής Αγίας Εκκλησίας.

Αλλά και τι σόι ταυτότητα έχει στις αντικείμενες αιρέσεις. Η οικουμενιστικη του ταυτότητα παρακάτω :
http://paterikakeimena.blogspot.com/2015/01/blog-post_31.html?m=1
Και από το ίδιο τους το σώμα των Επισκόπων τους.
https://www.impantokratoros.gr/E5D504EF.el.aspx

Και εδώ ο Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, με θέμα Η οικουμενιστική ταυτότητα του Σεβ. Μητρ. Αργολίδος κ. Νεκταρίου.
http://aktines.blogspot.com/2015/01/blog-post_793.html?m=1


Διανοητική κάθειρξη -- Xαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος

Η έννοια της «συνομοσιολογίας» αποτελεί έναν προσφιλή νεωτερισμό, μία παραλλαγή χυδαίας λογοκρισίας η οποία είθισται να προβάλλεται ως αντεπιχείρημα εκ της, εν γένει καθεστηκυίας τάξεως, κατά οιουδήποτε τεκμηριωμένου αντιρρησία της αυθεντίας των απόψεών της πολύμορφης εξουσίας.
Επί της επικαιρότητας, ο εμπαιγμός της αντιδημοκρατικής και άκρατα Σταλινογενούς συλλήβδην Αριστεράς (αμετανόητο εγκληματικό Κ.Κ.Ε, εθνοκτόνο Σύριζα με τα υποζύγια  των, ήτοι τα μισθοδοτούμενα τάγματα εφόδου, εις τα πανεπιστήμια με, όπλα και μολότοφ) περί της στυγνής δολοφονίας αθώων εργαζομένων, την 10 Μαΐου του 2010, εις την Μαρφίν, αποτελεί μνημείο μισαλλοδοξίας, μισανθρωπίας, κακοήθειας, μικροψυχίας καθώς και αδιάσειστο στοιχείο της ολοκληρωτικής προκρούστειας ιδεοληψίας τους.
---------------------------------

Marinos Ritsoudis είπε...
Διανοητική κάθειρξη, είναι η απόλυτη υποταγή στο σύστημα. Ζούμε τον αντίποδα της παλαιάς τάξης, η νέα τάξη πραγμάτων, επί τού σκοπού της να φυλακίζει συνειδήσεις, νού, σκέψεις καί ψυχές, μέσα από το απροσπέλαστο τούνελ τού φόβου, το μεγαλύτερο μαστίγιο αυτής της εποχής.
Πλέον η μόνη Οδός είναι ο Χριστός, μέσω της Μίας Αγίας Εκκλησίας. Όταν ο άνθρωπος, κατά Χάριν περιφρονήσει τελείως τον θάνατο, τότε απελευθερώνεται Τελείως εν Χριστώ. Ο πνευματικός αγώνας στις μέρες μας, είναι να ατενίζουμε ευθέως τον θάνατο στην αδιαμφισβήτητη οδό τής καταπάτησης τής εξουσίας του. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία, το μαρτύριο τών Αγίων στίς μέρες μας, η αληθινή βιωματική συν-Ανάσταση.
------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὁ κ. Κατσιβαρδᾶς περιγράφει ἄριστα τήν δαιμονικήν κατάστασιν πού ἔχουν ἐπιβάλει τά Δαιμονικά κόμματα εἰς τόν δύσμοιρον αὐτόν τόπον. Ἄς μοῦ ἐπιτρέψῃ μίαν παρατήρησιν, ὡστόσον. Θεωρεῖ τήν «ΝΔ» ἁπλῶς «ψοφοδεῆ», πού ἀνέχεται καί δέν δέν ἀνθίσταται στά ἄκρως σατανικά σχέδια τῶν «ἀριστερῶν». Ἡ ἀλήθεια, δυστυχῶς, εἶναι ὅτι ἡ «ΝΔ» ἐπίσης ἐνεργεῖ πρός τήν ἰδίαν (καταστροφικήν) κατεύθυνσιν, καί μάλιστα μέ ζῆλον ἰσάξιον ἐκείνου τῶν Τσιπραίων! Εἶναι κατ' ἐξοχήν νεοταξικόν (=Δαιμονικόν) κόμμα!

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ -- Αθωνικά άνθη

Ο ευσεβής και φιλόθεος Ορθόδοξος χριστιανός πουθενά δεν θα εύρισκε τόσον πλήρη ερμηνείαν του νοήματος της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, ως και των άλλων Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, από το «Εορτοδρόμιον» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Το βιβλίον αυτό έχει ιδιαιτέραν χάριν, όχι μόνον διότι εγράφη δια χειρός ηγιασμένης, αλλά και διότι εις τας σελίδας του συγκεντρούνται αι άκτιστοι ακτίνες του Αγίου Πνεύματος, ως Υμνολογία, ως ηθική φιλοσοφία, ως δογματική έκθεσις, ως Μυστική Θεολογία, ως πλούτος Πατερικής Γραμματολογίας. Ο ακάματος και θεοφώτιστος συγγραφεύς του συνεπύκνωσεν ό,τι θειότερον παρήγαγεν η ένθεος καρδία και ο θεόληπτος νους των αγίων Πατέρων, εν τη ερμηνεία όλων των φάσεων της θείας Οικονομίας, της Σταυρικής Θυσίας και της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου, και ό,τι ευηχέστερον ως μουσουργικόν και αιθέριον Υμνολόγημα μας έδωσεν η πνευματοκίνητος λύρα των μελωδών και καλλικελάδων αηδόνων της αγιωτάτης Εκκλησίας μας.

ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη Κ΄ (20η) Μαϊου, η ανακομιδή και μετακομιδή των ιερών Λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός ημών ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού.


Νικολάου του εν Αγίοις Πατρός ημών, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, η ανακομιδή και μετακομιδή των ιερών Λειψάνων ούτως εγένετο. Κατά τους χρόνους του ευσεβεστάτου βασιλέως Αλεξίου Α΄ του Κομνηνού (1081 – 1118), πατριαρχούντος Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου Γ΄ του Κυρδινιάτη (1084 – 1111), εγένετο καταδρομή κατά των Ελλήνων υπό των Ισμαηλιτών, οίτινες, αιχμαλωτίζοντες, φονεύοντες και εις το πυρ παραδίδοντες όσους Χριστιανούς εύρισκον, ηρήμωσαν όλας τας πόλεις και τα χωρία, μάχρι της Αντιοχείας και της Ιερουσαλήμ, τους δε επιζήσαντας εκ των ξιφών των, άνδρας, γυναίκας και παιδία παρέλαβον μετ’ αυτών μεθ’ όλων αυτών των υπαρχόντων.

ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΤΣΑ


Ψευδεπίσκοποι: «Ὁ Χριστὸς ἦτο Πρόσφυγας». -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Μέ αὐτό τό σαθρόν «ἐπιχείρημα» τῶν παγκοσμιοποιητῶν (=Σατανιστῶν) οἱ ψευδεπίσκοποι τῆς «Ἑλλάδος» συναινοῦν εἰς τήν ἰσλαμοποίησίν της! Ἀλλά, πρῶτον, ὁ Χριστός ἔφυγε προσωρινῶς ἀπό τήν γενέτειράν Του διά νά γλυτώσῃ ἀπό τήν μάχαιραν τοῦ Ἡρώδου. Ποίαν ὁμοιότητα ἔχει αὐτό τό γεγονός μέ τίς ὀρδές τῶν Πακιστανῶν, τῶν Ἀφγανῶν, τῶν Σομαλῶν κ.ἄ. πού ἀφήνουν τήν πατρίδα των, ὅπου δέν ἀπειλεῖται ἡ ζωή των (ἄρα δέν εἶναι πρόσφυγες) καί ἔρχονται στήν «Ἑλλάδα» διά νά βιάσουν, νά κλέψουν, νά οἰκοιοποιηθοῦν κτήματα Ἑλλήνων, νά μαχαιρώσουν, νά κάψουν ἱερούς ναούς, νά κτίσουν τεμένη καί νά φωνάζουν κάθε λίγο καί λιγάκι ἀπό ἐκεῖ πάνω οἱ ἰμάμηδές των κ.λπ., ἀπειλώντας ταυτοχρόνως τούς Ἕλληνας ὅτι θά ἐπιβάλουν τήν Σαρίαν, ὅτι περιμένουν τό σύνθημα γιά νά πάρουν τά ὅπλα, νά σκοτώσουν τούς «ἀπίστους» καί νά κυριαρχήσουν εἰς τήν χώραν, ὑλοποιώντας ἔτσι τό γνωστόν «Δόγμα Ὀζάλ», ὅτι ἦρθαν γιά νά τούς «γονιμοποιήσουν» κ.λπ. Τό τελευταῖον φαίνεται νά ἐξάπτῃ κάποιους σεξουαλικῶς, γνωστῶν ὄντων τῶν σεξουαλικῶν προτιμήσεων τῶν μωχαμεντιανῶν, διό καί πανηγυρίζουν ὑπέρ τῶν λαθρομεταναστῶν, ἀλαλάζοντες ὅτι μετά χαρᾶς θά δώσουν νύφες καί γαμβρούς εἰς αὐτούς τούς «νοικοκύρηδες» καί θά «μπολιαστοῦν» μέ αὐτούς τούς «συμπολίτες» των! Ἐρωτῶ καί πάλιν: Ποίαν ὁμοιότητα ἔχει μέ ὅλ' αὐτά τά ἔργα τοῦ Διαβόλου ἡ προσωρινή φυγή τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Ἰουδαίαν; Ἀπολύτως καμμίαν! Πρόκειται, δηλαδή, δι' ἕν πελώωωωωωωριον ψέμμα! Δεύτερον, ὁ Χριστός ἔφυγε μέ τήν Μητέρα Του καί τόν Ἰωσήφ, δηλαδή ἦσαν μόνον τρεῖς. Ποίαν διαφοράν θά ἠδύναντο νά κάμουν εἰς τήν Αἴγυπτον τρία ἐπιπλέον ἄτομα; Οὐδεμίαν! Ἐδῶ, ὅμως, ἔρχονται ἑκατομμύρια λαθρομεταναστῶν! Ἄρα, ποίαν ὁμοιότητα ἔχει ἡ φυγἠ τοῦ Χριστοῦ μέ τήν κατακτητικήν ἐπιδρομήν τῶν λαθρομεταναστῶν κατά τῆς «Ἑλλάδος»; Ἀπολύτως καμμίαν! Πράγματι, λοιπόν, εἶναι ἕν πελώωωωωωωριον ψέμμα! Μέ αὐτά τά πελώρια ψεύδη ἔχουν κατατρομάξει τούς «Ἕλληνας», οἱ ὁποῖοι, διά νά μήν χαρακτηρισθοῦν «ρατσισταί» ἀπό τούς νεοταξίτας (=Σατανιστάς), τρέχουν ὄπισθεν τῶν ψευδεπισκόπων καί τῶν ψευδοπολιτικῶν διά νά προσφέρουν «γῆν καί ὕδωρ» εἰς τούς λαθροεισβολεῖς!

Προσοχή στους ψευδοδιδασκάλους. -- Του αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου (Φιλοκαλία τόμος Δ΄).

Να ικετεύης τον Θεό με προσευχές και δάκρυα να σου στείλη οδηγό απαθή και άγιο. Αλλά και συ ο ίδιος να μελετάς τις θείες Γραφές, και μάλιστα τα πρακτικά συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, για να αντιπαραβάλλης σ΄ αυτά την διδασκαλία και τις πράξεις του διδασκάλου και γέροντάς σου, βλέποντάς τες όπως σε καθρέφτη και εξετάζοντάς τες. Και όσα είναι σύμφωνα με τις Γραφές να τα εγκολπώνεσαι και να τα κρατής στον νού σου, τα νόθα όμως και ξένα να τα διακρίνης και να τα απορρίπτης, για να μη πλανηθής. Γιατί να ξέρης, πολλοί πλάνοι και ψευδοδιδάσκαλοι υπάρχουν σήμερα.

Και μη ξεχνάς νηστεία κυρίως είναι να πεινάσεις για Θεό!!!

- Ευλογείτε Γέροντα.
- Ο Kύριος να σε ευλογεί χαρά μου.
- Είστε πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος;
- Είμαι εξήντα χρόνια, αλλά τι είναι εξήντα χρόνια για το Θεό; Μια ανάσα είναι.

«Εμίσησα Εκκλησίαν Πονηρευομένων»

Το στυγερώτερον έγκλημα εις βάρος της αγίας μας Ορθοδοξίας είναι η ανοχή των Αιρέσεων και των Αιρετικών. Ασεβέστατα κηρύσσονται από Ορθοδόξους (;) ποιμένας αιρέσεις φοβεραί, και ανεμπόδιστα κινούνται Αιρεσιόφρονες Ποιμένες (;) μεταξύ της Ποίμνης του Χριστού! Έπαυσε, φαίνεται, εις ωρισμένους να λειτουργή το αισθητήριον της Ορθοδοξίας και η Εκκλησιαστική συνείδησις  έχει επικινδύνως αμβλυνθή, ώστε να μη διακρίνωνται τα Αγιοπνευματοχάρακτα σύνορα της Ορθοδοξίας από την πλάνην και την Αίρεσιν. Ποίοι άραγε ευθύνονται δια την τραγικήν αυτήν ψυχικήν τύφλωσιν; Κατ΄ αρχήν όλοι· προ παντός όμως οι Ποιμένες!  «Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν την μερίδα μου…» (Ιερ. 12, 10), θρηνωδεί ο προφήτης Ιερεμίας· και προσθέτει: «Ω οι ποιμένες (…) Υμείς διεσκορπίσατε τα πρόβατά μου και εξώσατε αυτά…» (Ιερ. 23, 1-3).  Δυστυχώς Πατριάρχαι, Αρχιερείς, Επίσκοποι, Ηγούμενοι, με έναν λόγον Ποιμένες εμολύνθησαν από τον Οικουμενισμόν, ώστε να έχουν συνηθίσει εις τας Οικουμενιστικάς βλασφημίας και να μη ενοχλούνται από τα κηρύγματα των Αιρέσεων, δια των οποίων βάλλεται, εξοντωτικώς η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία. Φαίνεται, ότι εις την εποχήν του Υλιστικού Ευδαιμονισμού δεν θεωρείται πλέον υπέρτατος σκοπός της Εκκλησίας η αγιότης, αλλά η κοσμική σκοπιμότης.

Oρθόδοξος Τύπος” αριθ. φ. 833
--------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

«ΟΤ»: «Το στυγερώτερον έγκλημα εις βάρος της αγίας μας Ορθοδοξίας είναι η ανοχή των Αιρέσεων και των Αιρετικών».

Λάθος! Τό στυγερώτερον ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὅτι οἱ (ὑποτιθέμενοι) ταγοί της εἶναι οἱ ἴδιοι αἱρετικοί! Ὁ εἷς κηρύττει ἀνενδοιάστως ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν εἰς τόν ἴδιον Θεόν, ὁ καθείς μέ τόν τρόπον του (Ἀρχοντώνης)! Ἕτερος ἰσχυρίζεται ὅτι «εἰς τά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ ἀληθινός Θεός» (Χορευτάκης)! Τρίτος λέγει ὅτι δέν ὑπάρχουν αἱρετικοί, παρά μόνον οἱ «καβγατζῆδες» (Λαμπρινιάδης)! Τέταρτος βροντοφωνάζει ὅτι ἄν ὁ λαός ἐναντιωθῇ πρός τό Εὐαγγέλιον, τότε αὐτός θά συνταχθῇ μέ ... τόν λαόν (Κουκουρίδης)! Ὅλοι μαζί λέγουν «συνοδικῶς» (Κολυμπάρι, 2016) ὅτι ἀναγνωρίζουν «τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν ἑτεροδόξων «ἐκκλησιῶν», π.χ. ἀναγνωρίζουν τόν Παπισμόν ὡς «Καθολικήν Ἐκκλησίαν», παρά τό γεγονός ὅτι αὐτό εἶναι τό ἱστορικόν ὄνομα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας!!! Ἐπίσης, ὅλοι μαζί συντάσονται μέ τόν ἀντίχριστον Καίσαρα εἰς τόν ἀπηνῆ πόλεμον τοῦ τελευταίου κατά τῆς Ὀρθοδοξίας! Ὅλ' αὐτά καί χιλιάδες ἄλλα καθιστοῦν τούς σημερινούς ψευδεπισκόπους φανατικούς Ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ, ἰσαξίους τῶν Ἀρχιερέων Ἄννα καί Καϊάφα! Συνεπῶς, οἱ σημερινοί ψευδεπίσκοποι δέν εἶναι ἁπλῶς «ἀνεκτικοί» πρός τίς αἱρέσεις, ἀλλ' εἶναι ἀντίχριστοι!

--------------------------
ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...
Στόχος τους δὲν ειναι ν' αδειάσουν οι εκκλησίες, αλλὰ να γεμίσουν με ανθρώπους ποὺ θὰ εχουν αλλοιωμένο φρόνημα...
----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 19 Μαΐου 2020 - 1:29 μ.μ.

Ὄχι μόνον τό Ὀρθόδοξον φρόνημα προσπαθοῦν ν' ἀλλοιώσουν, Πάτερ μου, ἀλλά καί αὐτήν ταύτην τήν ἱστορικήν Ἀλήθειαν! Χάριν παραδείγματος, πρό ὀλίγων ἐτῶν ὁ ψευδεπίσκοπος Κύπρου ὑπέγραψεν ἀπό κοινοῦ μέ Ραββίνους ἔγγραφον ὅτι οἱ Ἑβραῖοι δέν εὐθύνονται διά τήν Σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ!!! Ὡς ἕν ἄλλο παράδειγμα, προκειμένου νά προωθήσουν τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς «Ἑλλάδος», λέγουν ἀνερυθριάστως ὅτι ἄς δείξουμε ἀγάπην καί φιλοξενίαν πρός τούς «πρόσφυγες», διότι καί ὁ Χριστός πρόσφυγας ἦτο!!! Εἰς ἄλλην ἀνάρτησιν τοῦ παρόντος ἱστολογίου ἀποδεικνύω πόσον μεγάλο ΨΕΥΔΟΣ εἶναι αὐτό!!!


«39 λέγω γάρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ' ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Τί νά γράψει καί τί νά τού πεί κανείς ; Ευτυχώς μίλαγε ενώπιον κενού σώματος (εκκλησιάσματος) κι έτσι γλύτωσε από κάποια ντομάτα, που θά τού έριχνε στό κεφάλη κάποιος πιστός. Όμως, φοβούμαι δέν θά υπήρχε ουδείς, εκεί κάτω στήν προτεσταντική καί σιωνιστικά ελεγχόμενη (βαθύ κράτος) Αμερική.

Καί τί επικαλέστηκε, προκειμένου νά μάς πεί : "Καί ποιό έχει μεγαλύτερη αξία (σημ. προηγήθηκε τό "σημασία" - τού πώς ή τού ότι - μεταλαμβάνουμε) ; Τό σώμα καί τό αίμα τού Χριστού ; η λαβίδα ; τό κουταλάκι ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος που θά αποφασίσει η Εκκλησία νά σάς δίνει τό σώμα καί τό αίμα τού Χριστού ;"
Επικαλέστηκε τό εδάφιο Κατά Ματθαίον, κγ΄, στίχος 19. Αυτό περιλαμβάνεται στούς στίχους 16 έως καί 21 :

« 16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ, οἱ λέγοντες· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν; 18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· 22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. »

Όπως βλέπει καί διαβάζει ο αναγνώστης, συμπεριλαμβάνεται καί ο στίχος 22 («καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ »), τόν οποίο παραλείπει εσκεμμένα ο επίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Εσκεμμένα διότι αυτή η ουαί, που εξαπέλυσε ο Κύριος κατά γραμματέων καί Φαρισαίων, αφορά αποκλειστικά καί μόνο στό θέμα τού όρκου καί όχι στήν πρόσληψη σώματος καί αίματος Χριστού. Πρός τούτο συνηγορεί καί ο Απ. Παύλος στήν Κορινθίους πρώτη επιστολή, κεφ ια΄ :
«26 ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ.».
Δέν γράφει ο απόστολος Παύλος "οσάκις άν ομνύετε", γράφει (γενικώς) τό "καταγγέλλετε" καί (ειδικά) τά «ὁσάκις ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον ... καὶ τὸ ποτήριον πίνητε». Ποία λοιόν η σύνδεση «βρῶσις καὶ πόσις» (οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ) μέ τόν όρκο ;

Η θεία Ευχαριστία δέν είναι όρκος, όπως κακώς, κάκιστα παραχαράσσει ο Αμερικής Ελπιδοφόρος. Είναι Κοινωνία μέ τό σώμα καί τό αίμα τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί διαρκής, μόνιμη καταγγελία, τού σταυρικού θανάτου Αυτού. Καταγγελία που δέν αίρεται, ει μή μόνον διά τού ειπόντος τόν λόγον αυτόν : «39
 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ' ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
.» (Μτ. κγ΄). Άς τό έχει τούτο υπόψη ο Ελπιδοφόρος Αμερικής καί οι συν αυτώ ποιμαινόμενοι πλανηθέντες Έλληνες τής διασποράς.
-----------------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Πώ - πώ - πώ, τί λέγει ὁ ἀθεόφοβος!!! Μέχρι τήν μέσην τοῦ βίντεο ἄκουσα, διότι δέν ἀντέχω πολλήν ὥραν στήν διαστρέβλωσιν τῆς Ἀληθείας! Λέγει καί ξαναλέγει ὁ δυστυχής: «Ποιό εἶναι πιό σημαντικόν, ἡ λαβίδα ἤ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ;» Ἀλλά ποῖος ἔθεσε τέτοιο «δίλημμα»; Οὐδείς!!! Τό ἐφηῦρεν ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος (κατ' ἄλλους «Ἐλπιδοκτόνος») γιά νά παραπλανήσῃ τά πλήθη, ἀπομακρύνοντάς τα ἀπό τόν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, πού εἶναι ἡ φοβερά αἵρεσις τῆς ΝΕΑΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, ἤτοι ὅτι ὁ πιστός δύναται νά μολυνθῇ μεταλαμβάνων Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, ἀσπαζόμενος τίς ἱερές εἰκόνες κ.λπ.! Ἀπό τήν μέσην τοῦ βίντεο καί κάτω ἴσως νά λέγῃ καί ἄλλα φοβερά! Ὅποιος ἀντέχει νά τό ἀκούῃ, τόν παρακαλῶ νά σχολιάσῃ καί πάνω σ' αὐτά. Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ὁ «κύριος» αὐτός, εἰς ἕν ἄλλο ἐπίσης «φωτισμένον» κήρυγμά του τόν παρελθόντα Ἰούλιον εἶπε καί τό ἑξῆς τρομερόν (ἀπό μνήμης τό γράφω: «Δέν ὑπάρχουν αἱρετικοί!!! Νά;σᾶς πῶ ἐγώ ποιός εἶναι αἱρετικός: Αἱρετικός εἶναι ὁ καβγατζῆς»!!!!!!!!!!!!!! Συνεπῶς, ἐπλανήθησαν ὅλες οἱ Σύνοδοι πού ἐπί 2000 χρόνια ἀνεθεμάτιζον αἱρετικούς, συμφώνως μέ τάς ἐπιταγάς τοῦ Εὐαγγελίου, ὅτι πρέπει ν' ἀναθεματίζεται ὅποιος κηρύττει ἄλλην πίστιν, διαφορετικήν ἀπό τήν Ἀποστολικήν, ἀκόμη καί ἄν ὁ κηρύττων εἶναι «ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!
------------------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...
Μέ κοινό παρονομαστή "τό ιερόν" (ιερότητα) ταυτίζει τήν θεία Ευχαριστία μέ τόν όρκο. Ερώτηση : Στά ιερά μας Μυστήρια συμπεριλαμβάνεται καί ο όρκος ;

Όχι, όρκος δέν αποτελεί γιά εμάς μυστήριο καί μάλιστα ιερό. Ωστόσο, ο επίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έκανε συσχετισμό - μέ αυτά που λέγει στό βίντεο - τής Θείας Ευχαριστίας μέ τόν όρκο, επικαλούμενος τό Μτ.κγ΄.18΄καί19΄. Κοινός παρονομαστής τό ιερόν τής Θείας Ευχαριστίας καί τό ιερόν, ομοίως, τού όρκου, κατά τόν εν λόγω αρχιεπίσκοπο Αμερικής.

Προφανώς, αμέλησε νά αναφερθεί στό «33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ Θεοῦ· 35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως· 36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι.» (Μτ. ε΄).

Περί τού όρκου, τώρα, σύντομος ο λόγος τούτος : Πρός Εβραίους κεφ. ς¨
«13 Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ' ἑαυτοῦ »
Ο άγιος Θεός μόνον, καί μόνον, δύναται νά ορκίζεται "καθ' ἑαυτοῦ ", επειδή δέν υπάρχει τίποτε ανώτερον Αυτού ( : ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι). Οι νεκρές κεφαλές που άρχουν τής παγκόσμιας Δικαιοσύνης, επιτρέπουν τόν όρκο - στήν προσωπική τιμή καί συνείδηση - θέτοντας εαυτούς στήν θέση τού θεού !

ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ Μ ΕΧΑΣΑ


Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε γιά τήν τέλεια ἀγάπη:

«Κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἦταν ἕνας ἄνθρωπος καὶ ἐλέγετο Μωϋσῆς. Αὐτὸς ἀπὸ μικρὸν παιδίον ὁποὺ ἦτον, ἔλαβε δύο χαρίσματα εἰς τὴν καρδίαν του· ἀγάπην εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς του. ῞Ωστε πρέπει καὶ ἡμεῖς οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ νὰ ἔχωμεν αὐτὰς τὰς δύο ἀγάπας, καὶ αὕτη εἶνε ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου· «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς». ᾿Ακούετε, ἀδελφοί μου, τὶ λέγει ὁ Χριστός; ῞Οτι καθὼς ἐγὼ ὑβρίσθηκα, ἐδάρηκα, ἐπείνασα, ἐδείψασα, καὶ ἐσταυρώθηκα, καὶ ἔχυσα τὸ αἷμα μου διὰ τὴν ἀγάπην σας, διὰ νὰ σᾶς ἐλευθερώσω ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ διαβόλου, ἔτσι πρέπει καὶ σεῖς ν᾿ ἀγαπᾶτε τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἀδελφούς σας, καί, ἄν τύχη καὶ ἀνάγκη, νὰ χύνετε καὶ τὸ αἷμα σας. ῾Η τελεία ἀγάπη εἶνε νὰ πωλήσης ὅλα σου τὰ πράγματα καὶ νὰ δώσης ἐλεημοσύνην, καὶ σὺ νὰ πωληθῆς σκλάβος, καὶ ὅσα παίρνεις νὰ τὰ δίδης ἐλεημοσύνην. Εἰς τὴν ἀνατολὴν ἦταν ἕνας Δεσπότης, τοῦ ἐπῆραν ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν του ἑκατὸν σκλάβους, ἐπώλησεν ὅλα του τὰ πράγματα καὶ τοὺς ἐξεσκλάβωσεν. ῞Ενα παιδὶ μιᾶς χήρας ἀπέμεινε σκλαβωμένο. Τὶ κάμνει ὁ Δεσπότης; Ξυρίζεται καὶ πηγαίνει καὶ παρακαλεῖ τὸν ἀφέντη, ὁποὺ εἶχε τὸ παιδί, νὰ τὸ ἐλευθερώση, καὶ νὰ κρατήση ἐκεῖνον σκλάβον, ὅπως καὶ ἐγένετο. Καὶ ἐπερνοῦσε μεγάλην σκληραγωγίαν, ἕως ὁποὺ διὰ τὴν ὑπομονή του τὸν ἠξίωσεν ὁ Θεὸς καὶ ἔκαμε θαύματα. ῞Υστερα τὸν ἠλευθέρωσεν ὁ ἀφέντης του καὶ πάλιν ἔγινεν ἀρχιερεύς. Αὐτὴν τὴν ἀγάπην θέλει ὁ Θεὸς νὰ ἔχωμεν καὶ ἡμεῖς. Εὑρίσκεται κανένας νὰ ἔχη αὐτὴν τὴν ἀγάπην; ῎Οχι! Μὴ πωλεῖσαι σύ, πώλησον μόνον τὰ πράγματά σου καὶ δός τα ἐλεημοσύνην. Δὲν δύνασαι νὰ τὸ κάμης; Δόσε τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον, ἤ τὸ τέταρτον. Δὲν δύνασαι καὶ τοῦτο; Μὴ παίρνης τὸ ψωμὶ τοῦ ἀδελφοῦ σου, μὴ τὸν κατατρέχης, μὴ τὸν συκοφαντῆς. Πῶς θέλομεν νὰ σωθῶμεν, ἀδελφοί μου; Τὸ ἕνα μᾶς φαίνεται βαρύ, τὸ ἄλλο πικρόν. ῾Ο Θεὸς εἶνε εὔσπλαγχνος, ναί! ἀλλ᾿ εἶνε καὶ δίκαιος· ἔχει καὶ ράβδον σιδηρᾶν. Λοιπὸν ἄν θέλωμεν νὰ σωθῶμεν, πρέπει νὰ ἔχωμεν τὴν ἀγάπην εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς μας».

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ -- Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ


Ιερός Λόχος 2012 Έφεδροι και φίλοι των Ειδικών ΔυνάμεωνΈνα 1ο βίντεο
πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:


και η Ομιλία του Προέδρου του Ιερού Λόχου 2012 Ανδρέα Γενιά, 
στην μεγάλη συγκέντρωση - πορεία που έγινε στην Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πύργο), την Κυριακή 10 Μαΐου 2020.

Αδέρφια μας, Χριστός Ανέστη!

Είμαστε και πάλι εδώ.
Μετά από 2 μήνες καραντίνας και εγκλεισμού, είμαστε εδώ που ανήκουμε :
στο δρόμο.
Αγωνιζόμαστε και πάλι για όλα όσα μας κάνουν αυτό που είμαστε: ένα Έθνος περήφανο και ισχυρό, αθάνατο και αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου.
Αγωνιζόμαστε για την διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας και της ορθοδοξίας μας.

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων: 101 χρόνια από τον ξεριζωμό του ποντιακού Ελληνισμού


Νεκρανάσταση του Γένους -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ι. Μακρυγιάννης : «Γλυκώτερον πράμα δεν είναι άλλο από την πατρίδα και θρησκεία».
«Τα σημειώνω κι εγώ εδώ ίσως εσείς οι μεταγενέστεροι, σαν ιδήτε την αρετή μας, θα είστε ‘λικρινώτεροι δια την πατρίδα. Γλυκώτερον πράμα δεν είναι άλλο από την πατρίδα και θρησκεία. Όταν δι’ αυτά τον άνθρωπον δεν τον τύπτη η συνείδηση του, αλλά τα δουλεύη ως τίμιος και τα προσκυνή, είναι ο πλέον ευτυχής και πλέον πλούσιος"

Είναι πρόδηλον ότι σήμερον απέχουμε παρασάγγας εκ της ενδόξου ιστορίας μας  και ότι η μέχρι τούδε πορεία μας ως έθνους, παρεκτός ελαχίστων περιόδων εις την νεωτέρα ιστορία, αποδεικνύει ότι ουδ’ επελάχιστον ιστάμεθα σήμερον, εις το προσήκον ύψος των περιστάσεων, ως έδει, διότι καίτοι είμεθα, ως φυσικοί κληρονόμοι, θεματοφύλακες της περίλαμπρης αγωνιστικότητας και πολιτισμικής μας παράδοση των αγωνιστών του 1821, φερόμαστε ως υποδεέστεροι των περιστάσεων.