Έκαναν φωτογράφιση μόδας σε ορθόδοξες εκκλησίες της Αλβανίας!Με έντονο τρόπο αντέδρασε η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μέσα από ορθόδοξους ναούς στο Βεράτιο και στο Ελμπασάν της Αλβανίας, στις οποίες εμφανίζονται μοντέλο να ποζάρουν φορώντας νυφικά.
Οι νεαρές από την Αλβανία διαφήμιζαν νυφικά ποζάροντας πάνω στο δεσποτικό θρόνο και την Ωραία Πύλη, εκκλησιών που αποτελούν ιστορικά μνημεία για την Ορθοδοξία.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ορθοδόξου Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας η οποία αποτυπώνεται σε σχετική ανακοίνωση της κληρικολαϊκής συνέλευσης που συνήλθε με την συμμετοχή τριακοσίων και πλέον μελών. Μάλιστα προχώρησε την κατάθεση αίτησης προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές, με την οποία ζητά την επιστροφή των ναών, των μονών και όλων των αντικειμένων λατρείας.
Χαρακτηρίζει ιεροσυλία, όσα συνέβησαν στους Ναούς του Μπερατίου και του Ελμπασάν και με νόημα σημειώνει πως «τέτοιες ιεροσυλίες δεν «προβάλλουν» την πολιτισμική κληρονομιά και δεν έχουν γίνει σε άλλη θρησκευτική κοινότητα της Αλβανίας.

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας
                                                   “Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν, αγαθέ»
Την πρώτη Κυριακή των Nηστειών η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Πρόκειται για ένα σταθμό πνευματικού ανεφοδιασμού μέσω του οποίου η αλήθεια της πίστεως καταξιώνεται ως ένα ανεπανάληπτο βίωμα και μια ξεχωριστή εμπειρία ζωής. Θυμόμαστε την μέρα αυτή τη νίκη εναντίον των εικονομάχων, μιας αίρεσης με πολύ επικίνδυνες πλάνες, οι οποίες ουσιαστικά συνίστανται στην αμφισβήτηση της Ενανθρώπησης του Κυρίου μας και κατ’ επέκταση της ίδιας της σωτηρίας του ανθρώπου. Η διατράνωση της αλήθειας της πίστεως μέσω της προσκύνησης των εικόνων καταφάσκει την ζωντανή παρουσία των άγιων μορφών της Εκκλησίας που κοσμούν το αιώνιο στερέωμά της. Οι μορφές αυτές προβάλλουν ως φωτεινά πρότυπα που δείχνουν το δρόμο της αρετής και της δυνατότητας της ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό.
Ο θρίαμβος της Εκκλησίας
Η νίκη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας σηματοδοτείται με την οριστική αναστήλωση και την προσκύνηση των αγίων Εικόνων με την Σύνοδο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 843 μ.Χ. 

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας ""ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ" Μεγάλη προετοιμασία, χωρ...":

Χρήσιμες οι αντιδράσεις με ημερίδες και κείμενα, τί μπορούν όμως να αποδώσουν; Σίγουρα κάποιες υποχωρήσεις εκ μέρους των Οικουμενιστών αναμένονται, θα είναι όμως ουσιαστικές; Μάλλον όχι αν ήταν να υποστούν ήττα δεν θα έκαναν καθόλου την Σύνοδο αυτή. Τις τελικές λεπτομέρειες βεβαίως περιμένουμε να τις δούμε μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά εάν κάποιος σκεφθεί ρεαλιστικά στην ουσία αναμένει ένα αποτέλεσμα θετικό για τους φιλοοικουμενιστές, άλλωστε έχουν το πάνω χέρι στα πράγματα, τα γεγονότα αυτό αποδεικνύουν, τα γεγονότα όχι τα λόγια, οπότε το τελικό δίλημμα μένει για όλους απαράλλακτο, Ομολογία ή συμβιβασμός; Ποιά θα είναι η επιλογή των πολλών; Ο συμβιβασμός ήδη υφίσταται εδώ και δεκαετίες, μάλλον φαίνεται επικρατέστερος. Οψόμεθα.

Ο ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΣ -ΑΠΟ Δ΄ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΩΔΕΣ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Αγίου Θεοδώρου, Μνήμη του διά κολλύβων θαύματος. Χρύσανθου και Δαρείας μαρτύρων, Κλαυδίου, Ιλαρίας, Ιάσονος, Μάυρου και Παγχαρίου μαρτ.

Ο Ιουλιανός ο παραβάτης, γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί καθαρίζονται με τη νηστεία στη πρώτη εβδομάδα της αγίας Σαρακοστής - γι' αυτό την λέμε καθαρά εβδομάδα - θέλησε να τους μολύνει. Διέταξε λοιπόν, κρυφά, όλες οι τροφές στην αγορά να ραντισθούν με αίματα ειδωλολατρικών θυσιών.

Kαταψηφίσατε τὸν Oἰκουµενισµόν -- Αἴτημα μελῶν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - Μάρτιος 2016

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού προβλέπεται νά συνέλθει στά Χανιά τῆς Κρήτης, τήν Πεντηκοστή τοῦ 2016, προετοιµάζεται ἐδῶ καί ἕνα αἰώνα περίπου ἀπό τούς οἰκουµενιστικούς κύκλους τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Ἀπό τήν ἔναρξη ἀκόµη τῆς προπαρασκευῆς της, ἐκδηλώθηκε ὁ ἀντορθόδοξος, ἀντισυνοδικός καί ἀντικανονικός χαρακτήρας της. Ἡ Σύνοδος αὐτή παραβιάζει ἐµφανῶς τίς θεµελιώδεις προϋποθέσεις πού πρέπει νά πληροῦν οἱ Οἰκουµενικές Σύνοδοι, ὅπως ὁρίζονται στό «Πηδάλιο» ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδηµο τόν Ἁγιορείτη, δηλαδή «τό νά ᾖναι πάντα τά ἐκτιθέµενα παρ’ αὐτῶν δόγµατα καί οἱ Κανόνες, ὀρθόδοξα εὐσεβῆ καί σύµφωνα ταῖς θείαις Γραφαῖς, ἤ ταῖς προλαβούσαις Οἰκουµενικαῖς συνόδοις». Ἡ µέλλουσα νά συνέλθει Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, δέν προβλέπει, ὡς ὀφείλει, τήν ἀναγνώριση τῶν προηγουµένων Οἰκουµενικῶν Συνόδων. Προδικάζει, αὐθαιρέτως, τό ἀλάθητο τῶν ἀποφάσεών της. ∆έν καταδικάζει τίς συµπροσευχές µέ αἱρετικούς. Ἐπαινεῖ τούς ἀποτυχηµένους οἰκουµενιστικούς διαλόγους. Ἔχει ἔλλειµµα συνοδικότητας. ∆έν ἐκπροσωποῦνται δηλαδή σ’ αὐτήν ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι. Ἔχει σοβαρό ἔλλειµµα Ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας. Εἰσάγονται θέµατα πρός ψήφιση, στά ὁποῖα ὑπάρχουν µή Ὀρθόδοξες ἀντιλήψεις σέ δογµατικά ζητήµατα (ἑνότητα καί καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας). Τά θέµατα αὐτά, δυστυχῶς, ὑπεγράφησαν καί ἀπό τούς ἀρχιερεῖς-ἀντιπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας µας, χωρίς ἀνάλογη προηγούµενη ἐξουσιοδότηση καί ἐνηµέρωση τῆς Ἱεραρχίας.- ἔχει σοβαρό ἔλλειµµα πληροφόρησης τοῦ πληρώµατος τῆς Ἐκκλησίας (κληρικῶν-µοναχῶν-λαϊκῶν). Ἐπιχειρεῖ θεσµική νοµιµοποίηση τοῦ παναιρετικοῦ καί πνευµατικῶς δυσώδους Οἰκουµενισµοῦ, µέ µιά ἀπόφαση Πανορθοδόξου Συνόδου. Τοῦτο σηµαίνει: • Ἀνατροπή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιολογίας, µέ τήν παροχή ἐκκλησιαστικότητας στούς Ρωµαιοκαθολικούς καί Προτεστάντες καί ἀποδοχή τῶν µυστηρίων τους • νοµιµοποίηση τῶν αἱρέσεων • θεσµική ἀποδοχή τῶν ἀντορθοδόξων Κειµένων τοῦ ΠΣΕ (Παγκοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν, βλ.Porto Alegre,Busan) καί ἐµµέσως τοῦ αἱρετικοῦ Κειµένου τοῦ Balamand • ἀποδοχή τῶν κακοδόξων θεωριῶν τῆς λεγοµένης «Βαπτισµατικῆς Θε- ολογίας» καί τῆς Προτεσταντικῆς «Θεωρίας τῶν Κλάδων» • τήν υἱοθέτηση τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ὡς ἐπισήµου πρακτικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό: Προσευχόµαστε, ἐµπόνως, ἀλλά καί ζητοῦµε ἀπό Σᾶς, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά παραµείνετε σταθεροί στήν ἕως τώρα πίστη τῆς Ἁγίας µας Ἐκκλησίας, τήν πίστη δηλαδή τῶν ἁγίων Προφητῶν, Ἀποστόλων καί Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, διαχρονικῶς, καί ἰδιαίτερα στίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων. Σᾶς παρακαλοῦµε, θερµῶς, νά καταψηφίσετε ἀπερίφραστα τόν Οἰκουµενισµό, στό σύνολό του καί νά ἀντιταχθεῖτε µέ δογµατική ἀκρίβεια σέ κάθε ἀντορθόδοξη Εἰσήγηση, στά θέµατα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Νά µή προβεῖτε, κατά τήν ἀπαγορευτική ἐντολή τοῦ Κυρίου: «οὐδείς δέ ἐπιβάλλει ἐπίβληµα ῥάκους ἀγνάφου ἐπί ἱµατίῳ παλαιῷ» (Ματθ. 9, 16), σέ ἐµβαλωµατική δι- όρθωση τῶν οἰκουµενιστικῶν Κειµένων, ἀλλά στήν συνολική ἀ- πόρριψή τους. Τά δόγµατα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς µας τά ἀπο- δεχόµαστε, δέν τά διαπραγµατευόµαστε.

α) ∆ιά νά ὑπογράψετε: http://goo.gl/forms/Cqa25XGgOs

β) Οἱ ὑπογραφὲς θὰ ἀποστέλλωνται εἰς τὴν διεύθυνσιν: Σύναξη Ρωµιῶν «Φώτης Κόντογλου» Τ.Θ. 107 42132 Τρίκαλα.

Χαιρετισμοί - Ακάθιστος Ύμνος -- Orthodox Hymns


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -- για τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό - για τὴν πραγματοποίησι τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.


ἐθελοντὲς Ἀρχιτέκτονες Μηχανικοὶ μὲ ἢ χωρὶς βραβεῖο,

γιὰ νὰ συζητήσουμε ὅλοι μαζί
«Τὴν Ἀρχιτεκτονικὴ γιὰ
τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό  
ἢ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας».

Αρχιεπίσκοπος κ.Ιερώνυμος: Η ΕΕ δεν έχει πλέον ως βάση την αλληλεγγύη και την χριστιανοσύνη

Image result for αρχ ιερώνυμος
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πλέον βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, της χριστιανοσύνης και της συμπαραστάσεως, αλλά έχει μετακινηθεί σε μια ατμόσφαιρα οικονομικής εκμεταλλεύσεως και συμφερόντων».
Τα παραπάνω υπογράμμισε την Πέμπτη από τα Τρίκαλα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την προσφυγική κρίση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Ο κ. Ιερώνυμος παρατήρησε συμπερασματικά ότι «επομένως, το τέλος αυτής της καταστάσεως θα είναι πολύ γρήγορο», ενώ μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι «η Εκκλησία έχει ξεκάθαρο στόχο και την πορεία της μέσα στη ζωή».
«Στόχος της ήταν και είναι πάντα ο άνθρωπος», ενώ «ως προς την Ευρώπη, σε αυτά τα φαινόμενα της Ειδομένης που είδαμε, η Ευρώπη έδειξε τον πολιτισμό της. Από τη μια πλευρά, είδαμε μια οικογένεια φτωχή να παίρνει τους ξένους στο σπίτι της και να τους ταΐζει. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτισμένοι, οι οποίοι ανάγκασαν αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από την πατρίδα τους, βάζουν φράγματα για να μην πάνε στις περιοχές τους».
Η επίσκεψη του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας στα Τρίκαλα έγινε ανήμερα της εορτής του Οσίου Αλεξίου, προκειμένου να ευχηθεί στον μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών Αλέξιο για τα ονομαστήριά του «έτη πολλά, με υγεία και δύναμη».

Ἀνυπόκριτος ὑπεράσπισις τῆς Ὀρθοδοξίας -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

Η υποκρισία  καί οἱ προκλητικές ἐκδηλώσεις ποτέ δέν ἔλειψαν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Πάντα ξεφυτρώνουν µητροπολίτες, ἀλλά καί ἁπλοί κληρικοί, πού κινοῦνται µέ βάση τό κοσµικό φρόνηµα πού ὑπάρχει µέσα τους καί τούς καταδυναστεύει. Αὐτό τούς ὑπαγορεύει νά ἐµφανίζονται µέ πολλά πρόσωπα στόν ἁπλό λαό τοῦ Θεοῦ. Γίνοµαι πιό συγκεκριµένος µέ ἕνα παράδειγµα. Ἐµφανίζεται ἕνας µητροπολίτης ὡς θερµός ὑποστηρικτής τῆς Ὀρθοδοξίας, κάνει σχετικά κηρύγµατα καί ἐξαπολύει ἐγκυκλίους µέ σκοπό νά διαφωτίσει τό ποίµνιό του. Ἡ πράξη αὐτή προφανῶς εἶναι ὀρθή. Ἐάν δέν προµαχήσει ἕνας µητροπολίτης γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη, ποιός ἄλλος µπορεῖ νά τόν ἀντικαταστήσει; Καί µακάρι ὅλοι οἱ µητροπολίτες νά ἔκαναν τό ἴδιο. Μέχρις ἐδῶ καλά. Ὅµως τά πράγµατα ἀνατρέπονται, ὅταν βλέπεις ὅτι ὁ ὑπέρµαχος τῆς Ὀρθοδοξίας διατηρεῖ στενές σχέσεις µέ µητροπολίτες πού εἶναι οἰκουµενιστές, πού συµπροσεύχονται µέ τούς ἑτερόδοξους, πού δέν θεωροῦν τούς παπικούς καί προτεστάντες αἱρετικούς, πού ἔχουν φιλοδοξίες νά γίνουν καί ἀρχιεπίσκοποι, παρά τήν πραγµατική τους ἀναξιότητα.