Orthodox Christmas Canon, 9th Ode


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018

Τη ΚΕ΄ (25) Δεκεμβρίου, η κατά Σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.                                                                                               

Η Γέννησις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ούτως εγένετο.  Βλέπων ο φιλάνθρωπος Θεός ότι το γένος των ανθρώπων ετυραννείτο υπό του διαβόλου, ευσπλαγχνίσθη, και αποστείλας τον Άγγελον αυτού Γαβριήλ διεμήνυσε δι΄ αυτού εις την Θεοτόκον το «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου»· ειπούσης δε Αυτής το «Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου», ευθύς συνελήφθη εν τη αχράντω και παρθενική μήτρα Αυτής ο Υιός και Λόγος του Θεού και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα Ηπείρου


Μήνυμα Χριστουγέννων (2018) -- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ -- IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
 Καθώς προσκυνοῦμε ἐνώπιον τοῦ θεοδέγμονος σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ τό ὑπέρτατο μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀναλογιζόμαστε πόσο συναισθανόμαστε τά γεγονότα καί ἄν ἀνταποκρινόμαστε καί ἐμεῖς κατά τό δυνατόν.
Σ’ ἕνα ἐνθουσιῶδες πευματικό σκίρτημα ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας μᾶς λέει: «Τέτοιο εἶναι τό μέγεθος τῆς θείας Οἰκονομίας πού τελεσιουργήθηκε γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων, ὥστε ὁ Θεός δέν μᾶς μετέδωσε ἁπλῶς ἕνα δώρημά Του ἀλλά ἐναπέθεσε σ’ ἐμᾶς αὐτό τοῦτο τό πλήρωμα τῆς θεότητος, ὁλόκληρο δηλαδή τόν φυσικό του πλοῦτο»!

Τη ΚΓ΄ (24η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΝΙΚΟΛΑΟΥ του από στρατιωτών, και διήγησις ωφέλιμος.

Νικόλαος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών εγένετο στρατιώτης κατά τους χρόνους του βασιλέως Νικηφόρου του Πατρικίου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ωβ΄-ωια΄ (802-811). Ότε δε ο Νικηφόρος συνήθροισε στρατόν ίνα πολεμήση τους Βουλγάρους, τότε και ο Νικόλαος εξήλθε μετά των στρατευμάτων. Διερχόμενος δε εκ τινος τόπου, επειδή ήτο εσπέρα, έμεινεν εις πανδοχείον· και αφού εδείπνησε μετά του πανδοχέως, προσηυχήθη και επλάγιασεν ίνα κοιμηθή.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ


Ελληνορθόδοξα Χριστούγεννα!

Ας στείλουμε ευχές σε όλους τους Ελληνες, και ιδίως σε αυτούς που δοκιμάζονται και σε όσους ζουν μακριά από την πατρίδα

Από τον Κωνσταντίνο Χολέβα

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Ετσι περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ψαλμό των αγγέλων που δοξολογούσαν τη Γέννηση του Χριστού. Και εμείς ας ανταλλάξουμε ευχές ορθόδοξες και ελληνικές. Ευχές για υγεία, ειρήνη, δημιουργικότητα και ευλογία από τον Θεό. Εύχομαι να ξαναβάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας - την προσωπική, την οικογενειακή, την κοινωνική, την εθνική. Να γιορτάζουμε Χριστούγεννα με τον Χριστό και όχι χωρίς Χριστό. Να συγκινηθούμε με τα λόγια της χριστουγεννιάτικης θείας λειτουργίας, να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της υμνογραφίας των ημερών, να θυμηθούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τις θρησκευτικές παραδόσεις του λαού μας. Να τους διδάξουμε τα παραδοσιακά κάλαντα διαφόρων περιοχών του Ελληνισμού. Να τους χαρίσουμε βιβλία συγγραφέων που μοσχοβολούν λιβάνι και αγιοκέρι, όπως του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, του Φώτη Κόντογλου κ.ά.

Χριστούγεννα, «Παράδοξον μυστήριον οικονομείται σήμερον -- του Στέλιου Παπαθεμελή*


Αρχίζει  εντός ολίγου το άγιο Δωδεκαήμερο. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια. Η ελληνορθόδοξη Παράδοσή μας, όπου και όσο αυτή παραμένει ζωντανή, διαψεύδει τον Χάρβεϊ Κοξ που είχε επισημάνει ότι «ο σύγχρονός μας πολιτισμός έχασε την δύναμη να γιορτάζει». Στον Ελληνισμό η λατρευτική πράξη της Ορθοδοξίας μ’ ένα αδιόρατο τρόπο ανανεώνει διαρκώς αυτή την δυνατότητα. Η Δύση όμως έχει από καιρό, όντως απολέσει αυτό το πνευματικό προνόμιο: Ο Μεφιστοφελής στον Φάουστ του Γκαίτε, σύμβολο τού ευδαιμονισμού, ο Δον Ζουάν τού Μολιέρου, σύμβολο τού αισθησιασμού, και ο Μέγας Ιεροεξεταστής   στους Αδελφούς Καραμαζώφ του Ντοστογιέφσκι, σύμβολο της κυριαρχίας του δαιμονικού.

Εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ -- Τοῦ Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

Όποιος πλησιάζει τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μέ ὑπακοή καί ταπείνωση, δέ θά θελήσει ποτέ νά τόν ἀποχωριστεῖ. Ἡ πρώτη δοκιμασία γιά νά συμπεριληφθεῖ κάποιος στό στρατό τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ ἄσκηση στήν ὑπακοή καί τήν ταπείνωση. Ὁ νέος κόσμος, ἡ νέα κτίση, ὁ νέος ἄνθρωπος, ὅλα ξεκίνησαν μέ ὑπακοή καί ταπείνωση. Ὁ παλαιός κόσμος ἀψήφισε τήν ὑπακοή στό Θεό, τήν καταπάτησε, μαζί μέ τήν ταπείνωσή του. Ἔτσι γκρέμισε τή γέφυρα πού ἕνωνε τή γῆ μέ τόν οὐρανό. Τά πνευματικά ὑλικά γιά τήν ἀνακατασκευή τῆς γέφυρας αὐτῆς εἶναι κυρίως ἡ ὑπακοή καί ἡ ταπείνωση.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΕΛΗ -- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Στὴν ταβέρνα τοῦ Πατσοπούλου, ἐνῷ ὁ βορρᾶς ἐφύσα, καὶ ὑψηλὰ εἰς τὰ βουνὰ ἐχιόνιζεν, ἕνα πρωί, ἐμβῆκε νὰ πίῃ ἕνα ρώμι νὰ ζεσταθῇ ὁ μαστρο-Παῦλος ὁ Πισκολέτος, διωγμένος ἀπὸ τὴν γυναῖκά του, ὑβρισμένος ἀπὸ τὴν πενθεράν του, δαρμένος ἀπὸ τὸν κουνιάδον του, ξωρκισμένος ἀπὸ τὴν κυρα-Στρατίναν τὴν σπιτονοικοκυράν του, καὶ φασκελωμένος ἀπὸ τὸν μικρὸν τριετῆ υἱόν του, τὸν ὁποῖον ὁ προκομμένος ὁ θεῖός του ἐδίδασκεν ἐπιμελῶς, ὅπως καὶ γονεῖς ἀκόμη πράττουν εἰς τὰ «κατώτερα στρώματα», πῶς νὰ μουντζώνῃ, νὰ βρίζῃ, νὰ βλασφημῇ καὶ νὰ κατεβάζῃ κάτω Σταυρούς, Παναγιές, κανδήλια, θυμιατὰ καὶ κόλλυβα. Κ᾽ ἔπειτα, γράψε ἀθηναϊκὰ διηγήματα!
Ὁ προβλεπτικὸς ὁ κάπηλος, διὰ νὰ ἔρχωνται ἀσκανδαλίστως νὰ ψωνίζουν αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες, αἱ γειτόνισσαι, εἶχε σιμὰ εἰς τὰ βαρέλια καὶ τὰς φιάλας, πρὸς ἐπίδειξιν μᾶλλον, ὀλίγον σάπωνα, κόλλαν, ὀρύζιον καὶ ζάχαριν, εἶχε δὲ καὶ μύλον διὰ νὰ κόπτῃ καφέν.

Τη ΚΓ΄ (24η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΝΙΚΟΛΑΟΥ του από στρατιωτών, και διήγησις ωφέλιμος.

Νικόλαος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών εγένετο στρατιώτης κατά τους χρόνους του βασιλέως Νικηφόρου του Πατρικίου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ωβ΄-ωια΄ (802-811). Ότε δε ο Νικηφόρος συνήθροισε στρατόν ίνα πολεμήση τους Βουλγάρους, τότε και ο Νικόλαος εξήλθε μετά των στρατευμάτων. Διερχόμενος δε εκ τινος τόπου, επειδή ήτο εσπέρα, έμεινεν εις πανδοχείον· και αφού εδείπνησε μετά του πανδοχέως, προσηυχήθη και επλάγιασεν ίνα κοιμηθή.

Νο 1 απειλή το Μεταναστευτικό

Το ελληνικό έθνος αργοσβήνει κι εμείς ασχολούμαστε με τον Χάρη Θεοχάρη και επιτήδειους πιτσαδόρους- διασκεδαστές

Από τον Γιώργο Χαρβαλιά

Δεν ξέρω ποια στροφή προς τα… δεξιά έκανε ο Κυριάκος στο συνέδριο της Ν.Δ., ξέρω όμως ότι η κυβέρνηση στο Βέλγιο γκρεμίστηκε από (κανονικούς) δεξιούς Φλαμανδούς επειδή ψήφισε το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, την ώρα που εμείς εδώ ασχολούμαστε με τη μετεγγραφή του Θεοχάρη και επιτήδειους πιτσαδόρους-διασκεδαστές σε αυλές βαρόνων και ολιγαρχών.

Το Βέλγιο, βέβαια, δεν είναι Ελλάδα. Δεν κινδυνεύει τόσο άμεσα από τις ορδές των απρόσκλητων εισβολέων. Εχει άλλα κράτη δίπλα του να απορροφούν το ισλαμικό κύμα. Και όποτε θελήσει, μπορεί να σφραγίσει τα χερσαία σύνορά του. Μόνο που στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε αποικιακή δύναμη (μικρής ισχύος, είναι η αλήθεια), οπότε είναι φυσικό να μαζεύει «εποίκους» από τριτοκοσμικές χώρες τις οποίες ξεζούμισε.