Είμεθα πλάσματα Θεού με υιοθεσίαν.

Οι άνθρωποι, δεν είναι μοιραία όντα επί της γης. Δεν είναι ακατανόητον συνονθύλευμα σκοτεινών δυνάμεων. Δεν είναι αποίμαντος αγέλη περιέργων ζώων. Ούτε είδος μικράς αξίας. Είμεθα πλάσματα Θεού με υιοθεσίαν. Είμεθα λογικά ζώα με ηθικότητα. Ερχόμεθα ως χιόνες από τα υψηλά όρη της θείας επικρατείας. Καταβαίνομεν από την άϋλον Βασιλείαν του Θεού και σαρκούμεθα εις την γην. Είμεθα αντικείμενον της αγάπης Εκείνου, Όστις αγρυπνεί εφ’ ημών και θάλπει την ψυχήν μας, που είναι άϋλος. Είμεθα τα απλούστερα λογικά όντα, εφ’ όσον παραμένομεν εις την ηθικήν τάξιν μας. Αποτελούμεν μίαν θαυμασίαν πνευματικήν αρμονίαν. Με λογικότητα και ελευθερίαν μας κατεκόσμησεν. Μας προώρισεν εις ομοίωσίν Του. Άρρητος η τιμή. Απερίληπτος η δόξα. Αλλά βαρεία η ευθύνη.


μ.θ.δ.

Ερωτήσεις προς συνωμοσιολόγους πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου

1/ Από πότε υπάρχουν ευώνυμοι και δυσώνυμοι αριθμοί;

2/ Σε ποιο πατερικό κείμενο αναγράφεται, ότι η οποιαδήποτε

είδους ταυτότητα αποτελεί δόγμα πίστεως;

3/ Σε ποιο πατερικό κείμενο αναγράφεται αντίσταση κατά της αρχής

σε Πολιτεία που εκδίδει ταυτότητα;

4/ Σε ποιο πατερικό κείμενο δικαιολογείται η παράβαση καθήκοντος ή μη εφαρμογή εψηφισμένου νόμου.

5/ Το χριστιανικό ένστικτο είναι αυτό που στην εκκλησιαστική

γλώσσα αποκαλείται «εσωτερική πληροφόρηση»;

6/ Αν υπάρχει «εσωτερική πληροφόρηση», σημαίνει ότι η χάρις του Θεού πληροφορεί για την μη παραλαβή της κάρτας του πολίτη;

7/ Από πότε μια οργανωμένη κοινωνία στερείται του δικαιώματος να κωδικοποιεί χρήσιμες πληροφορίες σε μια πλαστική κάρτα, ενώ οι ίδιες

πληροφορίες υπάρχουν διάσπαρτες σε πολλές χάρτινες κάρτες;

8/ Ποια είναι τα προδρομικά στοιχεία της εποχής του Αντιχρίστου

και ποιος μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας τα αναφέρει;

9/ Όταν ο Ιωάννης λέγει «και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν»

(Ιω. Α΄ 2. 18), ποια ήταν τα προδρομικά στάδια;

10/ Οταν ο Κύριος κράτησε στα χέρια του το νόμισμα με τον αντίχριστο Καίσαρα (και δεν το πέταξε), αυτό ήταν προδρομικό στάδιο της εποχής του Αντιχρίστου;

11/ Ποιος μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας έχει ερμηνεύσει την

Αποκάλυψη και από ποιόν παρατίθενται οι συγκεκριμένες αποφάνσεις;

12/ Ο ψευδοπροφήτης και πρόδρομος του Αντιχρίστου θα αναγκάσει και τους σφραγισμένους με «το όνομα του Κυρίου επί των μετώπων αυτών» (Απκ. 22. 4) να παραλάβουν τον 666;

13/ Θα έρθει πρώτα ο Αντίχριστος ή πρώτα ο αριθμός του ονόματός του ή ταυτοχρόνως και τα δυο;

14/ Ποιος είπε ότι η κάρτα του πολίτη, η οποία εργάζεται με τους

αριθμούς 0 και 1, θα έχει τον αριθμό 666, καθ’ ην στιγμή, με την όποια εισαγωγή του αριθμού 6 σ’ αυτήν παύει η λειτουργία της;

15/ Το 666 αποτελεί χάραγμα, τύπωμα ή τίποτε άλλο, μιας και τα

ήδη κυκλοφορούντα χαρτονομίσματα έχουν χάραγμα (15 γραμμές και 14 λευκά διαστήματα).

16/ Η Εκκλησία άλλαξε γνώμη προ ετών και είπε, ότι στην ταυτότητα δεν υπάρχει ο 666 (6240/21.12.99).

17/ Η Εκκλησία της Κρήτης ομόφωνα απεφάνθη, ότι δεν υπάρχει

πρόβλημα με την κάρτα του πολίτη.

18/ Αφού δεν υπάρχει το 666 στην ταυτότητα (γιατί δεν μπορεί να

υπάρχει) δεν δημιουργείται κρίση ταυτότητας και στον Χριστιανό.

19/ Ο Κύριος δεν πέταξε το νόμισμα με την εικόνα του Αντιχρίστου(«ουχ ενύβρισεν», κατά τον Ιω. Δαμασκηνό). Εμείς είμαστε βασιλικότεροι του Βασιλέως;

20/ Ποιοι άγιοι Πατέρες προφητεύουν και περιγράφουν τη σατανική ταυτότητα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για να μας προφυλάξουν;

21/ Από πότε οι Ανδρέας και Αρέθας, Επίσκοποι Καισαρείας

ανακηρύχθηκαν άγιοι; Μάλιστα, ο 2ος είχε συναινέσει στον 4ο γάμο του Λέοντα ΣΤ΄ του Σοφού.

22/ Ο Σατανάς θα μας δώσει «ψήφο εντριβή»; Σε ποιο σημείο της

Αποκάλυψης αναφέρεται;

23/ Που αναφέρεται, ότι η «ψήφος εντριβής» θα έχει το 666; Και

γιατί να μην έχει το χξς΄, μιας και όλοι αυτοί που το αναφέρουν δεν γνώριζαν τον αραβικό αριθμό 666;                                                          Και γιατί να μη φέρει τον 1010011010, που είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου στους υπολογιστές;

24/ Ποιος ευφυής εγκέφαλος συνδυάζει το πλακίδιο που ψήφιζαν

κάποτε με τη σημερινή κάρτα του πολίτη;

25/ Ποια νοσηρή φαντασία συνδέει την κάρτα του πολίτη με το

τελευταίο οχυρό της μη παράδοσης της ψυχής μας στον εξαπωδό;

26/ Μήπως η απόφαση μη παραλαβής της κάρτας μας οδηγεί τελικά στις πύλες του φρενοκομείου;

 Ας επικαλεστούμε τη χάρη του Θεού, για να μας ξεθολώσει το

νου, να μας γαληνέψει και να ακολουθήσουμε τη σωστή πατερική γραμμή πάνω στις προφητείες.

Oι «Ηρωδιάδες» της Αγιομάννας Ελλάδας

Βρεφομαχεί, νηπιομαχεί, παιδοσφάζει ο Ηρώδης, μεθυσμένος απ’ την μανία του να σκοτώση το «παιδίον νέον», τον Ιησούν!

Ανεξίτηλη η ντροπή του. Άνανδρη η ενέργειά του! Θύμα του το παιδί!
Στα ίχνη του παιδοκτόνου Ηρώδη, οι …. «Ηρωδιάδες» όλων των εποχών. Γυναίκες του Λαού, ή Αρχόντισσες, παντρεμένες ή ανύπαντρες σκοτώνουν με εμβρυοκτόνα βότανα, ή με άλλους τρόπους, το πρωτοσχημάτιστο παιδικό πλάσμα, που «τόλμησε» να παρουσιαστή μέσα τους, σαν φυσική συνέπεια μιας νόμιμης ή λαθραίας σαρκικής ηδονής! Θύμα, κι εδώ, το παιδί! Και ποιος να το φανταζότανε πως οι «Ηρωδιάδες» αυτές θα συγκροτούσανε στην Αγιομάννα Ελλάδα συμμορίες παιδοφθόρες, που, κάτω από έναν απατηλό φεμινισμό, θα κηρύσσανε εξοντωτική σφαγή κατά των αγέννητων νηπίων της Ελλάδος;