Κάποτε μιλούσαμε —Ὀρθόδοξα— γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν αἱρετικῶν στὴν ΜΙΑ Ἐκκλησία. -- Τοῦ κ. Παν. Σημάτη, θεολόγου

Κατόπιν μᾶς ἐπεβλήθη ὁ ὅρος ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν». Σήμερα δὲν μιλᾶμε οὔτε γιὰ ἐπιστροφή, οὔτε γιὰ ἕνωση, ἀλλὰ ἐπιδιώκουμε τὴν ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας τῶν «ἐκκλησιῶν», κι ἂς διατηρήσει ἡ κάθε μιὰ «ἐκκλησία» τὰ διαφορετικὰ δόγματά της (ὅπως εἶπε σὲ συνέντευξη ὁ καρδινάλιος  Κάσπερ), ἔστω κι ἂν τὰ δόγματα τῆς ΜΙΑΣ Ἐκκλησίας εἶναι ὀρθά, καὶ τῆς ἄλλης ἐφεύρεση τοῦ διαβόλου! Καὶ ἐπειδὴ ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς φόρμουλας εἶναι σίγουρο πὼς θὰ βρεῖ ἀντιμέτωπο τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, μαγειρεύεται ὁ τρόπος ἐπιβολῆς της, μὲ πρῶτο στόχο τὴν ἀποδοχὴ τοῦ Πρωτείου τοῦ Πάπα, καὶ ὅπως ἔγραψε ὁ π. Γ. Καψάνης: «ἴσως ὑπὸ τὴν δελεαστικὴ μορφὴ… τῆς διακονίας τῆς καθόλου Ἐκκλησίας».  

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Στην  ἐποχή μας περισσεύει ἡ ὑποκρισία καί ὁ καιροσκοπισμός. Οἱ ἄνθρωποι στοχεύουν στό ἴδιον ὄφελος, ἄλλοτε ὑπομονετικά καί ἄλλοτε ἐπιθετικά καί ἀσυγκράτητα. Τό φαινόμενο παρατηρεῖται καί στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μέ πρωταγωνιστές φιλόδοξους ἄγαμους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι κοιμοῦνται καί ξυπνοῦν ἔχοντας πάντα στό νοῦ καί τήν καρδία τους τήν ἐπιθυμία νά γίνουν ἐπίσκοποι. Νομίζουν ὅτι μόνο τότε θά ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἴδιοι ὡς ἄτομα καί μόνο τότε θά διορθωθοῦν τά κακῶς κείμενα τῆς Ἐκκλησίας! Ἄν προσέξει κανείς τίς διάφορες ἐκδηλώσεις τους καί πρωτοβουλίες, θά διαπιστώσει ὅτι κάτι δέν πάει καλά στούς κληρικούς αὐτούς. Καί δυστυχῶς ἐμφανίζονται ὡς ἐνάρετοι Γέροντες με ἔκτακτα χαρίσματα, θαυματουργίες, ἐκ Θεοῦ ἀποκαλύψεις καί λοιπά. Νομίζουν, οἱ δυστυχεῖς, ὅτι ἡ παραμονή τους σέ κάποιο μοναστήρι τούς ἐξασφάλισε πρόσθετη ἁγιότητα καί συμπεραίνουν μόνοι τους ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά τούς ἀξιοποιήσει, παρόλο πού οἱ ἴδιοι δέν τό ἐπιθυμοῦν!

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν --- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ονουφρίου και Πέτρου των εν τω Άθω, Ζήνωνος επισκόπου Τριφυλλίου, μάρτυρος Αντωνίνης, Ιωάννου νεομάρτυρος.

Ὁ Ὅσιος Ὀνούφριος ἐγεννήθηκε τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ. στὴν Αἴγυτπο καὶ καταγόταν ἀπὸ ἀριστικρατικὴ οἰκογένεια. Ὁ βιογράφος του, Ὅσιος Παφνούτιος, ἀναφέρει ὡς πατρίδα τοῦ Ὀνουφρίου τὴν Περσία, πράγμα ὅμως ποὺ δὲν μνημονεύεται οὔτε στὰ Συναξάρια, οὔτε καὶ στὸν Κανόνα τῆς ἑορτῆς αὐτοῦ.
Ὁ Ὅσιος Ὀνούφριος στὴν ἀρχὴ τῆς μοναχικῆς του πολιτείας εἰσέρχεται σὲ κοινόβιο μοναστήρι κοντὰ στὴν Ἑρμούπολη τῶν Θηβῶν. Τὸ κοινοβιακὸ σύστημα, ποὺ εἶναι αὐστηρότερο ἀπὸ τὸ Λαυρεωτικό, διαμορφώθηκε ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου († 15 Μαΐου) τὸν 4ο αἰώνα στὴν Αἴγυπτο.

Ο Χρόνος του Πάπα -- του Ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η "πτώση" του...":

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Το νέο ημερολόγιο δεν είναι πρόδρομος του Οικουμενισμού...εκτός και αν δεν ξέρεις τί είναι οικουμενισμός και δεν έχεις μετρήσει τα μιλιούνια των παλαιοημερολογιτών που πλέον είναι οικουμενιστές....Και εσύ και πολλοί όμοιοί σου του παλαιού κατασυκοφαντείται αδελφούς σας του νέου που πολεμούν την αίρεση όπως κάνουν και πολλοί του νέου για αγωνιστές του παλαιού. Αν δεν θέλεις συκοφαντίες να μην συκοφαντείς και εσύ με τσιτάτα όπως το παραπάνω (όπου έμμεσα χαρακτηρίζεις τόσο λαό) αλλά να φροντίζεις ο λόγος σου να χαρακτηρίζεται από διάκριση, ενωτικότητα, αγάπη και κατανόηση προς όλους όσους πολεμούν την αίρεση. Κατά τα άλλα συμφωνούμε..

Κυπριανός Χριστοδουλίδης
Γιά σένα λοιπόν, ανώνυμε ειρηνοποιέ αδελφέ τής καταλλαγής, προδρομικό φαινόμενο δέν ήταν η Εγκύλιος του 1920 (έμενε κρυμμένη 30 χρόνια) καί τά προηγηθέντα (είναι σημαντικά, δέν τά γράφω) , ούτε η ιδρυτική συμμετοχή μας στό ΠΣΕ, μήτε η άρση τής ακοινωνησίας μας μέ την αίρεση. Χοντρικά αυτά χωρίς λεπτομέρειες.

Περίμενες τό Κολυμπάρι γιά νά καταλάβεις πού πέσατε, άν καί εκσυγχρονισμένοι θρησκευτικο-εκκλησιαστικά. Μέχρι τότε, χαμογελούσατε χαιρέκακα μέ τά μαλιοτραβήγματα τών παλαιοημερολογιτών, αλλά δέν τούς συκοφαντούσατε ως σχισματοαιρετικούς. Έτσι δέν είναι ειρηνοποιέ αδελφέ ;

Τώρα σάς έζωσαν τά φίδια, κάτι λέτε γιά αποτείχιση, πίσω μπρός η κατάσταση, εσείς όμως εκεί, στά ίδια. Ούτε σκέψη γιά "μεταβολή τού νού", όπως λένε οι δάσκαλοί σας. Αν γυρίσετε τό χρόνο πίσω, εκεί που τόν είχαν οι πατέρες σας, κακό θά σάς εύρει. Ούτε σκέψη, ούτε καν συζήτηση. Καί ξέρεις γιατί ;

Επειδή όλοι αυτοί, που τούς έχετε πάρει στό λαιμό σας μέ τήν νεο-ορθοδοξία τών δασκάλων σας, θά σάς πάρουν μέ τίς πέτρες. Βλέπεις, έχετε μεγάλα καί διάσημα ονόματα γεροντάδων καί πανεπιστημιακών μή υπολειπομένων κάποιων νεοφανών αγίων. Θά σας καταραστούν, αν τυχόν καί γυρίσετε τό χρόνο στίς ημέρες τών πατέρων σας. Ο παπισμός σάς τακτοποίησε (καί τούς τακτοποίησε) καλά. Σάς προσφερε 13 ημέρες, που μάς τίς έκρυψε ο άγιος Θεός, κι έτσι, αίφνης, ο Πάπας βρέθηκε δημιουργός ημερών ! Τί τόν θέλετε τόν άλλο, που μόνο 7 ημέρες έφτιαξε ;

Μείνετε λοιπόν στά δικά σας, αλλά μήν περιμένετε, βουτηγμένοι καθώς είσαστε μέσα στόν ανύπαρκτο ημερολογιακό χρόνο τού πάπα, κάτι νά αλλάξει γιά τήν προσφιλή δι΄ εσάς νέα ορθοδοξία. Ανύπαρκτες ημέρες ζήτε, ανύπαρκτα καί τά "καλά νέα", που προσδοκάτε νά σας έρθουν.

Κατά τά άλλα, οι άμβωνες εξακολουθούν νά κατηχούν το ποίμνιο, λέγοντας ότι είναι "κρίση πνευματική" αυτή που περνάμε, ρίχνουν ευθύνες καί στούς εαυτούς των, όχι όμως διότι φορτώθηκαν - καί σάς φόρτωσαν - ανύπαρκτες ημέρες, ανυπόστατου αριθμού καί αναίσθητου χρόνου.
Τού χρόνου που δημιούργησε τό φιλιόκβε του Πάπα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ:

Μὴ ζητῆς νὰ λέγης πολλὰ στὴν προσευχή σου, γιὰ νὰ μὴ διασκορπισθῆ ὁ νοῦς σου, ἀναζητώντας λόγια. Ἕνας λόγος τελωνικὸς ἐξιλέωσε τὸν Θεὸ καὶ ἕνας λόγος πίστεως ἔσωσε τὸν ληστή.

Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης εἶπε σὲ ὁμιλία του στὸ Βόλο, παρουσία ἱερέων, μοναχῶν καὶ ἑκατοντάδων πιστῶν:

«Ἐν πρώτοις νὰ φροντίσουμε νὰ μὴ μιανθοῦμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Νὰ μὴν ἔχουμε καμία ἐπικοινωνία μαζί τους, ὅπως συνιστοῦν ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Πατέρες... Νὰ ἐνισχύσουμε καὶ νὰ συμπαρασταθοῦμε πρὸς τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ διώκονται, τιμωροῦνται, συκοφαντοῦνται... Ἡ ἀποψινή μας παρουσία ἐδῶ ...εἶναι καὶ μία συμπαράσταση πρὸς τὸν ταλαιπωρούμενο ἀδελφὸ καὶ πατέρα, πρὸς τὸν ἀδίκως τιμωρηθέντα π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε καὶ ἐσήκωσε μόνος ἐπὶ ἔτη τὸ «βάρος τῆς ἡμέρας», τὸ βάρος τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς Οἰκουμενιστὰς Ἐπισκόπους».

Ο Μέγας Φώτιος: Ο παπισμός είναι αίρεση.

Ποιος δε θα κλείσει τα αυτιά του στο άκουσμα της υπερβολικής αυτής βλασφημίας του φιλιόκβε η οποία εναντιώνεται στα Ευαγγέλια, αντιτάσσεται στις αγίες Συνόδους, απορρίπτει τους μακαρίους και Αγ. Πατέρες… Εναντίον όλων μαζί των Προφητών, Αποστόλων, Ιεραρχών, Μαρτύρων και αυτών ίδιων των Δεσποτικών λόγων η βλάσφημη αυτή και θεομάχος φωνή εξοπλίζεται… αυτούς τους απατεώνες και θεομάχους καταδικάσαμε με Συνοδική και θεία ψήφο. Και δεν αποφανθήκαμε στηριζόμενοι στις δικές μας κρίσεις. Φέραμε στο φως και εκθέσαμε πάλι σε όλους την ορισμένη από τις μέχρι τώρα Συνόδους και τους Αποστολικούς θεσμούς καταδίκη… Έτσι και αυτούς, αφού εμμένουν στην πολύμορφη πλάνη τους, τους αποκλείσαμε από κάθε χριστιανική κοινότητα… μόνη η κατά του Αγίου Πνεύματος βλασφημία  …αρκεί να τους υποβάλλει σε μύρια αναθέματα … να αποκόψουμε από το σώμα της Εκκλησίας την γάγγραινα της βλασφημίας … να ξεριζώσουμε τα φύτρα της πονηρίας.

Η εγκεφαλική αποφλοίωση τών πιστών, δήθεν Χριστιανών καί υποτίθεται ορθόδοξων, συνεχίζεται μέ αμείωτη ένταση -- του Ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η προσκύνηση του αναθεματισμένου και η "πτώση" του...": 

Σύμφωνα μέ τόν π. Βασίλειο Βολουδάκη καί άλλους : «Δέν μπορείς νά απευθύνεις τήν ετικέτα του αιρετικού στόν οποιονδήποτε κληρικό, έστω κι άν αυτός ο κληρικός λέει διάφορα από αυτά πού έχουν καταδικαστεί από τήν εκκλησία. Θαρθεί η Εκκλησία καί θά πεί αυτός είναι αιρετικός καί θά τον καθαιρέσει», πρέπει νά περιμένουμε τήν Εκκλησία νά έλθη - δέν μάς είπε από πού - γιά νά μάς πεί αυτά που δέν ξέρουμε, άν καί θά έπρεπε, καί τότε νά πάρουμε τά μέτρα μας.

Κατά τη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως του 1724.

«Εκείνοι που αποσκιρτήσουσιν από την ευσέβειαν και αφήσουσι μεν τα πάτρια και ορθά της πίστεως ημών δόγματα και τας κοινάς παραδόσεις της Εκκλησίας, περιπέσωσι δε και εξολισθήσωσιν εις νεωτερισμούς και αλλοκότους υπολήψεις και έθη ετερόδοξα και παραχαράξωσι και νοθεύσωσι την της ευσεβείας αλήθειαν, οι τοιούτοι ούτε πλέον είναι, ούτε ονομάζονται τη αληθεία Χριστιανοί, αλλ΄ ως ετερόδοξοι και νεωτεριστάς  εκκόπτοντας και χωρίζοντας της εκκλησιαστικής και χριστιανικής ολομελείας και της ιεράς μάνδρας εκβάλλοντας ως πρόβατα  ψωριώντα και μέλη σεσηπότα»«Ώ της πωρώσεως!, ώ της θεομαχίας!

Χριστός ήρνητο... επίσκοποι περιορίζοντο... μοναχοί και μονάζουσαι, λαϊκοί, λαΐζουσαι· οι μεν τυπτόμενοι, οι δε φρουρούμενοι· άλλοι λιμοκτονούμενοι, έτεροι ξεόμενοι· ... έτεροι θανατούμενοι... και συ, ώ τρισάθλιε, αιχμαλωτισθείς στην ψυχοφθόρον κοινωνίαν της αιρέσεως και διαμένων εις το ολετήριον, ως πρέπει να λεχθή και όχι Μοναστήριον, κομπάζεις ότι είσαι καλά! ... Ποίον ναόν διετήρησας, αφού εμίανας τον ναόν του Θεού που είσαι συ ο ίδιος; Ποίους δε αδελφούς διέσωσας, αφού κατεστράφησαν διά της ολεθρίας σου κοινωνίας μετά της αιρέσεως;» 

Που είναι ο εντός και εκτός Ελλάδος Μοναχισμός ;;;

Ο μοναχός δεν πρέπει να επιτρέπει την παραμικρή καινοτομία σε θέματα πίστεως, κατά τον Άγιο Πατέρα και μεγάλο μοναστικό ηγέτη, οργανωτή του μοναχικού βίου Θεόδωρο Στουδίτη. Δεν φοβήθηκε τις απειλές και τους διωγμούς των εικονομάχων αυτοκρατόρων και πατριαρχών αλλά μέσα στην Κωνσταντινούπολη, στον περίβολο, της Μεγάλης Ιεράς Μονής Στουδίου, οργάνωσε λιτανεία με λαμπαδηφορία χιλίων μοναχών, που κρατούσαν τις απαγορευμένες άγιες εικόνες στα χέρια τους. Δέκα χιλιάδες μοναχούς της Παλαιστίνης συγκέντρωσαν παλαιότερα στα Ιεροσόλυμα οι Άγιοι Σάββας Ηγιασμένος και Θεοδόσιος Κοινοβιάρχης, και άλλοι μέγιστοι μοναχικοί ηγέτες, και έσωσαν την Ορθοδοξία από την αίρεση του Μονοφυσιτισμού. Ποιος θα σώσει τώρα την Εκκλησία από την παναίρεση του Οικουμενισμού και την δολιότητα του Παπισμού;

O Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος για το Ισλάμ


Πρός τό π. Βασ. Βολουδάκη -- του Ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Σεβαστέ πατέρα,
Είπατε, στό 4:26 τού βίντεο : «Δέν μπορείς νά απευθύνεις τήν ετικέτα του αιρετικού στόν οποιονδήποτε κληρικό έστω κι άν αυτός ο κληρικός λέει διάφορα από αυτά πού έχουν καταδικαστεί από τήν εκκλησία. Θαρθεί η Εκκλησία καί θά πεί αυτός είναι αιρετικός καί θά τον καθαιρέσει. Διότι έτσι μοιάζουμε μέ τό σπίτι που δέν πάει καλά, επειδή ο πατέρας δέν διευθύνει καλά καί αρχίζει νά διευθύνει η μητέρα μετά. Καί γι΄ αυτό γίνονται τά σπίτια ακόμη χειρότερα ... καί θυμηθείτε στήν Π. Διαθήκη, όταν μετεφέρετο η Κιβωτός τής Διαθήκης καί παραπάτησαν οι ιερείς πού τήν μετέφεραν, πήγε κάποιος εκεί, νά βοηθήσει, νά μήν πέσει η Κιβωτός καί έπεσε κάτω. Τόν αχρήστευσε ο Θεός . Δέ μπορεί νά παίρνει εξουσία ο καθένας μέσα στήν Εκκλησία ...» κλπ.

Κυπριανός Χ.
Αφού θυμηθήκατε τήν Π. Διαθήκη, γιά νά πείτε , «όταν ένα σπίτι δέν πάει καλά, επειδή ο πατέρας δέν διευθύνει καλά, τότε αναλαμβάνει η μητέρα τήν διεύθυνση καί γι΄ αυτό γίνονται τά σπίτια ακόμη χειρότερα », θά σάς θυμήσω κάτι άλλο.

Η προσκύνηση του αναθεματισμένου και η "πτώση" του αναθεματήσαντος!

https://paterikiparadosi.blogspot.ca/

Ἂς δοῦνε, ὅσοι ἔσπευσαν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸν Πειραιῶς Σεραφείμ,  αὐτὰ τὰ προσκυνήματά του (μετὰ τὸ πορτραῖτο ποὺ πρόσφατα τοῦ χάρισε)  πρὸς τὸν αἱρεσιάρχη, κι ἂς καταλάβουν ποιόν ὑπερασπίζονται, ποιόν δικαιολογοῦν και γιὰ ποιόν χαραμίζουν τους ἀγῶνες τους, τάχα, ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας!

Οἱ διάλογοι εἶναι ὑποθετικοί. Οἱ φωτογραφίες ἀπὸ τὸ ΑΜΕΝ.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Γιατί ἡ Ἀμερικανική Πρεσβεία καί κατ’ ἐπέκτασι ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησι χρηματοδοτεῖ τίς παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων στήν Ἑλλάδα;

Ἡ ἀπόδειξι ὅτι ὅλοι οἱ ψηφίζοντες αὐτή τήν θεσμική ἀνατροπή τῆς ὀντολογίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὑλοποιοῦν τό σχεδιασμό τοῦ διεθνιστικοῦ κέντρου μᾶς «δωρήθηκε» ἀπό τήν ἀπρονοησία τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τήν φετεινή παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων gay pride, νά ἀναγράψη μέ ἔμφαση ὅτι χορηγός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι τό Ἀμερικανικό Προξενεῖο Θεσσαλονίκης, γεγονός πού δημιούργησε «καυγά μέγα» μεταξύ τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη καί τῶν «ἀκτιβιστῶν» διοργανωτῶν τῆς παρελάσεως, οἱ ὁποίοι δυσανασχέτησαν γιά τά ἀποκαλυπτήρια τῆς χρηματοδοτήσεώς των. Καί ἐφ’ ὅσον λοιπόν τό Ἀμερικανικό Προξενεῖο Θεσσαλονίκης χρηματοδότησε τό gay pride Θεσσαλονίκης, κατά λογική ἀκολουθία ἡ Ἀμερικανική Πρεσβεία Ἀθηνῶν θά χρηματοδότησε τό gay pride Ἀθηνῶν, ἄσχετα ἄν ὁ Δῆμος Ἀθηναίων δέν τό γνωστοποίησε «πονηρῶς» φερόμενος, διότι δέν μπορεῖ νά πιστέψει ἐχέφρων ἄνθρωπος ὅτι ὁ Ἀμερικανός Πρόξενος Θεσσαλονίκης κινήθηκε αὐτοβούλως καί χωρίς τήν ἐντολή καί τήν ἔγκρισι τοῦ Ἀμερικανοῦ Πρέσβεως. Καί τώρα μπαίνει τό τρομακτικό ἐρώτημα γιά τούς δῆθεν ἀντισυστημικούς τοῦ Κοινοβουλίου μας Δεξιούς, Κεντρώους καί Ἀριστερούς: Γιατί ἡ Ἀμερικανική Πρεσβεία καί κατ’ ἐπέκτασι ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησι χρηματοδοτεῖ τίς παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων στήν Ἑλλάδα;

"Τό παλαιόν ἑορτολόγιον νά ἀκολουθήσετε!" (Θαυμαστή αποκάλυψη στον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο) --- ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ


(Δημοσιεύθηκε εδώεδώ και αλλού).

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Κορυφῇ τῶν Ἁγίων Πάντων 6/19 Ἰουνίου '68

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Φλωρίνης Αὐγουστίνε, 
Ἀπό τήν παραμoνήν τῶν Ἁγίων Πάντων εὐρίσκομαι εἰς τήν Ἁγίαν Κορυφήν. Προχθές ἐτέλεσαμεν τήν πάνσεπτον αὐτῶν ἑορτήν καί ἀναμνησθέντες κατά τό παρελθόν ἔτος τήν προπαραμονήν τῆς ἑορτῆς των ἐν ὧ ἦμην ἔτοιμος διά νά ἀνέλθω εἰς τήν κορυφήν καί τελέσω τήν ἑορτήν, μοί ἐτηλεφωvήσατε νά ἔλθω εἰς Ἀθήνα καί παραστῶ εἰς τήν χειροτονίαν σας (ὡς πρῶτος πνευματικός πατήρ τῆς πρώτης ἡλικίας σας), ἤτις θά ἐγένετο εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ὀμονοίας.


***

Ο telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας ""Τό παλαιόν ἑορ...":

Οι έχοντες τα αναθέματα των αγίων Πατέρων, είναι δυνατόν να είναι μέλη της Εκκλησίας με έγκυρα Μυστήρια ?