14''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΑ 2- 4- 06

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=15623

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕΑγνήν δε Παρθένον ωνόμασε την Θεοτόκον κατά τον Ιωάννην τον Ζωναράν· διότι όχι μόνον ήτον Παρθένος κατά το σώμα, ως μη γνούσα πείραν ανδρός, αλλ΄ ήτον ακόμη αγνή και καθαρά και κατά τον λογισμόν, χωρίς να δεχθή καμμίαν προσβολήν λογισμού ρυπαρού εις την παναγίαν ψυχήν Της.

Τη ΚΗ΄ (28η) Ιουνίου, η εύρεσις των τιμίων λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Αναργύρων ΚΥΡΟΥ και ΙΩΑΝΝΟΥ.

Κύρος και Ιωάννης, οι Άγιοι του Χριστού Μάρτυρες και θαυματουργοί Ανάργυροι και ιατροί, ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού, εν έτει 292, και ο μεν Άγιος Κύρος κατήγετο εκ της Αλεξανδρείας, ο δε Ιωάννης εκ της πόλεως Εδέσσης. Ούτοι λοιπόν ενωθέντες δια της ομοιότητος της γνώμης των περιήρχοντο και ιάτρευον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Επειδή δε παρεκίνουν πολλούς να μαρτυρήσωσι, προσήχθησαν εις τον κατά τόπον άρχοντα, εις τον οποίον παραστάντες και ομολογήσαντες τον Χριστόν, υπεβλήθησαν εις διαφόρους τιμωρίας, έπειτα δε απεκεφαλίσθησαν και έλαβον τους στεφάνους του Μαρτυρίου.

Γρηγορείτε!

OXI στη μουσουλμανοποίηση της Ορθόδοξης Ελλάδος μας. ΝΑΙ στον αγώνα εναντίον του ουνιτισμού μας!

Γρηγορείτε, μη καθεύδετε άλλο! Στερεωθείτε! Μη σας εμπαίζουν τα κύματα της απιστίας και της διαφθοράς. Ανδρίζεσθε κι αντισταθείτε. Το κακό είναι τόσο θρασύδειλο. Γίνετε ρωμαλέοι και στιβαροί… Γρηγορείτε, να μείνουν άγρυπνα τα όνειρά σας κι ακηλίδωτη η ψυχή σας. Να φράξουμε με τα χέρια μας τα μονοπάτια της απωλείας. Να οργώσουμε με τα πόδια μας την άγονη γη… Αν λυγίσουμε προσευχόμενοι τα γόνατα και τις καρδιές, θα κερδίσουμε τη μάχη! Γρηγορείτε, κι αρχίστε σήμερα, τώρα, όχι αύριο. Όλοι φυλάμε Θερμοπύλες. Ίσως δεν θα γράψουμε όλοι ιστορία. Μα θα γραφούν οι συνέπειες της ζωής μας. Κι αν είμαστε αδύνατοι, τους αδύνατους ο Κύριος τούς κάνει δυνατούς. Γι΄ αυτό δεν δειλιάζει ο αγωνιστής. Δε ραγίζει μέσα του η ευσέβεια κι η ελπίδα. Η λαμπάδα καίγεται κι αφήνει το φως της να διεισδύει παντού. Αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούμε εμείς, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο; ΕΛΛΗΝΕΣ! Όρθιοι, Άγρυπνοι, Τολμηροί! Δεν υπάρχουν περιθώρια. Οι καμπάνες κτυπούν. Το εγερτήριο σάλπισμα ηχεί. Οι σειρήνες σφυρίζουν… Βαρύτατο χρέος έχουμε έναντι των προγόνων μας, των Αγίων και Μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Αν έτσι πορευθούμε, ο Θεός θα μας βγάλει από την κρίση. Και θα μας ευλογήσει, και η Ελλάς θα ζήσει. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Όταν πάψαμε νά ομφαλοσκοπούμεθα ... περιχαρακωμένοι -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Η περίπτωση των Νεο-ορθοδόξων είναι ανίατη (εξαιρέσεις υπάρχουν) από τήν σύγχυση, που τούς έχουν μεταδώσει οι δάσκαλοί τους. Οι εκ τού Διαφωτισμού προελθόντες με ένδυμα Ορθοδοξίας. Εδώ καί χρόνια έγραφαν περί "ομφαλοσκόπου" ορθοδοξίας, περιχαρακωμένης "ορθοδοξίας" ή άλλοτε "αυτοθαυμαζόμενης", "ναρκισσευομένης", καί κάτι τέτοια, Ορθοδοξίας.

Αποφάσισαν, λοιπόν, ότι ήρθε καιρός νά πάψουμε νά "ομφαλοσκοπούμεθα" (sic) καί νά κυττάξουμε λίγο γύρω μας. Κύτταξαν αυτοί, αρχίσαμε να κυττάζουμε κι εμείς, καί μπήκαμε στό παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών (ΠΣΕ). Αποτέλεσμα ; Στραβομάρα καί ... Κολυμπάρι. Η περιχαράκωση τελείωσε καί ή "περιβλάκωση" θεσμοθετήθηκε. Γιατί ; Επειδή οι δυτικοτραφείς δάσκαλοι, που έμαθαν Ορθοδοξία σε Προτεσταντικά καί Παπικά Πανεπιστήμια, δέν άνοιξαν τά στραβά τους μάτια, ώστε νά διαβάσουν, νά μελετήσουν, νά μάθουν καί νά εννοήσουν, τί εστι Ομφαλοσκοπία. Είναι, δέ, τούτο :

«15 Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.» (Γν. Β')

Αυτή είναι η Ορθόδοξη Ομφαλοσκοπία μας, αυτή καί η εκ Θεού Ορθόδοξη "περιχαράκωση", όπως μάς κατηγορούν, ημών τών Ελλήνων. Όποιος θέλει  « ... ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» τόν τόπον, ευπρόσδεκτος. Οι άλλοι, άς συνεχίσουν νά κυττάζουν ολόγυρά τους. Ο άνθρωπος αγιάζει τόν τόπο καί όχι ο τόπος, η γή τό χώμα, τόν άνθρωπο..
Η πνευματική ανοσοκαταστολή τού πολιτικού καί τού δημοσιογραφικού λόγουΠρώτη γραφή 16 Μαΐου 2020 καί αναδημοσίευση μέ ανανέωση στίς 26/06/2020, προκειμένου νά καταδειχθεί η αισχρή λογοκρισία τών αποκαλούμενων «μέσων κοινωνικής δικτύωσης» καί τήν ταλαίπωρη «ελευθερία τής έκφρασης», περί τής οποίας κόπτονται.

Θά μπορούσε νά τούς κλείσει τό στόμα καλύτερα, λέγοντας ότι όποιος πιστεύει καί μεταλαμβάνει Σώματος καί Αίματος Χριστού, δέν σημαίνει ότι γίνεται κάτι ωσάν τό άτρωτο πρόγονο Αχιλλέα. Όπως όλοι οι άνθρωποι, είμαστε ευπαθείς σέ νοσήματα, που επιφέρουν αρρώστια καί θάνατο. Δέν καθίσταται άνοσος, όποιος μεταλαμβάνει. Αποκτά όμως πνευματική ανοσία καί μέ αυτή αντεπεξέρχεται πλήθος δυσκολιών, μεταξύ τών οποίων καί αυτή τής υγείας.

Ως πρός τό θέμα τής μεταδοτικότητας νοσημάτων μέ τήν θεία Ευχαριστία, δέν είναι εύκολο νά αποδειχθεί, επειδή ουδείς πιστός θά ήθελε νά χρησιμοποιηθεί ως πειραματόζωο στατιστικής έρευνας. Ούτε τό επιχείρημα τής ομάδας τών προσκυνητών, που επέστρεψαν μέ κορονοϊό από τό Ισραήλ, μπορεί νά αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο μεταδοτικότητας, κατόπιν Μεταλήψεως. Είχαν οι προσκυνητές πολλές άλλες ευκαιρίες, άν μπορεί νά λεχθεί, νά μολυνθούν, όπως από τήν εστίαση, τήν επίσκεψη στό εργαστήριο επεξεργασίας διαμαντιών στήν Χάϊφα, ή τής διαμονής τους στό ξενοδοχείο καί πολλά άλλα.

Καί πέραν αυτών, τέλος, οι υποστηρικτές τού "μένουμε σπίτι" καί τά φερέφωνα τού σφραγίσματος τών Ιερών Ναών, υποτίθεται γιά τήν καλώς έχουσα κοινωνικήν υγείαν, θά ήταν σκόπιμο νά αντιληφθούν πόσο μάς βλάπτει η πνευματική ανοσοκαταστολή, τού πολιτικού καί τού δημοσιογραφικού τους λόγου (1) . Η πίστη, ο εκκλησιασμός, τά ιερά Μυστήρια τής Εκκλησίας, κορυφή τών οποίων είναι η θεία Μετάληψη, είναι ενισχυτικά μέσα τού ανοσοποιητικού μας συστήματος, ενώ αντίθετα, η στέρηση τούτων, οδηγεί μέ ακρίβεια σέ ανοσοκαταστολή. Αποτέλεσμα, η επίκτητη ανεπάρκεια τού ανοσοποιητικού συστήματος καί η εμφάνιση τών λεγομένων : α) συνδρόμων
SARS, Covid-19, AIDS κλπ. β) αυτοάνοσων νοσημάτων, γ) λοιμώξεων, δ) μεταλλάξεις κυττάρων (καρκίνος) καί ό,τι άλλο ήθελε προκύψει σύντομα, από τά ειδικώς φτιαγμένα (ανανεώσιμα) εμβόλια.

(1)
https://www.facebook.com/100009641615027/videos/1187813951549981/

Ένθετο
Παρότι τό φέησμπουκ - καί η
Google - απέκλεισε τήν τηλεοπτική συνομιλία μεταξύ τής κας. Γιαμαρέλλου καί δύο χειριστών (δημοσιογράφοι ΣΚΑΪ ) τής κοινωνικής μηχανής, πρός έκπλυση εγκεφάλων, μερικοί προνοητικοί μπλόκερ "αποθησαύρισαν" αυτήν τήν συνομιλία (ιστολόγιο Orthodox Voice-Ορθόδοξη Φωνή) κι έτσι ο αναγνώστης τής παρούσης ιστοσελίδας, μπορεί νά ακούσει τί ελέχθη μεταξύ ... χειριστών τής κοινωνικής μηχανής (δημοσιογράφοι) καί τής κας.
Γιαμαρέλλου. Ιδού, λοιπόν, η συζήτηση : (Δεν  επιτρέπει η YOUTUBE τη σύνδεση)


https://kyprianoscy.blogspot.com/

https://www.ksipnistere.com/2020/06/blog-post_988.html
-----------------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Στό 1:28΄ - 1:45 λέει ο άθλιος χειριστής τής κοινωνικής μηχανή : «... εγώ, άς πούμε γιά μένα, πάω νά εξομολογηθώ τήν Παρασκευή στόν πνευματικό μου, κάνω τήν νηστεία μου, καί τήν Κυριακή πάω νά κοινωνήσω τήν θεία Κοινωνία, είμαι όμως ασυμπτωματικός φορέας τού ιού, παίρνω τό κουταλάκι στό στόμα καί μετά τό παίρνετε εσείς. Εσείς δέν κολλάτε ;».

Ορθά απάντησε η κα. Γιαμαρέλλου. Έπρεπε όμως νά τόν ρωτήσει, αφού αυτοχαρακτηρίστηκε πιστός, άν γνωρίζει νά απαγγείλει από στήθους τό Σύμβολο Πίστεως ή ακόμη κι αυτό τό "Πάτερ ημών". Τότε θά βλέπαμε τί είδους πιστός είναι. Περιττό, βέβαια, νά τού ζητούσε νά μάθει, τί εννοεί ο Απ. Παύλος μέ τό «δοκιμαζέτω δέ άνθρωπος εαυτόν» καί τά συνοδευτικά ακόλουθα, τά οποία, μάλλον, ποτέ δέν θά έχει ακούσει, διαβάσει ή μελετήσει : «28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· 29 ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. 30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.».

Αν θέλεις ειρήνη, ετοίμαζε πόλεμο! -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Η Τουρκία μάς ετοιμάζει πόλεμο. Εμείς θέλουμε ειρήνη. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε αυτό που έλεγαν οι Ρωμαίοι: «Si vis pacem, para bellum», αν θέλεις ειρήνη, ετοίμαζε πόλεμο! Αυτή η αλήθεια θα μας σώσει από την αφέλεια. Ο εξ ανατολών πολεμοχαρής και αδίστακτος γείτων από φυλακής πρωίας και διαρκούσης της νυχτός παραμένει άυπνος ψάχνοντας πώς να μας χτυπήσει. Οι ελλαδικές και κυπριακές ελίτ αντίθετα μεριμνούν και «τυρβάζουν» (το ορθό είναι τυρβάζονται) περί πολλά, ενώ ενός εστί χρεία.

Η λεκτική πραπλάνηση τής "διακοινωνίας" -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ένας έγραψε ότι :
- Δέν είναι αλήθεια, τό πατριαρχείο Αλεξανδρείας δέν έχει διακοινωνία μέ τούς Αιρετικούς.

Σχόλιο
- Και τι είναι αυτή η διακοινωνία ; Είναι το κοινό Ποτήριο, μας λέει ο μ. Σεραφείμ και το επαναλαμβάνουν άλλοι. Η λέξη "διακοινωνία" είναι η εκ μεταφοράς ξένη
intercommunio. Που σημαίνει "ενδοκοινωνία", δηλαδή ενδιάμεση - εσωτερική, κοινωνία. Η ενδιάμεση εσωτερική κοινωνία μπορεί να είναι μυστική ή κρυφή - καλύτερα αποκρυφιστική - ενδεχομένως όμως μυστηριακή και πάντως, αποκαλυπτική.

Για τους οικουμενιστές και τους συνοδοιπόρους αυτών αντιοικουμενιστές, όπως ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ και άλλοι, διακοινωνία σημαίνει το κοινό Ποτήριο του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας.
 
Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα, όπως τουλάχιστον διατείνονται. Η intercommunio, δηλαδή ενδιάμεση -εσωτερική, κοινωνία, έχει σχεδιαστεί με άλλο τρόπο, ώστε σε πρώτη φάση να τηρούνται προσχηματικά οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ όστιας και άρτου με οίνο.

Οι άγιοι Απόστολοι, οι Μεγάλοι ευεργέται μας -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθ. Α.Π.Θ.

Στην ιστορία του κόσμου συνέβη τούτο το θαυμαστό. Ο Θεός ο Παντοδύναμος, που μόνος δημιούργησε τα σύμπαντα «εκ του μηδενός», ζήτησε να συνεργασθεί με τους ανθρώπους, για να αναπλάσει τον κόσμο. Διάλεξε ν΄ αποθέσει στους αδύναμους ανθρώπινους ώμους τη βαρειά και μεγάλη αποστολή της συνεργασίας μαζί του. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη καυτό ακούγεται το ερώτημά του μέσα από τη προφητεία του Ησαϊα· «τίνα αποστείλω;» (Ησ. 6, 8). Ένα ερώτημα, που εκφράζει από τη μια το θεϊκό ενδιαφέρον, αλλά και τονίζει από την άλλη την πρωτοβουλία της ελεύθερης ανθρώπινης θέλησης. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να δεχτεί ή να απορρίψει την πρόταση του Θεού για αποστολή.