ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ----- ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

Η σωτήρια πίστη

«εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν»

Η αλήθεια της πίστεως κρατήθηκε ανόθευτη μέσα από τους αγώνες που διεξήγαγαν μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, η οποία για τη μεγάλη προσφορά τους θέλει να τους τιμά και να τους μνημονεύει. Έτσι, την τελευταία Κυριακή πριν από τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, αποδίδεται τιμή στους 318 θεοφόρους Πατέρες που λάμπρυναν με την παρουσία τους την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο που συγκλήθηκε στη Νίκαια το 325 μ.Χ. Οι Πατέρες όρθωσαν το ανάστημά τους εναντίον της αίρεσης του Αρείου και κράτησαν στερεά την πίστη. Διακήρυξαν με παρρησία και θάρρος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι «ομοούσιος και ομότιμος τω Θεώ και Πατρί, δηλαδή Θεός αληθινός και εν σαρκί τέλειος άνθρωπος».
Η καταδίκη της πλάνης
Οι 318 Πατέρες που τιμά σήμερα η Εκκλησία ανέκοψαν την πλάνη του Αρείου, ο οποίος ανέτρεπε με τις κακοδοξίες του το σωτηριολογικό έργο και έθετε εν αμφιβόλω την προοπτική της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Χριστόν, τον οποίο υποβάθμιζε σε κτίσμα. Προσπαθούσε να συμβιβάσει στα στενά όρια της λογικής του τις θείες αλήθειες.

Arabic Orthodox Chant:O virgin mother


ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ... ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ...


π.Θεόδωρος Ζήσης: Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ --- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Επίμονη και ακάματη η προσπάθεια των Οικουμενιστών για την επιβολή του παπικού πρωτείου προσλαμβάνει στις μέρες μας διαστάσεις ανησυχητικά εντυπωσιακές. Φορείς και προσωπικότητες, συχνά αξιόλογες κατά τα άλλα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβάλουν τον πάπα ως πνευματικό πλανητάρχη. Διοργανώνουν συνέδρια και διαλόγους, συγγράφουν βιβλία και άρθρα με κύριο και μοναδικό στόχο να μας πείσουν ότι οφείλουμε όλοι να αποδεχθούμε την κυριαρχία του ποντίφηκα, διότι μόνον έτσι θα ξεπερασθούν τα αδιέξοδα και θα λυθούν τα πάσης φύσεως προβλήματα που κατακλύζουν την κοινωνία μας. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι κατά την πρώτη χιλιετία ήταν από όλους παραδεκτό το πρωτείο του πάπα.

23 Mαϊου 2006 ημέρα μνήμης του ηρωικού Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη

iliakis F 16

Την αρετή της φιλοπατρίας, τελευταία, την ευνουχίσαμε, τη στραγγαλίσαμε. Κι έμειναν τα πορτρέτα των ηρώων της φυλής μας στραπατσαρισμένα στους τοίχους των σχολείων… Κι απέμειναν κάποια λεβεντοπαλλήκαρα αποφασισμένα να θυσιαστούν για την πατρίδα, σαν τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη,το Σολωμό Σολομού, τον Τάσο Ισαάκ, τον Καραθανάση, Βλαχάκο, Γιαλοψό ( ΙΜΙΑ ) και τον ηρωϊκό σμηναγό Κ. Ηλιάκη, να περιμένουν μιμητές… Η μεγαλύτερη αυτοθυσία είναι η θυσία για την πατρίδα, γιατί υπερασπίζεσαι πατρογονικές εστίες και χώματα.

H Παπική Ιρλανδία αποφάσισε δια ψήφου υπέρ αυτών που έκαναν αξίωμα της ζωής τους τον σωλήνα των απορριμμάτων τους!


http://www.bbc.com/news

Ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε τα παραπάνω πρέπει όντως να είναι παρανοϊκός. Τι διαφορετικό λένε οι αποτειχισμένοι από την αίρεση, από αυτά που ισχυρίζεται αυτός στο άρθρο του;

Ο  Παναγιώτης Μακρής άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αν δεν είναι ο αρθρογράφος του κειμένου που ακολου...":

Ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε τα παραπάνω πρέπει όντως να είναι παρανοϊκός. Τι διαφορετικό λένε οι αποτειχισμένοι από την αίρεση, από αυτά που ισχυρίζεται αυτός στο άρθρο του;
Γράφει: @ Ἀποσχισθέντες λοιπὸν εἶναι ὅσοι δὲν ὁµοφρονοῦν οὔτε ἀποδέχονται τὴν γνώµη τοῦ Ἐπισκόπου ἢ τῶν Ἐπισκόπων, ὅταν αὐτοὶ κηρύττουν ἀλλότρια πράγµατα, ἀλλὰ πράττουν παρακοὴ καὶ ἀνυπακοή. @

Μα καλά τι διαφορετικό ισχυρίστηκαν οι παλαιοημερολογίτες και οι αποτειχισμένοι, ο αρθρογράφος αδυνατεί να μας εξηγήσει. Μήπως τον ενοχλεί η διακοπή της κοινωνίας; Μα τι είδους κοινωνία θα μπορούσε να υπάρξει με αυτούς που όπως γράφει καταλύουν την Ορθοδοξία; Τι είδους κοινωνία μπορεί να υπάρξει μεταξύ αυτών που κάνουν ανυπακοή και αυτών στους οποίους κάνουν την ανυπακοή;

Γράφει: ∆ιότι Ἐκκλησία δὲν εἶναι ὁ Πατριάρχης ἢ µερικοὶ Ἱεράρχες ἢ µερίδα πιστῶν. Ἡ Ἐκκλησία παραµένει ἔστω καὶ ἂν ὅλοι αὐτοὶ οἱ φιλενωτικοὶ δώσουν «γῆ καὶ ὕδωρ» στὸν Παπισµό, µόνο ποὺ δὲν εἶναι αὐτὴ µαζί τους πλέον, καθὼς θέτουν οἱ ἴδιοι ἑαυτοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Οἱ πιστοὶ ὀφείλουν νὰ «χωρίσουν», δηλ. νὰ διαχωρίσουν τὴ θέση τους ἔναντι τῆς ψευδό-ἑνώσεως καὶ νὰ ἀποκόψουν τοὺς αἱρετικοὺς ἀπὸ τὸ Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. ∆ὲν ἐπιχειρηµατολογεῖ ὁ Ὅσιος καθόλου ὑπὲρ µιᾶς ἀποτειχίσεως, ἀλλὰ ἀπεναντίας θεωρεῖ ὅτι ἀποτειχισµένοι εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ προσχωροῦντες, οἱ ἐνδοτικοὶ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ Παπισµοῦ, ἐνῶ οἱ πιστοὶ εἶναι οἱ παραµένοντες στὴν Ἐκκλησία, γεγονὸς τὸ ὁποῖο θὰ καταδείξουν ἀποστρεφόµενοι τοὺς ψευδὸ-ἑνωµένους καὶ ἀποκόπτοντάς τους. Ἡ ἀποκοπὴ τῶν αἱρετικῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἶναι ἔργο πρωτίστως τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Τα παραπάνω είναι ισχυρισμοί τους οποίους εδώ και καιρό ισχυρίζονται οι παλαιοημερολογίτες και οι αποτειχισμένοι. Απορώ πως εδώ και τόσο καιρό δεν το έχει καταλάβει ο αρθρογράφος; Καλό θα ήταν να προετοιμάζεται μήπως και αρχίζουν να τον κατηγορούν για φίλο αποσχιστικές τάσεις.

Ἡ ἐµµονὴ κάποιων στὴν ἐπιβολὴ τῆς ψευδὸ-ἑνώσεως πρέπει νὰ ὠθήση τοὺς πιστοὺς σὲ πράξεις: στὴν ἀποκήρυξη τῶν ἑνωτικῶν! ∆ὲν εἶναι οἱ πιστοὶ αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ ἀποχωρήσουν, ἀπεναντίας πρέπει νὰ διακηρύξουν καὶ νὰ ὀρθώσουν ὡς λάβαρό τους τὴν ἀπαίτηση ἡ µερίδα τῶν ἑνωτικῶν, ἀκόµα καὶ ἂν σὲ αὐτὴ εἶναι καὶ ὁ Πατριάρχης, νὰ πάψουν νὰ ἀποκαλοῦνται Ὀρθόδοξοι. Νὰ τοὺς ἀποκαθηλώσουν ἀπὸ τοὺς τίτλους καὶ ἀπὸ τοὺς θρόνους τους καὶ νὰ τοὺς ὑποδείξουν τὴν θύρα τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. «Ἔξω οἱ λύκοι καὶ λησταί»! Νὰ ἐκδιωχθοῦν µακριὰ ἀπὸ τὴν ποίµνη τοῦ Κυρίου. «Τὸ πνευµατικὸ σπίτι δὲν σᾶς τὸ παραδίδουµε»!

Αυτό φωνάζουμε και εμείς κ αρθρογράφε τόσο καιρό αλλά εσείς οι αντιοικουμενιστές μας γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Αυτά τα οποία όμως γράφετε δεν τα τηρείτε, που είναι οι προσπάθειες εκδιώξεως των αιρετικών από την μάνδρα που κάνετε; Μόνο οι παλαιοημερολογίτες και οι αποτειχισμένοι τηρούν αυτά τα οποία γράφετε αλλά από εσάς χλευάζονται. Αντιθέτως, εσείς μόνο στα λόγια μένετε. Πότε επιτέλους θα εφαρμόσετε αυτά τα οποία ισχυρίζεστε στο άρθρο σας;

***

Ο  δάσκαλος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε τα παραπάνω πρέπει όντω...":

Ο Παναγιώτης Μάκρης καλά τα λέει. Οι υπόλοιποι που ακολουθείτε τα διαστροφικά που γράφει ο "Ορθόδοξος Τύπος" είστε μάλλον ορθόδοξοι για τον... τύπο!

Αν δεν είναι ο αρθρογράφος του κειμένου που ακολουθεί, πεμπτοφαλαγγίτης τότε χρειάζεται ψυχίατρο!

Ἡ «μάχαιρα τοῦ πνεύματος»:  Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)

Οἱ αἱρετικοί πρέπει νά ἐκβάλλωνται ἀπό τήν Ἐκκλησίαν καί ὄχι οἱ πιστοί νά ἀποτειχίζωνται

Πλανᾶται σήµερα στὸν διάλογο διὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἡ ἄποψη ὅτι Ὀρθόδοξος στάση εἶναι νὰ ἀποχωρήση κανεὶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, διότι µὲ τὶς οἰκουµενιστικὲς ἐνέργειες Ἱεραρχῶν καὶ µάλιστα τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου, δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἔχη κοινωνία µὲ ὅσους µολύνουν τὴν Ἐκκλησία καὶ ὅτι ἡ ἀληθὴς Ἐκκλησία εὑρίσκεται στὸ ὑποτιθέµενο «λεῖµµα» ὅσων ἀποτειχισθοῦν. Στηρίζονται µάλιστα οἱ ἀπόψεις αὐτὲς σὲ ποικίλες ἑρµηνεῖες ἀναφορικὰ µὲ πράξεις καὶ λόγους Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, προκειµένου νὰ ἐφευρεθῆ θεµελίωση ἐπὶ ἱστορικῶν καὶ ἁγιοπνευµατικῶν βάσεων. Οἱ ἀπόψεις αὐτὲς εἶναι µόνο πλάνη, διότι δὲν προσεγγίζουν ὀρθὰ τὸ πνεῦµα τῆς Παραδόσεως.