ΜΙΛΗΣΕ Ο ΘΕΟΣ! From -- Kyprianos Christodoulides Ρούντολφ Στάϊνερ 5:15 PM 6 KB

(10) ΜΙΛΗΣΕ Ο ΘΕΟΣ! - YouTube


Ευνουχισμός --- Kyprianos Christodoulides

Αφιερωμένο σέ έναν παπά, που έβγαλε τά ράσα κατόπιν οδηγιών τού Διαβόλου και ευνούχισε τό ανύπαρκτο δικό του πνεύμα. Τήν πτωχείαν του αναπλήρωσε τό πνεύμα τών ιών τής απάτης. 

Ομολόγησε meta θάρρους τήν πλήρη κατοχή του, από τόν άρχοντα τής εξουσίας τού αέρος, τό πνεύμα τών υιών (καί ιών) τής απειθείας (Εφ. β'). Πλήρης η οντολογική του απώλεια, ψυχής τε καί σώματος, μέ τόν τρόπο που διάλεξε.

https://docs.google.com/document/d/1Q_P2-xaQoCxRiUoK8iUWe7vYuA7UxYKT/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

Ἀπόλυτος ἐμπιστοσύνη ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη Θεολόγου

Πόσα βάρη κουβαλᾶνε οἱ ἄνθρωποι στοὺς ὤμους τους καὶ στὶς καρδιές τους! Πόσα προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς! Πόσα συναισθήματα ὑπαρξιακῆς ἀγωνίας! Πόσες ἀνησυχίες ποὺ ἐπιτείνουν τὴν ἀσφυξία τοῦ ἄγχους! Πόσα βασανιστικὰ ἐρωτήματα ποὺ κρατᾶνε μετέωρη τὴν ψυχή! Πόσες καταιγίδες ξεσπᾶνε σὲ κάθε βῆμα τῆς ἀνθώπινης πορείας! Καὶ πόσα τὰ δάκρυα τοῦ πόνου!... Προβλήματα ποὺ καῖνε. Προβλήματα -μαχαίρια. Προβλήματα συγκλονιστικά. Προβλήματα, ποὺ κάποτε μοιάζουν μὲ στιγμὲς μαρτυρίου. Προβλήματα βασανιστικά. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει περισσότερο, δὲν εἶναι τὸ πλῆθος καὶ ἡ σφοδρότητα τῶν προβλημάτων ἀλλ᾽ἡ διέξοδος καὶ ἡ ὑπέρβαση τῶν προβλημάτων. Ἡ ἐπάνοδος καὶ ἡ ἐπανάκτηση τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης.

Πρός φάσκοντα καί αντιφάσκοντα Σχολιαστή --- Kyprianos Christodoulides

Προσθήκη αναθεώρησης (update) παλαιότερης δημοσίευσης

https://docs.google.com/document/d/1s0kgs8qM2JnWNBQm7sF6uhOoydKt_3y05SORYwk4NMc/edit?usp=drivesdk

Ευνουχισμός --- Kyprianos Christodoulides

Αφιερωμένο σέ έναν παπά, που έβγαλε τά ράσα κατόπιν οδηγιών τού Διαβόλου και ευνούχισε τό ανύπαρκτο δικό του πνεύμα. Τήν πτωχείαν του αναπλήρωσε τό πνεύμα τών ιών τής απάτης. 

Ομολόγησε meta θάρρους τήν πλήρη κατοχή του, από τόν άρχοντα τής εξουσίας τού αέρος, τό πνεύμα τών υιών (καί ιών) τής απειθείας (Εφ. β'). Πλήρης η οντολογική του απώλεια, ψυχής τε καί σώματος, μέ τόν τρόπο που διάλεξε.

https://docs.google.com/document/d/1Q_P2-xaQoCxRiUoK8iUWe7vYuA7UxYKT/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true