Ο Γερο - Εύλόγιος (Χατζή - Γεώργη)

Πάνω από τις Καρυές, προς το Βατοπέδι, είναι το Κελλί του Αγίου Γεωργίου «Φανερωμένου». Εκεί ασκήτευαν έξι «Χατζή - Γεωργιάτες» με Γέροντα τον μεγαλύτερο παράδελφό τους, Γερο - Ευλόγιο. Αργότερα δε, είχαν προστεθή άλλοι δύο αδελφοί στην Συνοδία τους, ο Πατήρ Παχώμιος και ο Πατήρ Γεώργιος, και έγιναν εγγόνια του Χατζή - Γεώργη. 

Χαίρεται κανείς, όταν βλέπη αυτή την αγία Πατερική συνέχεια και θεία μετάδοση της Καλογερικής, από τους Όσιους Παππούδες στον Όσιο Πατέρα Χατζή - Γεώργη, και από τον Πατέρα στα παιδιά και στα εγγόνια! Αξίζει, φυσικά, να γράψη πολλά γι' αυτούς, όπως και για τον Γερο - Εύλόγιο. Επειδή όμως έγραψε και ένας Πατέρας από την Σιμωνόμετρα, πατριώτης του, γι' αυτό εγώ θα περιοριστώ μόνο σ' ένα περιστατικό από το τέλος της ζωής του, πως πάλευε με τους δαίμονες μέχρι τα βαθιά του γεράματα ο αθλητής του Χριστού Γερο - Ευλόγιος! H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more


Θεοτόκε Παρθένε - Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας


Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία
ο Κύριος μετά Σου
Ευλογημένη Συ εν Γυναιξί και
ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,
ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Ο Μυροβλήτης και Μεγαλομάρτυς Άγιος Δημήτριος


Δημοσιεύτηκε στις 25 Οκτ 2012 από 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ 15ου ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑ π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ)

ΠΗΓΗ : http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/10/15.html

Διαβάσαμε σήμερα  τη νέα σανίδα σωτηρίας που προσέφεραν οι "συντηρητικοί" στους "αντιοικουμενιστές" του νέου ημερολογίου, που τρέμουν στην ιδέα της Αποτείχισης. Διαβάστε την και εσείς http://www.scribd.com/doc/111111506/%CE ... E%9F%CE%A5 (όσο κι αν κουραστείτε από την παράθεση των αιωνίων χρυσοστομοπαπαδουλικοεπιφανειοθεοδωροπουλικών επιχειρημάτων) και έπειτα αναρωτηθείτε μαζί μας:


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ 15ου ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

1. Γιατί στην εργασία σας προσπαθείτε να ερμηνεύσετε τον Κανόνα, χωρίς να τον παραθέσετε; Μήπως για να μην βγουν τα αντίθετα συμπεράσματα από αυτούς που θα τον πρωτοδιαβάσουν;


2. Γιατί υπερτονίζετε στην εργασία σας την μη συνοδική καταδίκη του Οικουμενισμού, εφόσον ο Κανόνας ρητώς αναφέρει πως «τη κανονική επιτιμήσει ουχ υπόκεινται ΠΡΟ συνοδικής διαγνώσεως, αλλά και τοις πρεπούσης τιμής τοις ορθοδόξοις αξιωθήσονται»;


3. Είναι κατεγνωσμένη αίρεση ο Οικουμενισμός ή μήπως επειδή δεν τον καταδίκασε ακόμη κάποια Μεγάλη Σύνοδος δεν είναι; Μήπως δεν τον κατέγνωσαν όλοι οι μεγάλοι ορθόδοξοι γέροντες και θεολόγοι της εποχής μας; Μήπως δεν καταδικάστηκε από Τοπική Σύνοδο της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς (1982);


4. Τι φοβάστε και δεν αναφέρετε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ τους Οικουμενιστές; Μήπως για να μην φανερωθεί πως τα γραφόμενά σας περί της θεραπείας ή - σε περίπτωση εμμονής - αποκοπής των νοσούντων μελών – αιρετικών, είναι απλά μόνον λόγια, εφόσον στον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, φορέα της αιρέσεως, ούτε νουθεσίες κάνατε, αλλά ούτε και μεριμνήσατε για την αποκοπή του, αλλά αντιθέτως ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ εν επιγνώσει με μολυσμένα μέλη, κοινωνία την οποία και ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ μάλιστα ανερυθριάστως, παρουσιάζοντας ως αγιοπατερική τη στάση σας;
H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

"It is a purely terrorist act. Fr. Haddad is a martyr of our church. "

Τα απάνθρωπα εγκλήματα των πιστών του "αγίου" Κορανίου!...
Τον βασάνισαν, τον κατακρεούργησαν αφού έβγαλαν ακόμη και τους βολβούς των ματιών του. Αυτά χθες στη Δαμασκό της Συρίας.


Damascus  - The body of the greek orthodox priest Fr. Fadi Jamil Haddad, pastor of the church of St. Elias in Qatana, was found today in the Jaramana neighborhood (north of Damascus) not far from the place where he was kidnapped, on October 19, by unidentified armed group. This was confirmed  by Fr. Haddad’s greek-orthodox confrere, who asked for anonymity. "His body was horribly tortured and his eyes gouged out,". "It is a purely terrorist act. Fr. Haddad is a martyr of our church. " With regards to the responsibilities of the terrible act there is an ongoing rebound of responsibilities between the opposition forces and government authorities, that accuse the armed gangs of armed rebellion in the army. According to sources, the kidnappers had asked the priest’s family and his church a ransom of 50 million Syrian pounds (over 550 thousand euro). It was, however, impossible to find the money and meet this exorbitant demand. We condemn "the terrible practice, present for months in this dirty war, of kidnapping and then killing innocent civilians." Among the various Christian communities in Syria, the greek orthodox is the largest (with about 500 thousand faithful) and is concentrated mainly in the western part of the country and in Damascus.

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


+π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης      Κατά την διάρκειαν αυτού του τελευταίου σταδίου της δόξης, η αδιάλειπτος προσευχή, η προφητεία και η γνώσις περί του Θεού (η Θεολογία) τελειώνουν, αφού αντικατασταθούν δια της οράσεως της δόξης του Θεού εν Χριστώ, οπότε μένει μόνον η αγάπη: "Προφητείαι καταργηθήσονται... γλώσσαι παύσονται... γνώσις καταργηθήσεται... όταν έλθη το τέλειον...". Αλλά "η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει".  "Βλέπομεν γαρ άρτι δι' εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην".  Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί εδώ περί μιας μελλοντικής εμπειρίας, την οποίαν ο ίδιος είχεν ήδη "καθώς και επεγνώσθην".
      http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΌταν με την σειράν του ο εν Χριστώ δοξασμός, δι' αυτής της συναντήσεως "πρόσωπον προς πρόσωπον" τελειώνει, τότε η νοερά προσευχή, η προφητεία και η γνώσις περί Θεού (Θεολογία) επανέρχονται. Ούτω και αν ακόμη όλα αυτά είχαν καταργηθή εις τον Παύλον, κατά την διάρκειαν της θεώσεώς του, αυτό επανήλθεν εις την προσευχήν δια του Πνεύματος, προφητείαν και γνώσιν, περιμένων την επανάληψιν της εμπειρίας ταύτης είτε εις την ενδιάμεσον είτε εις την τελικήν της μορφήν, κατά την γενικήν εμφάνισιν του Χριστού εν δόξη.

      Συνεχίζεται.

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


 Κάθε αίρεσις είναι εκ του διαβόλου. Παρακολουθήσας κατά βάθος όλας τας αιρέσεις ο άγιος Αθανάσιος, γράφει: «Δημιουργός των αιρέσεων είναι ο διάβολος». Εάν εις τας λοιπάς αιρέσεις υπήρξε κάτι το διαβολικόν, η αίρεσις του Αρείου είναι όλη εκ του διαβόλου και όλη εν τω διαβόλω:  «Ω, καινής αιρέσεως, όλον ενδυσαμένης τον διάβολον εν ασεβεία και πράξει!». «Η πολυκέφαλος αίρεσις (των αρειανών) εις πολυθείτητα πίπτουσα και άμετρον μανίαν» (κατά Αρειανών ΙΙΙ, 64). Αρνούμενοι τον του Θεού Λόγον οι αρειανοί γίνονται οι ίδιοι «άλογοι» (περί της εν Νικαία Συνόδου, 2, 1). Ούτοι είναι συνήγοροι της ασεβείας του διαβόλου, διότι ο διάβολος είναι ο πατήρ αυτών (κατά Αρειανών Ι, 1). Ο Άρειος εκτελεί το έργον του Αντιχρίστου, δια τούτο είναι «πρόδρομος του Αντιχρίστου» (κατά Αρειανών Ι, 1). Ο Σωτήρ Χριστός είναι η ευωδία του Θεού εις τον κόσμον τούτον, ο δε Άρειος εκχέει την «δυσωδίαν της παραφροσύνης». Ο άγιος Αθανάσιος τονίζει ότι οι αρειανοί «συναριθμούσιν εαυτούς μετά των Ελλήνων», διότι «τη κτίσει λατρεύουσι παρά τον κτίσαντα» (κατά Αρειανών ΙΙΙ,  16), διδάσκοντες ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Μόνον η λέξις ο μ ο ο ύ σ ι ο ς είναι η ασφάλεια κατά των αρειανών (περί της εν Νικαία Συνόδου, 20). «Ο αγιώτατος οφθαλμός της οικουμένης» --ο άγιος Αθανάσιος, όπως τον αποκαλεί ο άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος—διείδεν εις όλον το βάθος την φρίκην της κακοδοξίας των αρειανών, και μετά των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου έσωσε την Εκκλησίαν από την καταστροφήν. Πρέπει να προχωρήση κανείς κατά λογικήν συνέπειαν μέχρι τέλους: εάν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε είναι πλάνος, πλανά όταν λέγη «Εγώ και ο Πατήρ εν εσμεν», πλανά όταν διδάσκη «Ο εωρακώς εμέ, εώρακε τον Πατέρα» (Ιωάνν. 14,9.  10, 30). Εάν επιτρέπεται μία φοβερά σκέψις, είπατε:  ποίος είναι εκείνος που θα ημπορούσε να λέγη την αλήθειαν, εάν δεν την είπεν ο Χριστός; Δεν είναι τότε όλοι οι άνθρωποι επικατάρατοι σάλπιγγες, δια των οποίων σαλπίζεται κάποιον τρισκατάρατον ψεύδος;    
                                                                                                                                                             
Συνεχίζεται.  

Kάθε είδους ομολογία, άνευ του εν επιγνώσει ζήλου, δεν δύναται να προχωρήση πέραν του χάρτου και της μελάνης...


Ο ζηλωτισμός αποτελεί προϋπόθεση της Ορθοδοξίας, είναι δε εκ των πραγμάτων αναμφισβήτητον, δεδομένου ότι ο μη υπό ζήλου διαπνεόμενος πιστός, ουδόλως δύναται ν΄ ανταποκριθή προς τας εντολάς και διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων περί ορθοδόξου πίστεως και ομολογίας, ως και προς τα Κανονικώς εντελλόμενα υπό της Εκκλησίας και επομένως να διατηρήση χωρίς καινοτομίας την ορθόδοξον αυτού ιδιότητα και υπόστασιν. Εις αυτόν ακριβώς τον λόγον οφείλεται και το σύνηθες φαινόμενον, κατά το οποίον οι πλείστοι διακηρύσσουν και δημοσιεύουν, μετά περισσού μάλιστα θαυμασμού, πάσας μεν τας περί ορθοδοξίας διδασκαλίας και υποθήκας των Πατέρων της Εκκλησίας, πλην όμως, άμοιροι ζήλου τυγχάνοντες ούτοι και μη δυνάμενοι, ένεκα τούτου, να πραγματώσουν τα διακηρυσσόμενα, χάνουν την ορθόδοξον αυτών ιδιότητα, «τη κοινωνία της αιρέσεως». Έτσι κάθε είδους ομολογία, άνευ του εν επιγνώσει ζήλου, δεν δύναται να προχωρήση πέραν του χάρτου και της μελάνης, ή πέραν της ασκόπου διαμαρτυρίας, αλλά θα καθιστά τον ούτω «ομολογούντα» πάντοτε μεν λέγοντα «Κύριε, Κύριε,…» αλλ΄ουδέποτε ποιούντα το θέλημα Αυτού.

Αυτό το ιερό σύμβολο το βλέπω στο δάπεδο να ποδοπατείται....
Εδώ στη φωτογραφία βλέπω στο δάπεδο έναν  αετό να κρατά στα νύχια του από τη μία μεριά μια λόγχη και από την άλλη μια σφαίρα, στην κορυφή της οποίας υπάρχει ένας σταυρός.
Είναι ο δικέφαλος αετός που κυματίζει και σε ναούς και ναΰδρια όλης της επικράτειας. Κοινή πεποίθηση είναι ότι πρόκειται για τη σημαία της Εκκλησίας, που θεωρείται το σύμβολο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο αυτό το ιερό σύμβολο το βλέπω στο δάπεδο να ποδοπατείται. Υπάρχει κάποιος από εσάς αδελφοί επισκέπτες της «Ορθόδοξης Φωνής» να μου εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτή η ασέβεια από κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς;

π. Θεόδωρος Ζήσης. Περί αγγέλων και δαιμόνων


ημοσιεύτηκε στις 24 Οκτ 2012 από 
Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης -Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού: "Περί αγγέλων και δαιμόνων"
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/9C466E33.el.aspx