ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - AGNI PARTHENE DESPOINA - VIRGIN MARY


Ο Άγιος Γεράσιμος και το Λιοντάρι

Σε τέτοια πνευματικά ύψη είχε φτάσει ο Άγιος Γεράσιμος, ώστε και αυτά τα άγρια θηρία ακόμη τον σέβονταν, του υπάκουαν και τον υπηρετούσαν. Η μεγάλη χάρη που του είχε δώσει ο Θεός φαίνεται και από την ιστορία του Αγίου με το λιοντάρι. 
Ο Άγιος εικονίζεται πάντοτε με ένα λιοντάρι. Γιατί άραγε; Αυτό το άγριο λιοντάρι έζησε κοντά στον Όσιο Γεράσιμο και τον υπηρετούσε με θαυμαστό τρόπο, όσο καιρό ζούσε. Αλλά και όταν κοιμήθηκε ο Άγιος τον ακολούθησε με παράδοξο τρόπο, αφού πέθανε πάνω στον τάφο του από υπερβολική λύπη.
 
Κάποια μέρα, ενώ ο Άγιος περπατούσε στην όχθη του ποταμού Ιορδάνη, συναντήθηκε με ένα λιοντάρι. Μόλις το θηρίο τον αντίκρισε, άρχισε να βρυχάται με παρακλητικό τρόπο και να ανασηκώνει με δυσκολία το ένα του πόδι.
 
Τι είχε συμβεί;
 

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ


῎Οχι, οὐκ ἀρνησόμεθά σου φίλη ᾿Ορθοδοξία!


Εἶναι καιρός πλέον νά πνεύσῃ στόν πονεμένο αὐτόν τόπο πού ἄλλοτε ἐδροσίζετο ἀκατάπαυστα κάτω ἀπό τούς γηραιούς πλατάνους, τούς θαλερούς, γίγαντας τῆς ᾿Ορθοδοξίας μας, εἶναι καιρός, νά πνεύση ξανά, στόν ἱστορικό αὐτό τόπο ἡ ζωογόνος αὖρα μιᾶς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς".
῏Ω θεία ᾿Ορθοδοξία, δέν θά σέ ἀρνηθοῦμε! Τά πιστά τέκνα σου της Ι. Μ. Εσφιγμένου, άρπαξαν καί πάλιν τά ὅπλα καί έχουν τεθεί ὑπό τήν ἔνδοξον σημαίαν σου ἕτοιμα καί πάλιν νά δώσουν τό πᾶν γιά Σένα. Τό αἷμα μαρτύρων σου μή ξεχνᾶς, ὅτι εἶναι βαρειά κληρονομιά γιά μᾶς... Ναί ἡ ζωογόνος δύναμίς του ρέει ἀκόμα στούς ἀπογόνους των. ῎Οχι, οὐκ ἀρνησόμεθά σου φίλη ᾿Ορθοδοξία, οὐκ ἀρνησόμεθά σου, θά μᾶς ἐπιτρέψῃς μέ ταπείνωση ν᾿ ἀναφωνήσωμεν κι᾿ ἐμεῖς μαζί μέ τόν σοφό Βρυέννιο!

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Ουδεμία ήπειρος είναι τόσον πολύ πλημμυρισμένη από είδωλα, όπως η σημερινή Ευρώπη. Ουδαμού προσκυνούνται τόσον δουλικώς τα πράγματα, και ουδαμού ζη ο άνθρωπος και εργάζεται δια τα πράγματα τόσον, όσον εις την Ευρώπην. Πρόκειται εις την πραγματικότητα περί ειδωλολατρίας της χειρίστης μορφής, επειδή η προσκύνησις αναφέρεται εις το χώμα. Πέστε μου, δεν προσκυνεί άρά γε ο άνθρωπος κοκκινωπόν χώμα, όταν εγωϊστικώς αγαπά το γήϊνον χοϊκόν σώμα του και επιμόνως ισχυρίζεται: σάρξ είμαι και μόνον σαρξ; Πέστε μου, δεν προσκυνεί ο Ευρωπαίος άνθρωπος κοκκινωπόν χώμα, όταν ανακηρύττη ως το ιδεώδες του τον ταξικόν αγώνα, ή το έθνος ή την ανθρωπότητα;                                                    

Οι Άγιοι Πατέρες για τους Παπικούς και ο νυν Πατριάρχης

σ.σ. Οι Άγιοι και ο Πατριάρχης από το ιστολόγιο http://katanixis.blogspot.ca/
η προσθήκη δική μας.


«Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Bενεδίκτου, Φραγκίσκου, Τζιοβάνι Βέκκου, Αθηναγόρου, Βαρθολομαίου, ..…»  

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ


Αυτοκτονούμε!!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2012
15 .560 .000, δεκαπέντε  εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 3.000. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.

 Αυτοκτονούμε!!!