O Άγιος Θεόδωρος Εδέσσης (Συρίας) γράφει:

Η ΑΓΑΠΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ.

Στα «Εκατό ψυχωφελή κεφάλαια» ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσσης (Συρίας) γράφει:

«Δικαιολογημένα η αγάπη ωνομάστηκε μητρόπολις
των αρετών και συγκεφαλαίωσις του νόμου και των προφητών
(Ρωμ. ΙΓ/. 9 – 10). Ας καταβάλουμε λοιπόν κάθε κόπον, μέχρις
ότου επιτύχουμε την ιερή αγάπη. Με αυτήν ας αποτινάξουμε την
τυραννία των παθών και ας υψωθούμε στους ουρανούς πετώντας με τα φτερά των αρετών και θα δούμε τον Θεόν, όσον είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση».

Περί της φορολογήσεως της Εκκλησίας

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐλπίζουσα ὅτι ὁ δημοσιογραφικός θόρυβος, ὁ ὁποῖος προκλήθηκε χθές σχετικῶς πρός τήν φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας, ὀφείλεται σέ ἔλλειψη λεπτομεροῦς ἐνημερώσεως ὅσων τόν προκαλέσαν, ἐπιθυμεῖ νά ἐνημερώσει δημοσίως ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις μέ τά ἐκκλησιαστικά τους ἱδρύματα, οἱ Ἱερές Μονές καί οἱ Ἐνορίες, οἱ ὁποῖες εἶναι ξεχωριστά μεταξύ τους νομικά πρόσωπα, καταβάλλουν κάθε χρόνο στίς κατά τόπους Δ.Ο.Υ. τίς παρακάτω νομοθετημένες φορολογικές ὑποχρεώσεις τους :

 
Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο : Read more

Serbian Orthodox Patriarch Irinej arrives in Kosovo's divided city of Kosovska Mitrovica,

 
Serbian Orthodox Patriarch Irinej arrives at a church for a ceremony in the ethnically divided town of Mitrovica on September 15, 2011. NATO chief Anders Fogh Rasmussen is due in Pristina on September 15 as tensions in northern Kosovo mount after the government said it would resume control of two disputed border crossings with Serbia. Tensions were particularly high on September 15 in Kosovo's divided city of Kosovska Mitrovica, where Serbs a day earlier blocked the main bridge over the Ibar river that divides ethnic Serbs in the north of the town from ethnic Albanians in the south.

Patriarch's Hope for 'Miracle' in Georgia-Russia Ties

Civil Georgia, Tbilisi / 15 Sep.'11 / 20:47
Standing beside President Saakashvili in a newly opened church close to the Russian border, head of the Georgian Orthodox Church, Patriarch Ilia II, hinted on the need of talks between the Georgian and Russian leaders. 

Ilia II said that the new church in the mountainous Kazbegi district was of special importance, because of its proximity to the border with Russia, which could even serve as a venue “for talks between the heads of states.”

Later in the same speech Ilia II also said: “I think this church will show us a miracle and I think that this miracle will be expressed in [the fact] that our countries will again be in peaceful relationship.”
This part of the Patriarch’s speech was also included in a press release, which the Georgian President’s administration released in connect to Saakashvili’s participation in the ceremony of opening the new church in Dariali gorge. It says: “His Holiness and Beatitude [Ilia II] expressed hope that with the blessing of this church the two countries [Georgia and Russia] will restore relations and the peace will be established again.”

Πατριαρχείο Μόσχας

Συνάντηση Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με Πατριάρχη Αιθιοπίας Abuna Παύλο


Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 και διεξάχθηκε σε θερμό και φιλικό κλίμα, συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα της διαχριστιανικής συνεργασίας. Επίσης εκτιμήθηκαν ψηλά οι παλαιότεροι δεσμοί μεταξύ των δυο Εκκλησιών.

Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο : Read more

ΔΟΛΙΟΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΝ ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ


Η εκπτώχευσις καί ἡ μεθοδευμένη ἀπομείωσις τῶν ἀξιῶν, πού συγκροτοῦν τήν ἑλληνοχριστιανική ὑποδομή καί παράδοσι τῆς Χώρας αὐξάνεται μέ γεωμετρική πρόοδο ἀπό τούς ἐγκαθέτους τῆς Νέας Τάξεως, ἀπό τούς διατάκτες καί τούς ὑπεργολάβους τῶν Μ.Μ.Ε., πού πριμοδοτοῦνται ἀπό τόν διεθνιστικό παράγοντα, ἀλλά καί ἀπό τά «περιώνυμα» μυστικά κονδύλια τῶν κρατικῶν ἐντεταλμένων ὑπηρεσιῶν. Στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσονται ἡ καταστρατήγησις τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος καί ἡ δῆθεν πλουραλιστική καί πολυπολιτισμική ἐκκοσμίκευσις, πού στοχεύει στήν διάλυση τῶν δεσμῶν κοινωνίας καί ἀλληλοπεριχωρήσεως τοῦἜθνους καί τῆς Ἐκκλησίας.Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο : Read more

κατὰ τὰ παπικὰ πρότυπα.... 

Μέχρι καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶμ ἡ Ἐκκλησία
ἀκολουθοῦσε ἔναντι τοῦ Παπισμοῦ τὴν Πατερικὴ Παράδοση.

Τὴν Παραδοσιακὴ πατερικὴ γραμμὴ ἔναντι τοῦ Παπισμοῦ ἀκολουθοῦσε καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, μὲ προσεκτική, ἀλλὰ ἐπαμφοτερίζουσα στάση τοῦ προκατόχου του Ἱερωνύμου. Δυστυχῶς τὰ πράγματα ἀπροσδοκήτως ἀλλάζουν μὲ τὴν ἄνοδο στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο τοῦ ἀπὸ Δημητριάδος Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο ἀκολούθησε τὸ Φανάρι στὰ ἀνοίγματα πρὸς τὸν Παπισμὸ καὶ πρὸς τὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», ἰδιαίτερα μὲ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ πάπα Ἰωάννου Παύλου ΣΤ/ στὴν Ἀθήνα τὸν Μάϊο τοῦ 2001 καὶ τὴν διαβεβαίωσή του σὲ θεολογικὸ συνέδριο στὴν Θεσσαλονίκη ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀποχωρήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πραγματοποίηση καὶ ἐνθάρρυνση τῆς «Λειτουργικῆς Ἀνανέωσης», κατὰ τὰ πρότυπα τῆς Β/ Βατικανῆς Συνόδου ἰδιαίτερα στὸν τομέα τῆς μεταφράσεως τῶν λειτουργικῶν κειμένων, ζήτημα τὸ ὁποῖο ταλαιπωρεῖ ἀκόμη, χωρὶς λόγο τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότητα. Ἡ Κωνσταντινούπολις ἐπιφυλακτικὴ πάντοτε ἀπέναντι τῶν λειτουργικῶν ἀλλαγῶν, ἰδιαίτερα στὸ θέμα τῶν μεταφράσεων ἀκολουθεῖ τώρα τὸν Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος πρῶτος στὴν Ἀθήνα ἐκ τῶν ὀρθοδόξων προκαθημένων ἐτέλεσε λειτουργία, λίγο μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στὴν Ἀθήνα τὸ 2001, ὄχι ἱστάμενος πρὸ τῆς Ἁγίας Τραπέζης μετὰ τοῦ λαοῦ πρὸς Ἀνατολάς, ἀλλὰ ὑπεράνω τοῦ λαοῦ ἱστάμενος ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης καὶ βλέπων πρὸς Δυσμάς, κατὰ τὰ παπικὰ πρότυπα.

Πηγή : "Ορθόδοξος Τύπος"

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

 
Ένας πρόδρομος τού Άντιχρίστου, πού δουλεύει πυρετωδώς στίς μέρες μας, γιά νά έτοιμάση τόν δρόμο τής άπιστίας είναι ό Οίκουμενισμός. Τί είναι ό Οίκουμενισμός; Είναι ή λεγομένη κίνησις γιά τήν " Ένωσι τών Έκκλησιών" σάν πρώτο βήμα, καί κατόπιν τήν ένωσι τών ύπολοίπων θρησκειών. Έιναι ή άντίχριστη προσπάθεια, τήν όποια έδημιούργησε ό Διεθνής Σιωνισμός τό 1948, πού έπιδιώκει ν΄ άνακατέψη τήν άληθινή πίστι, τήν Όρθόδοξο Έκκλησία μέ όλες τίς χριστομάχες αίρέσεις, μέ όλες τίς κακοδοξίες καί τίς πλάνες, άρχής γενομένης μέ τόν Παπισμό. Τό σύνθημα τής ένώσεως τό έχουν ώραιοποιήσει, σάν διάλογο άγάπης, σάν προσπάθεια θεία! Καί όμως ό κεντρικός στόχος όλης αύτής τής ίστορίας είναι νά πλήξουν τήν Όρθοδοξία, νά θολώσουν τήν έννοια τού Δόγματος, νά γκρεμίσουν, όπως έλπίζουν, τήν Όρθόδοξο Έκκλησία, πού κρατάει άνόθευτη τήν άλήθεια τού Εύαγγελίου καί τήν Παράδοσι, ώστε νά μπορέσουν έπειτα οί άντίχριστες πλάνες καί αίρέσεις νά δουλέψουν άνενόχλητα γιά τόν Πλάνο καί Άνομο τών έσχάτων καιρών.  Ό Οίκουμενισμός, σάν σχέδιο, είναι φοβερό καί ύπουλο. Είναι σκοτεινό καί έπιδιώκει, μέ τήν μέθοδο τού Δουρείου Ίππου, νά έπιτύχη τήν άλωσι τής πίστεώς μας. Κεντρικό του όργανο είναι τό  "Παγκόσμιο Συμβούλιο Έκκλησιών". Καί τό Συμβούλιο αύτό δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τήν Έκκλησία τού Χριστού καί τόν Ίδρυτή της. Τό όργανο, όμως, πού κατευθύνει όλο αύτό τό κύκλωμα, καί πού παλεύει, σατανικά, παντοιοτρόπως, νά έξαλείψη τήν Έκκλησία τού Χριστού είναι ή γνωστή Άντίχριστος Δύναμη πού έπιδιώκει παγκόσμιο κυριαρχία μέ τήν ένθρόνισι τού Άντιχρίστου. Αύτοί κινούν τά νήματα τής " Ένώσεως τών Έκκλησιών". Καί όνομάζουν Έκκλησίες όλες τίς πλάνες, ένώ είναι γνωστό, ότι μόνο Μία είναι ή Έκκλησία. Είναι ή Όρθόδοξος Έκκλησία, ή όπως διατυπώνεται στό Σύμβολο τής Πίστεως, πού συντάξανε οί Άγιοι Πατέρες μας στίς Οίκουμενικές Συνόδους, είναι ή ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Μία είναι ή Έκκλησία, όπως ήτανε τότε, τόν καιρό τών Άγίων Οίκουμενικών Συνόδων. Οί πλάνες καί οί αίρέσεις δέν μπορούν νά όνομασθούν Έκκλησία. Ό Παπισμός αύτοαποκαλείται έκκλησία, μά Έκκλησία δέν είναι, είναι αίρεσις, κοσμικό κατασκεύασμα, πλάνη.Καί τώρα τί μάς λένε οί Οίκουμενιστές, οί "ένωτικοί"; Μάς λένε νά ένωθούμε. Μέ ποιούς παρακαλώ; Μέ τούς βλάσφημους αίρετικούς, μέ τούς άντίχριστους; Νά ένώσωμε τήν άλήθεια τού Χριστού μέ τό ψέμα τού Διαβόλου;  Ή φοβερή τούτη παναίρεσις τού Οίκουμενισμού όδηγεί τούς Όρθοδόξους, πού πέφτουν στήν πλάνη του, έξω άπό τήν Έκκλησία, στήν άπώλεια. Έκεί, πού θέλει καί ό Σατανάς.
Δέν είναι ύπερβολή, έάν είπωμεν, ότι εύρισκόμεθα είς τό κύκλωμα φοβερών ήμερών διά τήν Όρθόδοξο πίστι. Συντελείται είς βάθος καί έκτασι προδοσία, τήν όποία δέν δυνάμεθα νά φαντασθούμε!

Εκκλησία Κύπρου : 11η Συνάντηση Ειρήνης

Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 15. 2011 12:31
Από τις 11-13 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας η 11η Συνάντηση Ειρήνης, η οποία διοργανώνεται από την οργάνωση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Sant’ Egidio και την Εκκλησία του τόπου, όπου διοργανώνεται η Συνάντηση. Υπενθυμίζεται ότι προ τριετίας η Συνάντηση αυτή συνδιοργανώθηκε από την Εκκλησία Κύπρου και τον ανωτέρω Οργανισμό.

Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο: Read more

Depiction of Orthodox crosses appeared on a new 500 ruble banknote.

15 September 2011, 16:27

Cupolas and crosses crown churches of the Solovki Monastery at 500 ruble banknote

Moscow, September 15, Interfax - Depiction of Orthodox crosses appeared on a new 500 ruble banknote issued on September 6.

Official website of the Bank of Russia represents a drawing of the new banknote, on its backside crosses crown churches of the Solovki Monastery. The previous banknote depicted the monastery in its "Soviet" variant without crosses.

Depictions of cupolas and crosses appeared at the banknote after Patriarch Kirill's petition to Russian President Dmitry Medvedev, head of the Synodal Department for Church and Society Relations Archpriest Vsevolod Chaplin told Interfax-Religion on Thursday.

He reminded that once when the Patriarch visited Solovki a local resident keen on Solovki history and culture came up to him and attracted his attention to this banknote where the monastery is depicted as in times of Solovki reservation camp without cupolas and crosses on the main churches.

"Then that man at the Patriarch's presence drew cupolas and crosses to the churches and urged everyone to do the same. A small public movement has even resulted from it. It was the time when I also drew crosses on this banknote," Father Vsevolod confessed.

He believes it wonderful that today state authorities and the Central Bank took the decision to correct this mistake and "the monastery is depicted in its beautiful site in which pilgrims and tourists see it."