Η Θεολογία των τριάκοντα αργυρίων των πολιτικών -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η πορεία των πραγμάτων ισχυροποιούν την εκπεφρασμένη πλειστάκις εκ του βήματος τούτου πεποίθησή μας περί διοικήσεως της Ελλάδας από Ελληνόφωνους, από ανθρώπους οι οποίοι, ασφαλώς δεν αγαπούν την πατρίδα μας, τούτο δε εξάλλου προκύπτει από σωρεία γεγονότων, τα οποία εμφατικώς έχω καταδείξει από τις εν λόγω επιφυλλίδες.
Ο πόλεμος κατά των δομικών στοιχείων της ταυτότητάς μας, δηλαδή κατά των συστατικών στοιχείων της ιδιοπροσωπίας μας, τα οποία ανυπερθέτως συνιστούν σαρξ εκ της σαρκός μας και καθίστανται διαχρονικώς αναλλοίωτα εις το διάβα των χρόνων, πλέον καταλύονται, εκ βάθρων με ανυπόστατες δικαιολογίες.
Η πραγματικά πολιτικώς, σχιδοειδής αυτή κατάσταση του ανθελληνισμού και της εσχάτης προδοσίας, του μη σεβασμού προς τους προγόνους μας, συνιστά ύβρη, βλασφημία και βάναυση βεβήλωση της μνήμης των νεκρών.

Man's Fall -- Μοναχός Αθανάσιος (Σακαρέλλος)


Κραυγή αγωνίας από Θράκη.Βίντεο Αϊσε Ιμάμ. -- https://ierosloxos2012.blogspot.com/

Στις 24 Μαΐου ο πρόεδρος της Πατριωτικής Κίνησης Πολιτών Καβάλας επισκέφτηκε το πομακικό χωρίο Θερμές για να συναντήσει την ελληνόψυχη Πομάκα Αισέ Ιμάμ.
Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την κινητοποίηση της ΕΝ.Ε.Δ. (Ενωμένες Ελληνορθόδοξες Δυνάμεις)
προς οικονομική και ψυχολογική στήριξη προς την διωκόμενη από το τουρκικό προξενείο Αϊσέ Ιμάμ.
https://ierosloxos2012.blogspot.com/2020/05/blog-post_25.html

Είναι πλέον φανερό ότι όποιος Πομάκος αντιστέκεται στην τουρκοποίηση της Θράκης πρέπει να διώκεται απηνώς από τα εγχώρια όργανα της Τουρκίας.
Συνεργός δυστυχώς στο έγκλημα είναι ο συνήθεις ύποπτος.Το ελληνικό ανθελληνικό κράτος των Αθηνών.
Ένα κράτος καρκίνος στο σώμα της Πατρίδας μας που ζει και δρα παρασιτικά ώσπου ο ξενιστής να αποβιώσει.Όμως σε αυτόν τον αγώνα ζωής και θανάτου για το Έθνος μας θα μας βρουν απέναντι τους και οι χοιρότουρκοι αλλά και οι προσκυνημένοι.
Ας αφήσουμε όμως την Αϊσέ μέσα σε λίγα λεπτά να εξιστορήσει το δράμα το να είσαι
  Ελληνίδα Πομάκα και να διώκεσαι για αυτό μέσα στην Ελλάδα!

Συνέχεια κειμένου :  https://ierosloxos2012.blogspot.com/

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ

Θα ήτο πολύ ωφέλιμον να εγνωρίζαμε τον βίον και την πολιτείαν του αγίου Πατρός μας Διαδόχου. Εν τούτοις, επειδή έζησε κατά τα μέσα του ε΄ αιώνος σε μίαν απομακρυσμένην επαρχίαν της Ηπείρου, τα βιογραφικά στοιχεία του είναι ελάχιστα.  Γνωστόν είναι ότι υπήρξεν Επίσκοπος Φωτικής, η οποία τοποθετείται στην σημερινήν Παραμυθίαν. Η επισκοπή Φωτικής φέρεται ως σημαντική για πολλούς αιώνας και σήμερα είναι γνωστοί τέσσαρες Επίσκοποι κατά την εποχήν του αγίου Πατρός· ο Ιωάννης, ο οποίος συμμετέσχε στην Δ΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, ο διαδεχθείς τούτον άγιος Διάδοχος και οι επίσης διαδεχθέντες πιθανόν τον Άγιον, Ιλάριος και ο Φλωρέντιος. 

ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ... ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ --- Οrthodox Hymns


Ἀφήνουμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος στὸν μεγάλο καὶ ἐκτενῆ του λόγο στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου -ὑπάρχει καὶ μικρός- παρουσιάζει τὴν Παναγία κατὰ τὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικὰ της χρόνια, κατὰ τὰ δώδεκα χρόνια ποὺ ἔμεινε μέσα στὸν Ναό, μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν ποὺ ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός, ὡς τὴν πρώτη ἡσυχάστρια, τὴν πρώτη ἀσκήτρια, νὰ μὴ ἔχει καμμία σχέση μὲ τὰ κοσμικά, τὰ γήϊνα, τὰ σαρκικά, οὔτε σὲ ἐπίπεδο σκέψεων καὶ λογισμῶν, ἀλλὰ ἁγνὴ καὶ ὁλοκάθαρη νὰ προετοιμάζει τὸν ἑαυτό της, γιὰ νὰ γίνει κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ.

Τη Α΄ (1η) του μηνός Ιουνίου μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ του Φιλοσόφου.

Ιουστίνος ο Μάρτυς και φιλόσοφος κατήγετο από την Φλαβίαν Νεάπολιν της Συρίας, υιός Πρίσκου του Βακχείου, κατά τους χρόνους Μάρκου Αυρηλίου, του και Αντωνίνου και Φιλοσόφου καλουμένου, εν έτει ρξ΄ (160). Μεταβάς δε εις Ρώμην έδωκεν αναφοράν έγραφον εις τον ρηθέντα βασιλέα κατά της πλάνης των ειδώλων και απολογίαν υπέρ της πίστεως των Χριστιανών, δια των οποίων κρατύνει μεν και βεβαιώνει την πίστιν των Χριστιανών, κρημνίζει δε και αναιρεί την πλάνην των ειδώλων, φέρων αποδείξεις και μαρτυρίας εκ τε του ορθού και φυσικού λόγου, και εκ των θείων Γραφών. Όθεν δια τούτο φθονηθείς υπό του φιλοσόφου Κρήσκεντος, εδολοφονήθη υπ’ αυτού, και ούτως έλαβεν ο μακάριος τον στέφανον της αθλήσεως.

Μια έκτρωση που δεν έγινε

Τα πρώτα παιδιά που απέκτησε η Ευτυχία Αλεξάνδρου ήταν αγόρια, αλλά δεν επέζησαν. Κατόπιν έφερνε στη ζωή μόνο κορίτσια. 
Το 1939 μετοίκησε οικογενειακώς στο Χαρτούμ του Σουδάν. Εκεί έμεινε πάλι έγκυος, αλλά στενοχωρημένη από τις προηγούμενες εμπειρίες της αποφάσισε να κάνει έκτρωση. 
Το ίδιο βράδυ, βλέπει στον ύπνο της ένα συγκλονιστικό όνειρο:

«Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω» (Ματθ. κδ: 15)

Με ανέκφραστη οδύνη διαβάσαμε στο επίσημο όργανο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας «Ορθόδοξος Κήρυξ» κείμενο με τίτλο «Προσλαλιά γενομένη υπό του Πρωτοσυγκελλεύοντος Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τροπαίου κ. Αθανασίου», στο οποίο περιέχονται και τα εξής απίστευτα:
«Εν τω οίκω των Θυατείρων επραγματώθησαν ευάριθμοι τιμητικαί εκδηλώσεις, περιλαμβάνουσαι δεξιώσεις και φιλοξενίας. Εν τοις πλουσίοις τούτοις η Ιερά Αρχιεπισκοπή προσέφερε φιλοξενίαν τη Αυτού Χάριτι τω Αγγλικανώ Κυρίω Rowan Williams μετά της συμβίας αυτού, έτι δε και τω Αγγλικανώ Επισκόπω Dover  Κυρίω Stephen Venner μετά της ανδρίδος αυτού, αμφοτέρας τας φιλοξενίας ταύτας κατά μήνα Απρίλιον».

Διερωτώμεθα:
1. Κατ΄ αρχήν, πόσο συνάδει με την Ορθόδοξη Παράδοση και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων η φιλοξενία «Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου μετά της συμβίας αυτού». Αμνηστεύονται οι αιρετικοί; Τι είδους «συμβία επισκόπου» είναι η φιλοξενηθείσα;
2. Το τραγικότατον, όμως, είναι η φιλοξενία ετέρου «αγγλικανού επισκόπου» μετά της ( άκουσον, άκουσον!!!) ανδρίδος αυτού. Ακούγαμε κατά καιρούς το απερίγραπτο κατάντημα των αιρετικών, έως και αντιχρίστων, «χριστιανικών παραφυάδων», ότι μαζί με το υπόλοιπον πλήθος των αιρετικών τοποθετήσεών τους, αμνηστεύουν προσέτι και τη σοδομία, «παντρεύοντας» μάλιστα σοδομίτας και γομορίτας. Μήπως αγνοούν ότι ο Θεός μετά βδελυγμίας ετιμώρησε την «παρά φύσιν πράξιν» των Σοδομιτών με την «παρά φύσιν βροχήν» φωτιάς και θείου; Όμως, το να αμνηστεύωνται και να επιβραβεύωνται οι επαίσχυντες αυτές συμπεριφορές από ορθοδόξους Επισκόπους, ώστε να παρέχεται στους σοδομίτας και φιλοξενία εις τας Αρχιεπισκοπάς των και η συγκεκριμένη μάλιστα φιλοξενία να προβάλλεται με καμάρι μέσα από τις σελίδες του επισήμου εντύπου εκφραστικού οργάνου της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, αυτό ούτε στο εφιαλτικότερο όνειρό μας δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε!....  
------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γράφει τό ἄρθρον: «Όμως, το να αμνηστεύωνται και να επιβραβεύωνται οι επαίσχυντες αυτές συμπεριφορές από ορθοδόξους Επισκόπους...»

Ἔ, ὄχι καί «ὀρθόδοξοι» οἱ Οἰκουμενισταί! Ἀπό πότε ἡ δαιμονική Θεοσοφία θεωρεῖται Ὀρθοδοξία;

Απίστευτο Θαύμα μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ


ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή εβδόμη από του Πάσχα, την εν Νικαία ΠΡΩΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ εορτάζομεν, των Τριακοσίων Δέκα και Οκτώ θεοφόρων Πατέρων.                                                                             

Η Αγία αύτη και Μεγάλη Α΄ Οικουμενική Σύνοδος των τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων Πατέρων συνηθροίσθη εν Νικαία της Βιθυνίας εν έτει τκε΄ (325) μ. Χ. βασιλεύοντος Κωνσταντίνου του Μεγάλου (306 – 337), ετάχθη δε παρά των Πατέρων της Εκκλησίας να εορτάζεται κατά την παρούσαν Κυριακήν η μνήμη αυτής δια την εξής αιτίαν. Επειδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πληρώσας άπασαν την ένσαρκον Αυτού οικονομίαν ανήλθεν εις ουρανούς και αποκατέστη εις τον θρόνον της μεγαλωσύνης Αυτού, θέλοντες οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας να δείξουν ότι αληθώς ο Υιός του Θεού τέλειος ων Θεός εγένετο και τέλειος άνθρωπος και σαρκωθείς και σταυρωθείς και ταφείς και εκ νεκρών αναστάς ανελήφθη εις ουρανούς και εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς και ότι η Αγία αύτη Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος πρεπόντως Αυτόν ανεκήρυξε και ωμολόγησεν ομοούσιον και ομότιμον τω Πατρί, δια τούτο ευθύς μετά την εορτήν της ενδόξου Αυτού Αναλήψεως την παρούσαν εθέσπισεν εορτήν τιμώσα ούτω τον σύλλογον των τοιούτων Πατέρων, οίτινες τον εν σαρκί αναληφθέντα Θεόν αληθινόν και εν σαρκί τέλειον άνθρωπον ανεκήρυξαν.

Η παραχάραξη τού όρου "πανδημία" -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Τό εκτενές σχόλιο κατατέθυκε στό ιστολόγιο "Κατάνυξη". Δέν δημοσιεύθηκε. Ήταν η αφορμή που μού δόθηκε.

Πώς φθάσαμε στό «Σύνδρομο (SARS) - Cov2» μέ κορονοϊό

https://katanixi.gr/2020/05/24/πώς-δέχεται-ο-πονόψυχος-κ-τσιόδρας-να-β

«Τώρα που αυτή η πανδημία μάς διδάσκει ανθρωπιά και αλληλεγγύη, ίσως να είναι η καλύτερη ευκαιρία να υιοθετήσουμε ως κοινωνία μια θετική στάση για τις μεταμοσχεύσεις, οι οποίες σώζουν ζωές. Η δημιουργία του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου ας γίνει η αφορμή να το πετύχουμε». (Σωτήρης Τσιόδρας)

Δέν γνωρίζω άν "θά πετύχουμε", είμαι όμως βέβαιος ότι θά αποτύχουμε καί στά δύο : Καί στήν "πανδημία" τού σύνδρομου SARS-Cov2,
κορονοϊού, αλλά καί στό (άλλοτε) σύνδρομο εγκεφαλικού θανάτου, μετέπειτα σκέτο "εγκεφαλικός θάνατος". Όχι όμως νόσος, ως αιτία θανάτου ! Θά μάς πάρουν μέ τίς πέτρες. Ο εγκεφαλικός θάνατος δέν μπορεί νά χαρακτηρισθεί "νόσος", ως αιτία θανάτου ! Γιά ένα δέ λόγο, ακόμη περισσότερο, δέν μπορεί ούτε καί ως σύνδρομο νά χαρακτηρισθεί, διότι τά ιατρικά σύνδρομα δέν είναι νόσοι. Είναι πλειάς συμπτωμάτων μέ ποικίλη συμπτωματολογία προσβολής οργάνου ή οργάνων, οι επιπτώσεις τών οποίων ( : καρδιακή, αναπνευστική, νευρολογική, νεφρική κλπ) οδηγούν τελικά σέ καρδιοαναπνευστική παύση. Μέ άλλα λόγια, αιτία όλων τών θανάτων συνεπεία νόσου καί όχι συνδρόμου / συνδρόμων, είναι τό λεγόμενο "arrest" (παύση, κράτηση) καρδιάς καί πνευμόνων.

---------------------------------------Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀγαπητέ μου Γιατρέ, αὐτά πού συμβαίνουν σήμερα στήν Οἰκουμένην εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν πλανῶν πού ἔχουν εἰσαγάγει οἱ Σιωνισταί διά μέσου τῆς Ἐπιστήμης, ὅπως ἀκριβῶς ἔχουν σχεεδιάσει πρό πολλοῦ καί ἔχουν ἐφαρμόσει στήν πρᾶξιν ἔχοντας ἐξαγοράσει τούς «ἐπιστήμονας» διά τοῦ «χρυσίου» πού ἔχουν συγκεντρώσει εἰς τάς χεῖρας των, ἐργαζόμενοι ἐπί πολλούς αἰῶνας διά τόν Διάβολον (βλ. Β' «Πρωτόκολλον τῶν Σοφῶν τῆς Σιών»).
------------------------------------
Ο/Η Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...
Αυτοάνοσο νόσημα λέγεται τό νόσημα, προελεύσεως ανοσοποιητικού συστήματος, κατά τό οποίο ο οργανισμός ενός ανθρώπου (σημ. τό ανοσοποιητικό του σύστημα) δέν αναγνωρίζει ως δικό του τό σώμα. Τό αναγνωρίζει ως ξένο καί παράγει αντισώματα καταστροφικά τού ιδίου του σώματος. Τό αποτέλεσμα είναι νά νοσεί (αυτοκαταστρέφετα) ο άνθρωπος.
Η αιτιολογία τών αυτοάνοσων νοσημάτων είναι άγνωστη. Πιθανολογούνται καί ενοχοποιούνται πολλά αίτια.\

---------------------------------

@ 31 Μαΐου 2020 - 7:39 μ.μ.

Ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, τό κύριον ἐρώτημα πρός αὐτούς τούς «σχολιαστάς» δέν νομίζω ὅτι εἶναι τό ποιός κάνει λάθος καί ποιός ἔχει δίκαιον, ἀλλά τό γιατί οὐδέποτε ἔχουν γράψει κάτι ἁγιογραφικῶς καί ἁγιοπατερικῶς τεκμηριωμένον. Μόνον συνθήματα καί ἀναφορές στόν π. Ἐπιφάνιον, στόν κ. Σκόντζον κ.ἄ. ξέρουν νά γράφουν. Ἐμεῖς ἐγκαλοῦμε αὐτά τά ἄτομα δι' ἀντορθόδοξον στάσιν μέ βάσιν γνωστά χωρία ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τούς Ἁγίους Πατέρας, καθώς καί μέ βάσιν τήν στάσιν τῶν Ἁγίων εἰς ἀναλόγους περιστάσεις. Αὐτοί ἀντιτάσσουν διαστροφές τῆς ἀληθείας, ὅπως π.χ. «τό σχίσμα δέν ξεπλένεται οὔτε μέ αἷμα μαρτυρίου, κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον», ἐνῷ τά σχίσματα τοῦ 1924 καί τοῦ 2019 τά ἔκαμαν οἱ «ἐπίσκοποι» πού αὐτοί ἀκολουθοῦν!!! Γράφουν ἐπίσης ψευδῶς: «γιά ἡμερολόγια δέν ἔπρεπε νά κάνετε σχίσμα», διαστρέφοντας καί πάλι τήν Ἀλήθειαν, πού εἶναι, πρῶτον, ὅτι τό σχίσμα τό ἔκαναν οἱ «ἐπίσκοποι» πού αὐτοί ἀκολουθοῦν καί, δεύτερον', αὐτοί ἐπεκαλέσθησαν τό σφάλμα τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου γιά νά κάνουν τό σχίσμα, καί ὁ στόχος δέν ἦτο βεβαίως ἡ διόρθωσις τοῦ σφάλματος, ἀλλά ἡ προώθησις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Αὐτά τά λέγουν οἱ ἴδιοι οἱ Οἰκουμενισταί! Συνεπῶς, οἱ ἐν λόγῳ «σχολιασταί» εἶναι τελείως γυμνοί ἀπό ἐπειχειρήματα, διό καί γράφουν συνεχῶς ἀνούσια συνθήματα καί ἀναφορές σέ αἱρετικούς, τοὐτέστιν ἀέρα κοπανιστόν! Δέν ἀξίζει ν' ἀσχολῆται κανείς Ὀρθόδοξος μαζί τους, διότι αὐτοί εἶναι κρυπτο-οικουμενισταί, πιθανώτατα τῶν 0,60 εὐρώ ἀνά σχόλιον. Κατά τήν γνώμην μου, πολύ καλῶς σβήνεις τά «σχόλιά» των, διά νά μήν σπαταλῶνται τά χρήματα πού ἀφήνουν οἱ πιστοί στά παγκάρια γιά ἀγαθοεργίες σέ τέτοιους ἀνιέρους σκοπούς, δηλαδή τήν πληρωμήν αὐτῶν τῶν πρακτόρων τῶν Οἰκουμενιστῶν, πού διαστρέφουν τήν Ἀλήθειαν.

π. Θεόδωρος Ζήσης - Η σπουδαιότητα της Α' Οικουμενικής Συνόδου


Εις την γραμμήν των Πατέρων -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στο μήνα των αγίων Αποστόλων
Από την τελευταία ημέρα του μήνα, όπου η εκκλησιαστική μας τάξη τους έχει τοποθετήσει, οι άγιοι απόστολοι χρωματίζουν και ονοματίζουν όλο τον Ιούνιο, το «μήνα των αποστόλων». Φέτος συμπίπτουν επίσης το μήνα αυτό και δύο άλλες μεγάλες γιορτές, κινητές αυτές· Η μνήμη των 318 αγίων πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (12/6), οι οποίοι στιγμάτισαν τις κακοδοξίες του Αρείου και διετράνωσαν την πίστη στη θεότητα του Ιησού Χριστού, και η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, η αγία Πεντηκοστή (19/6). Η σύμπτωση αυτή αποτελεί μία καλή αφορμή να στρέψουμε τη σκέψη μας στην αρχή, στα πρώτα βήματα της Εκκλησίας.

Απολυτίκιο Αγίων Πατέρων Α' Οικουμενικής Συνόδου


Τη ΛΑ΄ (31η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΕΡΜΕΙΟΥ.

Ερμείας ο Άγιος Μάρτυς ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Μάρκου Αυρηλίου, του και Αντωνίνου καλουμένου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ρξα΄ - ρπ΄ (161 – 180) στρατιώτης υπάρχων εις την πόλιν της Καππαδοκίας την λεγομένην Κόμανα, γέρων την ηλικίαν και λευκόθριξ. Ούτος λοιπόν δια την εις Χριστόν ομολογίαν και πίστιν συλληφθείς εφέρθη εις τον ηγεμόνα Σεβαστιανόν, και επειδή δεν ηθέλησε να θυσιάση εις τα είδωλα, πρώτον μεν συνέτριψαν τας σιαγόνας αυτού, εξέδαρον το δέρμα του προσώπου του και εξερρίζωσαν τους οδόντας του.

Ιερά Λαύρα Σάββα του Ηγιασμένου «Φωνή βοώσα εκ της Ερήμου»

Επιθυμούμεν δια του παρόντος να εκφράσωμεν τον βαθύτατον πόνον, την θλίψιν και την αγωνία μας δι΄ όσα εσχάτως συμβαίνουν εις βάρος της αμολύντου φιλτάτης Ορθοδοξίας από τα όργανα της παναιρέσεως του Αντίχριστου Οικουμενισμού.                                                                                                    
Αναγκαζόμεθα να λύσωμεν την ερημητικήν σιωπήν και υψώνομεν την ταπεινήν μας φωνήν με όλους τους εναπομείναντας αγωνιζομένους Ορθοδόξους ιεράρχας, ιερείς, μοναχούς, μοναχάς και λαϊκούς αδελφούς: «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου». Η Χάρις του Θεού μάς αξίωσε να έχωμεν προστάτας και οδηγούς εις τον μοναχικόν μας βίον τον εκ βρέφους Ηγιασμένον Όσιον Σάββαν και τον Άγιον Ιωάννην τον Δαμασκηνόν, πρωτοστάτας εις τον αγώνα κατά των Μονοφυσιτών και Εικονομάχων. Τα όσα διαδραματίζονται με υποκινητάς δυστυχώς «Ορθοδόξους» Πατριάρχας και Αρχιερείς είναι προ πολλού έξω από τα όρια της ανοχής και υπομονής μας. Η Ορθοδοξία μας εμπαίζεται, καταπατείται και διαστρέφεται εκ των έσω, και δυστυχώς οι περισσότεροι σιωπούν.                                                                                                                          
Οι προαναφερθέντες Άγιοι Πατέρες μας, των οποίων βιώνουμε καθημερινώς την χαριτόβρυτον παρουσίαν, μας καλούν τώρα παρά ποτέ να βαδίσουμε ακλινώς και ανδρείως «επί τα ίχνη αυτών», άγρυπνοι φρουροί της πίστεως εις την επί 1500 και πλέον έτη Θεόκτιστον ταύτην έπαλξιν της Ορθοδοξίας. Η Ιερά και Σεβασμία Λαύρα του Αγίου Σάββα καυχάται εν Κυρίω, διότι αποτελεί λίκνον του Μοναχισμού και είναι μητέρα και τροφός πλήθους Οσιομαρτύρων, Ομολογητών και Ιεραρχών ανά τους αιώνας. Όλοι οι Άγιοί μας, παλαιοί και σύγχρονοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστιν τηρήσαντες, δεν υπήρξαν, όπως βλασφήμως εγράφη, «ατυχή θύματα του αρχιεκάκου όφεως!», αλλά πλήρεις Πνεύματος Αγίου, ζώντες και μετά θάνατον, όπως το διαλαλεί σιωπηλά το άφθορον σκήνωμα του Αγίου Σάββα. Από αυτούς εμάθαμεν ότι τον αιρετικόν Πάπαν και τους λοιπούς δυσσεβείς και αμετανοήτους αιρετικούς ούτε τους λιβανίζομεν, ούτε τους πολυχρονίζομεν, ούτε τους τιμώμεν, τουναντίον βδελυττόμεθα και καταδικάζομεν τας φρενοβλαβείς αυτών δοξασίας. Θα αρκούσε και μόνον η επίσκεψις εις τους Αγίους Τόπους της Παλαιστίνης, για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι, οι υπέρμαχοι της ψευδενώσεως μετά των Λατίνων και του αδιακρίτου αγαπητισμού, το ύπουλον, δόλιον και αδιάλλακτον του πλήθους των Ουνιτών και λοιπών κατ΄ όνομα Χριστιανών, με τους οποίους, όπως υποστηρίζουν, είμεθα ένα και το αυτό.                                                                                
Αδελφοί «ουκ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως» (Β΄ Τιμ. α: 7). Ο καιρός μάς καλεί εις μετάνοιαν και πεπαρρησιασμένην ομολογίαν πίστεως.                                                                      
Κανείς ας μη φανή λιποτάκτης και προδότης. Γίνωμεν πιστοί και παραμείνωμεν Ορθόδοξοι άχρι θανάτου, ίνα λάβωμεν τον στέφανον της ζωής, «ον επηγγείλατο ο Κύριος τοις εν αληθεία αγαπώσιν Αυτόν». Ευλογημένη και Αγία Μ. Τεσσαρακοστή.                                                                       
Μετά θερμών αγωνιστικών χαιρετισμών και εγκαρδίων εν Κυρίω ευχών

Αρχιμ. Ευδόκιμος,
Πνευματικός της Ιεράς Λαύρας Σάββα του Ηγιασμένου και άπαντες οι Σαββαϊται Πατέρες.

Συ είσαι ο Αγάθων;

Ακούομεν  ότι είσαι πόρνος και υπερήφανος. Ο δε Όσιος είπε· Ναι, ούτως έχει η αλήθεια. Πάλιν είπον· Συ είσαι ο Αγάθων, ο φλύαρος και κατάλαλος; Ο Όσιος απεκρίθη· Ναι, εγώ είμαι. Οι δε πάλιν είπον· Συ είσαι ο Αγάθων ο αιρετικός; Ο Όσιος απεκρίθη· Δεν είμαι αιρετικός. Εκείνοι δε παρεκάλεσαν αυτόν λέγοντες· Διατί τας μεν άλλας ύβρεις εδέχθης, ταύτην όμως δεν εβάστασας; Απεκρίθη ο γέρων· Εκείνας μεν εδέχθην, διότι είναι όφελος εις την ψυχήν μου, το δε αιρετικός είναι χωρισμός από του Θεού και δια τούτο δεν το εδέχθην.   

Οίστρος ακολασίας -- Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Οι συνειδητοί χριστιανοί συνήθως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην κοινωνία και ειδικότερα τον τρόπο ζωής των κοσμικών ανθρώπων, γιατί δεν έχουν πολλές σχέσεις μαζί τους. Όσοι, όμως, πληροφορούνται, απογοητεύονται. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά, η οποία ξεπερνάει τα όρια της δικής τους φαντασίας. Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί απ΄ το θέλημα του Θεού και ζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαβόλου. Δεν υπάρχει πια χριστιανικό ήθος στους λεγόμενους χριστιανούς. Παντού επικρατεί η ανηθικότητα. Οι σαρκικές ηδονές έχουν μεθύσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέοι, οι έγγαμοι και οι γέροντες μιλούν για τον έρωτα και δεν ντρέπονται. Κανένας δεν μιλάει για ηθική, εγκράτεια, αγάπη, οικογένεια, φόβο Θεού και αιώνιες αξίες. Ζωώδης η κατάσταση.

Η παραχώρηση τού ονόματος «Μακεδονία» συνιστά εσχάτη προδοσία! -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Με πρόταση των 11 βουλευτών (της «Ελληνικής Λύσης») εισήχθη στη Βουλή το θέμα της προδοτικής Συμφωνίας των Πρεσπών.
   Την Τετάρτη 27 Μαΐου, 219 παρόντες βουλευτές. Ψήφισαν οι 207 ότι ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Οι 11 (της Ελληνικής Λύσης) ψήφισαν υπέρ της άρσης βουλευτικής ασυλίας και την παραπομπή σε δίκη των βουλευτών που ψήφισαν την «συμφωνία».
   Η Παμμακεδονική Ένωση Ελλάδος είχε καλέσει, ματαίως, τον πρωθυπουργό να αλλάξει την τακτική του στους χειρισμούς τού μακεδονικού ζητήματος που οδηγούν,  όπως εύστοχα υποστήριξε, στο ξεπούλημα τής Μακεδονίας. Σωστά τού επισήμανε ότι «κατακριτέος είναι όχι μόνο εκείνος που ψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών αλλά και εκείνος που την εφαρμόζει». Αψήφιστα!..
  Κορυφαίος συνταγματολόγος ο Γιώργος Κασιμάτης έχει αποφανθεί:
   «Το όνομα της Μακεδονίας αποτελεί στοιχείο εθνικής κυριαρχίας. Η παραχώρησή του συνιστά εσχάτη προδοσία»!

Η ΦΙΛΗ ΤΗΣ ΜΑΡΕΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ “ΜΙΣΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ”

Η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, φίλη της συζύγου του Πρωθυπουργού, φέρεται να είναι όπως και η ίδια δηλώνει σύμβουλος επικοινωνίας στην Ν.Δ.

Η κυρία Ευθυμιοπούλου αρθρογραφεί παράλληλα στο
Liberal.gr ενώ πολλά από τα άρθρα της δημοσιεύονται και στο Athens Voice, γνωστά φερέφωνα του κυβερνώντος κόμματος..
Βλέποντας τις αναρτήσεις της κυρίας Ευθυμιοπούλου, που πριν λίγες μέρες έκανε και σεμινάρια επικοινωνίας σε μέλη της ΟΝΝΕΔ στην Πάτρα, θα φρίξει κανείς με όσα αντεθνικά και αντιχριστιανικά βλέπει, όπως “Μισώ τα Έθνη και τις Πατρίδες” αλλά και κάτι από τον 18ο αιώνα που λέει πως “οι άνθρωποι δεν πρόκειται να ελευθερωθούν προτού στραγγαλιστεί και ο τελευταίος Βασιλιάς με τα έντερα του τελευταίου παπά”, ακόμη και να καταστραφούν όλες οι εκκλησίες της χώρας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τους Έλληνες “άχρηστο λαό”.

----------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Πές μου τόν φίλον σου νά σοῦ πῶ ποιός εἶσαι! Ἐθνομηδενισταί εἶναι οἱ Μητσοτάκηδες!

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

Τον παλαιόν καιρόν οι Έλληνες είχον συνήθειαν να τιμούν μεγάλως εκείνον όστις ενικούσεν εις τον πόλεμον και κατετρόπωνε τους εχθρούςτης πατρίδος του. Τούτου έκαμνον και ανδριάντα τον οποίον έστηνον εις το μέσον της πόλεως, δια να τον βλέπουν οι επίλοιποι άνθρωποι, να παρακινούνται εις το καλόν. Απ αυτό έγινε και η πολυθεϊα εις τους Έλληνας, διότι ολίγον κατ’ ολίγον παρασυρόμενοι οι άνθρωποι υπό του πονηρού, ενόμισαν ότι οι άνθρωποι εκείνοι ήσαν θεοί και τους προσεκύνουν. Εάν λοιπόν εκείνοι οίτινες ήσαν άνθρωποι ειδωλολάτραι και πολυθεϊσταί, οι οποίοι Θεόν αληθινόν δεν εγνώριζαν, οι οποίοι μη ελπίζοντες κρίσιν και ανταπόδοσιν των έργων των εν τούτοις ετιμούσαν τόσον τους ευεργέτας αυτών, πόσω μάλλον ημείς οι ευσεβείς Χριστιανοί, οίτινες πιστεύομεν τον αληθινόν Θεόν, να μη τιμώμεν και επαινώμεν τους καλούς και Αγίους άνδρας της Εκκλησίας μας, οίτινες δεν ενίκησαν εχθρούς σωματικούς, αλλ’ αυτόν τον διάβολον, τον εχθρόν της ψυχής μας; Επειδή λοιπόν πρέπον είναι να τιμώμεν τους ευεργέτας μας, δια τούτο και οι νομοθέται της Εκκλησίας μας ώρισαν να τιμώμεν τους Αγίους Μάρτυρας και τους θείους Πατέρας, οι οποίοι ηγωνίσθησαν και εκοπίασαν δια να μας ελευθερώσουν από την αιχμαλωσίαν του πονηρού διαβόλου. Ποία δε ώρισαν να είναι η τιμή των;

Religions for Peace (Θρησκείες γιά τήν Ειρήνη) -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Μέαφορμή τόν κορονοϊό είχαμε τήν κοινή προσπάθεια θρησκευτικών ηγετών από 13 διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις, που εκπροσωπούν το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού. Καί δηλώνουν:

«Στεκόμαστε ενωμένοι σε αυτήν την παγκόσμια διαθρησκευτική στιγμή ελπίδας και αλληλεγγύης για την επιβίωση, την προστασία και την ανάπτυξη των παιδιών, των οικογενειών και των κοινοτήτων μας. Είναι πλέον η ώρα να σταματήσουμε τα πυρά ο ένας εναντίον του άλλου (με τις θρησκευτικές διαφορές καιαντιπαλότητές μας), και αντιθέτως να επικεντρώσουμε τους αγώνες μας και τα πυρά σε δέσμευσή μας για υγεία και θεραπεία.
Όλες μας οι Θρησκείες προτρέπουν να σώζουμε ζωές.
Αντιμέτωποι με αυτόν τον κοινό εχθρό, δεν μπορούμε να υπερβούμε τον κίνδυνο, όσο είμαστε απασχολημένοι με τη διεξαγωγή μικρότερων πολέμων (μεταξύ μας). Αν δεν επικεντρωθούμε στην πρόληψη, τη φροντίδα και τη θεραπεία, μόνο ο ιός θα κερδίσει όλους τους πολέμους -και όλοι θα είμαστε χαμένοι.» (1)

Kyprianos Christodoulides
Υπάρχει όμως κι ένας ακόμη "πετόμενος" (πτητικός) ιός μέ κορώνα ή corns (υπόσκληρες προσεκβολές ή κερατάκια). Είναι κι αυτός τής κατηγορίας τών avian viruses (πτητικοί ιοί). Ποιός είναι ; Ιδού : « Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις, 2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας· » (Εφ. β΄)

Είναι ο ιός-άρχοντας, τής εξουσίας τού αέρος, τό πνεύμα τού νύν ενεργούντος στούς υιούς τής απειθείας. Μέ άλλα λόγια, τό πνεύμα τού αιώνα τού κόσμου αυτού που ζούμε. Δέν είναι μόνο σημερινό, έχει πολλά χρόνια, αιώνες στήν πλάτη του. Τώρα όμως απέκτησε «τήν ἐξουσία τοῦ ἀέρος». Έτσι νομίζει, διότι «18 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, ... » καί τά εξής (Μτ. κη΄)
Οι άλλοτε εφαρμόσαντες τό «μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» ήταν κακοί δάσκαλοι. Δέν ήξεραν ότι τό "μαθητεύσατε" σήμαινε καί σημαίνει : «καλλιεργείστε τήν μαθησιακή προαίρεση αυτών που σάς ακούν». Γι΄ αυτό, σήμερα, μαθητεύουν ο ένας μέ τόν άλλο στήν μαθητεία (θεός νά τήν κάνει) τού "ένας θεός γιά όλους".
Στό τέλος θά φαγωθούν μεταξύ τους. Αυτός είναι ο ένας θεός γιά όλους, ο μαμωνάς.
(1)
https://rfp.org/launch-of-global-multi-religious-faith-in-action-covid-19-initiative-2/

https://kyprianoscy.blogspot.com/

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως


Ο ΥΠΕΡΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΑΝΤΕΛΗ -- τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Στὸ σημερινό μας ἄρθρο παρουσιάζουμε τὸ κλασικὸ προφὶλ τῆς ὀργανωμένης ἀποκρυφιστικῆς ὁμάδας ἢ σέκτας, μὲ τὸν ἀρχηγὸ της -θεό, γκουροὺ ἢ «διδάσκαλο»- τὸ σύνολο τῶν «πιστῶν» καὶ τὴν «διδασκαλία» της, ποὺ ὅσο κι ἂν φαντάζει ἀκραία στὸν ἁπλό, ἀνένταχτο ἄνθρωπο, δὲν παύει νὰ παρασύρει ἀνύποπτα θύματα. Τὸ ὑλικὸ ἔχει ληφθεῖ, μὲ κάποιες προσαρμογές καὶ προσθῆκες, ἀπὸ ἀντίστοιχο σχόλιό μας, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τὸν Χειμώνα 2015 στὸ περιοδικὸ τῆς Π.Ε.Γ., «Διάλογος».
Δυστυχῶς, παρὰ τὴν παρέλευση τεσσάρων καὶ πλέον ἐτῶν καὶ παρὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ προβλήματος κι ἀπὸ ἄλλους φορεῖς, ἡ σέκτα «ζεῖ καὶ βασιλεύει», ἀναδιπλούμενη καὶ συνεχίζοντας νὰ ἐξαπατᾶ ἀνύποπτους συνανθρώπους μας.
Ἀλλ' ἐπὶ τοῦ θέματος. Ὁ φορέας ὀνομάζεται Overmind (Ὑπέρ-Νοῦς) καί προσφέρει, κατά τά λεγόμενα τοῦ ἱδρυτῆ του: «Ψυχική, Νοητική & Σωματική Αὐτοπραγμάτωση». Στήν σχετική ἱστοσελίδα3 δηλώνεται ὅτι: «Η Overmind εἶναι ἡ ἑταιρεία μέσω τῆς ὁποίας διοχετεύεται ἡ ἐνέργεια τοῦ Δασκάλου Δαυΐδ. Μέσω αὐτῆς θὰ διοργανώνονται σεμινάρια, μὲ σκοπὸ οἱ ἄνθρωποι νὰ ἔρχονται πιὸ κοντὰ στὴν ψυχή τους. Μέσω τῆς ἐνέργειας τοῦ Δασκάλου Δαυΐδ θὰ δονεῖται μέσα τους τὸ Φῶς, ἡ Ἀλήθεια καὶ θὰ ἐμφανίζεται ὁ δρόμος ποὺ πρέπει νὰ περπατήσουν γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν ψυχή τους».

Ἡ πτώση τῆς Ῥωμανίας -- π. Γεώργιος Μεταλληνός

Τὰ αἴτια τῆς πτώσης

Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερό, ὅτι ἡ πτώση τῆς Πόλης τὸ 1453 δὲν ἔγινε ἀπροσδόκητα, οὔτε μὲ αὐτὴν ἄρχισε ἡ τουρκοκρατία. Στὶς 29 Μαΐου 1453, ὅπως εἴδαμε, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ρωμανίας ἦταν ἤδη κάτω ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τοὺς Ἄραβες καὶ τοὺς Βενετούς. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη δὲν μπόρεσε νὰ ἀναλάβει τὴν πρώτη της δύναμη καὶ ὅλα ἔδειχναν πὼς βαδίζει στὴν τελικὴ πτώση. Τὸ φραγκικὸ πλῆγμα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἀπὸ τὸ 13ο αἰ. ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μιὰ πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ».11 Ἡ ἅλωση ἦταν ἐξάλλου ἡ κατάληξη μιᾶς μακροχρόνιας ἀποσύνθεσης τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ὑπόστασης τοῦ Γένους. Ἀπὸ τὸ 13ο αἰ. ὁ Ἑλληνισμὸς εἶχε διασπαστεῖ καὶ διαμοιραστεῖ, στὸ μεγαλύτερο μέρος του, σὲ ξένους δυνάστες.

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ... -- Orthodox Hymns

Είχε το πλήρωμα της χάριτος προ της συλλήψεως· διότι αν ο Πρόδρομος Ιωάννης εχαριτώθη έτι εκ κοιλίας Μητρός του, κατά τον λόγον του Αγγέλου, ον είπε «Και Πνεύματος Αγίου πλησθήσεται (ο Ιωάννης δηλ.) έτι εκ κοιλίας Μητρός αυτού» (Λουκ. α: 15)·πόσω μάλλον ήτον χαριτωμένη η Θεοτόκος η μέλλουσα γεννήσαι Αυτόν τον Υιόν του Θεού; διο και εν τω εις τα Εισόδια Τροπαρίω της Θεοτόκου γέγραπται «Τα ουράνια πάντα εξέστησαν ορώντα το Πνεύμα το Άγιον εν σοι σκηνώσαν». Όθεν και ο Γαβριήλ ευαγγελίσας αυτήν, κεχαριτωμένην ωνόμασεν, ειπών·«Χαίρε κεχαριτωμένη»· τούτον δε τον λόγον είπε προ του να συλλάβη η Παρθένος τον Κύριον.

Τη Λ΄ (30η) Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΙΣΑΚΙΟΥ ή ΙΣΑΑΚΙΟΥ, Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, του Ομολογητού.

Ισαάκιος ο Όσιος Πατήρ ημών ήτο Σύρος το γένος, ήκμασε δε κατά τας ημέρας του βασιλέως Ουάλεντος του Αρειανού, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τξδ΄ -  τοη΄ (364 – 378). Τότε επεκράτει η αίρεσις των Αρειανών, αι Εκκλησίαι των Ορθοδόξων είχον κλεισθή και όλοι εθρήνουν και ωδύροντο. Κατά δε το τελευταίον έτος της βασιλείας του Ουάλεντος (378) συνήχθη εις τον Δούναβιν πλήθος πολύ βαρβάρων Γότθων, οίτινες εμελέτων να ορμήσωσι κατά της Κωνσταντινουπόλεως, συνάξας δε ο Ουάλης στρατεύματα εκίνησε κατ’ αυτών.

Η νέα παγκόσμια θρησκεία τού Σιωνισμού -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


"ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ"

Διαβάστε τι γράφει για τον ορισμό του Σατανά το καλύτερο λεξικο της αγγλικης γλώσας της Αμερικης, εφάμιλλο ίσως της Οξφόρδης : "(Σατανάς είναι) o άγγελος που κατα την Ιουδαϊστικη δoξασία διατάσσεται απο τον Θεον να βάζει σε πειρασμο τους ανθρώπους να αμαρτάνουν, να κατηγορει τους αμαρτωλους, να φέρνει σε πέρας την τιμωρία του Θεου". Τα ανωτέρω από :
http://ksipnistere.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7081.html  και σχολιάζουμε (*).

Μεγαλύτερη βλασφημία από αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν ξέρω αν ευσταθεί, διότι δεν με ενδιαφέρει η ιουδαϊστική δοξασία. Σημείωση, ποια απ΄ όλες έχει υπόψη του το καλύτερο λεξικό αγγλικής γλώσσας της Αμερικής;

Ο Αλεξανδρείας και οι Μονοφυσίται

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, θερμή υποδοχή επιφύλαξε την 18η Φεβρουαρίου ε. έ. Στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο τον Β΄ ο Μακ. Πατριάρχης της Αιθιοπικής Εκκλησίας κ.κ. Παύλος, στην Αντίς Αμπέμπα. Ο Μακαριώτατος τίμησε τον Πατριάρχη της Αιθιοπίας, απονέμοντάς του τον Μεγαλόσταυρο του Αποστόλου Μάρκου. Επιπλέον, το Αθηναϊκόν Πρακτορείο Ειδήσεων μάς πληροφορεί ότι:  κατά τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας στην Αντίς Αμπέμπα, παρουσία του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου «παρέστησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Πατριάρχη της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Παύλου… Ευχαριστώντας την Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Πατριάρχη της Παύλο, για την καλή συνεργασία, που έχουν με τον Μητροπολίτη Αξώμης Πέτρο, ο κ. Θεόδωρος προσέφερε από ένα εγκόλπιο στους δύο Αιθίοπες Ιεράρχες, που παρέστησαν στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία».  (Ο.Τ. 1823).

Ο Άγιος Νείλος ο Αγιορείτης

«Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτισθή η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία... Οι ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, μη γνωρίζοντες παντελώς την δεξιάν οδόν από την αριστεράν... Αι εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεως...»

Πλήν ο υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης;


Αυτό από την Αυστραλία:

Dear Brothers and Sisters in Christ,

As of Monday 1st June, up to 50 worshippers are allowed in Church.  At St Ioannis we have adopted the following:
  1. Please socially isolate if you have fever, sore throat and/or flu like symptoms, in fact if you have such symptoms consider being tested for COVID-19
  2. Only come to Church for a Service if you have prebooked it.  To book phone our Church office on 9635 9480 between 10am and 5pm Monday to Friday. 
  3. So that we can be fair to all our Parishioners, you can only book one Sunday in June.  You can however book as many midweek services as you like
  4. At Church apply hand sanitiser that we will provide, do not kiss icons or the Priest's hand, and maintain at least 1.5 metres from others
  5. We will continue live-streaming most of our Services on https://fb.me/StIoannis
  6. The exact dates and times of our Services till 1 July can be seen on https://www.stioannis.org/church-services-english/ (note that morning services other than Sunday now begin at 7am and finish between 9 and 9.30am)

Παπικὸς καρδινάλιος εἰς ἀναστάσιµον ὀρθόδοξον θείαν Λειτουργίαν!

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ σχόλιό µας εἴχαµε ἀναφερθεῖ σὲ ἀπαράδεκτες οἰκουµενιστικὲς ἀπρέπειες. Μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀπαράδεκτες ἦταν αὐτὴ τοῦ «ἁγίου» Βοστώνης κ. Μεθοδίου, ὁ ὁποῖος εἶχε πάει «µετὰ τῆς κουστωδίας» του στὸν παπικὸ ναὸ τῆς πόλεως, κατὰ τὴν Μ. Τρίτη τῶν παπικῶν, γιὰ νὰ παραστεῖ στὸν «καθαγιασµὸ» τοῦ «ἁγίου ἐλαίου», νὰ µιλήσει καὶ νὰ ἀποκαλέσει τὸν πρώην πάπα Παῦλο ΣΤ΄ «εὐλογηµένο»! Τὸ ἀλισβερίσι ὅµως δὲν σταµάτησε ἐκεῖ ἀφοῦ «Ἀνταπόδοση τῆς ἐπισκέψεως ὑπῆρξε ἡ παρουσία τοῦ Ρωµαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βοστώνης, καρδιναλίου Sean O΄ Malley, στὸν Ὀρθόδοξο καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Βοστώνης στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ καρδινάλιος  Ὁ’ Malley µάλιστα συµµετεῖχε κατὰ τρόπο λειτουργικὸ στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, καθότι ἀνέγνωσε τὸ ἑωθινὸ εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα ἀµέσως µετὰ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς Ἱερῆς Ἀκολουθίας»! Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ὁ «ἅγιος» Βοστώνης θεωρεῖ τὸν µεγαλοφραγκόπαπα ὡς κανονικὸ ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι’ αὐτὸ συλλειτουργεῖ µαζί του. Δὲν ὑπάρχει γιὰ ἐκεῖνον «σχίσµα», ἀλλὰ ἔκαµε τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἐρήµην τῆς Ἐκκλησίας! Μὴ ἔχετε ἀµφιβολίες, ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἔγινε στὰ «ὑψηλὰ κλιµάκια»! Τὸ µόνο ποὺ ἀποµένει εἶναι νὰ τὴ «σερβίρουν» καὶ στὴ βάση! Ἀδέλφια µας ἀγρυπνεῖτε! 

Oρθόδοξος Tύπος” αριθ. φ. 2071
-----------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητοί τοῦ «Ὀ.Τ.», σταματήσατε ἐπιτέλους τά ἀχρικαιρίστικα κλαψουρίσματα τοῦ τύπου

"Μὴ ἔχετε ἀµφιβολίες, ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἔγινε στὰ «ὑψηλὰ κλιµάκια»! Τὸ µόνο ποὺ ἀποµένει εἶναι νὰ τὴ «σερβίρουν» καὶ στὴ βάση! Ἀδέλφια µας ἀγρυπνεῖτε!"

καί γράψατε «ἀδέλφια µας, ἀποτειχισθεῖτε!» Ἀλλά, πρίν τό γράψετε, πρέπει πρῶτα ἐσεῖς νά τό ἐφαρμόσετε! Καί πρίν ἀπό αὐτό, πρέπει νά κάψετε ὅσα ἀντίτυπα σᾶς ἔχουν ἀκόμη ἀπομείνει ἀπό τό αἱρετικόν βιβλίον «ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ»!

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Παιδεία: Παραμένουν οι μειωμένες ώρες στα θρησκευτικά έρχεται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», το οποίο επιφέρει αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.  Το σχέδιο νόμου αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του στην Επιτροπή, θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια.
Στο πλαίσιο αυτό εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-21). Τα εργαστήρια δεξιοτήτων οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές (ανά ηλικία), όπως π.χ. εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.α.
Η εισαγωγή των δεξιοτήτων αυτών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχολεία κατά η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

--------------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εἰς κάθε λεπτόν τῆς ὥρας, οἱ γαλάζιοι, οἱ κόκκινοι, οἱ πράσινοι κ.λπ. Τσίπρες γκρεμίζουν ἕν παραδοσιακόν «κάστρον» καί εἰς τήν θέσιν του ἀνεγείρουν ἕν Διαβολικόν τοιοῦτον! Πάντα μέ τίς «εὐλογίες», ἤ τοὐλάχιστον μέ τήν σιωπηράν ἔγκρισιν, τῶν ψευδεπισκόπων! Μά τί οἶστρος καταστροφῆς καί ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ εἶναι αὐτός; Τόσον εἶναι τό μῖσος των ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἐν τούτοις, οἱ ψευδο-έλληνες καί ψευδο-χριστιανοί, πού δέν ἀντέχουν χωρίς ἐκκλησιασμόν(!!!), τούς ψηφίζουν καί τούς ἀνέχονται! Ἀμβρόσιε, κόψε ἀπό τήν ψευδο-σύνοδον τοῦ κ. Λιάππη καί ἀπό ὅλες τίς ἄλλες καί πᾶρε τό φραγγέλιον! Ἀλλιῶς, οἱ Σατανισταί θά ψηφίσουν ὁσονούπω νόμον μέ τόν ὁποῖον θ' ἀπαγορεύσουν τήν Θείαν κοινωνίαν, ὅπως ἔχει ἤδη κάνει ἡ Γερμανία, καί οἱ ἀστυνομικοί, ἀντί νά κυνηγοῦν τούς ἐγκληματίας, ἐγχωρίους καί λαθρομετανάστας, θά κυνηγοῦν μέ ὑπερβάλλοντα ζῆλον τούς ἱερεῖς πού τυχόν δέν θά ὑπακούσουν! Ποῖος θά ἐφαντάζετο πρό μερικῶν δεκαετιῶν τήν ἀπερίγραπτον αὐτήν πτῶσιν τῆς Ἑλλάδος!

Τὰ θλιβερὰ καὶ ἀνησυχητικὰ παρεπόμενα τοῦ «ἀνοίγματος» τῶν Ἐκκλησιῶν

ΤΕΛΙΚΑ, ἡ «λαοπρόβλητη» καὶ «ἐθνοσωτήρια» κυβέρνησή μας, ἀφοῦ ἔδειξε τὸ πλέον ἐχθρικό της πρόσωπο πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἐξαντλώντας, μόνο πρὸς αὐτή, καὶ τὸ τελευταῖο γράμμα τοῦ νόμου, ποινικοποιώντας ἀκόμα καὶ τὴ Θεία Κοινωνία, «μᾶς ἔκανε τὴ χάρη» καὶ ἄνοιξε τοὺς ναούς, ἔπειτα ἀπὸ δύο μῆνες σφραγίσματος γιὰ τοὺς πιστούς. Ἀλλά, τοὺς ἄνοιξε πραγματικά; Ὄχι βέβαια, ἀφοῦ ἔβαλε μία σειρὰ προϋποθέσεων, γιὰ τὴ μὴ «διασπορὰ τοῦ ἰοῦ» στοὺς ναούς! Καὶ ἡ ΔΙΣ τί ἔκανε γι’ αὐτό; Ὅ,τι ἔκανε τὸ προηγούμενο διάστημα: ὑπάκουσε δουλικὰ στὰ κελεύσματα τῶν «εἰδικῶν» χριστιανομάχων λοιμωξιολόγων, ἀποδεχόμενη νὰ παριστάνουν οἱ ἱερεῖς τοὺς πορτιέρηδες, νὰ ἀπολυμαίνουν καὶ νὰ ἐμποδίζουν τοὺς πλεονάζοντες πιστοὺς νὰ εἰσέρχονται στὸ ναό!

Πρός τόν Μητροπολίτην Μεσογαίας-Λαυρεωτικής Νικόλαον -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Από ιστοσελίδα φέησμπουκ : Ο χρήστης Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.

«Σεβασμιώτατε πληροφορηθήκαμε στο διαδίκτυο πως πήρατε μέτρα "κατά της εξάπλωσης του Κορονοϊού" και αποφασίσατε να ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ της μεγάλης Σαρακοστής τις καθημερινές ακολουθίες Όρθρου, Ωρών, Εσπερινού και Μεγάλου Αποδείπνου και συνιστάτε να μην τελούνται και οι Χαιρετισμοί της Παναγίας. Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΜΑΣ ΕΦΘΑΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΓΑΛΑΞΙΑ. Αυτά Σεβασμιότατε δεν είναι μέτρα κατά του ιού, αλλά κατά των Ορθοδόξων Χριστιανών και είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε...»

Σχόλιο
Ματθαίου ιβ΄, "τών σπορίμων"
«1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. 2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον αὐτῷ· Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. 3 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησε Δαυῒδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ; 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὕς οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ' αὐτοῦ, εἰ μὴ μόνοις τοῖς ἱερεῦσιν; 5 ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι καὶ ἀναίτιοί εἰσι; 6 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε.»

"... λέγω δέ ότι τού ιερού μείζόν εστιν ο κορονοϊός", ο Παράκλητος έπαψε νά μάς καθοδηγεί, νά μάς συντροφεύει. Η εκκλησία τών Νεοορθοδόξων δέν νά είναι πιά τό μείζον ! Θά ακολουθήσει σέ λίγο, απαγορευτική πολιτική διάταξη συναθροίσεων σέ κλειστούς χώρους, όπως οι ναοί, κι έτσι, μέ τήν ελέω Μητροπολίτη οικονομίαν καί εντολή Καίσαρος, οι θύρες τής βασιλείας τών ουρανών θά είναι ανοικτές γιά όλους. Η επιστήμη ορίζει τά Σάββατα καί ουδείς άλλος.

Περισσότερα, στό ιστολόγιο "Χώρα τού αχώρητου"
Αντιδράσεις: 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΝΕΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

1. Όποιος ορθόδοξος έλληνας, που επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη, δεν επέστρεψε περισσότερον έλληνας και θερμότερος ορθόδοξος, σημαίνει ή ότι δεν αισθανότανε ως ελληνορθόδοξος ή ότι ούτε σκέφτηκε ορθά, ούτε αισθάνθηκε τη φρίκη ενός απέραντου τουρκικού νεκροταφείου, που τώρα αριθμεί δέκα επτά εκατομμύρια πτώματα. Ναι, ένα φρικαλέο νεκροταφείον είναι ολόκληρο το τουρκικόν έθνος, στα μάτια ενός ορθοδόξου χριστιανού, που προεκτείνει το όμμα της ψυχής του πέραν από την εμβέλεια, που αγγίζει την Κωνσταντινούπολη και πέραν από τις αισθητές πραγματικότητες. Περισσότερα από πενήντα εκατομμύρια παιδιά του Θεού, απόγονοι της Άγαρ, πλέουν μέσα στο ερεβώδες σκότος του Κορανίου, που ετεχνούργησεν ο σατανάς δια μέσου ενός επιληπτικού καμηλέρη, νεκρά, άταφα, πτώματα! Αληθινή συμφορά, για αμέτρητα πεντάκις εκατομμύρια ανθρώπων, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού, από τον έκτον αιώνα μέχρι σήμερα που, αντί να αναγεννηθούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να λάμψουν με τη χάρη του βαπτίσματος, να αγιασθούν και να καταστούν «κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού», γεννώνται στο σκότος, ζουν στο ζόφο της αγνωσίας, χωρίς πνευματική ζωή, νεκρωμένα και πορεύονται για τα αιώνια κτηνώδη πιλάφια και τα φιλήδονα ουρί! Κόλαση αφόρητη!…
Έκλαψα τους δυστυχέστατους ολετήρες των πατρίδων μας και του χριστιανισμού και απηύδησα επί δεκαπέντε ημέρες να αισθάνωμαι την φρίκη της ισλαμικής πτωμαϊνης, την αφόρητην άπνοιαν, από την απουσία κάθε ορθοδόξου αγαθού, την αγελαία και βοσκηματώδη παραίσθηση ζωής, επικεντρωμένης στις παχυλές σωματικές αισθήσεις και ηδονές.
------------------------------
Ανώνυμος είπε...

Η Πόλις εάλω φώναζαν τα πλήθη των μελλοθάνατων καθώς έβλεπαν τουρμπανοφόρους που τα μάτια τους γυάλιζαν από μίσος για ό,τι θύμιζε Χριστό και χριστιανούς, ανέμιζαν σημαίες με την ημισέλινο, σπάθες που θέριζαν τον αέρα, κορμιά και κεφάλια στο διάβα τους. Διψούσαν για αίμα πολύτιμα λάφυρα και βιασμό ψυχών και σωμάτων. Τα τείχη μισογκρεμισμένα, τα αγέρωχα τείχη που άντεξαν πλήθος επιθέσεων και επιδρομών τούτη τη φορά αρνήθηκαν να σταθούν όρθια, οι εχθροί ήταν περισσότεροι των υπερασπιστών, η πάλαι ποτέ θεοφρούρητη πόλη δεν υποτάχτηκε, προδόθηκε από τα τέκνα της. Αλαφιασμένο πλήθος γυναικών έτρεχαν να σωθούν από το μαχαίρι, μανάδες έσερναν τα μικρά παιδιά στις εκκλησιές, στα μοναστήρια, στα υπόγεια να γλυτώσουν από την ατίμωση και τη σφαγή. Μοναχοί και μοναχές ιερείς και λαικοί ικέτευαν το Θεό και τη Παναγία να γίνει ένα θαύμα, τέτοιο που να τρομοκρατήσει τους φανατισμένους αγαρινούς, να κάνουν πίσω, να επιστρέψουν στις σκηνές τους έξω απ΄τα τείχη της Πόλης, μακριά, πέρα απ΄τις πεδιάδες, στη πρωτεύουσά τους την Αδριανούπολη μάταια όμως. Το τέλος της υπερχιλιόχρονης πόλης πλησίαζε, ο γιος της χριστιανής ο φιλόδοξος και εμπαθής εικοσάχρονος που μελετούσε και θαύμαζε το Μεγαλέξανδρο, που μιλούσε ελληνικά και ήταν γνώστης της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, ήθελε να γίνει κύριος της οικουμένης. Αυτό που δε κατάφεραν οι Λατίνοι, οι Άβαροι, οι Γότθοι, οι Γέτες, οι Βάνδαλοι, οι Πετσενέγκοι, οι Πέρσες, οι Άραβες, οι Νορμανδοί, οι Σλάβοι και οι Βούλγαροι το κατάφερε ο ίδιος.
------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 29 Μαΐου 2020 - 1:09 π.μ. Γράφετε: «η πάλαι ποτέ θεοφρούρητη πόλη δεν υποτάχτηκε, προδόθηκε από τα τέκνα της».

Ἀκριβῶς τό ἴδιο συμβαίνει καί σήμερα! Τά θλιβερά τέκνα τῆς Ἑλλάδος τιμοῦν καί ψηφίζουν Προδότας, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται μέ ὑπερβάλλοντα ζῆλον νά ἰσλαμοποιήσουν τήν Ἑλλάδα, ὥστε νά ἐπαναληφθοῦν τά «ὡραῖα» πράγματα πού περιγράφετε, ἤτοι σφαγές, βιασμοί ψυχῶν καί σωμάτων κ.λπ.

Ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

Τὴν 22α πρὸς 23η  Μαΐου 2020 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Πυργετοῦ Λαρίσης, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως δεκατεσσάρων (14) ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου, πραγματοποιήθηκε Ἱερὰ Ἀγρυπνία κατὰ τὴν ὁποία τελέστηκε μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.
http://aktines.blogspot.com/2020/05/blog-post_666.html?m=1#more

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Τη ΚΘ΄ (29η) Μαϊου, μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ της Κωνσταντινουπολιτίσσης.

Θεοδοσία η Αγία Οσιομάρτυς ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου Γ΄ του Αδραμυττηνού, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ψιε΄ - ψιζ΄ (715 – 717), θυγάτηρ ούσα γονέων ευσεβών, πατρίδα δε έχουσα την μεγάλην Κωνσταντινούπολιν. Όταν δε έγινεν επτά ετών, απέθανεν ο πατήρ της, η δε μήτηρ της εκούρευσεν αυτήν Μοναχήν εις εν Μοναστήριον της Κωνσταντινουπόλεως.

Aνάγκη Ομολογίας

Πάντοτε μεν, μάλιστα δε σήμερον είναι αναγκαία η ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως και η μαρτυρία της αποκεκαλυμμένης αληθείας υπό παντός πιστού, χάριν της σωτηρίας εαυτού και του πλησίον. Ούτε μόνη η πίστις, ούτε μόνη η αγάπη, ουδέ πίστις και αγάπη ομού συνιστούν τον πιστόν, εάν δεν υπάρχη και η ομολογία. Τότε ο Χριστιανός είναι ωλοκληρωμένος και ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου, όταν εν αυτώ, ως λέγει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, «και η πίστις της ομολογίας προλάμπη και η αγάπη τη πίστει συμπλέκηται» (PG, 44, 928). Η ανακήρυξις της αληθείας και η ομολογία της ευσεβείας, τονίζει ο Συμεών Θεσσαλονίκης είναι αναγκαία, και ο θεμέλιος παντός πιστού (PG, 155,  36). Δεν πρέπει να σιωπώμεν το φρόνημα της αληθείας, γράφει ο Μ. Αθανάσιος, αλλά να το διαγγέλωμεν μεγαληγόρως (ΒΕΠΕΣ, 30, 205). Ο Μ. Βασίλειος εφιστά την προσοχήν, μήπως «ένοχοι του αίματος των υπό της αμαρτίας τεθανατωμένων δια της σιωπής ευρεθώμεν» (PG, 31, 1512).

Ο Καθ. του Παν. Αθηνών Κ. Μουρατίδης :

Το μέγεθος της θανασίμου απειλής δια την φυλετικήν και εθνικήν ενότητα και ανεξαρτησίαν του Ελληνικού Έθνους δια μέσου των αιώνων εκ του Παπισμού γνωρίζουν και οι άκρω δακτύλω αψόμενοι της Ιστορίας. Τοιαύτην δε φρίκην προεκάλει εις τας συνειδήσεις των Ορθοδόξων Ελλήνων του Βυζαντίου και η σκέψις ακόμη της υποταγής εις τον Παπισμόν, λόγω των διαπραχθεισών υπ΄ αυτού φρικαλεοτήτων εις τον χώρον της Ορθοδοξίας (σταυροφορίαι κλπ.) ούτως, ώστε ο κατά την άλωσιν της Βασιλευούσης Πρωθυπουργός αυτής μέγας δουξ Λουκάς Νοταράς, ευρεθείς προ τραγικού διλήμματος:

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ.

Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος μᾶς συμβουλεύει:
«Ὅταν συμβαίνη νὰ πληθύνωνται στὸν νοῦ μας οἱ πονηροὶ λογισμοί, νὰ βάζουμε ἀνάμεσά τους τὴν ἐπίκληση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ (τὴν νοερὰ προσευχή) καὶ ἀμέσως θὰ τοὺς δοῦμε νὰ διαλύωνται σὰν καπνὸς στὸν ἀέρα, ὅπως μᾶς δίδαξε ἡ πεῖρα. Καὶ τότε, ἀφοῦ μένει μόνος του ὁ νοῦς, χωρὶς τοὺς πονηροὺς λογισμούς, ἄς ἀρχίσουμε πάλι τὴν συνεχῆ προσοχὴ καὶ ἐπίκληση (νήψη καὶ προσευχή), καὶ ὅσες φορὲς τὸ παθαίνουμε αὐτὸ ἀπὸ πειρασμό, ἔτσι νὰ ἐνεργοῦμε».

Saint Dorotheos writes :

In truth, whatever we may suffer, we suffer it because of our sins. If the saints suffered, they suffered for God’s name or to demonstrate their virtue for the benefit of many or to gain greater reward from God. As for us wretches, how can we say this? We sin like this daily and in seeking to satisfy our passion, we abandoned the right path, which the Fathers spoke about, that of self-accusation. Each one of us follows the wrong path, tries on every occasion to put the case against his brother and throw the burden of responsibility upon him. Each one of us is negligent and keeps nothing, but demands that our neighbor keeps the commandments.

Κατακλυσμὸς τοῦ κακοῦ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἀκούγοντας τή λέξη "κατακλυσμός", τό μυαλό μας ἀναπολεῖ ἐκείνη τή πλήμμυρα τῶν νερῶν πού σκέπασε τή γῆ ὅλη, στά χρόνια τοῦ Νῶε, καθώς μαθαίναμε ἀπ' τό Δημοτικό. Καί γιατί ὁ κατακλυσμός; Γιά τίς πολλές ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, ὅπως εἶχε συμβεῖ ἀργότερα καί μέ τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας (ἤ τῶν Γομόρρων), πάλι ἀπ' τίς ἁμαρτίες τους. Ἐμεῖς ζοῦμε σέ κατακλυσμό τοῦ κακοῦ. Σήμερα, φαίνεται πώς ξεπέρασαν οἱ ἄνθρωποι τίς ἁμαρτίες κάθε ἄλλης ἐποχῆς. Μᾶς ταιριάζει παρόμοιος κατακλυσμός, ἀλλ' ὁ Θεός ἔχει τά σχέδιά Του, δηλαδή, πότε καί πῶς θά μᾶς παιδαγωγήσει ἤ ἐξαφανίσει ἀπό τοῦτο τόν κόσμο. Χίλιους τρόπους ἔχει ὁ Θεός.

ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ...

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ Μαρουσῶ ἔδειχνε ἰδιαίτερα ἀνήσυχη ἐκεῖνο τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, ὅταν ὅρμησε στὴν «Αἴθουσα Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου» φωνάζοντας: «Τὰ μάθατε; Ἄνοιξαν Κέντρο ἐδῶ ἀπέναντί μας»...
Ἀλλὰ ἄς ἐπανέλθουμε μὲ ψυχραιμία νὰ ἐξηγήσουμε ποιὰ εἶναι ἡ «Αἴθουσα Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου», ποῦ εἶναι τὸ «ἐδῶ ἀπέναντί μας», «τί Κέντρο ἄνοιξε» καὶ ποιὰ εἶναι τέλος πάντων ἡ Μαρουσῶ.
Ἄς ξεκινήσουμε ἀνάποδα: Ἡ Μαρουσῶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ὁμάδος Ἐργασίας τῆς Π.Ε.Γ., πού κάθε Πέμπτη ἀπόγευμα, 7,00΄ μὲ 9,00΄ μαζευόμαστε στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἀποστόλου Παύλου 10 -δύο δρόμους δεξιὰ μετὰ τὴν Ε.Ρ.Τ.-, στὴν ἑβδομαδιαία συνάντηση γιὰ τὴν ἐνημέρωση καὶ ἐκπαίδευση στὰ θέματά μας, τὰ σχετικὰ μὲ τὶς αἱρέσεις, τὴν παραθρησκεία, τὶς «ἐναλλακτικὲς» -βλέπε καὶ «ὁλιστικὲς» ἢ «ἐνεργειακὲς»- πρακτικὲς καὶ τὴν «Νέα Ἐποχὴ» τοῦ Ὑδροχόου.
--------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εἶναι πολύ λυπηρόν πού ἡ «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος», ἀντί νά ἐντεἰνῃ τόν ἀντιαιρετικόν ἀγῶνα, ἐκμηδενίζοντας ἔτσι τόν ρόλον τῶν διαφόρων αἱρέσεων, ἔχει συνταχθῆ καί ἡ ἴδια μέ τίς αἱρέσεις. Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος (+1996) ὄντως ἠγωνίσθη, ἀλλά, ἐξ ὅσων γνωρίζω, μετά ἀπό αὐτόν δέν εὑρέθη ἄξιος συνεχιστής του. Ἤ μᾶλλον, εὑρέθησαν ἀρκετοί διά νά πολεμήσουν λυσσωδῶς τούς ... Ὀρθοδόξους πού ἐγκαλοῦν τούς Οἰκουμενιστάς ψευδεπισκόπους δ' αἵρεσιν, λαμβάνοντες ἔτσι τά εὔσημα τῶν τελευταίων καί οἱ ἐξ αὐτῶν «ἀρχιμανδρῖται» αὐξάνοντες τίς πιθανότητες «ἐπισκοποιήσεώς» των!