Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού Πανεπ. Αθηνών :


...Γράφετε, σεβαστοί πατέρες, ότι οι οικουμενιστές πατριάρχες και λοιποί, αυτήν την παναίρεση του οικουμενισμού: 
«την διδάσκουν “γυμνή τη κεφαλή”, την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στήν πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως μέ τούς αιρετικούς, με συμπροσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων και ποιμαντικές συνεργασίες»!
 

Με το κείμενο αυτό, περιγράφετε κατά λέξη τον ΙΕ΄ κανόνα της πρωτοδευτέρας, ο οποίος σας δίνει το δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων.
 
Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ!
 

Πρός τήν κατεύθυνση τών Παγκοσμίων Πολιτειών -- Του Ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ο στόχος τής δημιουργίας τών παγκοσμίων πολιτειών (global states τύπου USA) αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Ο κόσμος, η ανθρωπότητα, δέν είναι τόσον άμυαλη, ώστε νά μήν καταλαβαίνει τί παίζεται πίσω από τήν πλάτη της, μέ πρόσχημα τήν ελευθερία καί τήν Δημοκρατία κατόπιν ψήφου. 
Η μετονομασία τής άλλοτε αποικιοκρατίας σέ πολιτειοκρατία αλά USA δέν κρύβεται, όσο κι άν τό καμουφλάζ που χρησιμοποιεί, είναι τέλεια σχεδιασμένο.
...
Πολιορκητικός κριός τής πολιτειοκρατίας (πρώην αποικιοκρατία) είναι η τρομοκρατία. Όπισθεν, όμως, αυτής βρίσκεται η δανειοκρατία τής - μοναδικής στό είδος - μιάς Παγκόσμιας Τράπεζας. Γνωστοί οι ιδρυτές, οι κάτοχοι καί οι μεθοδεύσεις.
Θά περιοριστώ στήν τρομοκρατία καί τούς τρομοκράτες, αφού τό φέρνει η σημερινή μέρα μνήμης τών απαγχονισθέντων πρώτων αγωνιστών, Καραολή καί Δημητρίου, τής ΕΟΚΑ. Θυμίζω, ο βρετανικός Τύπος τής εποχής έγραφε περί τρομοκρατών. Τρομοκρατική οργάνωση η ΕΟΚΑ, τρομοκράτες καί οι μαχητές της.

ΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.


Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Γενέθλια, ήτοι εγκαίνια της Κωνσταντινουπόλεως, Μωκίου ιερομάρτυρος, Διοσκούρου μάρτυρος, Κυρίλλου και Μεθοδίου των ισαποστόλων, νεομάρτυρος Αργύρη (Αργυρού ή Ασημάκη) του εξ Επανωμής Θεσσαλονίκης.

Στὶς 11 Μαΐου τοῦ 330 μ.Χ. τελέσθηκαν τὰ ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς πόλεως τῆς Θεοτόκου, μία ποὺ κατὰ τὸ ἀρχαῖο ἔθος «τὰς πόλεις μετὰ τὴν κτίσιν καθαίρειν εἴθιστο». Ὁ ἑορτασμὸς τότε κράτησε ἐπὶ σαράντα ἡμέρες καὶ διασώθηκε μέχρι σήμερα στὸ Μηνολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ λιτὴ γιὰ τὴν γενέθλια ἡμέρα τῆς Πόλεως ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Φόρου καὶ συνεχιζόταν μέχρι τὴν Μεγάλη Ἐκκλησία. Ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἄρχισε ἡ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ ρυθμὸ βασιλικῆς, ποὺ τότε, προφανῶς λόγω τοῦ μεγέθους του, ὀνομαζόταν Μεγάλη Ἐκκλησία. Τὰ ἐγκαίνια ὅμως τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ἔγιναν μετὰ τὴν κοίμησή του, στὶς 15 Φεβρουαρίου τοῦ 360 μ.Χ., ὁπότε καὶ ἐπίσημα ὀνομάσθηκε Ἁγία Σοφία.

Saint Dorotheos writes,


In truth, whatever we may suffer, we suffer it because of our sins. If the saints suffered, they suffered for God's name or to demonstrate their virtue for the benefit of many or to gain greater reward from God. As for us wretches, how can we say this? We sin like this daily and in seeking to satisfy our passion, we abandoned the right path, which the Fathers spoke about, that of self-accusation. Each one of us follows the wrong path, tries on every occasion to put the case against his brother and throw the burden of responsibility upon him. Each one of us is negligent and keeps nothing, but demands that our neighbor keeps the commandments.

Τό περιεχόμενο τῆς ᾿Ορθοδοξίας -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.


Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό χρυσόδετο ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού βρίσκεται πάνω στήν ἁγία Τράπεζα κάθε ὀρθοδόξου ναοῦ, εἰκονίζει στή μία ὄψη του τήν σταύρωση τοῦ ᾿Ιησοῦ καί στήν ἄλλη τήν ἀνάστασή του. Συμβολίζεται ἔτσι πολύ παραστατικά ἡ θεμελιακή θεολογική ἀλήθεια τῆς πίστης μας ὅτι ὁ σταυρός καί ἡ ᾿Ανάσταση ἀποτελοῦν ἕνα καί τό αὐτό γεγονός. ῾Η δισχιλιετής πορεία τῆς ᾿Ορθοδοξίας στήν ἱστορία εἶναι τό πιό εὔγλωττο ὑπόμνημα στήν ᾿Ανάσταση, ἡ συγκλονιστική λιτάνευση τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ ἀνά τούς αἰῶνες. Καί μόνον ἡ διατήρηση τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος ἐν μέσῳ τῶν παντοδαπῶν ἐπιθέσεων πού δέχθηκε αὐτό ἀπό τήν ποικιλώνυμη αἵρεση καί τήν πολύμορφη πλάνη, ἀπ᾿ ἀρχῆς μέχρι σήμερα, ἐπιβεβαιώνει περίτρανα τήν ᾿Ανάσταση. ᾿Αλλά καί ἡ πράξη τῆς ᾿Ορθοδοξίας συμπλέκεται μέ τήν ᾿Ανάσταση, καθώς ἡ ᾿Ορθοδοξία γίνεται τό «φίλημα τῆς ζωῆς» γιά τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο, γιά τή γηράσκουσα καί φθίνουσα ἀνθρωπότητα. ῎Ηδη μνημόνευσα τή μετάνοια, τήν ὁποία ἡ ᾿Ορθοδοξία διασώζει στήν ἀρχική μυστηριακή της βάση. Κρατώντας τήν ἀρχική παράδοση ἡ ᾿Ορθοδοξία ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ὑπέρβαση. Κι εἶναι ἀσφαλῶς μία ὑπέρβαση ἡ μετάνοια· ὁ πιστός ἀποδέχεται καί ὁμολογεῖ τήν ἁμαρτία καί τήν ἀθλιότητά του, ἀλλά καί τή δύναμη τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ, πού τόν λυτρώνει, αὐτόν τόν ἁμαρτωλό, τόν ἀνακαινίζει, τόν ἀνασταίνει καί τόν καθιστᾶ παιδί ἀγαπημένο τοῦ Θεοῦ, μέτοχο τῆς ἐπουράνιας βασιλείας.

ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Τα κυβερνητικά «χτυπήματα» στη γλώσσα και την Ιστορία μας

Από τον
Χαράλαμπο (Χάρη) Κατσιβαρδά*


Είναι σαφές ότι ο ελληνικός λαός έχει χάσει τον προσανατολισμό του και την ελπίδα του για το μέλλον της χώρας από πάσης απόψεως και όχι μόνον οικονομικά, εντούτοις όμως στερείται τη συνθετική κριτική ικανότητα να αντιληφθεί ή να ερμηνεύσει ποιον δρόμο θα ακολουθήσει.
Ο εθνομηδενισμός συνιστά μια χρόνια ρητορική στρατηγική της Αριστεράς, η οποία έχει καλλιεργηθεί παλαιόθεν, σχεδόν μεταπολιτευτικώς, ακριβώς για να απαξιώσει τον γνήσιο πατριωτισμό και να στιγματίσει τη ζώσα παράδοση.

Στ. Γιαγκάζογλου ή Χ. Ανθόπουλος;


Παρακολουθούντες το συν­ολον της αρθρογραφίας των ημερών σχετικώς με το μάθημα των θρησκευτικών είναι έκδηλη η προσπάθεια των υποστηρικτών του νέου συγκρητιστικού προγράμματος να προβάλουν μίαν ιδανικήν εικόνα αυτού. Παρ’ όλα αυτά είναι εμφανές ότι το μάθημα δεν είναι Ορθόδοξον. Ο κ. Στ. Γιαγκάζογλου εις την εφημερίδα «Καθημερινή» της 15ης Απριλίου 2018 εδήλωσε:
«Στα Θρησκευτικά είναι ανάγκη να αλλάξει στην πράξη η διδακτική μανιέρα των εκπαιδευτικών, ώστε η διαδικασία της μάθησης να μην αποτελεί αναπαραγωγή μιας τυπικής γνώσης, αλλά να οικοδομείται από τους ίδιους τους μαθητές, να τους εμπλέκει και να τους αφορά. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο παράγεται ζωντανή μάθηση με νόημα και προοπτική, αλλά βελτιώνεται η ίδια η ποιότητα της σχολικής εμπειρίας.

π.Νικόλαος Μανώλης, ο Homo Graecus του ΣΥΡΙΖΑ