ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.


Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης (Πατρολογία 99, ΙΙ76) μας λέγει:

« Το κοινωνείν μετά των αιρετικών δεν είναι αρετή, αλλά βαρειά αμαρτία, ίση προς μοιχείαν. Γι᾽ αυτό και αν όλα τα χρήματα του κόσμου προσφέρει εκείνος, που επικοινωνεί με την αίρεσιν, ούτε τότε γίνεται φίλος του Θεού, αλλά εχθρός του. Γι᾽ αυτό πρέπει να επιμένουμε σε ακοινωνησία προς τους αιρετικούς μέχρι θανάτου, καν εξορία πρόκειται, καν ξίφος στιλβούται, καν πυρ ανάπτεται».
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο κορυφαίος θεολόγος της Εκκλησίας,
λέγει καθαρά για τους αιρετικούς: «Μη λαμβάνεται αυτόν εις
οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε» (Β/ Ἰω. 10).

Ούτε καλημέρα να μη τους λέμε.

Η ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΑΓΙΣ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ


ΕΙΣ ΤΗΝ Κρήτην ἐπραγματοποιήθη ὁ «τρίτος γῦρος» τοῦ θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί παπικῶν διά τό πρωτεῖον τοῦ Πάπα καί τήν Συνοδικότητα.  Ὁ Καρδινάλιος Κούρτ Κόχ, ὑπεύθυνος διά τήν ἑνότητα τῶν «ἐκκλησιῶν»,
προωθεῖ ὅλα τά σχέδια τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου καί διακηρύσσει ταυτοχρόνως ὅτι βαδίζομεν πρόςἝνωσιν Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν μέ ποικιλία δογμάτων καί
διατηροῦσα ἑκάστη πλευρά τήν παράδοσίν της.
Ἀλλʼ αὐτό τό τελευταῖον, ὄχι μόνον δέν ἀποτελεῖ ἀπάντησιν καί λύσιν εἰς τό πρόβλημα τῆς ἑνώσεως τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Παπικῶν, ἀλλʼ εἶναι παγίς ἐκρηκτική μεγάλης ἰσχύος! Λύσις τοιαύτη – «διατηροῦσα ἑκάστη πλευρά τήν
παράδοσίν της» - σημαίνει Ἕνωσις τῆς Ὀρθοδοξίας μέ μίαν αἵρεσιν! Τραγέλαφος! Πρωτάκουστος εἰς τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν. Πραγματική προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ πλέον ἐπαίσχυντος ἐκκλησιολογική, ἐκκλησιαστική καί δογματική πρᾶξις. Τρισχειροτέρα καί τῆς Συνόδου Φλωρεντίας!
Ἀναμένομεν καί ἴδωμεν!

REPENTANCE


By Archimandrite Seraphim Papacostas
of Revered Memory.
Invitation to Repentance
The title of this book, the one word repentance, is a term that causes man of our modern society a feeling of discomfort similar to that which a sick man experiences on hearing the name of an unpleasant drug. Nevertheless, in every age and far more in the present deeply uneasy, tired and unsettled age nothing is more useful, more indispensable and more salutary than repentance.

ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ Ο ΚΕΝΟΔΟΞΟΣ.

Το διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης στον Λόγον ΚΑ´ της «Κλίμακος»
λέγοντας:

«Ο κενόδοξος είναι ειδωλολάτρης και ας δείχνη ότι είναι
πιστός. Σέβεται τον Θεόν φαινομενικά, αλλά επιζητεί πραγματικά
να αρέση στους ανθρώπους και όχι στον Θεόν. Και είναι κενόδο-
ξος κάθε επιδεικτικός άνθρωπος. Του κενόδοξου η νηστεία είναι
χωρίς μισθόν και η προσευχή του άκαιρη και άστοχη, γιατί και τα
δυο τα κάνει για τον ανθρώπινον έπαινο…».

Aνακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

Στην έγκριτη εφημερίδα Gurdian δημοσιεύθηκε ανταπόκρισις από το Δουβλίνο, την Ιρλανδική Πρωτεύουσα, για την επίθεση που εξαπέλυσε ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Έντα Κένι αλλά και το
Ιρλανδικό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του κατά του Βατικανού και της Ρωμαιοκαθολικής παρασυναγωγής για την συγκάλυψη τρομακτικών σκανδάλων παιδεραστίας και παρά φύσιν ασελγών πράξεων κατά ανηλίκων παίδων των Ρωμαιοκαθολικών Κληρικών από την Ρωμαιοκαθολική Ιεραρχία της Ιρλανδίας και το Βατικανό.

Του Μ. ΒασιλείουΑ΄. Αγάπη στους εχθρούς

Είναι χαρακτηριστικό του εχθρού να βλάπτει και να καταστρώνει δόλια σχέδια. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που βλάπτει κάποιον με οποιονδήποτε τρόπο, θα μπορούσε να λέγεται εχθρός, ιδιαίτερα εκείνος που αμαρτάνει. Γιατί, όσο εξαρτάται απ’ αυτόν, βλάπτει κατά διάφορους τρόπους και δολιεύεται εκείνον που συναναστρέφεται ή συναντάει κατά τύχη. Επειδή δε ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή,

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ «ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ

Ὑπό τοῦ κ. Ἰωάννου Ν. Μαρκᾶ

ΓΙΑ ΜΙΑ ἀκόμη χρονιὰ τὸ πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἀπέστειλε ἐπίσημη ἀντιπροσωπεία στὸ Βατικανό, ἐξ ἀφορμῆς
τῆς «θρονικῆς» ἑορτῆς τῆς ρωμαιοκαθολικῆς «ἐκκλησίας», στὴν ἑορτὴ δηλαδὴ τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ
Παύλου. Ἡ ἐν λόγῳ ἀντιπροσωπεία, ἡ ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Γαλλίας Ἐμμανουήλ, Διευθυντὴ τοῦ Γραφείου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ὑπεύθυνο γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων, τὸν Ἐπίσκοπο Σινώπης Ἀθηναγόρα, τὸν βοηθὸ Ἐπίσκοπο τοῦ Μητροπολίτη Βελγίου καὶ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Μάξιμο, Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως Ἑλβετίας, ἔγινε δεκτὴ μὲ ἰδιαίτερες τιμὲς ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν πάπα Βενέδικτο 16ο.
Οἱ ὀρθόδοξοι μητροπολίτες μὲ τὴ σειρά τους, καταγοητευμένοι προφανῶς ἀπὸ τὸν «ἐπίσκοπο» Ρώμης, ἔσπευσαν νὰ
ἀσπαστοῦν (!) τὴν δεξιά του, ἀναγνωρίζοντάς τον ὡς κανονικὸ ἐπίσκοπο μιᾶς κανονικῆς «ἐκκλησίας»...

sincere repentance

…A saving medicine for the cure of your wounded soul is sincere repentance, done with humility and contrition of heart, with tears and sighs, with hate and aversion towards sin, and a firm decision to no longer sin…God’s compassion is greater than your sins…
"Elder Joseph the Hesychast,"

Διαλόγοι μετά του Βατικανού

Δια της διεξαγωγής διαλόγου μετά του Βατικανού, ημείς οι ίδιοι, οι Ορθόδοξοι, αποδεχόμεθα και επιβεβαιούμεν τον εκκλησιαστικόν χαρακτήρα αυτού, πράγμα, που κυρίως και πρωτίστως επεδίωκε δια του διαλόγου τούτου το Βατικανόν, όταν μάλιστα, καταρτίζονται και γίνονται αποδεκτά εκ μέρους και των Ορθοδόξων κοινά δογματικά κείμενα.

Repentance

…Only the tears of repentance are able to cleanse the soul.
:St. Anthimos of Chios +1960

Ω, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, γλυκειά μας Μάννα, εις ποίους ποιμένας περιέπεσεν η Εκκλησία Σου;

Σε εποχή πνευματικού αποχρωματισμού και αλλοτριώσεως, σε εποχή επικινδύνων οικουμενιστικών ανοιγμάτων, σε εποχή αδιαφορίας πνευματικής, σε εποχή όπου οι εχθροί της Ορθοδοξίας βάλλουν και εκτός και εντός των τειχών, θέλουμε να βλέπουμε συσπειρωμένες τις Ορθόδοξες δυνάμεις, προς αναχαίτιση του κακού και προς διαφύλαξη της Ορθοδόξου Πίστεως και του Ορθόδοξου ήθους.
Ο Χριστός δεν εσταυρώθη, δια να έχουν ωρισμένοι θέσεις και αξιώματα, απολαβάς και απολαύσεις εις αυτόν τον κόσμον και να λέγουν «ευλογητός ο Θεός και πεπλουτήκαμεν»

On the Love and Humility of God, on Grace, and on the Fear of God.

Chapter Seventeen.


Gerontas Ephraim the Arizonite

May the Lord our God give you peace and love, for God is love. Always remember the words of the Lord, Who said: “He who keeps My commandments, it is he who loves Me. And he who loves Me will be loved by My Father… and We shall come to him and make Our abode with him” (Jn. 14:21,23 ). Let us love God with all our soul, with all our heart, and with all our strength, and may our works keep in step. That is, our works should be a reflection of our love towards Him. And when our works are wrought lawfully, God will repay us with divine love in our souls. He who has found love partakes of Christ every day, and thus he becomes immortal. “If anyone eats of this bread, which I shall give, he will live forever” (cf. Jn. 6:51 ), says the Holy Gospel.

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με


 
του Αθανασίου Νεοφωτίστου, ομοτίμου Προέδρου της ΠΕΓ

Η «μονολόγιστη» αυτή προσευχή, η «ευχή του Ιησού», αποτελεί την ακατάπαυστη κραυγή του πιστού Ορθοδόξου Χριστιανού προς το Θεό για τη σωτηρία του. Μ' αυτή την προσευχή μπορούμε να προσευχόμαστε παντού και πάντοτε σε κάθε δουλειά και σε κάθε περίσταση. Μπορεί να τη λέγει κανείς νοερά και την ώρα των εκκλησιαστικών ακολουθιών, αλλά κυρίως όταν εργασία ή αρρώστια, σε κρατούν, μακριά από την Εκκλησία. Μ' αυτή την «νοερά» προσευχή, η φλεγόμενη από την αγάπη του Κυρίου ψυχή, αναζητά επίμονα Αυτόν που μπορεί να την σώσει.

Saint Irene

Abbess of Chrysovalantou Monastery

Saint Irene Chrysovalantou flourished after the death of the greedy Emperor Theophilos I. After Theophilos's death his spouse the most reverend and God-loving Theodora, took the throne. The Empress Theodora supported the Orthodox faith and re-established the veneration of the holy icons, as was the tradition of the Orthodox Church. The Empress Theodora was reigning in place of her son, Michael, who was not yet of age to assume rule of the empire. When Michael was twelve years old Theodora sought to find him a suitable wife. She sent her scouts on a mission to find a beautiful girl who was noble as well as virtuous and worthy of becoming an empress.
In the land of Cappodocia there lived a beautiful girl of great virtue. She was the daughter of noble parents and her name was Irene.

 

Αυτά λέγει Κύριος

Για το πως οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν σαν παιδιά, ώστε να γίνουν υιοί του Θεού.
«αμήν λέγω υμίν· εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών» (Ματ». 18:3)

Τα θαυμάσια του Αγίου Παντελεήμονα

Ο κ. Ιωάννης από την Ελβετία ήρχετο από ηλικία 20 ετών στον
Άθω. Τον αγάπησε τόσο πολύ, ώστε παρέμενε αρκετό καιρό κάθε έτος. Το αγαπημένο του μέρος ήταν πάντοτε στα Καυσοκαλύβια η συνοδεία των Ιωασαφαίων, του γέροντος Ιωάννου και Αντωνίου. Προτεστάντης ων, επιθυμούσε να μάθη την Αλήθεια κοντά στους απλούς ειλικρινείς μοναχούς και ν’ αξιωθή του θείου Βαπτίσματος, (όπως κι έγινε τον χειμώνα του 1977, στην Ι. Μ. Σταυρονικήτα, υπό του τότε ηγουμένου π. Βασιλείου).
 

Η Αίρεσις

Κάθε Αίρεσις είναι βλασφημία εναντίον του αγίου Πνεύματος.
Η Αίρεσις δεν βλασφημεί μόνον το δόγμα περί του αγίου Πνεύματος ή την ενέργειάν του, αλλά βλασφημεί το άγιον Πνεύμα εις την ολότητά του.
Η ουσία όλων των αιρέσεων είναι η βλασφημία. Ο άγ. Φλαβιανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πού εσφράγισε την ομολογία δια την αληθινήν πίστιν με το αίμα του, προσφέρει την Απόφασιν της τοπικής συνόδου της Κων/λεως εναντίον του αιρετικού Ευτυχούς, με τα ακόλουθα λόγια:

«Ό Ευτυχής ο πρώην ιερεύς και αρχιμανδρίτης έξ' όλων όσων έχει ήδη πράξει και από τις τωρινές καταθέσεις του εφανερώθη σαφώς ότι νοσεί την κακοδοξίαν του Απολλιναρίου και Βαλεντίνου και ακολουθεί τας βλασφημίας των, ανυποχωρήτως, ο οποίος επιπροσθέτως ουδέ την ιδικήν μας συμβουλήν εσεβάσθη και διδασκαλίαν και δεν κατεδέχθη να συμμορφωθή με τα ορθά δόγματα. Διά τούτο μετά δακρύων και στεναγμών δια την ολοκληρωτικήν απώλειά του ωρίσαμεν δια του Κυρίου, του υπ' αυτού βλασφημηθέντος να είναι στερημένος και ξένος από κάθε ιερατικόν τάγμα και από την κοινωνίαν μαζί μας, και από την δια-κυβέρνησιν μοναστηρίου και ας γνωρίζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι μετά απ’ αυτά θα τον συναντήσουν ή θα του συνομιλήσουν ότι θα είναι υπεύθυνοι και αυτοί εις το επιτίμιον της ακοινωνησίας διότι δεν απεμακρύνθησαν από την συναναστροφήν του».

Αυτή η απόφασης είναι εν παράδειγμα από την γενικήν άποψιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας όσον άφορα τους αιρετικούς. Η απόφασις αυτή έγινε δεκτή απ’ όλην την Εκκλησίαν και εκυρώθη από την οικουμενικήν σύνοδον της Χαλκηδόνος. Η αίρεσις του Ευτυχούς συνίστατο στο ότι δεν ομολογούσε δύο φύσεις στον Χριστό μετά την ενσάρκωσί του όπως ομολογεί η Εκκλησία.

Αγίου  Ιγνατίου (Μπριαντσιανίνωφ)

Oi Άγιοι της Εκκλησίας μας και η τυρρανία του Πάπα.

Πρεσβύτερου Ἀθανασίου Μηνᾶ

Τώρα ποὺ τελείωσε τὸ συνέδριο στὴν Κύπρο, γιὰ τὸ δῆθεν πρωτεῖο τοῦ Ποντίφηκος τῆς Ῥώμης, μπορεῖ κάποιος, στὸν ἀπόηχο, νὰ ἀσκήσει καλόπιστη κριτικὴ γιὰ τὶς ἀντιδράσεις καὶ τὰ σχόλια τῶν συνέδρων, ἐνάντια σὲ ἐκείνους ποὺ διαφώνησαν καὶ διαφωνοῦν ἕως τέλους, μὲ αὐτὲς τὶς ἄτακτες τακτικές τους. Καὶ τοῦτο, διότι ἡ δισχιλιετὴς Ὀρθόδοξος Παράδοσις μᾶς διδάσκει ὅτι τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ὄχι τοῦ Πάπα, ἀποτελοῦν Κλῆρος καὶ Λαὸς μὲ Κεφαλὴ τὸν Χριστόν.

Τα παιδιά της νέας γενεάς πείθονται το ένα μετά το άλλο, ότι ο πατριωτισμός είναι διαστροφή, η απότισις τιμής εις τους ήρωας του έθνους προγονοληψία και ο πολιτισμός ένας χρεωκοπημένος τρόπος ζωής.

St. Panteleimon

His parents were Eustorgius, a pagan, and Saint Eubula. They named him Pantaleon, which means in all things like a lion, but when he converted to Christianity, he changed his name to Panteleimon, which means all-merciful. He learned about Christianity from the priest who later baptized him, Saint Hermolaus. Hermolaus was living with two other priests, Hermippus and Hermocrates; the three were "survivors of the massacre of 20,000 Christians in 303.

Ο Άγιος Παντελεήμων

Ο Άγιος Παντελεήμων (Παντελέων το πρότερον όνομα) καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού (286 - 305 μ.Χ.). Πατέρας του ήταν ο Ευστόργιος, ο οποίος ήταν εθνικός και μετά τις νουθεσίες του γιου του έγινε χριστιανός. Μητέρα του ήταν η Ευβούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια. Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Ευφρόσυνο και κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη και βαπτίσθηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο  που ήταν ιερέας της Εκκλησίας της Νικομήδειας.


ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Μας τα επισημαίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίον του «Αόρατος πόλεμος» λέγοντας ότι:

«Μέσα εις το βάθος της καρδίας μας ευρίσκονται τόσον λεπτά και τόσον κρύφια πάθη, όπου ουδέ αν είναι πάθη ολότελα ηξεύρομεν. Πως λοιπόν ημπορούμεν να ξεθαρρεύσωμεν ότι από τα πάθη αυτά εκαθαρίσθημεν; Και αν οι οξυδερκέστατοι εκείνοι και προφητικοί οφθαλμοί του Δαβίδ δεν ηδύναντο ταύτα να γνωρίσουν, πως ημείς δυνάμεθα να τα γνωρίσωμεν; Όθεν καθώς εκείνος πάντοτε παρεκάλει τον Θεόν να τον καθαρίση από αυτά: " Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με"; (Ψαλμ. ΙΗ/Ι3), έτσι και ημείς έχομεν χρείαν να δεώμεθα πάντοτε δια τον καθαρισμόν των τοιούτων κρυφίων μας. Διότι ημείς έχομεν χρείαν να δεώμεθα πάντοτε δια τον καθαρισμόν των τοιούτων κρυφίων μας. Διότι ημείς τας ενεργείας μόνον και τους κλάδους των παθών αισθανόμεθα, τας δε δυνάμεις και ρίζας αυτών ουδαμώς γνωρίζομεν χωρίς τον φωτισμόν τυυ Αγίου Πνεύματος».

St. John Chrysostom:

  

Apolytikion:
      
       The grace of your words illuminated the universe like a shining beacon. It amassed treasures of munificence in the world. It demonstrated the greatness of humility, teaching us by your own words; therefore, O Father John Chrysostom, intercede to Christ the Logos for the salvation of our souls.

Kontakion:
      
       You received divine grace from Heaven, and by your own lips taught all to worship the One God in Trinity. All-blessed, venerable John Chrysostom, deservedly, we praise you for you are a teacher clearly revealing things divine.


About St. John Chrysostom

This greatest and most beloved of all Christian orators was born in Antioch the Great in the year 344 or 347; his pious parents were called Secundus and Anthusa. After his mother was widowed at the age of twenty, she devoted herself to bringing up John and his elder sister in the nurture and admonition of the Lord.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ)


Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 Εμείς οι Χριστιανοί βρήκαμε σήμερα ξαπλωμένο σ' ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά σκεφθήκαμε ποτέ πόσο μεγάλη και βαρειά είναι αυτή η κληρονομιά; Αναλογισθήκαμε πως ρίζωσε στην αρχή και πως διαδόθηκε κατόπιν παντού, ώστε να φθάση μέχρι σήμερα και να φέρνη τόση μεγάλη ωφέλεια στην κοινωνία και να σώζη τόσα εκατομμύρια ψυχές;

 

Η αγιωσύνη είναι μαρτυρία Ιησού Χριστού.

 Οι άγιοι δηλαδή, με το βίο τους και με το θάνατο τους, μιμούνται, μαρτυρούν και επιβεβαιώνουν το θείο πρόσωπο και το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, που είναι η διδασκαλία του, τα θαύματά του, το Πάθος και η Ανάστασή του. Αύτη η μαρτυρία, καθώς γράφει ο Απόστολος,

 

ΓΗΪΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΣΜΟΣ.

Η λογική του κόσμου τούτου γεννά σκοτάδι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (ΚΔ/ Ομιλία στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον):
«Τίποτε δεν γεννά τόσον σκοτισμόν και σύγχυση, όσον ο ανθρώπινος λο-
γισμός (λογική), που σκέπτεται πάντοτε με βάσιν τα γήϊνα κρι-
τήρια και δεν ανέχεται τον θείον φωτισμόν. Γιατί είναι θολοί και
φαύλοι οι γήϊνοι λογισμοί. Γι᾽ αυτό έχουμε ανάγκη από τις θείες
πηγές, ώστε, αφού κατακαθίσει η λάσπη της φαυλότητος, που
υπάρχει μέσα μας να ανεβή καθαρόν το πνεύμα και να ενωθή με
τα θεία διδάγματα. Πραγματοποιείται δε αυτό, όταν παρουσιά-
σουμε ψυχήν γεμάτη ευγνωμοσύνη και καθαρή ζωή. Γιατί είναι
δυνατόν να σκοτισθή ο νους, όχι μόνον από την άκαιρη περιέρ-
γεια για πολλά πράγματα, αλλά και από την διεφθαρμένη συμ-
περιφορά». Προσοχή λοιπόν και προφύλαξη από την γήϊνη λο-
γική, που γεννά πολύ συχνά το αντίθεον σκοτάδι.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝΟ κατήφορος του Φαναρίου καί τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἱεραρχῶν του δέν ἔχει προηγούμενον. Ὁ ἔντιμος κλῆρος τῆς Ἑλλάδος ἀναφωνεῖ:
«Αἶσχος!  Ἀπό τό ράσον εἰς τό κοστούμι».

ΜΙΑ φωτογραφία ἀξίζει ὅσον χίλιαι λέξεις λέγει μία κινεζική

Σε όλες τις θλίψεις να ευχαριστούμε.

 «Ὅποιος οδεύει στον δρόμον της αρετής», μας λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος (Λόγος ΚΑ/), «πρέπει να ευχαριστή τον Θεόν σε όλες τις θλίψεις, που τον βρίσκουν και να μέμφεται και να κατηγορή τον εαυτόν του και να γνωρίζη ότι για την αμέλειά του, παρεχωρήθησαν οι θλίψεις αυτὲς από τον προνοητήν του Θεόν, για να ξυπνήση τον νουν του ή και διότι υπερηφανεύθη. Και ας μή ταραχθή γι᾽ αυτό, που του συμβαίνει, μήτε να εγκαταλείψη τον δρόμον της αρετής, αλλά ας μέμφεται τον θάνατόν του, για να μη γίνη σ᾽ αυτόν διπλόν το κακόν. Διότι ο Θεός, που είναι πλήρης πάσης δικαιοσύνης, δεν είναι άδικος, μη γένοιτο. Εις Αυτόν πρέπει η δόξα στους αιώνες. Αμήν».

On the Divine Liturgy and Holy Communion.Chapter Eighteen.

By Gerontas Ephraim the Arizonite

What grandeur the Divine Liturgy has! When God looks upon His humble priest, how strongly he feels the majesty of the Liturgy! How much benefit the commemorated receive! How much God honors man by descending with the angelic orders during every Liturgy and nourishing man with His all-holy Body and Blood! Everything has been given to us.

Θα αναστηθούν οι νεκροί;

Ν. Σωτηρόπουλου
ΞΕΡΙΖΩΣΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΥΤΙΑ.

Αυτό μας συμβουλεύει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέγοντας:

«Όταν ξεριζωθή η φιλαυτία (εγωϊστική αγάπη του εαυτού μας),
που είναι αρχή και μητέρα όλων των κακών, καθώς είπα, συνήθως ξεριζώνονται μαζί και όλα όσα προέρχονται από αυτήν και όσα την ακολουθούν. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτή, με κανέναν τρόπον γενικώς ούτε το παραμικρόν ίχνος ή είδος κακίας δεν μπορεί να υπάρχη».

Prophet Elijah, greatest of the Prophets
Prophet Elijah ['Eliahu, "Yahveh is God"], is a great figure, a very large figure of the Old Testament.
ONE OF THE greatest of all the kings of the Ten Tribes was Jeroboam the second. Under him the kingdom of Israel grew rich and strong. He conquered nearly all Syria, and made Samaria the greatest city of all those lands.
But though Syria went down,


Ο Προφήτης Ηλίας


 


 


† Του μακαριστού πατρός ΑΘΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Ο Προφήτης Ηλίας στην εποχή του και στα έσχατα
(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία)
«Ως εδοξάσθης, Ηλία, εν τοις θαυμασίοις σου. και τις όμοιός σοι καυχάσθαι; ο εγείρας νεκρόν εκ θανάτου και εξ άδου εν λόγω Υψίστου. ο καταγαγών βασιλείς εις απώλειαν και δεδοξασμένους από κλίνης αυτών. ο ακούων εν Σινά ελεγμόν και εν Χωρήβ κρίματα εκδικήσεως. ο χρίων βασιλείς εις ανταπόδομα και προφήτας διαδόχους μετ' αυτόν. ο αναληφθείς εν λαίλαπι πυρός εν άρματι ίππων πυρίνων. ο καταγραφείς εν ελεγμοίς εις καιρούς κοπάσαι οργήν προ θυμού, επιστρέψαι καρδίαν πατρός προς υιόν και καταστήσαι φυλάς Ιακώβ. Μακάριοι οι ιδόντες σε και οι εν αγαπήσει κεκοσμημένοι, και γαρ ημείς ζωή ζησόμεθα.»
(Σ. Σειρ.48,11)


 

Ημών κοιμωμένων, μας έκαναν ουνίτες...

Εικόνα
Πρίν τρείς ημέρες ,όπως μας πληροφόρησαν αγανακτισμένοι ενορίτες του Αγίου Γεωργίου Ιλίου που πήγαν στην ακολουθία του εσπερινού, γέμισε ο ναός τους απο Λατίνους καρδινάλιους, οι οποίοι "συμπροσευχήθηκαν" με όλους σχεδόν του Ιερείς της Μητροπόλεως Ιλίου , η παρουσία των οποίων ήταν "επιβεβλημένη" απο τον γνωστό μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα Δικαιάκο.
Σε άλλες εποχές τότε δηλαδή που ο απλός και αμόρφωτος φτωχός λαός δεν ήταν ακατήχητος και που η ενοριακή ζωή έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στην ζωή του , δεν θα τολμούσε κανένας παπάς ή Δεσπότης να κουβαλήσει μέσα σε εκκλησία ούτε Λατίνους, ουτε μπουζουκτσήδες και θεατρίνες.
Αν συνέβαιναν πρίν π.χ 50 χρόνια αυτά τα οικουμενιστικά πάρτυ στον Ιερό χώρο ένός Ορθόδοξου Ναού, δεν θα έβρισκαν μέρος να κρυφτούν οι μελιστάλακτοι και αγαπολόγοι περιπατητές της Μυκόνου.
Μία μικρή ομάδα πεμπτοφαλαγγιτών της Νέας Εποχής έχει καταφέρει με την ανοχή του απλού λαού και την υποστήριξη άν όχι συνενοχή μερικών εκ της Ιεραρχίας, να επιβάλλει δια της πλαγίας οδού την μερική και άτυπη ψευδοένωση μεταξύ της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού και των Λατίνων του παπικού θρησκευτικού και αιρετικού μορφώματος.
Δεν θα σχολιάσουμε (προς το παρόν ) περαιτέρω αυτήν την ανίερη και αντικανονική πράξη του Μητροπολίτη Ιλίου και του εφημερίου του Αγίου Γεωργίου Καματερού.Περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις των Ορθοδόξων Ιεραρχών μας .
Αναδημοσίευση από : ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Who did the Holy Spirit come upon?

 Saint John Chrysostom

Was it upon the twelve that it [the Holy Spirit] came? Not so; but upon the hundred and twenty. For Peter would not have quoted to no purpose the testimony of the prophet, saying, 'And it shall come to pass in the last days, saith the Lord God, I will pour out of My Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams' (Joel 2:28). 'And they were all filled with the Holy Spirit.' For, that the effect may not be to frighten only, therefore it is both 'with the Holy Spirit, and with fire. And began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance' (Mt. 3:11).

ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ.

Αντιγράφω απὸ τον ΙΕ/ Λόγον του Μ. Μακαρίου:

«Το μέτρον του αγώνος σου τούτο είναι, να
μη μοιχεύσης στους λογισμούς, αλλά να αντισταθής μέσα στον νου σου και να κάνης μέσα σου πόλεμον και αγώνα και να μην υπακούσης μήτε να συνηδονισθής στους λογισμούς σου με την κακίαν.

Αντιοικουμενιστής είπε:


Το παρόν κείμενο μαρτυρία – ομολογία(του πατέρα Παύλου Δημητρακοπούλου) συμβάν καταδεικνύει το απόλυτο της ακαταλληλοσύνης των σημερινών ιεραρχών όχι μόνο να υπηρετούν την, υψίστης ευθύνης, θέση που κατέχουν, αλλά ακόμα στο να υπηρετούσαν στη θέση του νεωκόρου ξωκλησιού... Δυστυχώς δεν είναι μόνο η επικινδυνότατη αίρεση του οικουμενισμού που ταλανίζει την Αγία μας Αποστολική Εκκλησία. Είναι το γεγονός

O απλός και άκακος άνθρωπος

Διηγήθηκε ένας από τους Αγίους Πατέρες την ακόλουθη ιστορία που άκουσε στην έρημο της Θηβαϊδας. Συνέβηκε κάποτε και πέρασε από την έρημο ένας μεγάλος πνευματικός και στην αρετή περιβόητος. Τότε πολλοί από τους Πατέρες έτρεχαν και εξομολογούντο σʼαυτόν, μεταξύ τους δε πήγε και ένας απλός και άκακος άνθρωπος βοσκός στο επάγγελμα, που δεν ήξερε τι θα πει αμαρτία, μόνη του δε επιθυμία ήταν πως να κερδίσει το παράδεισο.


ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.

 Ο Άγιος Θεόδωρος
ο Στουδίτης (Πατρολογία 99, ΙΙ76) μας λέγει: «Το κοινωνείν μετά
των αιρετικών δεν είναι αρετή, αλλά βαρειά αμαρτία, ίση προς
μοιχείαν. Γι᾽ αυτό και αν όλα τα χρήματα του κόσμου προσφέ-
ρει εκείνος, που επικοινωνεί με την αίρεσιν, ούτε τότε γίνεται φί-
λος του Θεού, αλλά εχθρός του. Γι᾽ αυτό πρέπει να επιμένουμε
σε ακοινωνησία προς τους αιρετικούς μέχρι θανάτου, καν εξο-
ρία πρόκειται, καν ξίφος στιλβούται, καν πυρ ανάπτεται». Ο
Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο κορυφαίος θεολόγος της Εκκλησίας,
λέγει καθαρά για τους αιρετικούς: «Μη λαμβάνεται αυτόν εις
οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε» (Β/ Ιω. 10). Ούτε καλημέρα
να μη τους λέμε.

Saint Nektarios, metropolitan of Pentapolis the wonderworker

Saint Nektarios was a great Wonder-worker even while alive.
While he was still young, the Saint visited the Holy places to worship. During the voyage, however, there was a great storm in which the ship was in danger of sinking, the captain, faced with this impasse, gave orders that the lifesaving equipment be prepared for use, and "may God be our helper." If anyone were able to save himself, well enough, otherwise, the ship would sink with every man aboard.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος
Ιεροκήρυξ της Ι. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

Μια από τις μεγαλύτερες χαρές και ευλογίες για τον πιστό Χριστιανό, είναι το να τιμά τις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ακριβή διατύπωση των δογματικών αληθειών. Γι’ αυτό και η πνευματική μας χαρά βρίσκεται στο κατακόρυφο, αφού την Κυριακή εορτάζουμε και τιμούμε τις λαμπρές προσωπικότητες των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου.

On the Departed.


of Elder Ephraim
We received the bitterly joyful news of your child’s departure to the Lord. We mourned and wept along with you, but such behavior is not fitting for such a soul that we hope our Christ has accepted and delivered from the torments of this life in order to give him repose in the eternal abodes. This soul will adorn your noble family as the most bright and sacred decoration, and

 

Οι προδότες "Ορθόδοξοι" οικουμενιστές συνεχίζουν...

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός : Τον Πάπα να καταράσθε


Την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011, αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρέστη στη Λειτουργία που τελέστηκε από τον Πάπα Βενεδίκτο ΙΣΤ’ στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, στη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Στη φωτογραφία , ο Επίσκοπος Σινώπης Αθηναγόρας, βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτη Βελγίου υποκλίνεται και ασπάζεται τη δεξιά του Πάπα.

Πηγή : ΑΚΤΙΝΕΣ

SAINT MARINA

St. Marina lived during the reign of Claudius II (268-270). She was from Pisidia of Cilicia and was the only daughter of a certain priest of the idols. On being orphaned by her mother, she was handed over to a certain woman who instructed her in the Faith of Christ. When she was fifteen years old,

Αγία Μαρίνα η μεγαλομάρτυς

Κατήγετο από την Αντιόχεια της Πισιδίας, από γονείς επιφανείς. Ο πατέρας της Αιδέσιος ήταν επίσημος ιερέας των ειδώλων, γνωστός σε όλους. Η μητέρα της πέθανε λίγες μέρες μετά τη γέννηση της μονάκριβης κόρης της Μαρίνας.
 
 
 
 
 

«ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ “ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ”»


ΕΝ ΜΕΣῼ οἰκονομικῆς καὶ κρατικῆς καταρρεύσεως τῆς Ἑλλάδος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, τῇ συμπαραστάσει ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὠργάνωσεν εἰς τὴν Κρήτην διάλογον μετὰ τοῦ Παπισμοῦ διὰ τὸ


Ἰδού τί διδάσκονται τά παιδιά!


«ΧΩΡΙΣ Θεό, ὅλα ἐπιτρέπονται», γράφει ὁ Ντοστογιέφσκι. Ἀφοῦ λοιπόν διώχνουν τόν Χριστόν ἀπό τήν
παιδείαν, θά ἔχη εἴσοδον ὁ διάβολος. Ἰδού λοιπόν τί διδάσκονται σήμερα τά παιδιά. Τά σημειώνει εἰς
ἐπιστολήν της ἡ ἐκπαιδευτικός Σοφία Στυλιανοπούλου: «...ἀντί νά παρουσιάζουν τά κατορθώματα
ἡρώων τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους, μιλοῦν γιά “Χάρρυ Πόττερ”, γιά μάγισσες, γιά “μαγικά γλυκά”
καί “νανουρίσματα γιά... χταπόδια”, καί τά Xριστούγεννα στό βιβλίο τῆς Ε΄Δημοτικοῦ ἀντί γιά Χριστό,
γιά Φάτνη, γιά Ἐκκλησία ὑποχρεώνουν τά παιδιά μας νά μάθουν γιά τήν “Μάγισσα Φρικαντέλλα”, πού
βρίζει τά παιδιά, γιατί τῆς λένε τά κάλαντα...
Στά κείμενα “Ἀνθολογίας” τῆς Β΄ Γυμνασίου, μέχρι πέρσι, ἔβαλαν γιά τούς ἐφήβους τῶν 13-15 ἐτῶν, τήν
ζωή πού ἔκαναν οἱ ἑταῖρες κατά τήν ἀρχαιότητα! Ἔξω οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ἔξω οἱ ἥρωες τῆς ἐπαναστάσεως....».
Αὐτά τούς ἐνοχλοῦν. Διʼ αὐτό καί αὐτοκαταστρεφόμεθα!...

Πηγή : Ο. Τ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΜ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΧ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την 13η Ιουλίου ε.ε, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συνοδευόμενος από τον Σεβ.Μητροπολίτη Άκκρας κ.Γεώργιο, Εκπρόσωπό Του στην Αθήνα, επισκέφθηκε τον Εξοχ.Υπουργό Εξωτερικών κ.Σταύρο Λαμπρινίδη.
Κατά την συνάντηση,BAPTISM

Rev. Alciviadis C. Calivas, Th.D.


Baptism is the initial and essential mystery and an absolute, decisive action for the Christian. The benefits of Christ's incarnation, death and resurrection are mediated to the believer through Baptism.

ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ (†1861)


Ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Μωυσέως

Σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν, ἐμεῖς δέν θά πάψουμε ν᾽ ἀναφερόμαστε σέ ἱερές, ὁδηγητικές μορφές τοῦ πα-
ρελθόντος, πρός ἐνίσχυση, ἐνδυνάμωση καί ἀναψυχή. Συμπληρώνονται ἐφέτος 150 ἔτη ἀπό τήν
ὁσιακή κοίμηση τοῦ Παπουλάκου. Πολέμησε ὁλόψυχα ξένες ἐπιδράσεις, δυτικές παραδόσεις, ξένες
πρός τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Καυτηρίασε τόν ἑτερόδοξο μονάρχη, πού ἔκλεισε πολλά μοναστήρια
καί γκρέμισε βυζαντινούς ἱ. ναούς.

Ἀνησυχητική γήρανσις τοῦ πληθυσμοῦ


παραμένει τό ὑπʼ ἀρ. 1 πρόβλημα τῆς χώρας μας -γεγονός, τό ὁποῖον ὅλοι ἀναγνωρίζουν - ἀλλʼοὐδείς
κινεῖται πρός ἀντιμετώπισίν του. Αἱ στατιστικαί κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου,

ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΤΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ θέλουν νά ἐπικοινωνοῦν καί ἄς μή ἔχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Ἀρέσκονται στό νά μιλᾶνε καί νά
ἀκοῦν, νά διαφωνοῦν καί νά παρεξηγοῦνται. Αὐτή ἡ ἐπικοινωνία, ὡστόσο, κουράζει, ἄν δέν ἀπογοητεύει κιόλας, τούς συγκροτημένους καί πνευματικούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τό πολύ χαμηλό ἐπίπεδο τῶν συζητήσεων καί δέν τό ὑποφέρουν.