Η θρησκειοποίηση της Εκκλησίας. -- Χαράλαμπος β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος


Η επονείδιστη πρακτική της ισοπεδωτικής Νέας Τάξης Πραγμάτων, να κατασυκοφαντεί την Εκκλησία και να λοιδορεί την ζώσα Ορθόδοξη παράδοσή μας, ως μία παρωχημένη πρόταση ζωής, ενώ την ίδια στιγμή εκθειάζει και προάγει εν Ελλάδι, αλλότριες θρησκείες, μη φιλειρηνικές αλλά και προδήλως απάδουσες προς τον Ελληνο-Χριστιανικό πολιτισμό μας, με αποδεδειγμένο φουντομενταλιστικό υπόβαθρο και Σιδηρά δομή ταυτόχρονης άσκησης πολιτικής εξουσίας, εξυπηρετεί ασφαλώς το αλωμένο πνεύμα της Νέας πολυπολιτισμικής Τάξης πραγμάτων, η οποία αποβλέπει, δια, της άρδην κατάλυσης της εθνικής ιδιοπροσωπίας, των παραδοσιακών αξιών και της Θρησκείας του εκάστου λαού, μέσω της μεθοδολογίας του «εισοδισμού», την εγκαθίδρυση της παγκόσμιας θρησκείας.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ '21 -- Μαρία Μαντουβάλου, ἀν. καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Η δύναμη της προσευχής στη ζωή μας -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Παν. Αθηνών

Το θέμα που μου ζητήθηκε να αναπτύξω είναι: «η δύναμη της προσευχής στη ζωή μας». Είναι ένα θέμα πάρα πολύ πλούσιο σε προβληματισμούς που έχουν άμεση σχέση με την πραγματοποίηση της κατ’ εξοχήν αυτής πνευματικής λειτουργίας που λέγεται προσευχή.
Αν αναζητήσει κανείς ένα διάγραμμα αυτού του θέματος, θα δει ότι πραγματικά δεν μπορεί να ξέρη από που πρέπει ν’ αρχίσει και που πρέπει να τελειώσει. Κι αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνουμε, η προσευχή δεν είναι μια διδακτική ενότητα, δεν είναι ένα μάθημα που μπορεί κανείς να διδάξει σε ορισμένη ώρα. Δεν είναι προσδιορισμένο θεωρητικά αυτό το βιωματικό πνευματικό γεγονός. Όταν κανείς μιλά για την προσευχή, καταλαβαίνει ότι μιλάει για ένα μυστήριο.

ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ ΑΓΑΘΗ -- Orthodox Hymns«Ο Θεός, φησί, κάθηται επί θρόνου αγίου αυτού» (Ψαλμ. μστ: 9), ύστερον επ΄ εσχάτων των χρόνων ήλθε καθήμενος εν τη ελαφρά νεφέλη: ήτοι εν τη Κυρία Θεοτόκω, ήτις νεφέλη μεν λέγεται, καθό ήτον υψηλοτέρα από την γην και τα γήϊνα, ελαφρά δε, καθό ήτον ελευθέρα από κάθε βάρος προαιρετικής αμαρτίας μέχρι και ψιλής προσβολής εμπαθούς λογισμού· τοιαύτη γαρ έπρεπε να είναι η γενομένη Μήτηρ του Θεού, ανεπίληπτος πάντη και παντός μώμου υπερτέρα, καθώς ονομάζεται εν τω Άσματι, «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» (Άσμ. δ: 7)·

Τη Γ΄ (3ην) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ Πρεσβυτέρου Αντιοχείας.

Θεοδώρητος ο Άγιος του Χριστού Ιερομάρτυς ήτο Πρεσβύτερος της εν Αντιοχεία Εκκλησίας επί της βασιλείας του δυσσεβούς Ιουλιανού του Παραβάτου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τξα΄ - τξγ΄ (361 – 363). Κατά την εποχήν εκείνην ο του βασιλέως τούτου θείος και συνώνυμος Ιουλιανός, Χριστιανός ων και πιστός πρότερον θεράπων του Θεού, αναγνώστης της εν Αντιοχεία Μεγάλης Εκκλησίας, επείσθη, ο άθλιος, εις τον ανεψιόν του, τον δυσσεβή και παραβάτη βασιλέα και ηρνήθη, φευ! την εις Χριστόν Πίστιν προσκυνήσας τα είδωλα.

Αγορά κατοικίας εκατομμύριων από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Το ιλιγγιώδες ποσό των 3,8 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας για την αγορά διαμερίσματος 346 τ.μ. που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για την μελλοντική κατοικία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου. Από ότι φαίνεται “νέος” αέρας πνέει στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.
Σε μια αγορά ακινήτου εκατομμύριων δολλαρίων με μοναδική θέα την Όπερα του Σίνδεϊ, προέβη πρόσφατα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.
Πρόκειται για ένα πολυτελές οροφοδιαμέρισμα στον 23ο όροφο του ανακαινισμένου κτιρίου “The Georgia”, που θεωρείται μια από τις πιο περιζήτητες boutique πολυκατοικίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

ΙΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ MONH
AGIAS ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ
Ἀθήναι 2 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ἡ Ἱερά Μονή Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, πενθηφοροῦσα τήν ἐκδημία πρός Κύριον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Παύλου Σιναΐτου (Μπουγιούρα), ἐξ Ἑρμιονίδος Ἀργολίδος, ἐπληροφορήθη, ὅτι ἄγνωστοι στήν Ἱερά Μονή, ἐπιτήδειοι, μέ πρόσχημα τήν οἰκονομική ἀδυναμία τῆς Ἱ. Μονῆς, συλλέγουν, κυρίως στόν τόπο καταγωγῆς τοῦ μακαριστοῦ, χρήματα διά τά ἔξοδα κηδεύσεως καί ταφῆς, τοῦ προαπελθόντος ἐκλεκτοῦ Ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς.
Ἡ Ἱερά Μονή, μέ σκοπό τήν προφύλαξη τῶν πιστῶν, δηλώνει, ὅτι δέν ἔχει καμμία σχέση μέ αὐτούς, πού διενεργοῦν αύτόν τόν ἔρανο καί ἐάν κάποιος γνωρίζει κάτι σχετικό, μέ τήν ἀπαράδεκτη καί ἀνόσια αὐτή παράνομη πράξη, παρακαλεῖται νά προβεῖ σέ σχετική καταγγέλια στήν ΕΛ.ΑΣ. ἤ στόν ἁρμόδιο Εἰσαγγελέα.

ΕΚ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

Ω, Φιλτάτη Ορθοδοξία, σε ποιά χέρια κατάντησες!

Δεν υπάρχει επί τέλους ένας επίσκοπος, που να το λέει η ψυχή του, να σηκώσει το λάβαρο της Ορθοδοξίας ψηλά και να σαλπίσει συναγερμό, για την υπεράσπιση της Ορθής Πίστεως; Δεν υπάρχει στην Εκκλησία αυτή ένας ανδρείος επίσκοπος; Δεν υπάρχει, δυστυχώς! Γιατί αν υπήρχε, θα υπήρχε η ελάχιστη ελπίδα η κακόδοξη αυτή Εκκλησία να αποκαθαρθή από την αίρεση και να επανετροχιασθή στο κορμό της Μιάς Εκκλησίας του Χριστού! Να, η ευθύνη των μελών της! 

Ο Απόστολος Παύλος μιλώντας στους πρεσβυτέρους της Εφέσου λέει μεταξύ άλλων και τα εξής:

«εγώ οίδα τούτο ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου. Και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών». Δηλ. μέσα από την Εκκλησία, από τους ηγέτες της Εκκλησίας, θα ξεπηδήσουν άτομα, που θα λαλούν διεστραμμένα, που θα είναι αιρετικοί. Και πράγματι οι περισσότεροι αιρετικοί στην ιστορία της Εκκλησίας ήταν κληρικοί, πρεσβύτεροι, επίσκοποι, Πατριάρχες! 

Προτεινόμενη λύση γιά τήν εκκλησία τής Ρουμανίας καί όπου δεί -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

1) Τά ιερά τών ρουμανικών εκκλησιών νά εφοδιαστούν μέ κλιβάνους αποστειρώσεως καί νά έχουν έτοιμες πολλές αποστειρωμένες λαβίδες ! Τόσες, όσες καί οι πιστοί που κοινωνούν, κατόπιν προηγουμένου αιτήματος μέ ημέηλ, τηλέφωνο ή άλλο τι. Εννοείται, θά έχει προηγηθεί "τελετή καθάρσεως" του κλιβάνου αποστειρώσεως, εφόσον βρίσκεται μέσα στό Ιερόν Βήμα.

2) Όσοι μεταλαμβάνουν καί όσοι μεταδίδουν τήν "μεταλαβιά" (οι παπάδες) νά φορούν ... ειδικές μάσκες θείας κοινωνίας.

3) Καί τελευταίον, άν δέν γίνουν δεκτά τά ανωτέρω, οι προσερχόμενοι στήν ... "μεταλαβιά" νά προσκομίζουν πιστοποιητικό ελέγχου, από Νοσοκομείο, γιά αρνητικό τέστ Κορονοϊού.


Ευελπιστώντας νά τά πληροφορηθώ σύντομα. Διατελώ
Κυπριανός

Ή «ἐγκυρότης» τῶν μυστηρίων ἐντός τῆς αἱρέσεως ἰσχύει μόνον διά τούς ἔχοντας ἄγνοιαν -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Μήν διαστρέφετε αὐθαιρέτως τίς θέσεις τῶν ἄλλων. Δέν ὑπάρχει κανείς ἀπό τούς ἀποτειχισμένους πού νά ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ αἵρεσις δῆθεν σώζει, ὅτι ὁ μασόνος «ἀρχιερεύς» εἶναι δῆθεν φορεύς Θείας Χάριτος, ὅτι ὅλα τά μυστήρια πού τελεῖ εἶναι δῆθεν «ἔγκυρα» κ.λπ. Κατά τά τελευταῖα 6-7 χρόνια, ἔχουμε ἐπισημάνει χιλιάδες φορές ὅτι, κατά τήν διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων, γι’ αὐτούς πού γνωρίζουν ὅτι εὑρίσκονται εἰς αἵρεσιν καί, παρά ταῦτα, κοινωνοῦν ἐν γνώσει των μέ αὐτήν, αὐτοί ὄχι μόνον δέν λαμβάνουν «ἔγκυρα μυστήρια», δηλαδή Χριστόν πού σώζει, ἀλλά τοὐναντίον λαμβάνουν Χριστόν πού καταδικάζει! «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´» (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161). Εἰς αὐτό τό χωρίον, ἄς προσέξουμε τό «ἐν γνώσει». Ὅσοι κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί τούς ἄλλους αἱρετικούς, κεκριμένους καί μή κεκριμένους, ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ των ὅτι αὐτοί εἶναι αἱρετικοί, ἡ τοιαύτη κοινωνία εἶναι εἰς κρῖμα καί κατάκριμα, κατά τό Εὐαγγελικόν «ὁ γνούς καί μή ποιήσας δαρήσεται πολλάς», ὅπως ἀκριβῶς καί οἱ σπεύδοντες πρός Θείαν Κοινωνίαν χωρίς μετάνοιαν καί χωρίς ἐξομολόγησιν. Συνεπῶς, ἡ «ἐγκυρότης» τῶν μυστηρίων ἐντός τῆς αἱρέσεως ἰσχύει μόνον διά τούς ἔχοντας ἄγνοιαν, εἴτε ἐπειδή εἶναι παιδία ἤ ἄτομα μή δυνάμενα ν' ἀντιληφθοῦν τί συμβαίνει σήμερα στήν Ἐκκλησίαν, εἴτε ἐπειδή δέν ἔτυχε νά πληροφορηθοῦν γιά τήν αἵρεσιν καί πιστεύουν βαθειά ὅτι εὑρίσκονται εἰς Ὀρθόδοξον ἔδαφος. Αὐτά τά ἄτομα λαμβάνουν εὐλογίαν, κατά τό Εὐαγγελικόν «ὁ μή γνούς καί μή ποιήσας δαρήσεται ὀλίγας». Ὁ Θεός οὐ πάντας χειροτονεῖ, ἀλλά διά πάντων ἐνεργεῖ, λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος.