450 000 εκτρώσεις ετησίως ατην Ορθόδοξη Ελλάδα. Να αναφέρουμε τον αριθμό των διαζυγίων;;

  ἵπποι θηλυμανεῖς ἐγενήθησαν, ἕκαστος ἐπὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐχρεμέτιζον.
Εγιναν θηλυμανείς ίπποι· καθένας από αυτούς ως ίππος εχρεμέτιζε δια την γυναίκα του άλλου.( Ιερ. 5,8 ).                     


''Αὐτὸ τὸ ὁποῖο προηγουμένως ἦταν ἰδίωμα τῶν ξεπεσμένων γυναικῶν,οἱ ὁποῖες, στὴν ἐνάσκησι τοῦ ἐπαισχύντου ἐπαγγέλματός τους ἐνεδύοντο προκλητικὰ γιὰ νὰ προκαλέσουν αἰσθησιακὰ τοὺς ἄνδρες, ἔχει πλέον γίνει ἡ μόδα καὶ κανόνας ἀκόμη καὶ γιὰ σεμνές γυναίκες,οἱ ὁποῖες σὲ πολλὲς περιπτώσεις δὲν λαμβάνουν κἄν ὑπ᾿ ὄψιν τους τὸ νόημα καὶ τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς μόδας ποὺ τὶς ἐσκλάβωσε.῎Αν ἡ ἐλαχιστοποίησις τοῦ μάκρους τοῦ φορέματος ἤ ὁ ἰδιαίτερος τονισμὸς τῶν «γραμμῶν» τοῦ σώματος ἀντιτίθενται πρὸς τὴν σεμνότητα,ἡ ὁποία θὰ πρέπει γενικὰ νὰ στολίζη τὶς Χριστιανὲς παρθένες καὶ γυναῖκες,τότε ἀκόμη πιὸ ἀκατάλληλη εἶναι ἡ ἐμφάνισίς τους μὲ τέτοιου εἴδους ἐνδυμασία στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ.''
                        
   Άγιος Φιλάρετος της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς.

Τον Κύριον υμνείτε


π. Θεόδωρος Ζήσης - Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Βαρθολομαίου και Τίτου αποστόλων.

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Βαρθολομαῖος μαρτύρησε μὲ σταυρικὸ θάνατο στὴν Ἀρμενία. Τὸ ἅγιο λείψανο του οἱ χριστιανοὶ τὸ ἔβαλαν μέσα σὲ μιὰ πέτρινη θήκη καὶ τὸ ἔκρυψαν στὴν Οὐρβανούπολη. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ θήκη γιάτρευε πολλὲς ἀσθένειες, συνέρεαν σὲ αὐτὴν πλήθη λαοῦ. Γι’ αὐτὸ οἱ εἰδωλολάτρες, ὅταν βρῆκαν τὴν κατάλληλη εὐκαιρία, πέταξαν τὴν θήκη στὴ θάλασσα, μαζὶ μὲ ἄλλες τέσσερις θῆκες μαρτύρων.

Η De facto «Ένωσις»

Οι διάφοροι Οικουμενισταί, ημέτεροι και ξένοι, γνωρίζουν καλλίτερον παντός άλλου ότι αι διαφοραί αι οποίαι χωρίζουν την Ορθοδοξίαν και τον Παπισμόν είναι αγεφύρωτοι και μεγάλαι, ως είναι μεταξύ φωτός και σκότους, αληθείας και ψεύδους, αγιότητος και αμαρτίας, Θεού και διαβόλου. Γνωρίζουν ότι ασφαλώς ότι η μόνη οδός προς «ένωσιν» είναι οι εν σκότει ευρισκόμενοι αδελφοί μας να οδηγηθούν εις το θείον φως της αληθούς πίστεως, της διαφυλαχθείσης ακεραίας εις την Εκκλησίαν. Γνωρίζουν όμως ακόμη ότι το Βατικανόν «μισεί το φως»… Και επιδιώκουν μίαν «ένωσιν» σκοτεινήν, σβένοντες το φως της αληθείας. Πιστεύουν ότι αν σβεσθή ο λύχνος της Ορθοδοξίας, de facto  θα συντελεσθή η «ένωσις». Και αγωνίζονται έκτοτε, ημέτεροι και ξένοι, να σβύσουν τον λύχνον της ορθής πίστεως!...

Ενός κακού δοθέντος μύρια έπονται...

thermo-17
Αν η καταπάτηση του Εθνοθρησκευτικού συμβόλου εκλαμβάνεται ως τίποτα,  όμως αυτό θα γίνει αιτία να μη δώσουμε σημασία και στην καταπάτηση των άλλων...

Ο ένας εξ αυτών θα αποσύρει την υπογραφή του από την Ομολογία Πίστεως των "αντιοικουμενιστών"...

Ο άλλος θα φιλοξενείται στην Μικτή Μονή του Έσσεξ Αγγλίας και δεν θα αντιλαμβάνεται τίποτα....


Και ο Τρίτος "αντιοικουμενιστής" όταν ο Αρχιμανδρίτης του, εγκατέλειψε την Μητρόπολή του - για λόγους Ορθοδόξου Πίστεως -- και εντάχθηκε στο Πάτριο έσπευσε να ενημερώσει τον Καρδινάλιο του Φαναρίου Βαρθολομαίο, για  την ενέργεια του αγωνιστή Αρχιμανδρίτη Ανατόλιου Ψυχογιού....

Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και η παιδεία μας

 Κωνσταντίνος Χολέβας

Στις 24 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος απαγχονίστηκε με εντολή του Κουρτ Πασά το 1779 στο Κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου. Ο Πατροκοσμάς αγωνίστηκε σε ζοφερούς καιρούς Τουρκοκρατίας και διωγμών για την αποτροπή των εξισλαμισμών, τη διάσωση της πίστης μας και της γλώσσας μας, για τη διάδοση της ελληνορθόδοξης παιδείας και για την εθνική αφύπνιση των Ελλήνων. Επειδή φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 300 χρόνια από τη γέννησή του, αξίζει να συγκρίνουμε τα παιδαγωγικά πρότυπα που καλλιέργησε ο άγιος με αυτά που επικρατούν σήμερα.

Η σύγκριση οδηγεί σε θλιβερά συμπεράσματα. Ο Πατροκοσμάς ζητούσε ένα σχολείο που θα διδάσκει την ενιαία ελληνική γλώσσα και μάλιστα τη γλώσσα της θείας λατρείας, «διότι και η Εκκλησία μας είναι εις την Ελληνικήν». Σήμερα επικρατεί η μόδα να μαθαίνουν τα παιδιά μας καλύτερα τις ξένες γλώσσες παρά τα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά. Κι όμως στη Βρετανία εισάγονται τα Αρχαία Ελληνικά στα δημοτικά σχολεία και στην Αυστραλία χρησιμοποιούνται τα Αρχαία Ελληνικά για την αντιμετώπιση των παιδικών δυσλεξιών. (Βλέπε και τα συμπεράσματα του ιατρού Ιωάννη Τσέγκου στο βιβλίο του: «Η εκδίκηση των τόνων»).


Ο Αγιος Κοσμάς έθετε ως σκοπό της παιδείας τη διάπλαση ολοκληρωμένων χαρακτήρων, με έμφαση στην πίστη στον Θεό και στα δόγματα της Ορθοδοξίας. «Από το Σχολείον μανθάνομεν τι είναι ο Χριστός, η Παναγία, οι Αγγελοι» έλεγε. Σήμερα παρατηρούμε τη λυσσώδη προσπάθεια των ψευδοπροοδευτικών να ξεριζώσουν ή να μεταλλάξουν το μάθημα των ορθόδοξων Θρησκευτικών και να εισαγάγουν ένα πολυθρησκευτικό και πολυπολιτισμικό συνονθύλευμα, το οποίο θα στερείται παιδαγωγικού και ηθικού προσανατολισμού. Την ώρα που οι πρώην κομμουνιστικές χώρες επαναφέρουν τα ορθόδοξα Θρησκευτικά, κάποιοι δήθεν ειδικοί θέλουν να ειασαγάγουν αποτυχημένα πρότυπα και να πληγώσουν τις παιδικές ψυχές.


Ο Φωτιστής των Σκλάβων, αν ήταν σήμερα μπροστά μας, δεν θα αδιαφορούσε για τη σύγχρονη επιστήμη και την τεχνολογία. Αλλωστε τις θετικές επιστήμες στο υπόδουλο γένος κληρικοί τις πρωτοδίδαξαν. Θα μας έλεγε, όμως, ότι προϋπόθεση για κάθε πρόοδο και απελευθέρωση είναι η εμμονή στην ελληνορθόδοξη παιδεία, η οποία δια-μορφώνει ήθος. Για να ξεφύγουμε από την πολύπλευρη κρίση, ας θυμηθούμε τις διδαχές του.


ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΟΠΙΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ -- Δύο τζαμιά ακραίων ισλαμιστών στα Σκόπια

Κύκλοι του ακραίου Ισλάμ έχουν πάρει υπό τον έλεγχό τους τουλάχιστον δύο τζαμιά στην περιοχή των Σκοπίων, με την κυβέρνηση να αυστηροποιεί το νομικό πλαίσιο την ώρα που τα Βαλκάνια «φοβούνται» τι θα συμβεί όταν οι τζιχαντιστές που ταξίδεψαν στους «ιερούς πολέμους» σε Συρία, Ιράκ και αλλού επιστρέψουν στις πατρίδες τους.
Δύο τζαμιά ακραίων ισλαμιστών στα Σκόπια
Ο επικεφαλής της Ισλαμικής Θρησκευτικής Κοινότητας της ΠΓΔΜ Σουλεϊμάν Ρετζέπι δήλωσε ότι η συμμετοχή μουσουλμάνων της χώρας σε ξένους πολέμους είναι αντίθετη με τις αξίες του παραδοσιακού Ισλάμ που καλλιεργείται στην ΠΓΔΜ και στην περιοχή.
«Είναι λάθος να πιστεύεται ότι οι Αλβανοί που σκοτώνονται σ' αυτούς τους πολέμους θα θεωρούνται μάρτυρες επειδή έχασαν τη ζωή τους στο όνομα του ισλάμ και του Αλλάχ. Η συμμετοχή των Αλβανών σ' αυτούς τους πολέμους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Οι περισσότεροι από αυτούς που μάχονται με τους τζιχαντιστές είναι μισθοφόροι που προέρχονται από φτωχές οικογένειες», δήλωσε ο επικεφαλής της Ισλαμικής Θρησκευτικής Κοινότητας της ΠΓΔΜ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η δράση αυτών που ενθαρρύνουν τους Αλβανούς να πολεμήσουν στην Συρία και στο Ιράκ δεν αποκλείεται να εντοπίζεται και σε τζαμιά της ΠΓΔΜ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 – ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ-----«Ουκ έδει και σε ελεήσαι τον σύνδουλόν σου;»

Το μεγαλείο της συγχώρεσης
  
Η αγάπη και η επιείκεια είναι εκδηλώσεις που καταξιώνουν τον άνθρωπο και αποκαλύπτουν την αυθεντικότητά του. Δεν είναι ωστόσο λίγες οι φορές που ο άνθρωπος και ιδιαίτερα στις μέρες μας, εμφανίζεται με φοβερά ελλείμματα μπροστά στο μεγαλείο τους. Η παραβολή του χρεώστη δούλου ξεδιπλώνεται ως καθρέφτης για να ελέγξουμε τον εαυτό μας και να αποτολμήσουμε μια ειλικρινή αυτοκριτική.
Δρόμος φιλανθρωπίας
Μέσα από το σκηνικό της παραβολής, βλέπουμε ότι ο δούλος ήταν διαχειριστής των υπαρχόντων του κυρίου του. Οι καταστάσεις τον οδήγησαν να οφείλει μεγάλα ποσά. Έφθασε, λοιπόν, ο καιρός που ο κύριος ζήτησε να του αποδοθούν λογαριασμοί και ο δούλος βρέθηκε μπροστά σε μεγάλο αδιέξοδο. Βρέθηκε να είναι χρεώστης ενός δυσβάστακτου ποσού και η κατάστασή του περιγράφεται σαν τραγική γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην οφειλή του και να αποπληρώσει το χρέος του. Η τραγική θέση του ήταν ακόμα πιο χαρακτηριστική από την απαίτηση όλα τα χρέη να τακτοποιούνταν αυθημερόν. Έμπαινε δηλαδή μια μεγάλη και στραγγαλιστική θηλιά στο λαιμό του.