«Μείνον μεθ΄ ημών!» (Λουκ. 24: 29) του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Μία γραφική σκηνή
Κλασικός ο πίνακας αποτυπώνει εικαστικά την ειδυλλιακή περιγραφή, που μας χάρισε η γλαφυρή πένα του ευαγγελιστή Λουκά, όπως τη ζωντανεύει μέσα στο λειτουργικό κύκλο το ε΄ εωθινό ευαγγέλιο: Μία μοναδική πορεία μέσα στο καταπράσινο ανοιξιάτικο τοπίο. Οι δύο μαθητές περπατούν σκυθρωποί, θλιμμένοι, ενώ τους πλησιάζει ο Συνοδοιπόρος. Το βήμα των μαθητών βαρύ, αποκαμωμένο. Βαρύτερη η καρδιά τους, απελπισμένη. Βαθύς ο στεναγμός φουσκώνει τα στήθη τους. Παράπονο πικρό ανεβαίνει στα χείλη τους και γίνεται πένθιμος διάλογος.

Δύο από τους εβδομήκοντα
Είναι από εκείνους τους εβδομήκοντα, που γνώρισαν από κοντά τον μεγάλο Διδάσκαλο. Σαγηνεύθηκαν από την ευσπλαγχνία του. Ευεργετήθηκαν από την αγάπη του. Έγιναν μάρτυρες πολλών και θαυμαστών σημείων, τα οποία Εκείνος επιτέλεσε. Είδαν να εκπληρώνονται στο πρόσωπό του οι αρχαίες προφητείες. Πολλά, πειστικά και αναντίρρητα τεκμήρια τους βεβαίωσαν ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας. Γι΄ αυτό τον αγάπησαν αληθινά, τον πίστεψαν και ήλπισαν ότι αυτός θα φέρει τη λύτρωση στο Ισραήλ. Ήρθαν, όμως, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, για να πνίξουν την πίστη τους, να ξεριζώσουν από την καρδιά τους την ελπίδα, να τσακίσουν το φρόνημα, ν΄ αναστατώσουν την ψυχή τους.

Πίστη είναι… -- Γεώργιος Δροσίνης

Τι λοιπόν, της ζωής μας το σύνορο
θα το δείχνη ένα ορθό κηπαρίσσι;
Κι’ από ό,τι είδαμε, ακούσαμε, αγγίσαμε
τάφου γή θα μας έχη χωρίση;
Ό,τι αγγίζουμε, ακούμε καί βλέπουμε
τούτο μόνο ζωή μας το λέμε;

Τα θεμέλια της Πατρίδος μας τρίζουν. Ουδείς δύναται να την σώση, εκτός από την αγίαν Ορθοδοξίαν μας

Κατά κόρον έχει υποστηριχθή ότι, εάν επεβιώσαμεν ως φυλή, τούτο οφείλομεν εις την συνοχήν μας εν τη Ορθοδοξία. Τούτο είναι μαθηματικώς εξακριβωμένον. Επομένως, ο ασφαλέστερος τρόπος δια να απολέσωμεν την εθνικήν μας φυσιογνωμίαν, την πνευματικήν και εθνικήν μας υπόστασιν είναι ο καλλιεργούμενος «οικουμενισμός», όστις κάμνει θραύσιν εις τον καλυτέρας τύχης άξιον Τόπον μας.                                                                                                                 
Τα θεμέλια της Πατρίδος μας τρίζουν. Ουδείς δύναται να την σώση, εκτός από την αγίαν Ορθοδοξίαν μας, της οποίας η ευρύτης εκτείνεται πολύ μακρότερον των φαντασιώσεων των «οικουμενιστών». Οι οποίοι εις το βάθος των είναι μηδενισταί, άρα ουδέν το πραγματικόν έχουν, ουδέν ανθρώπινον, ουδέν θείον. Μόνον η Ορθοδοξία αποτελεί ύπαρξιν και καλύπτει πάσας τας αξίας, ανθρωπίνας και θείας. Είναι θεανθρωπίνη…

Α.α

Pascha , Anastasi Hymn - Ode 8 in Greek


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Θαλλελαίου, Νικοστράτου και Αντιόχου μαρτύρων, Νικήτα και Ιωσήφ των οσίων.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θαλλέλαιος καταγόταν ἀπὸ τὸν Λίβανο καὶ ἔζησε κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορος Νουμεριανοῦ (283 – 284 μ.Χ.). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Βερεκκόκιος καὶ ἡ μητέρα του Ρομβυλιανή. Εἶχε σπουδάσει τὴν ἰατρική ἐπιστήμη καὶ προσέφερε στοὺς πάντες ἀφιλοκερδῶς καὶ μὲ ἀγάπη τὶς ἰατρικές του ὑπηρεσίες, γι’ αὐτὸ καὶ ἐντάσσεται στὴν κατηγορία τῶν γνωστῶν Ἀναργύρων.
Γιὰ τὴν πίστη του στὸν Χριστὸ τὸν συνέλαβαν οἱ εἰδωλολάτρες στὴν Ἀνάζαρβο, πρωτεύουσα τῆς δεύτερης ἐπαρχίας τῆς Κιλικίας, κρυμμένο μέσα στὸ δάσος καὶ τὸν ὁδήγησαν στὸν ἄρχοντα Τιβεριανό.

Επί τέλους! Πολιτεία της Oklahoma : Η έκτρωση είναι έγκλημα.

Oklahoma lawmakers pass bill to outlaw abortion


Anti-abortion advocates cheer in front of the Supreme Court after the decision in Burwell v. Hobby Lobby Stores was announced June 30, 2014Image copyrightGETTY IMAGES
Image captionActivists hope to overturn Roe v Wade, the legal case that made abortion legal
Lawmakers in the US state of Oklahoma have passed a bill that would make the act of performing an abortion a crime.
Under the bill, a doctor who performs an abortion could be sentenced to up to three years in prison and be barred from practicing medicine the state.
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36335316

Ενας μοναχός εξωμολογήθηκε στον Αββά Σισώη: «΄Επεσα πάτερ. Τι να κάνω;»

«Σήκω», του είπε, με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο άγιος Γέροντας.
«Σηκώθηκα Αββά μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός.
«Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς;»
«Ως πότε Αββά» ρώτησε ο αδελφός.
«΄Εως ότου να σε βρή ο θάνατος ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώ σε, εκεί και κρινώ σε; Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθείς την τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την αγία μετάνοια.» του εξήγησε ο Αββάς Σισώης.

Για την μέλλουσα ληστρική Σύνοδο της Κρήτης, συνέχεια:

 Ακύρως και παρανόμως συντίθεται η ως άνω «Σύνοδος», αφού είναι γνωστόν, τοις πάσιν, και εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον, ότι εις το Πατριαρχείον της Αγίας Πόλεως έχει επέλθει βιαία, παράνομος και αντικανονική διακοπή της Αποστολικής διαδοχής, με τον τρόπον καθ’ ον κατέλαβεν τον Πατριαρχικόν θρόνον ο από Θαβωρείου κ. Θεόφιλος. Δεν κατέχει νομίμως τον θρόνον και συνεπώς, νομοκανονικώς, καθιστά άκυρον την συγκρότησιν της Συνδιασκέψεως αυτής, όπως και αν ονομασθή, η οποία ελπίζω και εύχομαι να μη πραγματοποιηθεί. Και οι έχοντες πίστιν Χριστού αντιλαμβάνονται το διατί.
Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 76 / 4 Μαρτίου / 19 Φεβρουαρίου 2013 εκ 31 σελίδων έγγραφον, (ευρίσκεται εις χείρας και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ. Ιερωνύμου) που υπογράφει και ο ουδέποτε παραιτηθείς νόμιμος Πατριάρχης κ. Ειρηναίος, σταλέν προς τους προκαθημένους των δέκα τριών Εκκλησιών, αποδεικνύεται πλήρως η παράνομος και αντικανονική κατάληψις του Θρόνου, και συνεπώς η παράνομος συμμετοχή του Ιεροσολύμων εις την Σύνοδον. Ημπορούν, αλήθεια, οι παραλήπται του εγγράφου επτά Πατριάρχαι και εξ Αρχιεπίσκοποι να «θάψουν» το μέγα τούτο πρόβλημα, το οποίον καταδεικνύει την ακυρότητα της συγκροτήσεως της «Συν­όδου»;

«Ο.Τ»

Πρωτοπρ. Βασίλειος Βολουδάκης : Η Παράταξη των «Ανθενωτικών» φαίνεται κατακερματισμένη και αλληλοεξοντουμένη, λόγω μικροτήτων

Η Παράταξη των «Ανθενωτικών» φαίνεται κατακερματισμένη και αλληλοεξοντουμένη, λόγω μικροτήτων που έχουν αναγορευθεί σε μείζονα πνευματικά και σωτηριολογικά θέματα. Πολλές φορές έχει κανείς την εντύπωση ότι ο αντιοικουμενιστικός αγώνας στις μέρες μας δεν γίνεται για να επικρατήση το Πνεύμα των Αγίων Πατέρων μας στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά με σκοπό να επιτευχθούν οι κατάλληλοι συσχετισμοί που θα καθορίσουν το ποια θρησκευτική Ομάδα θα επιβάλλη τη δική της θεολογική ορατότητα στο σύνολο των Ορθοδόξων, στηριζομένη στον αριθμό των Θρησκευτικών Σωματείων και Συλλόγων που την ακολουθούν.

Ιερά Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Παγωνιανής και Κονίτσης -- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αριθ. Πρωτ. : 42                                         Εν Δελβινακίω τη 18η Μαΐου 2016
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
             « Προκαλεί αγανάκτηση και οργή η απάθεια και η αδιαφορία της Ελληνικής Κυβερνήσεως για τα εθνικά μας θέματα γενικώς, ιδιαίτερα όμως για το Βορειοηπειρωτικό. Κι’ αυτό, γιατί η Βόρειος Ήπειρος αντιμετωπίζει, αυτόν τον καιρό, δύο πολύ σοβαρά ζητήματα :
             1) Το πρώτο είναι η αρπαγή των περιουσιών των Βορειοηπειρωτών από τους Αλβανούς, οι οποίοι εμφανίζουν «τίτλους», που ανάγονται  στην οθωμανική περίοδο. Και υποτίθεται μεν ότι οι «τίτλοι» αυτοί έχουν επικυρωθή, όμως - όπως καταγγέλλει ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα - είναι εμφανώς πλαστογραφημένα τα έγγραφα αυτά, και μάλιστα με τρόπο πανομοιότυπο. Υπάρχουν δε και περιπτώσεις, που οι Αλβανοί έχουν παρουσιάσει και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες εξεδόθησαν εν αγνοία των Βορειοηπειρωτών Ελλήνων ιδιοκτητών των περιουσιών τους !

π. Θεόδωρος Ζήσης - Ομιλία περί Οικουμενισμού.


Περί Οικουμενισμού

Υπάρχουν σήμερα ορισμένα αυτονόητα, τα οποία επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των γεγονότων, που θα οδηγήσουν στο «κοινό ποτήριο» εφόσον η ένωση των Εκκλησιών έχει ήδη υπογραφεί από καιρό! Δυστυχώς δε, με μίαν απίστευτη ειρωνεία της Ιστορίας είναι τα ίδια «αυτονόητα», τα οποία στον καιρό τους δεν επέτρεψαν την εσχάτη προδοσία της αληθινής πίστεως. Το μεγαλύτερο είναι πως όταν έρθει η ώρα, ο λαός του Χριστού θα αντιδράσει! Στην ερώτηση, γιατί ο λαός του Χριστού δεν έχει αντιδράσει ακόμη, η απάντηση είναι πως ο λαός αυτός δεν είναι ενημερωμένος! Όλα γίνονται με πρωτοβουλία της διοικήσεως της Εκκλησίας, η οποία διοίκηση, σαν γραφειοκρατικός οργανισμός, δεν έχει υποχρέωση να δίνει λόγο. Έχει στηθεί λοιπόν μία Μυστική συμφωνία τύπου Ποντίου Πιλάτου, ανάμεσα στον «λαό» και στην «Ιεραρχία», κατά την οποία θα εμφανιστούν όλα σαν τετελεσμένα. Ο λαός θα νίπτει τας χείρας του, επειδή δεν ήταν ενημερωμένος. Και η Ιεραρχία θα νίπτει τους πόδας της, διότι ό,τι κι αν έγινε και ό,τι κι αν γίνει δεν πρόκειται να προδόση την Ορθοδοξία! Το μοντέλο της μη-προδοσίας είναι ήδη έτοιμο: Η  ΟΥΝΙΑ! Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει πλέον ούτε ο λαός του Χριστού, ούτε η «Ιεραρχία» της Εκκλησίας! Υπάρχει μόνον η Διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος! Ένα μεγάλο μέρος του υποτιθέμενου λαού του Χριστού κρέμεται από τους κανόνες, που επιβάλλουν τα διάφορα Γεροντοπαλλήκαρα, που παριστάνουν τους Γέροντες, και δεν γνωρίζει τίποτα άλλο πλέον παρά να μισεί και να κατακρίνει όλους όσους δεν τηρούν τους ίδιους κανόνες και δεν έχουν μεταμορφώσει την ζωή τους σε Κόλαση! Το υπόλοιπο μέρος του λαού απολαμβάνει τις ακολουθίες και την Θ. Λειτουργία της Ορθοδοξίας μας, έχοντας και την διαβεβαίωση του κ. Ζηζιούλα ότι αυτή την απόλαυση δεν θα τους την αφαιρέσει κανείς, καθώς η Θ. Ευχαριστία στο κέντρο της Θ. Λειτουργίας είναι όλη η αλήθεια και η Δόξα της Εκκλησίας. Ξεχνώντας ύποπτα την εμπειρία και την διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού, ο οποίος μέσα στην πληρότητα της Χαράς της Ορθοδόξου Μοναστικής ζωής, είχε εκ Κυρίου την αποκάλυψη πως όλα όσα έκανε ήταν ψεύτικα και πως όλα τα έκανε χάριν του εαυτού του και όχι του Κυρίου! ….

Σχιζοφρενικὴ η κατάσταση στο χώρο των αντι-Οικουμενιστών!

Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου : Εἶναι ποτ...":

Είναι δυνατόν οι ΓΟΧ να μην ονοματίζουν φανερά τους νεοημ/τες οικουμενιστές ως αιρετικούς;
Είναι δυνατόν οι νεοημ/τες να έχουν στον σβέρκο τους τις αποφάσεις Σαμπεζύ - Μπαλαμάντ και ακόμα να συζητάμε για το αν είναι αιρετικοί;

Η ΡΟΕΔ το 1983 Αναθεμάτισε τον Οικουμενισμό ( οι ΓΟΧ χειροτονήθηκαν απο την ΡΟΕΔ )
Οι ΓΟΧ το 1998 Αναθεμάτισαν τον Οικουμενισμό
Είναι δυνατόν στο ενωτικό κείμενο του 2014 να μην διαβεβαιώνουν για αυτούς που Αναθεμάτισαν;;;
Γεώργιος Γκούμας
ΥΣ
Το ιστολόγιο κρυφό σχολειό δεν μας ανεβάζει τα σχόλια. Ο λόγος αυτονόητος.
Το ζητούμενο αδελφέ είναι να υπηρετείς την αλήθεια...


σ.σ. Μην ξεχνάς τον αδελφό μας Νικόλαο  του "Κρυφού σχολείου" στις προσευχές σου. Είναι εκλεκτός αδελφός. Εσένα δεν σου ανεβάζει τα σχόλια, την "Ορθόδοξη Φωνή" διέγραψε από τα φιλικά ιστολόγιά του. Δεν πειράζει. 

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Γιατί σχολίασα δημόσια τις θέσεις του γερ. Νίκωνος [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου : Εἶναι ποτέ δυνατόν, ἐνῶ ὑφίσταται καί δρᾶ καταλυτικῶς εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, νά συγκαλῆται κατ’ αὐτάς πανορθόδοξος Σύνοδος, ἡ ὁποία ἀρνεῖται ἐν τῇ πράξει νά ἐπιληφθῆ πρωτίστως τοῦ µείζονος τούτου θέµατος Πίστεως ;

Εἶναι ποτέ δυνατόν Ὀρθόδοξος Χριστιανός, εἴτε λαϊκός, εἴτε µοναχός, εἴτε Κληρικός νά ἀποδεχθῆ καί ἀναγνωρίση ὡς συνέχεια τῶν Ἁγίων Συνόδων τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὡς φωνή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Σύνοδο ἀποτελουµένη ἀπό δεδηλωµένους Οἰκουµενιστάς, δηλαδή αἱρετικούς, φιλοπαπιστές, συγκρητιστές, κοινωνικούς πρός κατεγνωσµένες ἀρχαῖες αἱρέσεις, ὅπως ὁ Μονοφυσιτισµός, διῶκτες ὀρθοδόξων ἀγωνιστῶν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας, καινοτόµους, ὑποστηρικτές τῆς Βαπτισµατικῆς, συναφειακῆς καί µεταπατερικῆς Θεολογίας, καταφρονητές τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί ἀρνητές τῶν ἱερῶν παραδόσεων;

Την αιματοβαμμένη «Οδύσσεια» του Ποντιακού Ελληνισμού και η ανάδειξη των γεγονότων που οδήγησαν στη Γενοκτονία.


Ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα φιλοξενεί έκθεση με ιστορικό υλικό, σπάνια ντοκουμέντα και 150 πίνακες
Ρεπορτάζ
Στάθης Βασιλόπουλος

Την αιματοβαμμένη «Οδύσσεια» του Ποντιακού Ελληνισμού, μέσα από την τεκμηριωμένη έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνου Φωτιάδη, παρουσιάζει η έκθεση με τίτλο «Πόντος - Δικαίωμα και Υποχρέωση στη Μνήμη», που φιλοξενείται στο σταθμό του μετρό, στο Σύνταγμα. Σκοπός της έκθεσης, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και περιλαμβάνεται στον κύκλο εκδηλώσεων της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, είναι η προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού του Ποντιακού Ελληνισμού και η ανάδειξη των γεγονότων που οδήγησαν στη Γενοκτονία.
Το πλούσιο ιστορικό υλικό, που «ντύνει» την έκθεση, περιλαμβάνει σπάνια ντοκουμέντα που χρονολογούνται από την εποχή του ξεριζωμού, βιβλία και διηγήματα για τα εγκλήματα των Νεότουρκων και των κεμαλικών σε βάρος των Ελλήνων, δημοσιεύματα ελληνικών και ξένων περιοδικών και εφημερίδων, καθώς επίσης και περίπου 150 πίνακες με θέμα τη σφαγή των Ποντίων. «

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κήρυγμα Ακαθίστου Ύμνου [mp3 - 2016].


ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.5.2016
ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΠΟΝΤΙΩΝ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
(ΚΥΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ)
19.5.2016
1. Τοῦρκοι τζιχαντιστές, ὀργανωνόμενοι ἀπὸ τοὺς γόνους τῶν Οὔνων καὶ τοῦ Ἀτίλλα σὲ ὀρδές, ἔσπειραν τὸν ὄλεθρο τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τῶν Κοπτῶν Ἀρμενίων κυρίως ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1923.

2. Αὐτοὺς τοὺς φανατικοὺς καὶ ἰσοπεδωτὲς μωαμεθανοὺς τῶν ὀργανωμένων τζιχαντιστῶν τοὺς ὀνόμασαν οἱ ἰσχυροὶ τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων ὡς «συμμάχους» ἢ ὡς «ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως» ὄχι μόνο στὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκστρατευτικὰ σώματα, ὅπως π.χ. γιὰ τὴν Κορέα καὶ κατήντησαν νὰ εἶναι τὰ πιὸ «χαϊδεμένα παιδιά» τῶν ἐξουθενωτικῶν νατοϊκῶν δυνάμεων. Ἀκόμη καὶ ἡ Ἑλλάδα μας ὑποχρεώνεται νὰ κόπτεται νὰ ὑποστηρίζῃ ὄχι τὴν καταδίκη καὶ τὴν ἀποβολὴ τῆς Τουρκίας ἀπὸ τοὺς διαφόρους ὀργανισμούς, ἀλλὰ τὴν εἴσοδο τῶν Τούρκων τζιχαντιστῶν ἀκόμη καὶ στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη χωρὶς βίζα.

Είμαστε εντός....


The Most Disturbing Video on the Islamic Invasion of Europe You'll Ever See