Λυτρωτική Πορεία -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η χαρά και ο πόνος, το γέλιο και το δάκρυ, η ευφροσύνη και η οδύνη χαρακτηρίζουν δύο καταστάσεις εντελώς αντίθετες, αλλά και αδιάρρηκτα συνδεδεμένες μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Αποτελούν τις δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Και θα ήταν άκριτο αλλά και αδύνατο να εξαλείψουμε ή έστω να παραβλέψουμε την μία από από αυτές τις δύο όψεις, διότι θα καπηλεύαμε έτσι το νόμισμα, θα αχρηστεύαμε την ζωή.       Επιφανείς και άσημοι, σοφοί και απλοϊκοί, άγιοι και άγριοι γεύονται αναπόφευκτα και τον πόνο και την χαρά. Ακόμη και ο θεάνθρωπος Κύριός μας υποτάχθηκε σ΄ αυτή την πραγματικότητα. Η ζωή του, που φανερώνεται στον κόσμο με την ταπείνωση της ενανθρωπήσεως του Θεού και καταλήγει στην δόξα της αφθαρτοποιήσεως του φθαρτού σώματος και της αθανατοποιήσεως του θνητού ανθρώπου, σηματοδοτείται από τον σταυρό και την δόξα και περνά από το Πάθος στην Ανάστασι.

'Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

 3. Γράφεις ακόμα: 

misha έγραψε:
οι διωγμοί του Θεοδοσίου προς όσους δεν συμφωνούσαν 
μαζί του υπήρξαν απηνείς και σκληρότατοι, αποδεικνύονται δε από την νομοθεσία που θέσπισε

Πράγματι, ο Μέγας Θεοδόσιος θέσπισε αυστηρή νομοθεσία, με την οποία κήρυξε την ειδωλολατρία εκτός νόμου! Οι ειδωλολάτρες επί αιώνες καταδίωξαν το χριστιανισμό, με σκληρούς διωγμούς. Δεν έπρεπε κάποια στιγμή, να αφαιρεθεί από αυτούς τους ανθρώπους κάθε δυνατότητα να επανέλθουν στην εξουσία να συνεχίσουν το έργο τους; Αυτό έκανε ο Θεοδόσιος! Πρέπει να τον μεμφθούμε για το έργο του αυτό;
Δεν νομίζω, αδελφέ μου!

4. Γράφεις ακόμα:

misha έγραψε:
Η πλειονοτητα των Πατριαρχών Κων-πόλεως ΅εξελέγη΅ μετά από αυτοκρατορικές παρεμβάσειs
Ε, και; Για αυτό, περισσότεροι από τους μισούς Πατριάρχες μέχρι την άλωση, είναι άγιοι της Εκκλησίας; 

5. Συνεχίζεις ακόμα:
 

misha έγραψε:
σε κάθε περίπτωση στην οικογένεια Ρομανώφ υπήρχαν 
και τα σφαγιασθέντα παιδακια που ήταν αθώα και αμέτοχα της τσαρικής πολιτικής δράσεως

Βεβαίως, τα «παιδάκια» των Ρομανώφ, δεν έφταιγαν σε τίποτα. ΄Ομως η θανάτωσή τους, όπως είπαμε οφείλετο και σε λόγους καθεστωτικούς! Θανατώθηκαν, με διαταγή του Λένιν για να μή υπάρξει παλινόρθωση της δυναστείας από κάποιο διάδοχο των Ρομανώφ! Δεν δικαιώνω τους Μπολσεβίκους με αυτά που γράφω. Απλά ερμηνεύω τη στάση τους!
 

ΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΤΟ ΦΩΣ – ΣΙΓΗΣΑΤΩ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΒΡΟΤΕΙΑ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ματρώνης οσίας, της εν Θεσσαλονίκη, Φιλητού και Λυδίας των μαρτύρων, Παύλου επισκόπου Κορίνθου και Ευτυχίου των οσίων.

Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἔζησε στὴ Θεσσαλονίκη καὶ συγκαταλέγεται μεταξὺ τῶν Μαρτύρων τῶν πρώτων αἰώνων τῆς Ἐκκλησίας μας, κατὰ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν. Ὑπῆρξε ἀκόλουθος μιᾶς πλούσιας καὶ εὐγενοῦς Ἰουδαίας, μὲ τὸ ὄνομα Παντίλλα ἢ Παυτίλλα, ἡ ὁποία ἦταν σύζυγος τοῦ στρατοπεδάρχη τῆς Θεσσαλονίκης. Καθημερινὰ συνόδευε τὴν κυρία της στὴ συναγωγὴ τῆς πόλεως, ὅπου ὡστόσο δὲν πήγαινε ἡ ἴδια, διότι κρυφὰ κατέφευγε σὲ χριστιανικὸ ναό, γιὰ νὰ προσευχηθεῖ.