Είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου ο αριθμός 666; πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Αθανασίου

Όλοι οι αριθμοί χωρίς καμία  απολύτως διάκριση, έτσι και ο αριθμός 666  είναι ουδέτερος, δηλαδή: δεν είναι επιλήψιμος, δεν έχει καμία ουσιαστική ισχύ, δεν περικλείει καμία υπερφυσική ενέργεια, δεν περιέχει τίποτε το απόκρυφο και δεν είναι σατανικός.

'Η 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία ουδέποτε δίδαξε, ότι ο αριθμός 666 είναι «επικίνδυνος» και επομένως ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται με «επιφύλαξη», επειδή δήθεν αποτελεί το «όνομα» του 'Αντιχρίστου η παριστάνει τούτο η αντιπροσωπεύει αυτόν η λειτουργεί ως έμβλημα η σύμβολο αυτού.

Η Αλήθεια τών Ελλήνων Διαφωτιστών τού 21ου Αιώνα -- Kyprianos Christodoulides

Συνήθως δέν γράφω μακροσκελή άρθρα (κείμενα). Αυτή τήν φορά (2011) παρασύρθηκα. Σύντομα, γιά τόν αναγνώστη, η συζήτηση έγινε μέ άνδρα καί γυναίκα. Τό ένα μέρος εκφράζει τήν θεωρία (άνδρας), τό άλλο τήν πράξη (γυναίκα). Σπάνιες περιπτώσεις νά συναντήσεις θεωρητική γυναίκα. Η θεωρία ζωής είναι συνυφασμένη μέ τή ζωή, που έχει στά σπλάχνα της. Αντίθετα, η θεωρία ζωής υπερτερεί στόν άνδρα καί είναι αυτός ο λόγος, γιά τόν οποίο ο Απ. Παύλος γράφει : "γυναικί δε διδάσκειν ουκ επιτρέπω, ουδέ αυθεντείν ανδρός". Όπως πάντα, γράφω τήν γνώμη μου.

 Ο αναγνώστης θά σπαταλήσει λίγο από τόν πολύτιμο χρόνο του, γιά νά διαβάσει τό περιεχόμενο τού συνδέσμου. Τού ζήτω συγγνώμη.

 https://docs.google.com/document/d/1525uTZkF52zzPa-p7Bp9ymplktOyl45Q/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

Η λέξη ΧΑΡΑΓΜΑ στην Αγία Γραφή.(Αφιερωμένο στους σύγχρονους συνωμοσιολογους γέροντες και υποτακτικους).

Αφελώς σήμερα μερικοί συνδέουν την λέξη χάραγμα με τον γραμμωτό κώδικα (bar code) επειδή ο γραμμωτός κώδικας αποτελείται απο χαραξιές.Η ερμηνεία αυτή ειναι αντίθετη στην Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: "ουκ οφείλομεν νομίζειν χρυσώ η αργύρω η λίθω ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ ...το θείον είναι όμοιον .(Πραξ.17,29).Δηλ.Δεν πρέπει να δεχόμαστε ότι ο Θεός μοιάζει με τα ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,που βλέπουμε φτιαγμένα είτε με χρυσάφι, είτε με ασήμι είτε με μάρμαρο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι η λέξη ΧΑΡΑΓΜΑ σημαίνει "ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ" (Ομιλία εις τις Πράξεις ΛΗ,Γ). Ο δε Π.Τρεμπέλας λέγει ότι ΧΑΡΑΓΜΑ=ΓΛΥΠΤΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΡΝΕΥΤΟΝ (Γλυπτό σκαλιστό) και ότι η λέξη χρησιμοποιείται "περι των ομοιωμάτων ειδώλων" (Υπομν.εις Πράξεις σελ.494).

Άρα ΧΑΡΑΓΜΑ ειναι:ΜΟΡΦΗ ΘΕΟΥ-ΕΙΚΟΝΑ ή ΑΓΑΛΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΛΑΤΡΕΙΑΣ.

Επομένως ΧΑΡΑΓΜΑ=ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ,ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΡΕΙΑΣ...

Dim Athan <aiakeidis@yahoo.gr>

Νέες ταυτότητες και ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -- Dim Athan

 

Νέες ταυτότητες και ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Α.Η ταυτότητα είναι έγγραφο με το οποίο ο πολίτης συναλλάσεται με το κράτος. Άρα πρόκειται για κρατικό έγγραφο. Επίσης το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ είναι δύο αριθμοί απαραίτητοι για τις συναλλαγές πολίτη-κράτους. Έτσι ο αριθμός ταυτότητας-ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (αριθμοί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) αποτελούν την επίσημη αριθμοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου απέναντι στο κράτος. Το κράτος αναγνωρίζει αριθμούς και ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΑ..Η αριθμοποίηση επομένως αποτελεί υποβιβασμό του ανθωπίνου προσώπου γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε «κατ΄εικόνα» Θεού και όχι ως ένας ΑΨΥΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ. Οπότε το πρώτο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ πρόβλημα με τους αριθμούς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων απέναντι από το κράτος είναι .ο υποβιβασμός του ανθρωπίνου προσώπου σε αριθμό.

Χάραγμα, Πολιτοκάρτα, Αντίχριστος --- Kyprianos Christodoulides

 

Η πλούσια σέ νοηματοδοτήσεις ελληνίδα φωνή καί λόγος, έχει καί είχε τήν ικανότητα νά αποδίδει στό παρελθόν, καταστάσεις καί γεγονότα που παραπέμπουν στήν Ιερή Αποκάλυψη. Τό ίδιο συμβαίνει σήμερα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η κοινωνική μηχανική, η γενετική μας μετάλλαξη καί οι αλγόριθμοι, υποκαθιστούν, άν μή εξαφανίζουν, τήν εκ Θεού δοθείσα έμφυτη φυσική νοημοσύνη. Αλλά, εφόσον έχει δοθεί η κοσμική εξουσία στόν "άρχοντα τού αέρος, τό πνεύμα τών υιών τής απειθείας" - Εφεσίους β' -, τότε είναι αναμενόμενο νά ιεραρχεί παγκοσμίως τό ψεύδος καί η υποκρισία. Συναφές τό "3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν," (2Τμ. δ'). Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης, άν έχει χρόνο, άς διαβάσει τά διαλαμβανόμενα τού ακολουθούντος συνδέσμου :

 

https://docs.google.com/document/d/14YsGpvgS761cNrjabXBezQA4to1kZNp9/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true