Αγνή Παρθένε Δέσποινα


ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣΜε βαθυτάτη  θλίψι ανακοινώνουμε στους αναγνώστες και στους επισκέπτες μας ότι ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ εν Κυρίω ο ευλαβέστατος Αγωνιστής και ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Καθηγητής κ. Ιωάννης Κορναράκης.
Επειδή ο αγαπητός μας Καθηγητής προσέφερε όσον ολίγοι, πολλά και μεγάλα στον Αντιοικουμενιστικό αγώνα εθλίβημεν βαθύτατα διότι φεύγει από κοντά μας ένας  Μεγάλος Αγωνιστής της Πατρώας Ευσεβείας.

Βεβαίως θα χαρούν και θα πανηγυρίσουν οι Πανάθλιοι Οικουμενιστές για την μεγάλη απώλεια που θα υποστούν οι Αντιοικουμενιστές με την κοίμησι του εκλεκτού Καθηγητού μας, αλλά είμεθα βέβαιοι ότι ο Θεός και οι πρεσβείες του Αγωνιστού Καθηγητού θα αναπληρώση το κενό με κάποιον νέο Αγωνιστή που θα εμφανίση ο Θεός για να αγωνισθή τον καλόν αγώνα της Πίστεως.
Ο Θεός ας αναπαύση την ψυχή του. 

Οἱ μεταλλαγμένοι μασκαράδες τοῦ δημάρχου κ. Μπουτάρη....

Χριστιανοὶ pride

Κύριε Διευθυντά,

Μᾶς ἐξέπληξε ἀρνητικὰ ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος μὲ τὴν στάση του σχετικὰ μὲ τὴν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων στοὺς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης.
Πῶς ἐννοεῖ ἆραγε ὁ Παναγιώτατος τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν ὑπερηφάνεια;
Προφανῶς, ἐὰν ἔλθουν οἱ Σκοπιανοί, γιὰ νὰ πάρουν τὴν Θεσσαλονίκη, θὰ πεῖ γιατί νὰ πᾶμε στὸν πόλεμο καὶ νὰ “σημειωθοῦν φαινόμενα βίας”, ἂς πᾶμε καλύτερα στὴν Ἁγία
Σοφία, γιὰ νὰ κάνουμε προσευχή!
Ὡραῖο μάθημα ἀνδρείας καὶ παρρησίας ! Ἀλλὰ τέτοιου εἴδους προσευχές, Παναγιώτατε, δὲν μᾶς παραπέμπουν στὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο καὶ στὴν Παναγία τῶν Βλαχερνῶν, ἀλλὰ στὸν Μιχαὴλ τὸν Ψελλὸ μὲ τὴν θλιβερὴ προσωπικότητα, ποὺ ἐνῶ ὑπῆρχε ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ πράξη, αὐτὸς συνέθετε ὕμνους καὶ τὸ χειρότερο σκευωροῦσε εἰς βάρος τῶν πρακτικῶν ἀνθρώπων μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάσουμε τὴν μάχη τοῦ Ματζικέρτ, ποὺ στάθηκε ἡ ἀπαρχὴ ὅλων τῶν δεινῶν.
Ἂς θαυμάσει λοιπὸν ἡ πόλη τῆς Θεσσαλονίκης μὲ τὴν βυζαντινὴ
ἰδιοπροσωπία, μὲ τοὺς πάμπολλους μνημειακοὺς βυζαντινοὺς Ἱ. Ναούς. Εἶχε καὶ ἡ Ἐγνατία ὁδὸς ἡ ἄλλοτε λεωφόρος τοῦ κόσμου καὶ ἡ πύλη τοῦ Ἀδριανοῦ τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ νὰ τὴν διαβοῦν ὄχι πλέον οἱ ἀνδρειωμένοι του Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου, ἀλλὰ οἱ μεταλλαγμένοι μασκαράδες τοῦ δημάρχου κ. Μπουτάρη.
Ἀλλὰ γιατί νὰ πᾶμε τόσο μακριὰ στὸν Πατριάρχη Σέργιο, στὸν Μιχαὴλ τὸν Ψελλὸ καὶ στὸν Ρωμανὸ τὸν Δ΄ τὸν Διογένη καὶ νὰ μὴ πιάσουμε τὸ νῆμα τῆς παράδοσής μας ἀπὸ ἐκεῖ, ποὺ τὸ ἄφησαν σύγχρονες ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες, ὅπως ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης Ἐπίσκοπος Φλωρίνης καὶ ὁ π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος, οἱ ὁποῖοι μᾶς δίδαξαν ἕνα φρόνημα δυναμικῆς
παρέμβασης στὸ κοινωνικὸ καὶ ἐκκλησιαστικό μας γίγνεσθαι; Κι ἂν πρὸς στιγμὴν μᾶς ξάφνιασαν μὲ τὴν ἀντισυμβατικότητά τους, εἶναι μία εὐκαιρία νὰ τοὺς ἀποκαταστήσουμε καὶ νὰ υἱοθετήσουμε τὸ φρόνημά τους καὶ ὄχι νὰ συρρικνωνόμεθα μέσα στοὺς Ἱ. Ναούς. Οἱ Ἱ. Ναοὶ καὶ οἱ προσευχὲς εἶναι γιὰ νὰ σφυρηλατοῦν τὸ φρόνημά μας καὶ ὄχι νὰ παρέχουν ἄσυλο σὲ σκιαγμένους ἀνθρώπους. Ὅσο ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ αἰσχύνη γίνεται ἐπιθετική, ὅσο ἀκούγεται ἀπειλητικὸ τὸ ποδοβολητὸ τῆς ἁμαρτίας πάνω στὴν ἄσφαλτο, τόσο οἱ χριστιανοὶ «χώνονται» μέσα στὶς ἐκκλησίες καὶ στὶς κατακόμβες, γιὰ νὰ βροῦν ἄσυλο. Ἂν οἱ gay καὶ οἱ ἔκφυλοι αἰσθάνονται ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ἀνωμαλία τους, πόσο ὑπερήφανοι θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσθάνονται οἱ χριστιανοὶ γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς ὀρθοδοξίας καὶ μὲ παρρησία νὰ τὸ ὁμολογοῦν;

Λωρίτου Ἑλένη

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ :

Δηλώνει πρός πσαν κατεύθυνσιν τι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψφο τους, (τό παίσχυντο ατό προδοτικό νομοθέτημα κατάργησης τς Κυριακς ργίας), παύουν νά χουν ποιαδήποτε σχέση μέ τήν . Μητρόπολη Πειραις καί θά τούς παγορευθ ποιαδήποτε παρουσία τους, ς κοινώνητοι πλέον, σέ ποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τς . Μητροπόλεως Πειραις, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο το Θεο.

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Η ΣΤΑΣΗ τῶν οἰκουμενιστῶν ἀπέναντι στὸν Πάπα εἶναι προκλητική. Ἀνταποκρίνονται στὶς προσκλήσεις του καὶ συμμετέχουν σὲ κοινὲς προσευχὲς καὶ σὲ διαλόγους μὲ τόση προθυμία, ποὺ προσεγγίζει τὰ ὅρια τῆς ἀφέλειας. Δυστυχῶς, ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν αἱρετικὸ Πάπα, τὸν μεγάλο πολιτικό, ὁ ὁποῖος ἔχει διαστρεβλώσει τὸ γνήσιο πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ δραστηριοποιεῖται ὡς ἀδίστακτος ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου καὶ πάντα μὲ τὸν ὑποκριτικὸ μανδύα τοῦ μοναδικοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς!

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς


Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ  Ἰουλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΟΜΠΥ

Τελικά ὁ Ὑπουργός Ἀνάπτυξης κ. Κ. Χατζηγάκης τό τόλμησε. Ἔγινε ὁ Ἠρόστρατος πού στό Ὀρθόδοξο Γένος τῶν Ἑλλήνων κατέθεσε νομοθέτημα γιά τήν ἀποϊεροποίηση τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία καθόρισε στίς 7 Μαρτίου τοῦ 321 ὁ ἅγιος Ἰσαπόστολος καί Θεόστεπτος Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ὁ μέγας. Ἀλλά ὁ σύγχρονος αὐτός Ἠρόστρατος δέν εἶναι μόνος του, οὔτε ἐνεργεῖ ἀπό ἰδίᾳ πρωτοβουλία. Ἔχει τήν συναίνεση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας καί τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης καί δημιουργεῖ εὐλόγους συνειρμούς ἡ ταυτόχρονη ἀναγγελία τῆς προσκλήσεως τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ἀπό τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ κ. Μπάρακ Ὀμπάμα στίς 8 Αὐγούστου ἐ.ἔ. γιά τήν ὁποία ἀγωνίζετο ἐπί μῆνες μέ μεσίτες τούς προύχοντες τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ τῶν ΗΠΑ, ὅπως δημοσιοποιήθηκε στόν Τύπο. Τελικά ἡ πρόσκλησις ἦρθε καί τό ἀντίτιμο πληρώνεται καί εἶναι ἡ ἀποϊεροποίηση καί ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας γιά νά ἐπιτευχθῆ διπλός στόχος ἀφ’ ἑνός ἡ ἀπόμείωση τῆς Ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας τῶν Ἑλλήνων καί ἀφ’ ἑτέρου νά σαρώσουν ὅλα τά μικρομάγαζα καί τούς μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑβραϊκῶν συμφερόντων μεγάλες πολυεθνικές ἁλυσίδες πού σέ λίγο καιρό θά δρέψουν τούς καρπούς τοῦ νομοθετήματος τοῦ κ. Χατζηγάκη καί τῆς συντροφίας του. Ἐντολοδόχοι λοιπόν οἱ ἀνωτέρω κ.κ., ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ἐνέργειές τους πού βάλθηκαν μέ τό στανιό νά «σώσουν» δῆθεν τούς μικρομεσαίους ἐμπόρους ἐνῶ ἐκείνοι μέ ἀδιάψευστα στοιχεῖα στήν διαπασών ὀρύονται ὅτι θά καταστραφοῦν καί πού θά ἀποδειχθεῖ σέ κάποια χρόνια ὅπως ἀποδείχθηκε ἡ ἄθλια ἐνέργεια τοῦ Κώστα Σημήτη γιά τήν διαγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων ὅτι ἦταν ἐντολή τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, μέ τήν πρόσφατη ἀδιάψευστη μαρτυρία τῆς κ. Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου.
Ὁ ἑορτασμός μιᾶς ἡμέρας ἀναπαύσεως τῆς ἑβδομάδος ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἀνθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Γένεση» (β΄,2-3), ἔτσι τό Σάββατο διά τοῦ Νόμου τῆς ΠΔ εἰσῆλθε ὡς «ἡμέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεῖα, δηλ. ἀποχή ἀπό τίς ἐργασίες καί ἰδιαίτερη λατρεία τοῦ Θεοῦ. Τή θέση τοῦ Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε ἡ Κυριακή (Ἀποκαλ. α΄,10) σάν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος κατά τήν ὁποία ἀνεστήθη ὁ Κύριος ἐκ τοῦ Τάφου, δημιούργησε τό ἀναστάσιμο φῶς καί ἀπέστειλε τό Πανάγιο Πνεῦμα νά ἐπιφοιτήση στούς Ἀποστόλους. Ἡ Κυριακή σάν κατ’ ἐξοχήν «ἡμέρα τοῦ Κυρίου» ὑπενθυμίζει τόν ἐρχόμενο Χριστό σάν ἀνατέλλοντα ἥλιο, ὁ Ὁποῖος θά ἔλθῃ νά ἀποκαταστήση τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήση τήν ἀφόρητη ὑποκρισία. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου λέγει ὁ Ἱ. Αὐγουστῖνος ὑπόσχεται σέ ὅλους μας τήν αἰώνια ἡμέρα καί τῆς δικῆς μας Ἀναστάσεως (Serm 15 de verb apost). Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἀρχαιοτάτη ἑορτή τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται στό Εὐαγγέλιο, ὡς ἡ «μία τῶν Σαββάτων» (Ματθ. κη΄1, Μαρκ. ιστ΄2, Α΄Κορ. ιστ΄2, Πραξ. κ΄7), στήν δέ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου ὀνομάζεται Κυριακή ἡμέρα (Ἀποκαλ. α΄10).
Οἱ μαρτυρίες γιά τόν ἑορτασμό τῆς Κυριακῆς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν ἐπιστολή Βαρνάβα ὀνομάζεται «8η ἡμέρα», ὁ δέ ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τῆς Ἐκκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζῶντες ἐν ᾗ καί ἡ ζωή ἡμῶν ἀνέτειλε δι΄ Αὐτοῦ» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα τοῦ 2ου αἰ. ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν Ἀπολογία του πρός τόν Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ τοῦ ἡλίου ἡμέραν κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιῶν γιά τήν Κυριακή τόν ὅρο «ἡλίου ἡμέρα», ὁ ὁποῖος παρέμεινε σέ ὁρισμένες Εὐρωπαϊκές γλῶσσες ὅπως στήν Ἀγγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ. Μετά τήν εἰρήνη τοῦ Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρῶτο νόμο του στίς 7/3/321 ὅπως ἀναφέρθηκε ἤδη ὡς ἡμέρα ἀναπαύσεως, ἀγαλλιάσεως, θείας λατρείας καί ἀγαθοεργίας ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἡ «σεβαστή ἡμέρα τοῦ ἡλίου» ὅπως τήν ἀποκαλοῦσε, ἡ δέ ἐν Λαοδικείᾳ Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ὥρισε «οὐ δεῖ χριστιανούς ἰουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμῶντες σχολάζειν ὡς χριστιανοί». Τό νόμο τοῦ Μ. Κων/νου «Omnes judices urbanaeque pledes et atrium officia cunctarum venerabili die solis quiescant» ἐπεκύρωσε καί ὁ διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.
Ὅλη αὐτή ἡ τόσο ἱερά ὑπόθεση, κατά τόν ἐκσυγχρονιστή Ὑπουργό κ. Χατζηδάκη «κρατᾶ τήν χώρα στό παρελθόν» ὅπως εἶχε δηλώσει καί ἔρχεται ὁ κ. Χατζηδάκης γιά νά τήν εἰσαγάγη στό μέλλον (!!!), ὑπενθυμίζων δυστυχῶς δι’ αὐτόν μέ τίς ἐνέργειες καί τά λόγια του ἀναποδράστως τό μαρτυρικό τέλος δι’ ἀπαγχονισμοῦ τοῦ διδάχου τοῦ Γένους Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-1779) ὁ ὁποῖος ὑπερασπιζόμενος πέραν τῶν ἄλλων τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἐμισήθη θανασίμως ὑπό τῶν τότε Ἑβραίων τῶν Ἰωαννίνων. Ἔγραψε πρός τόν ἀδελφό του Χρύσανθο τό ἀποκαλυπτικό: «χιλιάδες ἑβραῖοι θέλουν τόν θάνατό μου καί ἕνας ὄχι» καί ἦταν τραγική ἀλήθεια γιατί χρηματίσαντες μέ ἱκανά ἀργύρια τόν Τουρκαλβανό Κούρτ Πασᾶ τοῦ Βερατίου ἐπέτυχαν τό μαρτυρικό τέλος τοῦ μεγάλου ἐθνεγέρτου καί ἰσαποστόλου ὁ ὁποῖος ἐτελειώθη «κρεμασθείς ἐκ δένδρου» τήν 24/8/1779. Αὐτοί οἱ συνειρμοί προκαλοῦνται ἐκ τῶν θέσεων τοῦ κ. Ὑπουργοῦ καί βέβαια οἱ ἰσχυρισμοί του καταρρίπτονται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἀγορά δέν πάσχει ἀπό ὧρες λειτουργίας ἀλλά ἀπό ἔλλειψη ρευστότητος!!!  
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω πού πλέον ἀποτελοῦν casus beli γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς, Φαλήρου καί Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη ἀνακοινώνει τά κάτωθι:
1.     Καλεῖ ἄμεσα τήν Κυβέρνηση νά ἀποσύρη τό ἐπαίσχυντο αὐτό προδοτικό κατά τοῦ Γένους καί ἀπαράδετο νομοθέτημα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη καταδικάσει διά πεπαρρησιασμένων καί δυναμικῶν δηλώσεων ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ὁ Β΄ καί ἡ Σεπτή Διαρκής Ἱ. Σύνοδος διά τοῦ ἐκπροσώπου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου καταρρίπτοντες τά φλυναφήματα τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ.
2.     Καλεῖ ἄμεσα τούς Βουλευτές καί ἐκπροσώπους τοῦ λαοῦ, ἰδιαίτερα τῆς Α΄καί Β΄ Περιφερείας Πειραιῶς νά δηλώσουν ἄμεσα τήν πλήρη ἀντίθεσή τους στό νομοθέτημα-συμφορά πού θά προκαλέσει ὁπωσδήποτε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ καί θά γίνη αἴτιο μεγάλων δεινῶν τῆς Πατρίδος.
3.     Δηλώνει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψῆφο τους παύουν νά ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί θά τούς ἀπαγορευθῆ ὁποιαδήποτε παρουσία τους, ὡς ἀκοινώνητοι πλέον, σέ ὁποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.
4.     Καλεῖ τούς συγκεκριμένους Βουλευτάς νά ἀναλογισθοῦν τήν πολιτική τύχη τῆς τ. Ὑπουργοῦ κ. Μ. Κουτσίκου-Γιαννάκου καί τοῦ Πειραιώτη Ὑφυπουργοῦ κ. Γεωργίου Καλοῦ, τῶν «ἀρχιτεκτόνων» τῆς ἐκδιώξεως τῶν Κληρικῶν ἀπό τά Σχολεῖα μέ τήν πνευματικά ἐγκληματική Ἐγκύκλιο τοῦ εἰδικοῦ τους Γραμματέως κ. Ράμμα.
5.     Παρακαλεῖ ἀδελφικῶς τούς Ἁγιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά πράξουν τά ὅμοια γιά τήν ἀποτροπή αὐτοῦ τοῦ κακουργήματος.
6.     Συγχαίρει δημοσίᾳ τόν ἀκάματο ἀγωνιστή καί φρυκτωρό Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ, ὁ ὁποῖος ἤδη ἐζήτησε τήν ἔκτακτο σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας.   

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ