Δελτίο Τύπου του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω!» για την αφίσα στο ΜΕΤΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14 Ιανουαρίου 2020

Το Κίνημα «Αφήστε με να ζήσω!» δημιουργήθηκε πριν 2 χρόνια περίπου από 19 Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία και με την υποστήριξη της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος, με σκοπό να ενημερώνει με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο τους συμπολίτες μας για το θαύμα της Ζωής του αγέννητου παιδιού, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και την Ορθόδοξη παράδοσή μας, αλλά και να βοηθά όσες γυναίκες πιέζονται για έκτρωση και επιθυμούν να κρατήσουν το παιδί τους.
Στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης προβήκαμε σε διαφημιστική καμπάνια σε κάποιους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση για τη μοναδική και ανεπανάληπτη ανθρώπινη ζωή, που φιλοξενείται στην κοιλιά της μητέρας, προβάλλοντας αποκλειστικά επιστημονικές πληροφορίες για την ενδομήτρια ζωή του εμβρύου.
---------------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Άθελά τους κατόρθωσαν να αναδείξουν ένα πολύ καφτό θέμα της ελληνικής πραγματικότητας. Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα πλέον έχει αγγιξει τα όρια του αφανισμού μας. Ο Ελληνισμός εδώ και 5000 χρόνια πορείας αυξομειώσεων, σφαγών, αλλοτριώσεων, εξισλαμισμών, εκλατινισμών κλπ βαίνει προς εξαφάνιση στην εποχή μας.


------------------------------
Σταύρος Τ. είπε...
Θα πρέπει όμως κι εμείς να δράσουμε κι όχι να περιοριζόμαστε σε σχόλια
Να πάρουμε από το ΚΙΝΗΜΑ «Αφήστε με να ζήσω!» 5- 10 αφίσες ο καθένας, και να τις κολλήσουμε σε δημόσιους χώρους. Δεν γνωρίζω να είναι παράνομο αυτό, όταν βλέπουμε τόσες αφίσες γύρω μας
Θα προσπαθήσω να βρω στοιχεία επικοινωνίας με το ΚΙΝΗΜΑ, και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό και θα ακολουθήσει δημοσίευση

-----------------------------------
Ανώνυμος είπε...
Το νομικό πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί με την σμίκρυνση της αφίσας σε μορφή φειγβολάν ώστε να κατακλύσουμε με αυτές την Αθήνα και όχι μόνο.Κάποιοι να αναλάβουν τεχνικά το θέμα (το κίνημα καλύτερα)και τον συντονισμό.Όχι δεν πρέπει να τους περάσει.
-------------------------------
Σταύρος Τ. είπε...
Kαι σε Α4 μπορεί κάποιος να αφηνει 1-2 σε χώρους που επισκέπτεται. Σε έγχρωμο πάντα, ώστε να φανεί το "μήνυμα".
Αρκεί να υπάρχουνε 5-10 ευρώ και διάθεση για έστω αυτό την μικρή κίνηση κι όχι λόγια, λόγια και πάντα να φταίνε μόνο οι πολιτικοί κι οι άλλοι και να περιμένουμε τον μαρμαρωμένο να μας λυτρώσει...ΕΝΑ ανυπεράσπιστο έμβρυο να σωθεί από αυτό, θα είναι τεράστιο επίτευγμα

New Armenian patriarch enthroned in Constantinople

(Hurriyet) - Sahak Maşalyan (Mashalian), the 85th Patriarch of Turkey’s Armenians, was enthroned as Sahak II in a ceremony held at the Surp Asdvadzadzin Patriarchate Church in Istanbul on Jan 11.
Born in 1962 in Istanbul with the Turkish name Şahin Maşalı, he was ordained a priest in 1992, receiving the name Sahak.
On Dec. 11, Sahak II won the election held among Armenian Gregorian churches across the country after receiving 102 votes out of 119 against his rival Aram Ateşyan, who had served as acting patriarch during the absence of Mesrob II, the previous patriarch who suffered from Alzheimer’s disease from 2008 until his demise on March 8, 2019.
The congregation included Fener Greek Patriarch Bartholomew, the spiritual leader of Orthodox Christians, representatives of other Christian denominations in Turkey and foreign diplomatic missions in Istanbul.
Turkish Deputy Interior Minister Muhterem İnce and Chief Rabbi of Turkey Rav Isak Haleva also took part in the ceremony.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 250/2012

Αγιώτατε Πάπα καί Πατριάρχα της Κοπτικής Εκκλησίας, κύριε Θεόδωρε Β’, την Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι υπερήδιστα προσαγορεύομεν.
      Mέ μεγάλη χαρά επληροφορήθημεν τό χαρμόσυνο άγγελμα της επαξίας εκλογής Σας στόν Πατριαρχικό Θρόνον της Κοπτικής Εκκλησίας καί Εγκαρδίως Σας συγχαίρομεν.

Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού «Εις την Θεοτόκον Μαρίαν»

«Ει γαρ Θεοτόκος η γεννήσασα, πάντως Θεός ο εξ αυτής γεννηθείς, πάντως δε και άνθρωπος …Ει τις ου Θεοτόκον ομολογεί την Αγίαν Παρθένον, χωρίς έστι της Θεότητος …Θεός έστιν αληθής το λατρευόμενον, την δέ μητέρα Θεού τιμώμεν και σέβομεν... Θεού μητέρα την Παρθένον ταύτην γινώσκοντες, ου θεάν ταύτην φημίζομεν, άπαγε• της ελληνικής τερθρείας τα τοιαύτα μυθεύματα• επεί και θάνατον αυτής καταγγέλομεν• αλλά Θεού σαρκωθέντος Θεού μητέρα γινώσκομεν …Έζης γαρ ου σεαυτή• ου γαρ σεαυτής ένεκα γεγέννησαι• έζης Θεώ, δι΄ον εις τον βίον ελήλυθας• όπως τη παγκοσμίω εξυπηρετήσης σωτηρία, όπως η αρχαία βουλή του Θεού, της του Λόγου σαρκώσεως και της ημών θεώσεως, δια σου πληρωθή. 
Αρχαίαν και αληθινήν του Θεού Βουλήν της του Λόγου σαρκώσεως και της ημών θεώσεως …Εις τα ανεξιχνίαστα πελάγη της φιλανθρωπίας … προς εαυτήν εκκλησιάσασα τω ενιαίω της γνώμης βουλήματι..το άπλετον και αχανές της αυτού αγαθότητος πέλαγος …Αύτη την άφατον της του Θεού προς ανθρώπους αγάπης εδημοσίευσεν άβυσσον ..Ο Θεός Πατήρ ευδοκήσας τελεσθήναι ο προώρισε προ αιώνων μυστήριον σαρκούται, ων ανάρχως ασώματος, δι΄ ημάς και την ημετέραν σωτηρίαν. Σε προγνούς ο των όλων Θεός αξίαν ηγάπησε, και αγαπήσας προώρισε και επ΄ εσχάτων των χρόνων εις το είναι παρήγαγε, και Θεοτόκον Μητέρα και τιθηνόν του οικείου Υιού και Λόγου ανέδειξε. Όντως εύρες χάριν, η αξία της χάριτος». 

Καλή κι ευλογημένη Νέα Χρονιά - ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ


Τη ΙΕ΄ (15η) Ιανουαρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΠΑΝΣΟΦΙΟΥ.

Πανσόφιος ο Άγιος Μάρτυς ήτο εκ της Αλεξανδρείας κατά τους χρόνους Δεκίου του βασιλέως, εν έτει σν΄ (250), υιός πατρός ονομαζομένου Νείλου, ο οποίος ήτο τετιμημένος με το αξίωμα του ανθυπάτου. Ούτος δια του πολλού πλούτου του και της δεξιάς αυτού φύσεως, ως επίσης και χάριν της του πατρός του φιλοκαλίας, έφθασεν εις το άκρον της μαθήσεως και παιδείας, τόσον της εξωτερικής των Ελλήνων, όσον και της εσωτερικής των Αγίων Γραφών.

π. Κλεομένης, παράκληση, καί η ζωή συνεχίζεται..

Ο αείμνηστος Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος για τη διακοπή μνημοσύνου και την αποτείχιση από τους οικουμενιστές

Ο αείμνηστος αγωνιστής Ιεράρχης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος (+1984), υπήρξε ο πρώτος, εκ των νεοημερολογιτών Επισκόπων της Ελλάδος, που είχε διακόψει το μνημόσυνο του ονόματος του αιρετικού πατριάρχου Αθηναγόρα. Αυτό συνέβη το 1970. Όπως και σήμερα πολεμούνται οι αποτειχιζόμενοι από τους οικουμενιστές ψευδοποιμένες, από δήθεν αδελφούς ορθοδόξους και μάλιστα "αντιοικουμενιστές", έτσι και ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος πολεμήθηκε την εποχή εκείνη, τόσο από την τότε Ιερά Σύνοδο της κρατούσης Εκκλησίας, όσο και από "θεολόγους" και "επιστήμονες" της εποχής. Ένας από αυτούς, ο Ιωάννης Παναγόπουλος, δικηγόρος, γνώστης τάχα και του κανονικού δικαίου της Εκκλησίας και φίλος του Αθηναγόρα, επέκρινε σφοδρότατα τον Αμβρόσιο, αλλά και τους άλλους δύο Επισκόπους που αποτειχίσθηκαν από τον Αθηναγόρα (Φλωρίνης Αυγουστίνο και Παραμυθίας Παύλο), χαρακτηρίζοντας τη διακοπή του μνημοσύνου ως αντικανονική και απαιτώντας την τιμωρία τους. Παραθέτουμε από την απάντηση του Μητροπολίτου Αμβροσίου (δημοσιεύθηκε στον "Ορθόδοξο Τύπο" στις 15-4-1971) ορισμένα αποσπάσματα προς ωφέλεια των αδελφών μας που έχουν πειστεί από τους σημερινούς πολέμιους της αποτείχισης ότι με τη διακοπή της κοινωνίας με τους οικουμενιστές ψευδεπισκόπους δήθεν τιθόμαστε εκτός Εκκλησίας.
---------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀμβρόσιος: «τότε και ημείς δικαιούμεθα (δικαιούμεθα ή υποχρεούμεθα, εκόντες άκοντες;) να ενεργήσωμεν αντιθέτως προς τον Παναγιώτατον!»

Ἐπειδή ὁ ἀείμνηστος Ἀμβρόσιος ἦτο φίλος τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἀρχηγοῦ τῶν αἱρέσεων τοῦ «Δυνητισμοῦ» καί τοῦ «ἀχρικαιρισμοῦ», εἰς τό ὡς ἄνω, ἐξαίσιον κατά τά ἄλλα, κείμενόν του, ὁμιλεῖ γιά «δικαίωμα» ἀποτειχίσεως πού δίδει ὁ 15ος Κανών τῆς ΑΒ Συνόδου. Ὡστόσον, εἰς τήν ὡς ἄνω παρένθεσίν του, βλέπομεν ὅτι θέτει τό (προφανῶς ρητορικόν) ἐρώτημα «δικαιούμεθα ή υποχρεούμεθα, εκόντες άκοντες;» Ἄρα ἐγνώριζε τήν ὀρθήν ἑρμηνείαν τοῦ ἐν λόγῳ Κανόνος, τοὐτέστιν τό ὑποχρεωτικόν τῆς ἀποτειχίσεως, κατά τούς γνωστούς ἑρμηνευτάς Βαλσαμῶνα καί Μίλας καί, βεβαίως, κατά τάς Γραφάς, τάς Συνόδους καί τούς Πατέρας.

Θά ἤθελα τώρα νά καταθέσω μίαν μαρτυρίαν. Ἐγώ κατάγομαι ἀπό τήν ἐπαρχίαν Παγγαίου Καβάλας καί ὁ Ἀμβρόσιος ἦτο ἐπίσκοπός μου. Μετά τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Σατανιστοῦ Ἀθηναγόρου ἀπό τούς Ἀμβρόσιον Ἐλευθερουπόλεως, Αὐγουστῖνον Φλωρίνης καί Παῦλον Παραμυθίας, εἶχε διαδοθῆ στήν περιοχήν μας ὅτι ὁ Ἀμβρόσιος καί ὁ Αὐγουστῖνος ἦσαν τρελλοί!!! Ἐγώ ὁ ἴδιος, 15 ἐτῶν τότε καί μή ἔχων τήν παραμικράν ἰδέαν περί ἀποτειχίσεως, διέδιδα εὐκόλως τήν ὡς ἄνω ψευδῆ εἴδησιν ὡς ἔγκυρον!!! Βλέπετε, λοιπόν, πῶς δουλεύει ἡ προπαγάνδα τῶν Οἰκουμενιστῶν; Ἔτσι κατεσκεύασαν καί τούς «ἁγίους» ὑμνητάς των, τό παγχνίδι των παίζουν καί οἱ προπαγανδισταί-σαχλαμαρολόγοι τοῦ διαδικτύου, οἱ ὁποῖοι καταστρέφουν τίς συζητήσεις μέ τά αἱρετικά φληναφήματά των.

Γέρων Γελάσιος

Στις Φώκιες, της Μικρασίας πρωτοείδε τον ήλιο ο γέρων Γελάσιος. Γεννήθηκε το 1902, και μέχρι τον φρικτό διωγμό του 1922 γαλουχήθηκε με τα νάματα και τις παραδόσεις της μικρασιατικής ευσέβειας. 
Μικρός πήγαινε στα εξωκκλήσια των νησιών που ήταν μπροστά στο λιμάνι, κι όταν γύριζε ρωτούσε τη μητέρα του: 
- Μάνα, ποια είναι η γυναίκα που κρατάει το παιδί στην αγκαλιά της μέσα στην εκκλησία;
 
- Η κυρά Παναγιά, απαντούσε εκείνη γλυκά, με τον αφέντη τον Χριστό.
 
Από μικρός ο Γέροντας έβλεπε χειροπιαστή στη ζωή του την προστασία της Παναγίας και την καθοδήγηση Της. Σε ηλικία 15 χρονών κατατάσσεται εθελοντής στον συμμαχικό στρατό , φλεγόμενος από ζήλο για την μεγάλη Ελλάδα. Τότε σε ένα ναυάγιο στη Μεσόγειο σώθηκε θαυματουργικά από την Παναγία και τον Άγιο Νικόλαο, αφού πάλεψε τρία μερόνυχτα στο ανοιχτό πέλαγος.
 

Συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία!

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Εξίσωση Εκκλησίας και αιρέσεων

Ο Παπισμός διεκδικώντας για τον εαυτό του μέχρι και σήμερα την εκκλησιολογική αποκλειστικότητα, υπεύθυνος και πρωτουργός της διαιρέσεως, δεν διέπραξε το σφάλμα να μετάσχει ως μέλος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και να μεταλλαγεί σε μία από τις πολλές «εκκλησίες». Φραστικά πάντως και υποκριτικά επαινεί την Οικουμενική Κίνηση, την οποία επευλογεί ως προεργασία για την μετά της Ρώμης του Πέτρου και του πάπα ενότητα. Ιδιαίτερα επιχαίρει και συγχαίρει για την συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία αυτοκαταργήθηκε στην πράξη ως η μοναδική ενσάρκωση και συνέχεια της Una Sancta, εκχωρήσασα το ιδικό της πεδίο, την ιδική της ταυτότητα, στην σχισματική και αιρετική Ρώμη, στη Ρώμη του filioque, του πρωτείου εξουσίας του πάπα, των αζύμων, του καθαρτηρίου πυρός, της κτιστής χάριτος και όλων των άλλων καινοτομιών και παρεκκλίσεων.

Ὁ πατήρ Γεώργιος ὁ Μεταλληνός γιά τήν ἕνωση μέ τούς Παπικούς

Ἐφαρμόζουμε μία ἐκκλησιαστικὴ πολιτική, λέμε. Ὑπάρχουν ὅρια στὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτική. Ὁ Ἀθηναγόρας ὁ μακαρίτης πρῶτος τὰ ξεπέρασε αὐτὰ τὰ ὅρια. Ἂν εἴμαστε σήμερα σ’ αὐτὸ τὸν κατήφορο, ὀφείλεται στὸν Ἀθηναγόρα. Ἔλεγε, τοὺς κοινωνῶ ὅλους, δὲν ὑπάρχει τίποτα· ἄρα ἀπὸ τὸ 1965 ὑπάρχει -στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο- κοινωνία, ἡ intrercommunio (δια-κοινωνία) μὲ τοὺς αἱρετικούς, Παπικοὺς Προτεστάντες.
Λέει ὁ Σακαρέλλος· 

ἔγινε ἡ ἝνωσηΚαὶ πράγματι ἔγινε ἡ Ἕνωση.

...Ἢ ὅταν τὸν ὑποδέχονται (τὸν Πάπα) ὡς «εὐλογημένον ἐρχόμενον ἐν ὀνόματι Κυρίου», ὡς Χριστὸν δηλαδή, καταλαβαίνετε τί σημαίνει· ὁ ἄλλος (ὁ Πάπας) νὰ βλασφημεῖ (ὄχι ὡς πρόσωπο, ὡς θεσμός), κι ἐσὺ νὰ τοῦ λὲς «εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Τότε κάθεσαι καὶ λές· ρὲ παιδιά, τρελαθήκαμε ὅλοι; Ἢ τρελαθήκαμε, ἢ εἴμαστε διαβολοκίνητοι καὶ κακοί(!)