Η διδαχή του αγίου Κοσμά «τον Πάπα να καταράσθε» --- Μοναχής Ευθυμίας, Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας

Ἂν ἀπὸ ὁποιοδήποτε ὑμνολόγημα πρὸς τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ ἀφαιρεθῆ ἡ δύναμις τῆς ὀρθοδόξου βιωτῆς καὶ ὁμολογίας του, τὸ ὑμνολόγημα τοῦτο καὶ ὁ ἔπαινος πρὸς αὐτὸν καταντᾶ ἕνας ἀνάλατος ἄρτος ἢ ὅπως λέγει τὸ Εὐαγγέλιο “ἄναλον ἅλας” (Μᾶρκ. θ´ 50). Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἔλαβα γνῶσι γιὰ δύο ἐπιστολές, ποὺ εἶναι καταχωρημένες στὸ περιοδικὸ “Τὰ Νιάτα” ποὺ ἐκδίδεται στὴν Ἀθήνα (φ. Σεπτ. – Ὀκτ. 2009, σελ. 168) καὶ διαλέγονται διὰ τὴν μὴ ἐγκυρότητα τῆς προφητείας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ “τὸν Πάπαν νὰ καταρᾶσθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία” (Συλλογὴ Καντ. 90). Τὶς ἐπιστολὲς αὐτὲς ἀναδημοσίευσε τὸ περιοδικὸ “Σπίθα” (φ. 683/Ἀπρίλιος 2010). Κάποιος γνωστός μου μοῦ ἔδωσε τὸ φύλλο τοῦτο καὶ μὲ ὤθησε νὰ γράψω ἕνα ἄρθρο σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα, διότι γνωρίζει ὅτι ἔχω ἀσχοληθῆ ἰδιαίτερα μὲ τὶς Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στὴ μελέτη μου “Οἱ Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν Ἱστορία” (2004, ἐκδ. “Τῆνος”).

«Ο Φράγκος δεν έρχεται με μαχαίρια, πιστόλια και φωτιές. Ήρθε με χάδια και γλυκόλογα…» -- Φώτης Κόντογλου

Σήμερα νομίζεται καλός σε όλα, όποιος είναι αδιάφορος, όποιος δεν νοιάζεται για τίποτα, όποιος δεν νιώθει καμιά ευθύνη. Αλλιώς τον λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό. Όποιος αγαπά την χώρα μας, τα ήθη και έθιμά μας, την παράδοσή μας, την γλώσσα μας, θεωρείται οπισθοδρομικός. Οι αδιάφοροι παιρνούν για φιλελεύθεροι άνθρωποι, για άνθρωποι που ζούνε με το πνεύμα της εποχής μας, που έχουν για πιστεύω την καλοπέραση, το εύκολο κέρδος, τις ευκολίες, τις αναπαύσεις, κι ας μην απομείνη τίποτα που να θυμίζη σε ποιο μέρος βρισκόμαστε, από που κρατάμε, ποιοί ζήσανε πριν από μας στην χώρα μας. Η ξενομανία μας έγινε τώρα σωστή ξενοδουλεία, σήμερα περνά για αρετή, κι όποιος έχη τούτη την αρρώστεια πιο βαρειά παρμένη, λογαριάζεται για σπουδαίος άνθρωπος.

-----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Υποκριτικά γλυκόλογα...

Απολυτίκιον Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου


 

Τη Ε΄ (5η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΣΑΒΒΑ του Ηγιασμένου.

Σάββας ο μέγας την αρετήν και θαυμάσιος Πατήρ ημών, κατήγετο από την χώραν των Καππαδοκών εκ του χωρίου του καλουμένου Μουταλάσκη, εις το οποίον και εγεννήθη εν έτει υλθ΄ (439), από γονείς ευσεβείς και περιφανείς, οίτινες εκαλούντο ο μεν πατήρ Ιωάννης, η δε μήτηρ Σοφία. Όταν δε ο παις έγινεν ετών πέντε, απήλθον οι γονείς του εις την Αλεξάνδρειαν δι΄ αναγκαίαν της στρατείας υπόθεσιν, διότι ο πατήρ του ήτο στρατευμένος, αυτόν δε αφήκαν με όλην την περιουσίαν των εις τον αδελφόν του πατρός του, Ερμείαν ονόματι, δια να μανθάνη γράμματα, εις περίπτωσιν δε θανάτου των γονέων του, να μείνη ο Σάββας κληρονόμος εις την περιουσίαν των. Ανετρέφετο λοιπόν το παιδίον εις τον οίκον του θείου του· βλέπον όμως ότι η γυνή εκείνου ήτο κακόγνωμος και φιλομόχθηρος και με ολίγην αιτίαν εσκανδαλίζετο, ανεχώρησεν εκείθεν και απήλθεν εις τον έτερον θείον του, αδελφόν και αυτόν του πατρός του, ονόματι Γρηγόριον, μετά του οποίου εχρημάτισεν ολίγον καιρόν, πολιτευόμενος τοσούτον ενάρετα, ώστε οι ορώντες αυτόν εθαύμαζον, διότι δεν έπαιζε ποσώς ως τα άλλα παιδία, ούτε άλλην τινά αταξίαν ετέλεσεν, αλλ΄ ως γέρων φρόνιμος εγνωρίζετο.

Το σενάριο lockstep του Ιδρύματος Ροκφέλερ: Προφητικές ή προγραμματικές ασκήσεις επί χάρτου; -- Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

 Tο 2010 το Ίδρυμα Ροκφέλερ δημοσίευσε μια βαρύνουσας σημασίας μελέτη, στην οποία αναλύθηκαν τέσσερα σενάρια για το μέλλον της Τεχνολογίας και της Διεθνούς Ανάπτυξης (Scenarios for the Future of Technology and International Development).

Σύμφωνα με το πιο επίκαιρο για την εποχή μας σενάριο, εκείνο που είχε την κωδική ονομασία «lockstep» (υπό αυτόν τον όρο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τους κρατουμένους στις αμερικανικές φυλακές τον 19ο αιώνα, νοείται ο ρυθμικός βηματισμός σε σφιχτή διάταξη), ο κόσμος μας εκτιμήθηκε ότι θα εισέλθει στην εποχή της αυταρχικής διακυβέρνησης, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας θα είναι η ολική επιτήρηση και ο κρατικός καταναγκασμός.
----------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Θεωρίες επί θεωριών που καταλήγουν επί της ουσίας(έστω και ως υπόνοια) στο γνωστό θέμα των επαγγελματιών στο ζήτημα του χαράγματος.... Ότι πουν οι προτεστάντες όπως η Ρελφ ντε και καλά να το κάνουμε με κάποιο τρόπο αυτό να είναι το χάραγμα που είπε ο Απόστολος Ιωάννης..... Τί και αν ο Απόστολος αλλού εστίαζε στα όσα μας άφησε ως παρακαταθήκη.... Μάλλον δεν ήξερε τί έγραφε σε αντίθεση με τους σημερινούς και την Ρελφ.... Βάλτε και το πορτοφόλι μαζί με την ταυτότητα και το υγειονομικό προφίλ του καθενός στο τσιπακι για να είστε σίγουροι ότι έχετε καλύψει όλες τις περιπτώσεις... Μόνο που τίποτα από αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να ενδιέφερε τον Κύριο στην κρίση Του για τον καθένα μας...

Iατροί και φάρμακα

...Τότε λέγει προς την Αγία Αγαθή ο Απόστολος Πέτρος: Προς τούτο ήλθον, θύγατερ, να ιατρεύσω τα πληγωμένα μέλη σου. Η δε Αγία είπε προς αυτόν : Τις είσαι και μεριμνάς διά την υγείαν μου; Εγώ ποτέ δεν ηθέλησα να κάμω ιατρείαν τινα σωματικήν. Λοιπόν άπρεπον είναι να πράξω τώρα, όπου ευρίσκομαι κοντά εις τον θάνατον, εκείνο όπου δεν έπραξα ουδέποτε. Τότε ο μακάριος Πέτρος λέγει προς αυτήν :

------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ωραία διήγησις και επιμορφωτική ως προς την στάση μας απέναντι σε αρρώστιες που μας παιδευουν στο σώμα μας όμως κάθε περίπτωση είναι διαφορετική ειδικά αν από την στάση μας επηρεάζονται αρνητικά ή θετικά άλλοι.... Επομένως αν για παράδειγμα ζούμε μέσα σε κόσμο και κινδυνεύουμε να γίνουμε φορείς μίας μολυσματικης ασθένειας και να την μεταδώσουμε ευκολότερα σε άλλους και δεν κάνουμε όσα προβλέπονται λόγω θρησκείας ενώ η θρησκεία πουθενά δεν εννοεί κάτι τέτοιο τότε καλό είναι να προσέχουμε την στάση μας ώστε να μην σκανδαλιζουμε κόσμο για ασήμαντες με την πίστη αφορμές... Και μπορεί να τους σκανδαλισουμε τόσο πολύ ώστε να τους απομακρύνουμε από τον Κύριο και αυτό ο Κύριος θα το λάβει υπόψιν του κατά την κρίση μας ειδικά αν είναι ζήτημα "του Καίσαρως" και όχι του Θεού....

O Ιερός Αγώνας ξεκίνησε

Λαός, κλήρος, δημογέροντες, όλοι μαζί άνδρες, γυναίκες και παιδιά σύσσωμοι, σαν μια γροθιά για τη νίκη! Ο Μογγόλος κατακτητής έπρεπε να φύγει από τα πάτρια εδάφη…Και ορκίστηκαν ενώπιον του Θεού στη Μονή της Αγίας Λαύρας την 25η Μαρτίου 1821 «Λευτεριά ή Θάνατος»!

Ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε τα όπλα τα ιερά και τη σημαία της Επαναστάσεως με τον Σταυρό και ο Ιερός Αγώνας ξεκίνησε «Για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία!»

Reading from the Synaxarion:

Barbara the Great Martyr

Saint Barbara was from Heliopolis of Phoenicia and lived during the reign of Maximian. She was the daughter of a certain idolater named Dioscorus. When Barbara came of age, she was enlightened in her pure heart and secretly believed in the Holy Trinity. About this time Dioscorus began building a bath-house; before it was finished he was required to go away to attend to certain matters, and in his absence Barbara directed the workmen to build a third window in addition to the two her Father had commanded.