Ο γράφων έχει ασχοληθεί μέ αυτό τό ζήτημα από τό 1987. -- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ο γράφων έχει ασχοληθεί μέ αυτό τό ζήτημα από τό 1987. Μέ ελάχιστες εξαιρέσεις, τού δόθηκε δημοσιογραφικό βήμα. Έκτοτε, η εγχώρια δημοσιογραφική Εξουσία - ελεγχόμενη άνωθεν καί ύπερθεν - απαιτεί (προφανώς) δημοσιογραφικά διαπιστευτήρια, σέ όποιον επιθυμεί νά προσφέρει ενημέρωση γιά τό θέμα τών Μεταμοσχεύσεων. 

Δέν γράφω περισσότερα, προκειμένου νά μήν εκθέσω πρόσωπα καί θεσμικούς φορείς, συμπεριλαμβανόμενης τής εγχώριας Δημοσιογραφίας καί μερικούς άλλους.

Οφείλω πάντως νά αναφέρω ότι περιεκτικές καί σύντομες ιατρικές πληροφορίες, απόλυτα συμβατές μέ τό ξένο Δημοσίευμα, έχουν δοθεί τό 1995 στό μικρό βιβλίο "Μεταμοσχεύσεις, Λύση ή Πρόβλημα", Εκδόσεις ΥΠΑΚΟΗ. 

Πλήν, ο εκδότης τό απαξίωσε πλήρως, παρά τό αρχικό του ενδιαφέρον. Αγνοώ άν είναι πλέον διαθέσιμο. Ο ίδιος γνωρίζει τούς λόγους.

https://docs.google.com/document/d/1SVkv4hUsiWxDugCjcs0CMhigdTIBEunU/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ

 

https://www.synepeia.gr/2022/09/12/den-yparchei-klimatiki-allagi-einai-alli-mia-apati-tou-pagkosmiou-oikonomikou-foroum/

Ο Διττός Θεός του οράματος στον Δανιήλ και της Θεοφάνειας στη Βάπτιση του Κυρίου. (συνέχεια). Του Ασλανίδη Σταύρου.

Σε προηγούμενη μελέτη έγινε αναφορά στον Παλαιό των ημερών και στην περιστερά και αυτά τα σύμβολα αποδόθηκαν στον Θεό του ουρανού. Αυτός ο Θεός δεν φανερώθηκε αυτοπροσώπως, αλλά φάνηκε η Ενέργεια Του. Η Ενέργεια Του Αυτή είναι η ίδια και Μία με την Θεϊκή Ενέργεια του Χριστού. Δηλαδή στο χωρίο του Δανιήλ και στη Βάπτιση, φανερώθηκε η ύπαρξη, παρουσιάστηκε ο Θεός του Ουρανού, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός με τον Υιό του ανθρώπου του Δανιήλ και με την Θεϊκή Φύση του Χριστού στη Βάπτιση. Τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι αυτή η δυάδα του Θεού, ο Θεός του ουρανού και ο Χριστός, είναι απλά λεκτική, ενώ ενυπόστατα βρίσκεται όλη μαζί στην Υπόσταση του Χριστού. Αυτός είναι Τέλειος Τριαδικός Θεός και Τέλειος Δυαδικός Θεός. Τον συναντάμε, τον βλέπουμε, τον προσκυνάμε Πάντα ως Μονάδα. Όμως λεκτικά, συχνά τον συναντάμε και ως Δυάδα. Ο Θεός του ουρανού είναι ο Ομοούσιος Θεός με τον Πατέρα, και ο επίγειος, αισθητός και απτός Χριστός, είναι ο Ομοούσιος με όλους μας :

Ενημέρωση ---- Kyprianos Christodoulides

Προφητεία Ησαΐου, κεφ. 14

Διαβάστε τό όλο καί προσοχή σέ αυτό : "31 ὀλολύξατε, πύλαι πόλεων, κεκραγέτωσαν πόλεις τεταραγμέναι, οἱ ἀλλόφυλοι πάντες, ὅτι ἀπὸ Βορρᾶ καπνὸς ἔρχεται, καὶ οὐκ ἔστι τοῦ εἶναι."

 

Σκότωσε τό παιδί της --- Kyprianos Christodoulides

https://kyprianoscy.blogspot.com/2023/04/blog-post.html?m=1